ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  15,643 asterisk pbx งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Setup twilio sip trunk <> Freepbx 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Now a Twilio Trunk is already configured in a FreePBX PBX. However there are errors in the configuration: - Does not work for incoming calls from the trunk (inbound) - The outgoing calls from the PBX works but the audio is not heard (no audio) therefore there must be a problem with the codecs. How to access PBX: - From remote access Anydesk or Teamviewer: - SSH or web Objective of the project: - Listen correctly and works incoming calls - Listen correctly and works outgoing calls

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We offer a Call Centre Solution, Hosted PBX, DID number services etc. and we are looking for a Sale Manager that can convert up 200 Leads in any of our services. The opportunity is huge for any one capable of handling this.

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Wake up VoIP application via push notification from background 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Freelancers, We have linphone based android and iPhone application. Both apps are working fine. But the issue is background calling. Means If app closed then its not working. so we are looking for the developer who can help us to achieve it via push notification. We are using Asterisk based system. Thanks

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  FreePBX/Asterisk + SMS Management/Gateway -- 3 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project is to setup a web SMS management software and gateway (Gammu + PlaySMS) along with Asterisk (freePBX) system that also uses the USB modems for calls in and out. The project must support SMS in and out with multiple usb modem dongles and sim cards simultaneously with calls in and out

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo design for Tech startup 9 วัน left

  We need a logo for a new company named Pbxtronix which is a manufacturer of electronic accessory products for PBX phone systems. PBX means Private Branched Exchange which is a technical name for business phone systems. I would like the logo to incorporate the name, though I am not sure about the capitalisation, PBXtronix, Pbxtronix are possible. I would like a maximum of 4 or 5 colours in the logo and the colour choice would then be used as the company theme. The colours should be a compatible palette, possibly including black and grey. I like the idea of tying in the two X characters in the name, but this is just one idea. The typeface should be something conveying a technical theme and could be italics or not. The logo could just be the typeface or it could be a typeface...

  $35 (Avg Bid)
  การันตี

  I have attached a PDF with all the information to get started. I am looking for a VoIP Server that can be set up on my AWS Server and instead of normal phones connecting I am going to have some custom hardware made to connect to it for Two Way Radios.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have attached a PDF with all the information to get started. I am looking for a VoIP Server that can be set up on my AWS Server and instead of normal phones connecting I am going to have some custom hardware made to connect to it for Two Way Radios.

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Build a new Issable Image 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...inbound/outbound call as test from both softphone and hardware. 11. Documentation of the work. In our current system we have PBX users that are operating using soft phones on their computers across multiple internal subnets. We also have a handful of users that register their extension using a mobile application such as wiper zoiper when connected via VPN. Soft phone we use is MicrosipPhysica phone we use is GRANDSTREAM GXP2160 We would like to request that the PBX image have a interface in each of the subnets so that the sip traffic does not need to traverse the firewall except for external calls and those connected by VPN. Currently the Internal IP address of the PBX is in its own subnet for isolation purposes since it will be listening with exposed ports to our...

  $818 (Avg Bid)
  $818 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  i have a multi-tenant fusion pbx system with around 400 extension and i am facing issues with connectivity and voice breakage and also install a good event capturing system like homer(or whichever is good).

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  looking for a technical person who has the ability to manage an IP PBX server Self Managed Virtual Private Servers hosted on a cloud platform.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Develop VOIP portal for end users 2 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Develop Voip portal based on PBX Cloud for forwarding calls for our customers use.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Ongoing FreePBX Custom Module and App Development หมดเขตแล้ว left

  Looking for a skilled developer to help develop custom features and apps to work in hand with FreePBX. This would be an ongoing relationship, as our customer base is constantly putting in feature requests. First project would be to develop an application that links to PBX users and utilizes SIP Trunks for sending and receiving SMS messages. Within the sending and receiving, we will need the ability to create groups for mass outgoing, but in a way that each end user is messaged individually so the responses only come to the sender and not to each member in the group. Additional projects will be discussed with the awarded developer.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  PBX SSL Certificate หมดเขตแล้ว left

  Hi - I need an RSA PKCS#1 key generated from an existing private key that's missing the ---BEGIN RSA PRIVATE KEY--- for installation on a phone system.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Asterisk Experts only หมดเขตแล้ว left

  to fix dial plan to do the following : 1) dial the trunk and ignore the first congestion from trunk because when we get congestion the call keeps flowing to the trunk so we want to ignore the congestion I get and keep the call when I put 2 dial command it works but I want to ignore that can we ?

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Avaya IP office connection between two PBX หมดเขตแล้ว left

  WE have VPN between two branches , and we have two Avaya IP office connected together ,we want someone to help us find the problem ,why site A can call Site B ,while site B cannot call site A ? please help ?

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Integration CyberArk and Asterisk-Issabel หมดเขตแล้ว left

  I need to integrate CyberArk and Asterisk -Issabel for password vault.

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, Few call center employees need to work from home, so VPN server + 3 clients need to set up, to be used by existing X-lite application. Input data: - All is working on Windows. - Before 'Remote VoIP' software was used before and partially congifured on clientagents side, but now VPN server gone, - PBX is Asterisk-based; also Yealink, windows server 2012, - Call center agents use X-lite old version as free SIP-phone tool. - DynDNS address of the head office, as head office IP address is dynamic.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Asterisk and FreePBX with 3G Huawei USB dongles หมดเขตแล้ว left

  we are looking for freelancer who is able to install and configure Asterisk with FreePBX and USB dongles for voip termination (mobile). If you have the required know how please do not hesitate to contact me and say which hardware requirement should we have and the duration do you need to finish the project and the price to do this.

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hi, I want to have an asterisk installed on the digital ocean with a customized caller id.

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Project for Marcelo B. 2 ชั่วโมง left

  Hi Marcelo B., I noticed your profile and would like to offer you my project. I saw you have already done a few integrations for Linphone with asterisk and moved away from Flexisip. I am looking to create a very stable system and dont want to waste time using the wrong software and then having to do it again. Let me know a good time to talk. my whatsup [Removed by Freelancer.com Admin]

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Asterisk script based Loop Calls Generation หมดเขตแล้ว left

  we are looking to build system where we can generate script based calls which is going loop back to our server . also we need to maintain ASR and ACD as per predefind critrea

  $873 (Avg Bid)
  $873 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, Few call center employees need to work from home, so VPN server + 3 clients need to set up, to be used by existing X-lite application. Input data: - All is working on Windows. - Before 'Remote VoIP' software was used before and partially congifured on clientagents side, but now VPN server gone, - PBX is Asterisk-based; also Yealink, windows server 2012, - Call center agents use X-lite old version as free SIP-phone tool. - DynDNS address of the head office, as head office IP address is dynamic.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Configuración Issabel PBX - Marcador predictivo หมดเขตแล้ว left

  Actualmente tenemos Issabel con marcador predictivo ya funcionando en las oficinas, pero necesito alguien que me ayude a corregir ciertos problemas que surgen con el marcador. La base de datos se está gastando muy rápido y las llamadas se elevan bastante con llamadas a buzón, lo cual significa un costo más por la troncal. Agradezco me ayuden con una solución a esto y podemos entablar una relación comercial a futuro para poder realizar más proyectos con el Issabel como integraciones al CRM, personalizaciones del módulo call center, etc.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hello, Few call center employees need to work from home, so VPN server + 3 clients need to set up, to be used by existing X-lite application. Input data: - All is working on Windows. - Before 'Remote VoIP' software was used before and partially congifured on clientagents side, but now VPN server gone, - PBX is Asterisk-based; also Yealink, windows server 2012, - Call center agents use X-lite old version as free SIP-phone tool. - DyDNS address of the head office, as head office IP address is dynamic. Time to finish project : 1 day, 2 max

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Configure PBX Issable / Free PBX หมดเขตแล้ว left

  Configure PBX Issable / Free PBX with Extention , Trunks , Routing and SIP calling . Final result should be Able to Receive Incomming Calls and Dial out outgoing calls and internal calls

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Asterisk Web-based Autodialer and Report -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I need predictive dialer and reporting software for our issabel pbx server. Asterisk verison 16.16.1 1- Predictive dialer and reports. 2- After the automatic dialer, the desired announcement will be played, dtmf dialing will be recorded and reported. 3- Search will be made according to queue availability. 4- The number of calls to be made at the same time and the number of redial calls can be entered in the subscriber or queue information to be transferred if the number of calls is answered. 5- Campaign can be created. 6- The dialer will automatically call a list of customers and when they pick up, it will route the call to an available agent. 7- It will be web-based and needs to be written with nodejs react.

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  FreePBX/Asterisk + SMS Management/Gateway หมดเขตแล้ว left

  This project is to setup a web SMS management software and gateway (Gammu, kannel, PlaySMS, Jasmin, etc.) along with an existing Sangoma 7 freePBX system. SMS management and gateway must also support multiple usb modem dongles and sim card so that SMS that comes in from any dongle will be received in the web UI and be able to replied to using a preferred sim card from the USB modems.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Grandstream - Remote Extension หมดเขตแล้ว left

  I need a someone proficient in configuration of remote extensions in Grandstream PBX (UCM6204) using DDNS services such as to assist me.

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  elastix v2.4 หมดเขตแล้ว left

  Now i used elastix2.4 asterisk 1.8 operation Sangoma A102. Problem is can not fax from E1 PortA to E1 PortB fax always cut of and give line error to distination fax

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Dynamic ASR IVR หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an Asterisk and IVR specialist with voice recognition and "text to speech", who can develop a dynamic IVR with an interface capable of editing prompts, navigation menus and reports. The user will be able to navigate through the IVR via voice recognition or DTMF.

  $1271 (Avg Bid)
  $1271 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  asterisk outbound ivr setup หมดเขตแล้ว left

  need someone expert in asterisk to setup an outbound ivr survey for me

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  FreePBX Asterisk Specialist หมดเขตแล้ว left

  We need a FreePBX expert. We configured a new asterisk appliance on Microsoft Azure Cloud We have issues with voice

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  configure mitel pbx หมดเขตแล้ว left

  i need to configure mitel pbx M470

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We are looking for an experience company or a team capable of development and future support of a custom Kazoo PBX. Experience Requirement: -Must have built something similar and demo the solution with Kazoo -Previous development with Kazoo, Freeswitch, Kamailio -Examples of previous development of telephony systems based on these platforms -Excellent understanding of pbx telephony, dial-plans, security -Excellent understanding of hosting technologies -Excellent understanding of Database (SQL) with High Availablity (HA) & data replication/sharing, DRDB IF YOU HAVE NOT DESIGNED AND DEVELOPED A SIMILAR SOLUTION, do not apply. we require an experienced team capable of full delivery on time and within budget. The initial scope of the project will include creating the foll...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We have an existing hosted Asterisk server and use icabbi taxi dispatch software. I would like incoming caller ID to be screened to see if they have an active booking, if so give the caller an update on their booking. I would also like to give the customers an option to either call their driver, be passed to the call queue or cancel their booking.

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  kamailio & asterisk หมดเขตแล้ว left

  i m currently using asterisk-FreePBX for inbound and blast outbound calls Asterisk is getting stuck by approx 400 inbound calls looking for someone to help me Setup a set of servers joined with kamailio or any other alternative to help me get to 2000 simultaneous calls on inbound and 1000 on outbound

  $657 (Avg Bid)
  $657 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Issabel 4 + Vtiger Complete CRM หมดเขตแล้ว left

  Issabel 4 + SPAconnector 1.4 + VtigerCRM Installed. Just need to get Live POP up, Agent Creation and Asterisk CDR details, Recordings, Campaign in CRM. In Brief, Full Asterisk Connection with Vtiger CRM

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Asterisk Server 2000 participants หมดเขตแล้ว left

  i want to setup asterisk freepbx on cloud servers but i need it to handle approx 20000 callers and maybe expend it but each server on asterisk as i understand cant handle more then 400 calls so i m looking for a way to combine servers

  $840 (Avg Bid)
  $840 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  PABX and CRM หมดเขตแล้ว left

  Set up Asterisk PABX and integrate with proprietary CRM. Asterisk to have web interface to manage DDi routing and ring groups. API for CRM integration will be available. An option to switch easily between desk phones and softphones

  $892 (Avg Bid)
  $892 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Asterisk Administration หมดเขตแล้ว left

  I need an Asterisk administrator who can configure two SIP trunks, modify the dial_plan, pjsip files, extensions files etc to an existing Asterisk build.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  VMware, Veeam, pfSense Infrastructure Management หมดเขตแล้ว left

  ...monitoring and management of ~ 30 HPE ProLiant DL380 G7, Gen8, Gen9 servers through iLO interface. The service aims to proactively identify failures through the Systems Insight Manager tool as well as take care of them in an agile manner (request to send spare parts, remote advice on their replacement) before they become critical. 6.- Telephone availability with an IP telephone connected to our IP PBX to be able to comment on ticket details. Although, 90% of the requests are via mail / ticket, the above is required. 7.- The provider must be a business with a team of people, not a one man band. We require solid knowledge in the following areas: Virtualized environments with VMware, Linux and Windows Operating Systems, Firewall pfSense as well as VeeamOne and Veeam Backup and R...

  $1263 (Avg Bid)
  $1263 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  patton gateway -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need to connect SN4130 patton gateway to an Asterisk

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  patton gateway หมดเขตแล้ว left

  I need to connect SN4130 patton gateway to an Asterisk

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  BUILD A PBX หมดเขตแล้ว left

  We need to configure Issable pbx (Like extensions, IVT, SIP trunk count). We have the diagram ready. Please quote a price if you can take on this project -Monika

  $75 / hr (Avg Bid)
  $75 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Aplikasi CRM Tele Collection หมดเขตแล้ว left

  Saya membutuhkan aplikasi CRM untuk Tele Collection dengan specs di bawah ini: - Web Base Aplikasi - User Level: Admin, Supervisor dan Agent - Menu-menu: Upload, Inactive/Delete, Reassignment Leads Menu Call bagi Agent dan Supervisor dengan click to dial Record track history calling Pembagian...untuk Tele Collection dengan specs di bawah ini: - Web Base Aplikasi - User Level: Admin, Supervisor dan Agent - Menu-menu: Upload, Inactive/Delete, Reassignment Leads Menu Call bagi Agent dan Supervisor dengan click to dial Record track history calling Pembagian subfolder berdasarkan call activity history - Memiliki Fungsi Recording percakapan telepon - Dapat diintegrasikan dengan IP PBX / Telephony system - Reports: Productivity by agent, product, time period, cal...

  $1100 (Avg Bid)
  $1100 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  FreePBX Error หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have the following error [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: Error loading module '': /usr/lib64/asterisk/modules/: cannot open shared object file: No such file or directory 5442 [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: Error loading module '', missing dependency: res_phoneprov 5443 [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: res_config_sqlite declined to load. 5444 [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: res_stun_monitor declined to load. 5445 [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: res_xmpp declined to load. 5446 [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: Declined modules which depend on res_xmpp: chan_motif 5447 [2021-12-10 10:47:12] ERROR[2212] loader.c: chan_ooh323 declined to load. 5448 [2021-12-10

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Asterisk inbound call Support หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a freelancer to add inbound PSTN call support. Outbound PSTN call support is already implemented including call transfer and call conference. Please review the attached sheet for requirement. Please let me know the timeline and quote.

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Part Time Web Application Developer หมดเขตแล้ว left

  ...established players is to follow a Lean Startup approach of building minimum viable products and then iterating based on customer feedback. We run two major platforms: 1) Life insurance () 2) Crowdfunding () Our Development Environment We use Angular, PHP and Java as our primary languages and open source tools that include October CMS, SuiteCRM and Asterisk. All our infrastructure is AWS based and we are committed to Automated Testing and Continuous Deployment. We follow an agile methodology combining aspects of XP, Scrum and Kanban. Our developers mostly work remotely and choose their own hours. You will be required to do daily updates on Trello/Slack but the only time you need to be available is 09h00 (GMT +2) for daily standups....

  $15 - $50 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $15 - $50 / hr
  40 คำเสนอราคา