ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,543 android simple fade animation งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...เนื่องจากข้อจำกัดด้านกราฟฟิค เมื่อทำการขยายภาพ ภาพแผนที่จะเปลี่ยนจากตัวlayerที่มีความละเอียดต่ำกว่าไปเป็นตัวlayerที่มีความละเอียดสูงกว่า (หากเป็นไปได้ อยากให้มี animation การเปลี่ยนภาพ เป็นแบบ fade in และ fade out ภาพที่ความละเอียดต่ำจะค่อยๆเลือนหายไปในขณะที่ภาพที่มีความละเอียดสูงค่อยๆปรากฏขึ้นมา )* 2 หากตัวอุปกรณ์ support location access ให้ใช้ Location

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  simple animation for a wix website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and I want to insert an animation to it. please have a look at screenshot. It should be as screenshot attachment, but the location of the circle should change with the animation. plus the shadows should change in colors and some text should fade in. I will give detailed instructions. Please choose a format for the animation that is compatible with

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  PSD to Wordpress (responsive, contact form, 6 pages) หมดเขตแล้ว left

  ...six pages including working contact form. Design for Desktop and Phone and the domain/hosting will be provided by me. Responsive Design and some nice HTML effects (slide in, fade in). The coding should be as close to my design as possible (padding, sizes ... I've sharp eyes :) My designs are following a strict grid. Please send me up to four links to

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  117 การประมูล
  Rainmeter project demonstrating a few techniques หมดเขตแล้ว left

  ...skin_2 will update its values. 4. When mouse is moved off of the 3 rows in skin_1 to another part of skin_1, then skin_2 will start to disappear after 2 seconds, and it will fade over a 1 second span. 5. When mouse is moved off of the 3 rows in skin_1 to skin_2, within the 2 second disappear time, then skin_2 will stay on the screen. 6. When mouse is

  $250 (Avg Bid)
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Trophy icon Glowing Orb หมดเขตแล้ว left

  ...image. This is extracted from a religious book it represents the aura of a spiritual being. Please keep in mind this colors represents "light" so each color will need to fade with each other. Is important that the colors remain exactly the same. I know this looks like paint art but I don't mind if the replica looks like a digital version. Please

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 ผลงาน
  Create Vector Image from jpeg หมดเขตแล้ว left

  We have a graphic which we need rec...problems with it. #1 there is a white border on the outside of the thick blue line, #2 the top of the tooth does not look proper and needs to be fixed #3 the shadow needs to fade to transparent on the outside #4 All white inside both the shadow and the dark line need to be some type of white and not transparent

  $47 (Avg Bid)
  $47 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  104 การประมูล
  Project for David L. -- 5 หมดเขตแล้ว left

  ...blue, they dont have to be a solid image (by this i mean by all means play around with fading etc) - they just have to match the general aesthetics. Keep in mind that they will fade when you scroll over them, highlighting the current copy, which can't be changed. It would make sense to have larger versions of these same images as maintainer images on the

  $146 (Avg Bid)
  $146 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  ...use the first one as your template. The Task We are ARKMat - We sell mats for gyms, for horses, for farms. We also sell fake grass for the lawn. We want to make some very simple product videos similar to this one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] At the very start of the video i would like our logo to appear, then followed by a black screen

  $42 (Avg Bid)
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  ...to take the time to read this project description will realise that I will know very quickly which ones are serious proposals and which are generic submissions. It's quite simple, don't waste my time and I won't waste yours. --- This site must be submitted in asp.net. If you cannot code in asp, then don't bother applying. -- Now, on to the project

  $149 (Avg Bid)
  $149 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  board game หมดเขตแล้ว left

  I am in the process of developing a board game which isn't yet finalised. I have to physically play it with friends fade to face a few times to make sure I have the gameplay working smoothly. I have no idea how long it would take to make it. I am hoping if I ask a couple of people on here I can

  $577 (Avg Bid)
  $577 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Game banner 1920 x 585 For a Facebook page หมดเขตแล้ว left

  I want a Game banner 1920 x 585 For a Facebook page, and TeamSpeak Banner. Ideas: 1. I want a look-alike or same X as uploaded (I can buy the Rights for it) 2. Dark Blue Fade into Gray/Black 3. Possibility to contact you again to edit/crop image for a low cost 4. want it to be Named XilentGaming with the image as the X 5. And have some kind of Depts

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  project for Hardik P. หมดเขตแล้ว left

  we need this sort of effect [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] after the text appears, it fade in, then the next text appears. (note i dont want the next text to appear below the first one. it must appear on the same line.) there are total 5 text. the 5 text are: Corporate Communications Media &Public Relations

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  we need this sort of effect [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] after the text appears, it fade in, then the next text appears. (note i dont want the next text to appear below the first one. it must appear on the same line.) there are total 5 text. the 5 text are: Corporate Communications Media &Public Relations

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  ...speakers preferred for this task. We would like to use a site design similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Elements from this site that we like: The ‘fade in’ banner (the banner has both swipe and fade, we only want fade) The header showing most relevant info (email, hours, phone) SIte nav menu with dark background (makes it easy to read) We have a logo for

  $142 (Avg Bid)
  $142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Custom Shopify App Developer หมดเขตแล้ว left

  ...of actual x amount) 2. Store owner can set the priority to show a or b only in rotation by allocating weight. They can also choose to show both (show a first then fade out and b fade in - repeat) 3. When stock level reach certain threshold, store owner can choose to show the number of item sold and remaining stock left. For example 350 sold - only

  $259 (Avg Bid)
  $259 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Trophy icon Letterhead for scientific company หมดเขตแล้ว left

  ...corner. The hexagon pattern should fade(gradient) from more visible on the edges to blending with the paper as the design will fade. I hope this makes sense. I can add the contact information and logo designs. Additional design opinions are welcomed. The design idea attached is only a representation, I do not know how to fade a gradient, just an initial concept

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  102 ผลงาน

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ การประกวดชั้นนำ
  Animate a logo for video หมดเขตแล้ว left

  To anima...com/shots/1716033-Pixate This would be the main animation and would work as standalone in the centre on the screen. Then we can use the logo with tagline as a basis for the lockup [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (18_AISNSW_LOGO and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) I think this just needs to be the main animation and then a nice fade across line-by-line for the text.

  $259 (Avg Bid)
  $259 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  80 การประมูล
  Create my character หมดเขตแล้ว left

  I own 50% of a company called Zodiac Core LLC and ...basically light skin), Dark Brown eyes, muscular but not buff more fit and defined. Compressed black T shirt long sleeve on with jeans and sneakers. Hair style is a high fade face is muscular kind of like a boxer, no facial hair. He's a soldier so his body build and stance need to reflect that.

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  49 การประมูล
  Simple txt file slideshow หมดเขตแล้ว left

  Hello, I'm looking for someone to write me code that can do the following: read text from txt documents fade in and out from the text from each document in a slideshow that's about it. if you need more details let me know. what i want is basically this, but able to read from txt documents: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล