ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  27,369 asterisk cloud computing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  VoIP termination solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are termination provider we have a specific solution ...on/off feature Server C: register gsm gateways using pptp vpn and load balance outgoing traffic to gateways based on number of calls For server A we have a2billing and asterisk in mind And for server C we want opensips with gui installed. When we finish we must test call from one of our .

  $673 (Avg Bid)
  $673 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  An app (Android & iOS) which uses nfc to share data 2 ways and stores all the history on a cloud database.

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We have an android app that makes video calls from our system to the users mobile phone. It currently supports up to android 7.0 We need someone who is proficient in Asterisk and Linphone Client We would require the app with upgraded compatibility with android 8.0 and 9.0 phones.

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  cloud service 5 วัน left

  need to know about cloud service and mobile cloud service including ecommerse. PAying £100 max

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Data centralisation and cloud management 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer who has experience with data centralisation to collect all my data from different phones and organize it on one phone Structure my cloud either on google drive in order to start managing my life better

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  The project is about Dog Breed classification. It has been hosted at Kaggle competition. Need complete co...final report of the analysis done and models implemented with its reasoning. Needs to be implemented in Python. Skills Req: Python, Deep Learning, CNN, Tenserflow, Keras, Cloud computing Link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Sound knowledge for Selenium and Java along with Jenkins or other CI tool. Cloud-based testing for website, preferably Browser Stack and SauceLabs. Applicants experienced in above only please.

  $127 (Avg Bid)
  ด่วน
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Asterisk AMD 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need AMD configured in dialplan for asterisk

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want to make real use of Asterisk Background detection , want a very small simple dialplan and configurations to Use BackgroundDetect of Asterisk

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We need a certified Google Cloud Professional Architect to manage a Pilot project with SAP on GCP.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a responsive website and mobile app for an apparel based application feature similar to scrapbook in lime road website. My tech stack - azure cloud, html5, react and xamarin. Timeframe - 2 weeks.

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...FFMPEG on my cloud server. i have linux cloud server with root access with centos 7 os. i am using centos web panel and have installed FFMPEG 2.8 with other related codecs. I need someone to update this FFMPEG to latest version available, 4.11. I have web sites need at least ffmpeg 4 to convert videos. i will provide root access to cloud server. it is

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...MAGENTO 1,9 , we want to migrate the MAGENTO 1.9 Shop on a Cloud Hosting solution (GOOGLE or Amazon AWS). The project is to open a server on the cloud, configure and optimize it to host a MAGENTO 1.9 Shop, migrate shop and DB from old dedicated server actually hosted on OVH to the new Cloud AWS or GOOGLE solution. You Must be able to communicate by

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I need my website re-configured. The SSL installed is working fine for Chrome but not on Firefox or not redirecting from Instagram link. please see.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...for an IT consultant with specific expertise in cloud-hosted IIS configurations involving load-balanced virtual servers. Our company is an app developer based in India. We are taking over a legacy system from a USA client that includes a web interface to a fairly complex IIS ASP.net SQL Server cloud-hosted web system (as well as Android/iOS/Windows

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Cloud Nine 4 วัน left

  I want to create a ligo for my company, my activities will be selling customized or branded gift items to corporate As giveaways to their clients. The name came from positive energy, and spreading happiness through giving giveaways.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  You need to host the following cloud torrent downloading script [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to any of the supporting hosts [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . You can choose one among them or if you know another you can host try it also,but it must be free. all i want is i wants to convert

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Protect API deployed to Google Cloud 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Java REST API back end deployed to Google Cloud. What is the best way to go about protecting it without writing too much code? I need to have a design proposal first and then implementation.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...an open source bounty. There are some who have gotten this to work with other providers: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] There are a variety of ways to interact with Twilio's service. The goal is to be able to tie FreePBX to it in a way that doesn't break upgrades to core, etc...Functionality

  $1150 (Avg Bid)
  $1150 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a coding for the Task scheduling between cloud and fog(local cloud) computing in java or matlab using cloudsim, ifogsim,fogtorch,simulink simulators

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  php mysql schedule creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a server running with mysql and php, I am using it for asterisk based server for voice broadcast. I need help to resolve some issue and enhance its features. The out look will be like attached picture. Details will be discussed during chat.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Scheduling algorithm to reduce energy in cloud 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have paper in scheduling algorithm to reduce energy consumption in cloud datacenter. I need a freelancer to reproduce it in CloudSim as simulator tool and JAVA as programming language and regenerate the same graphs at least 10% difference from the original graph.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I'm looking for a blog of approximately 800 words on the subject of 'when things go wrong in the cloud'. This article should focus on and reference stories and case studies when companies have got they're cloud hosting wrong, and it has cost them, or nearly cost them their businesses. Each case should focus on where they went wrong and how they could

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Website and multiple databases moved from Cloud to DigitalOcean 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Sr. Sysadmin to help Plan and Execute a Live site from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to a DigitalOcean Droplet. 1. Evaluate the Move 2. Put together a Plan 3. Move the Site 4. Test and Verify the site is working

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Antenna propagations 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Could anyone give me an idea on how to analyze the antenna propagation with high-performance computing or python? Thanks.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I want 6 cover pages for 6 subjects, I don't wish to spend top much but it still needs to be presentable in my folder. Art Design & Technology Music History Computing Geography

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Trophy icon Word Cloud 3 วัน left

  Hello, I need a word cloud in the attached rectangle shape. It needs to include the following four words: Service, Alignment, Teamwork, Belief. Service needs to be the biggest word. Please see the attached example for the fonts. It must closely resemble this word cloud. Service needs be across the middle. It's ok to have air between the words

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Cloud Based Live Chat and Marketing Tool 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a web development team to bring our cloud based live chat and marketing tool to life. I am looking for end to end project management to get a working product built and live. This will include discovery, UI/UX (technical dev, active campaign integration, setting up the database and architecture, test and deploy)

  $7585 (Avg Bid)
  $7585 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Project for Aqs Y. 6 วัน left

  Hi Aqs Y., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I am looking for some auto dialer based on asterisk

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Quaver word cloud 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I'm looking for someone to create a quaver / 8th note word cloud as a birthday present. Attached are some examples but I would like to print this on high quality paper and am looking for a more elegant design using black, silver and perhaps gold text to create some shading and texture.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...the AWS server. Plus another M-Pesa (Kenyan Mobile Money’s service) using the system to be hosted in a separate AWS account. Then all products to be backed up in a Google Cloud server The website is coded in Python The Mobile App is coded in PHP and Ionic Angular The M-Pesa service is coded in PHP This job is to be completed in less than 5 days.

  $558 (Avg Bid)
  $558 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...retrived and represented using a dashboard. The project should be executed as microservices by leveraging cloud infrastructure. There exists a lot of scope for learning on-demand technologies like big data technologies, microservices and cloud along with hand-on experience. Project Outcome The following are expected as the deliverables for this project

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Cloud/devops Trainer Required. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Cloud/Devops Trainer required for Online Training.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi sweta2317, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We have setup bitrix24 onpremise and we have asterisk-vici installed. We want to use SIP connector. Any one with experience in setting up onpremise Bitrix24 and telephony with SIP connector can respond.

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a hand checking out why my letsEncrypt SSL certificate which has expired on my Google Cloud hosting. 1. Renew it 2. Try set up auto renew The site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  1. Checkout button in cart page bellow product details on right side aligned to "continue shopping" button 2. "Place Order" Button Bellow Address Details form. 3. Customize the upsell / cross sell area 4. Customize order processing email. 5. Recover mail for abandoned checkout (u can use free plugin)

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...applications, understand them (they are very small) and change the Angular JS app. Please do read description before you bid. Long Description 1. You have to have your own Google Cloud Platform account with ability to deploy applications to App Engine Flex Environment. Please do not bid if you are not in position to have this. 2. Deploy this Java Spring Boot

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Cloud Mine Website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to make a very simple website which my clients can come and buy the cloud miners and after they bought a service they can see how much they are mining . The way that they can charge their wallet is going to be with crypto currency and the withdrawn has to be with crypto curency too. PLEASE SEND ME A SAMPLE AND WAIT TO BE CONTACT

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Receive calls on Amazon Echo Devices using FreePBX/SIP Trunk to Skype 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All I have a SIP client on my network, its a Intercom. It registers to my FreePBX/Asterisk solution and makes calls to my mobile phone fine. I want to intergrate Skype because Amazon Echo's can answer/make calls using Skype. The intention is to receive the Intercom call on my home network to an Echo Dot, which I believe will work when the FreePBX

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I'm...for someone to teach me how to stream data from a MySQL database and write it directly into another (consume?). The database to be written to is a MySQl database in Google Cloud Platform. Tools I'm interested in include, but not limited to, maxwell's daemon, kafka, and/or whatever you think is a better solution fot performing this type of task.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi Kingasterisk T., We have a problem with our asterisk configuration. as a brief when call directed to extension queue after ivr. there is silence and no result. caller cant reach to extension. as example we get this kind of logs. [2019-02-14 08:56:15] WARNING[7089] chan_sip.c: Autodestruct on dialog '223205511-3759123182-18707@TcomNextoneSBC4-DRC

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I'm new to FusionPBX/FreeSwitch. Can't set up the same thing I've set up in minutes in Asterisk. Need remote assistance/general consulting or just a setup example in accordance with my infrastructure conditions. My FusionPBX is a VM that has only one LAN NIC. It uses pfSense VM as a gateway. pfSense VM has both LAN and WAN links with a public IP on

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I Need help with a vicidial server that is not leaving vvoicemail message and is dropping calls in a press 1 campaign

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are a startup currently enrolled in District 3 Incubator program, and as part of our research we are conducting "unpaid" interviews with Cloud/Systems Architecture engineers to inform our solution design process. The process requires 10-15 mins, after answering our questions we will keep your information for potential future contracts.

  $2 - $6 / hr
  $2 - $6 / hr
  0 การประมูล
  Looking for an Asterisk PBX Developer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have developed a voice bot that understands vernacular languages of India. We are looking for a developer who can help us integrate a user call with our voice b...asks a question - e.g. what are the current offers? The bot responds: Buy goods worth Rs 5000 and get cash back worth Rs 1000. Please get in touch immediately if you know Asterisk well.

  $2779 (Avg Bid)
  $2779 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล