ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  53,948 android write งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Healthcare App like HealthTap 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Android app. I would like it designed and built. I need all the features in healthtap app and better ui ux. there should be one side for user, one for doctor/clinic and one for service admin I need only eastern European. If you read the full description, Please write "I am an eastern European." on top.

  $2509 (Avg Bid)
  $2509 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I need an app which is a diary where there is dates and when clicked it will start another intent and should have register/login details the user can upload photos or videos or type things

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  App Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an app with a forum + shop...post the design would be clean & simple. most if it in white app should be available for both android & iOS. give me a great price and we can work together on this project in the near future for more features. If you read this description, Please write "I am a European" on top. Please bid only eastern European.

  $2368 (Avg Bid)
  $2368 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...appear image: input-email-address-2nd. you can 'input' a different email address, 'use account email' (email address currently authenticated with', cancel and ok. 2) copy android design for profile page from screenshots provided, there are six fields in total which need to be read/ displayed from firestore (for the user who's authenticated). Syntax

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Android Application Improvement and Admin Portal (Webapp) Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Introduction: 'Tapfrsh' is an On-Machine Android application for controlling robotic components to prepare beverages. The App consists of simple pages to select what you want, finalize, make payment and get your drink. The App uses cloud database (Firebase) to show the real-time available drinks to the user, upon receiving order and payment, it sends

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  GUI for wireless testing using iPerf 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Write a GUI with the following functions using Python 2.7.x: 1. Drag and drop icons of Wifi devices to locations in room, and use a formula we provide to calculate path loss between devices, and write the results into an array and save it to a file 2. Provide fields for user to enter wifi device IP addresses, paths of iperf and adb 3. Provide buttons

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...special stocks to the recipient and there should be a convenient service for people who want to deliver the goods. The server part should be ready and convenient to connect Android and iOS applications in the future. The website has to have features: registration and authorisation for users, authorisation for administrator. Registration data: name, sername

  $2727 (Avg Bid)
  $2727 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  ...special stocks to the recipient and there should be a convenient service for people who want to deliver the goods. The server part should be ready and convenient to connect Android and iOS applications in the future. The website has to have features: registration and authorisation for users, authorisation for administrator. Registration data: name, sername

  $4598 (Avg Bid)
  $4598 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  ...special stocks to the recipient and there should be a convenient service for people who want to deliver the goods. The server part should be ready and convenient to connect Android and iOS applications in the future. The website has to have features: registration and authorisation for users, authorisation for administrator. Registration data: name, sername

  $3836 (Avg Bid)
  $3836 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Calendar Control Project April 2019 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Xamarin Forms control to be built that works for Android, iOS, UWP, WPF and MacOS. The control will be a calendar date picker. It will look like a standard picker control when closed and a calendar will popup when the user clicks on it. The final product will include a standard .NET lib with the control in it plus a sample Xamarin

  $1165 (Avg Bid)
  $1165 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Technical Report writing in API USAGES with Android 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (1)Write a review of the paper (max 400words). I need more details and explanations the API USAGES and how the thread model relates to the protocol weaknesses. (2) State what you think the strong and weak points of the paper are. Paper name is: Broken Fingers: On the Usage of the Fingerprint API in Android

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  You must be German native and has excellent English speaking and writing skills. Ideally, we are looking for someone who can: 1. Knows how to write in an error-free way. 2. Someone who has an ANDROID device and loves downloading apps. 3. Someone who can be contacted through SLACK and email on a daily basis. In your application, please discuss how

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Our electronic products integrates an I2C memory (NTAG I2C PLUS). We would like an android application to read / write / modify / plain text record with an improved uX compared to NFC tool free android app.

  $1348 (Avg Bid)
  $1348 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...need to expand Horoscopes. I'm looking for a person who can help me to find new ideas for the app. Please have a look apps: iOS: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Android: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you can work with the different language it would be considered as a plus. Now apps are localized in

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  3D Modelling App for Android using Unity ProBuilder 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an UNITY App developer. I require someone who can make an Android app using Unity3D for 3D Modelling and Animation but very simple in UI. The budget of this project is flexible and depends on your work. * App should have functionality like this or better: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] * DOCUMENTATION OF PROBUILDER:

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...in swift and kotlin for ios and android respectively I'm not able to send notifications cause I don't know on what event it should push notification Details: Right now there are 2 applications android and iOS which fetch the mail information from a PHP Application with Rest API calls I need a developer who can write a code/script to send a notification

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Wanted a divination consultant 6 ชั่วโมง left

  Recently my company would like to develop an app about divination for IOS&Android. So we need some experts in astrology to help us write some related articles or offer some useful informations advices. -You need to have lot of knowledges about divination in astrology, fortune telling, or tarot divination. -You need to have very good writing skills in

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Xamarin Forms Calendar Control Project หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a Xamarin Forms control to be built that works for Android, iOS, UWP, WPF and MacOS. The control will be a calendar date picker. It will look like a standard picker control when closed and a calendar will popup when the user clicks on it. The final product will include a standard .NET lib with the control in it plus a sample Xamarin

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Auto answer หมดเขตแล้ว left

  Application for Android which will answer for calls automatically. There will be function that you can choose the voice, write the text and this voice reads it for people who call you. And some other little functions. You have to make completely the app, test it and send us without any bag. For more information please contact us.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  I need a website and software developer หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need a freelancer developer to write the code for my project, who is skilled in PHP, WordPress, Magento, laraverl or android.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Recode for change logic of android app write by C++ หมดเขตแล้ว left

  I have source code of android app write by C++ two year ago. The app have fuction is using multi social account on same phone (facebook, instagram...), that app using logic is incognito mode for multi login. It run perfect until now, it have problem when one social app request google account (google play service) for using but it not, because incognito

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Astrology App หมดเขตแล้ว left

  Hello, This Elodie from a company who develop astrology and forturne telling app for IOS&Android. So we need some experts in astrology to help us write some related articles or offer some useful informations.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...production and requires updating of libraries to support the latest Android version. It's using RN 0.53.0 which is quite old therefore requiring some serious work to update. Is is a production app with thousand of users. The app is like a blogging platform allowing users to write Posts that consist of formatted text and inline videos/photos. The approval

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  LARAVEL Backend Engineer หมดเขตแล้ว left

  ...the current Agile/Scrum methodology. Recommend innovations, which anticipate the future direction of the business, its drivers and technology strategy DELIVERY ON TIME and write clean, easily-maintainable code, (COMPANY MOTO: KEEP CODE CLEAN!!! Other people are using). Full Stack is Software Engineer with experience with REACTJS, Wordpress and React

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  GPS vehicle tracking system + ios & android app หมดเขตแล้ว left

  ...selected period and ability to export them as .xlsx file also. Dashboard for the end user with ability to add multiple vehicles for the same user. I want the developers to write the Server Side code also so as to receive the position update message from the tracker and decode it. I do not want the developers to use any third party service i.e. I want

  $1570 (Avg Bid)
  $1570 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Android ASMX web service ( Signin , Signup ) หมดเขตแล้ว left

  I have the Webservice ready and hosted online with SQL Server DB I have the android project with interfaces ( txtUser,txtEmail,,,,,,etc) all you need to do is just write the code in Android ( java) to call that ASMX Signin Method Signup Method CheckEmail Method Thanks

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  i need a senior system expert who have experience in continuous integration and continuous delivery process development. we have a system with admin panel, iOS and android apps that we whitelabel and upload to client iTunes and Google play developer accounts. we want to automate all processes, from source codes, to changing project name, making builds

  $601 (Avg Bid)
  $601 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...and clicks all the pin, read the battery info, write it to a file. Every pin has - ID - Battery Moving around the map and clicking the pins, collecting data is the job Available Languages: Android Kotlin Python Javascript ==Queries== 1. In which language are you tring to develop? There can be android ui automation, Image processing and macro with

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi, I want an Android application. In app we will choose Skype, Line or another VoIP application. And press on/off button. When user try to call someone in standart android call area, our app forward this call to our choosed VoIP application. And automaticly call from there. There is an application similar this "Premium Dialer". But this application

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...make sure, what I'm trying to achieve will be written down. Would like to create a site and Android app identical to this site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but with only Category A and B. Only minimal changes in terms of colors n looks, just to avoid copy write breaches. Want to keep it as spartan as the app itself. The information for the 40 random questions

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Write a report for FYP หมดเขตแล้ว left

  ...should be about an android app which the function of the app is to send notification when you are near a restaurant, the app should also be able to navigate to the restaurant, book a seat and offer food discounts or coupon to the user the report could contain information about little things such as shat is android what is android studio what languages

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Native Mobile Health Record app development หมดเขตแล้ว left

  ...option to send their script to pharmacies we have listed on the app would be an asset and receive notification when the script is ready for pickup. It needs to be native for Android and iOS. It will also need health Insurance integration, fitness device integration (like FitBit, etc.) and payment gateway integration (PayFast). Also, patient must be able

  $1723 (Avg Bid)
  $1723 การประมูลเฉลี่ย
  129 การประมูล

  Photo editing utility Write art letters Write status on the photo Create greeting cards Create a Facebook cover photo Write the name and put the photo on the birthday cake Integrate the wallpaper part

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Write an iPhone & Android application หมดเขตแล้ว left

  We have iOS & Android apps that we would like to enhance by adding new features. Work involves iOS (Objective-C) and Android app development for phones and tablets (iPad and Android tab), based on wire frames and specifications that will be provided to developer. The apps will communicate with a RESTful web services layer using JSON and XML. Hence experience

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Write an embedded application that can connect to multiple USB NFC writers to encode NFC tags. The OS on which the embedded application can run is not critical at this point - feel free to recommend one that is best suited to the requirement including Android, Windows 10 IOT, Linux, AWS IOT core etc. The application must do the following: 1) Take

  $682 (Avg Bid)
  $682 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Fix SQLite database open issue in Android 28 หมดเขตแล้ว left

  Hi! I have one android application for quotes which is working fine till API 27. In 28, its crashing with Unable to open SQLite database. If you get idea and can fix it right now with TeamViewer or AnyDesk, Please bid your actual amount for complete task and write word called "Final Now" so I can hire You. Thanks

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi! I have one android application for quotes which is working fine till API 27. In 28, its crashing with Unable to open SQLite database. If you get idea and can fix it right now with TeamViewer or AnyDesk, Please bid your actual amount for complete task and write word called "Final Now" so I can hire You. Thanks

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Build Chat Stories Apps For Android หมดเขตแล้ว left

  I would like to create android apps for chat stories. Example apps like tap [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] where people can write stories and read others stories. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We prefer development using unity 3D but if others you can propose to us. Please refer attachment for more info.

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Emv reading writing app need to be completed หมดเขตแล้ว left

  In need of an contactless emv app for Android that can write emv desfire cards..I also want to be able to make payments with the app at any pos and get approvals....please don’t waste my time..I will not pay using any other method other than freelancer so don’t ask...will pay on completed jobs...I had someone run of with my money already

  $4094 (Avg Bid)
  $4094 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Native Mobile app development หมดเขตแล้ว left

  ...from my application database) It must allow the patient to view their medical sick notes and doctor referrals as well as medicine pharmacy scripts. It needs to be native for Android and iOS. It will also need health Insurance integration, fitness device integration (like FitBit, etc.) and payment gateway integration (PayFast). Also, patient must be able

  $879 (Avg Bid)
  $879 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Security Aim Se-Smser หมดเขตแล้ว left

  ...se-smser together for me. It spies on Android phones. All I need is the persons IP Address which I do have. This rugby tool along with Kali Linux Metasploit is what is used. I can see that is a very small program but I still have no idea how to do it. Once the program is put together I will also need to be shown how to write out the commands to get text messages

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built. login with fb ringtone cutter select for iphone/android if iphone then .m4r convert and android mp3 after xcutting ringtone user need to write that ringtone name and select categories search other users can search that cutting rinhtones iphone saved in dropbox or files that can opened in grageband

  $648 (Avg Bid)
  $648 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Health App หมดเขตแล้ว left

  ...my application database) It must allow the patient to view their medical sick notes and doctor referrals as well as medicine pharmacy scripts. It needs to be native for Android and iOS. It will also need health Insurance integration, fitness device integration (like FitBit, etc.) and payment gateway integration (PayFast). Also, patient must be able

  $4968 (Avg Bid)
  $4968 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล

  The requirements are as follows: 1. I've collected the following 10 best 1080p projectors priced at between $450 - $650 and ranked them. You write a brief review of each of those projectors and point their pros and cons. Note, you can re-rank them if you think the current ranking isn't that reasonable. #1. Optoma HD27 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $35 (Avg Bid)
  Web page based Firebase database หมดเขตแล้ว left

  ...experience because the database is in production for real Android app. I think this is not complicate project for experienced developers. If the project will successful we have more tasks in future. Please write which TECHNOLOGY you are going to use, SCHEDULE and final COST(if you have question write them in the bid). Attached technical details.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Manager web page based Firebase database หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need kind of simpl...experience because the database is in production for real Android app. I think this is not complicate project for experienced developers. If the project will successful we have more tasks in future. Please write which TECHNOLOGY you are going to use, SCHEDULE and final COST(if you have question write them in the bid).

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Update my Android App 2 -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I want add into my Android App a "Synchronize with Google Contacts" feature. Is a feature to Import contacts from Google Contacts to my Android App ( you are free to build this code with Google Studio). I will give you: - my app (source files) - the screenshot where add the link "Synchronize from Google Contacts" You will give me: - the APK - the source

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...designing, developing, testing, deploying, maintaining, and enhancing Qbit VR/AR solutions. Working on 3D engines, you will build projects for different platforms: from iOS and Android mobile devices, to HMDs and web platforms. In Qbit, engineers, developers, artists and designers work together on different levels of the pipeline, working remotely from places

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Write an Android application หมดเขตแล้ว left

  Write application for remote banking services.

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล