ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 apple compressor งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการผู้ที่สามารถทำ SCADA ดึงข้อมูล Modbus Address จาก MK5 ของ Atlas copco Compressor

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Web UX/UI Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hiring a UX/UI DESIGNER We are looking an experienced UX/UI DESIGNER to join our team. We are looking for someone who has ● An organized, detailed, analytical, and process-oriented mindset ● Strong communication skills to present ideas and to help people understand the rationale behind design proposals and the complex nuances of design problems ● Quality Assurance Testing Experience ● Android & Apple Device ● Self-motivated ● Following directions ● Willing to learn & be corrected ● Not afraid to ask questions ● Good verbal and written English proficiency Join us and you get ● Long-term partnership ● Flexible working hours (10-20 hours/week (up to you). You need to be able to work at least partially during business hours in UTC +2) ● Possibility to improve your skills in ...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I am seeking an exceptional AI developer to create a private AI system for my Apple computer that combines enhanced security measures with efficient functionality. This project will require a nuanced understanding of AI and firewall development. The ideal candidate for this project should have experience in: - Implementing AI functionalities: Primarily, the AI system should be capable of calculations and analysis for private search purposes. - Incorporating specific AI functionalities: The private AI system should have a thorough understanding of natural language processing, image recognition, and predictive analytics. - Developing private search capability: I want the AI system to perform encrypted and anonymous search. End-to-end encryption should be ensured while pe...

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented developer to construct a robust DDEX music distribution system. This platform will serve as a key component of my radio station's operations. We're looking for a developer with experience on building a DDEX distribution system where the user can upload the tracks and albums, images to distribute on different dsp sites like Spotify, Beatport, Apple Music, etc and receive music from our industry partners. With functionalities where the user can upload any format of track file like mp3, wav, flac so that it can be encoded into different formats and can be distributed to different dsp sites depending upon required formats. The administrator can upload the royalty files in different formats like xls, csv, txt. provided by dsp sites and calculate the...

  $2115 (Avg Bid)
  $2115 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...in iPhone sales for a survey and testing operation. Training will be provided online. We are looking for 3 different individuals from Iraq (Baghdad , Erbil, Kirkuk) one of whom speaks Kurdish. Applicants must be willing to attend online training sessions, as there are specific details that need to be thoroughly understood. Additionally, will provide applicants be obtain authorization from Apple to conduct certain tests at the designated stores. The project is expected to be completed by the end of May. "نحن نطلق مشروعًا جديدًا ونبحث عن أشخاص مستقلين مقيمين في العراق (بغداد وكركوك وأربيل) لإجراء 3 زيارات إلى متجر تجاري متخصص في بيع هواتف ايفون لأداء عملية مسح واختبار. سيتم توفير التدريب عبر الإنترنت. نحن نبحث عن 3 أشخاص مختلفين من بغداد، أحدهم يجيد اللغة الكردية. يج...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Flutter Developer for Art Prizes App Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a friend - plus the ability to follow an event - the app is currently purchased on a one-off basis. TO BE Mandatory criteria – no final payment until these are met 1. Enable SUBSCRIPTION payment for the app from the apple store – must facilitate the option to enable users to subscribe to a quarterly payment model. This is a must. 2. Error trapping - must be able to fail a call or function without crashing the app 3. All dates are in dd/mm/yyyy 4. The Search function must work across all prizes not just those currently calling 5. The code must be deposited in our github 6. Apple must accept the update 7. All drafts must use a version number on the front screen which are incremented for each version 8. Must use our new logo (to be supplied) Additional functions...

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I need a developer to create a webpage to facilitate medical exam orders. Key functionalities required: - I need an order form to capture detailed patient information and then generate a medical order. - The website should feature a catalog of the various medical exams available and subcategory. - The platform requires a payment functionality. I prefer using Webpay and apple android pay for transactions. - After each transaction, a customized PDF containing the exam order details and the patient's name should be sent automatically via email and available to direct download. - The website need to be simple for the customer and easy to buy with a few steps. -The website need to have a page of "about us", "Medical information", "Exam page categories wit...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Upload Flutter App to Apple Store - Testflight 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  App is ready. Upload to applestore testflight only.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need an experienced iOS developer to urgently address specific issues that are leading to rejections during the Apple Review process. The issues we're facing include: - Functionality Issues: As reported by Apple Review, there are functionality issues that need to be fixed. - Compatibility Issues: The application is not working as expected on specific iOS versions and devices, leading to rejections. Your tasks will include: - Resolving functionality issues: You'll need to identify and fix the bugs that are causing the application to malfunction. - Compatibility testing: The app needs to be tested on a range of iOS versions and devices to identify and fix the issues causing incompatibilities. Ideally, you should have: - Proven experience with iOS development and...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient Flutter developer to help me submit two Flutter projects to the Apple Store. The projects are a Taxi Driver App and a Customer App. I'm looking for a freelancer who can deliver this project as soon as possible. Prior experience with Flutter and developing mobile apps for the Apple Store will be highly advantageous. Your attention to detail, ability to meet deadlines, and strong communication skills will be greatly appreciated.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Convert Website to Mobile App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced app developer to convert my existing website into a mobile app. The website is already live, but I need the app to be available on both the Google Play Store and Apple Store. Key requirements: - Convert my website to a mobile app with a simple and intuitive interface. - Ensure the app maintains the website's responsiveness and functionality on both iOS and Android devices. - Develop a listing for the app on Google Play Store and Apple Store, including icons, descriptions, and other necessary graphics. I'm seeking a professional who: - Has a strong portfolio of successful app conversions and deployments on major app stores. - Can work efficiently and meet deadlines. Please provide examples of previous work when applying.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know on which device you are going to test the app (iOS or Android) and the email address of your Google account or Apple ID. We will provide a test version of the app for this account first. If you are going to test the app on an iOS device, you will need to install the TestFlight app () Ideal Freelancer: - Proficient in CS-Cart development - Experienced in both Android and iOS app development - Design capabilities would be an advantage - Strong portfolio of e-commerce and

  $744 (Avg Bid)
  $744 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Logo Design 5 วัน left

  ...and social media platforms. Key Points: - I'm looking for a designer who is adept at creating sleek and contemporary logos that resonate with the modern audience. Please pay attention to the latest design trends in the market. - The logo should be versatile, easily scalable, and work well in both digital and print formats. - I particularly like the modern and clean aesthetics of brands like Apple and Nike. I envision my logo to have that kind of simplicity and impact. " Instabyte Enterprises logo should look like laptop power button icon " I & B should be clearly visible. logo should match the essence of laptop power button. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, especially in creating modern and minimalist logos. - Strong knowle...

  $6 (Avg Bid)
  การันตี
  Web App to Progress Web App Conversion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced developer to convert my existing web application into a Progressive Web App. The end goal is to have the PWA published on both the Google Play Store and Apple Store. Key requirements for this project: - Proven experience of converting web applications to PWAs - Able to prepare and guide the process of publishing the developed app on appropriate platforms

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Flutter developer to integrate 's video and call streaming services along with Firebase database into our existing Flutter application. The primary tasks include implementing 's features for seamless video streaming and call f...primary tasks include implementing 's features for seamless video streaming and call functionality, as well as utilizing Firebase database for efficient data storage and retrieval. The ideal candidate should have prior experience with SDK and Firebase integration. Additionally, the developer will be responsible for updating the app to meet the requirements for submission to both Apple Store and Android Store. If you have the necessary skills and expertise in Flutter development, we'd love to hear from you.

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know on which device you are going to test the app (iOS or Android) and the email address of your Google account or Apple ID. We will provide a test version of the app for this account first. If you are going to test the app on an iOS device, you will need to install the TestFlight app () Ideal Freelancer: - Proficient in CS-Cart development - Experienced in both Android and iOS app development - Design capabilities would be an advantage - Strong portfolio of e-commerce and

  $671 (Avg Bid)
  $671 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  We're seeking an experienced developer company to he...(SSL) **THIRD PARTY APPS** These have been integrated: -Contabo or AWS server -AWS email -Braintree -PayPal -AWS email automation (all membership emails, notifications, requested reminders etc) -Zendesk (set up by Zendesk specialist in conjunction with web developer; API, macros, articles) -MailerLite (API syncing members for company newsletter) -Admin panel (custom) -Google Developer -Apple Developer -Facebook Developer -Userway (ADA) plug in -A few plug-ins text formatting etc. You will be required to sign an NDA. Chosen developer company will sign a monthly Service Agreement. This project is for hire. Completed project is our intellectual property and will pass on to us. Thank you for your interes...

  $4558 (Avg Bid)
  เต็มเวลา NDA
  $4558 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  As I am wrapping up my mobile game, I'm in need of a skilled developer who can help me integrate CloudKit into my Unreal Engine 5 project. This is crucial for storing and managing user profiles, in-game transactions and stats. Key Requirements: - Proficiency in Unreal Engine 5: As the core of my project relies on this version, it's vital that you have experience with it. - Expertise in CloudKit: Strong understanding of Apple's CloudKit platform, including its setup and integration with iOS apps. - Mobile Game Development: Experience in mobile game development and a strong understanding of in-game data management. - Time Sensitivity: While there's no immediate deadline, I aim to complete this integration in the later half of this Summer. Your role will be to seamlessl...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  App account ready, Source code ready. Build in flutter

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of an app developer who can create a straightforward, yet efficient application for both iOS and Android. Key Features: - User...price per countries Order module • Create/import a letter (mport from a pdf or an other type format such as word or just flat text maximum number of pages per order is 2 A4 format) • Type in an address of destination • Select the country of destination • The price will be related to the country(defined in the admin) • Preview the letter • Make payment (this will be using the stripe platform / apple pay and android pay is enabled) Background As soon as the payment is made, the order data is saved in the ordered processed table and a record for the historical for the user is saved. • Thank you for ...

  $772 (Avg Bid)
  $772 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Mobile App Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Wonderpush Flutter Integration Guide UID: Each user must be uniquely identifiable to receive personalized notifications. 5. Compatibility Operating Systems: Android (minimum version: 5.0 Lollipop) iOS (minimum version: iOS 10) 6. Deliverables Complete source code of the application Detailed technical documentation APK for Android IPA for iOS Instructions for publishing on Google Play Store and Apple App Store 7. Project Timeline The project timeline is estimated to be 6 weeks, divided as follows: Weeks 1-2: UI/UX design and development of the loading screen and login page. Weeks 3-4: Development of the WebView and integration of Wonderpush. Week 5: Testing and bug fixing. Week 6: Delivery, documentation, and assistance with publishing. 8. Freelancer Selection Criteria Proven...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  203 คำเสนอราคา

  I have an iOS app ready to go and an active Apple Developer account. I've managed to set up the app's metadata and assets for the App Store. However, I need someone to assist me with the final step of actually publishing the app. Ideal skills and experience: - Experience with publishing iOS apps to the App Store - Knowledge of Xcode and the iOS development process - Proficiency in managing and navigating the Apple Developer account interface - Ability to troubleshoot and resolve any publishing issues that may arise - Excellent communication skills to guide me through the process and answer any questions I may have This project is quite straightforward as most of the work has already been done. I just need someone to take the reins and ensure the app gets published...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  CS-Cart Website & Mobile App Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know on which device you are going to test the app (iOS or Android) and the email address of your Google account or Apple ID. We will provide a test version of the app for this account first. If you are going to test the app on an iOS device, you will need to install the TestFlight app () Ideal Freelancer: - Proficient in CS-Cart development - Experienced in both Android and iOS app development - Design capabilities would be an advantage - Strong portfolio of e-commerce and

  $787 (Avg Bid)
  $787 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Project flutter language coding -- 5 ثم 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Check for full app before upload Apple store Android store

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Music Service Program for Increased Streams 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a service program that can effectively manage multiple accounts across various music streaming platforms. Here's a detailed overview of the project requirements: - Focused Platforms: The program should primarily target Spotify, Apple Music, Amazon Music, and Tidal you tube - Key Tasks: The program should be able to increase followers and streams, manage playlists, and track analytics on the said platforms. - Multiple Account Management: It's critical for the program to efficiently switch between different accounts on these platforms. - Automation: I'm looking for automation in scheduling posts and activities to ensure consistent engagement and growth. - Analytics Integration: The service program should have robust analytics integration to help monitor...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...contest winner will provide mock-ups for all products in our store and deliver the source files (.ai, .PSD, or other relevant formats). Ideal Skills: Proficiency in modern design techniques. Experience in rebranding or brand identity design. Strong understanding of color theory. Additional Information: We value designs that are thoughtfully crafted, akin to products designed by companies like Apple or those that reflect Japanese design sensibilities. Please ensure that the mock-ups are relevant to the field of telemedicine and healthcare. We are looking for designs that are clean, professional, and convey a sense of trust and reliability. Submission Guidelines: Entries must include at least one mock-up for each of our product categories. Please include a brief description of...

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  ...similar projects. PROJECT - $500 We will not respond to offers higher than the project price. VIDEO - we will provide a video for you to watch BEFORE we award the job CALL - after you view the video, we will schedule a call CANCELLING A PROJECT - if set timelines are missed, the project will cancel WOO BEFORE GO-LIVE TACTICS Woo site [store] 1. View cart and checkout – just few things, Apple Pay, Google Pay, specials 2. Add last 75 products - Excel 3. Add banners created, make responsive [786 pixels] 4. Upload same banners in mobile size also – mobile view of website needs fixing 5. Body system content pages – add the content; show team member how to add blogs 6. Build one content page from template; copy to five other pages; add content 7. Fix CSS so im...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  177 คำเสนอราคา

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer to bring my vision of a sophisticated, Apple-inspired app called ArtBox to life. The main goal of this app is to bridge the gap between tattoo artists and collectors. Key Features: - **AI Tattoo Generator:** This app will be equipped with an AI tattoo generator that operates on a machine learning model. The generator's main function is to create one-of-a-kind tattoo designs. It's essential that the freelancer is experienced in machine learning technology and can implement it effectively. - **Tattoo Viewing:** The app will allow users to view and try tattoos either through the camera or on a virtual body canvas. - **Tiered Memberships:** The membership system is divided into tiers, each offering varying benefits. The exclusive acc...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer to bring my vision of a sophisticated, Apple-inspired app called ArtBox to life. The main goal of this app is to bridge the gap between tattoo artists and collectors. Key Features: - **AI Tattoo Generator:** This app will be equipped with an AI tattoo generator that operates on a machine learning model. The generator's main function is to create one-of-a-kind tattoo designs. It's essential that the freelancer is experienced in machine learning technology and can implement it effectively. - **Tattoo Viewing:** The app will allow users to view and try tattoos either through the camera or on a virtual body canvas. - **Tiered Memberships:** The membership system is divided into tiers, each offering varying benefits. The exclusive acc...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Play Store & Apple Store Setup 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced professional who can help me set up business accounts on the Play Store and Apple Store. Key requirements: - Establish business accounts on both the Play Store and Apple Store - Assist in preparing the necessary legal documents needed for registration - Provide guidance on ongoing support for managing the accounts Ideal skills: - Prior experience in setting up business accounts on both platforms - Familiarity with the legal requirements and documents for app registration - Ability to provide ongoing support and guidance for managing these accounts Please reach out with your relevant experience and a proposal for this project.

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Update for the app only. Submit new update of the app only

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  iOS App Deployment to Apple Store 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled iOS developer who can take my already developed app and deploy it to the Apple Store. - You should be well-versed with the Apple App Store submission process and have experience with deploying apps successfully. - Ensure that the app is fully compliant with Apple's guidelines and handle any necessary modifications before submission. Ideal Skills: - Proficiency in iOS app development. - Experience with Apple App Store submission. - Knowledge of Apple's App Store guidelines. Please bid with a brief overview of your experience with iOS app deployment, and any relevant past work.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web developer to create a classic and elegant online casino website. The key features of the website will include: - A variety of casino games: Primarily slot machines, as well as the games "Aviator" and "Apple Fortune". It's essential that these games are accurately replicated for online play to ensure a smooth gaming experience. - Payment integration: The website needs to support a variety of payment methods, specifically Credit/Debit Cards, Cryptocurrency, E-wallets, and local payment systems. The integration should be secure, seamless and user-friendly. The ideal freelancer for this project should have a strong background in web development, particularly in building casino websites. A good understanding of gaming sof...

  $1217 (Avg Bid)
  $1217 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I need a new website that will serve as a platform for selling products or services. Specifically, I'm looking for a professional who can: I want to be ale to sync this with my other website, ebay store, shopify - Develop a user-friendly website with basic customization on a standard platform - Integrate an online payment system including digital wallets (e.g., PayPal, Apple Pay) Ideal Skills and Experience: - Proficient in e-commerce website development - Experienced in integrating online payment systems, especially digital wallets - Skilled in basic customization on standard platforms, ensuring the website aligns with our brand and user experience expectations. Please provide examples of similar projects you've worked on.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา
  Agora.io Call & Video Streaming Project flutter language coding -- 6 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  FairPlay DRM Removal for ePub Files 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can remove FairPlay DRM from an Apple iBook and convert them to ePub format. Key Requirements: - Remove FairPlay DRM: I have only one Apple iBook that are locked by FairPlay DRM. I need these files to be stripped of this DRM while preserving the book content intact. - Conversion to ePub: The final format I require for these files is ePub. The files should maintain their original quality and formatting post conversion. Ideal Skills and Experience: - Prior experience working with FairPlay DRM removal is highly preferred - Proficiency in converting files to ePub format - Attention to detail to ensure that the book content isn't altered during the process Please reach out if you have the necessary skills and experience to tackle thi...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Agora.io Call & Video Streaming Project flutter language coding -- 5 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have full code flutter app I want using firebase database 1 -Experience https://console.agora. video and call streaming Also 2- Update app to stores Apple store Android store

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  React Native -- 5 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Task is to debug the following : 1) Google login/ Registration logic 2) Apple login/ Registration logic 3) EmailAndPAssword login/ Registration process All these are in firebase auth Debug and clean code and fix errors - You must be able to build IOS version - After finish task You must build release builds - You must submit your code in github in separate branch Duration 3 days Budget 200$

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  ...generating the Android and iOS builds. We have access to the Apple Developer account, but not to the Google Play Console. The iOS build will also need to be pushed to TestFlight. Development: - Flutter 3.19.0 - Android Studio (Jelly Fish) - THIS IS MANDATORY Key Requirements: - Generate the Android and iOS builds for an existing Flutter app - Push the iOS build to TestFlight - Proficient in managing and uploading builds on Apple Developer account Additional Information: - The Flutter app is integrated with push notifications. Please ensure that the configuration for these services is maintained in the builds. Ideal Skills: - Strong experience with Flutter - Proficient in iOS build generation and TestFlight distribution - Familiarity with Apple Developer accoun...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am in need of a Flutter developer to complete an existing mobile app for both Android and Apple platforms. The app is targeted towards adult boat owners, and aims to help them with maintenance schedules, as well as connecting them with service providers. Key Features: - User Registration and Login: Users should be able to create accounts and sign in securely. - Push Notifications: Implement push notifications to notify users about important updates. - In-App Purchases: Enable in-app purchases for premium features or services. - Realtime In-App Messaging: Implement a messaging feature that allows users to communicate with service providers. - Provide a path to payment Target Audience: My app is tailored for boat owners, particularly adult boat owners. It's crucial that the d...

  $1350 (Avg Bid)
  $1350 การประมูลเฉลี่ย
  157 คำเสนอราคา
  Comprehensive Fitness Tracking App 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to ...over time. - Meal Planning: I intend for this app to provide users with meal planning options that suit their fitness goals. Unique Feature: I'm also really keen on incorporating voice recognition feature to make the user experience more convenient. Integration: For a seamless user experience, the best app should be able to integrate with popular fitness platforms and devices such as Fitbit, Apple Watch and MyFitnessPal. Ideal Freelancer: - Proven experience in developing fitness apps, especially with the specified features. - Proficiency in iOS and Android app development, as well as web development. - Familiarity with integrating apps with third party platforms and devices. - Understanding of user experience and the ability to implement voice recogn...

  $1374 (Avg Bid)
  $1374 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Defects Data Analysis App 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cross-platform (Android and iOS) application. The app is specifically designed for construction and facility management professionals and its primary function is to perform defects analysis. It should offer a user-friendly interface and reliable performance across both platforms. Key requirements: - Cross-platform development expertise (Android and iOS) to develop the ap readyy to launch on play and apple store - Experience with data analysis functionalities in mobile apps - Understanding of business user needs and intuitive UI/UX design - Ability to create a reliable and scalable app for long-term use - integrate app to generate itemized reports with photos and mark up PDF documents with locations of each item - integrate profile sign up and billing system within the app fo...

  $250 - $750
  ปิดผนึก NDA
  $250 - $750
  67 คำเสนอราคา
  Apple App Development for App Store 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented developer who has experti...apps, particularly in the E-commerce sector. Specifically, I need an IPA iPhone Apple app developed and deployed to the App Store using Flutter. Key Requirements: - Development of an E-commerce app for iOS using Flutter - Comprehensive understanding of IPA packaging for iOS - Previous experience with Apple App Store deployment - Knowledge of mobile app security and data protection - Strong understanding of E-commerce app functionalities, including user registration, login we have total coding related app is ready and app is working fine in android and app is available in play store also ==> Now the task is needed to generate an apple app and deploy in app store

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา