ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  79,695 aspnet comm web site source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]!/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Need to continue this initial OO code that loads on a Due board and will have to set via SPI the individual values of 24 digital potentiometers (Analog Devices AD5174BCPZ-10-RL7) and to read, also via SPI, data from 3 ADCs (Analog Devices AD7689BCPZRL7) each with 8 channels. The Arduino Due uses 4 digital ports (23, 25, 27, 29) to encode the CS, and

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  edit arduino code to control stepper motor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an arduino code that controls 4 stepper motors I need to edit to control 5 stepper motors,

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Python code for discrete dynamic system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have a small project regarding discrete dynamic system. You'll need to write python code to solve it. If you are familiar with it, please bid.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Python code troubleshooting and adding a few more outputs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have python script( that I will share if interested in project only) that find the differences between 2 pdfs files and a csv and a xls file and csv file based on their path( using dictionaries and keys). I would like to fix issues that happens where the price is negative and add a blank column in the output( excel sheet) with python. Thank you.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need a Visual Studio Code converted to a Mac Code. I need to be able to paste into VB. Sub tt() On Error GoTo errorhandler Dim ie As InternetExplorer Set ie = New InternetExplorer With ie .navigate "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" .Visible = False While .Busy Or .readyState <> READYSTATE_COMPLETE:

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need open source of NCPR protocol written in C/C++ and tcl scripts for its test on NS-2.35 asap. This is urgent one. I need someone who can get source code from CodeForge. It is there. Freelancers who can really update me, please bid on this proposal. Thanks.

  $10 - $20
  $10 - $20
  0 การประมูล
  Install API code to my wordpress site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a simple project just customize the instalation of a code into my wordpress site it my take 15minutes I have the code

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Simple Arduino Code Edit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...arduino project that controls 2 primary LEDs with a button press. When LED 1 is enabled, LED 2 is Disabled. When LED 2 is enabled, LED 1 is enabled. I need one simple line of code added to where only when LED 2 is enabled, ground is sent to a different pin. Please no high bids, this is a very simple project that any experienced coder could finish in 5

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Create barcode/qr code scanner and generator (c++ builder Embarcadero) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create barcode/qr code scanner and generator (c++ builder Embarcadero)

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Help in conveting to sql code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  convert small snippet to sql code

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need an iPhone/iPad app. I already have a design for it, I just need it to be built.

  $944 (Avg Bid)
  $944 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need open source of NCPR protocol written in C/C++ and tcl scripts for its test on NS-2.35 asap. This is urgent one. I need someone who can get source code from CodeForge. It is there. Freelancers who can really update me, please bid on this proposal. Thanks.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello, I have a C code which is basically a reader. It reads data from files and converts it to human readable form. I need to conver this to Python. Best offers needed. Thanks

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hello, We Need to finish 2 unfinished project soon - Woo-commerce and Code-igniter. 1, Woocommerce - have every things working but need little bit changes in plugin. and some design fix. 2, CI project - all done, but need to implement paypal subscription as now we have paypal one time payment option, also need to record the transaction and subscription

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need my program source code modified but to carry out the same function.

  $579 (Avg Bid)
  $579 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hello, I have a working c++ code that is doing CNN and I need to have it written with threads parallel​ computing for Linux platform.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have written some code which makes deep learning operation through the use of matrix operations. I run this code, and check the error level by comparing the calculated output with correct output for each sample in the training code (which includes 500+ samples). I save the model as a mat file. Later, I run the model with test data. Unluckily, outputs

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...from mysql of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to the new site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We're using DIVI theme on new site, old theme was called TOTAL. I need to customize DIVI theme to show Portfolio just like in old theme. I have found a Portfolio plugin to import the portfolios from old site, but images do not match up. My thinking is on http://ranee

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Modify an existing Android and PHP code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Android code. The administration section is written in PHP with Laravel framework and the Android App is written in Native Androd code. The Android app gets data from the MySQL database usingthe Laravel Web services. I am looking to implement some changes that require database changes too, you should be experienced in Android, PHP, Laravel, Web services

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  I have an (outdated) Vendo Beverage vending machine that is powered elektromechanically. It needs a new controller that implements the MDB protocol, which makes new coin mechs available and cashless payment. The device is a Vendo V-216

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I require a C++ programmer to teach me how to retrieve a value from some code and change the value, i will then compile the code and check that it works.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Nordic nRF52 Bluetooth Firmware Code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. We are looking for support in coding of nRF52 BLE UART Example from latest SDK. We want to implement PWM signal generation based on ADC input and BLE Command. Note: Developer also having experience on Embedded Linux (Python, Kernel, Driver) of ARM Board will be a big plus for one of our another project. Thanks.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have existing code of Yolo which detects pets , i want it to enhance to detect a person . Raspberry Pi 3B+ and picamera rev 1.3 and rev 2

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need to create an optimised website based on a photoshop designs. ...led with basic movements between navigation. The coding must be bespoke, not copied and we need our coder to be English literate and available on quick response. We are a web agency who recently lost our coder, so this job may lead on to many more if we find the right person.

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  IFSC code website 6 วัน left

  Project Description I need an IFSC code website same to same as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with some extra feature. 1. import and export 2. every IFSC modify and update from site admin panel 3. bank map location should be on IFSC page 4. match header and footer of my current domain https://sarkaribank. com/

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi I have around 5k products in a spreadsheet which have all fields like title, description, sizes, etc but we are missing with UPC codes. Some have UPC codes but are not correct. I just want to fill up the spreadsheet with all correct UPC codes. Please start your bid with "I can do it". Let me know how much time you need! My budget is $50. Thanks

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Convert/Modify old code 6 วัน left

  I have an app that has some sections of code that no longer run correctly on Mojave that need to be fixed either by modifying the existing code to work or by replacing it with new code while replicating the functionality. Specifically: 1.) In AppDelegate the code "buildContacts", "onEnter", "findContact", "onNewClient", are no...

  $559 (Avg Bid)
  $559 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need an ifsc code website same to same as https://findyourbank. in/ . an need some extra feature. 1. import and export 2. every ifsc modify and update from site admin panel 3. bank map location in ifsc page 4. match header and footer of my current domain https://sarkaribank. com/ The data display format is has been attached.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello i need someone who can scrapp me all datas from the "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" in attachement. When you ..."Details ansehen" and there you have to copy all into the excel list. I need all details from every company. From all about 1200 Entrys! Name of Company - Adress - Postal Code - Town - Homepageadress - Email ,..... Everything in extra column and lines

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Encryption and deception in PHP from Java code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking to mimic the below Java code to PHP which I want to give my clients PSK and encrypted string so they can use this method and their key to decode and take the string Expectation that the clients will need only PSK and the encrypted string The can decrepit using their own programming language

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Add promo code in PHP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...booking form in PHP (MVC framework) in which we need to add promo code function in order to give customers discounts (in $ and in%). On the admin end we need to be able to add as many promo-codes as we like and in any format, and we should also be able to specify how many times that promo-code can be used per user, as well as how many times in total. you

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Woocommerce Coupon Code Price on Product Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm using coupon code LINK generator, I want a plugin which shows when a coupon code is in using the discounted price on the product page. Thanks!

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  To make an code in java using the jfreechart 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need convert the formules in the excel into the code that plots the curves usign the jfreechart i need to plot multi series curves on same graph by change of one parameters from the swing by enterign the range.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  To make an code in jav using the jfreechart 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need conver the formules in the excel into the code that plots the curves usign the jfreechart i need to plot multi series curves on same graph by change of one parameters from the swing by enterign the range.

  $7 - $21
  $7 - $21
  0 การประมูล
  Prestashop code issues 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My prestashop site have a code issue

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  how to secure source code in company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developers work in web project, we using bitbucket tools with visual studio 2 developers work on model and control 2 developers work on view the bitbucket is good tools but if every developer push the changes that mean all developers have all source code we need good solution and training to mange this issues to secure the code from all developers

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi I am looking for a custom page creation in Wordpress, it will be a donation page on a website already launched, we just want you to design one page, similar to current design and upload the page on our server. 1. Wireframe for that page. 2. Design for that page 3. Development for that page. Let me know your cost with your previous work which might have required same skill set.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  one project related with hog and haar written in python need to explain for report with equations. Those who have experience on writing technical paper in image processing field can be perfect for my project. For more details feel free to contact with me. must need to have experience on technical paper writing in image processing field, need to explains not only in words, but also with equations...

  $54 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  C++ code coverage tool 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to find 3 C++ code coverage tool and few programs and run the test on them

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  python code 6 วัน left

  python code for analyzing bitcoin

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  - i want to update 12 images of product of my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - i need to remove all old analytics code from website and set new analytics also need to set goals in analytics - Goal setting in google adwords, adwords remarketing code need to set in website - i also need to set facebook pixel in to the website

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Custom code for website 6 วัน left

  Create/edit modules for my website.

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  108 การประมูล

  source code is there but no gradel again it should be built again and some changes have to be done and full time freelancer will be preferred

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Implement some CSS/JS code into AdminLTE page 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've made a page with a datatable in the AdminLTE theme style and I need this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] implemented so certain rows can collapse on click. I also need help with the password recover and email verify feature (when users register). The login and register already work, that's not the issue, it's just the email we should send when users register to verify their email a...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Hi, I need to decompile one of my games from Google store because I lost the source code. I need to fix admob because it doesen't work and don't show any ads. The game is a reskin and is a common game, it was on sale on Chupamobile, but now is out of stock. For who is interested, please text "BLUE" in chat, that for avoid people that bid without reading

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I Need help in contributing to Apache open source project preferably related to the Big Data technologies. By the end of this project should be able to complete on JIRA that got merged with the code base. Here are few highlights, 1. Identify a JIRA/Project 2. Complete code changes 3. Do needful to close the jira I have development background experience

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล