ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  290,398 ajax dropdown menu creator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  รับทำเว็บไซต์ มือใหม่ ใส่ใจงาน พร้อมรับ requirement ตามต้องการ 1. เว็บเพจทั่วไปแบบไม่ต้องมีฐานข้อมูล 500-2500 บาท 2.เว็บแบบมีฐานข้อมูล PHP+Mysql 2500-6000 บาท 3.เว็บแบบมีฐานข้อมูล PHP+Ajax Mysql 4000-8000 บาท ด้านราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของงาน มือใหม่ครับถ้าสนใจ ติดต่อได้ 086-7692359 ประพัทธ์ email 086-7692359

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...experience with full SDLC - Requirements, Design, Development, Testing and Deployment • Should able to handle team • Should have Java/J2EE design experience (Low level and High level design) and architect exposure • Ability to act as the go to person for the team and be able to guide the team members in problem solving, designing • Experience of Java 8.0 and J2EE • Strong Experience with HTML 5, CSS , Ajax, DWR (Direct Web Remoting), Javascript, Jquery, JSTL, Spring, Spring boot, Oracle/SQL Server , Hibernate, drools, Eclipse, Linux • Experience in Web Services (SOAP and RESTful) using JAXB/JAX-RS • Should able to work on open source tools/API's (e.g, CAS,..) • Advanced level of knowledge in SQL, PL/SQL • Experience in AWS service...

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Kiosk app for chorme os 6 วัน left

  Hi I am looking for a software person who knows how to build a chrome os app. I want to build a kiosk mode app that includes a basic manager menu and a few other small features.

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Get data from an API and show it in a table 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a javascript that allows the user to load a JSON file with a list of a "upcoming events" and it show some of the "upcoming events" properties in a template (so the code that parses the json that the API returns, is already created). We want to allow the user to login/connect to ...to the API using their account in order to perform searches for "upcoming events" by city, radius and number of results. API documentation: The results should be shown in the table as the example shows, so the user can sort the results by column. Double quotes in json should be scaped properly to avoid parsing errors. Attached files: - table template with ajax search - code that reads the json and shows the information in the table - screenshot of the resulting...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Error in my Wordpress theme - main menu disappear 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Repair this error as the main menu disappears sometimes not all times maybe it's a plug-in issue. The menu appears again when I clear the cache.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Create unique and creative NFT’s 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for designers to work with about creating NFT’s and also going to give some royalties to the creator

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Dear Woocommerce Php developer, I have customized the checkout fields by removing the billing second address, Now I need to return it and make it as dropdown field with 5 options Budget: 20$ Time: 30 min

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Unity Asset Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I would need someone who can create me a little asset in Unity (C#) Best Regards, Daniel

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Existing website of a nonprofit health system research institution is to be updated in a scalable website with improved user interface, updated content and additional features. The site was originally developed in 2003 and some of the content updated occasionally thereafter. The...and console integration, admin panel to manage content and history of form submissions (dynamic URLS, Dynamic SEO generation editable fields), fast loading web optimisation, breadcrumb navigation in each for user information, dynamic site map generation for all pages, HTML site map, Email integration at different contact forms and order raising, pdf’s, Zips, Video, Image embed option for articles, menu navigation automation form admin panel, Social media, WhatsApp, Google Map, Twitter, Koo Integrati...

  $5 - $10 / hr
  ปิดผนึก
  $5 - $10 / hr
  9 คำเสนอราคา

  Clothing brand seeks a social media enthusiast to create catchy stories and posts mainly on facebook and instagram. We are a brand representing passion for game and risk involving activities.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Wordpress mobile menu fix , work Using team viewer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to fix mobile menu on my wordpress website.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...Kollegen/innen in einer separaten Abteilung der Anwendungstechnik. Überwiegend ergibt sich hier ein entsprechender Beratungsaufwand den wir über verschiedene Kanäle bedienen (Telefon, e-mail etc.). Eine Erfassung dieser Tätigkeiten findet bisher nicht statt. Nun möchten wir über ein Excel-Tool diese Daten dokumentieren und vor allem auch auswerten. Die Erfassung sollte über ein entsprechendes Dropdown-Menü erfolgen über das jeder Mitarbeiter die wichtigsten Daten seines Kundenkontaktes nach Vorgabe auswählen kann. Dem Anhang habe ich eine händisch erstellte Skizze meiner Vorstellung über dieses Menü beigefügt. Die Arbeitsplätze sind miteinander vernetzt; im Optimalfall sollten alle Informationen in einer ...

  $1262 (Avg Bid)
  $1262 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Edit Website. Add a few and remove a few features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (must move website once fixed) Details page - Want to change “rent” to “pending sale” - Price must have finance p.m below it - Remove share button - email button must add ...sale” - Price must have finance p.m below it - Remove share button - email button must add upload application Cash or finance text box - Stock Number Not working Admin Page - send invoice manually per vehicle, so need a send button from listings in admin. Sellers Page - must chnage “rented” to “Pending sale” an email must be sent to admin if the button Is clicked same with sold button - menu drop down “order history” must change to “invoice history” There is a few more items but this is it for now. Invoices must work! N...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ASP CORE API MVC website on Metronic t...services. - Syncfusion dashboard to show user news feed of articles and actions on them, filtered by categories of brands, products and services. - Syncfusion dashboard to show Business activity in different stores, events, staff schedule, inspections, products sales and targets, services and bookings. - Syncfusion QR generator for services bookings entry P2P and Product selling P2P and showing menu of services provided online or on spot / GPS coordinates - . - Syncfusion Reporting dashboard with parameters to generate exportable tables of most of the related data of users/businesses/Product/Segment/service/work Location activities. To work on visual studio and host on team foundation and publish on azure through staging and production pip...

  $2780 (Avg Bid)
  $2780 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...upvoting, add project tab and the step where the visitors would provide the project info for admin approval.. and some other stuff. So again, I don't need you to add all the content. I only need the website to be built and setup so it functions like coinmooner and then I can approve all the content as the admin when visitors submit the information to me. All the extra pages you see when you open the menu tab aren't going to be needed. I need the homepage, "add a coin" page where visitors submit details to admin, and then the page that opens up when a visitor clicks on one of the listings on the homepage. Any cosmetic design will be minimal and comparable to the look coinmooner at most, essentially the same look with different colors and logo. Go to the website...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I have a page where if the user opens a popup from the footer (in page frame popup), the WordPress menu bar disappears. I need help figuring and fixing the problem.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Build small LMS with few features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...video or pdf as a material and assign it to the single active directory user or active directory group. o TIP: the course manager should be the same or similar as • SMS integration. • Email Integration. • Reminders policy – concept here is once the admin assigns a course to some users we need to send messages or emails based on the user activity with the course. • Certificate creator. • Quiz creator (should be inside the course manager check for more reference) • Rights management so admin can give some users extra permission. 5- Trainer dashboard • No shopping cart or online payment is required. • The user should see all the courses which are assigned by the admin. • Video player integration so users can run the mater...

  $1472 (Avg Bid)
  $1472 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Optimizing/Complete (3main-points) Webshop by Woocommerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Creation of variable products - Upload by Excel (Masterdatalist) (Currently there is no solution for this) - By uploading the master list, the fields should be filled directly. Optimizing Design: Solving 3x open Points of design (Form optimization, + small adjustments) Creation of category menu for left Currently, only filters are visible on the left side. We would also like a barmenu for categories

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...experience with full SDLC - Requirements, Design, Development, Testing and Deployment • Should able to handle team • Should have Java/J2EE design experience (Low level and High level design) and architect exposure • Ability to act as the go to person for the team and be able to guide the team members in problem solving, designing • Experience of Java 8.0 and J2EE • Strong Experience with HTML 5, CSS , Ajax, DWR (Direct Web Remoting), Javascript, Jquery, JSTL, Spring, Spring boot, Oracle/SQL Server , Hibernate, drools, Eclipse, Linux • Experience in Web Services (SOAP and RESTful) using JAXB/JAX-RS • Should able to work on open source tools/API's (e.g, CAS,..) • Advanced level of knowledge in SQL, PL/SQL • Experience in AWS service...

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Hardware suggestions and code for rotary spindle 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to design a rotary spindle that can take loads up to 50kg, mounted on bearings and rotate them in a composites oven. Think BBQ bbq rotisserie. It needs to be able to have variable speed from approx 10rpm to 60rpm. It would have a simple LCD with menu to start stop pause, change direction and set RPM. It will use GT2 closed loop belt and 3d printed gears on the driven and driven gears. I am seeking someone to recommend the control board, motors, motor controllers, lcd and complete the software. Arduino with steppers motor and external stepper motor controller comes to mind, but am open to suggestions.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  CRM Solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an expert in designing and building a platform Why we need the platform? currently as we speak we have so many branches across the country when any of the branches representative faces some challenges they raise ...platform Why we need the platform? currently as we speak we have so many branches across the country when any of the branches representative faces some challenges they raise it through email (outlook) and its very hard to manage it or to reply or to monitor we need a smart platform where each of the users can access through username and password in addition the challenge types drop menu and the support drop menu and the timeframe and respond from the back end the designer should be capable of writing Business requirement document and proces...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone to sort out my paypal payment on an already built Jamaican website, show the types of cards accepted, show site SSL certificate security (its a shopify website), i basically need to...website), i basically need to prove to my bank the site is secured. I need to screen shot proof of a secure HTML (for my bank so i need the paypal payment sorted stat), i need a privacy policy made, there is a line up top the site page that says "free shipping on all items", i need it to say "free shipping on all items in Kingston)I also need two adjustments made to the site #1 i have two footer menu i need one gone, #2 i need the contact us section to have a drop down box so the customer can select which email the would like to send the message to, either re...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Pinterest marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Set up boards with pins, descriptions, and hyper link to website. Boards would be for: Digital menu boards Best new menu templates for 2022 Cafe and Coffee shop menu templates Pizzeria menu board templates

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Restaurant Menu 6 วัน left

  I am looking to get a new look for my restaurant menu.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3 page menu all content is here 6 วัน left

  we have a 3 page menu to be made all content is within here with details about project. 8.5x11 will be menu

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  Hello, 1. On "" page we used to show all of our community small businesses which they add details themselves from "" There was also a "resource" menu in the dashboard where I would approve of anything new submitted from "" today this menu and the link content has disappeared, could be from update or something else, Need this working as it was and also need it to be ok whenever there is a new update. This job will only be considered finished after it is working as above with update. Means all resources should show up on " page and ability to add your own business should be working from here " 2. We have a custom events plugin

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ALready Executed Wordpress multiste and now want to optimise the same with same menu across all sites.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Chico’s burgers digital display 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a digital animation artist to be able to create a reoccurring video that includes our menu our deals etc

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Looking for a Dynamic Content Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am talking about a video editor that can take a recorded video using the GREEN SCREEN and make awesome graphics that derives from the dialogue from the speaker. I will be launching a contest in order to pick the person I will be working with for a new project that will grow overtime very quick, at the same time I will be rewarding you with higher value per video as I grow. Therefore you will grow together with me. The person I am looking for: I need you to be on time with the projects Responsible, Disciplined and goal oriented Dynamic and ability to adapt to any changes Creative in creating relevant graphics etc to what I am saying. I will be making a introduction video as a sample I will be needing the following Motivating Background sound going in and out as the video needs ...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  NFT Marketplace (Solana) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a full stack developer to create a fully featured NFT marketplace on the Solana network very similar to So users will be able to connect their Phantom wallet and then buy and sell NFTs. Also creators will be able to define their own collections for which they can mint their own NFTs for sale on the site immediately or on a defined collection drop date. The creator site functionality will be provided to applicants after an approval process. I believe the smart contract components could either be done in Rust or C++ so have put both in the skills section although only one is presumably needed.

  $10956 (Avg Bid)
  $10956 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I would like someone to make changes and fix bugs in my multi-store website They must be experienced with the AspDotNetStoreFront platform. Multistore Website ( - www.wovenmo...AspDotNetStoreFront platform. Multistore Website ( - ) 1. Force https with URL rewrite 2.. Make the sizes of the rug thumbnails all the same size 3. Fix the blurriness of the photos. I think it is pulling low quality photos from the ftp when larger better quality photos are available. send email of the products is not functioning 5. The size dropdown menu is missing sizes 6. It is not allowing me to change the sizes of products in the admin 7. In the multistore I need to be able to add information under the "Build your own" tab

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Logo Creator 6 วัน left

  I have a logo I created a few years ago but its very old and the file is image is blurry. I just want an updated image with more clarity and clearness as a PDF. I need one file with the original colors and another with the colors inverted (black background and white text, light grey concrete and white arrows.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  Website design improvement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to improve the overall design of a website through css and logos. A new logo must be created with necessary dimensions for android, ios and web. Icons should be improved for navigation menu. Different/colored icon for active page like in facebook. Whole app should be checked over and consturctive design improvement ideas should be implemented. Also there needs to recorded a short video for marketing but seperate person can do this task as well. It doesnt have to be included with the above tasks.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  NFT Project -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  NFT Project I am a sole person looking to create a team for a an NFT project. I will be responsible for all payments and creating, domains, logo, website design، minting NFTs The project to create a society of NFT community with drop of different seasons each has a 9,999 unique characters split to different classes like (one and only, very rare, rare) I need a team of - designer (creator) - Marketeer(social media and discord expert) - Operation and support - Developer All team will be zoom meeting on daily, weekly meeting to reach our goal of creating an NFT society. All applicants should have experience in NFT projects. You will work on % basis

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Wordpress Bug Fix ASAP! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I have a Wordpress site with three big issues we need fixed asap. I'm listing them below and a link to our website for review. My questions are: 1. Can you repair these? 2. How long will it take to fix? 3. What is the cost to fix all three as soon as possible? Issues: Bug 1: Images are not loading on any page Bug 2: Our search bar is broken Bug 3: Our header/ megu menu appears to be really squished and unreadable. Website: Thank you!!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Web developer (HTML/PHP/JS/AJAX/MYSQL) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a web developer to help me code our production environment backend. I am not fully versed in the languages so require assistance in building it faster. This will be ongoing work with possible pauses in between. The structure and logic i...production environment backend. I am not fully versed in the languages so require assistance in building it faster. This will be ongoing work with possible pauses in between. The structure and logic is almost complete. Your role will be to write code with proper commenting and explain it when asked. This would be an easy task for someone with knowledge in html/php/js/jquery/ajax. It is basically building a webpage using AJAX that fetches/updates data from mariadb. Being able to communicate properly in English or French is ve...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Need to customize a Laravel website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...users to invest in, that I set there, if you login into the admin dashboard on Manage Plan, you'll see the Investment plans. I want a user on plan 1 who refers 14 people to automatically go to Plan 2 and so on For example, a user on basic Bronze will automatically upgrade to Classic Bronze if he invites 14 people who register and the fee for the new plan will be deducted from his balance 2 - a menu for payments request on User Dashboard, users can click on a form to request an upgrade, and users can upload proof of payment images to prove they have paid for that plan. 3. Admin should be able to move users to a plan and new Referral investment commission level manually too 4. Please on the admin section under withdrawals add a place for Proof of payments so admin ca...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Looking for a developer/designer for micro project. We are looking to add a drop down in the header of a webpage that shows a list of four services, when one of the services is selected in the dropdown, the user is directed to the Service page and the section they clicked on(see attached for more clarification). We also need the mobile header reworked to be more user friendly, maybe a hamburger menu.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...check to understand how Refer&Earn functionality works The way I believe it works is: i. User signs in ii. A button appear to invite friend iii. User click on the invite button and invites a friend iv. It opens to share 3. Add/delete Suscription to our front end. The subscription functionality is already provide by CleanCloud API 4. Right now when user signs in, the menu does not appear. It looks like the site is not working. It looks like there is something bad with redirects URL or something. Also when user click sign out nothing happens 5. Make sure that everything works in Front End (You can see the products administered in CleanCloud backend), registration, sign in payments etc 6. Create graphics (give us editable) for future app that will be created using

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Partial website design based on company color scheme 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please look here: Everything below the big Yellow thing is a plugin. Everything above is the company's color scheme. I need the parts below the Yellow thing to reflect the colors on the top

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  ...are 2 Screen Shots showing the changes needed. I included the Hamburger image to be used. The current logo in the top left appears too small, please make it a little larger so it is proportional and looks nice. The file for the top right is named Artboard That hamburger icon will bring up the same thing that comes up when you highlight rental equipment. The file attached for the menu is I attached the image to include on the footer, instead of the one that is currently there. It will go on the left hand side of the footer where the current logo is. The file name is Artboard 4 copy Please adjust it so it is sized correctly and looks nice. I need the header to all be on one straight horizontal plain. All of the words need to

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Need a responsive drop down menu. contact for details

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  The course project is about the creation of an application that will present a list of cocktails and allow the user to save their favorites. For the successful development of the project, certain design patterns need to be followed. On application start, a menu will be presented to the user to choose an Operating System (OS) and depending on the choice of the user the main windows will open with a UI corresponding to the OS selected.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Build a website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Basic website, 5 pages and a to go order menu, option to place to go orders through menu.

  $464 (Avg Bid)
  $464 การประมูลเฉลี่ย
  179 คำเสนอราคา

  ...search=Ox21_table_city_v1 3rd step View advertisements under each channel and click Like/Dislike to gain Ox21 coins 4th step Sell Ox21 coins at our DEX, or any exchanges For content creator Content creator must create an account first, same as regular users. And purchase a domain as his channel name. Then they can post text, images, and videos to IPFS and share the CID in his post. The content provider can upload their images or videos to iPFS by themselves or use which is a free IPFS storage for up to 1GB with free plan. For the display ranking, The content creator can prepay a certain amount of Ox21 coins to get a better ranking for his content. He can pay from his wallet, deducted from the table Wallet-coin table And added to the ...

  $8250 (Avg Bid)
  $8250 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Photobook Design creator for portraits 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  !! Just for EXPERTS!! We lloking for photo inprover - Photobook Design creator for portraits. Order contain 156 images (RAW and Jpegs). Dropbox link you will receive after interview. We are looking for Hi-Experienced editors/retouchers for regular projects (3-4 projects per week)

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  connect and get data from an API 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a javascript that allows the user to load a JSON file with a list of a "upcoming events" and it show some of the "upcoming events" properties in a template (so the code that parses the json that the API returns, is already created). We want to allow the user to login/connect to ...to the API using their account in order to perform searches for "upcoming events" by city, radius and number of results. API documentation: The results should be shown in the table as the example shows, so the user can sort the results by column. Double quotes in json should be scaped properly to avoid parsing errors. Attached files: - table template with ajax search - code that reads the json and shows the information in the table - screenshot of the resulting...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  SPA Website 5 วัน left

  Django, Postgres, Angular, payment processor I am building a website where users will search records via dynamic query, view pages, download documents and will be charged for each download or on a month by month basis. Finished product would include the following. 1. Landing page 2. Menu system to search subset of records. 3. Form for query criteria. a. Will support an array fields to be joined by "and" clauses. b. Date range and exact date search. 4. User will be able to view results and read a very down sampled image each page of the document. 5. User will be charged for download if not on a monthly account. 6. History of search, view, and download transaction, by user to be captured.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Prestashop modifications -- 5 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - On the product page we want to show the icon of a magnifying glass when you are on the image. and when you click on it show the zoom circle that is currently but larger then when you click again the magnifying glass icon -YouTube video is chopped off in mobile view -Menu categories are not displayed in mobile view. -Fix speed on hover on menu items -Make sure the website looks the same in every language -Migration of users and production orders to live -Migration of the website in the following days

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา