ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 ai text to speech งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ประหยัดค่าไฟง่ายๆ ด้วยหลังคาของคุณ SUNKOR Energy อยากเห็นพลังงานสะอาดพัฒนาอย่างยั่งยืน

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  รับจ้าง Draft Vector เช่น จากงานสเก็ตมือ หรือรูปภาพ สำหรับคนที่ต้องการใช้ไฟล์ที่คมชัด เเละสามารถย่อขยายได้ ลูกค้าจะได้ไฟล์ jpg, png, ai, eps งานละเอียด งานได้รวดเร็วทันใจ ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยงานกับลูกค้า คุยรายละเอียดของงานตามลูกค้าบรีฟงาน 2. ตกลงราคา เเละชำระค่าจ้าง และเเจ้งระยะเวลาของการทำงาน โดยระยะการทำงาน คือ 1-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัวชิ้นงาน 3. ส่งงานให้ลูกค้าตรวจงานและแจ้งจุดแก้ไข 4. ดำเนินการแก้ไขงานให้ลูกค้า 5. ส่งไฟล์งานให้ลูกค้าตามที่ตกลงไว้ ลูกค้าจะได้ตัวไฟล์งานเป็น .ai /.jpg /.png/.eps

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ต้องการรับสมัคร Freelance หรือ นักศึกษาฝึกงานที่มีประสบการณ์ในการทำ Graphic Design โดยใช้ Program AI เพื่อออกแบบและทำงานให้กับบริษัท ในช่วงปิดเทอม หรือ รับเป็นโปรเจคสั้นๆ

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  To complete information in our catalog. หมดเขตแล้ว left

  ไฟล์ template ที่มีให้เป็น .AI ต้องการใส่ข้อมูลลงใน template มีข้อข้อมูลต้นฉบับให้เป็น ไฟล์ pdf ให้ใส่เนื้อหาและจัดเรียงตามตัวอย่าง (file pdf) จำนวน 39 หน้า

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  อยากให้ออกแบบ mockup website มาเป็น file .ai ทำเป็น catalaog รถเข็นวีลแชร์ รายละเอียดตามนี้ รถเข็น (แบบเข็นธรรมดา) - นีโอ บลู 1 ราคา 7,890 บาท - นีโอ บลู พลัส ราคา 7,990 บาท - นีโอ บลู 2 ราคา 8,500 บาท - แฮนดี้ ราคา 6,500 บาท - ชาวเวอร์ ราคา 12,500 บาท - โรเลเตอร์ ราคา 8,500 บาท

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...ค่าตอบแทน: โปรดเสนอ ตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้ (เลือกมากกว่า 1 รายการได้) - ค่าตอบแทนตามยอดขาย (1-5%) - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ที่ใช้คุยกับลูกค้า ค่าเสียเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ (ครั้งละ 200-1000 บาท) - การันตีขั้นต่ำต่อเดือน การคัดแลือก: ตามคุณสมบัติ และค่าตอบแทน Company Profile บริษัท พีพีเอ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นเรื่องการสร้างนวัตกรรม AI (ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งเป็นเทรนที่กำลังมาแรงต่อจากยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2548 โดยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา Software และ Hardware ฝีมือคนไทย ปัจจุุบันสินค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ กล้องสแกนใต้ท้องรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอบรับในกลุ่มลูกค้าว่ามีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นเจ้าเดียวที่ใช้งานจริงได้ เป็นนวัตกรรมของบริษัทฯที่ได้รับการยอมรับและใช้งาน...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  ออกแบบใบปลิว หมดเขตแล้ว left

  AI,PSD,HTML (Illastrator,Photoshop,DreamweverMXHTML) – ออกแบบป้าย – ไดคัตงาน – รีทัชภาพ – โบชัวร์ -สแตนดี้ – นามบัตร – การ์ด – ถ่ายรูป -ไดคัต -รีทัช -ลิฟเล็ต -โบว์ชัวร์ -Ad -ฯลฯ

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Speech to Text หมดเขตแล้ว left

  Implement pocketsphinx for Android application

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Brand Graphics Revamp 9 วัน left

  In today’s fast-paced digital world, standing out with a compelling visual identity is more crucial than ever. Whether you're looking to update your marketing materials, website, social media or app graphics, our cutting-edge AI-driven service offers a bespoke solution tailored to your brand's unique essence and It Works:Consultation & Briefing: We start with a detailed consultation to understand your vision, brand values, and goals.AI-Driven Design Generation: We'll create multiple design variations that align with your brand's identity and the latest design & Feedback: You'll have the opportunity to review the initial designs and provide & Delivery: Once you're completely satisfied, we'll finalize ...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...expert to help improve our website's visibility and drive traffic. Specifically, I'd like to: - Increase organic website traffic - Improve search engine rankings - Generate more relevant leads Our audience primarily includes tech-savvy individuals, AI engineers, and product managers. Your role would involve: - Conducting a comprehensive SEO audit for our website - Developing an effective keyword strategy based on our target audience - Implementing on-page and off-page SEO techniques to boost search engine rankings - Monitoring and reporting on key SEO metrics - Suggesting and implementing strategies to improve lead generation While the specific keywords or phrases are not provided, your expertise in this area will be crucial in identif...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Illustration Digitization with Workable Layers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented illustrator to help me digitize a complex illustration. Your main task will be to convert my hand-drawn illustration into a digital format, with workable layers. Ideal Skills: - Proven experience in digitizing complex illustrations. - Proficiency in Adobe Illustrator. - Ability to create and manage workable layers in the final design. Please include detailed project proposals in your application. I'd like to know your approach to this task, including how you plan to manage the layers and any relevant past work. The final deliverable should be an AI (Adobe Illustrator) file.

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...freelancer to develop an AI-Enhanced MRP and Production Planning System for my manufacturing business. This is a comprehensive project that goes beyond mere inventory management, sales forecasting, and work order management. It extends to dynamic aspects such as human planning, machine planning, production priorities, and even predictive maintenance in machinery planning. Key Features: - Inventory Management - Sales Forecasting - Work Order Management - Human and Machine Planning - Production Priorities - Material needs AI Integration: - Predictive Maintenance in Machinery Planning - Demand Forecasting in Sales and Production - Optimization in Production Priorities Preferred Skills & Experience: - Comprehensive understanding of MRP and Production Plan...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Experienced Voice Bot Developer Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for main developer who's got experience developing Voice Bot's within the conversational Ai space. We're looking to build a Voice bot which can effectively communicate within the sales industry. I am attaching document for detailed description and forms to be filled. Please check and send it back to me with your ideas.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Python Program Data Transfer Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a skilled Python developer to help me complete a program that I've written using ChatGPT. The primary issue I'm facing is getting the correct data to be transferred to my website. Key Points: - The program should transfer text data to the website. - The website's primary function has not been specified. - There's no preference on how the transferred text data should be displayed on the website. The main task is to ensure that the program can accurately select and transfer the 'new' data to the website and interact with it by selecting a 'new' button. Ideal Experience: - Proficiency in Python programming, especially in data handling and web interaction. - Experience in integrating p...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  AI Trading Bot for Multi-Market Arbitrage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of an AI trading bot that can operate across multiple markets such as Cryptocurrency, Forex, and the Stock Market. Ideal Features: - Real-time Market Analysis: The bot should be able to analyze market conditions and adjust trading strategies accordingly. - Portfolio Management: It should be able to efficiently manage multiple trades and portfolios. - Risk Management: The bot needs to have a robust risk management system in place to ensure trading is done within predefined risk levels. Market Analysis: Continuous monitoring and analysis of multiple cryptocurrency exchanges and stock markets. AI Algorithm Development: Creation of sophisticated algorithms using machine learning and neural networks. Real-time Data Integration: Integration wi...

  $1358 (Avg Bid)
  $1358 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Chrome Extension Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The project involves developing a Chrome extension that automatically responds to LinkedIn comments. The extension should be able to locate a LinkedIn post (of the user's own), and for each comment, send it to ChatGPT for analysis so that the AI can propose an appropriate response, which will be automatically published. Only first-level comments should be considered (comments other than those made by the user). The user will have the option to choose the OpenAI model that suits them best. I have the basic structure and code of the extension, but it lacks some features, bug fixing, unit or integration test. If you have previously developed Chrome extensions and believe you can accomplish this, please include the word 'convention' at the...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Share AI TGbot to 5 Telegram English Groups 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented individual who can share our AI TG_bot in 5 different Telegram English groups, each with over 50,000 members. Your role will also involve capturing and uploading screenshots of the shared posts to help us track the success of the operation. Key Requirements: - Share the bot in a way that it is visually appealing, by attaching an image and writing a short, catchy description. - The main aim of the sharing operation is to boost user engagement with our bot. Therefore, you should be skilled at crafting engaging content and understand how to drive curiosity and excitement among Telegram users. - Our AI TG_bot is primarily designed to provide entertainment content to its users. You'll need to understand this content and ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Health App Logo for Infertility 6 วัน left

  ...Infertility/ Unfulfilled desire to have children To take part in the contest, please submit: • Two logo variants • Each with app store icon DETAILS (please read!!!) Please use the specified colour codes for your logos: • Primary colour: #4769E6 • Secondary colour 1: #ffc2fc • Secondary colour 2: #39b8ff (You can use both or only one secondary colour. We have not yet finalised whether we will use both or one of them). DO's: • Keep the logos simple (see the attachement for an idea of what we mean by this) • Keep the logos rather positive, please no (too) negative symbols • Be creative! The logo can consist of symbols, letters etc. • An unfulfilled desire to have children is a very sensitive issue. Please only...

  $218 (Avg Bid)
  ปิดผนึก
  AI Specialist for Virtual Fitting Room 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an AI specialist with experience in building virtual fitting room apps. My project will involve creating a try-on app for clothing across multiple platforms - iOS, Android, and Web. Users should be able to try on different types of clothing such as tops, bottoms, and dresses. Key requirements: - Experience with AI and image recognition - Previous work on virtual fitting room apps - Cross-platform development knowledge (iOS, Android, Web) - Understanding of clothing try-on models Your expertise will be critical in helping us create a seamless and engaging virtual fitting room experience.

  $1612 (Avg Bid)
  $1612 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Trophy icon Health App Logo for Miscarriage 6 วัน left

  ...premature termination of pregnancy in humans due to the expulsion or death of a foetus weighing less than 500 grams. To take part in the contest, please submit: • Two logo variants • Each with app store icon DETAILS (please read!!!) Please use the specified colour codes for your logos: • Primary colour: #006A84 • Secondary colour 1: #e1f9f7 • Secondary colour 2: #f76788 (You can use both or only one secondary colour. We have not yet finalised whether we will use both or one of them). DO's: • Keep the logos simple (see the attachement for an idea of what we mean by this) • Keep the logos rather positive, please no (too) negative symbols • Be creative! The logo can consist of symbols, letters etc. • As miscarriages a...

  $218 (Avg Bid)
  ปิดผนึก
  Trophy icon Health App Logo for Fibromyalgia 6 วัน left

  ...fatigue. To take part in the contest, please submit: • Two logo variants • Each with app store icon DETAILS (please read!!!) Please use the specified colour codes for your logos: • Primary colour: #258283 • Secondary colour 1: #ffe299 • Secondary colour 2: #79ccbe (You can use both or only one secondary colour. We have not yet finalised whether we will use both or one of them). DO's: • Keep the logos simple (see the attachement for an idea of what we mean by this) • Keep the logos rather positive, please no (too) negative symbols • Be creative! The logo can consist of symbols, letters etc. DONT's: • Avoid overly clichéd depictions of women and health or depictions that trigger negative feelings or shame ...

  $218 (Avg Bid)
  ปิดผนึก
  Looking for a developer to develop a Website Chatbot Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer to build an online website chatbot application. The main purpose of this application would be to allow businesses to sign up to the platform, build their chatbots and implement it into their website using a small custom piece of javascript code which will be placed in their website header that will then allow access to the built chatbot. Key Functionalities: - Lead Qualification: The chatbot should be able to ask qualifying questions to potential leads to determine their fit for customers products or services and lead them to that product or service. - Lead Capture: It should have the capability to collect contact details from interested leads. - Lead Nurturing: The chatbot mus...

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon Simple Icons for E-Mail Signature 6 วัน left

  ...the icon, you will be forwarded to the corresponding page. The icons I need are: 1. Fairs 2. Products 3. Trainings 4. Webinars 5. News 6. Events 7. Contact I can imagine that grey motives on white background and a grey border would work best. But I am open for other suggestions. Blue would also work. They can be Square shaped, but also rectangle is possible and maybe interesting. I am open for ideas. Here are my CI Colors for you to try: Grey: #ABABAB Blue: #0062AB I will also include an image that can be simplified for "Products Icon". I must stress that there can NOT be any copyright issues with the icons. If you submit, please make sure that there are no issues and that these icons can be used by me without a problem. I do conduct a google image search ...

  $38 (Avg Bid)
  การันตี

  ...editor specifically designed to work with SVG files. The main feature that I am after is the ability to add text overlays to images that are in the SVG format. Key Points: - The tool should have a user-friendly interface, making it easy for users to upload files and add text. - The primary function of the tool is to add text to images, with no need for layer support. - The image editor should save the edited images in SVG format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SVG file-handling and manipulation. - Experience in developing image editing tools or software. - Strong understanding of text overlay features and their implementation. - Ability to create a user-friendly interface. If you have previ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...and another with a native American accent residing in the US. The project involves recording audio of specific commands for an AI to recognize it. Your primary task will be to read provided commands (153 phrases of 2 to 3 words) in your native accent and record them using an app. It usually takes 1 hour to complete the task, but some have finished it in 30 to 40 minutes. These recordings will be utilized for speech recognition technology, therefore, clarity and quality are of utmost importance. Requirements: - A native British or American accent - Clear and articulate pronunciation - A Smartphone (Android or Iphone) - Previous experience with speech recording or AI projects is a plus The compensation for the completed...

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Female Model for AI Avatar - Videos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...26-35 years, to serve as an AI avatar within video content for my company. The model should appear in business formal attire in the videos, reflecting a professional and corporate image. The goal of this project is to create engaging and informative videos for our target audience. Key requirements include: - Female model aged between 26-35 years - Blonde hair color preferred - Experience or willingness to work in the business formal attire - Ability to act and present in a professional manner We have already purchased an AI video creation software, and need a model to record with voice and video in order to create a custom avatar for us. Please ensure your portfolio includes examples of past work in similar projects. Previous e...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...thoughtfully designed logos and respect designers who put in this effort. I will not rush to select the final design. For designs that do not consider our requirements and are quickly generated by AI/software, I will directly reject or rate them low. This wastes everyone's time. **************************** I am launching a new product company for sale lunchbox and need a minimalist logo design to represent it. About the Brand: LunchGO About the Logo's Intended Use: The brand focuses on lunchbox products, including electric lunchboxes that allow customers to heat or cool their meals on the go, as well as regular glass/plastic lunchboxes. The brand is designed to make it convenient for customers to enjoy meals anytime, anywhere. The...

  $200 (Avg Bid)
  creative writer 6 วัน left

  all CREATIVE writers as a new blog we are looking for 4 professional writers. The blog is about helping migrants (skilled migrants and/or international students) to start/restart their career in Australia, find and get the jobs and roles they are qualified, experienced and deserve. This is not a ChatGPT or AI content style, but it's about using your own experiences and insights what has worked and what has not when you started your own career as migrant in Australia However you can back your insight by published research papers, but it has to have that personal touch to it so readers can relate to it. essential criteria: you must have personal experience as migrant or international student in Australia or someone who has worked extensively wi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I...a professional voice artist who's a native North Indian speaker to record a short script in English. The recording will be utilized for AI purposes. Key aspects of the project include: - **Voice Requirement**: Specifically seeking a North Indian accent in English for the recording. The voice should be clear, engaging, and suitable for an AI application. - **Script Length**: The script will be 3 to 5 words. The ideal candidate should be able to deliver the content in a concise and engaging manner. For this project, the following skills and experience are ideal: - Previous experience in script recording, particularly for AI applications. - Native North Indian speaker with a clear and articulate English accent. - Ability to delive...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need an AI chat bot with default mode is realistic (not bot sounding) and also offers text mode The AI will be friendly and is to converse with as a friend, not to write articles, coding or maths problems. He will swear and be "cool" and funny like chatting with a friend. It should have very little restrictions. Will need a web version, android app and iphone app. Interface shall be very simple but professional and responsive. Free limited accounts, however the app/site will require the users to hold a certain amount of our tokens to access site. The user will have to be logged in on pc and login via web3 to confirm/sign that they own a particular address which holds tokens. Once they confirm this they will have...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...skilled WordPress developer to create a dedicated page on my website where users can ask a question and receive a text and image response. This page should have a clean and professional design. Key Requirements: - Implement a radio button for users to choose 'Text response' as the type of response they want. - Provide a text input field for users to type their questions. - Design the page to be 'Professional and clean', ensuring it aligns with the rest of the website's theme and visual style. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in WordPress development, including custom page creation. - Strong UI/UX design skills to achieve a 'Professional and clean' look. - Experience with form creati...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Logo design expert 6 วัน left

  ...Wordpress | Shopify | UI UX Expert Logo Design Expert: Hi There, I have 12+ years of experience in logo design. I will provide you Professional Logo Design with a Blue Theme with high-quality according to your instruction. Features Included: -Modern and Custom High-Quality Logo Concepts -Will provide you a different concept of the logo along with unlimited revision in the selected logo -Complete logo files provided in all formats. (JPG, PNG, PDF, EPS, AI, PSD) -Easily editable files -100% Quality customer service and extraordinary value for money Please send me a message in the chat box to discuss further your Logo design project. Thanks! TAHIR...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Simple AI Chat Bot with AI Character/Friend (crypto login required) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an AI chat bot with default mode is realistic (not bot sounding) and also offers text mode The AI will be friendly and is to converse with as a friend, not to write articles, coding or maths problems. He will swear and be "cool" and funny like chatting with a friend. It should have very little restrictions. Will need a web version, android app and iphone app. Interface shall be very simple but professional and responsive. Free limited accounts, however the app/site will require the users to hold a certain amount of our tokens to access site. The user will have to be logged in on pc and login via web3 to confirm/sign that they own a particular address which holds tokens. Once they confirm this they will have...

  $803 (Avg Bid)
  $803 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can translate a small amount of general text into Punjabi. Punjabi Translation: - I need the content to be translated into Punjabi, a language widely spoken in India. - The text is general in nature, so the translation should be neutral and should not require any specific technical jargon. Ideal Candidate: - Proficiency in both English and Punjabi is an absolute must. - Experience in translation, particularly with general text, is highly valued. - A knowledge of cultural nuances in the Punjabi language will also be beneficial.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Fatique: Logo Design for a health App 6 วัน left

  ...everyday lives. Our apps are therefore everyday companions and offer advice and positive support. DESCRIPTION: We need an (app) logo for a new app on the following women's health topic: App name: Fiona-App Topic: Fatique What is fatique? Persistent tiredness, profound weakness and a lack of drive, making it almost impossible to cope with everyday life: this condition is known to doctors as fatigue or exhaustion syndrome. Fatigue significantly impairs the quality of life. To take part in the contest, please submit: • Two logo variants • Each with app store icon DETAILS (please read!!!) Please use the specified colour codes for your logos: • Primary colour: #D60068 • Secondary colour 1: #432277 • Secondary colour 2: #ffffff (You...

  $218 (Avg Bid)
  ปิดผนึก
  AI-Based Web Crawler Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer who can create an AI-based web-crawler that can scrape specific text content from websites. The crawler should be able to handle dynamic content that loads as it scroll. Key Requirements: - Development of an AI-based web-crawler that can be fed with specific website URLs and the text content to be scraped. - The text content should be extracted and compiled into a JSON format for delivery. - The web-crawler should be able to navigate and scrape data from websites with dynamic content. Ideal skills and experience: - Proficiency in AI and web scraping technologies. - Strong programming skills, particularly in Python or similar languages. - Experience in developing web-crawlers that can handle dynamic content. - Fa...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional logo designer to create a modern and minimalist logo for my brand. This project requires a combination of text and icon in the design. Ideally, the color scheme should consist of neutral and natural colors. The final look should be chic, clean and easily recognizable. Ideal Skills: - Experience in minimalist design - Understanding of color theory - Ability to incorporate text and icon elements effectively - Portfolio showcasing examples of modern logo designs

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  AI Ad Campaign Creation with Deepfake Tech 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm an advertiser seeking an AI expert well-versed in deepfake technology to create compelling content for an upcoming marketing campaign. Key Deliverables: - Utilize deepfake AI to produce engaging, realistic and high-quality video content - Work on generating synthetic faces for the video content Ideal Skills and Experience: - Previous experience in creating AI-driven marketing campaigns - Proficiency in deepfake technology and generating synthetic faces - Strong communication skills and ability to understand brand requirements and translate them into engaging content.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Job Responsibilities: ·Create ACGN-related content, including but not limited to social media posts, fanfiction, and game development. ·Utilize our website’s advanced AI tools to enhance efficiency in your creative process. ·Publish content and participate in rankings to earn corresponding revenue. Job Requirements: ·Passionate about ACGN culture and familiar with various ACGN themes. ·Strong writing skills and creativity. ·Good team spirit and communication skills. Benefits: ·Advanced AI creation tools to support your creative journey. ·Opportunity to participate in rankings and earn up to $1000 per month. ·Support for setting up subscriptions, allowing users t...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...worked incredibly hard for over a year to bring you a top-notch learning program with Freelancer.com that was never revealed before… It's not just about teaching you everything I know and sharing my journey to the #1 amongst 70 million people; it's also about connecting you with a great community.. Once you complete the program and pass the test, you'll earn an exclusive badge that very few people get.. But.. Also, you get all of the following INCLUDED with NO HIDDEN COST in a YEARLY price of 129 USD: ➡️ Be among the elite few to earn the new IFC badge on your profile so that you can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that�...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...seeking a skilled professional for a photo editing project involving approximately 25 to 30 photographs. The collection spans from vintage black and white scanned images to mobile phone captures. Our primary requirements are as follows: 1. Resolution Enhancement: All photos require upscaling to improve their low resolution. 2. Quality Improvement: Particularly for older images, we need increased sharpness and overall quality enhancement. 3. Colorization: If feasible, we'd like to explore colorizing the black and white photographs. 4. Object Removal: Some images require the removal of unwanted elements. 5. Cropping Although It is not absolutely necessary, we encourage the use of AI-powered tools to achieve optimal results efficie...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Short Form Content AI Video Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented video editor to edit short form video in a style similar to Iman Ghadzi. Key Requirements: - Style: Your editing should reflect the creative, engaging and professional approach of Iman Ghadzi's videos. - Average duration: The videos you'll be editing for us are less than one minute long, so you should be able to convey the message effectively in a short period. - Audience: Our primary audience is business professionals, so the content should be tailored to appeal to this demographic. The Ideal Candidate: - Proficient in Color Grading, Transition Effects, Typography, and Sound Design. - Experience in creating videos for a business audience. - A good understanding of AI and related technologies would be a ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Urgent Paper Rephrasing Needed (Law Academic) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an academic paper that needs to be rephrased urgently. The task involves ensuring that the paper is not detectable by AI software and there is 0% plagiarism. I have worked on some of it and I need someone to finish it speedily. My budget for this task is $10 and I need it completed today. Key Requirements: - Rephrasing a Law academic paper - Ensuring the content is not detectable by AI - Achieving 0% plagiarism Ideal Skills and Experience: - Proficiency in academic writing, particularly in Law - Experience with rephrasing content - Familiarity with anti-plagiarism tools and techniques - Ability to work under tight deadlines Please note that I have already completed a significant portion of the paper, so the work will mainly involve rephrasing my...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...document describing a system where users give commands to ChatGPT, which then performs actions on their phone. **Responsibilities:** - Research and outline a system architecture integrating ChatGPT with mobile task automation tools. - Detail the setup and use of the system, including necessary software, libraries, and configurations. - Provide examples of commands and corresponding actions. - Ensure clarity and ease of understanding for a non-technical audience. **Requirements:** - Experience in technical writing and documentation. - Familiarity with AI, ChatGPT, and mobile automation tools like Tasker. - Strong research skills to gather relevant information and best practices. - Ability to write clearly, concisely, and in an easy-to-follow manner. ...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need a highly skilled individual with extensive experience in video edit...intelligence, deep fake technology, and lip syncing techniques. The main purpose of this project is to create a marketing video that will be less than a minute long. Requirements: - Expertise in video editing software and deep fake technology - Knowledge in optimizing video for social media and websites - Ability in creating engaging short marketing videos - Experience with AI techniques, specifically deep fake and lip syncing Responsibilities: - Create a short marketing video fit for social media and our company website - Skillfully use deep fake technology and lip-syncing within the video Candidates with a portfolio of similar previous projects will take precedence. Looking forward to s...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a quick and professional Photoshop editor to assist me with a photo editing task. I have an .AI file with a a light blue gradient (attached). I also have a non-gradient hoodie with a darker blue (picture attached). I'd like to alter the .AI version to still be a gradient but to be a somewhat darker blue (like the printed hoodie version). I assume that should only take about 20 seconds in Photoshop, so it's quick way to make a few bucks at least ?.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  iOS Building Standards AI Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a talented developer to create an AI app for iOS that will serve as a virtual assistant for the building industry in New Zealand. The AI should be able to answer questions and provide detailed explanations based on New Zealand Building Standards. Key requirements: - Development platform: The app should be built specifically for iOS. - User interaction: The app should support both voice commands and text input. - Answer depth: The AI should provide detailed answers, including explanations and examples. - NZ Building Standards are here: Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AI and Machine Learning. - Experience in developing iOS applications. - Familiarity with building standards

  $457 - $914
  ปิดผนึก
  $457 - $914
  57 คำเสนอราคา

  ¡Hola futuro experto en chatbots y AI! En nuestra agencia líder en soluciones digitales, estamos buscando un talento apasionado por la inteligencia artificial y la automatización en redes sociales. ¿Te encanta diseñar y implementar estrategias innovadoras? ¿Eres un/a experto/a en crear experiencias de usuario únicas a través de chatbots inteligentes? ¡Entonces queremos conocerte! **Responsabilidades:** - Diseñar, desarrollar e implementar chatbots avanzados para diversas plataformas de redes sociales. - Integrar y optimizar sistemas de inteligencia artificial para mejorar la interacción y respuesta automatizada. - Colaborar estrechamente con equipos de marketing y desarrollo para alinear estrategias y objeti...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Text Addition 2 วัน left

  I need an addition to my logo specifically in the form of text. I am looking for a skilled designer who can seamlessly incorporate text into my existing logo. Add the word ‘Privé’ And the attached logo ONE Text to compliment our existing logo, under or across etc. Use italic !!!!!!! Key Requirements: - Proficiency in graphic design - Previous experience with logo design - Ability to seamlessly integrate text into an existing design Please include your relevant past work and experience in a detailed project proposal. Include is a low res png of the logo Show text ‘Prive’ with the logo attached please!!!!!

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I require someone to assist with a data entry task. The job essentially involves copying textual content from a PDF file and pasting it elsewhere. I will provide all the required details. The work is needed to be done are most welcome.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  165 คำเสนอราคา