ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,894 android write rtsp งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  GFX Tool for android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i need a game booster like gfx tool simillar app : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $953 (Avg Bid)
  $953 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Create a mobile app which details below: 1. Create main menu, have options to open another feature (gallery or file manager, enable http web server) 2. Feature 1 is gallery: show image from storage by thumbnail like usual photo gallery, and must be able to select multiple. 3. Feature 2 is file manager: if sellected, show folder and file like usual file manager, able to open folder, exit folder, s...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix a small bug in Android App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have aan android app and experiencing a bug in its sign up process. I need a developer to fix the bug.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Build a android and iOS app/ with maintenance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a team to build me an app that would need to lock out the phone from other apps. Not sure how challenging this is. The app will need to access other phones to be able to lock them out of certain apps. If this is something your team can accomplish please place a bid

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  I need an Android app. I already have a design for it, I just need it to be built. I have a half made app that needs a few things added to it. Looking for a hard-working Individual who will manage to completely finish the application I have within the next 2 weeks. Message me for further details.

  $729 (Avg Bid)
  $729 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  IOS/ Android App setup (The app is ready) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I already have my ready app both IOS and Android under one database. I have the original source code and need someone to setup the app and upload it to both stores

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  User registration and login with payment gateway

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Need android code for Logged in Users with session to be able to click on items and some data to be updated for that user in php mysql table..

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I will provide the name of an app, your job would be to download the app, write an article that would talk about the problems that are solved by the app, then review that app, write about why and how this app is useful, compare it with other products, and in a nutshell, make a case to sell this particular app. You should have experience and skill selling

  $41 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] run timeshift channels [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with device [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] code [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] date [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can know expiry date [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] list can control fo...thats i have [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and resseler mange like i can chose permision like only creat a code ex. 26.i can know how many client i have on control...

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Make an Android test app that will post a value to a URL, download and parse the result The URL format is http://<host>:<port>/api?wallet=<address> The <address> format is an Ethereum wallet. e.g. 0xa0100a27374baedd24504b9c02b8356fa1de54c8 The result is 8 name/value pairs of the format <name1>:<value1> <name2>:<value2> <name3>:<va...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Need android devolooer to devolope app App sync with website posts Youtube channel Live tv able to play rtmp,hls,rtsp,youtube, protocals. [Removed by Admin]

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build a android app 5 วัน left

  Hi guys. How are you doing?. I am looking for app development with following features. can you tell me your cost and time? - user registration - social login - my account side pane - qr code side pane, qr code screen - file browser. - file uploader - in-app capture image - share file

  $307 (Avg Bid)
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  As the title says, you want to create an application that shows my web page without the user seeing that it is a web page and allows casting. I leave an example of an application a little similar to what I want [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This application allows casting of any web page I want you to just work with my page and use my chromecast receiver app

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  I will provide the name of an app, your job would be to download the app, write an article that would talk about the problems that are solved by the app, then review that app, write about why and how this app is useful, compare it with other products, and in a nutshell, make a case to sell this particular app. You should have experience and skill selling

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Just need a small prototype that prints directly to a thermal receipt printer via the serial port in Android App build on Xamarin C#. Should be a simple one activity demo and just send "Hello World" to be printed using ESC commands once connection has been initiated to the printer. We have done similar app in the past sending ESC prints commands but

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Android Application 4 วัน left

  It is not a from scratch project. Only need adjustment with the color and grid. If interested we can discuss any details over chat.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Android TV Development 4 วัน left

  I am looking android developer that have many experience with android tv development

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Je recherche un freelancer pour le développement d'une application mobile android et ios de jeux vidéos direct en ligne,c'est-à-dire une sorte d'application de streaming de jeux vidéos en ligne.l'application inclura plusieurs fonctionnalités qui seras mentionner dans le cahier de charge...

  $424 (Avg Bid)
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We need an experienced Android developer to help us with development of mobile app. The app is for sending texts and more. It has 3 of 10 stages already developed, you'll have to check the first 3, then continue with other 7 stages.

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  we need smart developer to work with us on long term the following requirements: 1. reskin android app . 2. app should be bug free . 3. app should be compatible with latest android version . 4. design logo and change basic layout. (freelancer should design the logo ) 5. add admob ids 6. integrate Facebook SDK ( to create Facebook campaigns for advertising

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Android application 3 วัน left

  Android application that allows uploading of videos and songs and group them in different categories..Categories are manually selected by admin like movies music,, cartoons, live It allows live streaming and viewing content from archive

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Recreate PHP Website & Android App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a team of Android & PHP developers to recreate our website & android app. It's a business directory.

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  ...and color and develop Android 5-6 screen application. Features and technology used by these screens will be location service, system time, user registration with city name from atlas. There will be no logic in app, user inputs will be passed to a already running webserver as JSON and show the reeults returned [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on android app. Welcome screen

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Build an android app 2 วัน left

  To keep it simple, meeting people in your area

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  Web based auction for used cars that allows sellers to display their cars and get the maximum bid or price of it by setting a reserve or a starting price for the bid. There will be "checked cars" option for the seller to display the car as checked after being inspected with trusted partners (Maiz , Markaba,,,etc) . The cars should be held at the auction site with the seller signing a co...

  $7407 (Avg Bid)
  $7407 การประมูลเฉลี่ย
  99 การประมูล
  RTSP stream forwarding 1 วัน left

  We have some surveillance cameras. We provide access to rtsp stream from them for some our users by rtsp-links. We want to hide real rtsp links to camera, and provide users with links to our server, where users will be forwarded by real link to streaming camera. Means, stream will be forwarded to end-point users through our server. We are looking

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  fix android app 1 วัน left

  fix the android app update some new features and design

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  fix the android app take out the old api and implement new confrence and video api and customise the app to work flawless asap

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $2238 (Avg Bid)
  $2238 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล

  Needs to develop the android base app for E commerce Website for sports and fitness equipments

  $823 (Avg Bid)
  $823 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Build a React native wrapper for an existant iOS and Android native SDKs 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have 2 native SDKs (iOS and Android) and I need it wrapped to support Read Native. The freelancer should have solid experience with React native. The source code of the wrapper and a short documentation on how to use the wrapper in a react native app are to be delivered to complete the job. I will deliver the 2 sdks with their documentations. Thanks

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  UPDATE DESCRIPTION: We have attached 4 image ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). We need to make a new design for this image. You can modify the arrangement, shape, background color and etc. But please maintain the info inside (title, like count, app name etc) New Design Requirement: 1) Must have all the text inside our old d...

  $110 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน
  Android / JSP / .NET developers needed from Pakistan for some easy tasks 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need some Developers related to Android work. Some developers related to JSP java Work and some developers for .NET work I need for LONG term I need now at low budget

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Flutter Expert needed to build ios/android app plus backend 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...old student recruitment agency that helps students with studying abroad in the UK, US, Canada, and many other countries. We have just rolled out a new mobile application on android and iOS however we were left disappointed with the outcome. For this reason we need: 1) A developer or team of developers that are experienced with and have a portfolio of

  $3520 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $3520 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Help me compile my Unity Plugins for Android (repost) 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...unitypackage - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] --> (Chartboost) IAP needs to be included as well. You need to create a little demo for Android to show me all the plugins are working. You must use Unity 2017.4.24f1. I will supply you with my credentials, and some special compilation notes. As you bid, do tell me

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Android screen design and logo design กำลังหมดเขต left

  We have developed one web-based application and Android application, we need a freelance UX designer to design android screens and logo for the application we have developed.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  i need a scientific calculator for wear and android หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app. I would like it designed and built.(preference: kotlin or flutter)

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  I need an Android app. หมดเขตแล้ว left

  I need an android app as similar to 'big basket'. Some features wouldn't be considered. Those things will be discussed further with the selected freelancer.

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I want a native /hybrid app for android and ios of car washing company. I have some ionic templates also which you can use. In this app, the client has to register on the app with a mobile number then he has to enter car details then choose a package and after that, he has to pay, Needs to integrate PayuMoney, Paytm & Cash pay. He can also select time

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Android app with GPS and RTSP stream view หมดเขตแล้ว left

  We have a few surveillance cameras. We need an app which will be able: 1. To watch RTSP stream from our cameras. 2. To set a point on Earth map and a distance from this point. When device (Android or iOS) approachs to the point closer then distance set, short triggering data must be sent to our web-based database (camera will be marked as switched -

  $1244 (Avg Bid)
  $1244 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Android app หมดเขตแล้ว left

  Scan SDK [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Use the above SDK. You may use a different SDK. ① Please improve the image quality. ② I want you to raise the scan system. If you have an SDK that can scan neatly, you can use that. If that video is Okay, i will pay Thanks for your bid

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I have a functioning cordova app with NFC plugin. It works with build in readers but not with USB NFC readers. I need someone to make it compatible with both.

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Android Application หมดเขตแล้ว left

  Simple Android Application project with API. Display the contents from the website into the mobile app with API. Design will be provided. User login needed(from server).

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Make App for LiveStream (Android/ios, web).. หมดเขตแล้ว left

  The streaming server requires CDN, and the protocol requires HLS. Streaming contents is not tv. Don't waste time. I like correct and expierience in that. Deadline 20 days.

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  change icon in android mobile application หมดเขตแล้ว left

  I need an icon changed in an android application. The display icon on the app screen.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Very Simple iOS + Android App + Backend หมดเขตแล้ว left

  Hi, we are looking for an experienced end to end developer who can develop a very simple iOS App + APIs. GoLang, HAProxy, NGINX will be used. This project will almost be like a "Hello World" demo.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล