ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,124 android location manager งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...การเปลี่ยนภาพ เป็นแบบ fade in และ fade out ภาพที่ความละเอียดต่ำจะค่อยๆเลือนหายไปในขณะที่ภาพที่มีความละเอียดสูงค่อยๆปรากฏขึ้นมา )* 2 หากตัวอุปกรณ์ support location access ให้ใช้ Location Manager บอกตำแหน่งของอุปกรณ์นั้น บนภาพแผนที่ offline (มีการระบุbearingหรือไม่ก็ได้)* ปริมาณงาน : ในแอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยจำนวนหน้าpageดังนี้ หน้าหลัก 1

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Location-based micro-social network 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Location-based micro-social network * Membership system * Location based content display * Location based content entry by user

  $1269 (Avg Bid)
  $1269 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I want to own mobile application to delivery food from restaurant/super market to customer's location. Those who are busy working or those who are feeling lazy can order their favourite food or stuffs via my app. The main concept is that they will be able to get their things quickly at a cheap delivery cost. My employees will be self employed bikers/

  $1747 (Avg Bid)
  $1747 การประมูลเฉลี่ย
  106 การประมูล
  Location Display on a web page 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...database table where the location information of the mobile app user is being saved. Every 10 minutes longitude and latitude of the user is captured by the mobile app GPS and saved in to the database. I am looking for a web page that will received the single of multiple user IDs as the input and then show the last location of the user on the map. We

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  I need help on adding a feature on an existing location-based mobile app. This involves drawing a data on top of the map based on information from an REST API call. This job requires the following skill: - mobile app development - iPhone, iOS - Xamarin - Google Map I can provide more details on the specification once the freelancer is selected.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  Need someone who can build a simple shopping list / to do list type app that will sync with calendar and integrate with google maps. Contact me for full description.

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Fake my GPS location for wechat on Android phone 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I want to fake GPS so that i can access different location using wechat feature "People Nearby"

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need a Android app. I already have a design for it, it a sales tracking application

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  .NET Expert to work in HYD location 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  We need a .NET expert to develop some features in our project. need to visit our office in HYD to work. Screening will be done before engaging into work.

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...Apple app manager to upload the Apple app. The client will upload the Android. project budget is more suitable for India, Bangladesh and Pakistan regions. Need not apply if you can not work on similar economics. You will be put through a screening process when applying, if you are not prepared to have the client know your exact location then you need

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล

  I need someone to help me generate Facebook Page likes on my business page. Please bid about your pricing I need minimum of 10K likes.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I’m photographer looking for expert Location Scout in NYC to help me find-take some special City architecture shots

  $210 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  i want to Get Location every few minutes without Enable Gps and Location using mcc,mnc,cid,lac in [login to view URL] this app must be supported all device and all state.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need help changing my GPS location on Android. Also, I need to be able to move my location (simulate walk, run, drive). My budget is $20.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...Admin can post house rental adverts 3. Max 3 photo uploads option to users and 5 for admins 4. Each adv should be approved by admin before publishing 5. User can set location or choose location from drop down list. 6. Users can send message to admin 7. Updated App version should be notified upon play store update 8. Admin can set free adv and Paid adv. 9

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need someone to help me with some javascript. I've attached a picture of the speedometer, i've coded it besi...attached a picture of the speedometer, i've coded it besides the arch so it's just that and javascript work. Basically when they click a speed, the speedometer will move to that location, and update the speed in the middle,price, and link.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have ongoing work related to our previous project 'Geeky Clean PC Logo Update and New Location'

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are looking for an HTML designer (only freelancer - No agency) who can come to our office in Indore, India to work on our few projects.

  $302 (Avg Bid)
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  More details will be provided later. C# xamarin with php mysql would be preferred.

  $2625 (Avg Bid)
  $2625 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  ...backend database where they wait to either be approved or denied. Currently, there is only one field for city & state/province and we need a dedicated field to split them location data up. As of now, when people apply, unless they fill in both we only get 1 piece of info. This often leaves us with an application that includes either city or state and

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  We provide parking and storage for local businesses. We wish to develop a marketing list of our local area (one postcode in Australia) that includes Company Name Address Phone number email address web page If you would like to quote on providing an operations person name please quote as an option. It is estimated that there will be approximately 1500 names. I need to be able to check authenti...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I want to build a hybrid(iOS and Android) mobile application for organic farming and also an windows based software . The app will have three logins. One for user (Farmer) , one for area manager , one for admin. The app will also have location tagging facitiliy. Admin will suggest the user to work according to the crop chosen by the farmer .

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...app will track users and send GPS location data passively to a firebase sever. The collected data will be analysed in a Django/python database, with insights from analysis pushed to users back via Firebase API. Maps need to be offline, utilising client side vector data map rendering such as Cartotype SDK. Location /road name search must also be offline

  $23391 (Avg Bid)
  $23391 การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล

  ...created for the company originally, 10 years ago. We are also now opening a new location and would like a slightly modified logo using the same mascot but with different thematic elements. I am attaching the different versions I have of our logo. The current location is in a beach town which is why we have the current logo with a surfboard and giving

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Required on location video shoot for a training/lecture series. Location is Noida, so someone living in delhi/ncr can bid on this. These video will be uploaded to a portal later on. Payment we can decide per video basis or any other way of your choice.

  $131 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I am looking for just a service class to call API that will update location when an app is in the background or foreground. You can just take the location and update in shared preference, I will use it wherever its required and will add further code. It should work in Android O.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Our requirement is for a React/Web Developer with experience in developing framework in ReactJS and a knack for benchmarking and optimization. Responsibilities ● Developing new user-facing features using React.JS ● Building reusable components and front-end libraries for future use ● Translating designs and wireframes into high quality code ● Optimizing components for maximum performance across a ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Senior SFDC Salesforce Consultant Location : Atlanta, GA Need a senior consultant with 10+ years of exp very critical role.. • 10+ years of experience • Meet with clients to brainstorm ideas and understand business requirements • Work closely with Solution Architects and Consultants to help design solutions and project plans to meet client needs • Configure

  $1564 (Avg Bid)
  $1564 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Nkomoconnect is a livestock herd management system that monitors livestock health and movement. It provides real time notifications to the farmers via mobile app, Web appliaction or sms. The data will then be analysed (big data) to provide useful matrics and inform decision making. useful prototype link : [login to view URL]

  $1002 (Avg Bid)
  $1002 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  my website [login to view URL] want to make url friwndlly for seo so adding hiding page and adding job , jobtype , current location in url.. other work as adding paymnet gateway in also agency. adding api of sms creating seprate job vacancy pages

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have an iOS mobile app that uses Location Services however the battery drain over an hour is unacceptable and I want to change it so the location services across all devices only turns on when someone is looking for other attendees of an event.

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I am seeking a business agent in China, buyer , procurement business to take calls and answer messages . Local presence and errands.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...nature video you make! Go to beautiful natural places and make videos. The video should be relaxing We Need Videographers for nature videos w/ original sound recorded at the location. PLEASE WATCH THE LINK FIRST BEFORE MESSAGING ME([login to view URL]) Here are the requirents: 1. No noises (wind, man-made noises e.g. engines,

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Looking to add GPS navigational map to a streaming video app that has already been built and published for both IOS and Android. This map feature will show the detailed map overview of where the broadcaster is while moving. This should be built as a map overlay that can be resized by the person viewing the stream. The streaming app also has a SDK

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...open vpn network with about 3-5 small vps usa servers, which should all show up with turkish location for hosting server with whm/ cpanel. Besides of this 1 contabo in germany with virtualmin/webmin. I am planning to use, 1 vps server with turkish location as output/ input in Turkey. For your kind update many thanks in advance. Start date is 10th

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Make app for tracking location like uber

  $882 (Avg Bid)
  $882 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  1. No noises (wind, man-made noises e.g. engines, talking, camera-generated noise) 2. There must be movement in the video (running water, moving plants, waves etc.) 3. No grey sky (if it's visible in the shot). 4. Has to be in 4K 5. 10+ minutes long Please provide a sample video, see the attached linked as ex. ([login to view URL]) you will be paid 10$ per approved video

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...quickly by assigning them(the location) a number and making them searchable. For example: I go to the website and enter 303 in the location search and an arrow pops up on the map pointing to the specified the location. The building map would and image file. There will be two building maps (so two websites) The location needs to be able to be edited

  $1389 (Avg Bid)
  $1389 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  I wish to have a software that can triangulate location of cell phone via gps without having to install app on the other device. I will accept other methods such as sending fake sms, whataspp message to be able to obtain gps location of cell phone. ***** IMPORTANT ***** Payment will only be made once application has been tested and meets my needs

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Location based dating app. Only for experienced programmers. details on request. NO BIDS FROM INDIA. Prefer bids from Europe.

  $1029 (Avg Bid)
  $1029 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Project Brief: We’re building a software product that requires very accurate and consistent location information of hospitals and clinics in Queensland, Australia only. The successful candidate will find websites associated to entries in an Excel spreadsheet containing hospitals (public and private) and medical clinics (general practice and specialty

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  ...some custom work on the plugin to get it to function the way required by client. All is working perfectly except we have been alerted to an issue with the plugin on IE 11 the location pins an functionality does not work. We need an Internet Explorer bug fix expert to take a look and fix the issue. Please let me know if you are experienced in fixing issues

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...as adding GPS feature will make the device expensive. We need to track location through the GSM sim card. Consent would not be needed through software as this would be done before customers join via existing website. *** Please note**** I would like to be able to get the location of the client mobile phone, without using GPS. This is similar to OpenCellID

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need an android apps to find daily deal based on specific radius location based. I will discuss detail on chat. Apps need to have auto remove deal after ended the deal [login to view URL] notification based on interested [login to view URL] user and business registration. Balance feature for all of [login to view URL] need to have web based backend/ admin panel.

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Bonjour, je veux mettre en place un site web de location . Merci de me contacter pour plus de détails. Merci English Hello, I want to set up a rental website. Please contact me for more details. best

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล