ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,977 apache mod write งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  in greater kailash 2 i have a client for unabtu install and Apache configuration .

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Reverse and mod Android app APK 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Reverse and mod existing Android app APK Contact me for details

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  wordpress plugin db mod 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  This task is to update a plugin to read and write all data related to this plugin to another db host. wp_users may also need to be handled in a similar manner.

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  a simple stock register to maintain the office asstes

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Mod APK app 2 days left

  Android APK app needs modding.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...client's server from CentOS 6 (Apache 2.2, PHP 5.6, mySQL 5) to CentOS 7 (Apache 2.4, PHP 7.2, MariaDB 10). Client has a membership website where you need to log in with a valid username (email address) and password. This login info is stored in mySQL database, and is referenced in .htaccess file using standard Apache mySQL authentication - and it

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Help create a new mod for Skyrim SE 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I am looking for a Mod to be made for Skyrim Special Edition. The Mod aims to Overhaul the Staffs within the game. There are eight points to this mod 1. Script for staves to cast the spell you have equipped in the same hand. As if you are channeling your magical ability. - I have gained permission to use J3Xs script: [login to view URL]

  $657 (Avg Bid)
  $657 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  What is root and www-data in the picture is the error in the installation or permissions. root means that 80 port cannot open the page.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi i need this to be done: 1. setup dedicated se...need this to be done: 1. setup dedicated server 2. setup apache server 3. setup nginx server 4. install a wordpress theme that i have to server 5. install cpanel (vestacp) Very important, I must be able to choose to run it in apache or nginx. So i should be able to stop/start apache or nginx.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need an Linux expert and Apache, able to handle an error with apache, the problem happened after installing a new storage and place DocumentRoot /mnt/storage01. After this I'm geting a 403 error My maximum budget is 150 USD

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  We need to develop a wrapper of Apache spark for an existing application which works on a custom distributed framework. The work involves the following tasks 1) Create a job execution code that will read a JSON file which will have the list of the tasks to be executed in order. 2) Task will have a push method which will generate RDDs from task,

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hey Freelancers, Can you assist me in resolving the error below, after following the steps outlined, I tried to test the certificate and received the following error: Certificate name mismatch Click here to ignore the mismatch and proceed with the tests Try these other domain names (extracted from the certificates): [login to view URL] What does this mean? We were able to retrieve a certificate fo...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Good afternoon I need a mod for mayncraft on an android. The mod must be unique and pass a copyright check. The second condition, you need to do so that I could change the background picture of the screen saver mod. Third embed 3 ad units in mod I do not really know the prices in the market for this service, so send your suggestions! Thanks with the

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I would like an expert or someone with good coding experience to make me a gta online mod menu.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi there i'm looking for a talented/creative developer to transform my prototype into html, css and javascript using apache cordova. the project has to be done in 1 week time. the design is ready and the prototype is fully functional.... it just a matter of transforming it into a code. in addition to the above i need also to connect the app to a could

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I am looking for someone to help me build a deep neural network using Keras and apache spark to predict the highs and lows of 10 minute candles for forex pairs. I have 5 computer I will need to set up to run the machine learning in parallel.

  $888 (Avg Bid)
  $888 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $1180 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I am looking for a person who can help me troubleshoot error related to the SSL config. Apache does not start and gives error the cert chain was entered incorrectly. Need an expert in SSL Certification for Linux server. Details will be shared later.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We need fine tuning for mysql and apache on ubuntu 14. We have a dedicated server with this characteristics: 256GB ram Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 40 On-line CPU(s) list: 0-39 Thread(s) per core: 2 Core(s) per socket: 10 Socket(s):

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need to create an API to capture and save streaming video on an Apache server

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi , I want .htaccess version of below code on wordpress / Apache [login to view URL] Note: HTTP Re feral url should be passed as a page from where redirect is hapenning [login to view URL] referal url passed to desitnation should be [login to view URL] No upfront

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  htaccess Expert in Apache & PHP to Optimize website

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...websites and script and the second is a VPS where I have proxy settings to redirect traffic to main server. The problem is that I got this error on one of the script: Nginx <-> Apache ERROR $_SERVER[SERVER_ADDR] == $_SERVER[REMOTE_ADDR], please, contact hosting support. You are behind proxy. This is not an error if you really use proxy. In other case check

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...and Enterprise Integration skills. We are open to people who want to work remotely and full time or part time. Essential experience includes: Java 1.8 or above > 5 years + Apache Camel or Fuse ESB > 1 year EAI/SOA/ESB frameworks > 3 years Cloud native Microservices > 1 year Rest API development > 3 years Spring Boot > 2 years Desirable skills include:

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Hi i need my online wordpress website copied to my local server so I can develop the websit...need my online wordpress website copied to my local server so I can develop the website fast locally and possibly for future hosting purposes. The local server needs to have apache, php,mysql and wordpress installed. Use latest stable installation of PHP etc

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Apache Groovy is a Java-syntax-compatible object-oriented programming language for the Java platform. It is both a static and dynamic language with features similar to those of Python, Ruby, Perl, and Smalltalk. About the project:- Edit the input parameters of the script so that it can pull from a url call back. Define a url call back in my website

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Apache Groovy is a Java-syntax-compatible object-oriented programming language for the Java platform. It is both a static and dynamic language with features similar to those of Python, Ruby, Perl, and Smalltalk. About the project:- Edit the input parameters of the script so that it can pull from a url call back. Define a url call back in my website

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need to built simple api's with integration with aws s3 for uploads of documents using Django following apis need to built addUser removeUser getUser getDocuments uploadDocuments validateUser

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  External user (Public-IP) can not access the contents shared by NFS directory but internal user (Private-IP) does. I need to troubleshoot a solution for this. Any idea why files are not accessible for external user but accessible for internal.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Crawling,Faceting, reranking, dedup, highlighting, Dashboard Visulalization

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need help to configure my apache tomcat 8 with secure https with open port 8443. I already have all the certificate and domain name. I need a guide to help configure my spring boot project run on secure port 8443 which now I fail to do so. We are using Digital Ocean droplets.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Seeking Wordpress PHP expert to fix error in WP plug Toolset Views. Plug is causing 500 error in admin. You need to check the php errors from log file It's not theme conflict it's not plugin conflict it's not php memory it's not php version it's not corrupt WP core files it's not .htaccess file I repeat only bid if you can find the php error and fix

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need you to help me get Apache Spark set up on my computer. I am taking a course on Udemy that teaches pyspark and spark utilizing a version of Hadoop. It is approach to make it look like Hadoop is installed. I have also rented some time on a Hadoop cluster through ITVersity. I need you to do a team sharing session with me and help me get all these

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need someone who can help me to change apache config now. Also, this task need to be done through screen sharing (Anydesk). Thanks for placing your bid.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Client Side JavaScript which sends data to Apache Kafka. Data = Data like Device, IP, User-Agent, referral page, user-interactions, etc. -> very similar data as google analytics gather. Javascript shall be able to create a unique identifier for each user. Data shall be send and stored to Apache Kafka (Configured in Azure)

  $1317 (Avg Bid)
  $1317 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Use Apache Beam to create an algorithm that classify users getting data from Apache Kafka.

  $4753 (Avg Bid)
  $4753 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  looking for someone with knowledge on android platform modding games.

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need modification for selecting default category paths for breadcrumbs in Opencart 1.5.6.1. - There needs to be an option to select which are the MAIN/DEFAULT Category paths - e. g. checkbox option for each category for me to select in the Category menu. - The selected categories will act as MAIN categories and only their category/subcategory path will be taken into account for displaying in t...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Looking for a skilled linux/database guy for installing Librenms according to their official installation guide. It might sound easy, but I´ve been trying for two months with some crowds and yet we can´t get it working. Every step I get a different error and it takes days to figure out what was wrong. It isn´t an hour based job. It a project based job. No result, no money. If yo...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Need to have a Prestashop SQL query modified because my SQL skills are not good enough. Instead of displaying related items entered manually in the "ps_accessory" table, I need to display items with the same reference number prefix (e.g. A07020-) in the "product" table. This can be achieved with a simple MySQL query modification at line 3895 of the classes/[login to view URL] f...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Centos 7.5 + plesk. Web mail is not running in new domains. In old domain get STMP error -1. Chek apache and ngnix server configuration in order to run together. A magento site is not running because of apache or ngnix misconfiguration Commands how to check and open ports in firewall -plesk Full written instractions for second plesk server too.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Need an expert to configure redirection between two domains on different servers (source server is shared hosting and target server is a VPS). The URL after redirecting on the target link should appear that of source URL. For eg Source: [login to view URL] Target: [login to view URL] If I click on "[login to view URL]", the page should get redirected to "[login to view URL]" ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Need an expert to configure redirection between two domains on different servers (source server is shared hosting and target server is a VPS). The URL after redirecting on the target link should appear that of source URL. For eg Source: [login to view URL] Target: [login to view URL] If I click on "[login to view URL]", the page should get redirected to "[login to view URL]" ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Need an expert to configure redirection between two domains on different servers (source server is shared hosting and target server is a VPS). The URL after redirecting on the target link should appear that of source URL. For eg Source: [login to view URL] Target: [login to view URL] If I click on "[login to view URL]", the page should get redirected to "[login to view URL]" ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Need an expert to configure redirection between two domains on different servers (source server is shared hosting and target server is a VPS). The URL after redirecting on the target link should appear that of source URL. For eg Source: [login to view URL] Target: [login to view URL] If I click on "[login to view URL]", the page should get redirected to "[login to view URL]" ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I upgraded my Ubuntu Server to Ubuntu 18.04 and now my wordpress site only shows php or will show offline instead of rendering the page as it needs to be. I need someone who can teamviewer into my site and remedy this issue!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I want to crawl huge website and i want to index to apache solr. Tasks need to be done: Crawling Ranking Indexing Recrawling( how it goes) Rank changing depends upon the requirements Optimization Please approach if you have prior experience and need to be done ASAP.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล