ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,317 asterisk features custom งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Asterisk (FreePBX) - Outgoing Trunk with Ansering Machine Detection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 2 PBXs. The first is not an Asterisk, the second yes. The first use the second to place call with predictive dialing. I want to implement AMD service on PBX2 and automatically drop call answered by machine.

  $167 (Avg Bid)
  $167 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  I need to connect CRM Vtiger with Elastix or Asterisk to make calls clicking on the CRM

  $160 (Avg Bid)
  $160 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  I need to connect CRM Vtiger with Elastix or Asterisk to make calls clicking on the CRM

  $100 (Avg Bid)
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Asterisk PBX with WebRTC - GURU 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  To duplicate an existing Asterisk Server with WebRTC ( HTTP5 - SSL - etc.) onto another machine and make some changes. Works together with an Apache Web Server and a MySQL Data Base, on separate machines. Must function as an immediate - identical backup !

  $966 (Avg Bid)
  $966 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  zoho's phonebridge plugin supports up to asterisk 1.4 with asterisk 1.8 partially working (only incoming calls) with modern asterisk versions (11 and up) not working at all do to (apparently ) java problem zoho's support says that those values : dialed channel, linked channel, dialing channel are NULL instead of being filled with information. we

  $183 (Avg Bid)
  $183 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Assist & Document Docker Deployment to Kubernetes on Google Cloud 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Philippines Company looking for an expert in Docker, Kubernetes and Google Cloud to help us speed up migrating 3 existing VMs (Java App, Asterisk and Postgres) to Docker Containers deployed on Kubernetes on Google Cloud. We have already containerised the Apps. We now want to accelerate deployment and to then have assistance with "peeling out"

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Asterix complex job 3 วัน left

  I need a complex asterisk job ... need experts only.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Ringlesss voicemail drop using freeswitch and asterisk 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a tech who already has completed a Ringless Voicemail drop system. We are US based company and will target users in US only so will calling 10-digit US phone numbers. We would ideally prefer some open source technologies to be used with it like FreeSwitch etc.. If you Already have completed a ringless voicemail drop system please bid

  $555 (Avg Bid)
  $555 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  OBD CALLING 2 วัน left

  Hello We have SIP,PRI and want to build script where we can make OBD Calling (asterisk),

  $1647 (Avg Bid)
  $1647 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  OpenVOX GSM gateway configuration changes. 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have bought an OpenVOX GSM gateway. The GSM gateway is working good so far. But I need a small changes in configuration for smooth operatio...Set("SIP/8902050098-00000024", "CALLERID(name)=+918820094576") in new stack [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: Caller ID name is '+918820094576' number is '8902050098' This should be a very small task for Asterisk d...

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...checkout page the fields, Pais, Endreço. Cidade,Estado, CEP, they are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I do not know why the red asterisk does not appear. I installed the plugin WooCommerce Checkout Field Editor, although I enter the fields as mandatory, the red asterisk does not appear , and it is not possible cancel the writing (OPTIONAL). mysite: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $111 (Avg Bid)
  $111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล
  $4671 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Looking for an experienced contractor to update configuration on our VOIP environment (a dozen or so phones). Currently using PiaF / FreePBX but happy to change to another distro if needed. Most phone are Mitel/Aastra 6739i and plus a couple cheaper aastra and a polycom conf phone. Key Issues / Targets: 1. Hot-desking - Configuration to allow for user speeddials to move with users as they log i...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Asterisk GSM Gateway Integration หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone who can configure Dinstar GSM Gateway to work with my local asterisk setup.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Asterisk Attended Transfer within PhpAGI หมดเขตแล้ว left

  Hello, We need to add a functionality to our IVR which is based on Asterisk V 13.14.0 / PhpAGI. Os is Debian 8, database is MySql 5, Php is also 5. Simple functionality: - Inbound call accepted (client who needs support) - IVR (PhpAGI) says "welcome" - Call is forwarded to 1st level agent (already done by DIAL command) - 1st level agent takes call

  $660 (Avg Bid)
  $660 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  PHP Developer for half rate หมดเขตแล้ว left

  ...We offer: - hourly wage: 15 USD/hour; - wages minimum 10000 UAH per month; - work in a prospective company: we introduce automation systems based on open-source products Asterisk IP-PBX and CRM VTiger: open API, easy integration with other systems, more than 30 own developments for CRM VTiger, VTiger has wikipedia and community community developers;

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Configuration of a call forwarding through Asterisk หมดเขตแล้ว left

  ...(landline 1) and I have my own server too. I'd like to redirect calls made to landline 1 to another landline (landline 2) that I don't own. I've already made a vocal robot on Asterisk so that depending on the digit the caller presses, it does something different. What I need now is the last part : 1) Depending on the digit pressed, forward the call to a

  $120 (Avg Bid)
  $120 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Android VoIP App to work as a GSM gateway. หมดเขตแล้ว left

  App to register with my Asterisk Server as a SIP extension. My Server will send VoIP calls to the App and the App will make a local call on the GSM network and path both calls together. In other words, the Android Phone will act as a VoIP / GSM gateway. Thamk you.

  $631 (Avg Bid)
  $631 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  ...require someone hands on experience in installing goautodial or vicidial solution on Google cloud computing. Good understanding of Linux, Asterisk and Vicidial is essential. We wish to start testing Asterisk and Vicidial in the cloud from Google. We require setup, testing and ongoing support. Phase one is setup so we can start testing. Phase 2 will

  $97 (Avg Bid)
  $97 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Project for Anton F. หมดเขตแล้ว left

  ...outsource for those tasks when needed. Currently i can be specific on a project which you can tell me you can help me on this or not. We have some raspberry pi products which asterisk is installed. And there are 3G or 4G usb modems on them. Those asterisks receive calls with IAX trunking and route calls to mobile phones which are matched with raspberry

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Asterisk Zaptel to Dahdi migration หมดเขตแล้ว left

  I am having problems getting a dhadi/Asterisk/POTS configuration ( based on an old Zaptel/Asterisk configuration that does work ) to work properly. Config files and CLI output: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Dialplan: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The machine once finished will backup and replace my old Asterisk servers that basically operate as POTS

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Asterisk call center solution with crm หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using PHP, with Asterisk voip for call center. Solutions - Features - Call Features • Call Detail Records • Call Forward • Call Monitoring • Call Parking • Call Queuing • Call Recording • Call Transfer • Blind Transfer • Supervised T...

  $1018 (Avg Bid)
  $1018 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล

  ...backups. I also need to set it up with a Control panel like Plesk or cPanel. It needs to be setup with a hosting server, mail server, SSL for domains, and I will set up an Asterisk server in one VPS which also needs to be secured. I also need help migrating over from my current VPS to the new dedicated server setup. If you think you can do this please

  $431 (Avg Bid)
  $431 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using PHP. Asterisk voip and e1 integration for call center operator.

  $1254 (Avg Bid)
  $1254 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ด่วน
  VOIP server asterisk หมดเขตแล้ว left

  Voglio un server voip che giri con asterisk

  $58 (Avg Bid)
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Asterisk Server - Configuring หมดเขตแล้ว left

  Need Linux guy for Ubuntu for fixing some issues with Asterisk server

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  VOIP/SIP Project หมดเขตแล้ว left

  ~50 people across 3 offices (Sydney, Hong Kong - new at WeWork, China) Looking at setup cloud solution...new at WeWork, China) Looking at setup cloud solution to connect existing cisco/ gransdstream sip phones. Currently using Faktortel from Australia - looking at Freeswitch/ asterisk + Twilio SIP trunk (HK phase 1) + Faktortel sip trunk (AU phase 2).

  $431 (Avg Bid)
  $431 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  zoho crm and asterisk freepbx หมดเขตแล้ว left

  i want to integrate freepbx based on asterisk 13 with zoho crm looking for someone who's done it successfully on asterisk 13, not older versions

  $97 (Avg Bid)
  $97 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Asterisk ivr configuration หมดเขตแล้ว left

  We need to setup the IVR ( Asterisk) with zoho CRM .more details can be shared later.

  $532 (Avg Bid)
  $532 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  DID México in local freepbx asterisk หมดเขตแล้ว left

  configure a freepbx inbound dos route

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Fix FAS Problem With CDMA using Asterisk หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an expert in VoIP and Asterisk to fix the FAS problem which usually occurs when using a CDMA Gateway. Please, only bid if you fully understand this problem and have a solution to proposed.

  $179 (Avg Bid)
  $179 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Asterisk Answering machine detection configuraton หมดเขตแล้ว left

  The AMD is already working and used by pycall with context. I need to configure to use always with an outgoing trunk.

  $156 (Avg Bid)
  $156 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Project for Vu L. หมดเขตแล้ว left

  Hi vule83, mình đang có dự án Odoo CRM tích hợp tổng đài voIP sử dụng Asterisk 11. Bạn đã từng làm dự án nào tương tự chưa? Nội dung cụ thể thì cho mình số dt của bạn để trao đổi cho nhanh nhé

  $250 (Avg Bid)
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Asterisk Server - Coding Bug หมดเขตแล้ว left

  Need server guy with Asterisk experience

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ด่วน
  SuiteCRM... หมดเขตแล้ว left

  Temos uma plataforma chamada SuiteCRM, instalada e funcionando há cerca de 5 anos, agora queremos integrá-la ao Zimbra (servidor de e-mails) e ao Asterisk (Issabel) {todos já instalados e em pleno funcionamento}

  $74 (Avg Bid)
  $74 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  VoIP Business Startup & Asterisk training หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need asterisk voip training and learning more about voip industry

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Asterisk Black listing หมดเขตแล้ว left

  We need a solution in asterisk that help us block incoming calls with the same numbers (robot calls). We are starting a wholesale VoIP business, but we have some clients that if we have 8 or let say 24 ports open, some times they will send 8 or 24 calls depending on the ports available and all ports will be ringing at the same time with the same

  $300 (Avg Bid)
  $300 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Android with SIP/VoIP caller program หมดเขตแล้ว left

  I need to develop an Android Studio application that allows to include the SIP / VOIP SDK to connect to ASTERISK The project must: 1.- Connect via SIP to an Asterisk telephone exchange 2.- Call from a number console 3.- Call from a number of clients (via Json) 4.- Configure (add / modify / delete) SIP accounts 5.- Management Module More details (ask)

  $313 (Avg Bid)
  $313 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ...need to develop an application in APPInventor or APPBuilder that allows to include the SIP / VOIP SDK to connect to ASTERISK as an option and if it were not possible in ANDROID Studio The project must: 1.- Connect via SIP to an Asterisk telephone exchange 2.- Call from a number console 3.- Call from a number of clients (via Json) 4.- Configure (add

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  Asterisk developer หมดเขตแล้ว left

  hello We are looking forward to send massive amount of missed calls using asterisk

  $1071 (Avg Bid)
  $1071 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  LDAP-Based Directory for Asterisk PBX หมดเขตแล้ว left

  ...an ldap-based phone directory for Asterisk-based PBX distributions, like Elastix, FreePBX, etc. This phonebook should be compatible with major IP Phone brands like Yealink, Grandstream, Htek, Fanvil, etc. This ldap will simply collect user account information, mainly UserName and Extension Number from the Asterisk database and make it available to IP-Phones

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  on user preferences page; I don’t want to enforce user to enter email and not display as asterisk (*) masked email like this c******e@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want it plain email like cxyzbsor@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  PHP
  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Move Asterisk to another Server หมดเขตแล้ว left

  I have a running asterisk server all services and systems runnings i just want to move all the current configuration and setup to another machine

  $59 (Avg Bid)
  $59 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Project for Ravi K. -- 18/06/26 23:20:35 หมดเขตแล้ว left

  I want to set up an asterisk  server to accept sms/mms  from any wireless number and pass it to numbers assigned to a mobile app.  I also want the mobile app to be able to send sms/mms  from its number to any wireless number. Can you set this up? Or maybe a separate standalone product that would enable the passing of sms/mms fo and from and app number

  $10 (Avg Bid)
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I need to configure Asterisk with the correct API or what ever is necessary so it can send and receive Sms/mms from wireless numbers to mobile apps and send from mobile app numbers to wireless numbers.

  $218 (Avg Bid)
  $218 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Asterisk web interface for usb dongle หมดเขตแล้ว left

  I want to setup an gsm voip gateway GUI using asterisk+a2b+chan dongle, use huawei e173u-1 and e153u-1. I already have a running server, but i want to setup a new server with the following features in a GUI: 1-sim card suspension detection based consecutive unsuccessful number of calls and discard(dongle stop now) the suspended ones as well as not

  $679 (Avg Bid)
  $679 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Asterisk Management System with PHP หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are looking for someone to help us start the development of an Asterisk Management System. The control panel must be developed in PHP. I am not the best with Asterisk and I am unsure how the control panel would communicate with Asterisk. This is what we need the control to do: - Add a SIP Trunk Channel (For PSTN connectivity) - Remove a

  $739 (Avg Bid)
  $739 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล