ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,055 auction store online source code aspnet งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  MNE_Índices 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Aplicativo web e mobile para cadastro de índices econômico-financeiros e seus valores, com cálculo de variação percentual. AspNet Core 2.2, C# e Razor, banco de dados MSSQL

  $661 (Avg Bid)
  $661 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Help in a code snippet 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want your help for a small JavaScript code snippet to work on Cocos Creator.. <!--Reference the JQuery library. --> <script src="~/Scripts/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"></script> <!--Reference the SignalR library. --> <script src="~/Scripts/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"></script> <script> $(function () { // Sta...

  $22 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...also to have a sectional element that enables the client to upload their monthly auction catalogues. The client should be able to use CSV to upload and have a media upload element which can assign pictures to each item uploaded. The item should have a pre-sale and post auction element. Pre-sale, customers should be able to register, have a wishlist and

  $1604 (Avg Bid)
  $1604 การประมูลเฉลี่ย
  128 การประมูล
  Trophy icon Make a logo for an auction 3 วัน left

  I am the PTO president at a pre-school named PAWS (preschool at Wellesley schools). We are having an online action and then followed with a family event at a trampoline facility. It would be great to have an eye catching sign to make people want to come to the event. Attached is a logo from our school and if you want to learn more about a trampoline

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  chauffeur transfer service website c# aspnet หมดเขตแล้ว left

  I need transfer service booking website with google map calculation of prices and payments.

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Multivendor deals site หมดเขตแล้ว left

  hello want to build a multivendor deal site. Language laravel, angular, aspnet core, React js prefer someone who has already done similar

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Need to create a survey with bootstrap wizard. หมดเขตแล้ว left

  I need to create a survey with the bootstrap wizard. All the fields are mandatory. only the single page survey and a page to show the result. I will ...the bootstrap wizard. All the fields are mandatory. only the single page survey and a page to show the result. I will provide the survey page and the style. Needs to be in aspnet (not mvc). with mssql.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Publicar proyecto Aspnet core 2.1 + Vuejs (spa) en servidor IIS.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Currently have a Wordpress Auction website up that needs to add pages for the auction listing descriptions, about us page, and a page for Departments and listings. Also need to fix navbar formatting. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Project for Mitko B. -- 3 หมดเขตแล้ว left

  As a third step in the image project you have been working on I would like the user to be able to select the font and color and add text...been working on I would like the user to be able to select the font and color and add text over photo anywhere on the screen. this is a code example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Actualizar la plantilla bsbadmin de un un proyecto realizado sobre AspNetBoilerplate a la plantilla metronic. Se requiere conocimientos de C# para poder probarlo ----------------------- Update the bsbadmin template of a project made on AspNetBoilerplate to the metronic template Knowledge of C # is required to prove it.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Creating a aspnet or php website. หมดเขตแล้ว left

  I am looking for web developer who can make a navigation using google maps distance matrix api.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  devexpress control sample codes หมดเขตแล้ว left

  we need to sample codes work for devexpress tool using. aspnet project will ask. you can use below link for see controls. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using .NET. Aspnet mvc core - small project 2 views using infragistics and Telerik controls build a widget tool bar of bar chart pie chart and horizontal bar resembling a sample site i can provide, I can furnish requirement detail, request this should be completed

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...partir de una aplicación Web ASP.NET se requiere que, los usuarios que tienen acceso a la aplicación, lo tengan también a una tienda online desarrollada con WooCommerce. Así, los usuarios que se van generando a partir de ASPNET Identity (MySQL) para acceder a la aplicación Web, han de poder acceder con las mismas credenciales (email y password) ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...control on Azure. Already, I've been through this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mvc-app/?view=aspnetcore-2.1 BUT I have problem getting core 2.2 running. REQUIREMENTS Must be able to speak English. Must be able to perform all work online and through Skype and/or Team Viewer with audio and shared screens. Ready to start

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  ...agenda-module in realtime with the default-agenda's from for example MS-Outlook and the agenda from Google. A couple of keywords from our platform: ASP.NET; C#; AngularJS; ABP (ASPNET Boilerplate); SignalR; Hangfire; Devexpress; Javascript; MVC(rarely used). Dynamic WebAPI, Module Zero The working atmosphere would be best described as professional, informal

  $1285 (Avg Bid)
  $1285 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  I need to built app for delivery with gps tracking หมดเขตแล้ว left

  ...restaurant delivery service, multi restaurant online ordering system, online food ordering system open source, food delivery software, online food delivery system project, online food ordering websites, online food ordering software open source, food delivery software open source, aspnet food delivery, feasibility online food...

  $4344 (Avg Bid)
  $4344 การประมูลเฉลี่ย
  121 การประมูล

  I am using ASP.Net core logging abstractions in .net core 2.1 I Created a custom lo...logging perfectly. I am using ELK stack to receive logs. I need help now to add Structured Logging capabilities. Microsoft says is possible: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] search for "structured logging". Thanks

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Desenvolvedor de Sistemas de Informação หมดเขตแล้ว left

  Análise e desenvolvimento de aplicações Web. Necessário experiência em .NET, AspNet, Net C#, MVC, Java Script, CSS, SQL. Ter bom relacionamento interpessoal e ser proativo.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Development should be done using aspnet boiler plate and devexpress/devextreme Business logic is basically upload CSV file. Create a background task to process the CSV file and generate an excel file based on that csv file. Eventually integrate it with aspnetzero and make it subscription based application.

  $698 (Avg Bid)
  $698 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We need an auction website like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Template of Script / Plugins has already been bought by us. By bidding on that project you agree automatically to a Non Disclosure Agreement, pls mention the word Non Disclosure when bidding on this project, only bids with the word NDA will be considered. Happy bidding.

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Search Specific Auction Websites หมดเขตแล้ว left

  1. You will search specific real estate auction sites in the US for properties that meet specific criteria (will be provided) 2. You will compile those results into an excel spreadsheet with specific headings (will be provided) 3. You will monitor these websites on a weekly basis 4. This pays $2.00/hr for 5-10 hours a week

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Aspnet Identity Authentication หมดเขตแล้ว left

  Need an experienced person in asp.net identity authentication for web api user authentication.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Web Site Auction หมดเขตแล้ว left

  i want a web site as this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  crm project with aspnet หมดเขตแล้ว left

  we have crm project. will add some modules on it. we need expert developer. will need devexpress tools experince

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Crear web en ASP.net หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos desarrollar una web para nuestro cliente. Debe estar creada en ASPnet 4.0 y escrita en C# para alojar en servidor Microsoft IIS. La base de datos correrá en SQL Server Necesidad y requisitos indispensables: Se trata de una web para una inmobiliaria, lógicamente será adaptativa a móviles. - Debe tener formulario de logueo para administrador

  $1422 (Avg Bid)
  $1422 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...reasonable proposal price (((((easy job script php )))) website creation for auction sales: domain name, website, and scripts paypal payment management admin management management registration management advertising ads all pages (google adsence and banner code html) seo management contact management posibility to capture the website (url) capchat

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  crystal report tutorial หมดเขตแล้ว left

  create a sample crystal report like below link in visual studio 2017 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i will pay INR 250 for it i have many small topic and will pay for them topic wise Thanks

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon build an auction web site หมดเขตแล้ว left

  We need an auction website with the function similar to this app. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  REST Api for trading system หมดเขตแล้ว left

  I need to develop a REST Api for trading system. It should use AspNet WebApi or AspNet . Core

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Edit a wordpress marketplace auction theme หมดเขตแล้ว left

  I need an existing website rebuilt. I need you to design and build my online store.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  89 การประมูล
  a very basic e- auction web app หมดเขตแล้ว left

  I have some sort of design. Its basic and easy to create.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Help in setting up ASPNet website - 29/04/2018 08:14 EDT หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need help in setting up a website on a server its a simple website

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  SPA - ERP Project หมดเขตแล้ว left

  ERP with ASPNET Core as Backend + VUE.js

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Desarrollo móvil หมดเขตแล้ว left

  If this is the wrong sub I apologize. Before deleting please direct me to the proper place. Im looking to hire someone to build me a script or bot (n...video script, script build real estate site, php amazon script, custom amazon script using wordpress, amazon script clone, amazon script video tutorial, flex action script aspnet, php script build pdf

  $777 (Avg Bid)
  $777 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Implement password expiration in ASP.NET Identity หมดเขตแล้ว left

  For a web application using ASP.NET Identity, I need to implement password expiration and password history check. BEFORE YOU BID, PLEASE READ B...Application (Individual User Accounts) in Visual Studio 2015. NOTE: must be WebForms, not MVC. A few hints are mentioned on ASP.NET Identity github page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  We have a need to automate many of our Quickbooks Online functions. Specifically we need to: a. Add Product Photos (Photo URL available from our SQL products database) to existing Quickbooks products; b. Create a basic input form with Following Capabilities: i. Field where a customer address can be pasted, parsed automatically into customer name

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Mobile development หมดเขตแล้ว left

  ...script aspnet, php script build pdf Skills: Coding, Javascript, Programming, Python, Software Development See more: amazon flex tapper, amazon flex block grabber, auto clicker for amazon flex, amazon flex block bot, amazon flex hack app, amazon flex hack blocks, amazon flex block catcher, amazon flex hack 2017, irc bot code python, login code python

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Dot Net Developer หมดเขตแล้ว left

  1). 3+ yrs Experience in Asp.Net Web Application Development using .Net fw3.5 and above. 2). WebForms Development 3). Ajax Webforms for User Interface. 4). AspNet Page Life Cycle. 5). DataBase Sql programming, Stored Procedures, Joins. 6). for 5+ yrs Experience: Layered Programming, SOC(Separation of concerns) implementation in Webforms Development

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . Im looking to hire someone to build me a script or bot (not s...video script, script build real estate site, php amazon script, custom amazon script using wordpress, amazon script clone, amazon script video tutorial, flex action script aspnet, php script build pdf

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Car Auction Java Maven Project หมดเขตแล้ว left

  We have an auction page built as a Java Maven Project. The auction is complete however we simply need the price to refresh automatically each time a bid is placed. (Maybe it can done with AJAX or some changes with AngularJS / Java code.) If you believe you are right for this job please apply now :) We look forward to speaking to you

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Project Work on a Legacy VB.net Web Application หมดเขตแล้ว left

  ...back end VB Code. It also connects to an old version of SQL Server (2000). The System is distributed across several servers for various functions though the primary code base on each is the same or similar. The application is a content management system for website hosting and content syndication. The System is build on X-AspNet-Version: 2.0

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...wordpress, woocommerce. Payzone who is our payment gateway has a manual and does give instructions on how to do it. Budget for this is $20-30 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ___________________________________________________________________________________________ woocommerce different payment

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Gordon Harvey Auction หมดเขตแล้ว left

  ...not have funds to finance this project,,,I have an entire team ready to go and I do not even have the $5,000.00 dollar deposit they require...I have in my data base 287,000 auction houses we deal with along with over 23,000,000 million customers,,,,I am willing to make a deal with who-ever is interested,,,I am begging you for your help,,,,,and I can guarentee

  $8 - $15359
  $8 - $15359
  0 การประมูล
  ASP.NET Web API and security Mgt หมดเขตแล้ว left

  ...formats – JSON and XML I will provide the URL naming convention for each API for you to follow I will need API help pages to be automatically created as per Microsoft aspnet web api I need to also develop a user management system that will allow the management of user accounts including usernames and passwords. Only account details added in

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Ebay Auction Sniper - iOS and Android App หมดเขตแล้ว left

  ...just a few seconds before the auction ends (so called "sniper"). The app should include the following functions: - free download (trial version with ads) and paid version (user has to buy score points, without ads) - users can easily log in with Ebay user name and password - users can enter or paste an ebay auction number - MAIN FUNCTION: for

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...- Develop this locally for now - All code must be well documented - MVC should be used - Site must be responsive - All source should be provided with instructions on how to install the site and get it running - Use Identity on ASP.NET Core as outlined in this article: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Configure my aspnet mvc web on server by plesk หมดเขตแล้ว left

  I have an aspnet mvc application and dont know ho to set a root directory in a hosting settings, and also dont know how to set a files, what shoud be in files, where exactly. My web host is on a windows servers. Settings in a Plesk.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Auction site needed หมดเขตแล้ว left

  I need an auction sute build where people auction on their own and buddir creates profile

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล