ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,676 application android sip voip งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  hello freelancer,we are looking for developer who have strong knowldge in voip calling and also have knowldge about cloud.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi. The consultant will remotely help us finish the setup of IP pbx elastix. Make sure that all calls are secure...fail2ban etc..ensure a sip trace log on demand with setup of a function...

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  i have a freepbx system and need to configure one sip detail but not able to use that details like as sip trunk. if i put same details on xlite or IP phone its working fine. so its a simple task but i need some expert one for this.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i got this error in asterisk and freepbx under centos "The number you dialed is not in service, please check your number and try again" im using twilio sip trunk, please i need soeone who fixed, everything i twilio is already done

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Softphone WEBrtc - asterisk 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Necesitamos hacer un softphone basado en WEBrtc, que funciones desde todos los navegadores compatibles con esta tecnología, se conectan por sip a nuestro servidor asterisk

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...CarrierBid. I have 40 more icons that I need designed for the following subjects: 1. Free WiFi 2. WiFi Router 3. Network Access Point 4. Customers walking 5. Just the word: “SIP” with a telephone handset 6. Paper icon with the words: RFP RFQ RFI with a $ symbol 7. Language Translation services 8. iphone notification 9. Increased sales 10. Advertising

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  VOIP dial plan digit map Epygi QX50 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have a customer using Yealink T48G & T46G phones and an epygi qx50 in Australia. Their VOIP provider uses E164, which is a big pain for them, because they have to add 61 in-front of everything. They want to be able to dial local numbers such as 40567392 (this is a local number of 07 40567392 or E164 61740567392) national number such as 07 35625462

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We will have 2 android phones They will be connected by a crossover 3.5 mm cable on phone 2 you will create an app that 1. listen for dtmf dial or voice dial. When a dial is received, issue a tone to acknowledge. when ringing begins, issue a tone. if busy/congestion/not available, issue a tone. when call has been answered issue a tone, when call gets

  $2511 (Avg Bid)
  $2511 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  VOIP dial plan digit map Epygi QX50 & Yealink T48G & T46G 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, I have a customer using Yealink T48G & T46G phones and an epygi qx50 in Australia. Their VOIP provider uses E164, which is a big pain for them, because they have to add 61 in-front of everything. They want to be able to dial local numbers such as 40567392 (this is a local number of 07 40567392 or E164 61740567392) national number such as 07 35625462

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  VoIP service application needed 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  Need to start my own VoIP service please apply if you know everything

  $1167 (Avg Bid)
  $1167 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  FreePBX Admin 2 days left

  Hey, guys, I have a simple project. I have a FreePBX server that I need to build an inbound Sip trunk to 2 separate carriers + build inbound routes for them. It should be a simple process. Please respond to the bid with "What up Dingo" at the beginning of your message so that i know you have read.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  A- I have a linphone based ios VOIP app. I want to modify it by: 1- When first downloading and installing app and registering it does not work from the first time. 2- Reset Ringtone to use phone default ringtone 3- Change audio selection to PCMU only ( only one codec must be selected now several). 4- Replace wherever showing Linphone with VoiceHi

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Create a VPN Based VOIP Communication for Mobile Users 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  We have 2 sophos firewall installed XG115, now in the network we have IPPBX installed behind the firewall at 2 locations as enclosed is the network map below. Now as it can be seen that both firewalls are connected through an IP-SEC Tunnel and both the firewalls have an IPPBX behind them. Now the issue is that when we connect from a mobile user through VPN, the mobile user is able to connect to t...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  VOIP Expert needs -- 2 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  I have installed my amazon ubuntu server and asterisk server . Asterisk server is working well . I am looking for somone that can install and connect SIP so that I can send sms code perfectly

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have installed my amazon ubuntu server and asterisk server . Asterisk server is working well . I am looking for somone that can install and connect SIP so that I can send sms code perfectly

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Need sip calculator script written in php

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Web development 8 hours left

  I need a new website. I need you to design and build my online store. Service provider company:- - Credit report, - Home loan, mortgage loan, personal loan, busines...Service provider company:- - Credit report, - Home loan, mortgage loan, personal loan, business loan, gold loan, car loan - investments, fixed deposits, insurance, mutual fund, SIP.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  The business is a provider of cloud based communications which includes: Skype For Business Microsoft Teams Cloud Contact Centre Office 365 Sip Trunking Hosted PBX We require assistance in developing and revamping our website content, feature guides, product bundles, resources for customers (How2Guides/FAQ etc) some of which we have but need updating

  $2395 (Avg Bid)
  $2395 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I have all details .i need to configure sip and configure asterisk server . VIP experts

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I already have a demo voip app with Integrate Callkit, Pushkit, I use third party phone service provider. I need to make Voice call work between virtual number and actual phone numbers.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...security, quick SIP registration with a proxy, easy call routing management, multi-tenant PBX for each user sign up and billing system ready for online payment 3) Integration with CRM. Technology expertise 1) The engineer must possess good knowledge of Asterisk and Kamailio system 2) The engineer must have an in-depth knowledge of SIP layers 3) The

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello i need to bulid sip filter to filter Retail Voip traffic

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...looking to develop a mobile app that will integrate specific API from our middle ware platform. Initially the app will only need to be for android devices. The mobile will need to integrate with a telephony platform for sip communication and a messenger platform. The majority of the mobile devices will not have cellular service and will be strictly wifi.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  Looking for assistance in configuring Cisco call manager for sip trunking.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need someone to setup a voip switch to forward calls with a cdr database witch check incoming calls and add them to blacklist/whitelist/graylist by some rules dynamically based on previous database records , rules should be definable and trainable for future change if there is a script I need some samples .

  $587 (Avg Bid)
  $587 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need a very simple customisation of a Android based free / open source SIP client(sCIPsimple,Linphone or anything). I want the default values of my server to be populated in place of blanks in configuration forms. So, all you need to do is replace the values and compile and give me.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello. We are looking VOIP Tunnel software solutions to bypass voip calls in blockage area . It is encrypts/decrypt SIP and RTP packets and send voip traffic between soft switches without blockage . We are looking experienced guy who already developed or worked on this .

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We'd like to create an asterisk-based calling system for internal communications, including multicast messages and intercom calls. Incorporating a basic effective web interface, similar in effect to solutions such as Freepbx, with some custom functions and inputs.

  $1379 (Avg Bid)
  $1379 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We are a growing VoIP Business Phone/Communication Systems company based in Wilmington, DE looking to expand in the European and Asian Market. Job Description: # Should have to communicate and explore new customers through voice call or email or any means for communication. # Perform day to day digital marketing for given services through social

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...initially provide reporting capabilities on Twilio's SIP trunking product. Using Twilio's REST API, you'll build the following: 1. User auth 2. Dashboard with usage data (much like what twilio provides now, but for the subaccount) 3. Historical reporting - whatever twilio provides data-wise on the SIP trunk side of the house (call date/time, ANI, duration

  $4360 (Avg Bid)
  $4360 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  A- I have a linphone based ios VOIP app. I want to modify it by: 1- When first downloading and installing app and registering it does not work from the first time. 2- Reset Ringtone to use phone default ringtone 3- Change audio selection to PCMU only ( only one codec must be selected now several). 4- Replace wherever showing Linphone with VoiceHi

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need an application that runs on Android phones (4.0 or above) and can send/receive calls through SIP (Can use any sip stack like sipdroid) and forward it to the GSM network. The application should then forward the audio and convert from SIP to GSM and vice versa. Full description below. Please review and message me with considerations. If any

  $1321 (Avg Bid)
  $1321 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Basically converting BICC to SIP and SIP to BICC using OpenSS7 or any other proved open source library. Performance and stability is an important factor

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We need experienced users who have already done similar projects We need integration of embedded SIP cilent woth WEBRTC to work with FREEPBX with all functions supported : hold transfer - attended , unatennded dial etc .. link : [login to view URL] regards

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I want to build a customized SIP/VoIP Softphone with one new Skin design as per choice and my logo for unlimited user license that runs on PCs. Windows. The server side it's done and use Asterisk server with PJSIP. I would like that the developer use other solutions to do that, doesn't start by the zero. I hope at least these features in the 1st step

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want to build a customized SIP/VoIP Softphone with one new Skin design as per choice and my logo for unlimited user license that runs on Android and iOS app. I would like that the cost of project be showed in separeted Android and iOS and hope that the developer use other solutions to do that, doesn't start by the zero. I hope at least these features

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I want to build a customized SIP/VoIP Softphone with one new Skin design as per choice and my logo for unlimited user license that runs on PCs. Windows and Mac. And in the future on mobiles.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...in this field , this is simple problem. This is my result to run my code. ***********My code************ from pycall import CallFile, Call, Application call = Call('SIP/flowroute/18882223333') action = Application('Playback', 'hello-world') c = CallFile(call, action) [login to view URL]() *******************result******************** Traceback ...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We need a VOIP application and a CRM that can work together. We need to be able to upload data from Excel with names, telephone, address, Political Party, [login to view URL] should create a profile of the person so when the volunteers calls the person and they pick up, it counts the time on the call and when they hang up they can select to leave a note, any special

  $1957 (Avg Bid)
  $1957 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  I will like you to completely setup a VoIP Switch on our server and do the basic configurations for retail VoIP Traffic as discussed. Thank you.

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hello, community I am looking for an engineer in networks for making a set up of an extension in a sip server remote.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  dear all , i have pcap file which it capture from wire shark for my sip switch .. i want such script which will locate pcap file , and extract audio data from it .. it is RTP ... but i do not know the encode format (g711 or g722... ) the one who can have this project should first extract audio from sample i will send to him then we can start

  $957 (Avg Bid)
  $957 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need build a sip app with vpn, sip and ssl, please contact for detail

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...если все правильно и звонок пошел, то ему вылетит окошко, что вам звонят. Скрипт формирует USSD команду, исходя из введенных данных, форму которой я вам дам, логиниться на SIP сервер исспользуя Логин,Пароль и адрес сервера и отправляет комманду на сервер(делает вызов), отправляя эту команду происходит звонок с подменой номера, как только трубку поднимают

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Company is looking vibrant developer who can build a SIP stack on a currently developing application. This facility will run on an existing app that is only available on Andriod. SIP stack must be designed to perform on single task. 1) Press a button to dial a fixed number on a SIP network.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...project named "VIBER WHATSAPP WECHAT FACETIME SIP GATEWAY", that you have finished it 90% can we talk about this and maybe you can develop this for me also? Hello, We need to develop a SIP to Viber, Whatsapp, WeChat and Facetime gateway. The gateway should be able to pass voice calls incoming over SIP and forward them through Viber, Whatsapp, WeChat

  $2764 (Avg Bid)
  $2764 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Basic router configuration (IP Address, hostname, access credentials)  SIP Trunk configuration from Cisco Voice Routers 1 and 2 to Genesys Virtual IP  ISDN PRI ports configuration  Dial Plan configuration  Inbound and Outbound Calls Testing

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล