ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  112,203 amazon kindle งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมลงินค้าจาก amazon ไปขายยัง eBay

  $188 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Design A Shopify FBA Website (Integrates with Amazon FBA) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE READ BEFORE BIDDING! I need a shopify website designed within 2 days that integrates with Amazon. I am selling products on Amazon and I need my Shopify website connected to Amazon so that when someone buys on my Shopify store Amazon ships out my products and also when I add products to Amazon that those products automatically appear on my Shopify website.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Looking for someone to list my eBay products and find trending products to dropship on eBay from amazon and Walmart websites as well as list them and fulfill the orders.

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  API Engineering and Cloud Computing -- 5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am building an application and I need some help with the Amazon S3 using C#

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Amazon accounting 21 9 วัน left

  Hi Muhammad Saad K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PLATAFORMA DE ENVIO MASIVO DE CORREO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, Estoy buscando alguien que configure Acelle Mail con Amazon SES Tengo la licencia de Acelle mail y la cuenta SES Gracias

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Project for Pinky D. 9 วัน left

  Hi Pinky D., I have an amazon photo that needs to be recreated exactly with the same graphic design but a different touch-up. Please let me know if you are able to do it.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...function of the StockX website, the function is Buy/sell option. Some background info about the website: About the website: The LEGO investment phenomena has become a highly collectible and profitable hobby over the past ten to fifteen years. LEGO investing and collecting, the values of sets and minifigs exploded in growth in direct correlation to the popularity of secondary markets such as eBay, Amazon as well as specialized LEGO sites such as BrickLink and BrickSet. Up until the 1990s there really were no major outlets that a person could resell LEGO sets or minifigs, so when secondary markets such as eBay grew in scope and popularity, savvy collectors realized that sets could be sold for a profit. Since then, coupled with the LEGO Group’s decade-long run of extraordi...

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Amazon RDS documentation -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, In this project, you need to spin up your own RDS database across any 2 vendors, load a TPC-DS database onto your instance and run a benchmark. In this all I need is a step-by-step approach to fulfill my tasks (perfect documentation) which includes a detailed screenshots.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Managed AWS Hosting for WooCommerce (cloud infrastructure ) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PAAS as a infrastructure with: Elastic IP Elastic Load Balancing Elastic Caches Auto Scaling Diasarter recovery system IAS Control FTP access Mysql / Maria DB will be RDS service on Amazon For Database RDMS on EC2 Instances Code or files -- EC2 Media -- CDN -- Cloudfront/Cloudflare AWS Testing Deployment - ongoing maintenance or a better solution Please submit an offer only if you have experience in this area and can master exactly these or better requirements.

  $2264 (Avg Bid)
  $2264 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Setting up my Amazon 6 วัน left

  Hi, I need someone who can set up and manage my amazon and also a team for product research and ship dropping also kindly ho me up if you are the team.

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  API Engineering and Cloud Computing -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am building an application and I need some help with the Amazon S3 and AWS Lamda

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a shopify store to launch a new brand on the pet food market. At the beginning we start with up to 8 products in 2 different categories. Step by step I w...different categories. Step by step I will expand the range of products and categories so a filter to sort the products becomes required one day. There is one competitor on the German market who is interpreting the food business with a young and fresh look - . The Shop has to user friendly and needs a clear order. All the texts will be provided by myself. It has to be integrated amazon (FBM) and local fulfillment center. The set up for the products should be informativ, bringing the key information on point, with a symphatic appearance and good structure. SEO optimization should be part of the basic requirements.

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  API Engineering and Cloud Computing -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am building an application and I need some help with the Amazon S3

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Amazon SP-API setup 6 วัน left

  We are looking for someone who can get us set up with a connector to the Amazon SP API in php. We want a php program that does all the communication with amazon and that we can call from within our own (php) programs. For instance: our programs generate a new amazon pricefeed; after creation of the feed we need to be able to call your program that will take care of sending the file to amazon, logging, and checking if all went ok. We need to have acces to all basic seller functions in the Amazon SP-API: upload product feeds, change pricing, change inventory, check and sync inventory and pricing, (competitor) pricing information and download orders and confirm orders/upload tracking. Must support multiple amazon marketplaces All API functions shou...

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  I need a mobi converter 6 วัน left

  Need to convert from pdf to kindle accepted format

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Bonjour, au faite je voulais créer un site web pour une entreprise qui s’investit dans les services en ligne en Haïti (Vente carte de cadeau). Pour permettre aux gens de payer leurs abonnements Apple music, Apple TV, Disney+, HBO, Netlix, Spotify, Amazon Prime Video, augmenter leurs espaces de stockage Icloud, et bien d'autres services a partir de mon site web.

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Ebook / Amazon Kindle 6 วัน left

  hello freelancer can You convert My Story Book In to E-book or Amazon Kindle . Lets Discuss Details In mail .

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  Looking for someone to list my eBay products and find trending products to drop ship on eBay from Amazon and Walmart websites as well as list them and fulfill the orders.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Amazon FBA 9 วัน left

  Hi, I'm looking into getting into Amazon FBA and wanted to consult with you to help me get started. Let me know when we can interview. Best Regards

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi, Currently, our Amazon account can produce financial reports for us. However, we need a custom API that will pull the reports from Amazon Seller Central and adjust the data a little bit. For example, we might want the sheet as-is from Amazon but remove some columns from it. The API should pull on a monthly basis - example: July 2022, June 2022, etc... There are a few reports that we need this done for, and it should automatically be put up on a secure website for us to download the info.

  $1133 (Avg Bid)
  NDA
  $1133 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Gestion Amazon 6 วัน left

  ¡Hola! ¿Cómo estás? Necesito la gestión completa de Amazon, no sería un trabajo de una semana, pero queremos que alguien trabaje varios meses, necesito empezar, Estamos en México, . Es necesario que hables perfecto español para gestionar la cuenta y comunicarse con nosotros

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  List products on amazon 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  List products on amazon. Will need to be set up well with correct categories and SEO

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Our objective is to develop cloud infrastructure in Amazon Web Service (AWS) for monitor and control of IoT devices. Please check the file uploaded below for the full description.

  $998 (Avg Bid)
  $998 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  seo service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SEO Services for My Amazon Links

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Analyze ADULT products for sale on Amazon 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...determinations of profits and sales on 2. Quickly filtering items to look at only the products with best selling ranks and profits 3. Analyzing the remaining products one by one to find the products with the highest potential for sales using our 10 point data criteria checklist If you have prior experience, this is preferred, but we can also train. Please indicate if you have any experience with Amazon FBA and/or with the software we use which is AMZ Analyzer/Analyzer Tools: Please include the words "Adult product analysis" at the beginning of your reply/proposal Candidate must be comfortable with Google sheets, , must use Chrome browser and be willing to install free plug ins for analysis. This is a very part time position, likely only requiring a a few

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  ...Bi-Weekly Reporting showing the breakdown of activities, target ROAS objectives, and future optimization plans. 3. Account Health: • Seller central, opening cases, delisted products, maximizing amazon support and response, suspended accounts/products • Resolving listing suppressions due to pesticide or hazmat restrictions • Unlocking product categories • Assisting in reconciling statements and missing payments • Investigating FBA inventory-related issues like lost goods, labeling, storage limits, FBA fees • Minimize order defect rate, maintain high customer service response time, and overall Amazon policy compliance • Automated inventory management system with prescribed restock thresholds, lead time and inventory storage cost con...

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  design listing pictures for product 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi, we are looking for someone to design a set off product listing pictures for amazon. must have experience and be of a creative nature

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I am an ebay lister using different tool(searching profitable items from different suppliers like Amazon, Aliexpress, Walmart, Target, Bangoods, etc. and ability to contact suppliers.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon I NEED A LOGO !!! Design my LOGO! 5 วัน left

  My company name is Talaria Commerce Llc The company is an e-commerce store that sells on Amazon and other platforms . The theme of the company Is based off the Greek god Hermes / Roman god Mercury . Which represents good fortune in trade and prosperity . I’d also like to see use of the golden ratio and wings in the logo. We’d like to have utilization of these key aspects

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  20 inch Fire Poker Set for Barbecue/Outdoor Campfire We were looking for a video that could be used in a barbecue scenario

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have had my book published on Amazon and need help promoting it

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  I need a book marketer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have had my book published on Amazon and need help promoting it

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I want to implement a set of applications that work with each other, they consist of 2 web app (Admin / Backend) and 8 mobile applications (4 for Android OS and 4 for iOS OS). For more details on the development architecture and operation of these applications, you can consult the followi...colors that you can propose that are in tune with the general color palette of the application. Resources to deliver: • iOS developer account or Sign In - Apple • Android developer account or Android Jetpack | Android Developers • OneSignal account or All Applications | OneSignal • Firebase account (*if necessary) or Firebase console • GitHub account (*if necessary) or dev-nexxenn/mediverse • AWS Amazon account or AWS | Application Hosting • Application sourc...

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  amazon product listing writer/ copywriter/SEO 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  DO NOT KNOCK ME, IF YOU DON’T READ ALL!!! We do drop shipping from my supplier to amazon, which means that need many new listing s every day. Although it is drop shipping, we don't copy and paste content from suppliers and amazon competitors directly. New listings need quality modification and are unique from suppliers and competitors with keyword research. We need an amazon lister freelancer for the long term!!! Our target number per day is 2 listings in the beginning phase. Then we rise the quantity!!! In the beginning, phase, write a listing in a *word file, AND share us!!! Requirement: 1. 1 Product Description 2. 1 Title-> do not write based on supplier’s title 3. 5 Bullet points 4. Search Terms If you can do A+, please tell me how much per ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Looking for AI expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You should have experiences in python AI/ML and amazon MWS knowledge Please contact me to discuss in detail

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Book Promotion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...previous title was Seeing Beyond 2020 Vision Available on Amazon, Barnes and Noble and many more through Ingram Spark Distribution worldwide. Can use the following blurb Do you want more riddles rhymes and reasons? Well you've got it multipiled! 2 x 11 is 22 times more than you can think of!!! That is my new release of Seeing Beyond 2020 Vision 2 x 11 is 22 which is the 2022 Edition. 2022 came along and things got multiplied all over the world! So you got an updated cover and 2 more chapters, formatting improved inside, what more can you ask for? 2 x 11 is 22 more. The launch date is from 8th August - 14th August. Number 8 represents new beginnings so what better time is there for a new release? Available now is Ebook on Kindle Print and Ebooks https://www

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  I need an amazon customer and a new freelancer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer to help me list keywords for my product on amazon i will describe the remaining description of the project during chat

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Green technology 5 วัน left

  Specifically with water. Have three products we need to stock up on. A solar water heater. An atmospheric water generator and a GTL water purifier. The solariskit retails fir $299 with landed cost of approx $160. We are in the process of getting it on Amazon. Need to purchase two containers for 2400 units. Our atmospheric water generators replace home water dispensers with the clearest and cleanest water you can find, with no natural pathogens and a running cost far lower than modern day dispensers. These units scale up, and we will have a small bottling plant where we will bottle, cap and label for small businesses to sell their own water. It has massive commercial and residential uses, especially given that water is fast becoming our number scarce resource. The GTL is a long...

  $6377 (Avg Bid)
  $6377 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Green technology -- 2 5 วัน left

  Specifically with water. Have three products we need to stock up on. A solar water heater. An atmospheric water generator and a GTL water purifier. The solariskit retails fir $299 with landed cost of approx $160. We are in the process of getting it on Amazon. Need to purchase two containers for 2400 units. Our atmospheric water generators replace home water dispensers with the clearest and cleanest water you can find, with no natural pathogens and a running cost far lower than modern day dispensers. These units scale up, and we will have a small bottling plant where we will bottle, cap and label for small businesses to sell their own water. It has massive commercial and residential uses, especially given that water is fast becoming our number scarce resource. The GTL is a long...

  $7325 (Avg Bid)
  $7325 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  PPC campaign using Google advertising 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to advertise my website thàt is link to my Amazon page. Must know how to advertise campaign using PPC advertising trafficking sale for our MR brand fragrances.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I looking for programmer for automaticly login in specific site and search and select a lot of things and when the link is going to redirecting to the bank, the robot or run program send me url link for entering and pay page for example: I decide log in the amazon and search for spcific pen and click the pen and when the url for entering to the bank pay this url send for me

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am looking for a Book designer to create Journals/Notebooks/ Planners to be posted on Amazon and sold. I would prefer someone with experience with selling on Amazon as well.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Building website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Udl/Domains , currently suspended due to malware virus inside HostGator built using PHP , and its 100% For SEO , we apply new theam on it and its not showing well , need maintenance build around WordPress / WooCommerce speedy one , very well organised , them was on demand to be changed hosted in hostgator www.al-muhands .com built around presta , currently under amazon AWS , it was working so well under hostgator , after we shifted to AWS , it stop working because the theeam requirements to build high end, secure ecommerce website Simmilare to the following website main Page - has rotating console to show the latest events, offers - Special offers product - Best seller - New Arrivals - Manufacturer baner

  $559 (Avg Bid)
  $559 การประมูลเฉลี่ย
  201 คำเสนอราคา
  Book Publishing Web App Using LuLu Publishing API 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Web portal that user can publish their personalized, customized book into the Amazon Direct Publishing platform. The finished product will consist of the following features: + User registration and profile setup + File control method to receive ready-to-print document + Creates a PDF or Supported File that can be used for Amazon Direct Publishing + Process the PDF or Supported File into the API + Publish the personalized and customized book + Ships the book via postal mail (FedEx, UPS & USPS) with tracking feature + Book can be distributed via e-mail to family & friends, sms / kindle / pdf / email formats supported + Portal to track each of the books that have been created and distributed + Payment gateway to include VISA, MASTERCARD, AMEX The goal of th...

  $4485 (Avg Bid)
  $4485 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I want to market my website that contains OA leads listings for resellers on Amazon, so that I can make sure that my site reaches them beautifully and effectively. It doesn't matter where the marketing is, I only care about the results. please write 20 in your proposal.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน amazon kindle ชั้นนำ