ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,703 android sdk manager download งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  add analytics appsflyer sdk implementation native share implementation

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We need freelance SAP B1 SDK developer(15-20 days work)

  SAP
  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Blackmagic Decklink SDK expert -- 2 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a developer that can create a nodejs module with a few simple rendering functions to Blackmagic's DeckLink card. You MUST have experiences with the Deck...are looking for a developer that can create a nodejs module with a few simple rendering functions to Blackmagic's DeckLink card. You MUST have experiences with the DeckLink SDK.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are looking for a developer that can create a nodejs module with a few simple rendering functions to Blackmagic's DeckLink card.

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Do you have experience WhatsApp framework + Watson integration + SDK Helpdesk CHAT integration? We need to respond our clients that write us on whatsapp. Thanks!

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  i have android source work with opencart with api .on opencart i have tow currencys USD and local and pp_pro payment method . on my source evry thing work fine with USD but when change to local currency paypal paymen activity not work. - i want to add code to change curreny code to USD with call api in session. or add java code to convert currency on

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Please design a logo for a software product (a mobile app SDK) named "Keoba" * The logo should consist of a textual and a graphical element (word and logo mark). The graphical element should also be used standalone, like as app icon or other squared spots. * The logo will be used online (on a website & social media) and on business cards. * No specification

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  DEVELOP WORKING SOFTWARE FOR ME SDK 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like ...of the MCR 200 gives you software to just read and write magnetic cards. For EMV IC Card (chip card) Reader or Wirter, customization is needed. Needs to be reprogrammed using SDK to Read Write EMV IC Card. I have no idea how to program so I am taking bids from anyone that knows how to do this

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have an IOS SDK available which we need to test if it is working properly. And few screens need to be built up as a demo. Its a relatively small and quick task.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  i have a sdk for time attendance device. idk in which language it is, i thik is asp net or c# idk,, so can u check it how it acept the data from it ,(binary) and make same script in php (u need just the part that get binary and convert to ascii)

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, We need someone who is skilled in building a company software that will provide users with sdk to developers and provide them with analytics and crash reporting. As well as screen recording like appsee platform. We want to make this system and want to find someone talented to make it fast and perfect. Thank You

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Develop a iOS and Android app for Time Tracking with Live GSP Cordinate and Geofencing Options using [login to view URL] API Features includes 1. When registration, will require Device-ID, Device-Secret, user-id and user-email 2. On login it shows available jobs for that user, will provide API URL and details. 3. On Select a Job, time starts, during the time

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hello I am interested in writing modules of video Analytics, with full integration into VMS, the division of Analytics is 2 types of information with the event and the modules of action with the management of third-party devices, payment is made modularly made the module conducted the test paid, all the other payment will not make

  $10979 (Avg Bid)
  $10979 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a Icecast server setup but need my iOS app to allow streaming straight from their phones to my server. Also all...have a Icecast server setup but need my iOS app to allow streaming straight from their phones to my server. Also allow listeners to play from their iOS devices. Need code or sdk to allow broadcast and play through Icecast server.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need to convert the Bluebird manufacturer's RFID Reader RFID Reader SDK for Ionic v3. RFID reader communication must be performed by Bluetooth. Follow the source code link in Android Studio, to be migrated to Ionic v3. [login to view URL]

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello, I need a good Xamarin programer to create me a SDK exactly like the on we already have for cordova and react. See link: [login to view URL] [login to view URL] You need to: - Xamarin wrapper for all 3 products (BAM, DocumentVerification und Netverify) - Xamarin demo project - Documentation in Markdown -

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  i need to creat admob mediation to connect all sdk inside admob to use ads - iOS

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...opus audio stream (documented at [login to view URL]) to a wav or MP3 file then also play a wav or MP3 file to a channel as an opus stream. They have a JS sdk available (see above link on github) but I will require a Linux Python script/implementation. The stream gets sent through a WebSocket interface communication etc explained in

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ANPR System Project, need to use thirdparty SDK and integrate in to my new application for redistribution in market should have knowledge of C++,C# or Java, Delphi

  $24 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Necesito desarrollador con experiencia en SDK ZKFPEngXControl para lector de huella digital. Desarrollo en C#.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello, Everyone I have a source code on github for creating Hub app. I am looking for React Native Expert. The goal is the below TOPT generation using twilio sdk being correctly validated by our backend, including timeout screen animation (TOTP = Time based one time password) Budget is 100USD.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Mobile app with python and google API/SDK integration

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We're looking for freelancers to use an SDK in their freelance projects with their clients and fill in a a feedback form (2 questions). The SDK is a bug reporting tool that enhances client communication between clients and freelancers by receiving feedback instantly within the new app you develop. Requirements: - You are a freelancer - You are developing

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hola, necesito crear una aplicación en android studio que tenga integrado el SDK de digital persona y pueda conectar un lector Digital Persona UareU 4500 a través de USB y tenga las siguientes opciones: 1. Crear una base de datos Sqlite directamente en el app de android. 2. Registrar huella a través del SDK y guardar el template en la base de datos

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have problems to configure my FB ADS, SDK, to made ADS IN MY MOBILE APPS, no simple ads in websites, facebook developers, need person who know how facebook developers works. SDK was integrated but facebok rejected ads.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a WPF project in the C # language that uses the Dahua SDK. I need to troubleshoot the following issues: - I tried to use the FFMPEG libraries (most current version) to decode the CAMERA VIDEO STREAM (H.264 format) and the frames are coming out cut in low quality (not so much) and in high quality (always). - Another problem is the constant

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  These are the error I am getting when trying to create an app install campaign for facebook. There is somethink wring with how the sdk is installed. I think it's not tracking events like 'app installs" but worry that there might be more to it since it's non-native app. Please check attachment

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We would like to create a...to create a 2FA app using Flutter SDK for OURAPP ( our own app). End user should be able to download this mobile app and use it to login into 3rd party apps using our existing SDK. We have an existing "Login with OURAPP" button when clicked will call OURAPP SDK but we need a mobile app created in Flutter for Android and iOS

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We are going to build radio application using spotify SDK. Radio channels should be American ocean channels . If you have experience on radio mobile app , please apply bid on this project.

  $608 (Avg Bid)
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Our app is developed in swift and linphone SDK is in Object C, i am looking for someone who can compile linphone sdk and prepare demo so we can integrate to our app. We are unable to get it work with swift

  $651 (Avg Bid)
  $651 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need to make an app based on an open source app and I also want it to be connected to the square app.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Payment processor to challenge native payment processors such as Apple Pay and Android Pay for in-app purchases and subscriptions. Simple to add, script to allow app makers the ability to take payments for in-app purchases and subscription without native in-app purchases. This should be done through a website online with the ability to generate a script

  $5387 (Avg Bid)
  $5387 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Hi, I need someone who have experience in Android deepstream sdk. We were facing a issue which need to debug. Only experienced in deepstream android sdk will bid. Regards,

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have added WeChat SDK in app but login page doesnt open it says [login to view URL]: send fail, target ActivityNotFound what i have already done- added APPID,SECRET ID WXEntryActivity in package wxapi package name is same export=true all permissions given same signed apk

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi dears, I'm looking for top 10 E-learning SDK and/or Plugins available in the market. I need this in order to integrate it into my application. Examples as in E-learning modules as in [login to view URL] I have attached some examples of Coursera E-Learning module Can someone draw up a good list for me for open-source or paid E-Learning Module SDKS?

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 การประมูล

  I need the Abmob SDK added to my 2 approved apps

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hi, we have integrated the facebook node js ads sdk but some permissions arent working for us. We would like someone to help us with pulling the ads insights data and checking our code.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello, We need to integrate Facebook SDK in our Amazon game. The game is developed on Unity 3D. Link to Facebook SDK docs - [login to view URL] Facebook App ID - 1833038113451995 For more details feel free to contact me on sky pe - regina_lurye

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.I need an Android app demo to understand how google play games api work write from login to events same games realtime multiplayer turnbased multiplayer all payment will be after demo completion

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...management solution prototype.. This proto type is based on the hyperLedger Indy Framework which was developed for identity Access Management. We are developing on the Indy SDK using Python as a wrapper, as such we need a Python Developer to assist us with this development. We have already developed and built the IndyNode (Server Side) in our lab

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...based on Hyper Ledger Indy. For this we need an Android App to be developed. The indy SDK for android is available on GitHub and we have already created a replica of what we want the app to do but using Python. The app is for prototype and testing but you need to be able to load the Libindy sdk on the Android app and make it work. Find attached the document

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  We have a Hyperledger Indy SDK wrapped in Python that’s running on an Ubuntu 16.04 server. Our Ubuntu Server is hosted on Azure. We are building a prototype for testing purposes and need this done as soon as possible We have already developed Python script that’s calling various functions and giving back some results on command line. We need to put

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hello, We have made a casual game for that we need Facebook SDK in our android studio project. Integrate Facebook’s SDK (Android) into our application and initialize their SDK at the launch of our application.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for an developer that is experienced with the MDB Protocol (used in vending machines) to develop an SDK in Java or C/C++ with documentation, so our developers are only exposed to the SDK API. We are working on the integration of an EMV Card Reader from Ingenico to a Raspberry Pi via an MDB - USB converter.

  $791 (Avg Bid)
  $791 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...with AWS Rekognition. Objectives:Using and Android SDK Version 26, we need to be able to... ENROLL new individuals and add their pictures and their name to an AWS Rekognition-maintained Collection (e.g. five different pictures of Mr. Jim Doe). Once added to the Collection, we need to be able to use the android app to camera-take and subsequently submit

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need you to modify some script for me. I would like this software to be developed for Linux using Python and knowlwdge of splunk development as well

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...to implement a project for our company. What we will provide: - App SDK - SDK Documentation (in Chinese) - UI Design - Reference App What you have to provide? -An app made on our UI design based on the SDK we will provide. CHINESE REQUIREMENT: We need someone Chinese as the SDK is in Chinese and the documentation too. So someone who knows mandarin

  $676 (Avg Bid)
  $676 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล