ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,185 anglo german translations งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Web page, translations, & SEO หมดเขตแล้ว left

  Web page already done but needs improvement. Also needs translations to the web page two languages. Also need SEO for the web pages.

  $201 (Avg Bid)
  $201 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  translations from English to German ! หมดเขตแล้ว left

  Hi, we are looking for building a long term relation with a Native German Translator to work with us on ongoing projects. translations from English to German. we have different websites and all need to be translated. Pls state rate per word as well.

  $1561 (Avg Bid)
  $1561 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  67 การประมูล
  English-Arabic Translations หมดเขตแล้ว left

  I need a Arabic Translator to work with me. It's an ongoing project. If i like your work, i will join you my team. Bid for 1000 words, as low as you can, because this project would give you more work in future for sure. More details, via PM. Thank you and happy bidding! ITP

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  17 การประมูล
  English To Spanish Article Translations หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for a English to Spanish translator. I have 30 500-word-Articles to translate (different topics). You can use help from a translator engine. But I will read every article. Articles must have good grammar. The budget for this project is $0.20 usd per article. They are very simple. Please make a real bid on time. More details by PM. Regards!

  $72 (Avg Bid)
  $72 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...editable file (incl. styles). I accept bids from experienced bidders only, who have already completed book (not only thesis) formatting tasks. Being familiar with the Anglo-Saxon typography standards for books is a strong request!!! ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete

  $134 (Avg Bid)
  $134 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Translations English Russian Plastic หมดเขตแล้ว left

  ...browse. Choose manufacteur p*l*a*s*t*i*b*a*c Give us a price for the translations of products - there are of them 850. There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you just have to type over the englih text. ****PLEAE DO NOT

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  color illustration for book cover หมดเขตแล้ว left

  ...small publishing business and I need a book cover illlustration designed. **I do not need the cover** ONLY a color illustration. The theme is the Great Game, the 19th century ? Anglo/Russian power play over central asia and Jim, the book (by? Rudyard? Kipling.) It is entirely possible that if I am satisfied with the cover further illustrations (in black

  $63 (Avg Bid)
  $63 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Translations English Italien sar2 หมดเขตแล้ว left

  ...products Give us a price for the translations of products - there are of them 227 with only titel and description BUT HALF HAS BEEN DONE ALREADY. There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you just have to type over the englih

  $55 (Avg Bid)
  $55 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  328670 Website Language Translations หมดเขตแล้ว left

  ...programmer that would be able to implement website translations into my website. There will be a least 10 languages needed, but can reach up to 20-25 depending on my boss. All that is needed is the translation files for each language directed towards a URL such as "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". Translations should be as accurate as possible and cause no

  N/A
  N/A
  0 การประมูล
  translations English Dutch hog หมดเขตแล้ว left

  ...h*o*c*a*t*e*c in manufacturers. Give us a price for the translations of products 1 - 1190. (one thousand one hundred ninty) There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you have the english text next to the translation part

  $237 (Avg Bid)
  $237 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Translations English German mas2 หมดเขตแล้ว left

  ...browse. Choose manufacteur M*A*S*T*R*O Give us a price for the translations of products - there are of them 2230. There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you just have to type over the englih text. ****PLEAE DO NOT

  $220 (Avg Bid)
  $220 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  327467 Chinese Web pages translations หมดเขตแล้ว left

  Professional translation in CHINESE from english including links about of 2041 words

  $60 (Avg Bid)
  $60 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Italian property listing translations หมดเขตแล้ว left

  ...translate property descriptions from english to italian and would like to open a new project to bring the listings back up-to-date; This project will be 98 sets of translations taken from our english description on our site and will be on average of 150words per listing. Please review [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $95 (Avg Bid)
  $95 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  translations english ruissian sir หมดเขตแล้ว left

  translation of the english into russian of s*i*r*m*a*n

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Put translations into design files หมดเขตแล้ว left

  The attachment include a whitepaper, original english version and translated French and German Version. The design files are also attached. We need to put the translation into the design files. ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Deliverables

  $76 (Avg Bid)
  $76 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  TRANSLATIONS ENGLISG DUTCH MAS หมดเขตแล้ว left

  ...browse. Choose manufacteur M*A*S*T*R*O Give us a price for the translations of products - there are of them 2230. There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you just have to type over the englih text. ****PLEAE DO NOT

  $250 (Avg Bid)
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  English German translations mas หมดเขตแล้ว left

  ...browse. Choose manufacteur M*A*S*T*R*O Give us a price for the translations of products - there are of them 2230. There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you just have to type over the englih text. ****PLEAE DO NOT

  $206 (Avg Bid)
  $206 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Google translations ASP page หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need a simple ASP script where a user can select spanish, english and german from a dropdownlist. If a user presses ok the script will translate all text that I have selected.. Something like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] translate_this_text_only(rec("text")) The script will be put on a farly large page, so not all elements of the page have to be translated

  $42 (Avg Bid)
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  English Portuguese Translations Metal หมดเขตแล้ว left

  ...Choose manufacteur m*e*t*a*l*c*a*r*e*l*l*i Give us a price for the translations of products - there are of them 1040. There is a title and main description. To see the main description you have to click on the small "i" in blue. This is only to look. When you do the translations, you just have to type over the englih text. ****PLEAE DO NOT

  $160 (Avg Bid)
  $160 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล