ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  108,385 amazon kindle งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมลงินค้าจาก amazon ไปขายยัง eBay

  $188 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are looking for a developer to configure and embed Amazon Quicksight dashboards into the existing WordPress website (not running in AWS). We should be able to login to the WP website and see quicksight dashboards with dynamic filters.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Responsible for maintaining websites and inventory on cloud systems, should know how to upload products on amazon, etsy and market those. Should know marketing skills

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Amazon to Amazon Dropshipping - Full Time Job 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - provide A-Z services from listing till product launching. Experienced of having almost 05 years are prefered

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Keyword research expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello we need 100 keywords which have KD under 20 and traffic 200 to 1500 related fashion and beauty products . we need this for amazon affiliated blog it can be skin products . health products . grooming products and relevant your every keyword will be included our articles and in title

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  A new Amazon store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to create a new amazon store and I have a product already created that I need to add to the new store. I have images and designs.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Looking for someone to list my Ebay products and find trending products to dropship on Ebay from amazon and Walmart websites as well as list them and fulfill the orders

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Test scripts for checkout 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m Needing test scripts written in gherkin language, in Atom for my company site. I need checkout scripts for each of our check out methods. Which are credit card, Amazon pay and pay pal. This should be written in JavaScript implementation of Cucumber based testing on WDIO driver to run selenium based scripts on sauce labs.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Looking for a committed team member to assist with product ideas and pricing in top selling and trending categories on Amazon, AliBaba, AliExpress, etc. for private label seller in USA. Will need to be able to communicate directly with manufacturers. Ability to facilitate delivery to our warehouse in USA. Opportunity to advance as FULL TIME.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  As an Amazon expert, your roles will be but not limited to as follow: - Support the day to day business operation of the client's Amazon Seller account - Research and procure products that will be added to the product selections of the store - Publish e-books and articles via Kindle Direct Publishing - Respond to emails All other details will be discussed during the interview. We are looking for applicants only from the Philippines.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Scrape new/used prices from Amazon & eBay into Excel/spreadsheet. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... I need the tool to be able to find the cheapest price for new & used from eBay and Amazon and place in columns against the manufacturer part number column. This will involve the script using its best method to match Manufacturer part number to the equivalent ASIN (some margin of error is expected as MPN to ASIN may not always match up) but this is why we will also use eBay as a pricing tool to get price data for new / used per Manufacturer part number. I am open to the method the freelancer would use to execute such a task (phyton, excel vb script, desktop app etc) but the goal is a script of some kind to process a CSV full of manufacturer part numbers and find the cheapest new and used prices from Amazon and eBay (UK market places required only). Script has to handl...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I have many years experience in C# and Azure. I'm starting a new piece of work next week where I need to develop an ETL job in NodeJS to be hosted in a Amazon Lambda function. This job will pull data from an Microsoft SQL Server Database (I have one setup in Azure) and post to a REST API. I'm looking for someone to pair with starting Sunday 23rd Jan UK time. I think 2 hours should be sufficient for initial session. I expect there will then be ongoing development for the following 6 weeks. Candidate must have recent experience of AWS Lambda (test and devops processes) and NodeJS. They must also be fluent in spoken English.

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Scrape data from Amazon 6 วัน left

  I am looking for someone who can start right now.

  $21 - $36
  ปิดผนึก
  $21 - $36
  13 คำเสนอราคา
  Data scraping -- 2 6 วัน left

  I want to scrape products data from amazon. Bid if you can start right now.

  $22 - $179
  ปิดผนึก
  $22 - $179
  14 คำเสนอราคา
  Build a backend system 6 วัน left

  Create a scriptable object having I) Main image gallery of images array, main headline, description text, number of items. Based on the number of items and image references create a dynamic horizontal scroll bar, simple for now no need for pooling Package the images as addressable assets and upload it to S3 storage Amazon Option to add and item by providing the details UI for the project will be provided, all references should be updated in the UI correctly

  $20 - $167
  $20 - $167
  0 คำเสนอราคา

  Hello, I am searching for someone who has an Idea about AWS Glue jobs and s3 Programming. The jobs consists of triggering glue jobs when an s3 object is created in the Raw zone bucket of the data pipeline and then using the glue job to transform the data by changing the format from csv to parquet and then loading the transformation in the s3 Bucket of the curated zone.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  1) Encrypt Files using Custom Key 2) Upload Encrypted Files in S3 with Folder name 3) Search Folder name in S3 4) Download encrypted files from s3 Bucket with Folder name associated with Encrypted file name 5) Decrypt Files Downloaded in a local folder using Key provided in input text box

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  drop shipping on shopify from amazon and ali express 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I've a store in saudi arabia on shopify online i need to do dropshipping from amazon and ali express

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Kdp select readers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want book readers at kdp Amazon for the book When We Came Colse https://www.amazon.com/dp/B09QT714MN/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_FTD30D61SX12SKDJ95S4

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Image comparison 6 วัน left

  Hi, I am looking for a ML Model python library to compare faces for identification over example, let's say in AWS I have a folder 'Face Database' in S3 bucket, the given ML Model python library / function should accept a facial image as input, compare it through all facial i...S3 bucket else reply saying 'no image matched'. The main objective is the match percentage of the image under different conditions (example wearing glass, growing beard,etc) and the speed of the reply, given there will be hundreds of images in S3 bucket and the comparison of the given image should be really fast. Can you please help in this regard with a customised ML source code.I have tried amazon rekognition which works great, but, I am looking for a ML model independent of any ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  E commerce 6 วัน left

  I am looking for amazon uae wholesale product hunting. We are going to launch PL in UAE but initially just digging wholesale or metoo and if found good potential, will launch PL soon. Category: kitchen Price: 60aed #criteria file attached as well.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Kindle formatting of book 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Covert book to kindle format using Amazon kindle creator, book is published and copyrighted. 60 pages

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Advertiser for Ebooks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for some one to help finish this project and get my book selling on amazon. You must be talented in this area and able to produce results.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Make react-native-webview play HTML5 video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  HTML 5 videos fail to play when using the react-native-we...react-native-webview. I'm not sure if it fails on all devices, but I know for certain it does on Amazon FireTV sticks and in the Android TV emulator. This is a known bug documented here. and non of the suggested solutions on that page have worked. is a good clean HTML5 demo page that you can use for testing. It may be broken on all Android devices currently. I've only tested on FireTV and the emulator using Android TV. DELIVERABLES Updates to either the react-native-webview library itself, or a sample project that uses it, to will allow HTML5 video to play on AndroidTV devices. Specifically Amazon FireTV.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Implement and deploy Amazon SQS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Implement and deploy Amazon SQS to form a queue. 2. Implement in such a way that user can be identified, means who is sending the data will get the data. As multiple people will send the data. 3. Make sure the queue works perfectly fine and doesn't crash the server even in case of a small server.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We would like a static version of our site. Using HTTrack or similar you will need to copy a website and create an exact version that can be run 100% from an Amazon S3 bucket. You WILL need to manually make changes if you use that program as some images/javascript will still need relative URLs. You will NOT have to make any forms work. This site will be used as a backup if our hosting goes down. 1.) Create a 100% static version of the site. 2.) The site has 17 pages. 3.) Ensure all IMAGES + PDFs + Javascript load from the static directory (remove all absolute URLs and use Relative URLs only). 4.) Projection completion part 1: Provide a proof of concept of EVERYTHING loading from a new directory with no sources coming from the original site or CDN. 5.) Projection completion part...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  INFLUENCER MARKETING 6 วัน left

  I would like to find some local, influential people in Ecuador to help me promote my website This is really the biggest surprise I have in 2022! Join Equator Technology and you only need to process 20 Amazon orders per day You can Earn 2.5% to 4% commission without buying or selling Work at home, five minutes a day And you can withdraw at any time, really and legally! BUDGET IS 5$

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  AMAZON LISTING 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for AMAZON Listing for following 1. Existing 2 listing Optimization 2. Adding Two more new listings 3. Convert 2 listings to FBA listings. All listings are variable with color size.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hi, I sell on Amazon, eBay and WooCommerce and want to automate entering shipping data when a sale occurs (customer name, address, phone and email). The shipping company I use, offered me a Generic API key. I would like a system to automatically enter the shipping data when a sale occurs.

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Amazon Store 8 วัน left

  Hi Muhammad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I want a creative montage of online marketplace logos (approximately 15 logos), I will provide the logos and would like the image in 2 sizes below. 1.) 1600 x 500 pixels (16:9 aspect ratio) 2.) 800 x 1,200 pixels Amazon eBay Walmart Etsy Overstock Google Shopping Wayfair Newegg Poshmark Home Depot Lowes Houzz Sears

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Build me a logo 5 วัน left

  We're starting a new Amazon Shop that sells products related to discipline and organization. We need a LOGO. Our idea is to call the shop "Done! " with a slogan that says: All you need to get things done. Secondly, our first product will be magnetic planners for the fridge. We will have a monthly planner, a groceries list and a habit tracker. I'll provide you with pictures to show you our expectations. We want them to be minimalistic and classy. Please make sure to put the planners into proportions and that they have the same style. I'll also provide some proportions(don't follow the exact proportions, just to have an idea about the fridge sizes). We're open to name suggestions. Recap, we need: 1. Logo 2. Monthly planner design 3. Habit tracker d...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Amazon EBC Designing With Infographics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Kindly read all requirements before bidding!!! 1. I need you to design A+ content for 4 different products which are listed in German Market 2. You will be provided with the content to work with, we have excellent content just need to right designer to make something really cool. 3. You ...of pointing out the qualities of the product in a smart way using infographics 4. Written content has to be provided by the designer, whatever he/she thinks we should write on the images will be provided to us and we will deliver it back to you in German so you can design the final version in the German language. 5. Someone who knows the dimensions and all TOS requirements of the A+ content by amazon must only apply. Please include Delta at the top of your bid so I can avoid the copy-paste b...

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have a spreadsheet that contains names for products. If the names of these products match a product on amazon, then I want the link imported. The problem is that the names of products aren't the same so you need to find a way to match the product names in the spreadsheet and the ones on amazon. And if the product is not on amazon then highlight the product in the spreadsheet. I want this done by a program

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  We need help keeping our company profitable. We are in a low competition niche market and feel that we could be doing much better with our sales, listing and brand in general. We do almost 1m in sales yearly for the past 8 years or so and there is only myself and one shipping guy. Need help! Jerry Preusser American Extractors

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Inode issue on Amazon Linux (Kubernetes worker node) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are facing Inode issue on our k8s worker nodes. Inodes are filing up on our filesystem but dont why and which is causing it Need to find the root cause for it Its a Amazon ec2 server

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  amazon set up 5 วัน left

  We need help setting up an amazon store

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Mobile e-commerce development with front and back office for installation in azure or amazon cloud. Technology that allows transactions with good user experience, fast, simple, fast loading of photos in search and publication.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I have published a Sci-Fi novel set in 2266 and would like to explore avenues for adapting it into a visual medium/animation film/graphic novel. The novel is available on Amazon in Kindle and as a paperback. It is very cinematic and action/visual and explores issues of gender and sexuality. It is not for the faint-hearted and is for adults. This a very sexualised and racy world and there is gay content. It is also violent and quite dystopian so could be described as Dark and disturbing. A short synopsis of the overall story is also available.

  $602 (Avg Bid)
  $602 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  **Only for experience Technical writer** Hello there, freelancers. I'm looking for someone who can create Kindle books from pdf's. Please include the phrase "Hit me" at the beginning of your proposal, and also create a random E-book as a sample and share the link in your proposal. Payment will be made per E-book. Thanks

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Kindle E-book - Part time -- 67157 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Only for experience Technical writer** Hello there, freelancers. I'm looking for someone who can create Kindle books from pdf's. Please include the phrase "Hit me" at the beginning of your proposal, and also create a random E-book as a sample and share the link in your proposal. Payment will be made per E-book. Thanks

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  PPC Marketing and Admin Assistant 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We are looking for a PPC Marketing / Admin Assistant for our publishing business. This is a part-time role for approx. 15-20 hours per week on a freelance basis. Your key responsibilities: MARKETING: Optimising Amazon PPC campaigns regularly Researching new keywords ADMIN: Creating and updating SOPs (written and spoken via screen recordings) Answering customer queries by email Compiling business statistics at the end of the month Many random and ad hoc tasks mostly within the admin/research area REQUIREMENTS: Experience with Amazon PPC Must be able follow instructions closely Must be able to think with your own head and be proactive Very detail oriented Excellent written and spoken English skills Responsive, approx. availability from 9-13 CEST on weekdays Start y...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Currently have written five stories. Looking to self publish through Amazon just one of them initially but looking for the right match for an illustrator. I am looking for this style. (See upload)

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  Kindle E-book - Part time -- 10 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Only for experience Technical writer** Hello there, freelancers. I'm looking for someone who can create Kindle books from pdf's. Please include the phrase "Hit me" at the beginning of your proposal, and also create a random E-book as a sample and share the link in your proposal. Payment will be made per E-book. Thanks

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Kindle E-book - Part time -- 9 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Only for experience Technical writer** Hello there, freelancers. I'm looking for someone who can create Kindle books from pdf's. Please include the phrase "Hit me" at the beginning of your proposal, and also create a random E-book as a sample and share the link in your proposal. Payment will be made per E-book. Thanks

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Kindle E-book - Part time -- 8 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Only for experience Technical writer** Hello there, freelancers. I'm looking for someone who can create Kindle books from pdf's. Please include the phrase "Hit me" at the beginning of your proposal, and also create a random E-book as a sample and share the link in your proposal. Payment will be made per E-book. Thanks

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Kindle E-book - Part time -- 7 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Only for experience Technical writer** Hello there, freelancers. I'm looking for someone who can create Kindle books from pdf's. Please include the phrase "Hit me" at the beginning of your proposal, and also create a random E-book as a sample and share the link in your proposal. Payment will be made per E-book. Thanks

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am providing amazon affiliate products 1000 1. title of the product 2. price of product of product 4. images of product 5. URL

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน amazon kindle ชั้นนำ