ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  53,647 android write งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  [login to view URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX &...

  $1901 (Avg Bid)
  $1901 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...Programmers, i am searching for an app developer, who can build a dating app for Android and IOS. I think the best way is to build in ionic and hybrid to safe time and money. IMPORTANT is i have a small budget, more or less 300 euros. So when you don't accept my budget, please don't write me and please do not bid. Also IMPORTANT is that he is not only a developer

  $617 (Avg Bid)
  $617 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  App Developer IOS/Android 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...Programmers, i am searching for an app developer, who can build a dating app for Android and IOS. I think the best way is to build in ionic and hybrid to safe time and money. IMPORTANT is i have a small budget, more or less 300 euros. So when you don't accept my budget, please don't write me and please do not bid. Also IMPORTANT is that he is not only a developer

  $424 (Avg Bid)
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  ...Instagram, Meetup, Stumbleupon, BlogLovin’, Facebook Groups, Meetups, Pinterest Working knowledge of Slack, Canva, Trello, Google Docs, Animoto, iOS, Android, Excel Cool head under pressure Ability to write grammatically with the purpose of entertaining audience members Ability to source inspirational, license-free stock images Ability to use video to

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  This project needs mp3 file transfer from Android to arduino over hm-10 bluetooth module and write it to SD card with SD card reader. I need working sample code and connection scheme that how wires have been connected to arduino. My budget is about 100-150 USD.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  mobile application 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have white frame design, the mobile application must to same, this project is write with C# and [login to view URL], the application must to run on android and IOS My budget is 2000 INR

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  a) Please do not bid if you are from India, because I need QUALITY not garbage. When post bid write in the message "FlashLight" and post some links of your best work, if not your bids will be reported. Any copy of images from internet will be reported to Freelancer help-desk and user will be punished. The output files must be original, eye-catching

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Update Android and Iphone Blockchain Based App 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have this app published and in use. [login to view URL] I want to add Notifications to the app. I want to be able to write a message in a web panel and have it sent to all users of the app as a notification. We already have an admin web panel so this would just be something to add on. You will not

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Write an easy android app for scan QR code and send to mysql db. App must: Scan QR code (will be only numbers) and send to remote mysqldb these data: "date", "time", "ID reader" (I must be able to modify this number) and "scanned code". I need scan a lot of barcode so the priority it's that the scan must be fast and with less clicks. So...

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  Project Description Hello, i am searching for an app developer, who can build a dating app. 1) IMPORTANT is he has a template for me that we can use for iOS and android. So there should be also standard functions in it like Chat, matching, notifications, profile and preferences. 2) i don't want to have copy right problems when i use template 3)

  $1038 (Avg Bid)
  $1038 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  React native developer for mobile apps 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  Need an android/IOS app with below functionalities 1. Registration pages 2. Login screen 3. List of items which should be loaded using firebase [firestore database] 4. Should be able to click on the item and see the details regarding the item. 5. Ability to buy that item in the detail page. Buying will be a subscription for one month. Details will

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...about React Native, don't apply on this job. Please write "I mastered React Native" if you are good candidate. The development team who can support Front End and Back End together will be preferred. Please review these methodology carefully Method : Agile/Scrum Front End : React Native for iOS and Android Version Back End : (Stack TBD, NodeJS, ReactJS)

  $4526 (Avg Bid)
  $4526 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  robot for action on the Internet 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  We are engaged in creating games on android. We need a person who will write a robot to promote games. We have a note of what we want, we will pass it on to you if you suit us

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Need an App to integrate with AxiDraw V3 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  ...will communicate with AxiDraw. The function of the software will be an app that running on an Android tablet (it can be an Android app or cross-platform Web app). The app will allow a user to key in a customized text that he would like the robot to write. The text will be stored in a cloud or a local PC that connect with the robot. Hence, in the cloud

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi. i want to build Finance Android App That is like Expense Manager Check this [login to view URL] I want to build something like that. Please only propose if you ALREADY have similar project. Write your proposal with link of your similar project

  $850 (Avg Bid)
  $850 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  We are looking for someone expert to create a mobile app for our online money transfer and mobile recharge website so it can be downloaded and work on iPhone-iPad and android. This will have different features such as loyalty points and vouchers. Customers can view transaction history and able to re-order.

  $1020 (Avg Bid)
  $1020 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...iOS+Android+Website, Admin Panel to print orders and review/edit portfolio, Source codes are required. Application need to be designed in native or hybrid interface. User interface should be smooth and attractive. Developer will have to design 10 cards for each category. User can follow below process to send card using this application (Android, iOS

  $1285 (Avg Bid)
  $1285 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  ...Instagram, Meetup, Stumbleupon, BlogLovin’, Facebook Groups, Meetups, Pinterest Working knowledge of Slack, Canva, Trello, Google Docs, Animoto, iOS, Android, Excel Cool head under pressure Ability to write grammatically with the purpose of entertaining audience members Ability to source inspirational, license-free stock images Ability to use video to

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi. how are you ? I need a Android obd2 expert to build app like torque. [login to view URL] More details will be provided in PM. Must have obd2 work history in your freelancer.com projects. Please write "obd2" in your proposal so that i can confirm you have read my post, otherwise i will report you

  $1993 (Avg Bid)
  $1993 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Android App : Parse Html of a web and write it to a txt file. Web url : [login to view URL] I need the txt file to contain indexes like "strength", "Acceleration",.....

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...has a template for me that we can use for iOS and android. So there should be also standard functions in it like Chat, matching, notifications, profile and preferences. 2) i don't want to have copy right problems when i use template 3) put in some new features that are given from me PLEASE only write me when all 3 things are acceptable YOU also see

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  We already have developed an android app. Android part is working fine. there is some issues with php to upload contact details and gmail id on server 1. Must know access of permission in android 2. can write API for php to upload contact details on server

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We already have developed an android app. Android part is working fine. there is some issues with php to upload contact details and gmail id on server 1. Must know access of permission in android 2. can write API for php to upload contact details on server

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon Design Logo and TypeFace Ended

  ...to the Vendor after deducting its commission. • The Operator and Vendor rate each other and can write reviews based on the experience. We need a Company Logo and Type Face. These are the requirements: 1. Simple and contemporary 2. Compliant with Android and iOS App logo requirements. 3. Should embody the Platform/Network concept 4. Should not have

  $208 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...distribute iOS test app.(only a couple emails will test) I need an iPhone app and android. I already have a design for it, I just need it to be built. need to connect to mySql via APIs you build or edit. (I have php APIs built already you can edit or use your own) (plus i can write the SQL query if needed) The pages needed: 1) welcome 2) register (image

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need Pubg like Android & IOS [login to view URL] developer [login to view URL] must have More than 3+ years [login to view URL] first of your bid, please write "Unity Game Developer Here".Happy Bids.

  $4005 (Avg Bid)
  $4005 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...have skills in Cordova plugin customization. requires: 1) cordova(android + ios) 2) vue (frontend) 3) c#/asp.net core (backend api) 4) signalR If you have skills in these fields, you can simply rewrite code from android to ios. If you don't have these skills, don't bid. Please write 'cordova' on top of your bid. This is ongoing task, we have lots of

  $602 (Avg Bid)
  $602 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...requirement  (Cost and Time). Android App Design and Development 1.       The plattform is for fruits a vegetables delivery activity . 2.       Users must enter through social network accounts and may have 2 roles (Ask for a Delivery Service = Customer , or be a Delivery Driver ) 3.    &n...

  $13508 (Avg Bid)
  $13508 การประมูลเฉลี่ย
  169 การประมูล

  I am looking for algorithm for a chat based android app, algorithm would contain Profane filter, threats filter, racism filter, religious views filter, bullying tactics filter, sharing phone number, email, name, credit card details or any other personal details filter. Algorithm will be performed on a long string of x character and scanned to filter

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  The goal is to create a APP that can put clothes on your still photo to help decide what to wear while relaxing

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Need a magazine/blog app where i can manage and publish articles with professional looking. Including images, different typefaces, articles categorized, published in a specific date, writer profile at the bottom of the article, a search option based on the articles categories...etc. Need in app purchase/ subscription feature, as It would be a monthly subscription app. Login for users. A Quiz modu...

  $706 (Avg Bid)
  $706 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  Us based Company looking for freelancer to build an iOS and Android App for patients to rate their Doctors and Hospitals. App will need to talk to an existing consumer database website. See attached write up.

  $1853 (Avg Bid)
  $1853 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล

  ...complete the project. Summary The person will be working on a functional App developed to work with a device over the NFC interface (BLE interface to be added). It will read and write data from the device based on specific conditions and then store the data locally on a MySQL database on the phone. On command the database information will be uploaded to our

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need an Android Action Game like pubg. I would like it designed and built. if you rhink budget is low you can write your budget in proposal.

  $4925 (Avg Bid)
  $4925 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Research and write server-side experimental test mobile code. Goal is to collect as much info about a mobile phone's multiple connections (wifi, lte, etc) info as possible, but doing this only from the server-side (without a mobile app). It is possible to collect some (but not all) information about the phone's multiple connections. For example

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  write " I like laravel / angular" in the beginning of your bid. Need a professional developer, who is able to complete a Laravel multisite project. Build a custom multisite platform similar to [login to view URL] (you should create your own login details to check the members area on that website before you contact me. it takes only 2 min). If you are interested

  $1177 (Avg Bid)
  $1177 การประมูลเฉลี่ย
  103 การประมูล

  Hello Guys I need to edit and reskin an android app and iOS app First, for you this script [login to view URL] have 2 apps 1 for android this one [login to view URL] and one for ios this one [login to view URL] and they already

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...another and make some - also include firebase notifications on chat app 1. Messages - Lapit Chat App - Fix bugs, include notifications - [login to view URL] 2. Profile 3. User 4. News - [login to view URL] 5. Files - [login to view URL] 6. Music - [login to view URL]

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello everybody. I need a devolper who has experience with working on the "crea8social" social network ...everybody. I need a devolper who has experience with working on the "crea8social" social network scripts. It is necessary to convert the existing android app to the crea8social script plugin. Be free to write in the inbox with your offers.. Tnx

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Android Application as user interface for dispensing equipment. System • Android Version 4.4.2+ compatibility (may be possible to makes this 6.0+) • Serial read and write using USB OTG and USB to RS232 adapter. • Track usage data • Display always on • Lock Rotation Portrait/Landscape User Interface (Main Activity) • 4 Size Options (identificatio...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a backend server with android and ios sdk for my own push notification [login to view URL] describe how you can write backend app and sdks

  $2352 (Avg Bid)
  $2352 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  I need you to write some feedbacks for a software.. simple reviews will do.. need a number of them. you will need Android phones.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Need someone to make the following changes in existing project. 1. Add 2 new pages [login to view URL] payment gateway [login to view URL] language [login to view URL] apk for android and IOS Write Start at the beginning of your proposal Read Less

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  This is my android app (Web Browser)! [login to view URL] I created this app for more User Friendly & absolute privacy! I hope i done well. I think there is no similar app like this in this world! Analyse & compare my app with other browsers, write a detailed article about it & post it in a blogs or

  $9 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...implementation - Back-end development - Amazon Web Service integration At a future stage, I am hoping to also have a mobile app built for the same application for iOS and Android. --- Note: 1) To win my confidence in your skills and ability, you will demonstrate projects you've worked on with enough proof that you actually got your hands dirty in

  $1105 (Avg Bid)
  $1105 การประมูลเฉลี่ย
  156 การประมูล

  We are a soil test company wanting an cross-platform (mobile, tablet, computer) to log in-situ soil profile from geotechnical drilling. Which can apply engineering design parameters and laboratory test result later on.

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Looking for an Android developer to write a quick BLE 2.0 application to control a BLE 2.0 device. Requirements: Must use BLE 2.0 not 4.0 Create a button to connect to a static bluetooth name with a static password Create 2 buttons - Payload 1 and Payload 2 on the app's home screen When you press Payload 1 it sends a hex string of: 413D4C0D0A to the

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  ...from scratch. The variant with search and completion is preferable, since it requires smaller budgets at the start of the project. You can do immediately application for Android, but you can do on the web. all with minimal design (just the fields, the logo in the cap, the menu with the constant pages of the question-answer type). From you, a complete

  $1448 (Avg Bid)
  $1448 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Mobile app for Android Read our sleeves SQL table (up to 20,000 items) and keep it in the Android device for off line validation. Each record has sleeveUPC and sleeveName. App must read the UPC barcode and quantity off line and later write that info in another SQL table with sleeveUPC, sleeveQuantity and date/time scanned. I need it be made in C# so

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล