ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  17,455 arduino งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สามารถสอน Arduino หรือ Raspberry Pi ได้โดยงานจะมีลักษณะเป็นโมดูล หรือโครงงาน ที่ได้รับมอบหมายมา มีความรับผิดชอบต่องานสูง ตรงต่อเวลา อยู่ใกล้ ลาดพร้าว บางกะปิ จะพิจารณาเป็นพิเศษ(Removed by Freelancer.com Admin)

  $2 - $6 / hr
  $2 - $6 / hr
  0 คำเสนอราคา
  esphome esp32 alarm 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specific doors are added to a group called arm on close. Example you hit arm away on the panel, then leave and close the door. The alarm will automatically arm the system when you close that door. All other areas will prompt to be closed. The system should also remember the last state in the event there was a system reboot . I am using an esp32 espressiveesp32: board: esp32dev framework: type: Arduino Connection details # Enable Home Assistant API api: ota: password: "!secret api_password" wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Optional manual IP manual_ip: static_ip: !secret alarm_ip gateway: !secret wifi_gateway subnet: !secret wifi_subnet dns1: !secret wifi_dns ap: ssid: "Pulse...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi + Arduino Vending Machine 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Raspberry pi will be the brains for this project and connected to Arduino via i2c. Modules are multicoin coin acceptor, bv20 bill acceptor, tm1637 7 segment display (4 and 6 digits), mpr121 capacitive touch sensor for keypad, sd card, cnc shield (gbrl), servos Python, c++, sqlite (peewee orm)

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...2 thermistors and a simple display SETUP: 1st user input (U1) will store into EPROM the temperature required when tc1 is at 0 deg 2nd user input (U2) will store into EPROM the night setback temperature 3rd user input (U3) will store into EPROM the tc1 max temperature 4th user input (U4) will store into EPROM the time delay reading the sensors eg 5 mins External timeclock will give 2 inputs to arduino (A) for on (B) for off OPERATION: Loop : Wait (U4) then Measure tc1 and tc2 If (A) has power Then If tc1 is less than U3 and tc2 is less than (U1 - tc1) Then Relay1 is on Else Relay 1 is off End If Else If tc1 is less than U3 and tc2 is less than (U1 ...

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I would like to get the TVout library to work for STM32F030. (with the Arduino IDE, preferably using the stm32duino boards manager ) I tried converting the ATMEGA library to STM but I wasn't able to make any progress (I'm a mechanical engineer, updating that lib was well beyond my capabilities) I also tried one from "" but was not able to get it to work/ it comes up with warnings/errors (some listed below).

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need Arduino code for ESP8266 or ESP32 that can connect to a wifi network with proxy settings and then post data to Adafruit. You can check out the code added. That's the basic code idea.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Necesitaré la instalación de django, actulización de la webapi, explicación de la webapi (como se hizo, como funciona, todo), poner todo el proyecto a correr en mi raspberryPi, mi interfaz funcionando, explicar como funciona la interfaz en grandes rasgos y porque se hizo así, hacer la nueva BD, practicamente todo para que cuando yo corra el arduino todo funcione perfecto.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I want to Operate 24V DC Motor in my car. Motor Should control via Motor Driver - Robocraze BTS7960B Bridge Motor Driver | Hyra Kart Cytron SmartDriveDuo-10 MDDS10 DC MOTOR DRIVER I have all hardware. 1. Audrino Uno 2. 24V DC Power Suppor 3. Hyra Kart Cytron SmartDriveDuo-10 MDDS10 DC MOTOR DRIVER 4. Robocraze BTS7960B Bridge Motor Driver Mobile Applic...Operate 24V DC Motor in my car. Motor Should control via Motor Driver - Robocraze BTS7960B Bridge Motor Driver | Hyra Kart Cytron SmartDriveDuo-10 MDDS10 DC MOTOR DRIVER I have all hardware. 1. Audrino Uno 2. 24V DC Power Suppor 3. Hyra Kart Cytron SmartDriveDuo-10 MDDS10 DC MOTOR DRIVER 4. Robocraze BTS7960B Bridge Motor Driver Mobile Application - Car Bleutooth RC You just have to give me Arduino code which I will upload an...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  An Arduino Uno shield for CC1101SE integration with existing module and a 4 x 16 character LCD module along with software migration to suit. Much of the code required is currently in production with a DSPic processor and a XC16 compiler, the drivers will need to be migrated to the Arduino Uno sketch. A simple shield PCB along with components needs to be designed. The LCD should connect to the shield with the same ribbon cable currently used to connect the LCD to SATR3 devices. Note the LCD currently used in our system will be used in this project. Please read the attached documentation very carefully before bidding. Do not bid until you fully understand the specification. I will not negotiate bid pricing after awarding the project. There will be no scope cha...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I have a CNN program created and a data set provided, I need this to work on my Arduino Uno and the arduino camera. This should differentiate objects on my data set and unknowns clearly after I let the camera scan the object or photo

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  sending Values from Python Script to Aduino Uno 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a python script that consists of 4 functions: 1. move- to ( coordination in cm), 2. rotation ( in degree), 3. magnet up-down 4. and magnet on-off (by taking 0 or 1), 5. and must send values to Arduino R3( Communicate With Arduino From a Python Script) 6. I do not want to write anything in the python console 7. after sending data to Arduino we will get ok as an answer that Arduino gets these values. 8. I do not need Arduino code, just python script .for example I want to do the process like <mt pos_x1 pos_y1> <take 1> <mt pos_x2 pos_y2> <take 0> That means "go-to source position", "magnet down, on, up", "go-to target position", "magnet down, off, up" or sometimes rotation.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Pentest lesson - USB rubber ducky payload arduino leonardo -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone with experience in extraction using a USB rubber ducky device. I want to be shown how to work with specific payloads that can be used within a live demonstration environment, to showcase how quick and easy it is for someone to extract information from a PC/Laptop within seconds. The purpose of this is to demonstrate Security Awareness to a specific SME audience. Experience of such payloads using a USB rubber ducky would be essential.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hydroponics system, Design pcb in easyeda using the ESP32 Development Board controller, and Configure the project ready to order shipping. programming in Arduino Program. program sensors, print real data obtained on screen and arduino monitor. ABOUT THE PROJECT: -The PCB board must be a support plate for mounting external modules or with additional outputs, components such as resistors, capacitors, connectors, modules, etc. They must be components of the most Universal possible. The objective is to make the project more efficient and thus avoiding cables. The total measurement of the pcb card must have a maximum size without exceeding the measurements 9x15cm. -The screen has a simple menu that displays the data sensed in real time and uses the encoder to modify parameters su...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I want an Arduino sketch to send a float value to firebase from ttgo tcall via gprs. Also want to send an int value from firebase to ttgo tcall via gprs to acknowledge receipt of the float value.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Escultura arte 4 วัน left

  Escultura artística motorizada con motores paso a paso y programada a través de Arduino o similar para control de movimiento de motores, rampas y modos. Preferentemente idioma español y localizado en Madrid

  $1126 (Avg Bid)
  $1126 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We would like to drive and integrate some Stepper motors and Solenoid valves with Arduino. The purpose of this project is to develop an automation system for some current manual activities. See attached requirement document.

  $391 (Avg Bid)
  $391 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Design a connection of multiple force sensing resistors with Arduino or any other process/procedure the designer feels best.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  php project 3 วัน left

  "I was extremely happy working with Alex and his team. It is probably the best overall experience I have ever had with IT specialists. They are not typical freelancers looking to ma...JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, , , 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 4) DESIGN: Website Design, Graphic Design, Corporate Identity 5) 24/7 TECHNICAL SUPPORT: Linux, Unix, MS Windows Server, cloud solutions (AWS, MS Azure, Google cloud) etc. 6) EMBEDDED SYSTEMS: Embedded software development, Internet of Things (IoT), Microcontrollers, Arduino 7) MOBILE DEVELOPMENT: Android, iOS, React Native, Ionic, Flutter 8) OPEN SOURCE: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, Yii, Django, Flask

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Create PCB using previous EAGLE Cad/ Atrium files -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It will be exactly the same EXCEPT the components and layout will be different from the original square design. I had a freelancer create the original Arduino but as thing evolved it was never panelized and so I need this to be combined with another smaller design so it can be quoted by the manufacture... There is also another type of Arduino design that needs to be made into a new unique design just as the first. Arduino is Open source and the design can be found here -

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  It will be exactly the same EXCEPT the components and layout will be different from the original square design. I had a freelancer create the original Arduino but as thing evolved it was never panelized and so I need this to be combined with another smaller design so it can be quoted by the manufacture... There is also another type of Arduino design that needs to be made into a new unique design just as the first. Arduino is Open source and the design can be found here -

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Arduino ecu 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito, gestionar un valor resistivo, según el valor de rpm de un motor de coche. Habrá una matriz de datos mediante la cual se hará la conversion de rpm a resistencia, utilizando un resistor digital con conexión spi o similar. Si hay posibilidad de modificar datos de la matriz mediante un pc o similar mejor.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Code Arduino/ESP8266 IoT Timmer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a code to a digital timer using ESP8266. Code should: - connect to IBM Bluemix IoT (I can give info on that) - receive Mqtt messages with timer schedule - turn relays on and off on the programmed times

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Need a developer from Pakistan 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Developers required from Pakistan. Both Arduino and Webdev. Thanks...............

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Arduino Project Developer needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an embedded developer for arduino project.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I want to pay someone to make an Arduino Nano using Fusion360, and video/screencast ALL steps as a tutorial. SEE PROJECT TEXT ATTACHMENT: NOTICE: This does NOT violate any copyright - the hardware involved is OPEN SOURCE.

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hello I need the values of my technical drawing validated. The successful bidder will receive a pdf file with a technical drawing and I need the values of a couple of resistors and capacitors calculated by you to crosscheck my calculation. If you are experienced in Arduino or an electrical engineer or somebody who knows about electrical diagrams, then this should not take you much longer than 5 minutes and the job is complete. its all 12V DC in a car I look forward to hear from you

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  hi I need Arduino solution for offline speech recognition mcu , that can support Arabic and English lang, to add some commands to on ,off some outputs.

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Make a datalogger over internet 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A datalogger With RTC, MicroSD, ESP8266, 2*analog in 0-24 v, 2*MODBUS in, 2*DIGITAL IN, 2*MAX31865 for PT100, 2*analog out 0-10v, 2 digital out (opto isolated). Require: Schematic Working Prototype Codes (Arduino Compatible)

  $680 (Avg Bid)
  $680 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am making a project for school with an arduino and need help with the coding of it. it needs to be a functioning physical product and I have ideas on what I want to make but I have no idea how to actually make it. It should be simple but I have zero experience with this.

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  Need design and working prototype of Arduino or ESP32 for use as programmable/adjustable constant voltage and constant current regulator. Also, output will need to be Transistor/FET controlled for use as pulse out. Circuit should be capable of being powered by typical usb from laptop or alternate power supply, but built using usb-c preferably. Input power should range from 5VDC to 30VDC or higher. Adjustable output voltage up to 30 VDC minimum with 16 bit resolution. Adjustable output current up to 2 amps minimum with 16 bit resolution. Preference is to have a socket for the Arduino (embedded Bluetooth and UART) or the ESP32 (embedded Bluetooth and UART) in the case of failure. Drawings, schematics, and GERBER files should be included as well as a bill of materials, along ...

  $498 (Avg Bid)
  $498 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I want to be able to monitor and record the basic 3-axis acceleration, 3-axis gyro and temperature data that we can obtain from the MPU6050 accelerometer sensor instantly with the help of the interface via Arduino. I need help with this, I'm waiting for your offers.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  NOTE : Please read carefully and react only if you have coded hx711 before: We have a customized mcu board with STM32F746 processor. We have a HX711 sensor with 4 loadcells for 5KG. We have tested the HX711 sensor with our loadcells on Arduino. It worked : we calibrated it and it weights. We search for someone that : - make a small stm32cudeide project in which our loadcell setup with hx711 works (calibrate and weights) - after that implement the hx711 library to our code and only call the weight and calibrate function. We will code the rest in our own code ( functionality in our coffee machine ). PLEASE: react only if you have HX711 sensor, load cells and code this in c++ / stm32. -- MY Mcu : STM32F746 -- HX711 pins : hx711_init(&loadcell, GPIOH, GPIO_PIN_11, GPIOH, GPIO_...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  PCB Design 3 วัน left

  We are looking for a freelancer to design a carrier board for the Arduino MKR series microcontroller. This board will combine components found on the MKR Mem Shield, MKR IMU Shield, and MKR GPS Shield; these designs are open-source and available in Eagle for ready reference. Additional features to be added include a switching power supply, 0-20mA current loop input support, and test pads/external interconnects. Software is already developed, so pin-compatibility with existing shields is preferred. Design goals include: *** Integration of existing modules *** 1) Socket compatibility with the MKR WiFi 1010, MKR WAN 1310, and MKR GSM 1400 modules 2) Integration of the BNO055 IMU module from the MKR IMU 3) Integration of the SD card portion of the MKR Mem Shield (flash memory is not ...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Design a Printed Circuit Board 14 ชั่วโมง left

  We are looking for a freelancer to design a carrier board for the Arduino MKR series microcontroller. This board will combine components found on the MKR Mem Shield, MKR IMU Shield, and MKR GPS Shield; these designs are open-source and available in Eagle for ready reference. Additional features to be added include a switching power supply, 0-20mA current loop input support, and test pads/external interconnects. Software is already developed, so pin-compatibility with existing shields is preferred. Design goals include: *** Integration of existing modules *** 1) Socket compatibility with the MKR WiFi 1010, MKR WAN 1310, and MKR GSM 1400 modules 2) Integration of the BNO055 IMU module from the MKR IMU 3) Integration of the SD card portion of the MKR Mem Shield (flash memory is not ...

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am in the process of developing an art installation that uses this code for Boids Algorithm as a basis. I want to link the 'Coherence' and 'Visual Range' parameters from this code to some Arduino sensors so it can be played with using physical interactions with material objects.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Lorwan-ESP32 8 ชั่วโมง left

  Need an Arduino or MicroPython script for ESP32 LoraWAN to send temprature as string to TTN network using OTAA. The script should send it every one second.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Need expert electrical engineer -- 7 7 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  This Project is only For Pakistani's Please I need Fully expert electrical engineers Who has All hardware for testing Who is fully expert in coding pcb's ( EAGLE, ALTIUM, easyEDA, PROTEUS, ) Arduino/ Microcontroller(Arduino IDE, Platform IO, MPLAB, etc..) circuit simulation (Pspice/LTspice/Proteus/Multisim) iot technologies (BLE, Wi-Fi, RF, GSM, ESPa32/esp8266, STM32)

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  P2P local Energy trading 7 ชั่วโมง left

  We are developing an energy smart meter gateway (SMGW), to enable local P2P energy trading. this SMGW has LoRaWAN as communication media. This SMGW has to be light client in Ethereum blockchain since it has no computational power and it based on an arduino and a secure element (the private key and the encryption functions has to be stored and done on a secure element.). this project has a target Trusted Transactions in Blockchain and Blochchain IoT (BIoT) Platforms.

  $880 (Avg Bid)
  $880 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  POC for IOT Project 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Develop the mobile App to send a message to Arduino Uno through Wifi Reciever and send the reply message from Arduino uno to Mobile App.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Smart blind stick 3 ชั่วโมง left

  Hello, I want to develop a smart blind stick using arduino nano which includes 2 Ultrasonic sensors, SIM800l Gsm module and gps module. The system which i want to develop should alert user with the beeping sound when obstacle is near and also when user presses the button embedded in the stick the emergency message should be sent to the respective guradian with gps link (google map) attached with it.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Alexa skill for arduino 2 ชั่วโมง left

  Need Alexa skill to be created for Arduino

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Arduino simple proyect. 2 วัน left

  Hello, I would need you to modify an arduino code, I explain, I have a bar code reader connected to a USB shield to an arduino UNO. I am able to read the barcode that the sensor reads, but I am not able to activate outputs depending on the code read. would you be able to help me with it?

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Embedded sytem image processing with pyhton หมดเขตแล้ว left

  When I show an object to the camera, I want the color I selected on the leds on the arduino uno to light up. pyfirmata module with python. More details for pm

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...based Quectel M66 GSM Client for connecting to an IoT Platform on Arduino based core. Requirements & Details: 1. Maximum functionality like WIFI Client on ESP32. 2. All the functionality of the Platform should be supported. The Platform & other details will be shared after the committing the job. 3. The structure should be a standard C++ based to support integration as Library. 4. Detailed Algorithm document & API document is needed. Deliverables: 1. Complete Source code in Git Repo with individual commits. 2. API Document & Algorithm document in relevant format. Note: Project completion is expected only after successful testing, verifying & Approval by our team. Specific Details: • Hardware: ESP32 – Dev module. • Core: Arduino. &bul...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  arduino programmer หมดเขตแล้ว left

  I'm looking Arduino programmer for making a bottle filling machine

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน arduino ชั้นนำ