ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 audio production งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สวัสดีทุกคน เรากำลังรวบรวมทีมงานนักถอดเสียงคุณภาพ (audio transcribers) เพื่อรวบรวมข้อมูลภาษาไทยเพื่อโปรเจกต์ปัญญาประดิษฐ์ของเรา โปรเจกต์นี้มีระยะเวลาหลายเดือน และมีข้อมูลให้ถอดเสียงหลักพันชั่วโมง โดยข้อมูลจะมาจากวิดีโอจากยูทูป ความต้องการ - เป็นเจ้าของภาษาไทย - มีความสามารถในการใช้และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - มีเวลาว่างอย่างน้อย 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ - มีความจริงจังและใส่ใจในรายละเอียด

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Production House • รับถ่ายทำภาพยนต์ หนังสั้น ถ่ายทำละคร ซี่รี่ ซิทคอม • รับถ่ายทำสารคดี รายการโทรทัศน์ เกมส์โชว์เรียลลิตี้ Scoop ข่าว • ผลิตงานโฆษณา TVC หนังสั้น MV เพลง • รับผลิต VDO Presentation | Company Profile • รับถ่ายภาพมุมสูง, ภาพใต้นํ้า, ภาพธรรมชาติ,วัฒนธรรม • รับจัดหา Location ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สำหรับถ่ายทำภาพยนต์ • รับงานพากย์สารคดี รายการ Spot ทีวี วิทยุ Event Service • รับออแกนไนเซอร์ Event | Grand Opening • รับผลิตสื่อโฆษณา MEDIA ทุกประเภท

  $2770 (Avg Bid)
  $2770 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  โครงการสร้างสื่อการสอนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ กำหนดงานเสร็จในเดือน กรกฎาคม 58 ลักษณะงาน-เตรียมทำสื่อ ถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ จำนวน 3 คน มีงบให้เดือนละ 15,000 หรือพิจารณาตามประสปการณ์ค่ะ แต่ต้องเข้า Office ได้อย่างน้อย 3-4 วัน ต่อสัปดาห์นะค่ะ สัมภาษณ์และแสดงผลงานค่ะ

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video producer that can create eng...create engaging and informative real estate videos for my properties. - The videos should include property showcases, virtual tours and neighborhood overviews. - The desired length of each video should fall within the 1-3 minutes range. - I also require professional voiceover services in English to accompany the video. Ideal candidates should have: - Proven experience in real estate video production - A creative eye for showcasing property features - Excellent video editing skills - Proficient in English for voiceover recording - A quick turnaround time and ability to meet deadlines. Please provide a portfolio of your past work and a quote for this project. Thank you. I need someone creative and that thinks o...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Custom Carpet Design Fabric Printing - sample 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a reliable and detail-oriented Fabric Printing Specialist to assist with the production of a new, innovative carpet design. First, help us get the sample. Your Responsibilities: * Local Printing Partner Sourcing: Research and contact local fabric printing shops or factories in India. * Project Communication: Act as the primary point of contact with the chosen printing partner. This includes: * Discussing project details and the feasibility of printing on my chosen fabrics, which I will give you later. * Sharing my final design files with the printer. * Following up on printing progress and ensuring deadlines are met. * Facilitating communication between the printer and me if needed. * Quality Assurance: Ensure the final printed prayer ma...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Audio mute 6 วัน left

  Construir un circuito PCB o similar que: a partir de la "media" del nivel de audio de la entrada, si dicha media supera un nivel establecido "manualmente" en el circuito, la salida de audio del circuito pase a cero, hasta que la "media" este por debajo del nivel establecido "manualmente", momento en el que la salida de audio se igualaria al nivel de la entrada.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking skilled video creators with a knack for live-action production. The output will range from explainer to product demonstration and social media videos. Be ready to captivate and engage our audience with rapid, punchy video content, all under 60 seconds. Key tasks include: - Designing and creating dynamic live-action explainer videos - Producing succinct product demonstration clips - Crafting engaging social media specific footage Ideal Skills and Experience: - Proficient in live-action video creation - Proven experience designing explainer and product demo videos - Ability to deliver quality work within tight timelines - Familiarity with social media marketing strategies and trends - Highly creative with excellent attention to detail I'm excited to see your...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As someone hoping to create a dynamic blog, I'm in need of a developer who can tailor a platform to my specific needs. The blog will mainly host news and current event articles. Understanding the importance of social media, the platform needs to be integrated with Facebook, Twitter, and Instagram for seamless cross-posting. The full implementation of multimedia - including images, videos, and audio files - also needs to be enabled for a diverse content portfolio. Ideal applicants should have previous experience in blog site development and a strong understanding of social media integrations. Skills in multimedia integration will definitely be a plus.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Professional Infographic Short Clips Production 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a multimedia designer who can create top-notch infographic short clips. These clips will be centered on promoting specific topics and corporate values to professionals within a specific industry. The visual style I'm envisioning for these clips is minimalist and clean with modern touches. Key Points: - The primary purpose of the clips is to promote specific topics and core values to a professional audience. - The ideal designer will have a strong understanding of how to create minimalist and clean styles with modern touches. - Experience in creating content for a professional audience. - The infographic clips duration: 5 of 12 seconds and 1 for duration between 1 and 2 minutes. Total 6 videography clips.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Multidimensional Content Creation for a jewelry company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a versatile content creator who can handle written content, graphic design, and video production. Our aim is to provide informative and promotional content meant to engage a general audience. As the ideal candidate, you would have: - A strong command of language for creating compelling written content. - Proficiency in graphic design to create visually appealing graphics. - Strong video production skills to create engaging videos. Having experience in creating content for a wide audience is essential for this job because we need someone who can make our content easily understandable and appealing to everyone. Show us how you can help us capture imaginations and convey our message effectively.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Trophy icon Southpark Style 3D Animation Project 13 วัน left

  I'm looking for an expert in 2D/3D animation to help create a 60-second short video animation inspired by South Park's style. The project will involve: - Developing some character designs from scratch while utilizing some I'll provide. - Creating an engaging 3D animation ...minute. - Including a provided voice-over in the animation. The ideal freelancer should have substantial experience in 3D animation and character design, and can effectively blend the provided elements with the newly created ones. The ability to match style aesthetics to the South Park animation style is also key. I'm looking forward to bringing this unique animation to life together. Use the audio file for the 2 characters (office setting) Do not repost South Park animations. We ne...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  Preferably looking for a freelancer who knows Western culture countries like the USA, UK, Australia, Europe, and Canada As an individual venturing into creative content creation, specifically in video games, movies etc. production, I am in need of an accomplished Realization Manager. I am constantly thinking about creating my own content. I'm thinking about movies, video games, audiovisual productions with support of "Unreal" or/and "Unity" engine or any other software which can help the project. However, such productions are expensive and risky anyone who would like to cooperate with me and invest in my ideas is considered. I would like to combine ("blend") my passion for good action movies, fantasy, video games and music into a content-product....

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  This project is aimed at engineers who can enhance the engagement on my YouTube channel. It's not new, but it's currently low on engagement. I'm looking to organize activities...• Experience with YouTube channel management So whether you have experience in SEO, social media management, video content creation or digital advertisement, or if you just have the know-how to take a channel from low engagement to popular, monetized content, I want to hear from you. The ideal freelancer for this job should also offer: • Social media marketing acumen • Video editing and production capabilities • Previous experience growing YouTube channels Currently, I only use my YouTube channel for promotion. Any additional experience or advice on cross-platform ...

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Urgent Comedy Show Editing 4 วัน left

  ...be concise, engaging, and coherent. This involves removing unnecessary parts, rearranging segments for better flow, and ensuring a high entertainment value. - Enhancing audio quality: The sound quality is crucial for the show's humor to land effectively. Enhancements should include noise reduction, balancing, and ensuring the voices are clear and audible. - Animation: I'd like to incorporate some simple animations to add an extra layer of humor to the show. These animations should be subtle yet impactful. Ideal Candidate: - Experience in video editing, particularly in comedy or entertainment content. - Proficiency in audio editing and enhancement. - Ability to deliver high-quality work under extreme time pressure. - Creativity in adding animations without oversh...

  $5 (Avg Bid)
  การันตี

  I need to edit a less than 15-20 minutes comedy show with a strict deadline of 24 hours for 1k INR. Do a minute sample and do your entry. Reference: Raw footage: Key Requirements: - Trimming and rearranging clips - Enhancing audio quality - Bit Animation Final out should convey fun well. There’s two camera angles try and switch it up, Keep background music and lower it slightly, get close ups of facial expressions when something really happening, closer when the ladies are trying the forfeits, level out the voices a bit more, other than that it’s good. just needs polishing. Sound effects shouldn't overpowers the voices.

  $5 (Avg Bid)
  การันตี
  Dual Platform Educational-sharing content App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Community engagement features such as following favorite creators, liking, and bookmarking content for easy access. 5. Technical and Architectural Requirements: - User Interface (UI) design to be simple and intuitive, reflecting modern media service layouts. - Comprehensive planning for application hosting on GCP or AWS, with detailed environment setups including development, staging, and production. - Complete technical documentation required, covering the app development lifecycle, deployment strategies, and user guidance. 6. Additional Considerations: - Provide detailed financial estimates for app and website development, alongside anticipated operational costs. - Include storage and processing projections for multimedia content, considering scalability and data management...

  $1406 (Avg Bid)
  $1406 การประมูลเฉลี่ย
  174 คำเสนอราคา

  ...skilled freelancer to create an engaging explainer video regarding my software. The primary purposes are to provide its introduction and explain its key features & benefits to our potential customers on a my given script. The ideal candidate for this project should possess: - Proficiency in animation or any suitable format for explainer videos with audio. - Previous experience in creating software or tech related explainer videos with audio. - Capacity to distill technical and complex software information into a user-friendly and easily digestible format. - Excellent storytelling skills for narrating the software benefits effectively. - Understanding of software marketing and how to appeal potential customers. The successful freelancer would turn my software's...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Engaging Web Content for Supplier Company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...injection moulding parts and solves customer needs in a fast, reliable and high quality way. We realise hot, cold and precision forging, casting, laser cutting, CNC machining, welded production parts in our Metal department for many sectors. In addition to our first-class manufacturing services, we offer customised solutions including production and purchasing assistance, bespoke and prototype production and efficient stocking services. I'm seeking a skilled writer to provide engaging and SEO friendly content for our website, which is representing our supply company. We specialize in fast and reliable production of metal, rubber, and plastic injection moulding parts with high-quality service. This task involves creating content for the following page...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...artist to work in the VP sound stage. Tasks: ● Solving technical issues and tasks for the implementation of the project; in terms of reproducing and optimising content for LED; ● Creating 3D previews; ● Work on the set (playback of content on LED installations, revision (edits) of content in real-time); ● Software setup and creation of the pavilion's internal network; ● Modification of the production pipeline in accordance with the objectives of the project (hardware and software); ● Integration of projects developed by third-party artists into the existing pipeline; ● Maintaining an archive of projects; ● Assessment of the rationality of purchasing ready-made assets on marketplaces. Requirements: 1 Deep understanding of UE, in particular Blueprint and Materials. 2 Owners...

  $111 / hr (Avg Bid)
  $111 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelance graphic designer with experience in modern, sleek logo design to help revamp my current logo to improve my brand identity. It should be state of the art (I think gradients are not used in logos anymore). Key aspects of the project include: - Emphasizing on abstract geometric shapes to create a unique, contempo...valued. Excellent knowledge of color theory and the psychological connotations of shapes is also crucial. I attach an anonymized business card with my old logo to get an idea about current situation. The logo is for a freelance IT Consultant holding master degrees in computer science and economics. A second similar style logo for the second branch of the owner would be good. Second branch is production of renewable energy with photovoltai...

  $53 (Avg Bid)
  การันตี

  ...MELBOURNE, AUSTRALIA I'm in the final tail-end of producing a horror/thriller feature film. We're looking to submit a Work in Progress (WIP) version to film festivals, and have some remaining post-production aspects to finalize before we are theater-ready. For this, I am seeking assistance in areas such as: - A fine cut of the edit is done (almost a final cut version). The 1st Work-in-Progress (WIP) edit was submitted to two festivals including the Cannes Festival. An updated WIP needs to be done with the current VFX sent by the VFX artist - Visual Effects (VFX) editing: we're currently in the post-production stage - Final editing of the film - DCP preparation (soon) - Film credits - Subtitles (soon) As an ideal partner for this project, you should have s...

  $633 (Avg Bid)
  $633 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Comprehensive Bitcoin Video Course Production 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional who can produce a comprehensive video course on Bitcoin. You don't need to be fluent in German, b...aspects of Bitcoin such as: * Introduction to Bitcoin * Bitcoin Wallets * General knowledge about Bitcoin Ideal candidate will have: - Strong ability to understand German - Basic knowledge of Bitcoin - Proven experience in video course production. - The video course exists already in english, it must be copied nearly 1:1 into german - AI is doing the translation from EN to DE and also Text to Speach. NO need for your voice. - A process for production is available. You need to learn the process and deliver the videos based on production process - There is YT video explaining my demands in detail: Looking forward to your bids...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...recorded conversation that needs professional audio editing. The key tasks are removing the background noise and enhancing the voices so that the speakers are clear and easily understandable. Key Requirements: - Remove background noise: The audio file contains some background noise that I would like removed to improve the overall quality of the recording. - Enhance voices: It's crucial that the voices in the conversation are made clear and audible. The goal is for listeners to easily identify the speakers and understand what is being said. Additional Information: - The audio file is less than 30 minutes. - No additional editing services are required beyond noise removal and voice enhancement. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in audio ...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm on a quest to find episodes from the Sirius XMU radio show "The Carles Show"/""/"Hipster Runoff Radio" that are between 2 and 10 years old. For this task, keen research skills are necessary, with potential capability to bypass potential online obstacles in order to find the audio files of said show. Transcripts aren't needed, just the audio files. Experience in tracking down hard-to-find audio content will be a great advantage.

  $426 (Avg Bid)
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in search of a versatile, talented videographer who can also handle post-production editing. This role entails recording and editing videos for my work projects and documenting my life as an entrepreneur in a vlog-style. The ideal candidate should be local, able to record on-site, and proficient in vlog editing. Key Responsibilities: - Record and edit videos for my work projects and entrepreneurial life in a vlog-style. - Capture the essence and uniqueness of my journey, making the videos engaging for my social media audience. - Collaborate with me to establish a studio setup for a future broadcast show. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in videography and vlog-style editing. - Strong understanding of social media and what makes video content engaging. - ...

  $5000 - $150000
  พื้นที่
  $5000 - $150000
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled male voice-over artist who can breathe life into an translation of Quranic duas with a friendly and casual narration in Assamese. In this project, it’s important to make the video engaging, enjoyable, and easy to understand. Ideal Skills: - Proficiency in Assamese - Use of words used in regular communication - Capability to deliver a friendly and casual style - Commitment to prompt and precise communication This job requires clear articulation without sounding overly formal. Reading Arabic text is required to quote the reference. reading from transliteration will also importantly, the chosen freelancer must be reliable, responsive, and deliver high-quality results.

  $17 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a small-scale textile production firm, I need a consultant specialized in fabric sourcing. Our textiles mainly incorporate Cotton, Polyester and Lycra. I'm looking for guidance to efficiently source quality materials that fit into our production process. Familiarity with these materials and having a knack for identifying quality sources will be ideal for this role.

  $5 - $9 / hr
  $5 - $9 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional and experienced camera crew to film my upcoming reality TV show. The project is based in the United States and will involve both ...the United States and will involve both indoor and outdoor shooting. Key Requirements: - Cinematographer: Someone who can plan the visual aspects of the show and capture high-quality footage. - Camera Operator: Skilled in operating professional cameras and capturing shots at the right angle and moment. - Sound Technician: Proficient in handling sound recording equipment and ensuring high-quality audio. The project is expected to take more than 2 weeks, so availability for an extended project duration is crucial. Experience in reality TV or documentary style filming is a plus. Please provide links to previous work in...

  $2557 (Avg Bid)
  $2557 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for an expert logo designer with a keen eye for creativity. Not only will I need a catchy and engaging logo, but I also need a unique name for my video content production company. Here's what my project entails: • Inspiring and Reporting: I skipped choosing the right name for my company from the given options, so I'm open to any distinctive and inventive names you can suggest. • Logo Design: The logo should epitomize creativity, which I selected over a minimalist or a modern theme. It should accurately represent my business and speak to the nature of my services in an engaging and attractive way. • Future Prospects: Eventually, I will be branching out into managing social media, creating social media content, and strategizing social medi...

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Versatile Video Production for YouTube Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking skilled video producers with at least a few years of experience, who can assist in creating diverse content for my YouTube channel. The videos will aim to cover finance, travel, and nature. Diversifying the style of content is essential, including animation, live action, and potentially documentary styles. Estimated video lengths will vary. Ideal Skills & Experience: - Precise editing and filming skills - Strong knowledge in delivering both educational and entertainment content - Proven ability to handle different video formats and durations - Familiarity with finance, travel, and nature themes is highly preferable. Keeping the audience engaged, informed, and entertained with the diversity of content is the ultimate goal of this project.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled professional...futon mattresses and bed pillows. Specifications: - The product is a mattress topper. - Ideal material is wool. - Specific wool type: Merino and Alpaca Freelancers with experience in working with Merino wool and organic bedding production will be highly considered. Your understanding of the importance of sustainable, organic, and natural materials is key for this project. Please include relevant experiences in your bid, detail your ability to source high-quality Merino wool, and explain any challenges you anticipate. Skills and Experience: - Textile production and design - Extensive knowledge and experience working with organic and natural materials - Previous work with Merino and alpaca wool preferred - Experience in manufactu...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...Convention's theme of "Explore, Exceed, Experience," the video should seek to encapsulate and promote this spirit, fostering a sense of exploration, excellence, and immersive engagement. Ideal Candidate: - An experienced video producer who has a strong portfolio of successful projects that are both informative and emotionally compelling. - Demonstrable knowledge and skills in live-action video production. - Proven experience in creating engaging motion graphics that can bring life to our company's achievements. This project is critical for us as it will set the tone for the entire convention. I'm seeking a freelancer who is not only highly skilled but also passionate about creating videos that truly resonate with the audience....

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Dual Chanel Natural Conversation Portugese Portugal Project -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking native Portuguese speakers from Portugal with a partner to aid in a dual channel natural conversational audio recording project designed for speech recognition training. In this project, you will: - Engage in natural dialogs about 6 topics are provided (36 options) - Each topic must be 15 minutes of natural conversation - Record these conversations in two methods, which applications and also Skype. It needs two phones during the recording and need to be together on the same room with the parnert. Ideal candidates are native Portugal Portuguese speaker if aren't native but have the accent can also participate , with good conversation skills, and have access to recording equipment. A partner with the same skills is also needed. We need 2 persons , so ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm a professional audio editing who can provide a variety of services across multiple platforms. Key Requirements: - Editing: I will primarily the audio edited for clarity and quality. This will involve cleaning up the recording to remove any unwanted noise or background sounds. Also Ican to reduce noise to guarantee a smooth listening experience. - Mixing and Balancing: I have expertise to mix and balance the audio tracks, ensuring that all the elements are well-integrated and the audio levels are consistent throughout. - Mastering: To give the final polish, you will need to master the audio to make it ready for public consumption. - Multi-platform experience: I have prior experience with editing audio for Podcasts, YouTube, Audiobooks, a...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Audio-Primed Video Editor for Adult Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...editor, who specializes in the addition and enhancement of sound effects. This role is specifically aimed at improving the audio quality of punching sounds in adult-themed content, to create a more engaging and authentic auditory experience. Key Responsibilities: - Prioritize adding realistic audio effects to punching sounds - Fine-tune other audio tracks, ensuring an overall cohesive sound Ideal Skills and Experience: - Previous video editing experience in matching sound effects to visual content - Proven ability to generate realistic sound effects - Familiarity with working on adult-themed content - An ear for detail, focusing on authenticity in sound production Please note that while the project primarily focuses on punching sounds, occasional atten...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...llamada no transmite el audio. El servidor tiene instalado una VPN. Cuando el usuario se conecta a la VPN, entonces funciona el audio de la comunicación pero cuando no se conecta a la VPN entonces vuelve el problema del audio. Se requiere que el softphone funcione sin VPN, solo por internet. Version asterisk 18 OS: Ubuntu Server 14 +++++++++++ A person with experience configuring the SIPML5 and Asterisk Javascript library is required. We have everything installed and configured. The web softphone registers to Asterisk, sends and receives calls, but when the call is answered it does not transmit the audio. The server has a VPN installed. When the user connects to the VPN, then the communication audio works but when the user does not connect to ...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Adult Pockets Hoodie Design Tech-Pack 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced clothing designer who can help create a te...and forth, and soft, plush fabrics, aiming to cater to different tactile preferences. Pull Strings with Beads or Knots: An upgrade to the standard hoodie strings is proposed by adding beads or knots, which can be manipulated to provide tactile feedback. These could be crafted from various materials, further enriching the sensory experience. The tech pack should include all necessary details for production, including measurements, materials, colors, trim, hardware, grading, labels, tags, etc. Experience in clothing design and creating tech packs is a must. Good communication skills are also highly valued as I'd like to be able to discuss my ideas with you and get your input as an expert. Looking f...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for skilled drone pilots to capture stunning aerial footage of natural landscapes in Croatia. The purpose of this footage is to promote tourism in the country. Key Requirements: - Drone Piloting Experti...and capturing high-quality footage. - Understanding of Natural Landscapes: To make the footage engaging, it's important that you focus on the scenic and diverse natural landscapes in Croatia. - Creativity: I'm looking for innovative shots that will capture the beauty of the Croatian landscapes to attract tourists. Deliverables: - Raw Footage: I only require raw footage, no editing or post-production services needed. Skills and experience in tourism promotion, aerial videography, and drone piloting will be highly advantageous. Please include releva...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need a professional audio editor who can clean up a specific piece of audio so that I can better hear whispering voices in the background. The audio currently has a lot of background noise that is making it difficult to understand the whispers. Key Responsibilities: - Clean up the audio by reducing background noise - Ensure that the whispering voices are clear and audible Requirements: - Proven experience in audio editing, specifically with cleaning up background noise - Experience working with whispering voices or low volume audio - Ability to deliver the enhanced audio in the same format as the original Please include your relevant experience in your proposal.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  AI for Profit: Training Course Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a project owner, I am seeking a talented and experienced ed-tech professional to create a video series training course. This course is geared towards entrepreneurs with the aim to educate on generating revenue using AI in business. I require a comprehensive, easy-to-understand content that makes AI practical and profitable. Key Tasks: - Develop a video series around ...Key Tasks: - Develop a video series around the topic "AI in Business" - Focus content on revenue generation models leveraging AI - Include real-life applications and case studies Ideal Skills: - Previous experience in creating educational content - Deep understanding of AI and its application in business - Ed-tech background or experience - Entrepreneurial mindset or experience - Strong video production...

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I am in need of a music production specialist who can expertly navigate the integration of MainStage with Pro Tools. I have set up various patches in Mainstage, and and need to use these patches to record in Pro Tools. I'd like to assign different Mainstage patches to several different MIDI tracks in Pro Tools and record simultaneously, if possible. The ideal candidate will have experience integrating MainStage with Pro Tools using AIC drivers. This is, of course, a Mac environment.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...thesis project. The project aims to harness artificial intelligence to enhance accessibility, analysis, and conservation of audiovisual collections, focusing on the rich cultural heritage of Salento. The project will utilize AI to transform narrative access and improve the operational efficiency of audiovisual archives. Responsibilities: Develop and implement AI models to analyze and cluster audio data from the Archivio Sonoro Pugliese. Collaborate in designing and testing a prototype for an open model capable of detailed data analysis and user interaction. Work with audiovisual data to ensure models are accurately transcribing, analyzing, and providing insights based on the archival content. Assist in integrating AI tools that can automate the cataloging and preservation proce...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled audio editor to help me with personal audio editing. I have an MP3 file with unclear voice that I would like to be enhanced for better clarity. The audio is intended for personal use, so it doesn't require any specific formatting or post-processing for a particular platform. Key responsibilities and requirements include: - Improving voice clarity while preserving the overall audio quality - Removing any unnecessary background noise that may interfere with the voice clarity - Delivering the edited version in MP3 format Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in audio editing software - Experience in voice clarity enhancement - Ability to deliver high-quality, clear audio - Attention to detail to ...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Whaticket Customization Expert Needed -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone skilled in Whaticket modifications. - Adding the feature to send reduced images similar to WhatsApp. So far, images are only sent in full size, I would like a separate button for sending...So far I can send more than one image but they are not grouped together like they are on Whatsapp, one appears below the other in the conversation Ideal Candidate: - Proven experience in modifying Whaticket. These are simple adjustments so I would like someone who already knows the Whaticket code as it is on github, so the budget for this demand is low. the application is already running in production so the adjustments will be made directly on the vps there is no need to implement it locally, just make the adjustments do npm run build and restart the backend and front...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Brand Awareness Commercial Production 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented video producer to craft a compelling promotional video aimed at increasing brand awareness. I would like to...and key messages - Develop a script that resonates with a diverse, general audience - Use visual and auditory elements effectively to captivate viewers Skills/Experience Needed: - Proven experience in producing high-quality promotional videos - Ability to understand and effectively communicate brand messaging - Strong scriptwriting skills, tailored to a general audience - Proficiency in video production and editing software - Creative approach to storytelling in video format This project offers the opportunity to be part of increasing brand visibility and should appeal to freelancers with a flair for visual storytelling and understanding of b...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm looking to add to our production some outstanding and engaging elements by hiring a sound and light technician for our children's theater performance. - Current equipment: We already have a spotlight, par lights and other lighting equipment. - Sound: I need help adding 6-8 individual mics into the current system. Also setting up a speaker for the actors in stage. I have the backing tracks already. I need someone to help set up, run rehearsals and shows. - Actors: The performance will involve more than 25 child actors in each cast but only 6-8 will have individual mics. Ideal experience and skills for this role would be someone who has prior experience with children's theater and is comfortable in operating modern lighting and sound equipment, QLab, and mana...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer capable of creating a simple, minimal logo for my business as well as providing transcription services. Logo Design: - Create a simple and minimalistic logo - Understand the brand and translate it into the design - Must be experienced with graphic design software (Adobe Illustrator, Photoshop, etc.) Transcription Services: - Transcribe various audio files - Must possess fast and accurate typing skills - Proficiency in English language is a must. The copy-pasting part of the project was skipped, so no specific services are required in regard to this task. Considering the nature of this job, I welcome freelancers with good time-management skills, efficient work processes and keen attention to detail.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Añadir un importar de m3u en mi web 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tengo web para subir enlace de audio y necesito que me crean un importador de archivo m3u para subir todos los elemento de una vez y no ir añadiendo uno por uno

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...including market research, networking, script development, financing strategies, team building, legal compliance, production planning, marketing, distribution, and resilience. The goal is to provide aspiring producers with actionable insights and guidance for navigating the complexities of the industry. The presentation should be visually engaging, informative, and tailored to appeal to potential investors and stakeholders. **Content Outline:** 1. Introduction to the Malayalam Film Industry 2. Market Research and Analysis 3. Networking and Industry Connections 4. Script Development 5. Financing Strategies 6. Team Building and Collaboration 7. Legal and Regulatory Compliance 8. Production Planning and Logistics 9. Marketing and Distribution Strategy 10. Distribution Channe...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน audio production ชั้นนำ