ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,513 asp net build gps tracking web site งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Our company decided to develop car dashboard system using raspberry like car gps tracker, front vechile speed and distance Analytics, fuel controling and also auto braking system. Note :The developer must have raspberry pi Gopi pin knowledge very well.

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Need a pcba design; 2x canbus (tja10xx??) GPS module (offer price/performance product) GSM module (offer price/performance product) MCU (s32k or stm32 series) input power supply is 12V (6-36V is good) Offer good prices and show your references

  $930 (Avg Bid)
  $930 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Negocios Internacionales GPS soluciones de Rastreo!! 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...Importante en Monterrey! Agente de Ventas para comercialización de sistema de sellado electrónico (PEMEX) y bitácora electrónica (Transfer para clientes Fronterizos), telemetria de GPS y soluciones de comunicaciones asi como la lectura y envio de informacion proporcionada por sensores de cualquier nivel. Internacionalmente para abrir area de ventas en Estado...

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 การประมูล

  I need a GPS vehicle tracking system. Web platform and app. Example [login to view URL] user:demo pass:123456. Principal functions Live tracking Cut fuel replay Geofence Reports admin I'm use device autoleaders 900c and concox GT06N. I currently use this platform [login to view URL] , but I do not like using flash. Check user:demo pass:demo

  $2002 (Avg Bid)
  $2002 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Fake my GPS location for wechat on Android phone 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  I want to fake GPS so that i can access different location using wechat feature "People Nearby"

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We are selling GPS devices so we need application for user and administrator. Administrator can have integrate device in server so user can track his vehicle from any place using android app or web platform.

  $1662 (Avg Bid)
  $1662 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  To design a gps location tracker using simcom 868. Also need to learn programming with simcom 868.

  $1600 (Avg Bid)
  $1600 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  gps telematics 3 days left

  Traccar open source GPS tracking system. The source code is provided for download. I need someone to make changes to the web interface. Need a customized login screen with logo and some information, report features with exporting, minor changes of admin/user privileges.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a project that requires tracking of vehicles on the road and their schedule monitoring. In house systems able to generate schedule for vehicle for the day. While GPS tracking needs to update the module for inhouse such that once driver completed each delivery as per schedule, they will be able to update the phones app and proceed with their

  $1001 (Avg Bid)
  $1001 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล
  Crear SISTEMA GPS apartir de api 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, tenemos el api y nos gustaria apartir de esta crear un sistema de gps, la api incluye modelos de gps, es como complementar. espero sus propuestas, mas detalles en privado

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Englisch GPS Tracking app for an Austrian logistic company that specializes in the European transport of goods. Conditions: Programming an app (Android and IOS) to localize mobile phones to enable the position of drivers an in this case their trucks. Programming with consideration to planned extensions of functionalities. Features Alpha version:

  $1284 (Avg Bid)
  $1284 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  i want to Get Location every few minutes without Enable Gps and Location using mcc,mnc,cid,lac in [login to view URL] this app must be supported all device and all state.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Set up a server ready with script for receiving TCP/UDP data from GPS TRACKER

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Creacion de sistema para GPS 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hola, como estan? Queremos crear un sistema partiendo de un api, para crear un sistema de GPS. mas detalle en privado. Gracias!

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We are have an existing car GPS tracking website that looking for developer of app for iOS and Android.

  $1092 (Avg Bid)
  $1092 การประมูลเฉลี่ย
  96 การประมูล

  I need help changing my GPS location on Android. Also, I need to be able to move my location (simulate walk, run, drive). My budget is $20.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a gps tracker + live web tracking platform login for various user The web tracking map have to show GPS satellites and CELL triangulation and WIFI pcb design + code ( pcb is design is done and 90% of code is done ) The tracker send GPS-CELL-WIFI data via HTTP/Gprs connection to a server/web page And from web interface must hav...

  $175 (Avg Bid)

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for [login to view URL] should manage client bills and vendor bills also order and s...you to develop some software for me. I would like this software to be developed for [login to view URL] should manage client bills and vendor bills also order and stocks locked with GPS based app

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Develop a iOS and Android app for Time Tracking with Live GSP Cordinate and Geofencing Options using [login to view URL] API Features includes 1. When registration, will require Device-ID, Device-Secret, user-id and user-email 2. On login it shows available jobs for that user, will provide API URL and details. 3. On Select a Job, time starts, during the time

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  We will provide you template project and your task would be to write implementation in java for key features protocol messages provided by GPS Tracker TR06

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Looking for developer of app for iOS and Android that receives data from different GPS devices we need to track motorbike in a race usign gps. so I'm looking for skilled freelancer that already know how use this device

  $1417 (Avg Bid)
  $1417 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  i have python script, that listen on port 1994, so can u modiffy it so it can communicate with tk 103 gps (send and recive data) and save to db(i have a py script that save to db so u just need to modify) ONLY BID IF U ARE FAMILIAR WITH GPS TK 103 A dont bid if u didnt worked with it i can send u protocol file so u can read how it is

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  i have python script, that listen on port 1994, so can u modiffy it so it can communicate with tk 103 gps (send and recive data) and save to db(i have a py script that save to db so u just need to modify) ONLY BID IF U ARE FAMILIAR WITH GPS TK 103 A dont bid if u didnt worked with it i can send u protocol file so u can read how it is

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i have python script, that listen on port 1994, so can u modiffy it so it can communicate with tk 103 gps (send and recive data) and save to db(i have a py script that save to db so u just need to modify) ONLY BID IF U ARE FAMILIAR WITH GPS TK 103 A dont bid if u didnt worked with it

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hey! I'm looking to have someone build me an app where members can find private parties in areas of NYC based on their location. I will need an easy interface to organize members/employees of bars so they can sign up and get notifications etc regarding promotional parties in the area. In the app they should be able to pull up their location on a map

  $1161 (Avg Bid)
  $1161 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล

  We are looking for an existing GPS tracking website / app that we can modify for our product and customers. Do not want to start from scratch. Want it to be our own URL, name, branding, etc. Thank you

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need an Android and IOS app JAVASCRIPT OR OTHERS PROGRAMMING PLATFORM Need car booking SYSTEM THROUGH google map gps tracking for mobile app . I already have a design for it, to be built FOR IOS AND ADROID

  $2670 (Avg Bid)
  $2670 การประมูลเฉลี่ย
  121 การประมูล

  We have a GPS tracking devise which needs a tracking and mapping website made. Or an existing website that can be modified to our custom graphics and tracking information. Mapping for USA and the normal features for GPS live location tracking with some inventory management features built in. Geo fence. Alerts. User accounts. Admin for different

  $941 (Avg Bid)
  $941 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I want to build a desktop server application where multiple GPS Tracker Communication Protocol (BW08) send GPS location and other data every 15 second and desktop application read data and store to the text file the code should be well tested and bug-free and optimised

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello I need an Android application that sends location of user( defined by phones imei) every 5min to a server which store it in a database ( ex. Node etc.). Application has to run automatically on every phone restart. Im more instrested in cross-platform languages like Xamarin.

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  wanting a device engineered with the following features -Jams gps and gsm signal 20m+ -transmits false location -alerts when certain uhf frequencies are detected.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  map location of two GPS devices on five days (around 20 results per device per day) - include markers for two home addresses. data in CSV/XLS format. any questions or for a data sample, please ask. thanks :-)

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Able to assemble gps with arduino which also you need gsm module to send the data from device to server. Arduino device which will report its location to a remote TCP/UDP port thats it.

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I want a tiny or portable GPS tracker just like as accurate as amazon tracker to track the parcels or bikes all over the country.

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hey, I am looking for measuring distance app while a person is driving a bike on android phone using GPS , it must be high in accuracy like - if person drives and walk for around 5 hours and he actually drives bike for say 50 km then any measurement between 49-51 sud be fine. Make sure no meadurement for walking sud include in it. This app is designed

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Looking to add GPS navigational map to a streaming video app that has already been built and published for both IOS and Android. This map feature will show the detailed map overview of where the broadcaster is while moving. This should be built as a map overlay that can be resized by the person viewing the stream. The streaming app also has a SDK

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...automatic bell system that plays audio from the files stored in the micro sd card t the time of the alarm. The system must use a suitable micro-controller, 2X16 LCD dispaly, GPS clock, EEPROM, Micro SD card reader and on-device buttons. The system is focused for educational institutions. The system should have the following features: 1. A Home screen

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...applications targeted for Linux based systems. Knowledge of Python, security, interfacing with GPS receivers, and network protocol software development is desirable. Responsibilities: • Experience working with GPS receivers • Experience with working with NEMA GPS data streams • Develop applications to support distributed data collection and analysis •

  $1487 (Avg Bid)
  $1487 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I wish to have a software that can triangulate location of cell phone via gps without having to install app on the other device. I will accept other methods such as sending fake sms, whataspp message to be able to obtain gps location of cell phone. ***** IMPORTANT ***** Payment will only be made once application has been tested and meets my needs

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Requerimos editar codigo java para modificar sus restricciones , el servidor funciona con ngix en windows server 2013, cuenta con un web service que se conecta a otro servidor que le responde la cantidad de dispositivos que esta autorizado a activar, necesitamos quitar esa restriccion, desactivar la necesidad del sistema de conectarse al servidor externo

  $1130 (Avg Bid)
  $1130 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I would like a website and IOS app built to track a GPS Tracing device. I can provide a login to view the layout template the template is exactly what I would like to recreate. I would like to add some features such as contact closure email notification's as well as in the app.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  GPS Communication Server which be able to receive and parse raw GPS data from GPS devices over 250 + Devices, process and pars the raw data and save it in the database , the server should be control from web page , the status of connected devices ,The GPS Server should allow a protocol to integrate various GPS and peripheral Devices like Fuel Sensor

  $688 (Avg Bid)
  $688 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ... The flow how device works is this: 1. Device is sending the device ID to some port 2. Server should respond with binary / hex "01" to device. 3. Device is sending the GPS data back to server. You should only print the data received in point 3. Nothing more. Do not bid if you don't have experience with teltonika protocol. You have the official

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am in search of an Android programer capable of integrating these services into a single app with an easy to control side menu. Everything must be customizable after development. This project is a work in progress.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล