ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  79,616 apple safari งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for kikinopakun -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  IOS APP Swift 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The company has several applications that need to be signed for testing, and for security reasons, I want to distribute them to my designated employees and customers. I want to distribute my application internally using an internal distribution certificate. You need to have an internal distribution certificate. If you have an Apple Developer Enterprise Account available, please contact m

  $1251 (Avg Bid)
  $1251 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ******Please let me know your proposed budget and programming language, and I can provide the UI design 1. Mobile number/Email for account registration, and user account/facebook/google/apple ID login 2. Manage user profile (upload profile pic, read facebook/google/apple ID profile info as default, update info, app specific preferences) 3. Manage contact (contact list, add contact, show contact details, delete contact, block contact) 4. Manage group (group list, quit group, create group) +4.1 Create group private group +4.2 Invite contact to the group +4.3 Anyone can create an event for the group +4.4 Chat in the group +4.5 Accept/decline the event +4.6 Show acceptance of the event invitation 5. One to one chat with contact +5.1 create chat with existing contact +5.2 create c...

  $916 (Avg Bid)
  $916 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Integrate Ionic Apple Pay stripe 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tebho an Ionic application connected with @capacitor-community/stripe The problem I have is that apple pay only works on the emulator, it doesn't work on the real device. I have everything set up, and the application works in test mode perfectly, I can get payment from test through the stripe. But when I submit the application to apple store, they reject the application. They refuse because it detects another payment method.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Logo Design 6 วัน left

  Hi there, I am looking for someone to design a logo for my business 'Stylist Hunter' - It needs to fit the feel of the website. It could possibly have an image to do with hunting like binoculars, a safari hat, tropical palm leaves etc. The business is to do with hairstyling and makeup artistry, so it could have something to do with that incorporated into the image eg. makeup brushes. But I am wary of any image making it look 'cheesy' or 'tacky'. I would like the feel to be fun but still sophisticated and classy. The text needs to read: STYLIST HUNTER It might be good to have a second version with sub text below reading: Carefully Curated Hairstylist & Makeup Artist Network I like the layout of the attached logo with the image to the side and t...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  The app is complete, we are looking to add content pages that can only be accessed once you are subscribed through Apple Store Kit in-app purchase. Each page would be a separate purchase.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Need quick help in renewing apple developer program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need quick help in renewing apple developer program tomorrow as I do not have iphone to renew

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi, community: I have a website that has some bugs. I need somebody to help me to resolve the problems. The site is The troubles are: 
1) In the contact form (Contact Form 7) the datepicker is not visible on the iPad (Safari), but works well on all other devices. I need a nicely styled datepicker for Contact form 7 that works on all devices. 2) On top you have three fields left and right with text, in the middle with a portrait of a woman. If you click on one of the fields the page scrolls to an anchor. That works well on all devices, but again has a problem on the iPad. But only on the first field. ;) On the iPad, it works on the very left text only

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Building Flutter App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I hope you're well today. I'm looking to develop an app wherein a user can create an account or connect their Google, Facebook, Apple etc. accounts, track their dog walking routes, and upload those routes to the app. Like the Map My Walk by Under Armour app, but for people with dogs, and with a social media aspect to it. As well as uploading their own routes, users will be able to browse routes close to them, and rate existing routes. Browsing can be done either via the map view or sorting by highest rated, etc. At this point in time I’m looking for an MVP-level product that I can use for product market fit and initial data gathering from early adopters, rather than a polished, consumer ready app. I've attached a PPT that may give you an idea of what I'...

  $1373 (Avg Bid)
  NDA
  $1373 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Apple SwiftUI macOS POC sample project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Overview: Very simple macOS SwiftUI demo app with a ContentView, Sidebar, ItemsListView and a ItemDetailsView. POC is to demonstrate SwiftUI concepts. It shows how data is shared between Views. Seleting/Deseleting items is the main task here. Ask for source code in the chat and I will provide it. To be specific as possible I've provided 21 Todos that needs to be completed for this project. The Todos get more clear when you look into the source code because I'm referencing it there. Keep in mind: • Goal is to demonstrate how this is done with SwiftUI • UI design not needed, main elements are already added. Just show the data. • Code has bugs that needs to be fixed if necessary to complete all tasks • Refactor code if necessary to complete all tasks &bull...

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  功能包含短视频播放,关注作者,虚拟币打赏等功能 需要3年以上设计经验

  $2228 (Avg Bid)
  $2228 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Recruitment Business Website with Vacancy Page 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I wanted to enquire about a website design for my start-up recruitment business. Please see a summary of requirements with...outlined below: - About Us page - Clients page - Candidates page - Job Search – filter functionality, each job has it’s own landing page with picture / contact details etc. - Insights – News articles / ability to host attachments for download by candidates and clients - Contact Us – Contact details, Map, Web enquiry form The site would need to be accessible on a web browser and smartphones (apple and android). An example of a suitable website would be here: If you can please advise when a member of your team can be available to talk this through and give an indication into costs that would be great? Kind regards Tom

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Recruitment Company Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I wanted to enquire about a website design for my start-up recruitment business. Please see a summary of requirements with...outlined below: - About Us page - Clients page - Candidates page - Job Search – filter functionality, each job has it’s own landing page with picture / contact details etc. - Insights – News articles / ability to host attachments for download by candidates and clients - Contact Us – Contact details, Map, Web enquiry form The site would need to be accessible on a web browser and smartphones (apple and android). An example of a suitable website would be here: If you can please advise when a member of your team can be available to talk this through and give an indication into costs that would be great? Kind regards Tom

  $768 (Avg Bid)
  $768 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  I need a web developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I wanted to enquire about a website design for my start-up recruitment business. Please see a summary of requirements with...page - Candidates page - Job Search – filter functionality, each job has it’s own landing page with picture / contact details etc. - Insights – News articles / ability to host attachments for download by candidates and clients - Contact Us – Contact details, Map, Web enquiry form The site would need to be accessible on a web browser and smartphones (apple and android). An example of a suitable website would be here: If you can please advise when a member of your team can be available to talk this through and give an indication into costs that would be great? Kind regards Tom

  $1404 (Avg Bid)
  $1404 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  Create Ipa files, and check firebase and to make sure the App make it work, like a code its working in simulator. The applicant must work in own apple developer account.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Apple watch app development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a dev for an apple watch app, app should be to view and control your tesla. Not sure how it would work but maybe it would interact with the official tesla phone app

  $937 (Avg Bid)
  $937 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for someone who can help me integrate Apple Sign in with Laravel.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Apple & Google Wallet development for loyalty card generator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The freelancers that place an offer without even read the description of project, please do not do that : - Read the description and give a real price, sometimes some developer ask for double that their original offer, thanks for understanding ! I want to develop loyalty reward card (apple & google wallet) UI & Backend : The cards should be connected to our firebase database. The database is composed with two collections : Restaurants & Users Users can be linked to restaurants, and restaurants can be linked to users. When an user is linked to restaurant, it have a balance of cashback for each restaurant. The card will contain : - the list of all linked restaurants with the associate balance - the UID with QR code - the name of the user The card should be update e...

  $659 (Avg Bid)
  $659 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  ionic/angular in app subscription 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello we have an app on google play and app store. we want to use google and apple subscription system.

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  My app is called www.edgelesschat.com. 1. I need to fix websites wording and english and chinese. Also be able find me a good looking template. 2. ASO for android and ios as well as setup the landing page at the app store .

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Xamarin IOS & Android App upload images to server 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...password textbox 1.3 ) Sign-In with Apple button (IOS) and Sign-In with Google button (Android) button 1.4 ) Login with Facebook button 2) User authentication will be done through Firebase authentication API. 3) User authorization will be done using REST API with server. 4) All REST API calls must be configured with mutual authentication SSL handshake. We will provide X509 certificate. 2) 3-5 x Registration forms with a mix of text, textbox and checkbox with Next and Previous button. 5) A browse button to locate captured images in the cell phone to upload to server. 6) Send/upload registration form data & images to back end server using REST API 2) QR code reader and UI 7) UI must support 2 languages : English + XX 8) Ready to be published on Apple App store and Go...

  $462 (Avg Bid)
  NDA
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  There are a great many levels of expertise in design. We are not looking for an adequate or even a GOOD designer here. We are looking for a GREAT DESIGNER. Someone that has both the technical expertise to put images on a website AND someone that can create the Vision itself only from the marketing/brand vision and the assets at hand. We need to be able to communicate WHAT the CONCEPT of the site is AND GIVE THE ASSETS, and you be able to take it to the finish line from there by creating the look and feel and functionality (we have programmers that can help you with that part --- but you must be able to convey what those design elements are and produce them). We are looking for a "developer/builder," not an "assembler." We need: 1. Ability to creatively visualiz...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  we want to open our Apple Enterprise account to Publis our iOS app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need who know all the process to create Enterprise account in apple app store. please start bid with "Yes i Know" so i will message then we can start.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  About Us: We provide contactless services to any organisati...(modular - building blocks). Secondary theme ideas: Cloud, fluid, blueprints, patterns. KEY Concepts: 1. Modern, futuristic and Abstract 2. Modular (buiding blocks, cubes ...) 3. Express / Instant 4. Demystify or Simplify 5. Easy I like it when the hidden message in the design showcase at least one of the Key Concept themes. The design will be on a friendly, clean website (white background) - think Apple website (look and feel). It is important that the logo doesn't contrast any of the key concepts. Important: 1. It is imp[ortant not to use Quick AI sites togenerate the logo. We want a custom design and the ability to make custom changes to the design. 2. IP and ownership of the design will be transfered to us up...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  I need a music agent. 4 วัน left

  My name is Parker Newby, and I am a singer/songwriter with music on every streaming service. Being a division 1 college baseball player (University of Toledo), finding the time to network my music single handedly is a struggle. In addition to growing my audience on Spotify, Apple Music, etc, I also want a solid social media presence, as well as sync opportunities for film and television. More than anything, I just want a platform to optimize my music career, and I need someone skilled and dedicated to help me achieve my goals.

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have a project in mind and i need a website developer to develop a simple responsive apple pay integrated website which allow users to register and have the option to put their answers. Also I want to add referral option ( to generate a referral URL which belong to him/her to invite his/her friend after he registered ) so he can be rewarded. There are other stuff and I will discuss it in details if you are interested. I'm looking for: 1- professionalism 2- Flexibility I want my website to be: 1- Fast and responsive 2- Good looking theme and design If you are interested please apply and I'll look at each and every application in details. Please add more info and show me examples if you have. Good Luck, Tok

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  Hello guys, Thanks for your reviewing this job post. I am looking for someone who is an expert research to do a comprehensive research on "AppSumo...make something similar? The main of this document/research will be: - To get real insights about AppSumoDOTcom - To get competitive advantage - To know what should be our go to market strategy if we were to create similar platform - What do people like about appsumo in general and what they DON'T like - Anything else you would want to add Timeframe: Coming Tuesday, 9 August, 2022 Please write apple at the beginnig of your porposal so I can filter out spam. If this goes well, I will hire you for on-going work. Let me know how much it will cost and what kind of research you can present. Looking forward and I hope you ris...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Create ebook Content 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...like you to write me a ebook content with the book title I give you. The content have to closely related to the title. The title of the book is: Superfruits Can Make You Think Clearly, Reduce Disease Risk, Lose Weight Naturally And Reverse Aging. Within the content, you need to cover the following super fruit benefits. Dragon fruit Rock Melon Papaya Advocado Kiwi Mango Orange Grapefruit Apple Red Apple Green Pear Banana Watermelon Grape Green Grape Purple Strawberry Pineapple Peach Blueberry Blackberry Raspberry Cherry The benefit of different colours fruits and etc... The ebook is to be a giveaway to educate more people about eating super fruit. I need the book to be between 80-100 pages only or 50k words at least. The entire content just stick closely to the...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Publish a Flutter app to Apple App Store. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a flutter app developed a couple of years ago. It was published to AppStore as well. Offlate I have not made any changes. Now I want to upload a new version but facing issues in being able to run in my iphone. I need some handholding to fix the issue and to publish the app successfully to AppStore.

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Build ios game 3 วัน left

  develop iOS game with in app purchases sys all games must accept by apple there is no idea for game if you want to work with me you must handle that and you will be responsible about upload and launch games in app store

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Ios & Android App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...App coder and designer? Maybe a "Flutter" professional? I need help with my own app. I already programmed an useful documentation app in RFO-Basic that I already use for my daily work and I want to have that in flutter code or somethings else. There is one thing I can't do in my app, that will be your turn so solve. The target is to have a full functional app that I can publish on an Android- and Apple store. Of course I also want the script with the flutter code in the end. To be successful in an Appstore, my app needs a good design, too. But maybe there are also good templates for it? How I imagine our cooperation: you don't need to talk with me much about the functionality of the app, I don't need advice, that saves time. I'll send you my app as...

  $841 (Avg Bid)
  NDA
  $841 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  n/f card with custom design for apple wallet

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Album Artwork (High Quality Design) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...art required for a 12 track debut project for an already established artist. There have been several attempts at finding the right outsourcer for this project and below are a few previous design ideas that unfortunatly do not work for this project. It is imperative the quality be of a high enough standard for comercial use as it will not only be used as a small icon on DSP's such as Spotify and Apple music but will also be enlarged on websites and vinyl record sleeves. The tittle is "Liquid Soul" and therefore requires some form of liquid flowy design based around the artist image. Ideally it would be nice if the artwork could be manipulated into some small movement for the use of advertising on platforms such as instagram. For now though a proffesional design...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  i need to add apple apy and Andriod pay with my Ruby On rails site urgent job so please apply experance guys only

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...version but the Second and Third levels including their sub-levels are not free versions 4) Make provision such that the game can be made offline as well as online without any complications as per the requirement of the players in the near future. 5) Make provision such that the paid version of the game (i.e., Second and Third Levels) strictly can be installed online through Google PlayStore and Apple ios only. It also means that it can not be copied and installed offline from one computer or mobile to another computer or mobile. 6) The game consists only 7 tasks to be defined in the game in its first launch as indicated: Free version includes only the first main level with only one defined task. Paid Version includes all three main levels that consists 7 game platforms with eac...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...version but the Second and Third levels including their sub-levels are not free versions 4) Make provision such that the game can be made offline as well as online without any complications as per the requirement of the players in the near future. 5) Make provision such that the paid version of the game (i.e., Second and Third Levels) strictly can be installed online through Google PlayStore and Apple ios only. It also means that it can not be copied and installed offline from one computer or mobile to another computer or mobile. 6) The game consists only 7 tasks to be defined in the game in its first launch as indicated: Free version includes only the first main level with only one defined task. Paid Version includes all three main levels that consists 7 game platforms with eac...

  $768 (Avg Bid)
  $768 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking to make a macro for apple. The macro needs to read the image names in a folder, and put it in a particular format. I have the same sheet made for excel for windows, but I need this one to run on an apple macbook. You can use the automator, or any other way you prefer which gives the desired output. Thank you.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I want to create a custom pen kit with various styles of pens (ball point, fountain, brush pen) that the user can select and draw using in my note application. The pen kit should work with Apple Pencil and utilize the pencil's force and angle inputs for changing the width of the line. I also want to have an eraser tool (to erase strokes), a lasso tool (for moving the strokes selected by the lasso tool), and a ruler. The pen kit should also allow for undo/redo and zoom. For some reference, the pen kit should be similar to those used by apps like Goodnotes or Notability (they can be downloaded for free on the iOS and Mac App Store).

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Mobile App Development 2 วัน left

  ...Who can apply: Only those freelancers can apply who: Are professional in mobile app development. Have an in-depth idea of firebase, API integration, and would be available to devote time to this job. Preferred Technical Expertise: •Strong knowledge of Dart and Flutter Framework •Have worked on API integration and other backend services integration •Has published Apps on Google Play Store and Apple Store •Curiosity to go in-depth of codebases and libraries and have the ability to set it up from scratch •Experience with data-driven decision-making. Company Details: Rjwada is an augmented reality-based fashion-tech startup. Founded by IITD students and mentored by IIMA professors at Rjwada, we are reinventing e-commerce customer experience by providing...

  $921 (Avg Bid)
  $921 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Needed 2 วัน left

  I am looking to redesign our company initiative's logo; Friedkin Veteran Network. I want the logo to look good on shirts as well as hats therefore, the current design needs to be revamped. I have attached samples of what I'd like incorporated into the design...good on shirts as well as hats therefore, the current design needs to be revamped. I have attached samples of what I'd like incorporated into the design. DO NOT copy the samples; use them as inspiration to create an original logo. After choosing the winner, I will need PNG files for both, the full logo and the icon. Please let me know if you have any questions. Please use Lagoon (#00234) and Safari Tan (#A39171) for logo design as this is my employer's colors. Also, see my employer's website to view...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Create a minimal but dynamic logo for the App Store กำลังหมดเขต left

  ATTN FREELANCERS! (.COM) is not the focus of this contest please adjust! we currently have our main logo however its not impactful when u make it the size that you would need for the App Store. (android and apple). the normal size would be 384x384. so im open to a NEW logo, and revamped logo or something in between. The following files are attached to utilize in this project. 1). Fonts to use in this project, there are (2) two of them with Deadly Advance being the main Font, however Slant is used for a couple letters where Deadly Advance was not! 2) Our Main Logo that we currently use! 3) Our initial logo used when the (.com) came to be 4) Our Parent Company's current logo yet we try to move away from that style KEEP IN MIND NO MATTER WHAT OCCURS THE FONTS NEED TO CO...

  $150 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  iOS Game App Ads 1 วัน left

  I need a game developer who can ad AdMob and Unity ads to my mobile iOS game app. The game was made by Unity. Also, I require the developer to upload it into my Apple Store account in order to have it working with the new changes. If interested, please, let me know. Thanks.

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  i need to add apple apy and Andriod pay with my Ruby On rails site urgent job so please apply experance guys only

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  iOS Application Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We recently launched an MVP of our product on the App Store, and we have a solid roadmap of items needing to be implemente...allows users to outsource their to-do list. Example User Stories: Enable Push Notifications Collect Additional Profile Information Tutorial for New Users Build Feed View for Tasks Submitted Authenticate when switching to web view Add Additional Firebase Features Create additional integrations with various providers Allow for additional sign-in methods including Google, Facebook, and Apple Add Live Chat Tech Used: Native iOS App in Swift Firebase - Authentication, Firestore, Functions, Extensions (Stripe & SendGrid Email), and Storage Stripe for Payments Google Secret Manager Custom API Integration with Freshdesk CRM Zapier for Addition...

  $2500 - $10000
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $2500 - $10000
  77 คำเสนอราคา
  Create a Web Application for Android & IOS 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to create a web application for both IOS & Android and submit on IOS Apple store & google play store. it's a very simple web app with a cover image and a bar on the top. will provide exact sample of how I want it.

  $338 (Avg Bid)
  $338 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Mac os Tray Icon Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Check process execution status - Delete moved files on failure 5. Create a Tray Icon - Create Tray Icon (Completed) - Check process execution status (Development target) - Check firewall open status (Developed to - Telnet equivalent) - Display image/text such as version information when clicking the icon (Developed target) Restrictions: 1) Must be deployed as Jamf-Pro > Create as a .pkg file > Apple notarized (we can proceed) > Background installation process > Unable to automatically restart the system after installation 2) Must be written in App form and created in /Application 3) Tray Icon needs to be created 4) When clicking the Tray Icon, a window should be displayed to confirm app information, such as version information 5) Enterprise Recon (install script writ...

  $607 (Avg Bid)
  $607 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Make Me 2 Original Songs (With Vocals) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone to create songs for me (with vocals). The requirements are as follows: 1. The songs should be copyright free and can be distributed to any digital music platform (e.g, Spotify, Apple Music, etc.). Content ID is not necessary as we will not be uploading them on Youtube. 2. They can be of any genre, hip hop, rock, pop, it doesn't matter but should be well enough to pass as a structured song. 3. Vocals are a must, there should be vocals in the song and the vocals should be present during most of the song duration. 4. They can be of any language, English, Spanish, German, Hindi, French, etc. 5. The song length should be a minimum of 2 minutes. However, it is preferable that the song is more than 2 minutes but less than 3 minutes. I'm looking to ...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We would like to run a few registration tests for our online casinos and check the registration process. We are interested in video recording the journey. We need testers from: Italy. Basically we need to create a real user ...project is assigned, I will share steps to you need to follow from the following ones: 1. try different affiliate link - landing page : - register page: 2. opening link from a 3rd party app - whatsapp - telegram + alternatively copy past in link directly on browser 3. multiple device: - IOS safari( even better if different iphone versions - Android - Desktop We need to followup if: - you get " error message " in the final step - you encounter recaptcha problem

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I require a Safari Web Extension for iPadOS that will detect when a PDF has opened in Safari and then automatically open that PDF in the Safari print dialog without any user action. This is so the user does not need to use the Print function on the Safari Share action list but can select their printer and print options before printing the PDF.

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา