ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,144 app store affiliate xml feed งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Stock Price Realtime Data Feed(SET/TFEX) หมดเขตแล้ว left

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล

  ...give people the option to subscribe to a daily quotation feed. However, I don't want to post content daily. I would like to have a daily script that takes a quote coming from a text file (containing 5000 quotes) and updates the feed file. Thus, subscribers would get a daily quote. The resulting feed file must work with FeedBurner (Google). More info in

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] A Magento website has been prepared with theme installed Project: 1/. To Install a live csv or XML feed provided by our supplier 2/. We need to download all the products via the live feed either as a whole product range or category by category as per website 3/. All product Titles, Decriptions, Images and other info must be shown

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Social bookmarking, directory submission and RSS Feed Submission 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for new freelancer for directory shbmission, social bookmarking and rss feed submission. Budget is low.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Wordpress private sign up blog site with API RSS feed integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...any time of the day; (3) Integrate numerous API's for RSS feeds from several websites and blogs for the RSS to feed directly (without delay) and seamlessly into our blog (see example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and make sure the RSS feed layout of pictures and text is aligned perfectly, looks professional; (4) Have a gateway page to our new blog

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Animal Feed Formulation Software 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a software that would help me formulate animal and poultry feed.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...clickable (I will provide later) - Make Privacy Policy clickable (I will provide later) 18) On the homepage at the bottom,please add Instagram feed [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] when you scroll down you see the instagram feed. [ not done] 19) In registering an account Telephone has to be mandatory 20) They should not be able to go through any steps unless the mandatory

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. - project consists of building a social media feed monitor which can also scrape with OCR And Send to slack webhook

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Create php script to dynamically convert csv data feed to tabbed with modified headers. When loaded the script must pull original data feed from a url, then convert and return updated data.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are looking for someone who could extend the following package: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In short, the required tasks are: - Add new exchanges to the package - Repair the outdated code (some exchanges are in the package but they are not working properly)

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Messanger RSS feed 4 ชั่วโมง left

  ...to create a messenger template that can send out a daily update with 5 article from trust news sources that I choose. I want this to be automatically done from a custom RSS feed. Ideally, I would like this done via Mobile Monkey but if that is not possible then I am open to alternative methods. People will need to be able to subscribe to the facebook

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Setup API Client Feed 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need to setup a client API feed for a sales and lettings page on a Estate Agency site (WordPress). Please see attached for details. This is an immediate need - please only bid if you have experience of API's

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Person should have experience programming NinjaTrader 7. I need to build a connector from Nest Plus (https://plus.omnesysindia.com/NestPlus/Home/#&panel1-4) or NSE NOW software to NinjaTrader 7 The connector should perform 2 activities: 1. NSE NSET terminal should be made my real time external data source for Ninja Trader. 2. NinjaTrader could use the above data source for generating char...

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...----------------- For product feed I have installed - Mirasvit Products Feed ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) you have to check it for errors, also I have a filter to exclude some products from the feed. ----------------- I need you to create: Dynamic Products Ad from Products in the feed Retargeting Ad - people

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We want to build a community Website based on Wordpress, where people can register and see a Newsfeed about upcoming events and a Map with Points of interests. In Addition we want to have another site where selected users see their Electricity Consumption Visualised with Graphs which is provided through CSV file. Features: - Newsfeed (Posts) - News site (Post from Newsfeed) - Google Map with Pi...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  FIX SHOPIFY GOOGLE SHOPPING FEED PRODUCT ERRORS หมดเขตแล้ว left

  We have a Shopify website, we have "The Google Shopping App" installed to pull our website products onto Google shopping, a percentage of these products are showing ERRORS. We need these ERRORS fixed so all products are 100% listed correctly We need a guide for newly listed products so we can list freely with no errors. Thankyou

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  we need to create product feed file in excel. If you have created this type of file before for walmart or amazon, it would be easy for you to under chile-parent items. For each 2600 product there are 16 child items as shown on sample file attached. Basically our website has about 2600 products. We need to create a feed file for each product into excel

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I am a integrator for Digital signage. I would like to have a marquee news ticker from right to left. Dimensions 1920px wide by 200px, pictures must be included from rss feed if available, a transparent background is needed

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello freelancers, This project is for tommorow 11 Nov and is for aprox $40AUD as most of the project is completed and I would like soe minor fixes What I want: 1. in each epoch training cycle display/print the outputs=f(inputs) function as i will need this to enter in simulink and get the error value of this cycle. 2. be able to enter at each cycle that error as an array option (right now the a...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  excel feed หมดเขตแล้ว left

  A person has to prepare the excel sheet from the given data and also use various advance excel formulae to complete the work efficiently and effectively.

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  need best php developer for add feed system in my chatting site, my site is core php, need add email function, frre system , photo sharing, video, text, comment like

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build a product feed for a shopify store หมดเขตแล้ว left

  I am looking to import products from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] into my shopify store I need an xml feed or csv Csv is preferred

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Need live data feed of NSE and MCX หมดเขตแล้ว left

  I need live data feed (tick by tick) for nse and mcx scripts.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fix Issue With eCommerce XML Feed หมดเขตแล้ว left

  Let me start by saying I am not too familiar with XML feeds and we are having a small problem. We have a xml feed plugin for our Prestashop store. It needs to be generated according to spec for a price comparison website - we have got the feed working except for one small issue, the primary node for products should be <offers/> we have it as < Offer

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Webscraping Data for Feed หมดเขตแล้ว left

  Need to scrape an older site to use for a shopping feed. Please PM for details. We need all the products - about 8k skus to be placed in an excel sheet.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล

  Hello i have a cartrader kinda script, but i want to test 150 cars into my website to look if it fits, its a kinda beta, example feed, to test.. let me know if you can help me!

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fix Wordpress Instagram Feed หมดเขตแล้ว left

  Quick project- fix our broken instagram feed on our business wordpress site.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Google Shopping Feed optimization or new feed หมดเขตแล้ว left

  ...more than 1 year google shopping feed. I see that the sales and visits are dropping. Also i see that maybe only 1/5 of all my products had clicks past year. What i want is that my conversion vs. costs stays under or around 1 euro. I have completely history in google shopping for last 12 months, so a good shopping feed can be made. Its for a shop in

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  UPS Shipping API PHP XML Request Response Feed หมดเขตแล้ว left

  ...website where I have UPS Shipping API integrated. When a client fills out a form on a website, a shipping label used to generate so the client could send his merchandise to my store. The UPS has done some updates on their end and the UPS API integration is no longer working - shipping labels are not getting generated. I have contacted UPS Developers

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Generate a Json feed หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need a Json feed with the last 10 news of my website to create a Skill for Amazon Alexa. The Json format must be the one indicated by Amazon.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  WordPress - > API IMport / Feed -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi there I need someone to help me import and set up a feed of products

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Integration of XML API feed in Worpdress หมดเขตแล้ว left

  ...used a widget (iframe) from a database service to show the boats available around the world. Now we need to import in WP all the boats available in 2 database thorough 2 xml api feed file : 1) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Can you help us on this project

  $587 (Avg Bid)
  $587 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  Fix XML feed issues on website หมดเขตแล้ว left

  ...realestate client. The site pulls properties through an xml feed supplied by a realestate company. Most of the XML feeds come through ok but a few always come through with their address broken so they are unable to be shown in google maps. The website is built in wordpress. I need someone whos an expert in XML, Wordpress and can fix this issue. Being able to

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I need a XML programmer to add style information for product description field in XML feed provided by supplier, and covert it to CSV file, in order to display the description neatly in online store. Also, need to include the supplier prices in the output CSV file - already in it. If you have other better ways to solve the issue, you can do it too

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  help fix wowonder feed page, showing blank as feed. หมดเขตแล้ว left

  the wowonder script is showing feed as blank, please fix this immediately, and have it show the feeds correctly! This is urgent and I dont know what the issue is!

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build a RSS feed for Amazon FR flash sales page หมดเขตแล้ว left

  I want to build a RSS feed for this page : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I can give you access to my web server in order to create the feed. The feed should include a possibility to change sale category.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Data Feed Management CSV (Bootstrap) หมดเขตแล้ว left

  Wir benötigen einen Online Editor für die Bearbeitung und Automatisierung unserer CSV Dateien.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Boylesports Azure Feed หมดเขตแล้ว left

  ...event is displayed on the Boylesports website using our internal structure. General Feed Information Feeds contain a TimeGenerated timestamp which shows the last time that the file was changed. Feeds contain an APIVersion value to indicate changes in functionality. Feed URLs are CASE SENSITIVE. Accessing an incorrect URL / missing file will result in

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Widget for Aeris JSON Feed หมดเขตแล้ว left

  I need widget that will show up on any web...up on any website that will utitlize the Aeris weather api to display a snowfall forecast in inches on my website or any other website. I will provide the URL for the JSON feed in chat. I will be the only one using the widget. It will display the current day, weather, temperature, and snowfall in inches.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Fix budget 10 usd I have a csv data feed. For a price comparasion site I have to upload this file to my site via FTP and send the feed url link to price comparasion site. They will download the csv 2 times a day and upload the products to their site. But sometime I will update my csv table manually. It means I have to change the table and upload

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...want to integrate a native open source code named KSYLive ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) into our app (or if you have a solution you can use yours). Deliverables: - Can preview/ stream with beauty effects directly from the camera (for both iOS and Android - open source for both

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  feed in tarif หมดเขตแล้ว left

  need some help with my assignment

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  coder who can add API feed to WIX website หมดเขตแล้ว left

  Im building a website for a realtor client and need the MLS feed (now in API form) added to it.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Script to download feed from ftp server หมดเขตแล้ว left

  Ple...host: Archive successfully extracted Feed archive deleted from server filesystem Failed to copy feed! When succesful it should say something like CURL: Successfully download feed archive. Archive successfully extracted Feed archive deleted from server filesystem Founded feed tmp_feed/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] | 65802896 Feed renamed! New name: [เข้า...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Help fix my google merchant feed หมดเขตแล้ว left

  I am getting an xml formatting error in my google merchant feed. Im sure it will take the experienced person five seconds to figure out. The feed can be found here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  XML
  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am looking for someone to help me build an excel sheet that will be somehow (macro or other ways) to be connected to the nba webpage to get the live scores and the remaining time as games are live and excel to be automatically get updated continuously...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  live feed of my twitter and facebook accounts หมดเขตแล้ว left

  Hi i work as monitor social networks, and i want live updated feeds of my account so i can see everything in realtime (realtime with refreashing) thanks

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  XML LINE FEED NEED INSERTING หมดเขตแล้ว left

  I NEED AN XML LINE FEED ATTACHED TO MY WORDPRESS WEBSITE DETAILS ATTACHED I HAVE AN EXAMPLE TOO

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, I would like to have a direct feed set up so when I add a product to my website, it is also added to the shop page of my facebook page, the product page of google and my Instagram so people can select to buy the product from any of these platforms, which will then re-direct them to my website for payment.

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Google Data Feed .. หมดเขตแล้ว left

  We had a scrapping tool working through an AWS instance that has disappeared, the XML feed can be found here and the IP address takes you to an amazon server that has nothing on it. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The data feed was linked to our back office system and was not directly on the website server. It all needs setting back up again asap

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล