ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,351 alibaba งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ✿ รับสมัคร freelance : Back-end Developer - ถ้าหากอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) ✿ ลักษณะงาน + ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบสั่งซื้อสินค้าและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน โดยวางลิงค์สินค้าจาก Taobao, Tmall, 1688, Alibaba และแอดมินสามารถจัดการดูแลการสั่งซื้อและแจ้งเตือนลูกค้าผ่าน SMS,Email,Line ✿ รายละเอียดงานในส่วนของ ระบบเว็บไซต์นำเข้าสินค้าจีน 1. API ดึงข้อมูลสินค้าจากเว็บซื้อสินค้าออนไลน์จากจีน - สามารถสั่งซื้อสินค้าได้จาก Taobao, Tmall, 1688,Alibaba โดยผู้ใช้ทำการวางลิงค์และเลือกสินค้าที่ต้องการ 2. นำเข้าและติดตามพัสดุ - แสดงข้อมูลสถานะเลข tracking ของประเทศจีนและไทย ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกบริการจัดส่งถึงบ้าน โดยแอดมินจะเป็นผู้อัพเดทข้อมูลสินค้า และแจ้งเตือนผ่าน SMS, Email, Line 3. คำนวณค่าขนส่ง - คำนวณค่าขนส่ง ร้านค้าในประเทศจีน → โกดังสินค้าจีน , โกดังส...

  $1918 (Avg Bid)
  $1918 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ผมอยากสร้างเว็บขายสินค้า เพื่อต่อสู้กับ และตอนนี้ผมมีชื่อเว็บแล้ว

  $866 (Avg Bid)
  $866 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Good day! Kindly accept this project as this is where your payments for the Alibaba Social Media Project will be facilitated.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Good day, Sylwia! Kindly accept this project as this is where your payments for the Alibaba Social Media Project will be facilitated.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Sylwia J. 7 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Sylwia J., this is for the Alibaba Social Media Project

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Ruth D. 5 วัน left

  Hi Ruth D, this is for the Alibaba Project (Social Media)

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Chinese Seller Sourcing Expert Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...potential sellers - Engage with sellers on different platforms to build relationships and network - Regularly explore new platforms and communities to expand our network of sellers The ideal candidate should: - Be a native Chinese speaker - Have a good understanding of the Amazon marketplace and the ways in which Chinese sellers operate on it - Be proficient in using platforms such as WeChat, Alibaba, LinkedIn, and Facebook for sourcing and networking - Have excellent communication skills and be able to build rapport with sellers in a professional and respectful manner This is an ongoing project with a focus on building lasting relationships with sellers to facilitate future collaboration. A successful candidate will be able to demonstrate their ability to source and connect wi...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Alibaba Cloud DevOps Engineer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled and experienced Chinese DevOps engineer, who is particularly proficient in Alibaba Cloud. Key Responsibilities: - Server setup and configuration on Alibaba Cloud Ideal Skills: - Proficient in Alibaba Cloud - Experienced in DevOps methodologies and practices This is a great opportunity for a Chinese DevOps engineer with a strong background in cloud management, particularly on Alibaba Cloud. Your responsibilities will primarily revolve around server setup and configuration within the cloud platform. The ideal candidate should have a solid understanding of DevOps practices and methodologies. A track record of successful cloud-related projects, particularly on Alibaba Cloud, will be highly valued.

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  E-Commerce Price Comparison Automation 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a freelancer to develop a system for comparing prices of different products across various e-commerce websites. The re...easy viewing and understanding of the price comparisons is preferred. - The ability to handle with cases such as CAPTCHA, implementing delays upon request, and to avoid being blocked. It would really help if you have prior experience in the e-commerce sector along with skills in web scraping, data mining, and automation. Familiarity with APIs of popular e-commerce platforms like Amazon, eBay, or Alibaba will be considered a distinct advantage. The ultimate goal is to create a tool that helps me simultaneously keep track of various product prices, identify the best deals available, and make informed purchasing decisions. Let's help shoppers save ...

  $2514 (Avg Bid)
  $2514 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Shopify Dropshipping Shop Product Sourcing หมดเขตแล้ว left

  ...origin, etc), Add tags, SEO-optimised content in each product description, categorise etc before importing them into Shopify. It is crucial not to push products to Shopify without first editing them on Dser. Add videos to the products for better customer engagement. 3. Import reviews and optimise SEO, as these are essential. 4. Also, do not list products with suppliers like AliExpress or Alibaba shop details and suppliers' websites, shop numbers, phone numbers, etc. Advertising for the supplier can lead customers to order directly from them. Note: Edit products, images and content, tag and categorise them before pushing from Dser to Shopify. This project needs to be completed as soon as possible. The ideal candidate should have: - Experience in sourcing prod...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...in each product description. Add videos to the products for better customer engagement. Additionally, balance the different brands and avoid populating a category with mainly one brand. 3. Import reviews and optimise SEO, as these are essential. 4. Avoid listing products with non-English language descriptions, images, or videos. 5. Also, do not list products with suppliers like AliExpress or Alibaba shop details and suppliers' websites, shop numbers, phone numbers, etc. Advertising for the supplier can lead customers to order directly from them. Note: Edit products, images and content, tag and categorise them before pushing from Dser to Shopify. This project needs to be completed as soon as possible. The ideal candidate should have: - Experience in sourcing products - ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Buscamos a un mexicano/a con experiencia en comercio electrónico. Hola. Somos una startup que se prepara para lanzar plataforma. l Trabajo 1) Research -Investigación en tu casa, en tu tiempo libre -Sobre mercado de comercio electrónic...Trabajo 1) Research -Investigación en tu casa, en tu tiempo libre -Sobre mercado de comercio electrónico en México y Latinoamérica, etc. 2) Reunión por zoom: - 30 minutos cada sesión (discutir en español conmigo) *Enviar un breve reporte (1-2 páginas de papel A4) antes de cada reunión. l Requisitos -Experiencia en ventas o marketing de comercio electrónico mexicano. ( etc. Cuanto más diverso, mejor) l Pago -USD 16 para 2 sessiones USD 8 cada sesió...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Translation Task (Indonesian) หมดเขตแล้ว left

  This is for Alibaba Translation Project for fauzaannisa and astanov811 only

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  25 คำเสนอราคา

  ...requirements include: - Proficiency in product sourcing: Prior experience Listening ads from Alibaba to eBay and selling them with probably in sourcing electronics, particularly smartphones and watches, from platforms like Alibaba or AliExpress with high preferablity. - Strong marketing and sales skills: The ideal candidate should have a solid track record in reselling products online, especially electronics, and should be able to create effective marketing strategies to drive sales. - Previous experience in reselling: And the money is going to come from the project itself once they are comfortable then we will be able to pay you ongoingHaving successfully resold smartphones and watches from Alibaba, AliExpress, or similar platforms to eBay or other stores before is...

  $50000 (Avg Bid)
  $50000 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  AI Engineer for Lipsync model -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an AI engineer who has experience in lipsync model. You should create a 20 or 30 seconds of video with one image and not only mouth but also the shoulders and hands are also expected to move naturally. If you use opensource model or your previous model, it's okay. Just if the pixel of generated model seems like the one from EMO(Alibaba). Some requirements: - Under 4 seconds of latency for a 30-second lipsync - 480p quality or greater in it's entirety - EMO/HeyGen level quality - No bugs - Must be optimized/quantized - Roughly 7 days Ideal candidate: - Has a deep understanding of Lipsync AI technology. - Has strong experience with Machine learning

  $1189 (Avg Bid)
  $1189 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Comprehensive Bags Upload on Alibaba หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a skilled individual to assist in uploading a variety of bag types to the Alibaba platform, all falling within the realm of backpacks, tote bags, and messenger bags, and different designs. I have an estimated inventory ranging from 100 to 500 individual items. Ideal Skills & Experience: - Familiarity with Alibaba's product upload procedure - A keen eye for detail to ensure accurate product description - Experience in eCommerce, specifically within the bag niche - Ability to work promptly and efficiently

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  E-commerce Branding: Logo & Landing Page หมดเขตแล้ว left

  ...portfolio showcasing past work to vouch for this. - Exceptional understanding of web usability and conversion-optimized design is preferred. Excellently executed, this project will strengthen my brand's visual identity and optimize customer experiences on my site. If you're excited by modern design challenges and well-versed in e-commerce, I look forward to your bid. This maybe the next Amazon or alibaba so suggest designs and colors that are global...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Alibaba Advertiser for Diverse Products Needed หมดเขตแล้ว left

  Our corporation is seeking a qualified professional specialized in advertisement posting on Alibaba.com. The ideal candidate will have a background in advertising agricultural, scrap, industrial, electronics, and automotive products. A comprehensive understanding of the platform is critical along with a proven ability in reaching a wide target audience including consumers, wholesale buyers, and retailers. Proficiency in writing engaging ad content and monitoring ad performance are assets.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Shopify Online Store Setup and Product Sourcing หมดเขตแล้ว left

  I need a professio...integrating automated inventory updates Additionally, I'm looking for a Product Sourcing and Inventory Management solution for my store. I need a reliable supplier that isn't from Alibaba or AliExpress, someone who can consistently provide quality products. I'm particularly interested in sourcing a high-quality dining chair. Key Responsibilities: - Find a reliable supplier for home products - Implement an inventory management system that works seamlessly with Shopify - Source a high-quality dining chair Ideal Skills and Experience: - Proven track record in product sourcing and inventory management - Familiarity with non-Alibaba/AliExpress suppliers - Strong negotiation and communication skills - Knowledge of sourcing high-quality furnit...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  112 คำเสนอราคา
  Alibaba Ads posting หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of expertise in ad creation specifically tailored to promote Alibaba's agriculture products. The posters should not only be appealing to men and women but also be targeted at businesses and trading platforms. Here's what I...platforms. Here's what I need: - Proficiency in creating promotional materials targeting a diverse audience, including men, women, and business owners in the trading industry. - Exceptional skill in graphic design and creativity to emphasize the agri-products and stir interest. - Ability to create compelling ads that advertise the special offers and raise brand awareness. - Previous experience with Alibaba product promotion or similar e-commerce platforms is a plus. With your creativity and expertise, let's raise Alibaba�...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Amazon Product Listing and SEO หมดเขตแล้ว left

  I'm an Amazon seller focusing on electronics products. I'm looking for an experienced freelancer to assist with posting products from Alibaba to Amazon Seller Central and optimizing listings for SEO. Key Responsibilities: - Post products from Alibaba to Amazon Seller Central, ensuring all details are accurate and appealing. - Perform full SEO optimization on product listings, enhancing visibility and driving organic traffic to my page. Ideal Candidate: - Experienced in Amazon product listing management and familiar with the platform. - Proficiency in SEO, particularly in the context of Amazon listings. - Strong attention to detail while ensuring all listing information is accurate. - Solid communication skills for efficient coordination throughout the project.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Tech B2B Marketplace Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to have an online B2B marketplace developed, centered around the technology industry. This platform should include the ability to list products and provide detailed information about each one of them. It should also allow for direct payments and invoicing. Lastly, there's a logistics aspect that needs to be incorporated into the system. Sp...needs to be incorporated into the system. Specifically, it is needed to track shipping and manage inventory effectively. Ideal freelancers for this project are those who have prior experience in building B2B marketplaces and are familiar with the technology sector. Knowledge in creating logistics functionality such as shipping tracking and inventory management is a huge plus. Lets simply say like ALIBABA but with the funct...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Amazon Product Sourcing Assistance in UAE หมดเขตแล้ว left

  I am running amazon store in UAE and i am looking for someone who can help me product sourcing for my amazon store. Note: i don't want to source my product in Alibaba because the shipping cost is very costly for me Also, the seller have good experince in UAE market. Thanks

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Website Maintenance -- 7 หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a website maintenance specialist to help me with the following tasks: - Content updates on a monthly basis - Security updates as needed - Design changes as needed - Products added from Alibaba Skills and experience needed for the job: - Proficiency in Shopify - Knowledge of website security measures - Experience with web design and development - Excellent communication skills and attention to detail The ideal candidate should be able to work efficiently and provide high-quality results within the specified time frame. I am looking for a freelancer who can assist me with website maintenance. The tasks that need to be done include updating the content, fixing bugs/errors, and optimizing the website. Specifically, I need help with updating the content as it is cur...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา
  Alibaba Product and Location Filters Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a seasoned developer or team who can effectively create an Alibaba product filter tool. I need to alibaba filter the product and than filter the location. Highly recommended That FILTER THE PLACE/ LOCATION.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...object that lingers for one second or so.. If I am too close need it to beep. This is so I do not hit the front corner of car on garage trim frame. **Be nice if the most up to date affordable sensor was used as opposed to kit projects going back 10 years using same sensor. On off switch required and LED readout of distance set. - Accuracy up to 2 inches. ******I know they sell such kits on Alibaba and Amazon and Temu that are to be assembled. These may not have the most up-to-date sensor, connections that are best for the recommended power supply and not in a case that is waterproof. Also, perhaps the coding is not where it needs to be in order to meet my requirements. It is OK to buy one of these kits and tailor it appropriately. Be great to adjust angle of sensor but...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution existante ou d'une technique permettant de filtrer les fournisseurs sur Alibaba par ville ou région spécifique. La plateforme principale ne propose pas cette fonctionnalité nativement, et j'aimerais optimiser mes recherches pour des négociations plus rapides avec des fournisseurs locaux spécifiques. Détails du besoin : - Filtrage précis : Je souhaite pouvoir sélectionner des fournisseurs dans une ville ou région déterminée et consulter uniquement leurs produits sur Alibaba. - Efficacité : La solution doit être rapide et intégrable facilement dans un flux de travail sans développement spécifique d...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  WooCommerce/Elementor Site with Zoho CRM Integration หมดเขตแล้ว left

  ...km and a starting cost? We use a variety of suppliers for shipping, but none have an API. So, we need a distance-based shipping option. 15. It must be mobile responsive: Given the high smartphone penetration rate in the UAE, a mobile-friendly website that provides a seamless shopping experience across devices is essential. 16. Enable drop shipping. The site must be able to seamlessly sell from Alibaba and AliExpress without our interaction. Propose other sites to connect to. We are especially interested in sites in the Philippines Link : Username : admin Password : ECK-Dubai@321 • Files attached Logo for eZbrandZ • Two excel sheets with products to be uploaded to the site To be supplied after contract is signed: • Hostinger access to the backend of ezbrandz

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Looking for 5mm frosted Led prewired หมดเขตแล้ว left

  Looking for a public purchase link (Aliexpress, alibaba etc..) for the product, DON'T interested for custom or special made. Product must be already in the market and ready for sale for just 10 units or less with an affordable price and shipping available to europe. DON'T interested on clear or colour diffuser (check picture) - 5MM DIODE LED - PREWIRED - 3.3V RESISTOR - FLAT TOPFROSTED/MILKY DIFFUER - MULTIPLE COLOR OPTION - ALREADY AVAILABLE FOR RETAIL SALE (NO CUSTOM PRODUCT ) - BUY IT MYSELF (NOT SOURCING)

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Electronics Dropshipping Website Integration หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled web developer to design a dropshipping website focused on electronics. This project involves integrating the website with Alibaba for streamlined product sourcing. Key Requirements: - Extensive experience in website development and dropshipping platforms. - Knowledge of Alibaba integration is essential. - Ability to incorporate various payment methods including Credit Card, PayPal, GPay, Phone Pay, and UPI. The ideal freelancer needs to be detail-oriented with a strong background in ecommerce website development. Proven experience with Alibaba linkage and diverse payment gateway integration is vital. This project offers the opportunity to showcase your expertise in creating a user-friendly, efficient, and successful dropshipping site.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Alibaba Supplier Python Scraper for Custom Products หมดเขตแล้ว left

  Project Overview: Alibaba Supplier Finder for Various Products What We Need: A simple yet powerful tool that automates finding and gathering information on Alibaba for any product you're interested in. This tool will zero in on trusted, verified suppliers who offer the option for custom packaging, making it a lot easier to pick the right supplier for any product. Features: Search for Anything: Whether it’s office supplies or kitchen gadgets, you can search for any product. Focus on Trusted Suppliers: The tool will only show you suppliers Alibaba has verified, so you know they’re reliable. Grab All the Details: For every product that fits your search, the tool will pull together important info like: - The name of the supplier's store - If t...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Social Media Sales Strategy for Candy หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a social media expert with a good understanding of business professionals' online habits. My product is candy and it's being sold on Facebook, Instagram, and Alibaba. • Essential Skills: - Extensive experience with Facebook, Instagram, and Alibaba - Knowledge of marketing strategy for business professionals online - Effective sales strategy for confectionery products • Responsibilities: - Conduct a review of the current social media strategy - Propose creative ideas to promote candy to business professionals - Implement the sales strategies and monitor outcomes Professionals with a proven track record of enhancing social media sales, specifically with business professionals as the target audience, are preferred.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Product sourcing SKQ1 & Shilajit หมดเขตแล้ว left

  Hello im looking for an Expert product sourcing agent familair and preferably of Chinese Origins, or familiar with the language. I want to find the main manufacturer and the highest possible quality SKQ1 (Bromide) it is a supplement / antioxidant ingredient used in supplements and Cosmetics. This is the most important one. i also want to find the highest quality Himalayan...supplement / antioxidant ingredient used in supplements and Cosmetics. This is the most important one. i also want to find the highest quality Himalayan shilajit manufacturer possible with 3 party tested shilajit and highest fulvic acid content possible. Both of these products are equally important and the project is only complete once i have delivered a list of top manufacturers and not just a Alibaba se...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Mascot Design Freelancer หมดเขตแล้ว left

  Creating a mascot with a lion, cute, with a special outlook or charatistic, standing with own 2 feet, symbol for our e-commerce company, similar like alibaba group mascot (please refer photo link below) *Special outlook meaning example, big ear or colorful hair or large eye brow or ect

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Adaptation of App for Chinese Market หมดเขตแล้ว left

  ...experienced developer to perform key modifications on my app to make it more suited to the Chinese market. REQUIREMENTS: * Integrate and deploy the app with Chinese video play platforms such as Baidu Cloud, Tencent Cloud, and Alibaba Cloud. * Modify the app to include Chinese cultural elements to create a localized user interface. * The app should work conveniently without the need for a VPN in China. * It shoud be work in android and Ios phone IDEAL SKILLS: * App is develped with DART languge (Flutter) * Previous experience with Baidu Cloud, Tencent Cloud, and Alibaba Cloud. * Understanding of Chinese culture and symbolism to incorporate appropriate design elements. * Experience in creating apps that operate without a VPN in restricted network environments. I am loo...

  $2185 (Avg Bid)
  $2185 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  Alibaba Cloud Tech Support & Maintenance หมดเขตแล้ว left

  ...an expert service provider from China to manage the technical support and maintenance of my Alibaba Cloud services and Google Cloud Platform. Due to the specific requirements of the project, the ideal service provider should be able to: - Conduct regular system checks and reporting. This will involve diligent monitoring of the system to ensure it is running optimally and without any glitches. Any anomalies detected should be promptly reported for swift action. - Perform system updates and upgrades when necessary. The provider must keep the system updated to ensure security and efficiency of the Alibaba Cloud services. - Perform daily operation, incident, change, patching, monitoring for Alibaba cloud. - Second level operation (incident) for Google cloud platfo...

  $1065 (Avg Bid)
  $1065 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Create Multifaceted TikTok E-Commerce Store หมดเขตแล้ว left

  ...e-commerce store on TikTok. Specifically, the store will: - Feature a range of products, mainly spanning fashion & accessories, electronics & gadgets, and home & kitchen products. - Utilize dropshipping, primarily sourcing products from Alibaba, amongst other websites. Skills and experience: - Proficiency with e-commerce platforms, specifically TikTok. - Experience in building successful online stores. - Ability to select and integrate attractive and popular products into the store. - Knowledge of global delivery logistics. - Experience working with Alibaba or other similar online wholesale retailers. This store will cater to a global market audience, so an understanding of international shipping procedures is an added advantage. The objective is to creat...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  More details: Which specific export portals do you want your business to be listed on? Exporters India Could you specify the type of goods your business exports? Textiles and garments Do you have specific descriptions or keywords you want to emphasize in your listings? This question was skipped

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Alibaba to Shopify Product Feed Creation -- 3 หมดเขตแล้ว left

  ...experienced individual to help us create a product feed from Alibaba to Shopify. We are primarily focusing on importing home goods. My main expectations from the successful freelancer is to have a robust experience in this field. Important Functions: - Automatic updates on our Shopify store as the inventory and details change on Alibaba - Proper Product filtering and categorization for ease of navigation. - Importing not just the products but also their relevant images and metadata from Alibaba. - I also require assistance in writing product descriptions, using AI tools such as GPT could be an effective technique. Ideal Skills: - Relevant experience setting up and managing product feeds - Knowledge in using Shopify and Alibaba platforms - Strong understand...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  ...furniture (tables, bar stools, lounge chairs) Porch swings (polywood swings) Patio lights, rocking chairs, daybeds For Year-Round Sales: Patio heaters, fire pits, outdoor fireplaces Finding Distributors: -Direct Website Research: Explore and locate distributors online. -Trade Shows & Exhibitions: Ideal for networking and discovering new products. -Online Marketplaces & Directories: Platforms like Alibaba and ThomasNet are excellent starting points. -Industry Associations: Offer resources and networking opportunities. -Referrals & Networking: Engage with industry contacts for reliable leads. -Direct Contact: Reach out to potential distributors with a compelling pitch. A distributor is vital for bridging manufacturers with the market, simplifying procurement by offeri...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Taobao, TMall, 1688, Weidian API integration หมดเขตแล้ว left

  Hello, i am developer and i develop a webpage, where i need to interact with the tabao and weidian and alibaba api to get product informations and informations about all products a seller has. Like Can some1 help me to integrate that? Greetings

  $518 (Avg Bid)
  $518 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Product Sourcing Specialist Needed for Alibaba หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced product sourcing specialist who can help me identify manufacturers or suppliers on Alibaba. The primary focus will be on ceramic baking dishes and other products with a low MOQ (Minimum Order Quantity) for customization, such as graphics and packaging of less than 500 pieces.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced full stack developer to establish an e-commerce platform using Magento 2. The primary objective is to sell physical products across various categories. This will not be like Alibaba. To clarify, our proposed website business model does not involve creating an online platform where business buyers and suppliers globally connect and transact with each other. Instead, it focuses on facilitating transactions solely between our business (the retailer/buyer) and suppliers. The purpose of vendor registration on our platform is for suppliers to sell exclusively to us, allowing us to collect their documentation and register them as clients from whom we will purchase goods. Key Requirements: - Installation and setup of Magento 2 - Configuration for selling ...

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Resolve eBay MC011 Account Restrictions หมดเขตแล้ว left

  I am an eBay seller and got an MC001 case yesterday. I need to make a local store or Factory purchase receipt or Invoice. I have supplier information from Alibaba for a few goods, But shipping addresses in the United States, But my warehouse in China Guangdong which is not similar to the shipping address in the invoice between the warehouse shipping address. I have supplied goods from Aliexpress too. I can send you the supplier's info when we agree to get started. Please answer the following question in the last section of your bid. Which is best to fix eBay Mc011? 1. Invoice 2. Factory or Local store purchase/Sales Receipt

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Alibaba Product Negotiation Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm looking for someone to search for specific products for me for Allibaba. I request that you ask 3 sellers to find the best-priced item and try to negotiate with them for a lower price with still good quality. I will pay $5 per item. You may say "Corn" to be approved.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Alibaba LED Bulb Listing Project หมดเขตแล้ว left

  ...have a task that requires a freelancer experienced in posting on Alibaba's B2B platform. The job will involve posting 100 LED bulbs from my company's digital catalog on my paid Alibaba account. The ultimate goal is to use these listings to explore new business opportunities. Detailed Duties: • Each listing must include the product's specifications, pricing details, and shipping information. This information is readily available in the company's product details for each SKU. • Completion deadline is 31st March 2024. Skills and Experience: Ideal candidate should have a history of managing product listings on Alibaba. Posessing sharp attention to detail and excellent time management skills is crucial. Note: There are no specific guidelines f...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Urgent Digital Business Assignment Help Needed หมดเขตแล้ว left

  I have added a sample of Croma. You have to write 3000 words about Asian online retailer Zalora and use Carousell and Alibaba as comparison to the digitalisation. This means you need to conduct extensive research on Zalora, Carousell and Alibaba You have to add an introduction and summary to the assignment and digitalisation. YOU HAVE TO USE THESE 8 TOPICS IN THE REPORT FOR DIGITALISATION Examining digital business organisations Innovation and competitive advantage Digital transformation and digital business models Building digital capability in the workforce Enterprise information systems Information systems management Big data for digital business Business intelligence and business intelligence applications You have to add conclusion with intext citations and HARVARD...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in web development to create an intuitive online application for individual and small business vendors offering personal services, similar to existing platforms like AliBaba, Amazon, EBay, but in a minor scale. This application needs to: - Be equipped with a drag-and-drop webpage builder enhancing UX design for suppliers. - Provide an extensively customizable templates for various services. - Incorporate integrated AI assistance to enrich user experience. - Feature SEO optimization capabilities to enhance visibility to suppliers. - Ensure seamless banks and cards payment integration for both suppliers and clients. - Provide compatible accounting with government systems tailor-made for our suppliers. - Leverage on a robust DB and Business Intelligence...

  $7812 (Avg Bid)
  $7812 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Alibaba to Shopify Product Feed Creation -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...experienced individual to help us create a product feed from Alibaba to Shopify. We are primarily focusing on importing home goods. My main expectations from the successful freelancer is to have a robust experience in this field. Important Functions: - Automatic updates on our Shopify store as the inventory and details change on Alibaba - Proper Product filtering and categorization for ease of navigation. - Importing not just the products but also their relevant images and metadata from Alibaba. - I also require assistance in writing product descriptions, using AI tools such as GPT could be an effective technique. Ideal Skills: - Relevant experience setting up and managing product feeds - Knowledge in using Shopify and Alibaba platforms - Strong understand...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน alibaba ชั้นนำ