ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 apple motion งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for kikinopakun -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Create an Animation หมดเขตแล้ว left

  ต้องการทำ motion graphic หรือ animation

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Motion Graphic หมดเขตแล้ว left

  ถ้าลูกค้าอยากได้ งานดี และไว เรายินดีทำให้คุณ ในแบบที่คุณต้องการ ภายใต้สโคปที่กำหนด เราทำได้หลากหลายประเภท เช่น - Info Motion Graphic - Composite TVC - Event Stage ( Standby หน้างานได้ ) - Pack รายการ - Motion โปรโมทสินค้า หรือสามารถปรึกษาเกี่ยวกับงานได้เรื่อง motion ยินดีให้คำแนะนำครับ - Showreel : - Portfolio :

  $2055 (Avg Bid)
  $2055 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced video editor who can breathe cinematic and dramatic life into my YouTube videos. To better cater to my viewers' preferences, I need an expert who can: - Edit raw YouTube video footage artistically - Incorporate professional motion graphics Your creative approach should focus on storytelling while offering a polished, professional touch. Experience in cinema-level editing is highly recommended. Proficiency in motion graphics software, such as Adobe After Effects, is crucial to this role. Demonstrated experience in similar past projects will be highly viewed. Be ready to show me a portfolio that demonstrates these skills effectively. Bring my YouTube videos to the forefront with your editing prowess.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Web UX/UI Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hiring a UX/UI DESIGNER We are looking an experienced UX/UI DESIGNER to join our team. We are looking for someone who has ● An organized, detailed, analytical, and process-oriented mindset ● Strong communication skills to present ideas and to help people understand the rationale behind design proposals and the complex nuances of design problems ● Quality Assurance Testing Experience ● Android & Apple Device ● Self-motivated ● Following directions ● Willing to learn & be corrected ● Not afraid to ask questions ● Good verbal and written English proficiency Join us and you get ● Long-term partnership ● Flexible working hours (10-20 hours/week (up to you). You need to be able to work at least partially during business hours in UTC +2) ● Possibility to improve your skills in ...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I am seeking an exceptional AI developer to create a private AI system for my Apple computer that combines enhanced security measures with efficient functionality. This project will require a nuanced understanding of AI and firewall development. The ideal candidate for this project should have experience in: - Implementing AI functionalities: Primarily, the AI system should be capable of calculations and analysis for private search purposes. - Incorporating specific AI functionalities: The private AI system should have a thorough understanding of natural language processing, image recognition, and predictive analytics. - Developing private search capability: I want the AI system to perform encrypted and anonymous search. End-to-end encryption should be ensured while pe...

  $552 (Avg Bid)
  $552 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...entails recreating a Mach4 script that particularly focuses on: - Arc motion control - Tool length calculation from spindle holder to tool tip - B/C axis management and position zeroing I have mach4 script that need to be rewriten to mach3 VB language, I have also a video how it works in mach4 fo refernece. You should be able to implement these specifications based on available documentation. Please remember that the recreated script should maintain as much fidelity to the original Mach4 script as possible. Ideal skills and experiences for the job include: - Familiarity with Mach3 and Mach4 CNC software - Expertise in creating VB macro scripts - Understanding of CNC machine operation, particularly regarding arc motion control, B/C axis, and zeroing their position - A...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented developer to construct a robust DDEX music distribution system. This platform will serve as a key component of my radio station's operations. We're looking for a developer with experience on building a DDEX distribution system where the user can upload the tracks and albums, images to distribute on different dsp sites like Spotify, Beatport, Apple Music, etc and receive music from our industry partners. With functionalities where the user can upload any format of track file like mp3, wav, flac so that it can be encoded into different formats and can be distributed to different dsp sites depending upon required formats. The administrator can upload the royalty files in different formats like xls, csv, txt. provided by dsp sites and calculate the...

  $2115 (Avg Bid)
  $2115 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...in iPhone sales for a survey and testing operation. Training will be provided online. We are looking for 3 different individuals from Iraq (Baghdad , Erbil, Kirkuk) one of whom speaks Kurdish. Applicants must be willing to attend online training sessions, as there are specific details that need to be thoroughly understood. Additionally, will provide applicants be obtain authorization from Apple to conduct certain tests at the designated stores. The project is expected to be completed by the end of May. "نحن نطلق مشروعًا جديدًا ونبحث عن أشخاص مستقلين مقيمين في العراق (بغداد وكركوك وأربيل) لإجراء 3 زيارات إلى متجر تجاري متخصص في بيع هواتف ايفون لأداء عملية مسح واختبار. سيتم توفير التدريب عبر الإنترنت. نحن نبحث عن 3 أشخاص مختلفين من بغداد، أحدهم يجيد اللغة الكردية. يج...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a motion graphics designer who can create engaging 2D animations. This project will involve crafting animations that are meant to entertain and captivate a teenage audience. Key Tasks: - Develop visually appealing and creative 2D animations - Ensure the animations are engaging and entertaining for teenagers - Adapt the animations to suit the intended purposes Skills and Experience Needed: - Proficiency in 2D animation - A portfolio that showcases similar entertainment projects - Understanding of teenage preferences and market trends

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As a YouTube creator with an educational channel, I am seeking a video editor proficient in producing engaging shorter videos (less than 5 minutes). Your expertise in motion graphics would be crucial for enhancing my teaching content. Key Requirements: - Efficient in video editing and motion graphics - Familiarity with creating engaging educational content - Ability to create high-quality short videos (<5 mins) - Demonstrated experience in YouTube content creation The ideal candidate should have a creative edge and a knack for engaging an audience with great motion graphics. Proficiency in editing software and understanding the YouTube platform is essential.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video ...text video for social media. The purpose of this video is to inform viewers about a topic in a visually engaging way. Key Requirements: - Create animated text that is visually appealing and easy to follow - The video should be optimized for viewing on social media platforms - The theme of the video should be geared towards being informative Ideal Candidate: - Proficient in video editing and motion graphics - Experienced in designing for social media platforms - Creative and able to translate information into engaging visuals - Punctual and able to meet deadlines If you have experience in this field and can deliver innovative animated text videos, please get in touch with your portfolio. Your help in creating this informative video is great...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Flutter Developer for Art Prizes App Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a friend - plus the ability to follow an event - the app is currently purchased on a one-off basis. TO BE Mandatory criteria – no final payment until these are met 1. Enable SUBSCRIPTION payment for the app from the apple store – must facilitate the option to enable users to subscribe to a quarterly payment model. This is a must. 2. Error trapping - must be able to fail a call or function without crashing the app 3. All dates are in dd/mm/yyyy 4. The Search function must work across all prizes not just those currently calling 5. The code must be deposited in our github 6. Apple must accept the update 7. All drafts must use a version number on the front screen which are incremented for each version 8. Must use our new logo (to be supplied) Additional functions...

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I need a developer to create a webpage to facilitate medical exam orders. Key functionalities required: - I need an order form to capture detailed patient information and then generate a medical order. - The website should feature a catalog of the various medical exams available and subcategory. - The platform requires a payment functionality. I prefer using Webpay and apple android pay for transactions. - After each transaction, a customized PDF containing the exam order details and the patient's name should be sent automatically via email and available to direct download. - The website need to be simple for the customer and easy to buy with a few steps. -The website need to have a page of "about us", "Medical information", "Exam page categories wit...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am in need ...landscapes. The focus will be on a waterfall so prior experience in modeling water bodies would be an added advantage. - Landscape Detailing: The model should include medium-detailed vegetation types, general shapes, and textures. The aim is to make the scene look as authentic as possible without compromising performance. - Water Simulation: As part of this project, you'll be required to simulate motion for the falling water. Experience with Blender's fluid simulation tools would be a big plus. - Attention to Detail: You must have an eye for detail and be able to create a visually appealing and realistic 3D landscape. If you have a portfolio of similar projects, please share them with your proposal. Looking forward to working with someone who can brin...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled robotics engineer to simulate basic robotic movements in Gazebo. My project's scope includes: - Engineering a robotic system to perform automated maneuvers. - Implementing basic movements such as forward motion, turning, and stopping. Your expertise should ideally include: - Proficiency in robotics engineering inclusive of controller expertise and Gazebo simulation. - Familiarity with automated systems and their movements. I anticipate this project to be less complex but I demand accuracy in basic functions.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Upload Flutter App to Apple Store - Testflight 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  App is ready. Upload to applestore testflight only.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need an experienced iOS developer to urgently address specific issues that are leading to rejections during the Apple Review process. The issues we're facing include: - Functionality Issues: As reported by Apple Review, there are functionality issues that need to be fixed. - Compatibility Issues: The application is not working as expected on specific iOS versions and devices, leading to rejections. Your tasks will include: - Resolving functionality issues: You'll need to identify and fix the bugs that are causing the application to malfunction. - Compatibility testing: The app needs to be tested on a range of iOS versions and devices to identify and fix the issues causing incompatibilities. Ideally, you should have: - Proven experience with iOS development and...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Motion Graphics Explainer Video Creator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Listing Tutorial: A video illustrating how someone can list an item on our platform. 3. Hiring Tutorial: A video demonstrating how someone can easily hire an item through our platform. Key Project Requirements: - Motion Graphics: The videos should be created in a motion graphics style. - Length: Each video should ideally be 1-2 minutes long. - Script: I already have fully prepared scripts for each video, so the main task would be to bring these scripts to life. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating high-quality explainer videos, especially in the motion graphics style. - Ability to work with and enhance fully prepared scripts. - Strong communication skills to ensure the videos effectively convey the messages and instructions. Please provid...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  As a web development company, we're looking for a multi-talented VFX designer with website designing skills. This individual would primarily be responsible for infusing our site with a mix of motion graphics and 3D animation. The website's theme is to be playful so the animations must align with this concept. We'd like to see a diverse use of styles, combining realistic, cartoon-like, and abstract elements. Ideal Skills and Experience: • Proven 3D Animation skills • Profound abilities in motion graphics • Website designing experience • Ability to balance different animation styles • Artistic vision that complements a playful theme. The suitable candidate will have a portfolio of projects demonstrating these skills and a keen eye...

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient Flutter developer to help me submit two Flutter projects to the Apple Store. The projects are a Taxi Driver App and a Customer App. I'm looking for a freelancer who can deliver this project as soon as possible. Prior experience with Flutter and developing mobile apps for the Apple Store will be highly advantageous. Your attention to detail, ability to meet deadlines, and strong communication skills will be greatly appreciated.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of a 3D video motion expert for an undefined purpose. The client has provided no specific guidance on the elements to be included in the video or its desired duration. This cements the need for your creativity and ability to produce quality work in an ambiguous context. Ideal Skills: - Proficient in a range of 3D design software - Creativity and imagination to work with minimal instruction - Versatility to employ a range of 3D elements, from products to landscapes to characters - Flexibility to produce videos of various lengths, from under a minute to over three minutes - Prior experience in creating 3D motion videos for different purposes, whether advertisement, presentations, or entertainment. Please apply if you're up to the tantalising challen...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Dancing Lottie Animation for App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of...integrated into the app as part of the loading process. It should align with the app's overall design and story. Ideal Skills and Experience: - Experience in Lottie: Proficiency in working with the Lottie framework is essential for this project, ensuring the animation is optimally used within the app. - Animation Expertise: A strong background in animation is a must. The ability to convey a dancing motion through a digital medium is key. - App UI/UX Understanding: While not mandatory, prior experience with app design and knowledge of UI/UX principles could be highly beneficial for this project, ensuring the animation fits seamlessly into the app's user experience. I'm looking forward to collaborating with a creative professional who can bring ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Convert Website to Mobile App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced app developer to convert my existing website into a mobile app. The website is already live, but I need the app to be available on both the Google Play Store and Apple Store. Key requirements: - Convert my website to a mobile app with a simple and intuitive interface. - Ensure the app maintains the website's responsiveness and functionality on both iOS and Android devices. - Develop a listing for the app on Google Play Store and Apple Store, including icons, descriptions, and other necessary graphics. I'm seeking a professional who: - Has a strong portfolio of successful app conversions and deployments on major app stores. - Can work efficiently and meet deadlines. Please provide examples of previous work when applying.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Smart Home Automation Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional to integrate home automation features in my living space. I'm interested in automating lighting, heating/cooling and integrating specific features for each area. Key Requirements: - Lighting Automation: I need the system to include dimming capabilities, color changing lights, and motion sensor lights. It should be able to adapt to different lighting needs and situations. - Heating/Cooling Automation: I have a smart thermostat and I would like it to be integrated into the system. The system should allow for optimal temperature control and adapt to my preferences. Ideal Skills: - Home Automation: Experience with setting up and integrating smart home features is a must. - Lighting Systems: Proficiency in configuring lighting systems with va...

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know on which device you are going to test the app (iOS or Android) and the email address of your Google account or Apple ID. We will provide a test version of the app for this account first. If you are going to test the app on an iOS device, you will need to install the TestFlight app () Ideal Freelancer: - Proficient in CS-Cart development - Experienced in both Android and iOS app development - Design capabilities would be an advantage - Strong portfolio of e-commerce and

  $744 (Avg Bid)
  $744 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  For an upcoming project, I am looking for an expert in Adobe Premiere Pro to edit a 1-3 minutes video. I require: - High-quality motion graphics throughout the video. - Advanced color grading to create a polished and professional look. - Smooth, seamless transitions for a narration focused video. - Experience and understanding of YouTube video editing style is a plus. The ideal candidate should have significant Adobe Premiere Pro experience and a portfolio showcasing similar work. This project may lead to future opportunities for the right person.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Logo Design 5 วัน left

  ...and social media platforms. Key Points: - I'm looking for a designer who is adept at creating sleek and contemporary logos that resonate with the modern audience. Please pay attention to the latest design trends in the market. - The logo should be versatile, easily scalable, and work well in both digital and print formats. - I particularly like the modern and clean aesthetics of brands like Apple and Nike. I envision my logo to have that kind of simplicity and impact. " Instabyte Enterprises logo should look like laptop power button icon " I & B should be clearly visible. logo should match the essence of laptop power button. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, especially in creating modern and minimalist logos. - Strong knowle...

  $6 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for a skilled video editor specialized in motion graphics. I require text animation and branding elements to be incorporated in the video. The project involves: - Editing a video with a duration of less than one minute - Animating text and titles seamlessly within the video - Incorporating logos and branding elements effectively Ideally, I’m seeking someone who can deliver high-quality work with a keen eye for detail and a creative approach. If you have specific experience in creating infographic-style videos or handling similar projects, it would be an added advantage.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Urgent Visual Effects & Motion Graphics -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented After Effects expert who can handle my project on a very urgent basis. The job entails tasks in both visual effects and motion graphics, requiring excellent attention to detail. Key Responsibilities: - Implementing visual effects: You should be able to enhance the visual appeal of the content, ensuring it's engaging and high-quality. - Crafting engaging motion graphics: The task includes creating dynamic and appealing animations that complement the content. Ideal Candidate: - Proficient in After Effects: It's crucial that you have substantial experience and expertise in this software. - Skilled in visual effects and motion graphics: Prior jobs or a strong portfolio in these areas would be highly beneficial. - Ability to work u...

  $13 - $20 / hr
  ปิดผนึก
  $13 - $20 / hr
  23 คำเสนอราคา
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Urgent Visual Effects & Motion Graphics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented After Effects expert who can handle my project on a very urgent basis. The job entails tasks in both visual effects and motion graphics, requiring excellent attention to detail. Key Responsibilities: - Implementing visual effects: You should be able to enhance the visual appeal of the content, ensuring it's engaging and high-quality. - Crafting engaging motion graphics: The task includes creating dynamic and appealing animations that complement the content. Ideal Candidate: - Proficient in After Effects: It's crucial that you have substantial experience and expertise in this software. - Skilled in visual effects and motion graphics: Prior jobs or a strong portfolio in these areas would be highly beneficial. - Ability to work u...

  $13 - $20 / hr
  ปิดผนึก
  $13 - $20 / hr
  15 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a versatile individual who can proficiently handle a variety of media-related tasks for my project. Your role will encompass: - Advanced Video Editing: Expect to work with special effects, motion graphics, and advanced color grading for a range of video content. - Photoshop Expertise: You'll be responsible for creating, editing, and refining images for both social media content and marketing materials. The core themes of the videos you'll be working with are travel, fashion, and food. Ideal candidates for this role should have a blend of skills and experience that include: - Proficiency in video editing software. - Strong knowledge of Photoshop and graphic design principles. - Previous experience working with media content in the travel, fa...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Web App to Progress Web App Conversion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced developer to convert my existing web application into a Progressive Web App. The end goal is to have the PWA published on both the Google Play Store and Apple Store. Key requirements for this project: - Proven experience of converting web applications to PWAs - Able to prepare and guide the process of publishing the developed app on appropriate platforms

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...engaging and entertaining videos, each lasting between 45-60 seconds. The primary goal of these videos is to captivate and entertain the audience. Key Responsibilities: - Develop 3 separate videos in a minimalist animation style - Ensure the videos are engaging and entertaining throughout - Incorporate the ready-made script seamlessly Ideal Freelancer: - Proven experience in 2D animation and motion graphics - Capable of creating entertaining and engaging content - Proficient in working with ready-made scripts - Prior experience with minimalist animation is a plus Brief Documents for 3 Video's Below: Video 1 - Annuity Payout Options: Video 2 - Diff between fixed and indexed:

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Flutter developer to integrate 's video and call streaming services along with Firebase database into our existing Flutter application. The primary tasks include implementing 's features for seamless video streaming and call f...primary tasks include implementing 's features for seamless video streaming and call functionality, as well as utilizing Firebase database for efficient data storage and retrieval. The ideal candidate should have prior experience with SDK and Firebase integration. Additionally, the developer will be responsible for updating the app to meet the requirements for submission to both Apple Store and Android Store. If you have the necessary skills and expertise in Flutter development, we'd love to hear from you.

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I need an After Effects expert who excels in creating geometric motion graphics and visual effects. The project is short, less than 1 minute, but I'm looking for high impact. Key Tasks: - Create geometric motion graphics - Apply visual effects Ideal Candidate: - Comfortable with After Effects - Experience with geometric visuals - Ability to work quickly, as the project duration is less than 1 minute.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm looking for a motion graphics animation on transparency or solid background color. The animation will be used in a video, with the logo's role being less than 5 seconds long. Key Requirements: - Expertise in Motion Graphics: You should have a strong portfolio showcasing your animation skills, particularly in the realm of motion graphics. - Adobe After Effects: Proficiency in this software is crucial as it will be the primary tool used to create the animation.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Podcast Video Editing with Graphics 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m looking for Telugu speaking video editor since the project is about editing promotional podcast video for upcoming social network app … i want editor to use motion graphics and app UI screen while the speaker saying his line accordingly Il will be providing podcast video footage and app UI screen videos as well I'm in need of a talented video editor to work on my podcast episodes. The primary task will be to incorporate graphics and text overlays into the video content. Key Responsibilities: - Video Editing: You will be responsible for editing the video content of each episode. - Graphic and Text Overlays: Incorporating graphics and text overlays into the video to enhance the visual appeal and convey information more effectively. Ideal Skills and Experience...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...markets. 3. Click on the Download config button in add-on settings and get an archive called app_settings.zip. Send that archive to us. Please refer to the following article for more details: 4. Let me know on which device you are going to test the app (iOS or Android) and the email address of your Google account or Apple ID. We will provide a test version of the app for this account first. If you are going to test the app on an iOS device, you will need to install the TestFlight app () Ideal Freelancer: - Proficient in CS-Cart development - Experienced in both Android and iOS app development - Design capabilities would be an advantage - Strong portfolio of e-commerce and

  $671 (Avg Bid)
  $671 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Mysterious 3D Motion | Forest | Title Teaser For Feature Film 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a 3D motion title teaser for an entertainment project. This teaser should be set in a realistic forest environment and convey a mysterious and dark atmosphere. Key Points: - Entertainment Purpose: The main goal of this project is to create a teaser that captivates and engages the audience, setting an intriguing tone for the content to come. - Realistic Style: The forest setup should be modeled in a realistic style to enhance the immersion and believability of the teaser. - Mysterious and Dark Atmosphere: The teaser should convey an overall eerie and enigmatic mood, setting a mysterious tone that hints at the entertainment content without revealing too much. Ideal Skills and Experience: - 3D Motion Graphics: Proficiency in creating engaging and captivating 3D ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We're seeking an experienced developer company to he...(SSL) **THIRD PARTY APPS** These have been integrated: -Contabo or AWS server -AWS email -Braintree -PayPal -AWS email automation (all membership emails, notifications, requested reminders etc) -Zendesk (set up by Zendesk specialist in conjunction with web developer; API, macros, articles) -MailerLite (API syncing members for company newsletter) -Admin panel (custom) -Google Developer -Apple Developer -Facebook Developer -Userway (ADA) plug in -A few plug-ins text formatting etc. You will be required to sign an NDA. Chosen developer company will sign a monthly Service Agreement. This project is for hire. Completed project is our intellectual property and will pass on to us. Thank you for your interes...

  $4558 (Avg Bid)
  เต็มเวลา NDA
  $4558 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  As I am wrapping up my mobile game, I'm in need of a skilled developer who can help me integrate CloudKit into my Unreal Engine 5 project. This is crucial for storing and managing user profiles, in-game transactions and stats. Key Requirements: - Proficiency in Unreal Engine 5: As the core of my project relies on this version, it's vital that you have experience with it. - Expertise in CloudKit: Strong understanding of Apple's CloudKit platform, including its setup and integration with iOS apps. - Mobile Game Development: Experience in mobile game development and a strong understanding of in-game data management. - Time Sensitivity: While there's no immediate deadline, I aim to complete this integration in the later half of this Summer. Your role will be to seamlessl...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  App account ready, Source code ready. Build in flutter

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Creative Food Advertising Motion Designer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented motion graphics designer to create a fun and engaging video for advertising purposes, targeting families with children. - The main purpose of the motion graphics will be advertising. - The target audience is families with children, along with young adults. - The motion graphics should be in a cartoonish and fun style, mixed with realistic. The ideal candidate should have experience in creating motion graphics for advertising and a portfolio that showcases your creativity and ability to engage with family-oriented content. Experience or a portfolio in food-related motion graphics would be a bonus. Looking forward to receiving your creative proposals.

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Create Game Advertisement Videos 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a series of brief game videos that I'd like to merge into a single dynamic and engaging advertisement for my Game. The individual videos are all under a minute in length and I'm looki...multiple, short videos into one cohesive and engaging piece. - Fast-paced and energetic editing style to captivate the viewer. - Include animations and transitions to keep the video visually engaging. - Add text overlays and captions to highlight key features or events. - Incorporate sound effects and music to build excitement and enhance the visual impact. This project is ideal for a video editor or motion graphics artist with experience in creating dynamic advertisements or game-related content. The ability to work efficiently and creatively within a fast-paced style will be cruci...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Full-Time YouTube Video Editor with Motion Graphics 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...dedicated video editor to join my team for a FULL-TIME role. You will be responsible for editing daily motion graphics for YouTube videos. The ideal candidate should be proficient in Adobe After Effects. Here is an example of the type of work needed: - - - Desired skills and experience: - Proficient in Adobe After Effects - Experience editing videos for social media platforms - Strong understanding of video editing techniques - Creative mindset with the ability to incorporate basic motion graphics - A keen eye for detail and high-quality standards This role is a full-time position, and

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm in need of an app developer who can create a straightforward, yet efficient application for both iOS and Android. Key Features: - User...price per countries Order module • Create/import a letter (mport from a pdf or an other type format such as word or just flat text maximum number of pages per order is 2 A4 format) • Type in an address of destination • Select the country of destination • The price will be related to the country(defined in the admin) • Preview the letter • Make payment (this will be using the stripe platform / apple pay and android pay is enabled) Background As soon as the payment is made, the order data is saved in the ordered processed table and a record for the historical for the user is saved. • Thank you for ...

  $772 (Avg Bid)
  $772 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Mobile App Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Wonderpush Flutter Integration Guide UID: Each user must be uniquely identifiable to receive personalized notifications. 5. Compatibility Operating Systems: Android (minimum version: 5.0 Lollipop) iOS (minimum version: iOS 10) 6. Deliverables Complete source code of the application Detailed technical documentation APK for Android IPA for iOS Instructions for publishing on Google Play Store and Apple App Store 7. Project Timeline The project timeline is estimated to be 6 weeks, divided as follows: Weeks 1-2: UI/UX design and development of the loading screen and login page. Weeks 3-4: Development of the WebView and integration of Wonderpush. Week 5: Testing and bug fixing. Week 6: Delivery, documentation, and assistance with publishing. 8. Freelancer Selection Criteria Proven...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  203 คำเสนอราคา