ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  72,562 ajax งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  รับทำเว็บไซต์ มือใหม่ ใส่ใจงาน พร้อมรับ requirement ตามต้องการ 1. เว็บเพจทั่วไปแบบไม่ต้องมีฐานข้อมูล 500-2500 บาท 2.เว็บแบบมีฐานข้อมูล PHP+Mysql 2500-6000 บาท 3.เว็บแบบมีฐานข้อมูล PHP+Ajax Mysql 4000-8000 บาท ด้านราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของงาน มือใหม่ครับถ้าสนใจ ติดต่อได้ 086-7692359 ประพัทธ์ email 086-7692359

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need python script which post declarations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need python script which post declarations here https://www.postingd..."method": "GET", "mode": "cors" }); Countries await fetch("", { "credentials": "include", "headers": { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0", "Accept": "application/json, text/plain, */*", "Accept-Language": "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "Cache-Control": "No-Cache", "X-KL-Ajax-Request": "Ajax_Request", "Sec-Fetch-Dest": "empty", "Sec-Fetch-Mode": "cors", "Sec-Fetch-Site": "same-origin" }, "referrer": &...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Need python script which post declarations here htt..."cors" }); Countries await fetch("", { "credentials": "include", "headers": { "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0", "Accept": "application/json, text/plain, */*", "Accept-Language": "ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3", "Cache-Control": "No-Cache", "X-KL-Ajax-Request": "Ajax_Request", "Sec-Fetch-Dest": "empty", "Sec-Fetch-Mode": "cors", "Sec-Fetch-Site": "same-origin" }, "referrer": "", "method": &qu...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  factura php 6 วัน left

  Factura con PHP, MySql, Ajax. Una tabla de Clientes Una tabla de productos por cliente una tabla encabezado de movimientos (factura) una tabla deltalle de movimientos o factura la factura calcula subtotal, impuesto y total

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hey recently we customised jQuery select2 drop-down for performance it is working fine but when i use that drop-down all other javascript is disturbed and page redirected all another javascript is not working code is written in classic ASP.NET and c# Need a good developer in JavaScript and Ajax

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a website crawler for websites with ajax content (load more etc..) The crawler should be fast an stable and should easily customizable for other websites. So, a bit of code-documention would be nice. The crawler should only download the whole website and follow all internal links, without external links. There should be also the possibility to setup a max link-depth for the internal links. The crawler do not need to do anything special with the downloaded website. The crawler should be setup on a vps i provide with scraping software "scrapy". A solution for the "ajax-content" should be this: Solution for user agent rotation:

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Development & IT 6 วัน left

  Required Trainers with full stack experience with React,Node,PHP, HTML/CSS ,JavaScript, WordPress,Ajax, API integration .

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I've built a portal into an existing application I wrote and used bootstrap for the menu and layout. While my overall so...page responsive and if possible fix the signature box (super signature) so that it works on mobile. You'll need SQL Server and the latest visual studio - I can send you a stripped down version of the database and ASP.NET application. I can't vouch for the overall quality of the existing CSS... It will take a day or so to organize that and get that over to you. Would not hurt to download telerik ajax suite (demo) as those controls are referenced in the project. You don't need to modify the functionality (except for the supersignature but that is so specific that could be a different bid/project. Need to be able to communicate in English...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hi, this project is for fixing the YITH Ajax filter, that is not showing up when switching for second language. Images in attachment. I was able to find a topic regarding this issue: https://www.freelancer.com/users/l.php?url=https:%2F%%2Fforums%2Ftopic%2Fyith-ajax-product-filter-plugin-now-showing-filters-in-other-languages%2F&sig=694013aed8ba408462a0d2e2e54927712b15983fd01e2357699d94c8431a3e3c

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need a developer to write a script for ajax infinite scrolling on posts pages in a WordPress website. For example: Scroll down on this article and see how it infinite scrolls. I need the same on my website

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Your task is to configure this plugin to display, search, filter, sort posts and custom posts by this plugin The plugin must do the following: • Configure the plugin • Create 4 pages...task is to configure this plugin to display, search, filter, sort posts and custom posts by this plugin The plugin must do the following: • Configure the plugin • Create 4 pages, corresponding to 4 posts and custom post types • Search, filter and display posts and custom post types by live ajax and live pagination • Remove filters by live ajax • Order and sort posts and custom post types by live ajax • Filter posts by ALL META, even those that are not explicitly showing in Edit post in admin

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  We are software development company and makes Wordpress themes, templates, plugins and software using PHP, MySQL, html, css, JavaScript, jquery, Ajax, react etc and UI/UX design Figma. We are selling our products to Envato. So products need 100% errors free before upload to envato! Otherwise get rejected from envato. Your testing can be manual or automated or semi automation. Nice understanding report send to development team and nice communication. What’s your age? So I can understand you read it. We are preferred to individual not agencies. If you confident your tested product not gets rejected please bid. If you works well, it will be long term project. Maybe full time employee in the future. Please bid accordingly within hourly rate. Current vacancy- 3

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Adult Web site not up and open to the public yet. We are looking for a software generalist with a creator mindset. Someone who is flexible and open to exploring broad solution sets and analyzing options adult web site that needs complex projects completed Technical Skills: chameleon script. Laravel PHP. Node.js SDKs JaaS Python ajax SQL Css

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Need to do a modification of a chat. When a chat message, as no reply in 1 day, it will generate a message to the operadot with: "reactivate user" Pay 150€ for a working modification in the projet. Thanks

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Troubleshoot the following: 1. There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.// DataTables warning: table id=fp-table-exam-student-checker - Ajax error. For more information about this error, please see 2. Sidebar is now placed centered (down) 3. Add button with hyperlink Looking for the best yet budget-friendly web developer.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Your task is to 1. Examine my WP, especially posts and custom post types 2. Find a suitable plugin, paid or free (you don’t need to buy the plugin) 3. Install and configure the plugin The plugin must do the following: 1. Create 4 pages, corresponding to 4 posts and custom post t...plugin, paid or free (you don’t need to buy the plugin) 3. Install and configure the plugin The plugin must do the following: 1. Create 4 pages, corresponding to 4 posts and custom post types 2. Display and search posts and custom post types 3. Display posts and custom post types with live ajax pagination 4. Search and display posts and custom post types by live ajax 5. Filter posts and custom post types by live ajax 6. Remove filters by live ajax 7. Order and sort...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  We are looking for part-time, ongoing support of our corporate website. Approximately 10 to 15 hours per week. In addition to hard skills, we need reliability first and foremost. The site is built in WordPress using the Divi Theme. -Experience with Elegant Themes DIVI builder -Experience working with PHP to cr...skills to ensure consistent style across platforms and browsers -Experience managing WordPress-based systems, including understanding WordPress database, post-type, and administrative structures, development and administration, and update/day-to-day systems maintenance. -Experience developing WordPress plugins and custom-coding DIVI themed websites utilizing PHP HTML, CSS, JavaScript (including Ajax) and MySQL. -Experience with SSH, SCP, SFTP, and other remote server manage...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Looking For Sr. Drupal Developer (Backend or themer) -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...programming experience. Good understanding of MY SQL and relational databases. Expertise in PHP development and Drupal. Expertise in JavaScript and mainstream JavaScript libraries such as JQuery and working knowledge of Ajax. Good understanding of web technologies and HTTP. Good Linux skills HTML and CSS skills commensurate with years of experience. Git knowledge/ version control knowledge and skills. Contribution to the open-source community Experience in Drupal8 of 2+ years. Good with RDBMS & writing custom SQL, Drupal API experience Must have PHP, JavaScript, AJAX, HTML and CSS experience Should be able to code as per Drupal standard coding Should be well versed with implementation and configuration of most commonly used modules Experience wi...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Looking For Sr. Drupal Developer (Backend or themer) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...programming experience. Good understanding of MY SQL and relational databases. Expertise in PHP development and Drupal. Expertise in JavaScript and mainstream JavaScript libraries such as JQuery and working knowledge of Ajax. Good understanding of web technologies and HTTP. Good Linux skills HTML and CSS skills commensurate with years of experience. Git knowledge/ version control knowledge and skills. Contribution to the open-source community Experience in Drupal8 of 2+ years. Good with RDBMS & writing custom SQL, Drupal API experience Must have PHP, JavaScript, AJAX, HTML and CSS experience Should be able to code as per Drupal standard coding Should be well versed with implementation and configuration of most commonly used modules Experience wi...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Bugs Fixing and Enhancement in Website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a developer having skills mentioned PHP, yii2 framework, bootstrap 4,5, java script, ajax

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Hi Kristina E., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Desarrollo de Panel administrativo para el control de registro de información de usuarios. El proyecto consiste en interactuar con el usuario mientras se registra , el poder mandarle formularios personalizados y mientras el usuario completa un formulario mostrarle una pantalla de validación, donde el administrador del panel valida si sus datos son correctos y al hacerlo el administrador le envie un nuevo formulario solicitando información personalizada. El administrador debe ver en tiempo real la información que ingreso el usuario. El usuario ingresa a un sitio web el cual el llena formularios. Mas información interesados contactarme.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Стаж работы: не менее 3-х лет Необходимые навыки: * PHP * VueJS * Laravel | Yii * Wordpress * HTML + CSS * AJAX * JavaScript/JQuery * mySQL * Понимание архитектуры MVC * Рефакторинг

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...Mobile responsiveness 5. SEO Optimized section NB: The New Function HTML files will be provided The code will be shared, development done on your test site with a link provided to the project owner to monitor progress, and the completed work tested, approved and be uploaded to the Live site without disrupting existing code. SKILLS REQUIRED: CodeIgniter, JavaScript Frameworks with experience using ajax, PHP with experience in OOP, API Development, HTML & CSS, Attention to detail and an eye for good UX/UI, Git, Google analytics custom event tracking, S.E.O EXPECTED DELIVERY: 14-18 DAYS ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Urgent PHP/AJAX JQUERY developer needed หมดเขตแล้ว left

  We need an experienced php developer who can make few apis and create CRUD forms and lists .please apply if you can start immediately and you have great knowledge of php , Ajax jquery . We are willing to pay 350 inr / module/form /api . Successfull candidate will get continuous work from us

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Urgent PHP/AJAX JQUERY developer needed หมดเขตแล้ว left

  We need an experienced php developer who can make few apis and create CRUD forms and lists .please apply if you can start immediately and you have great knowledge of php , Ajax jquery . We are willing to pay 350 inr / module/form /api . Successfull candidate will get continuous work from us

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need a PHP/AJAX JQUERY developer หมดเขตแล้ว left

  We need an experienced php developer who can make few apis and create CRUD forms and lists .please apply if you can start immediately and you have great knowledge of php , Ajax jquery . We are willing to pay 350 inr / module/form /api . Successful candidate will get continuous work from us

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Urgent PHP/AJAX JQUERY developer needed หมดเขตแล้ว left

  We need an experienced php developer who can make few apis and create CRUD forms and lists .please apply if you can start immediately and you have great knowledge of php , Ajax jquery . We are willing to pay 350 inr / module/form /api . Successful candidate will get continuous work from us

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Wordpress : Creating asynchronous main menu หมดเขตแล้ว left

  Hi, We need help find a way and creating a asynchronous main menu. We need that the submenu of the mainmenu to get load only when user interact with the menu. We are in a worpdress environnement and we already try with ajax method but as our website is really big and slow, requested submenu get to much time to load. So if you are able to do it another way or to get the ajax method work it is good for us :) Website :

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Development of a Website หมดเขตแล้ว left

  It's a membership website facilitate for following. 0. Homepage- slider banner, membership call up action blurb/ general info for about the website/ news and events/ network partners logo sliders etc 1. Membership page/ Register membership/ subscription/ pay membership fee/ payment gateway features 2. Post m...content for the pages 7. Site search/ profile search/ events search. 8. Backend module facilitate to view/ manage admin for new or existing members/ filter members/ manage members benefits docs/ videos/ texts 8. Scope document /wireframe will be share after initial discussion. Backend Technology: 1. Laravel, PHP 2. MY SQL Database Frontend Technology: 1. HTML5 2. CSS3 3. Javascript 4. Jquery 5. AJax Await response from interested techies with quote and time line for co...

  $1783 (Avg Bid)
  $1783 การประมูลเฉลี่ย
  172 คำเสนอราคา
  I need Directory Listings filter Ajax หมดเขตแล้ว left

  I need Directory Listings script, like: ( mobile responsive version ) or ( mobile responsive version ) ( mobile responsive version )

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Javascript / AJAX expert required Urgent หมดเขตแล้ว left

  I need someone who is expert in ajax to call data from db and load multiple drowpdowns based on that, I can share more details in inbox its almost done just small tweaks. Its PHP / Mysql based project on wordpress site

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...are available to both registered and non-registered users. After following a tutorial on inserting fields and submitting it with AJAX: I managed to make the "Title" field submit using AJAX. Create a file where I put my php code and a file where I process the AJAX function (following the tutorial mentioned above). What I cannot do is that the image of the "Image" field is uploaded to the server by AJAX and attached to the comment. 2. REQUIREMENTS: 2.1. Send via AJAX: When the user submits the comment forms, the “Title”, “Comments” and “Image” information are sent by AJAX. 2.2. Order of form fields: This is the order of the comment form fields: - Title - Comment - Upload image - Sub...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Film Recommendation System หมดเขตแล้ว left

  ...application in 1 day. The application is built using Python Flask, Javascript/Ajax, HTML, CSS. The application is simple so it will not take much time to fix it as I am new to the python flask framework so I am not able to fix the issues the application is a film/movie recommendation system. There are a few issues that need to be resolved the details are as follows. 1. I have one Jupyter Notebook file (.ipynb extension) which has a function that generates a result that is required to me and I am passing/fetching the data from the .ipynb file to my flask (.py file) function. I am able to successfully fetch the data and I need to show this data into the frontend in for loop as the data is JSON through Javascript/Ajax/Flask into HTML. But I am not able to fetch the data when...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...are available to both registered and non-registered users. After following a tutorial on inserting fields and submitting it with AJAX: I managed to make the "Title" field submit using AJAX. Create a file where I put my php code and a file where I process the AJAX function (following the tutorial mentioned above). What I cannot do is that the image of the "Image" field is uploaded to the server by AJAX and attached to the comment. 2. REQUIREMENTS: 2.1. Send via AJAX: When the user submits the comment forms, the “Title”, “Comments” and “Image” information are sent by AJAX. 2.2. Order of form fields: This is the order of the comment form fields: - Title - Comment - Upload image - Sub...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hola que tal, tenemos un problema con el sitio web , cuando ingresamos via movil el menu superior no se despliega, al igual que el ajax en el simbolo del carrito a un lado del menu tampoco se despliega y queremos que esas funciones ajax, esten funcionando a la perfeccion

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Knowledge about HTML and Flask to build website หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an understanding of how to pass value of a selected row attribute (for example, name column) from a table in HTML (rendered using Flask) back to Flask and then on click of the select button render a new HTML page with /<name> that kicks off the functionality in Flask associated with it. I want to keep things in HTML without using JS or Ajax. I will be happy to provide more details. I could have asked this question on stackoverflow but I want to keep more detailed understanding of concept.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build me a website - Django Python หมดเขตแล้ว left

  1. Need to resolve all bugs on the current website 2. Few pages need to implement newly -backend 3. Sign for NDA 4. Make it live/Host over GCP 5. Load testing, selenium testing 6. Unit testing 7. Need to complete in 45-50 days (Implementation + testing) 8. Need to Provide daily basis updates I am looking for an experienced, Dedicated, and innovative Django-Python Develop...GCP 5. Load testing, selenium testing 6. Unit testing 7. Need to complete in 45-50 days (Implementation + testing) 8. Need to Provide daily basis updates I am looking for an experienced, Dedicated, and innovative Django-Python Developer who can resolve bugs, Implement a few backend pages and perform thorough testing and Make it live Requirements : Django-Python HTML,CSS Javascript Bootstrap5 Ajax Communicatio...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  food menu html php ajax หมดเขตแล้ว left

  i made free food menu demo i need something like that but in another template template url: page should have slideshow effect to change menus with interval setting example 30 seconds / 60 seconds / 90 seconds

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Need a coder to complete tasks on a project using MediaDevices to take photographs and HTML 5 Canvas to edit images. Main setup is done. This is mainly refining what is there. Project is written in PHP with supporting Javascript, jQuery, AJAX.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Website Search bar problem fixing. หมดเขตแล้ว left

  ...However, at present after clicking the Go button, another page is appearing where one has to again search and select the product /service name from a dropdown menu showing the full list of subcategories . This is making the search process lengthier. So, the system should be such that after selection from the home page, the relevant catalog boxes will appear in the next page. Those with expertise in Ajax, jquery, PHPMysql etc and having experience of handling similar work in a Joomla website may offer to do this project. ...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Full stack developer (PHP scripts) CHAT ROOMS หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone with good experience in PHP scripts (social chat rooms script) to modify my current chat scripts, which build in PHP/Javascript/AJAX experience is a must, because this will reduce time on both of us.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Part time Django full stack developer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Django full stack developers to work on part time basis for our projects. we use django as the backend platform, HTML / CSS / AJAX / JS for frontend, postgres db. Candidates who can provide at least 5 hrs may apply

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  PHP Developer Required หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Full-time(Work from Hom...custom PHP, MySQL, preferably any application or software based on PHP Should have working knowledge of Anguler Js Javascript, Jquery Must be familiar with OOPS concept and MVC framework Requirements / Skills: Good knowledge in Core PHP and MySQL Good Knowledge of PHP framework like CodeIgniter, Laravel Good Knowledge of AngularJs and Node.js Strong in CSS, JavaScript, Ajax, jQuery and JSON Work with a team to manage, optimize and our custom built SaaS application Good listening, communication and documentation skills Team player Self-motivated with a “can-do” attitude Flexibility and the ability to multi-task and prioritize Eye for detail and quality Very good English, wr...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Shopify Developer ( Freelance ) หมดเขตแล้ว left

  ...moment's notice Understand business needs that drive project features & functions and provide internal consultation Qualifications Education: Bachelor's Degree in IT, Computer Science, Computer Programming, or a similar field 2+ years of experience developing within the Shopify and Shopify Plus platforms 2+ years of experience in front-end technologies including, but not limited to, JavaScript, AJAX, HTML, CSS, SASS, XML Troubleshooting & debugging skills Interest in staying current and applying the most current best practices Has a true passion for design and technology A disciplined approach to testing and quality assurance Positive attitude, high energy, and love for broadening web development skill set About Selvel Selvel Global is known to be one of the...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Build an ajax code หมดเขตแล้ว left

  Hi, I would like to have an ajax function where does the following. First, I should have a plus and minus buttons where it duplicates rows in an unlimited number. Where the plus button adds a row and the minus one deduct a row. Second, it sends a request to a PHP file where it searches for a product in the DB and returns the results in a select menu. Third and most importantly, when PHP returns a response it should be reflected or echoed in the same select menu where I am typing NOT in any other input. The system is too similar to the invoice systems where someone can search by barcode and if it exists it add it to the rest of items and so on. an example of what exactly I want can be seen in this video:

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ... so it makes the Notifications disappear from the red bar once they've done or addressed the issue. So, we will need to let Admins go to the View All Notifcations page where they can either "edit" a Notification (and set the done value to 1) OR simply click a "Done" button that'll be on each row (without even needing to go into the Edit Notification page). I actually already have some similar AJAX functions that do this built into other features, so it'll be easy to copy one and use for this feature. Note: Updating a Notification as "done" simple will set a done field from 0 to 1. And, we'll make the red Notifications bar ONLY display notifications with a done value of 0. This can be similar to our default getList function, li...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  create a react native date and time picker for web หมดเขตแล้ว left

  create a react native date and time picker for web need to update a js component for web app for date and time picker just make ajax post call to send data to server, thats all

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  PHP, LARAVEL Developer - Full time หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a hardworking and skilled Programmer/Developer to join our Project Development team. This is a long-term position so naturally we hope to find someone who is committed to a long term employment with opportunity for growth within our business. Job Responsibilities: We are looking for a skilled candidate who will be responsib...development • Aggressive problem diagnosis and creative problem solving skills • Excellent communication Skill • Strong organizational skills to juggle multiple tasks within the constraints of timelines and budgets with business acumen • Ability to work and thrive in a fast-paced environment, learn rapidly and master diverse web technologies and techniques. Skills Required PHP Laravel Boostrap Ajax Oops Css HTML Git Loo...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Update Website Functions and Tweaks หมดเขตแล้ว left

  I have a website that I have been building. Over the years I have added more and more functionality to it. It primarily uses PHP, JavaScript, Angular JS, SASS and MySQL (with a SLIM framework) The site ha...primarily uses PHP, JavaScript, Angular JS, SASS and MySQL (with a SLIM framework) The site has a account based ID as well as user_id systems with roles and permissions assigned to the users. It also has an existing reports page (which is responsive) where dynamic Angular JS reports are generated on webpages. I am looking for a freelancer to make a new report page, add some the additions (using Ajax) and do so bug fixes. Please do not paste auto response or list all the URLs of websites you've built. Please just tell me something interesting about yourself and your google...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน ajax ชั้นนำ