ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 apple watch งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ได้ ตัวอย่างงาน

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างวิดีโอ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการงานวีดีโอพรีเซ้นต์สินค้า ประเภท iT หรือ Gadgets ในรูปแบบผสมผสาน กราฟิค ถ่ายภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหว งานประมาณลิงค์

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Image Directory Similarity Checker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to compare a direct...other options in the application and the data should then be saved as default values. The program should use a neural network for the task in order to find cropped and edited variants. The programming language is not specified, but the compiler must be freely available (Delphi, XCode is available on our side) and the source code of the application must be handed over to us. We would prefer an Apple Mac application, but Windows devices are also available. I added an example of similar images which have to be identified. Ideal Skills: - Strong understanding of image processing and comparison algorithms. - Experience in developing similar tools or applications. - Proficiency in programming languages suitable for image processing and file system o...

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Hi Team, We have a tool called smart sampler (), that will help auditors take samples from breakdowns (Ex Sales transaction) then the auditor will match it with supporting documents (Ex Invoi...com), that will help auditors take samples from breakdowns (Ex Sales transaction) then the auditor will match it with supporting documents (Ex Invoice, Delivery note, etc). The auditor will focus in the invoice amount, date and approval usually. I will share two links that will explain the idea. This only to make sure if this suits your experience. Also, we have bigger project if this can be sone from your side we can work on other bigger project. We need intelligent software developers .

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need an ESP-based watch developed with a specific feature: GPS tracking. Additionally, a companion application or website is required for managing and tracking these watches in real time. The app or website should also provide functionality for data analysis. The watch's water-resistance capability is not yet known; flexibility in design to accommodate this later will be appreciated. Skills and experience required: - Proven record in wearable technology development - Fluency in GPS tracking technology - Experience in developing apps or websites with real-time tracking and data analysis functionalities - Able to work under strict deadline, as the project needs to be completed in 1 day.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Write script Hollywood Movie Explained in Hindi 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Hollywood movie to be translated and explained in Hindi. - The genre of the movie can be Action, Comedy, or Drama. - Please consider the target audience of the movie to be either children, teenagers, or adults. The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in both English and Hindi - Experience in translat...consider the target audience of the movie to be either children, teenagers, or adults. The ideal freelancer for this project should have: - Proficiency in both English and Hindi - Experience in translation and interpretation - Strong understanding of movie genres and audience targeting Please provide a brief summary of your approach to this project in your proposal. exp

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Dual-Platform Flutter App Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for skilled Flutter developer to create a cross-platform mobile application compatible with both Android and iOS devices. Currently the app was wrote in Ionic and was removed by apple and google due to some policy issue. You need to re-write it using flutter. After that upload to apple & google, need to approve by apple & google. You need to handle the app till app approved by google & apple. Before you upload, you need to send me apk and ipa for customer to test. The app do not have any API, it is webview which url to customer website. Tell me how much and duration.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Ionic Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Ionic mobile developer. I will provide you existing source code. Currently the app was removed by apple and google due to some policy issue. You need to fix those issue and upload to apple and google and need to approve by apple and google. The app do not have any API, it is webview method. Tell me how much and duration.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  cần xây dựng website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Mình cần thiết kế website bán hàng đồ Apple

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Shopify Setup: Social Media Integration & Payment Options 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a specia...platforms - Facebook, Instagram, and Pinterest. Additionally, the project involves linking up a variety of payment options to my Shopify site, which include PayPal, Credit Card, Google Pay, and Apple Pay. The freelancer will be expected to ensure seamless checkout experiences for my customers across these platforms. Ideal Skills and Experience: • Expertise in Shopify website setup • Experience in social media platform integration • Understanding of eCommerce payment gateways • Knowledge of Facebook, Instagram, and Pinterest interfaces • Familiarity with PayPal, credit cards, Google Pay, and Apple Pay integration. The ultimate goal is to create a user-friendly, secure website that allows easy purchasing and soci...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Envato Downloader Tool 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Quiero crear un Envato Downloader Tool, donde mis usuarios (pagando una suscripción por día, mes, semana o por cantidad de descargas) puedan acceder a un panel, para descargar elementos de envato elements, solo colocando la URL. Exactamente algo simitar a lo de este video, Puedo proveer el servidor (VPS o dedicado), cuenta Envato activa y un ejemplo de un diseño que me gustaría,

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented music producer who can create a piece of catchy, energetic music for the intro and outro of my podcast. The music should be less than 15 seconds in duration. Similar to this music (link) but must be original and not copied. The link: Key Requirements: - Upbeat and Energetic: The music should set a positive tone and engage the listener right from the start. - Less than 15 Seconds: To keep listener’s attention, the intro and outro should be concise and impactful. - Instrument Mix: I'm open to different instruments being used in the music, as long as it fits the overall vibe of my podcast. Ideal Skills and Experience: - Music Production: Experience in creating music for podcasts, commercials, or other similar projects.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Corporate Concept Animation Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled animator to create a high-quality, engaging explainer video. The goal is to clarify a complex business concept for professionals and businesses. please see this example : share your previous work; which is at par with above. Key Requirements: - The video should be an animation - The content must be clear and comprehensive, simplifying the concept for an audience of professionals and businesses - The video should be engaging and high-quality, holding the viewer's attention throughout - I need someone who can work with me to understand the concept and craft a compelling narrative Ideal Skills: - Proven experience in creating animations for corporate clients - Understanding of business concepts and ability to simplify

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...integrations. Your task will be to add Apple Pay as a payment method on our current platform. Currently, we only accept payments via PayPal. The newly integrated Apple Pay method will be primarily for web users, so your primary focuses will be towards browser compatibility and responsiveness. Key requirements: - Strong PHP Laravel and payment gateway integration skills. - Experience with Apple Pay integration particularly for web platforms. Please note: - Design guidelines were not specified. Apply your expert discretion to ensure the implementation aligns with the existing platform's design and functionality without disrupting the user experience. By successfully completing this project, users on our platform will have the flexibility of using Apple...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me convert a short YouTube clip (less than 5 minutes) to a standard resolution 720p MP4 file. Key Requirements: - Experience in managing video files and conversion - Ability to deliver high-quality 720p resolution output Please note that the user skipped the question about any edits needed, so ideally the conversion would be a simple straight transfer.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Project for Laxmi V. 9 วัน left

  I am looking to design a personal locator beacon in a watch so need a watch case that will be able to accomodate the PLB battery electronics as well as a watch movement is this something you would be interested in designing the case for me

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Troubleshoot & Fix Mobile iOS & Android App Issues 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced mobile app developer to help me troubleshoot and fix an issues with my existing iOS and Android app. - The app is currently not generating reports. This seems to be a server or database related issue as well. The main tasks would include: - Investigating the root cause of the problem related to generating reports and fixing it. - Potentially diagnosin...understanding of mobile app architecture - Proficiency in troubleshooting issues, especially those related to server and database connectivity - Familiarity with user interface design and functionality I am currently unsure whether the problem is related to server or database, so a good approach to troubleshooting is essential. The Nexphase App is on the Play Store and a code is needed for the iOS ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  Hola, Soy Fernando y necesito una persona que me cree los acordes y melodía de las canciones que yo les pida, puede ser de cualquier artista y normalmente serán canciones nuevas. Los acordes deben ser simples (3 Notas) y la melodía debe ser la voz (s...sea para hacerla, con que le MIDI este bien me basta. Pagaré 3 Dólares por cada canción (En la publicación dice 10, pero porque no deja poner menos).Si me gusta tu trabajo podremos trabar a largo plazo e ir pasando más canciones. Si están interesados podemos empezar con la primera canción que sería esta: y quiero lograr un resultado así (puedes guiarte pero no copiar, sino no me sirve): Eso es todo, espero puedas ser parte de mi equipo. Saludos

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Urgent iOS Xcode Certificates & Sign-In 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled developer to assist with the following: - Secure sign-in integration: I aim to utilize the Apple Developer account for seamless login. - Certificate selection: Help in identifying and utilizing the right certificates in Xcode for optimal performance. The project is urgent, so prompt delivery is crucial. I look forward to working with you.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Reference video : Here are the requirements: • Video Script/Voiceover: We will provide these for each video. • Understanding of Content: You must fully understand the content to ensure nothing important is left out. • Demo Video: To consider your application, you need to create a 30-second demo video based on our script/voiceover. • Budget: $10-$20 per video. • Quality: No compromise on video quality; it must match the reference video. • Agreement on Price: Only contact us if you agree with the price. Thanks!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Immersive Family Journey YouTube Video Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone expert in creating engaging descriptive videos for YouTube. The video needs to document 15 years with my children from my collection of Apple photos and music. Key Methodologies: - Video length: More than 3 minutes - Mood: The video should evoke a sense of journey, love, and heritage. - Photo count: Use more than 100 photos. Desired Skills: - Excellent skills in video editing and storytelling. - Experience in creating biographical and family videos. - Ability to create immersive and engaging content. - Proficient in Apple iMovie or equivalent software. The end result should be a high-quality YouTube video that perfectly captures 15 eventful years in a tasteful, watchable way.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Legion Entertainment Gaming Videos / Content Creation 1664 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Welcome to the Job listing for Legion Entertainment's Videos! This is a unique job opportunity and we are looking for specialized talent. Make sure to read this job listing carefully to understand exactly what this is. We are looking for someone to create video content for our online computer games - Fantasy & Destiny The links for these games are: https:...are able to be creative and do what you want, but you will be given a topic. If you have any questions, feel free to reach out and ask. To be specific, this job should be a maximum of 4 hours per day of work, 5 days a week but can become more if you are good and talented with this. Here is link to a video, as an example of what we need created. This is also on our game:

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Buildrz est la plateforme de conception immobilière qui regroupe les données et les outils pour concevoir des projets de logement vertueux et rentables, du terrain au permis de construire. Buildrz s’appuie sur une IA unique capable de modéliser en 3D les enjeux juridiques, financiers et environnementaux des projets immobiliers et ce dès les premières réflexions de projet,...urbaniste Goût pour le code et la logique Rigueur et autonomie Excellent niveau de Français Recrutement Le processus de recrutement se déroulera en 2 étapes : 1) Un questionnaire logique pour tester tes compétences d'analyse réglementaire 2) Une visio de 45 minutes pour en savoir plus sur ton parcours et tes aspirations ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Soap-Making Machine 3D Model Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented 3D modeler who can craft a design for a soap-making machine, with the aid of a video I'll provide. Specifications: - The video of the machine is in MP4 format, which I'll share with you to help grasp the machine's structure and requirements. - The 3D model is to be created in AutoCAD, so experience with this software is a must. - The level ...representation, so the detail level should be sufficient to convey the machine accurately without the need for intricate textures or moving parts. Ideal Skills: - Proficiency in AutoCAD, with a portfolio that demonstrates prior work in the tool - Experience in industrial or machinery design is a plus - Ability to work with limited visual references to create an accurate 3D model

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking for a highly skilled 2D animator who can bring my script to life in a 30-second video. This video will serve as the main content for a social media advertising campaign, with the primary goal of promoting a product or service to a diverse audience. Here's the sample video:

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I need 3000 watch hours on my YouTube channel within 1 week. My fixed budget is 30 usd which will be disbursed after successful monetization. let me know if you can handle the work.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  30-sec Custom 2D Animation for Social Media 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled animator who can create a 30-second, 2D animation video for my social media advertising campaign. The main goal of this video is to promote a product and to engage my audience. Here's the sample video: Please provide me with a quote for the production of the video, along with an estimated timeframe for completion.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...with 3 news -----------line--------------- Part 3. Field of actions (called "aree di intervento") -----------line--------------- Part 4. Gallery of 3 Events (the nextest, the closest in order of time) -----------line--------------- Part 5. Services/Programs -----------line--------------- Part 6. Gallery of 3 or 4 Books to sell (randomly) -----------line--------------- Part 7. Gallery 3 Videos to watch (randomly) -----------line--------------- Part 8. Information of our company Colour and template of our home page has to stay like in the example: Our colour are violet (this kind of violet, for image, graphic things), black (for the text) and grey (for background) We need: - a userfriend way to insert, edit, modify, manage and publish article/news (they must appear di...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  193 คำเสนอราคา
  Logo Reconstruction 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...reconstruct our existing logo. Unfortunately, the original files are missing, so the logo needs to be recreated from scratch. The project involves the following changes and adjustments: Text Replacement: The current text in the logo needs to be replaced with new text. The font for the new text should be similar to the existing one but more modern and legible. Logo Icon Adjustment: The current icon (an apple with two leaves) should be replaced with a similar, but less whimsical and more clearly recognizable icon. The new icon should maintain the same theme and retain the logo's recognizability. Requirements: Experience in graphic design and logo design. Proficiency with design tools (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.). Creativity and attention to detail to produce a high-...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา

  I'm looking for a flutter app expert to customise this app and publish it to the app store and play store. I will provide the source code of this app, the hosting server for it and pay for google and apple store charges. Tasks required: 1) Changing the name, logo and primary colour of the app to match the logo 2) Changing this web app to a mobile app and publishing it in the App Store and Play Store I would require the screen recording of how the customisation is being done so that I can customise it later on. PS: The budget is already mentioned in the post, please do not place the bid and quote a higher amount in the chat.

  $302 (Avg Bid)
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Editor Profesional de Video 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Editor Profesional de Video Estamos buscando un editor profesional con habilidades avanzadas en Adobe Premiere Pro y After Effects para unirse a nuestro equipo de manera remota para la empresa margency.es. Si tienes una pasión por la edición de video y la creación de animacion...cumples con los requisitos y estás interesado en esta oportunidad, por favor envía tu currículum y portafolio de trabajos previos a [correo electrónico o enlace de aplicación]. ¡Esperamos contar contigo en nuestro equipo para seguir creando contenido innovador y de calidad! Editar como los siguientes videos:

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Small Single-Sided PCB Design For Water Humidifier 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Adjustable mist level control. 5. Auto-start functionality after a predetermined time period. 6. Battery-operated with USB charging capability. 7. Can Run for 8 hours 8. With Low water indication The LINK for the final Product video and PCB Video is attached below Final Product PCB Video Key Points: - PCB Type: Single-sided - Dimensions: Less than 10cm x 10cm - Complexity: Medium You should have experience with circuit design, particularly with single-sided boards and have the ability to handle moderate complexity. A solid understanding of electronic components and be able to work with precision is crucial. Your final design should be production-ready, and you

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Grabación en vídeo 4 วัน left

  Estoy buscando un Filmmaker freelance para realizar una grabación en vídeo: Media jornada de grabación (el 4 de Junio por la mañana) en Madrid Capital (Zona Simancas/San Blas). Hay que grabar una máquina de análisis de laboratorio: Cómo es, su aspecto extern...diversos componentes, a un técnico del laboratorio trabajando con ella, etc. Tengo un guion con orientaciones acerca de los planos a realizar para que en el rodaje puedas ir más orientado, pero son del estilo de lo que te cuento arriba. Adjunto un vídeo similar que realizamos el año pasado (el actual es menos manipulación en mesa y más detalles de partes de la máquina): Me gustaría que se grabara con cámara tipo Sony Al...

  $33 - $271
  พื้นที่
  $33 - $271
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me with setting up and configuring the payment options for my Shopify app. Key Requirements: - **Payment Gateway Integration:** I need to integrate Apple Pay, PayPal, Cash, and Credit Card payment options into my Shopify app. - **Configuration:** I want these payment methods to be seamlessly integrated and configured properly, so my customers can make hassle-free transactions. Ideal Candidate: - Proficient in Shopify app development - Experienced in payment gateway integration - Familiar with Apple Pay, PayPal, Cash, and Credit Card payment systems - Attention to detail and can ensure a smooth user experience.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  We need an experienced React Native developer to finalise the development of our innovative media player app. About the App: This app is designed to transform how users engage with content through AI-driven features such as conversational AI interfaces, intelligent recommendations and interactive transcripts. The app is approximately 60% complete and requires i...We have specifications for applicants to review on request. Key tasks include: - Implementing new UI designs - SQLite for local caching - Configuring media player functionality Required Experience: The developer must have: - Extensive experience in React Native - Proficiency with the Expo framework - Strong understanding of integrating backend services - Experience in launching apps on both the Apple App Store and Google ...

  $1552 (Avg Bid)
  $1552 การประมูลเฉลี่ย
  162 คำเสนอราคา

  I'm a singer-songwriter with my own recorded CDs ready for publishing. I’m in need of a freelancer that has experience with online music diffusion. The ideal person for this project will: - Have experience with publishing music on streaming and social media platforms. - Successfully publish my music across Spotify, Apple Music, Instagram, Tidal, Facebook, Twitter, YouTube, Amazon Music, and TikTok. - Guide me through the process of publishing and boosting visibility within these platforms. When applying, please detail your previous experience with similar projects. Let's make some noise!

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Desarrollador Frontend ionic con angular iOS y Android 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Se necesita un desarrollador frontend que sepa de ionic con angular para realizar diferentes tareas a lo largo del tiempo. Se requiere un trabajador con el que se pueda contar durante varios meses para trabajar 2-3 horas al día máximo. Debe contar con un Mac para poder compilar la aplicación y publicarla en las tiendas de Apple y Android. La app se llama Racket Score y el trabajo consistiría en mejoras en la app ya existente

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Trophy icon Paracord Bracelet Illustration 8.5 x 11" 2 วัน left

  For the contest, please just illustrate 1 or 2 steps, so I can see what you're capable of doing. The winner will be then paid $25.00. Then $35.00 more to finish the complete illustration. I'm in need of an illustration that explains how to make a paracord bracelet, specifically using the Solomon/Cobra design. The image ...and experience: - Strong illustration skills, particularly in a cartoonish style. - Experience in creating vector graphics, especially in SVG or AI. - Understanding of designing for children, with a keen eye for engaging visuals appropriate for that age group. Please use the following files and links. These are the exact design I need illustrated. The dimensions should be 8.5" x 11"

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm searching for a portrait photographer who can buy a series of pictures featuring different apple varieties and apple plants. The pictures should be taken using natural outdoor lighting. Key Requirements: - Portrait Photography Skills: A good eye for capturing the nuances and details of apple varieties and plants is essential. - Access to Natural Light: Given the requirement for outdoor lighting, the ideal candidate should have access to suitable outdoor locations. - Appreciation of Nature: A passion or respect for nature and plants would be a plus, helping bring out the beauty and uniqueness of different apple varieties. Please provide your portfolio or examples of previous work that demonstrate your ability to capture the subject matter in a portrait...

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm starting a new enterprise and need experienced freelancers to assist me with reskinning a codecanyon app using flutter and subsequently installing and uploading it to both the Google Play and Apple stores. The application is educational in nature. Main tasks to be performed: - Reskinning the codecanyon app using flutter - Installing and uploading the app to Google Play and Apple App Store Ideal skills for this project include: - Strong proficiency in Flutter for app reskinning - Experience with uploading and launching apps on both Google Play and Apple App Store - Knowledge of educational apps is a plus, but not essential, as the app's core functionalities have already been planned. Please note that while the core functionalities for the app have been ...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Editor de vídeos de YouTube (Solo hablantes de español) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ¡Hola! (ONLY SPANISH SPEAKERS) Estoy buscando un editor que me ayude con la edición de mis vídeos para YouTube. Es un canal que lleva poco tiempo de creado pero ha mostrado buenos resultados en...ayude con la edición de mis vídeos para YouTube. Es un canal que lleva poco tiempo de creado pero ha mostrado buenos resultados en cuanto a las reproducciones que obtiene. Para este trabajo yo pondría la voz, y la persona tendría que ir seleccionando fragmentos de vídeo de stock, escenas de película, o cualquier otro recurso visual Aquí el contenido que yo he creado: Si creen que son adecuados para el proyecto por favor adjuntar vídeos que hayan editado, los estaré revisando. Muchas gracias por postularse

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Professional Video Voice Restoration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This video was recorded without a mic, i want to see if there's a simple way to make it sound more professionally recorded

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Flutter/Magento Developer Needed for E-commerce Project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...IN FLUTTER NOT Magento I need ONE VERY EXPERIENCED DEVELOPER to resolve this I have already got developers but they are struggling This must be resolved fast! MANDATORY SKILLS: Apple pay and Add to cart as guest and customer, simple and configurable products If you are in India you must be able to test apple pay from india in sandbox. Key Responsibilities: - **Magento Backend**: The primary focus will be on order management. You should be able to efficiently manage orders within the Magento framework, ensuring smooth operations for our e-commerce store. - **Payment Integration**: We're keen on integrating Apple Pay into our checkout process. Your role will involve setting up this payment gateway, ensuring it's securely integrated and functions smooth...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalistic Silver & Gold Logo Design 4 วัน left

  I'm looking for a creative and skilled logo designer to create a minimalistic logo for my company, 'Project Silver'. Key Requirements: - The logo should feature a silver robot head similar to the Apple robot emoji. - The robot should have a sleek and minimalistic design. - There should be a gold halo above the robot's head. - The color scheme for the logo needs to be a combination of silver and gold. - The final design should be suitable for both digital platforms and print materials. - The logo should be as iconic as Apple’s emojis. Ideal Skills & Experience: - Proficient in logo design with prior experience in creating minimalistic designs. - A good understanding of color theory and ability to work with silver and gold. - Experience in designing f...

  $318 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  Process Automation Machine Design and Production 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in the design phase, ensuring the machine is practical and efficient for its intended purpose. - Implement an intermediate level of complexity, incorporating some electronic components. - Provide guidance on suitable materials for the construction of the machine, and help me source these if necessary. - Automate an mailing bag process for at least 6 produced per minute - Required Skills and Experience: - Proven experience in designing and producing automated machines. - Strong mechanical engineering background. - Experience with incorporating electronic components into mechanical systems. - Proficiency in material selection for machinery, with a preference for sustainable and cost-effective solutions. This project offers an exciting opportunity

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Scat Transcription Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please notate the melody sung from 6 min 17 secs to the end of this venue: Please provide a PDF of the treble clef melody plus the scat syllables written out.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน apple watch ชั้นนำ