ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  373,988 article rewriting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียน content และ article หมดเขตแล้ว left

  เขียน content หรือ article เพื่อส่งให้เรานำไปใช้งานในหน้า website เกี่ยวกับหมวดหมู่ อสังหาริมทรัพย์ เช่นรายละเอียดต่างๆ คำบรรยายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พื้นที่บริเวณนั้น

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content or article already submitted - Submitting products that copied from any result from automatic translation tools or software - Reprinting or leaking of any co...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Website for COVID compliance consulting 4 วัน left

  ...RESEARCH PAGE: Are you a patient thatd like to participate in a clinical study that potentially may help millions? Click here (brief survey) Are you a resaerch group thatd like to sponsor a research study? Click here (brief survey) Library: This one should be very simple to upload videos, articles, etc. Im assuming this one will contain hundreds of docs at some point so making it easy to post an article written by the CDC, etc with the link. Ill share more once I see a template that makes sense, in the meantime, I look forward to finding our wesbite partner on here! We do not have a logo yet. Please let me know if there are any questions and thank you! Collin...

  $200 (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I own a website and I want to hire a content writer/article writer, if I like working with you I am happy to keep proving work as this is a long term project. My niche is PCs and tech in general. Most of the articles that I want written need to be about 3000 words on average, some projects could be shorter and some could be longer. Send me your sample work and ask me any questions if you want to discuss more.

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Need a garment worker 6 วัน left

  Need a garment/textile worker to manufacture Women's Clothing! - Paid per article of clothing made - Part-Time/Casual - Good Pay - Flexible Time Schedule Requirements: - Based in Australia - Can provide samples

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Our company is looking for a business and technology articles writer/ Long term. 1 to 2 articles a week/ 500-1000 words an article. Please submit 2 writing examples that you wrote in the past.

  $2695 (Avg Bid)
  $2695 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  NLP article 9 วัน left

  Hi First Choice, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I own a website and I want to hire a content writer/article writer, if I like working with you I am happy to keep proving work as this is a long term project. My niche is PCs and tech in general. Most of the articles that I want written need to be about 3000 words on average, some projects could be shorter and some could be longer. Send me your sample work and ask me any questions if you want to discuss more.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Trophy icon Create Images for Articles in Medium 6 วัน left

  ...created in the same/similar style as the previous images and the concept of the project. We can discuss long-term cooperation after we review your design approach. Here are three article ideas: 1. An overview of each tool and its ecosystem. A document will be provided. 2. What's under ..., what's preparing "our project"...? The picture should hint that we are planning to announce stunning news - for example, as elements related to AI, crypto trading, tokens, etc. - covered with a silk veil, or somehow hint that there will be a high-profile announcement. 3. Ambassador program Creating an image for an article on the launch of the Ambassador Program is needed You should be able to create images on a single topic in no more than 2 days. All three im...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  my.ksmwork 6 วัน left

  I need a long-term article writer to write articles (in US English) and update a WordPress based website. This is a niche blog, so you should be able to get into a specific area and keep writing and posting on different topics in the same niche. A good researcher, writer and blogger are welcome

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need a long-term article writer to write articles (in US English) and update a WordPress based website. This is a niche blog, so you should be able to get into a specific area and keep writing and posting on different topics in the same niche. A good researcher, writer and blogger are welcome

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Hello all I need a long-term article writer to write articles (in US English) and update a WordPress based website. This is a niche blog, so you should be able to get into a specific area and keep writing and posting on different topics in the same niche. A good researcher, writer, and blogger are welcome. Your job will be. 1. Research and write an SEO article in US English (SEO skills would be a + point) 2. Add given keywords properly, add assumed more keywords (or you can find more keywords in google keyword suggestion) add relevant links, videos, etc. 3. You are responsible to produce quality articles a-z on given topics (with best formats, with titles subheadings, numbers, bullet points, q and a's, etc.) 4. You must follow the given guidelines. Who will win th...

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I've got a few articles handwritten on the general topic; Data Management and it is a mix of both English and Spanish parts,I'd like more research to be made also I'd like these to be retyped amicably and arranged in organized folders. I'm in need of a Freelancer who is well versed in the use of typing software such as Microsoft office and also knowledgeable in both English and Spanish languages in order to carry out the job efficiently. This project will be overseen and supervised once payment negotiations have come to an agreement on a fixed price. All further questions will be attended to in the chat box.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I've got a few articles handwritten on the general topic; Data Management and it is a mix of both English and Spanish parts,I'd like more research to be made also I'd like these to be retyped amicably and arranged in organized folders. I'm in need of a Freelancer who is well versed in the use of typing software such as Microsoft office and also knowledgeable in both English and Spanish languages in order to carry out the job efficiently. This project will be overseen and supervised once payment negotiations have come to an agreement on a fixed price. All further questions will be attended to in the chat box.

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a short-term article writer to write articles (in US English) used to update a WordPress based website. This is a niche blog, so you should be able to get into a specific area and keep writing and posting on different topics in the same niche. A good researcher, writer, and blogger are welcome. Your job will be. 1. Research and write an articles in US English (SEO skills would be a + point) 2. Add given keywords properly, add assumed more keywords (or you can find more keywords in google keyword suggestion) add relevant links, videos, etc. 3. You are responsible to produce quality articles a-z on given topics (with best formats, with titles subheadings, numbers, bullet points, q and a's, etc.) 4. You must follow the given guidelines. 5. Sometimes articles may have ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Doing research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project description and format: Introduction and background  General overview of application of Bill of Quantity (BOQ) in building construction industry  Brief description of history and evolution of bill of quantity to present time (Max 500 words) The main body of the report  Classification of existing BOQ software based on extensive literature review (this part should be including at least 15 article).  Select a software of your interest and provide following information (graphical content could be included for better demonstration of software performance) 1. how does the software operate (operation procedure)? 2. Applicability of the software in construction industry 3. Cons and Pros of the software in compare to other BOQ software (Max 3000 words) References

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Article Writers For Blogs (Long Term) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello all I need a long-term article writer to write articles (in US English) and update a WordPress based website. This is a niche blog, so you should be able to get into a specific area and keep writing and posting on different topics in the same niche. A good researcher, writer, and blogger are welcome. Your job will be. 1. Research and write an SEO article in US English (SEO skills would be a + point) 2. Add given keywords properly, add assumed more keywords (or you can find more keywords in google keyword suggestion) add relevant links, videos, etc. 3. You are responsible to produce quality articles a-z on given topics (with best formats, with titles subheadings, numbers, bullet points, q and a's, etc.) 4. You must follow the given guidelines. Who will win this p...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Looking for Technical Content Writer for IT Company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for expert content writer for IT company who has good exposure in writing on RPA, BI, Web & APP Development articles. Will give preference who has written article on medium & Dzone. Please share your work samples in your bid.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Are you our next Writing Guru? Read and Apply for Constant Work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Are you interested in dreams, angel num...punctuation etc. We are looking for a combination of: good research skills, overall knowledge and interest in the subjects and a spark of that special writing talent that will blow us away! Please add the title of a good book you recently read at top of your proposal, so we know your proposal is not generic. /Regular work, Weekly assignments, ongoing/ /The payment is $1 per 100 words/ The article length will vary, so it might be anywhere from 1500 to 4000 words. Please provide RELEVANT EXAMPLES (a link to Google docs with properly set sharing options will suffice). Most importantly, let us know why you would enjoy writing these articles. Best of luck! We are looking forward to finding the best candidates among you, dear writing c...

  $2274 (Avg Bid)
  $2274 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Hi Arafat T. I am a new client on freelancer, I was referred to you by Faith. I write religious books, and I would like your help. How much can you deliver a 4500 words for?

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Java and Spring 6 วัน left

  Integration Assignment You need to use APIs to integrate apps. You are free to use any language. Given apps offer free trials. So you can signup and tes...Moosend Create or update subscribers in MailerLite as per following condition If Moosend subscriber exists in MailerLite Update subscriber in MailerLite Else Create subscriber in MailerLite 2. Integrate MailerLite and SendFox Fetch all subscribers from MailerLite If MailerLite subscriber is not present in SendFox Create contacts in SendFox Sendfox : Moosend: MailerLite: Skills Required Java Spring Project ID: 27452228 Project Upgrades

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write me an article 6 วัน left

  Topic: The impact of COVID on medical services from face to face to digital Audience: Medical Service companies - Hospitals, Primary care areas, etc who provide services What you need to produce: Not an opinion piece. A researched piece with references where appropriate. Outlining the main shifts experienced by the health services industry in dealing with clients. Outline the tech that supports the shift from Face to Face to online. You don't need to give specifications - just the tech types for example - A move from f2f to video. Rather than a move to specific video providers X% Zoom video. X% Microsoft teams What's pertinent: We are a BPO selling Customer Experience Length:1000 words Tone: Professional

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I need to write Article paper and publication on the optimal control and design of the lower limb robot exoskeleton 6DOF for spinal cord patients. With publication in Scopus magazine Q3 . I need to write papers, publish them and get initial approval in any Scopus magazine.

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I need to write Article paper and publication on the optimal control and design of the lower limb robot exoskeleton 6DOF for spinal cord patients. With publication in Scopus magazine Q3 . I need to write papers, publish them and get initial approval in any Scopus magazine.

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  wordpress website development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  final rendering of the css should look like image 1 this is for desktop view Anyway the css is not the most important We need to generate gpt3 text according to the Htag we need to add random variables from a file that will be inside the htag we need 1 page created for each city the cities are in a csv file and the random variables are on another csv file We need to generate mass article with one click according to the headertitles that are the subject, and we want to include random variables inside the subject for not having the same recurring duplicate titles. You will understand better with this using image 2 as you can se before generating the page with IA I would like to set the header titles including variables the variables are here as an example : https://drive.g...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Article Writers For Blogs (Long-term) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello all I need a long-term article writer to write articles (in US English) and update a WordPress based website. This is a niche blog, so you should be able to get into a specific area and keep writing and posting on different topics in the same niche. A good researcher, writer, and blogger are welcome. Your job will be. 1. Research and write an SEO article in US English (SEO skills would be a + point) 2. Add given keywords properly, add assumed more keywords (or you can find more keywords in google keyword suggestion) add relevant links, videos, etc. 3. You are responsible to produce quality articles a-z on given topics (with best formats, with titles subheadings, numbers, bullet points, q and a's, etc.) 4. You must follow the given guidelines. Who will win this p...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...to check the app. Please read this 1) Post must have a good title. 2) Post must have at least 550 words 4) No grammar errors, no typos 5) Don't praise the app too much like - great app, exceptional, highly recommended etc., Just mention its features. 6) Add one negative point to the Post. sample post: 7) Article should be written professionally. 7) Please bid only if you HAVE an Android device Please try to complete it within a day... Native speaker preferred, but you can bid if you are confident! I have a LOT of apps (for iOS as well as Android), I can pay up to $5 for one blog post. So I have posted it as an hourly job. If you can write for $5, please bid $5 for an hour. Will send you the first app

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I have a English article that its talk about love. (350 word only) but the article not in profissnal English word. ​ And i search for someone to edit it to be in professional English language.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  It’s a medical article that needs to be paraphrased and check as per the language and the grammar edit and design up to the guidelines of the journal.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Article writer 6 วัน left

  I need 500 words science article. Copyscape passed and Grammatically correct! The deadline is 24hrs. Please write the word coral at the start of your proposal or else you'll be rejected!

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  minor edit of a Manuscript 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  An article regarding public health discuss the general health of school student’s ( under publication and needs some modifications)

  $334 / hr (Avg Bid)
  $334 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for a copywriter to help write a few articles for the blog I would like to add to my website. The articles will be about 600 words each and talk about topics related to translations, languages, and digital content. Experience with SEO copywriting would be helpful. In some cases, there might be ...looking for a copywriter to help write a few articles for the blog I would like to add to my website. The articles will be about 600 words each and talk about topics related to translations, languages, and digital content. Experience with SEO copywriting would be helpful. In some cases, there might be a bit of research to be done, but I will provide instructions, keywords, and helpful links for each article. If this sounds interesting I look forward to hearing from you...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for a copywriter to help write a few articles for the blog I would like to add to my website. The articles will be about 600 words each and talk about topics related to translations, languages, and digital content. Experience with SEO copywriting would be helpful. In some cases, there might be ...looking for a copywriter to help write a few articles for the blog I would like to add to my website. The articles will be about 600 words each and talk about topics related to translations, languages, and digital content. Experience with SEO copywriting would be helpful. In some cases, there might be a bit of research to be done, but I will provide instructions, keywords, and helpful links for each article. If this sounds interesting I look forward to hearing from you...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  A few years ago we created a 4 minute video for our platform. The video can be seen here: now we want to use the same video but reduce the length and change some of the ...(Change position from Chief Marketing Officer to Chief Executive Officer) 1:30 to 1:37 3:33 to end (Change URL and Risk Warning) This will make a one minute video. Please note the music will be affected so that does need to be considered. And where a scene cannot be blended, maybe just take audio and use the video from 0 to 19 seconds as imagery. The video does need to look like a single finished article. Please add the word Cat to show you have read this far, no cat will lead automatically deleted. It would be good to see a video you may have edited (orginal and your edit)

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Proofreading blog post articles 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proofreader to correct my blogs. This is ongoing work. Here is an example: @nightingalecopywriting/5-famous-films-youve-been-quoting-wrong-your-entire-life-80a60d70332a If you would like to apply for the position, please quote the last line in the article so I know you can follow instructions.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Daily two blog artcles 6 วัน left

  Hello, I need daily two blog articles. Pleaase apply only if you can do this. If you are already over-loaded with work, please dont apply. Please read the criteria : 1. Your witing skill shoud be good 2. No spelling and grammatical mistakes 3. 700 Words will be consideed one article 4. My budged is INR 120 per article. If you agree above points only then appy. Thanks

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Daily two blog artcles 6 วัน left

  Hello, I need daily two blog articles. Pleaase apply only if you can do this. If you are already over-loaded with work, please dont apply. Please read the criteria : 1. Your witing skill shoud be good 2. No spelling and grammatical mistakes 3. 700 Words will be consideed one article 4. My budged is INR 120 per article. If you agree above points only then appy. Thanks

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We have a word press site called on that some articles are already published and we want to add more article which is already on backup files Articles we need them again on site with images Also, some minor changes to be made on the homepage Please go through the site and let us know We will generate milestones for full payment to be made after completion of the full work Please go through the site and let us know Deadline for the work in 10 Days

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We are a tech startup based in California, United States, looking to hire experienced copywriters to join our content creation team in the Philippines. We consider full-time, part-time or project-based employment of qualified candidates. This position will be in charge of writing blog articles, website and social media content for an emerging technology product we have in the works.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน article rewriting ชั้นนำ