ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 apple logic pro งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Use this platform When user registered Generate QR Code Use QR Code to open the turnstile by connect to SDK (Files Attached) The QR Code will generate for each member differently. Can't send to other to open the turnstile.

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว มีทีม dev แล้ว และอยากได้คนที่จะมาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ structure / architecture / workflow / logic ต่างๆและแตกเป็นงานย่อยให้แก่ developer เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น และ developer ทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  - ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ หน้าwebsite ว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้งาน หรือไม่ สามารถby pass business logic และมีความเสี่ยงของระบบตาม OWASP Top 10 หรือไม่ (:OWASP_Top_Ten_Project) 1. ตรวจสอบport ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  ปัจจุบันผมเทรด Option ผ่าน Optionexspress และ FX-pro (ซิ่งน่าจะเป็นตัวหุ้น) เช่น aapl ,amzn ,goog etc.... อยากให้มีสัญญาณเตือนโดยการ Run EA ใน Fx-pro เพื่อไปเข้าคำสั่งที่ Optionexspress แบบ Manual ครับ

  PDF
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  PRO SF THAILAND หมดเขตแล้ว left

  ใช้ช่วยเล่นในการเล่นเกมSF THAILAND

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ออกแบบจำลอง Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโปรแกรมคอนโทรลโดยใช้ telemecanique zelio logic ควบคุม design program PLC Control with zelio logic Job by Job

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ออกแบบจำลอง Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโปรแกรมคอนโทรลโดยใช้ telemecanique zelio logic ควบคุม design program PLC Control with zelio logic Job by Job

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Create an app based on a old app in React 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...native PHP and JavaScript. As this app is now deprecated and outdated, we are looking to rebuild it entirely from the ground up while retaining its core functionalities. Project Overview: We are seeking to develop a modern web application using cutting-edge technologies: - Frontend: React.js for dynamic and responsive user interfaces. - Backend: Laravel for robust and scalable server-side logic and API development. To begin, we can provide you with access to a working instance of the current application, which you can run locally using XAMPP or WAMPP. Please ensure that PHP version 5.6 is installed to ensure compatibility and functionality. If you are interested in this exciting project and would like to discuss further details, including access to the existing appl...

  $3000 - $5000
  ปิดผนึก
  $3000 - $5000
  26 คำเสนอราคา

  (**If you are not a US citizen, pls don't apply**) I'm in search of a skilled software engineer to help develop a new web application. The ideal candidate should have proficiency in Java, Python and C++, as well as experience in full-stack development. Key responsibilities include: - Developing a new web application from scratch - Integration of user-facing elements with server side logic - Building reusable code and libraries for future use - Ensuring the technical feasibility of UI/UX designs - Optimizing the application for maximum speed and scalability Skills and experience required: - Proficiency in Java, Python and C++ - Full-stack development experience - Strong understanding of web development technologies and concepts - Familiarity with Agile methodologies - Ex...

  $56 / hr (Avg Bid)
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Build Flutter/XCode Project & TestFlight Deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Flutter developer who can help me in compiling my app and publishing it to TestFlight. The main purpose of the app is testing. Must work on a mac 14 using AnyDesk, XCode is already connected to my Apple developer account Key tasks include: - Compiling the Flutter (or XCode) project properly - Deploying the app to TestFlight for testing Ideal Skills: - Proficiency in Flutter/XCode app development - Experience in testing and debugging - Familiarity with TestFlight deployment process - Strong problem-solving skills - Good communication and attention to detail - SPANISH LANGUAGE PREFERRED If you've done similar projects before and have the necessary skills to help me, I'd love to hear from you. Budget: $50 (including site's fee) released...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Engage WordPress CSS Refresh 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced WordPress CSS pro who can enhance the look and functionality of my site. Key tasks include: - Adjusting font sizes and colors - Modifying background elements - Altering the layout A notable aspect of this project is expertise with WordPress. I'm not looking for a specific niche skill, but overall capability in the WordPress environment. Applicants should highlight their prior experience in WordPress CSS modifications to be considered. Your history in transforming WordPress sites into more dynamic and visually appealing platforms will be highly regarded. ONLY RELIABLE, REALY EXPERIECE PEOPLE.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา

  This is a one of a kind video understanding the design of the human body/Its purpose/ Never seen before I am in need of a skilled video editor to work on an educational video project for me. The video is intended to be more than 30-40minutes long and does not require any voice-over services. Key Requirements: - Video Editing: The editor should be proficient in editing educational content to create a seamless, engaging, and informative final video. - Attention to Detail: The video should be polished and professional, so attention to detail is crucial. - Timing: The length of the video is more than 30 minutes, so the editor should be able to maintain viewer engagement throughout. - Understanding of Educational Content: Ideally, the editor should understand how to present educational inform...

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  CompactFlash CFast Audio Player Prototype Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a specialist to create a custom made CompactFlash CFast Audio Player. This is intended for personal entertainment. It should be able to play AAC and Apple Lossless audio formats, ensuring high-quality sound at all times. A storage capacity of 8GB is critical for this project, allowing sufficient space for my audio collection. The ideal freelancer for this project would have previous experience with audio player design and an understanding of CompactFlash technology. Strong attention to detail, reliability, and commitment are highly sought out for this role. Design and Build a CFast audio player board using AAC codec Qualifications: -must have Distortion Analyzer, frequency sweeps -be able to build a prototype board totally functional -Simulate Analog / Digital sig...

  $1063 (Avg Bid)
  $1063 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...informative Präsentationen in den Sitzungen durch, in denen Sie die besten Praktiken der Branche vorstellen. · Beantworten Sie Anfragen und unterstützen Sie die Teilnehmer während der Sitzungen. · Beheben Sie kompetent grundlegende technologische Probleme, sobald sie auftreten. · Überwachen Sie die Organisation von Veranstaltungen. Vergütung: · Sitzungsleiter/Trainer: 400€ brutto (1,5 Tage = 12 Stunden) pro Woche Anforderungen: · Deutschkenntnisse sind Voraussetzung. · Erfahrung im öffentlichen Reden/Präsentieren vor kleinen/mittleren Gruppen · Technologisch versiert · Verfügt über eine gültige Arbeitserlaubnis und einen Laptop Standort: Pommersfelden, Neuenburg am Rh...

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Health coach 6 วัน left

  I'm in search of a nu...plans should be practical and easy to follow. - Nutritional counseling: Providing insights on healthy eating, lifestyle changes in support of weight loss goals. This might include tips on portion control, food choices, etc. - Delivery: You should be able to deliver the meal plans and conduct counseling sessions in written formats (PDF, Word, etc.). -Basically I am allergic to citrus fruits and apple so it would be better if don’t include those things in the diet plan. Ideal candidates should have: - Proven experience in developing meal plans for weight loss - A background in nutritional counseling - Ability to work with individuals seeking weight loss - Excellent communication skills Please indicate your experience and provide examples of simila...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  iOS Developer with Apple Policy Expertise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently developing a rummy app and I need an iOS developer who is well-versed with Apple's guidelines, especially in terms of user privacy, data handling, app content, and gameplay restrictions. Key Requirements: - Expertise in Apple's app store policies, particularly concerning card games like rummy - Experience with ensuring user privacy and data security in compliance with Apple's guidelines - Familiarity with developing multiplayer modes in mobile applications - Capability to implement a random matchmaking system for online players in the multiplayer mode The main tasks will involve: - Guidance: I need guidance on how to ensure my app is compliant with Apple's guidelines around user privacy, data handling, and gameplay restrictions. - Development: You ...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Website Upgrade: Purchase and Play 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web developer who can upgrade our existing website. We have a wordpress website in which it is possible to buy an online experience. At the moment you can buy the experience and it starts immediately. We are using elementor pro and woocommerce. We want to add the possibility to allow costumers to buy the experience and do it in a second time, maybe finding it on their profile page. Key requirements include: - Implementing a feature for users to buy the experience - Allowing users to play the purchased experience at a later time Ideal skills for this project include: - Proficiency in web development - Experience with e-commerce functionality - Strong understanding of user registration processes If you have prior experience with similar projects or ...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  PHP Full-Stack Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented PHP full-stack developer for a project that lies in the moderate complexity category, featuring some customizations. Key Responsibilities: - Front-end development: You'll be expected to create a visually appealing and user-friendly interface using HTML/CSS and JavaScript. - Back-end development: You must be proficient in PHP, particularly Laravel, to successfully implement the back-end logic of the application. - Database management: Proficiency in database management is essential, as it's a crucial part of the project. The ideal candidate for this role should have: - Strong experience in front-end and back-end development - Proficiency in HTML/CSS, JavaScript, CodeIgniter and Laravel - A track record of successfully managing databases - The ability to wor...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Expert BuddyBoss Community Site Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...SureTrigger, and SureMembers plugins/extensions. DONE. Set up payment gateways for processing transactions (Stripe, PayPal). DONE. Configure user roles and permissions for different membership levels (Freemium, Plus, Pro, Premium). Customize email notifications for user registrations, subscriptions, and other relevant actions. Product and Subscription Setup: Define and create payable products for each membership tier (Freemium, Plus, Pro, Premium). Set up subscription plans with varying features and access levels for Investors, Professional Consultants, and other users, (Plus, Pro, Premium). Implement pricing strategies for different subscription tiers based on features and benefits offered. Configure trial periods and promotional offers for new users. Community F...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Mobile App (Android / Apple IOS) -- 6 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website which allows customers to order food online but need to make an app from it for Android Google Play and Apple IOS Hybrid seems to be the most cost effective choice NO RIP OFF MERCHANTS PLEASE I CAN SMELL YOU FROM ANDROMEDA GALAXY NO MIDDLEMEN SCAMMERS I WORK DIRECTLY WITH DEVELOPERS ONLY DO NOT BID ON MY JOBS IF I HAVE REFUSED YOU BEFORE No time wasters Serious skilled workers only a meeting call will be absolutely essential to go over the details of the job. Note i have multiple apps needing done but all follow the exact same website structure only the name /address and icon will change basic details

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can assist me in setting up developer accounts on Google and Apple to publish e-commerce applications. The project involves the following: - **Operating Systems:** The app should be compatible with both iOS and Android. - **Primary Purpose:** The main objective of the application is e-commerce. It will be used for online buying and selling. - **Payment Gateway Integration:** The app will be integrated with the Stripe payment gateway. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in setting up developer accounts on both Google and Apple platforms. - Proficiency in developing e-commerce applications for both iOS and Android. - A good grasp of integrating payment gateways, particularly Stripe. I'm aiming for a pr...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need a talented graphic designer skilled in Canva to develop an array of marketing materials. These will including social media graphics, flyers, infographics as well as designs for banners and other signages. The designs will be primarily used on Facebook and Instagram. The main objective of these materials will be to promote a product or service while simultaneously building brand awareness. The ideal candidate should be creative, understand the nuances of designing for social media and print, and have a knack for visual storytelling. A portfolio showcasing similar past experiences will be highly appreciated.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  We are looking for a copywriter for long-term cooperation. It is necessary to write content about products (batteries, displays, flex cables) and categories. Descriptions can be prepared using SEO, but with proofreading and adding characteristics. It is necessary to be able to search for information: specifications, features. We are looking for a copywriter with experience in the technical field (preferably). Quality and punctuality are a priority.

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled software engineer to help develop a new web application. The ideal candidate should have proficiency in Java, Python and C++, as well as experience in full-stack development. Key responsibilities include: - Developing a new web application from scratch - Integration of user-facing elements with server side logic - Building reusable code and libraries for future use - Ensuring the technical feasibility of UI/UX designs - Optimizing the application for maximum speed and scalability Skills and experience required: - Proficiency in Java, Python and C++ - Full-stack development experience - Strong understanding of web development technologies and concepts - Familiarity with Agile methodologies - Excellent problem-solving skills - Good communication and ...

  $61 / hr (Avg Bid)
  $61 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Minimalistic Golf Scorecard Adobe Mogrt Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented designer to create a Mogrt for a golf scorecard to be used in Adobe Premiere Pro. Using this YouTube video as an example of how to do it you can use my illustrator file as the template

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Max 30USD budget. Fluent Form & MemberPress Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a capable developer to use a Fluent Form into MemberPress registration. Furthermore, it should be designed in a way that it can be expanded or reduced whenever needed. Essential features should include data validation checks, multiple pages options, and conditional logic fields. The ideal freelancer for this task should demonstrate experience in Fluent Form and MemberPress integration. Knowledge in general form design and best practices for data collection and registration processes would be highly beneficial to this project.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...need an expert video editor to transform a 13-minute raw footage of my youngster into an interesting vlog. Creatively enhance the footage with colorful grading, engaging text, seamless transitions, captivating sound effects, and stunning VFX; add a playful touch - all to make the final product truly entertaining. Ideal Skills: - Proficiency in video editing software like Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro etc. - Strong ability to incorporate effects such as color grading, graphics, and slow-motion - Experience in creating playful and entertaining vlogs targeted at a toddler audience - Impressive portfolio of previous video editing work Requirements: - Incorporate chosen effects following specified themes - Maintain the playful tone throughout the vlog - Provide samples...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a professional with ample experience in smart contract development. We're not just looking for a freelancer, but a pro who can showcase past accomplishments in this domain. Key responsibilities will include: - Creating and implementing smart contracts - Validating and updating existing contracts Preferred Attributes: - Proficiency in Solidity, JavaScript, Python - Demonstrable expertise in smart contract development - A history of successful projects To be considered for this project, you should detail your experience in smart contract development. Include tangible examples and discuss how your expertise can benefit this project. Please note that applications without this information won't be considered.

  $1455 (Avg Bid)
  $1455 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  IPTV App Rebranding & Activation Codes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced IPTV app developer to rebrand an application similar to smarters pro. It's crucial for the rebranded app to support Android platform. the app must be working by activation codes instead of username and password with panel management dns if possible

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Dual Platform Educational-sharing content App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...covering the app development lifecycle, deployment strategies, and user guidance. 6. Additional Considerations: - Provide detailed financial estimates for app and website development, alongside anticipated operational costs. - Include storage and processing projections for multimedia content, considering scalability and data management efficiencies. - Specify qualifications for app publication on Apple App Store and Google Play Store. - Detail the management of API integrations, including potential third-party services and ongoing maintenance needs. 7. Proposal Submission: - Submissions should include project timelines, comprehensive budgeting, proposed team structure, and evidence of past similar projects. - Proposals must adhere to the latest data protection laws and follow s...

  $1404 (Avg Bid)
  $1404 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา
  Organic Traffic Expert Needed ... 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a pro in organic traffic generation to boost my website's visibility. Please share exact numbers how many organic traffic generate in 30 days ??

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  As a thriving startup, we are in need of a highly skilled Android Developer with proficiency in XML and Jetpack Compose to join our team. Primary Task: - Migrate a module written in XML to Jetpack compose : 4 screens + Business logic Skills and Experience needed: - Deep understanding and expertise in Android app development - Hands-on experience with XML Schemas; familiarity with XML Parsing and XML Web Services will be considered a plus - In-depth knowledge of Jetpack Compose, especially its UI toolkit Overall, we're seeking a developer who is deeply committed to enhancing the user experience through thoughtful and efficient app development. If you've mastered XML and Jetpack Compose and have a knack for Android development, this project is perfect for you. Don�...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  "مطلوب مصمم جرافيك محترف لإنشاء عرض بوربوينت للعمل، يتراوح سعر العرض بين 40 إلى 50 ريال (تقريبا 10 إلى 13 دولار أمريكي)، يجب أن يلتزم المصمم بقالب العمل المحدد ويضمن أن يكون العرض احترافياً بشكل كامل. يتعين على المصمم ترتيب النصوص بناءً على المطلوب وتنظيمها بشكل متسق. يجب أن يتكون العرض من 30 شرائح تقريبًا. في حالة تنفيذ العمل بجودة وفقًا للمواصفات المطلوبة، فإننا مهتمون بالتعاقد مع المصمم بشكل شهري لتنفيذ المزيد من المشاريع والأعمال."

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  C# Poker Game Engine for Unity 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a skilled and experienced C# developer to create a Poker Game Engine for Unity 3D. The engine should support Texas Hold'em, Omaha, and 7-Card Stud game modes. Key Features: - Implement player actions such as bet, raise, and fold - Develop a robust hand evaluation system capable of ranking hands - Design Poker Game Engine Logic and Poker BettingLogic - Include MainPot and SidePot functionalities - Determine winners based on hand strengths Player Support: The engine should support 2-9 players in a game. It's crucial that the engine can manage this number of players efficiently for a smooth gaming experience. Game Modes: The engine should be able to switch between different game modes, including Texas Hold'em, Omaha, and 7-Card Stud. It's esse...

  $4615 (Avg Bid)
  $4615 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can thoroughly analyze the structural design of a building using STAAD Pro. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in STAAD Pro software - A background in structural engineering - Prior experience in conducting design analysis for buildings Your application should include examples of your past work, particularly those related to structural engineering and design analysis using STAAD Pro. Please feel free to share any relevant information or case studies.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We need someone with experience in supabase and react native/expo, the main task is develop the business logic that we need in the app. Features: Authentication Post Post detail Post filter Create offers for those post List of offers and filter View users profile and info List of transaction's Invoices list and detail Wallet like system (deposit and withdrawal) List of tables and columns: Profile, 9 columns Homework, 10 columns Offers, 4 columns Review, 6 columns Invoice, 10 columns Wallet, 7 columns Transactions, 8 columns Bank list, 4 columns Subjects, 4 columns The app is done in react native, we have the project with all design implementation, just need to integrate with the backend

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Python Specialist for Comprehensive PDF Reports 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're in need of an advanced Python programmer well-versed in creating PDF reports fr...logics for data interpretation and representation * Create a Professional and Formal UI/UX design for the report generator * Deliver finalized, error-free reports Ideal Experience: * Python expertise * In-depth knowledge of MYSQL and InfluxDB * Proven experience in creating dynamic PDF reports * A keen eye for formal and professional UI/UX design * Strong abilities in abstract reasoning and complex logic writing. Your role will translate our complex database information into understandable, well-structured and professional-looking reports, ensuring reliable insights. We're excited to work with a detail-oriented, highly skilled programmer who appreciates the power of data analysis and...

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  PDF to Excel Data Extraction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance with extracting data from PDF files into Excel. The task involves: 1. Converting PDF to Excel: Use Adobe Pro to convert tabular data from PDFs into Excel. You can use cracked version to do this. 2. Formatting: The existing tables mostly match the required format but will need adjustments a. Remove unnecessary columns and rows and map the right column names. b. Convert hierarchical data to a flat format. There are 200 PDF files (10 of which have been already done but you can verify them as well), each averaging 4-5 pages (many files have 1-2 pages but there are some with more than 20 pages, averaging to around 4-5 pages per pdf) Here is a google doc that contains references of the pdfs and the expected excel format:

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Organic Traffic Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a pro in organic traffic generation to boost my website's visibility. Please share exact numbers how many organic traffic generate in 30 days ??

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  INR 400 Per Podcast I am in need of a skilled video editor that can work with Adobe Premier Pro to enhance my podcast. I'm seeking someone that specializes in advanced editing that can help bring my videos to life. Here's exactly what I need: - Advanced editing with a focus on motion graphics and creative transitions to keep viewers engaged. - The ability to effectively manage video content that is typically between 20 to 30 minutes in length. Ideal candidates will have: - Proven experience with video editing, particularly with Adobe Premier Pro. - Proficient in Marathi and English language as podcasts will be in Marathi. - Extensive experience with and ability to create motion graphics and creative transitions. - Previous work in editing for podcasts is de...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need an online store data extraction specialist to pull key information (product name, price, and barcode number) from a particular online store. - The extracted data should be delivered in an Excel spreadsheet. - This is a one-time task; there is no need for continuous extraction. It's essential that you're proficient in web scraping techniques...in an Excel spreadsheet. - This is a one-time task; there is no need for continuous extraction. It's essential that you're proficient in web scraping techniques, able to navigate through the store's pages, and extract the right data accurately. Experience with online store data extraction is preferable. Please indicate any relevant past projects in your bid. Looking forward to working with a pro who can d...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Custom Dental Practice Partner Payout Table 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented freelancer to build a custom table that can accurately determine partners' collection and payout...individual doctors' collections and revenue - Management fees - The table will also need to consider the partner's percentage ownership for each partner in the practice. This percentage ownership will be calculated based on the individual collections and the percent ownership. Ideal skills for this project include: - Proficiency in Numbers or relevant software to create the table. We use Apple devices. - Understanding of dental practice finances and revenue calculations - Ability to create a flexible, formula-based table that can easily reconfigure numbers - Strong communication skills to ensure the table meets the needs and...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Flutter App - Upload to Play Store (Immediately) -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Apple Account ready. Code ready. No issue. Need immediately

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm a professional audio editing who can provide a variety of services across multiple platforms. Key Requirements: - Editing: I will primarily the audio edited for clarity and quality. This will involve cleaning up the recording to remove any unwanted noise or background sounds. Also Ican to reduce noise t...to mix and balance the audio tracks, ensuring that all the elements are well-integrated and the audio levels are consistent throughout. - Mastering: To give the final polish, you will need to master the audio to make it ready for public consumption. - Multi-platform experience: I have prior experience with editing audio for Podcasts, YouTube, Audiobooks, and even music. Software: - Protools, Logic Pro, Izotope, Waves, etc. Some examples of previous work are in...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  3D Polygon Geometry and Measurement Verification Program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be able to calculate the true lengths of the remaining diagonals. All subsequent measurements are calculatable. (Red Dashed Lines on attached drawings) We need to pre-calculate these and display a % of error margin if incorrect verifying measurements are entered into these fields. The program needs to update all calculations each time a measurement is updated. We will then need to apply some logic to indicate which measurements could potentially be incorrect. HEIGHTS: Once we have the minimum perimeter and diagonals entered to calculate the true lengths of the remaining diagonals, we need to enter the heights of the mount points from the ground. (A key part of shade sail design is the variance of the mount point heights as this is what shapes the sails into a 3-dimensional...

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Inicio de sesión social para ReactNative 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesitamos un freelancer para implementar el inicio de sesión social en ReactNative para: - Facebook - LinkedIn - Google - Apple - Pinterest - Amazon Necesitamos que se devuelva el auth_token para todos los mencionados anteriormente. El freelancer puede usar paquetes de código abierto, o un único paquete para OAUTH con todas las plataformas implementadas. El código tiene que funcionar en ReactNative 0.73.6 sin Expo. El presupuesto para este proyecto es de 60 USD.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Cinema 4D Animation Tutoring 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey I’m looking for someone to tutor me on C4D. I have models which I’m able to texture and also have animations in fbx format. I’m looking for tutoring on how to apply animations to models and then export the final animated scene to mov with alpha channel so I can then import into my Prem Pro projects. I'm an intermediate user of Cinema 4D and looking to enhance my skills in the area of Animation and Dynamics. I'm seeking a tutor to help me dive deeper into these aspects of the tool in a method that's focused on troubleshooting and problem-solving. Key requirements: - Intermediate to advanced level understanding of Cinema 4D, with a strong emphasis on animation and dynamics. - Prior experience in tutoring or teaching, preferably in a troublesho...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา