ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  53,779 android write งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1901 (Avg Bid)
  $1901 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need a Fitness Android app. I would like it designed and built. I am looking to build an app to be able to track food intake. I need it to add foods with their nutritional facts to a database and to track what food each user consumes. It should include calories, proteins, carbs etc. Some specific needs: • Android app, to be built on iOS later.

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need an app whose functionality would be little similar to Urban Clap to provide services. However I would be providing only 2-3 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need the code to add services dynamically . So that In future I can introduce any new services.

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Publishing and installing LiveCode Apps for IOS and Android 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Write up documentation (web sites/word doc) for installing manually and uploading processes to app store for IOS and Android of a LiveCode App * Must know how to code in Livecode * Must have had done project goals in past and have experience with app publishing. * Must speak fluent English. * Will release payment once all goals met. Please read attachment

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi there! I have a mobile app that is hybrid for both Android and iOS. Technologies used: -Frontend= Ionic -Backend= Laravel LAMP -Server= AWS I have all source code, databases, etc. Currently it has one tab that has an embedded webpage in it (ie: it frames in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) This page is currently free for everyone to see. I

  $603 (Avg Bid)
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Communication between 2 xamarin forms apps 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read & understand the job requirements before submitting your response. Write XamarinAB as your first word in response, confirming you read & understood the job. If not, please submit your questions with your initial response. DO NOT PROVIDE ANY IRRELEVENT INFO IN YOUR RESPONSE, PLEASE. Use MS VS2017 as development tool . The 2 apps run on

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  An app is required to get the measurements of a person for apparel designing. The actual product(apparel) is targeted for school students and there is a need to do the measurement process faster. To explain it better, the device is to be fixed at a specific spot from the person whose waistline and height of their knees are to be measured. Once a photo is clicked of the person from say, 5 meters d...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  QT + Android USB HID library 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, we are looking for an experienced QT and Android developer to develop a small library to communicate with a USB HID device without requiring a rooted phone. The library should be accessible via QT/C++ and provide functions like: - open - listDevices - write (blocking and nonblocking) - read (blocking and nonblocking) - close We require the library

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  write a short report on android banker malware detection 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want you to write a small report on malware detection All the necessary documents and links for reference will be provided

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  App for my prototype. 3 วัน left

  This app has only a single page. It is able to read and write in NFC tags. It should be in ionic 4 and need to share code with me. only in Android.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Flutter Demo App 3 วัน left

  .../google_maps_flutter plugin. This official plugin will soon be released but already supports the required functionalities for the demo app to run on ios and android. I would like you to write 2 Flutter pages that I can further enhance and add to my demo application. Without going into much details now, this is what I need: 1. A page showing a Google

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Need to write an article about the given topic. The topic will be related to Windows And Android. Topic title will be given after hiring. Pay will be based on Word count. Must have excellent English writing skills. People who know the Telugu language are highly preferred.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need to write an article about the given topic. The topic will be related to Windows And Android. Topic title will be given after hiring. Pay will be based on Word count. Must have excellent English writing skills. People who know the Telugu language are highly preferred.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...in Flutter (Dart), Java and Android to be part of a team to answer students questions in course forum. For the right person, I will give a guidance on how it all works, of course. But the candidate must be able to learn fast and already have strong programming skills above mentioned. The right candidate MUST: 1. Write in English proficiently 2. Be

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We have a webapp working in online. we need an application both markets app store and google play. Here are the musts... Facebook and Google Plus login Check if the user is online webview with full screen if user clicks back button show alert ( click back againt to close application) We are using firebase to send notifications. We must get user device ID or token number to register user. So we ca...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Here is an Android project, which basically runs a local web app via WebView. The web app is written in Javascript. There are two buttons, which we deliver with their callback functions. You need to add the JAVA part to the android app in order to implement AdMob Rewarded Videos and Google Pay as payment provider. The button and callback functions

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...one of the top 5 mobile applications, and recognized as the Best Android Shopping App of 2014! The Wish mobile app is available on iPhone, iPod Touch, and iPad: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The Wish mobile app is also available on Android phones: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล
  Build a Backend Process and Write Andriod API's 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer will also have to write android APIs which will help to display data entered into the backend on the app. The Android App is a matrimonial app which will display the data of candidates which are entered or imported via excel sheet by the admin. Step 1 will be the login process Step 2. If Boy is logged into the android app then we will able to

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Trophy icon Write a small article on Friendship Apps 17 ชั่วโมง left

  We are makers of the Indian friendship app 'Cuddll'. We are looking for brilliant writers to come up with content ideas for the topic listed below. Write 150-200 words on it. Topic: The problem with dating apps The article MUST be structured to include the following elements: 1. The problem people face 2. A possible solution to the problem

  $9 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...before, let this know. This can be very important. We prefer a team working on this as there is very little time! Must be ready in 5 days, deadline 8th of December. The Android app needs to be ready in 5 days which must be a "Group Push-To-Talk" / "Group Walkie-Talkie" APP. Where multiple users can speak in the group and they can / must wait until

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Android, iPhone expert only! -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need an Android & ios expert for our company mobile app. If you have good skills in this field, please apply. But if you can't work with full time for our project, please don't apply. We have a current wordpress website, but I'd like to recreate Admin panel and user website again. If you are interesting, please write the word mobile expert. Details

  $4026 (Avg Bid)
  $4026 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Creating a mobile application หมดเขตแล้ว left

  Hello should be done in the likeness of such an application, only with othe...application, only with other content. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] For Android and IOS. The functionality is necessary, what would when you open the picture, then you can scroll. Write the terms and prices. Waiting for an offer.

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Article Writing for Technology Blog หมดเขตแล้ว left

  Article Writing for my Technology Blog [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Write SEO Friendly Article related to Computer, Android for How to, Tips & Tricks, Tutorials in minimum 1000 words an a Ranking to Google result with proof.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...Create User (Add/Edit/Delete) • Select User Type • Enter Code (retailer/distributor etc) • Name • Username (email) • Address • Phone • Assign to User Group Access Control (read/write) • Select Group/sub group • Assign module/sub-module permission • Change logs Search User The first default first time user would be the Super Admin. The s...

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are building a backend for an exciting new iOS/Android mobile trivia game using Javascript (and specifically, Typescript). We are looking for an experienced Javascript/Typescript programmer to support our 2 other senior developers. The backend is a REST API using the Serverless framework, AWS Lambda functions, on a MySQL 8 RDS database. Assets

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Android Native App Demo with NFC หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for an android developer for a Quick demo implementation, the app demo consist in 6 views and NFC read/write implementation. Native app using Java and following the design specs.

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Android App Demo with NFC หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for an android developer for a Quick demo implementation, the app demo consist in 6 views and NFC read/write implementation. Native app using Java and following the design specs.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Need a Streaming Video Expert using Cloudinary.com -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Chrome for Android, Internet Explorer (IE), IOS, and Safari. I am using a custom API. I need to set up [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as well as my custom API to play my video smoothly on my website. There are 3 videos (They are the same but with different language). 80 MB and 20 minutes each. My current problem: Using Chrome/Safari/IOS/Chrome android: delays to

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Connect doctors หมดเขตแล้ว left

  Hello i am mohammed amaereh I want like these apps android and ios app for resident doctors but i need some edits 1. Change the name of app 2. User enter his profile details (  name , date of birth ,  his certifcate , his job etc ) 3. User can follow people and people can folow him 4. For every story user can post up to 6 pictures  and the text is

  $676 (Avg Bid)
  $676 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...I_K1Spaw-NKo/edit?usp=sharing gRPC C++ debugging on Android Task: Debug gRPC C++ library on Android (for Google TTS/STT APIs) Overview 1 Connection failure 1 Build environment 2 Android NDK and gRPC source 2 Google cloud platform APIs 2 Libraries 2 Test programs for Android platform 3 Android architectures 3 External links 3 Overview It is required

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...for further developing our existing Buddy Press based platform • Develop and maintain a mobile App (Android, iOS) • Implement smart video upload and video management tools • Implement data driven marketing tools, programmatic advertising tools • Write clean, functional, and well-documented code • Build new sites on WordPress • Create new landing page...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Facebook Group Query หมดเขตแล้ว left

  I belong to ...a Program that can identify all my Post Id's in all my groups. The ID's can be saved to a text file. I own a Windows 10 laptop. If you can't write a program for my laptop, then an app for my samsung s9 android phone would be my second choice. If you could tell me how much you would charge and how long it would take, that would be great.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  build me an android app หมดเขตแล้ว left

  I’m looking for someone to write a simple android app. The app should be able to set up casual football matches. It should be able to choose a location to play and the players who are interest to play a casual football matches, they should be able to sign up for it. The app should tell them if there’s no more slots left, or if a players drops out, another

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...in Flutter (Dart), Java and Android to be part of a team to answer students questions in course forum. For the right person, I will give a guidance on how it all works, of course. But the candidate must be able to learn fast and already have strong programming skills above mentioned. The right candidate MUST: 1. Write in English proficiently 2. Be

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We have android & iOS react native mobile app in which we have implemented push notification. In old version (developed in ionic) we have implemented custom sounds for pushnotificaitons and it was working properly as well. But in react native app when pushnotification comes then only default sound is triggering. We want custome sounds. Developer

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am looking for professional Unity game devel...for professional Unity game developer for online multiplayer WHOT card game to implement for both android and iOS. Please place bid who only have experiences of WHOT card game. If you already have WHOT card game source, then it would be great. Please write the word "whot" at the top of your bid. Thanks.

  $708 (Avg Bid)
  $708 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Android Video Player in React Native หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need an Android Video Player in react native with redux. The project is just to create a replica of MX Video Player. Which can play videos from Internal/External Media devices as well as that can load media from URL also. UI feature all should be as it is as MX media player. My Budget is strict 5000 Rs Write RNMX in your proposal so I need you

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Need App built IOS and Android $1000AUD MAX BUDGET หมดเขตแล้ว left

  ...detailed profile of a Service Provider including reviews, gallery, video etc Chat with Service Providers Hire Service Providers Wallet: Deposit money & Pay Service Providers Write a Review to Service Providers Share Job Information via Social Networks Push Notifications Service Orders Invoices Referral Credits User Avatar Service Provider App Features:

  $1655 (Avg Bid)
  $1655 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Technical report 30 pages หมดเขตแล้ว left

  I need you to write a technical report based on an web app developed in JAva, Realm and Android studio

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  New Driver App หมดเขตแล้ว left

  ...should be 5 smiles, from angry, sad, neutral, to happy and extremely happy”, if customer clicks on sad, neutral, or angry, then he should get a pop up box, where he/she can write down about what exactly got them unsatisfied (but this box should be optional). [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to ‘where to?’ box, should be an option of ‘pre booking’, so customer can bo...

  $1519 (Avg Bid)
  $1519 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Build Me WhatsApp Sticker Android App in 3000 INR หมดเขตแล้ว left

  I am looking for Android Developer who can create WhatsApp Sticker Android App. My First Priority developer is who have developed WhatsApp Sticker App in past. And who have good knowledge of Play Store Policy. You are not allowed to use WhatsApp Sample App code and WhatsApp Provided UI. It is strictly prohibited. You need to write unique code and Create

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello, We are looking for someone that will be able to create both a website, mobile app for both android and Apple platform. This project would require the use of cryptocurrency wallets such as BTC / ETH. Essentially this is a lending platform that people will be able to log in and make deposits of said currency. Clients will have access to their

  $1364 (Avg Bid)
  $1364 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...developer, App needed on Android and IOS platform. Following are the requirements 1. Need to communicate with Local embedded device on local wifi (Scan for particular wifi SSID and connect over same ) 2. local data communication on TCP protocol. 3. Remote data access via AWS cloud platform, controlling 2 parameter with read and write 4. We will provide a

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Article Writer หมดเขตแล้ว left

  Article Writer We have a lot of topics to write, here is our site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Many topics are about iPhone, Mac, Windows, Android tips and the steps of our product, like iOS data recovery, iOS transfer and so on. We want to find a long-term cooperation with you. If you are

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Looking for a qualified Mobile Apps Developer หมดเขตแล้ว left

  ...lifecycle (concept, design, test, release and support) • Produce fully functional mobile applications writing clean code • Gather specific requirements and suggest solutions • Write unit and UI tests to identify malfunctions • Troubleshoot and debug to optimize performance • Design interfaces to improve user experience • Liaise with Product development

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Mobile game like memory -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...continue and your score freezes. Depending on the score achieved you will access the weekly prize offered by our brewery. The game must have a final screen where the player can write his name, email o telephone number to be reacheable from the brewery. The player can log with FB and Google account, we will get back name, email address. The player must share

  $691 (Avg Bid)
  $691 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Write an iPhone application & Android หมดเขตแล้ว left

  hi, I bought a webapp with limited licenses to open food ordering shops, I would like to create a food ordering application integrated into my website that will load the data from my database. The application will have to be used for every store that I will open

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I need an android app developed which can read data coming from a UART based [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] sensor is connected to android device using FT232RL based UART TTL to USB Converter.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...news then send it to me. But more 30 min interactive chat to write it together (or less if work is completed in less time) News is related to cars race sports but no knowledge on it is required. Job is for this afternoon Current news: LapMonitor applications available for free on Android and IOS stores "LapMonitor is a lap-timer for personal training

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Bus Routes Finder หมดเขตแล้ว left

  The plan is to develop a "Bus Finder App" native iOS and Android app that has the following features: 1- Ability to draw bus routes on Map with nice Markers for bus stops. 2-Ability to draw the nearest bus stop and bus number from the user's location, based on his destination. When the user searches for a destination, the app shall draw the shortest

  $1508 (Avg Bid)
  $1508 การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล