ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 arabic translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Design me a Product a 6292015 หมดเขตแล้ว left

  ...मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need someone that is available in Tokyo (near Akihabara) on April 13. There will be a speaker who speaks in English, and you will need to translate in Japanese. You have to be there in person, this is a local job; not an online job. The conference could last up to 5 hours.

  $100 - $1000
  พื้นที่
  $100 - $1000
  0 คำเสนอราคา
  "Physics Tutor for College Level Engineering" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a tutor who can teach physics to someone in their first year of engineering college. I prefer the tutor to be from Egypt and speak Arabic. The tutor must have a college degree in physics or a similar area. Here's what I need in a tutor: *Really good at understanding and explaining physics, especially the parts important for engineering. *Has experience teaching one person or a few people at a time. *Can speak and explain things clearly

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  In need of a professional translator with expertise in legal documents. English to Italian translation services are required for my legal documents. The ideal candidate must understand legal terminologies in both English and Italian. Requirements: - Exceptional proficiency in English and Italian - Expertise in translating Legal documents - Concentration to detail - Punctuality and reliability Skills and Experiences: - Prior experience in legal translation from English to Italian - High level of fluency in English and Italian - Familiarity with legal terminologies in both languages.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in urgent need of a translator who can proficiently convert my English health-related materials into Italian within a week's time frame. The following are the specifics: - The project involves an e-book of 3869 words that needs to be translated. - You must maintain the same format and layout as in the original eBook. - The content is general, so no specific expertise is needed, but familiarity with health-related verbiage will be a plus. In line with my limited budget, I encourage only freelancers who can offer affordable rates to reach out. Ideal Skills: - High proficiency in English and Italian - Previous translation experience - Familiarity with health-related content - Attention to detail in maintaining book layout - Ability to work within tight deadlines.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Arabic Ecommerce Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to develop an ecommerce website that is tailored for the Arabic market. The website will sell a variety of products and must have a user-friendly backend for easy product uploads and order management. In addition, we require the ability to receive orders via email and WhatsApp. Requirements: - Ecommerce website development in Wordpress platform - Arabic language support - User-friendly backend for easy product uploads and order management - Integration with email and WhatsApp for order notifications - 1 year of free technical support I'm looking for a skilled web developer to create an e-commerce site for my business. The key functionalities should include: • Product listing and details - I want my customers to easily browse and find more informatio...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  We have 12 documents that need to be translated from English to Italian. Only native, please!

  $19 - $162
  ปิดผนึก
  $19 - $162
  13 คำเสนอราคา

  We have 12 documents that need to be translated from English to German. Only native, please!

  $19 - $162
  ปิดผนึก
  $19 - $162
  14 คำเสนอราคา
  Seeking Proficient German Translator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 12 Modules need to translate from English to German, Please not Payment will be done after complete project so if u agree with that then place your bid. Thank you for your attention, and I look forward to receiving your application.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert translator with the ability to translate an extensive document (approx. 1,064,600 words) from Italian into both French and German. The content of the document is related to the hostelry sector, however it might not strictly fall under the hospitality industry. Your responsibilities: - Provide accurate and quality translations - Maintain the original format of the document where needed Key qualifications: - Advanced proficiency in Italian, French and German - Previous experience with large translation projects - Familiarity with hostelry-related content - Good attention to detail

  $2709 (Avg Bid)
  $2709 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Project for Loa A. 9 วัน left

  Hi Loa, I noticed that you're a translator as well: would you be interested in proofreading 850 words (small file) English - Danish for us? We're a translation company and this file was translated by the client (they have an employee who lives in Denmark but who isn't a native speaker) and they want us to check it. It's quite a rush, so it would be great if this could be done this evening or delivered tomorrow morning early. Do let me know if you're available and interested so I can send you the file to take a look, okay? I expect it to be a quick task and our budget is 15 Euro (plus a good review of course). Thanks, Jan

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Chinese-English Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient translator to convert novels from Chinese to English. The novels are of the literary fiction genre (romance mostly). Key project components: - Effective translation/adaptation of literary novels from Chinese to English while maintaining the narrative tone - Willingness to handle long text contents Ideal Skills: - Fluency in both English and Chinese language - Capacity to handle large translation projects, with a keen eye for detail You do not need to have experience translating this type of content, but you do need to have a good command of both languages. Payment is $15 per chapter (chapters are between 1000-1500 words) Looking forward to working with someone who can faithfully replicate the style, and depth of the original text. Good luck wit...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Project for Johannes 9 วัน left

  Hi Johannes, I noticed that you're a translator as well: would you be interested in proofreading 850 words (small file) English - Finnish for us? We're a translation company and this file was translated by the client (they have an employee who lives in Finland but who isn't a native speaker) and they want us to check it. It's quite a rush, so it would be great if this could be done this evening or delivered tomorrow morning early. Do let me know if you're available and interested so I can send you the file to take a look, okay? I expect it to be a quick task (20 minutes or so) and our budget is 15 Euro (plus a good review of course). Thanks, Jan

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  £10 project !!!! I'm seeking a capable freelancer with a mastery of Adobe Acrobat to amend page numbers on a 60-page PDF document. FORMAT cannot be changed Accessibility to and proficiency in Adobe Acrobat is a must for this job as this is the prefered editing tool. The tasks are as follows: - Edit the page numbers to reflect an Arabic numeral sequence from 1 to 60. - The amended page numbers should be positioned at the bottom of each page. Experience in PDF editing and a keen attention to detail will be the ideal qualifications for this project. This seemingly small task is critical for the organization and readability of the document, hence its significant importance. Please bid with your best rate and timeframe for completion. Thank you.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am Mohammed, a highly skilled translator specializing in English to Arabic translation. My core expertise lies in translating informal correspondence. However, if your requirements are slightly different, don't hesitate to ask, as I'm always open to challenges. Skills and Experience: - Proficiency in English and Arabic. - Experience with informal correspondence translation. Please note, I always strive for the high quality in my work, but the question about the specific quality control method was skipped. If you find this important, let's discuss this aspect during our cooperation. Looking forward to your bids.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm searching for a linguist proficient in English and Lithuanian. The task entails translating some content, but unfortunately, the specific subject matter has been left unspecified. Consequently, freelancers with broad knowledge and experience across various industries - be it Business, Legal, or Technical - would be favored. Please inclu...broad knowledge and experience across various industries - be it Business, Legal, or Technical - would be favored. Please include these in your application: • Your past work experience • Specific translation skills • Project proposal: your workflow, timeline, and rate Proactivity, attention to details, and the ability to meet tight deadlines are traits I value greatly in a professional translator. I’m looking ...

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  5 คำเสนอราคา

  ...investigator with a focus on counter-terrorism, who can execute tasks at an international level. Key Responsibilities: - Conduct surveillance and gather intelligence relevant to the investigations. - Carry out active field operations, ensuring the safe and legal apprehension of suspects. Requirements: - Extensive experience in international counter-terrorism investigations - Must be fluent in Arabic, German and English to ensure effective communication in diverse regions. - Demonstrable experience in surveillance, intelligence gathering, and active field operations. - Strong analysis capabilities, with the ability to make informed decisions on the basis of gathered intelligence. This role is rigorous and demanding, requiring a detail-oriented professional with a solid back...

  $7 - $13 / hr
  พื้นที่
  $7 - $13 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Spanish translation 6 วัน left

  I'm urgently in need of a Spanish translator to handle this job. No Google translator should be used otherwise it will be rejected.

  $1127 (Avg Bid)
  $1127 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced translator to handle translating an extensive document from Italian to Spanish and English. This task involves the translation of approximately 282,000 unique words in over 466,777 words Excel document. Key Requirements: - Fluent in Italian, English, and Spanish - Expertise in translation, particularly in the field of hostelry - Ability to deliver accurate translations in an Excel format - Timely delivery, ideally before March 19th Suitable candidates should have strong experience in translating hospitality-specific terms and the capacity to handle large volumes of text within tight deadlines.

  $3829 (Avg Bid)
  $3829 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Need to Apps translation from English to Spanish for our long term project. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allow any google or automated translation. Budget: $7/1000 words Deadline: Asap

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Shop Locator App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...customers to the shops around them using Android/ios maps app. - Shop's owners registration: A functionality should exist to allow shop owners to register their businesses. - Shop's info review: The app must include a section to review and examine simple information about the different shops. - Shop's owner registers via SMS authentication - Customer can filter categories on map, change language (Arabic or English) The preferred applicant should understand UI/UX design principles and demonstrate prior experience in developing applications with similar functionalities. Mastery in geolocation services will be highly advantageous. Please provide a portfolio of relevant work examples when bidding. The locations on the map determined by colored drops. Each color ref...

  $1303 (Avg Bid)
  $1303 การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional translator to convert a business communication document from English to Chinese. Key requirements include ensuring that the translated content maintains its original meaning and tone. The ideal freelancer would: - Have proficient English and Chinese language skills - Have experience in translating business documents - Pay strong attention to details and maintaining confidentiality - Be available for potential future projects. I look forward to working with a skilled freelancer who can deliver this project in a timely and professional manner.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create an Android multi-vendor store application. Key Features: - The app should support multiple payment options. - It needs a product review and rating system. Experience & Skills: - Familiarity with Android development. - Prior experience building e-commerce or multi-vendor platforms. - Understanding of payment gateway integration. - Fluency in Arabic is preferred but not essential.   Overall, it's a marketplace for physical products. Looking for commitment to deliver a user-friendly application that offers smooth transactions between multiple sellers and buyers.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา
  Enhancing Facebook Accessibility 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer with experience in optimizing Facebook reach to help me increase the reach of my page. It's important to consider Facebook's current policies that are affecting the reach of Arabic content due to the ongoing situation in Gaza, Palestine. Additionally, expertise in blogging is a plus. Please reach out if you have the necessary skills and experience to assist with this project. Thank you.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  HelloGreetings of the day I hope th...Should be residing at the Locale during the time of the project.   ·         Should be familiar with the local businesses, Points of interest, colloquialisms, etc., ·         Should have access to a good internet connection and a computer. ·         Should be available for at least a minimum of  20 to 30 hours per week. Your schedule will be flexible. Languages we are hiring : Milky Way ar_AE Arabic - UAE Light Speed en_GB English - Great Britain Light Speed en_US English - USA Note: We need natives so if any user is found using a VPN he/she will be removed from the project and if any vendor resource is found using VPN his whole team will...

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  English to Arabic Translation Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a skilled translator to convert English content into Arabic. The type of content to be translated remains unspecified, hence it could range within various sectors. While applying, please include: - Detailed bespoke project proposals Knowledge of a specific Arabic dialect is not a requirement, thus all Arabic linguists are welcome to place their bids. Please make sure your proposal reflects your understanding of the project and elaborates your strategy towards it. I am interested in seeing how you approach the diverse potential content topics. Let's collate our skills and make this project a success! 29 pages proposal to be translated..

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient translator who can effectively translate my marketing materials from English to French. Here's what I need: • Fluent French and English language skills • Expertise in translating marketing content • Understanding of subtleties in both languages • Strong attention to detail It's not necessary for this project but experience in localization can be a plus. Your main task would be translating the text precisely without losing the original tone and message. Please note that localization services are not required for this project. Your primary focus should be providing an accurate translation of marketing materials while maintaining the context and intent of the original content. I'm looking for a quick turnaro...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I require a professional translator to render a psychological book from English to Arabic. Details: I am seeking a professional translator to help me translate a book from English to academic Arabic. The book is a non-fiction piece of about 212 pages, (3 chapters and the introduction is already translated but need proofreading and checking for accuracy, and 3 chapters and the conclusion are not translated at all) and I need the book to be translated accurately and fluently into academic Arabic. The translator should have a strong command of both English and Arabic, as well as a deep understanding of academic language and terminology. The translator will need to follow the provided guidelines and ensure the translation is free of e...

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am in search of a competent developer to design and create a website primarily to translate movie scripts. Here are the key features of the website: • Translates Movie Scripts: The primary purpose of the website is to translate movie scripts. The original script input should then be translated into three languages: English, Spanish, French, and also Arabic. • Displays Translated Scripts: The website should be programmed in such a way that the translated movie scripts will be displayed prominently on the website. Preferred Skills: • Strong knowledge of translating tools or APIs to incorporate into the website • Proficiency in web development languages like HTML, CSS, JavaScript • Experience with content management systems may prove beneficial. This job...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  Need an experienced individual (male or female) who can narrate Islamic educational content script/ short books/ duas and provide me very clear audio in mp3 format. Please provide at least one sample of your voice reading a text that also contains a little arabic words to allow me to understand how well you can read English and few words of Arabic within the book. Sample of how I want the audio file- Payment will be after each project. This can be a long term recurring hire as well. Thanks.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking for a translator to help me with a project to translate content from English to some other language. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Proficient in translating written content accurately and effectively - Familiarity with the cultural nuances and idiomatic expressions of both languages - Attention to detail and ability to deliver high-quality translations within the given deadline

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  • 437 words, bureaucratic language. • Need translated for presentation to a United Nations body. • Topic relates to aboriginal peoples. One word might not need translation, unless you think it makes sense to. Here is the client’s description: ‘Liberticide” is made up from with the ending “cide”. Ending liberty or rights as in homicide, suicide, genocide, and so forth. The meaning is to kill liberty – “liberticide” or the rights or liberty of a People.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Skilled Translator Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled translator to help with a certain project. The goal and purpose of the project were not specified, along with the target audience. Here is what you need to know: - Since there were no specific functionalities or features mentioned, you will mainly focus on the translation task at hand. - Fluency in English and several other languages is required. - Prior experience in translation work is preferred. - Good communication skills to understand the context and relevance is crucial. - Attention to detail is vital, since you'll need to maintain the same tone and context as the original text. I look forward to your bids. Let's make this project a success.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  English Sentences Naturalization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently require a diligent and skilled English language-translator to convert my document, which is currently in Google-translated English, to read naturally. You need to have: - Excellent command of English language - Have a concept about Computer environment. (Such as Active Directory, SSO, etc...) - Strong translation skills - Attention to detail - Previous experience in translation, especially for significant projects - Capability to work on a tight deadline Feel free to contact me if you have any questions. Let's work together soon to infuse some life and flow into this stiff Google-translated English document.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  As a client, I am seeking an experienced translator who can efficiently convert English texts to Arabic. Key requirements: - Proficiency in both English and Arabic languages - Great attention to detail to catch any nuances or cultural differences - Capable of accurately translating different types of text (technical, academic, colloquial, etc.) Note: The exact nature of the documents has not been specified, thus versatility is highly advantageous. Skills/Experience: - Previous experience in translation work - Native or near-native level of Arabic language proficiency - Deep understanding of English language and culture - Potential experience in various fields is preferred, though not mandatory

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional translator who is proficient in both Spanish and Italian to translate my documents. Here are the specifics: - Source Language: Spanish - Target Language: Italian - Document Type: Business/Legal/etc. (More details will be provided after shortlisting) Ideal Freelancer: - Experience in document translation, particularly from Spanish to Italian - High level of Spanish and Italian language proficiency - Attention to detail and capacity to maintain the context of the document during translation - Fast and responsive communicator Please share your relevant experiences and/or certifications, if available. I look forward to working with you.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I urgently require a diligent and skilled English language-translator to convert my document, which is currently in Google-translated English, to read naturally. You need to have: - Excellent command of English language - Have a concept about Computer environment. (Such as Active Directory, SSO, etc...) - Strong translation skills - Attention to detail - Previous experience in translation, especially for significant projects - Capability to work on a tight deadline Feel free to contact me if you have any questions. Let's work together soon to infuse some life and flow into this stiff Google-translated English document.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Experienced Wikipedia Content Editor Needed (Arabic) หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking to hire a skilled and experienced Wikipedia editor to help with my project. Your tasks won't be limited to, but will include: - Thorough research and accumulation of relevant information - Articulating and generating engaging content based on the researched information - Meticulous formatting and organization of the content in order to ensure it meets Wikipedia's standards Since the topics for the articles are broad and not specifically predetermined, I would love someone who is comfortable researching and writing on a variety of subjects. Prior experience in editing Wikipedia articles is a must for this job. Having excellent research skills, exceptional attention to detail, and a passion for creating informative and well-crafted Wikipedia content will definite...

  $167 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional translator to convert text from English to Arabic or vice versa for a project I'm working on. Specifically, I need the text to be translated from Arabic to English, with a word count of more than 1000 words. The text in question is of a general/conversational nature, so I'm looking for someone with a good command of the language and able to provide an accurate, natural-sounding translation. Accuracy is of paramount importance, so I need someone who is able to take time and care with this project. If you think you have what it takes, then contact me and let me know!

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional translator to convert text from English to Arabic or vice versa for a project I'm working on. Specifically, I need the text to be translated from Arabic to English, with a word count of more than 1000 words. The text in question is of a general/conversational nature, so I'm looking for someone with a good command of the language and able to provide an accurate, natural-sounding translation. Accuracy is of paramount importance, so I need someone who is able to take time and care with this project. If you think you have what it takes, then contact me and let me know!

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert who can handle a pretty versatile role for my book. This is a mystery fiction story that I am planning to publish, and it's originally written in Chinese. Key tasks would include: - Editing: Reviewing the text and making changes to improve clarity and readability. - Proofreading: Checking for spelling, punctuation, grammar errors and inconsistencies. - Translation: Translating the book from Chinese to English while still maintaining the story's unique voice and essence. - Formatting and Design: Arranging texts and images, selecting typefaces and size. Depending on skill set, possible cover and interior design. Ideal freelancer will have: - High proficiency in both Chinese and English languages. - Experience with fiction editing and translating, ideall...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Bosnian Document Translator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a native Bosnian translator for a general, non-technical document of approximately less than 1000 words. The ideal freelancer should possess outstanding Bosnian language skills and experience in translation services. Prior experience in general document translation is a plus.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  I need native English to Swiss German translator.. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a native English to Swiss German translator. I need to translate my documents from English to Swiss German. Google translate or any machine translation tool is not allowed. Please place your bid if you are a native Swiss German speaker. Thanks.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  I need native English to French translator.. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a native English to French translator. I need to translate my documents from English to French. Google translate or any machine translation tool is not allowed. Please place your bid if you are a native French speaker. Thanks.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  I need native Italian to English translator.. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a native Italian to English translator. I need to translate my documents from Italian to English. Google translate or any machine translation tool is not allowed. Please place your bid if you are a native Italian speaker. Thanks.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Studio Video Production 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional videographer to assist with the production of short video footages to be shot within a studio setting. The video will primarily focus on delivering Information-based content. We need him to video shoot a person from his side talking 20 short sentences in 5 languages (Arabic, English, French, Urdu and Malay) so total of 100 video footages. Could be more than one person regarding the accent. Key tasks for the assigned freelancer: - Plan, direct, and shoot high-quality footage, with a keen focus on clarity of video and audio quality. - Leverage creative videography skills to capture our informational content in an engaging, educational manner. Ideal skills and experience: - Previous experience in video production is preferred. - Proficiency in videograp...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  "English to Italian Technical Book Translation" 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a highly skilled and experienced Italian translator to work on a technical book translation. The content of the book is Engine Math, hence a science background or related experience would be beneficial. Experience translating long texts or books, especially within the technical or science field, would be very valuable Please include your quote for the entire work as well as a reasonably accurate lead time. Excellent Italian writing skills are a must. I look forward to an impeccable job. Unfortunately the only version I have is a PDF. Thank you for your time

  $1040 (Avg Bid)
  $1040 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I am searching for an Arabic designer who brings creativity and flair to the table. The task at hand involves creating a unique brand logo that combines calligraphy and icon elements. Specifically, I'm looking for: - A mix of Calligraphy and icons in the design - A focus on traditional Arabic calligraphy style - A blend of minimalism and modern aesthetics for the logo The ideal candidate should have: - Strong skills in Arabic calligraphy - Experience in creating brand logos - A good sense for blending different design elements with creativity Please include samples of previous work, especially those involving Arabic calligraphy, when submitting your bid.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I have microsoft access and i want to fix problems The freelancer should understand arabic And be professional in microsoft access

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  HI! I am looking for a UCG (user-generated content) creator, who can create a short review in Arabic (15-30 seconds, a couple of sentences) describing an online trading platform. The company is a licensed trading broker. The video must be portrait-oriented and take place: 1) at home: with a pleasant interior and light Please make sure you have good-quality headphones and a phone that can take good-quality video. I will provide you with a script, you will need to send me the footage shot on your smartphone. The editing and post-production will be done by the team on our side. The video will be later used on the platform's site. If you have done such videos before, please share an example. Thanks!

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน arabic translator ชั้นนำ