ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  17,350 audit งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการ SEO Specialist ที่สามารถทำ Audit website วิเคราะห์ Keyword, On-page, Off-page เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่ม Ranking ของเว็บไซต์ลูกค้า จ้างระยะสั้นดูแลโปรเจ็คเป็นรายเดือน ลักษณะงานเป็นการ Consult ลูกค้าเสนอแนะแนวทางการวางคอนเท้นท์สำหรับ On-page สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง เพราะตอนนี้ Project Managerเป็นต่างชาติ หากสนใจรับงานสามารถรับบรีฟจาก PM เกี่ยวกับ Scope งานที่ต้องทำ พร้อมเสนอค่าบริการตาม Scope งานเป็นรายเดือนได้เลยค่ะ

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...or [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! later to generate a file, then try again. [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! Clean install a project [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! Usage: [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! npm ci [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! Options: [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [--no-audit] [--foreground-scripts] [--ignore-scripts] [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [--script-shell <script-shell>] [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! aliases: clean-install, ic, install-clean, isntall-clean [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! Run "npm help ci" for more info [2022-08-08 06:53:01] [2022-08-08 06:53:01] npm ERR! A complete l...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Need quotes for the following services [preferably from Bangalore, India]: 1. Benchmarking analysis based on nature of business services offered 2. Transfer Pricing Contract agreement 3. Transfer Pricing yearly audit (FY 2022-23) P.S: As we are incorporated in India, we would prefer someone within India itself so that we are assured that the entity fully understands and is compliant with the law of the land.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Need a SEO Report Template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking someone to create a cool design for SEO audit report template for us to share with our client.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Building an H5 recorder and English speech scorer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The application is for users to listen to a sample audit, meanwhile see the script, then record his/her own voice, returns a scoring of his speech evaluation via a speech service API. Imagine Koraoke, the only difference this is for language shadowing. H5 player & recorder - able to play a mp3 file from online URL with a script shown above - able to record via mic, pause, and stop, play Speech scoring - post and get result with a paid third party API (can provide document, sample) - returns the result to show the user Managing & Display - a backend managing sample sentence, audio file, correspondent URL - able to have one lesson ( sample audio, caption, recorder) embed in another website e.g.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  SEO specialist -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to handle website: Need Pakistani Handling of projects for the activities of Search Engine Optimization Optimize websites with on-page and off-page elements in order to rank top in search engines Prepare Audit Reports for websites Find out keywords suitable for the business, exact search volume including keywords were prepared On-page and Off page optimization of projects that handles, Like all Metas including titles, description, Open Graph tags, Canonical tags, and more Preparing ranking reports for handling projects each month. Works with content writers for S.E.O-friendly web content. Develops, and implements suitable strategies for Online Reputation Management Blog Posting, digital storytelling, Infographics, etc. websites. SEO and Social media Handler Job

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  YOUR ATLAS Agency is an advertising agency and mainly want to focus on Facebook, Instagram and Google Ads as well as E-Mail Marketing. It is our goal to provide our clients with very good social media strategies which are individually designed for them. At the moment we are currently...Instagram Insight - E-Mail Marketing & Automation - Facebook Business Manager Things you should be skilled in, but not limited to: - List Segmentation/Cleaning - E-Mail Design - Interactive E-Mail - E-Mail template/newsletter design - Creative Advertising Designs - Marketing Strategy - SEO - SEO Writing - Google Analytics - Google Data studio - Instagram Ads - Facebook Ads - Google Ads - Research & Audit - Conversion Rate Optimization - Sales Development Plan [Removed by Admin for offsiting...

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Strategic management case for Mba 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a strategic management audit report for a company in oil and gas It must structured as the attachment file .. And i need it maximum 9-8-2022

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  $3942 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Urgent Need Website audit report tool to make 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We Urgent Need Website audit report tool to make. Bid only if you have experience in this you can check this site we need similar of this In your proposal, tell me details your expertise related to this project only, also tell the budget and time line, we need as soon possible. Thanks!

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Audit of Open Source Database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are basically looking for Two Highly experienced (4-8 Years), professions (Mongo DB and Redis Server) Who can professionally conduct the Audit of Database Parameters, Integration related activities with application and Operating system. The project also includes the confirmation of server sizing like CPU, RAM and Storage etc. The project is Onsite, Mumbai, for a period of One month each.

  $767 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $767 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Smart Contract Audit 4 วัน left

  This is DeFi farming and staking smart contract. Now I faced some unexpected issue and I want anybody to audit and find out the issue. If you're very familiar with solidity and defi smart contracts, please bid even if you're new to this freelancer.com. Please put 'DEFI EXPERT' in the top of your bid to let me know you're not a bot.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Create a POC for data lakehouse solution using: 1. hdfs for s...using: 1. hdfs for storage, 2. deltalake, dremio to query delta lake, dremio-superset integration It should have folln features: 1. ACID support 2. data governance feature 3. Data/metadata discovery using Amundsen 4. data catalog with Apache atlas .. here Amundsen to be integrated with Atlas. 5. provision for masking/encrypting data based on role accessing the data. 6. security controls and audit. Deliverables: 1. demo showcasing all the above requirements. 2. setup instructions/scripts that will help install the POC setup. 3. any scripts used to configure the products used in solution. 4. explanation of each and every solution component used, its configuration etc. 5. spark jobs code used to showcase one end to en...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Medical billing website creation หมดเขตแล้ว left

  Currently the company provides medical billing, medical billing AR Audit and Consulting business.

  $492 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  285 คำเสนอราคา
  website SEO 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing website that needs SEO to improve google/bing search results (first page) & traffic to the site. Here is a link to my website: Looking for someone to provide the following- * website SEO audit * keyword research * content optimisation * competition analysis * analytics tracking * results reporting

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  166 คำเสนอราคา
  Insert content + optimize speed of Elementor wordpress website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Your job will be to insert downloading content on English and Spanish version (French page and content ALREADY existing - duplicate and translate only). Total 1 page. The second job is to optimize the speed and performance of the website mainly by reducing picture size (current audit UX shows LCP 2.2 s, TBT 346 ms, CLS 0.2 Mark D - Europe server based). You will need to reach Mark B to satisfy the job. No change in website structure required only optimization. Your suggestion of optimization will be taken into consideration to get the job. ELEMENTOR EXPERT ONLY - other profile will no be taken into consideration

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  PHP Application 3 วัน left

  I need application for Audit purpose, i have format model, when user fills the data he should get pdf print for that data

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Clean up bad /spamy Back Link Profile 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone can clean up my back link profile I have some spamy links and some bad link I need someone can clean those links I will only release the funds when they will not show on my website back link profiles Audit your website and find out the toxic backlink Use Semrush Tools for finding out the bad link Spam or bad link disavow carefully Decrease your site spam score Provide the most efficient process for cleaning up and recovering from Penguin 4.0 Full support till spam score goes less Ultra Super Fast response Detailed Reporting ++++++++++++++++++++++++++++ Links already Submited to Google disallow list) ++++++++++++++++++++++++++++++++++

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need a smart contract auditor with experience on this field. He'll join the team of a top cybersecurity firm. RUST LENGUAGE REQUIRED. You can work on others project, we'll only contract you as a freelancer when audits needed but you'll be in the team only. Various audits done with us could lead to a full employment contract. We need an audit URGENTLY. If you send me a copy & paste experience description you'll not be hired.

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Shopify CRO 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to audit and improve Conversion rate on our website -

  $991 (Avg Bid)
  $991 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  Hi, our team needs someone to do an audit report for us.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  SEO for my website 1 วัน left

  Green Food Australia is looking to build an online presence in the agriculture industry, the goal to build our e-commerce platform and drive more growers to reaching out to connect. We offer a regenerative approach for farming inputs for those farmers wanting to shift away from expensive traditional fertilisers. I'm looking for someone to conduct a monthly audit and rectification of our websites SEO to reach these growers.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  SEO Audit: Gudfy.com 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey! I have been working with an agency who provides SEO services for , I see they perform pretty good but last month they didn't achieve our main goal: take de DA up to 45. So I need an expert who can give me a second opinion on what's going on with the SEO work on gudfy.com. I will need you to contact me and tell me what you're gonna do to perform this audit, then I will need to receive a complete report and conclusions.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  AWS DEVOPS 1 วัน left

  Looking for a AWS expert. With qualys audit tool

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Seeking an expert with Google SEO for my THREE WordPress websites. - Require Audit of own website and competitor websites - Linking of internal pages - quality Backlinks required - Keywords need to be improved - increased google search rank - 4 Blog posts for each website Willing to seek a long-term hire relationship if you can make significant changes within a short period of time.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Bikin aplikasi Apotek - Web-based 20 ชั่วโมง left

  Saya butuh programmer atau developer, utk bikin aplikasi Apotek yg web-based. Dan admin pusat bisa kontrol Penjualan Cabang Dan management stock. Sample utk referensi : Fitur tambahan : 1. Laporan Penjualan Cabang, 2. Management stok, 3. Analisa keuangan, 4. audit trail Timeline 2 - 3 minggu Buat yg pernah bikin silakan cantumkan linknya. Terima kasih.

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Social Media and Google Presence 11 ชั่วโมง left

  I am seeking someone who can help with the below SEO: One Long form article per week, Regular site audit Monthly reporting Ongoing Technical Optimisation Ongoing User Experience Support Up To 200 Keywords Tracked Social Media Management Package: Social Media Planning Content Creation Relevant hashtags Tailored to each platform 5 posts per platform per week Optimal posting times 2 Instagrams 1 Facebook Advertising: Researched and targeted ads Created in line with my objectives Specifically designed to achieve set KPIs Tracked and optimised by your dedicated advertising manager I work in beauty industry. Semi permanent makeup, mainly working on creating permanent brows. Also Party/bridal hair and makeup

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Looking for a COA to audit community services financials, year end, one year. Audit needs to be completed by 9/1/22. Looking for cost and time line to complete.

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Website audit 4 ชั่วโมง left

  Need audit of the website from SEO perspective.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  165 คำเสนอราคา
  Trophy icon Financial Company Logo กำลังหมดเขต left

  Hello. I need a logo for a finance audit company. The company is called Atlantic Audit. I only accept the entries that are on white background, not on mockups. Thank you.

  $30 (Avg Bid)
  Develop a site identical to Etsy.com หมดเขตแล้ว left

  Domain registration Domain hosting Email/SMS Notifications Payment Gateway Integration Integrated Logistics SEO Ready Abandoned Cart Discount Engine Free SSL Reports & Analytics Blog Android Application iOS Application Multi Seller & Multi Store Multi Lingual Affiliate Management Advanced Reports Audit logs B2B Features White-labelling Multi Pricing Custom Roles Delivery Boy Management Geolocation Tools Plus monthly ongoing fee to be part of payroll once project is successful

  $1853 (Avg Bid)
  $1853 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  Deadline is 3august and Max budget is 60 dollars dont ask for more or only send bid if you guys agree with the budget Need help with social media audit for those two companies/brands

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We are looking for an experienced SEO specialist to perform OnPage and OFF Page - National and Local SEO for our caterers' marketplace in Australia. Below are the URLs for landing pages and vendors. - - - - - https://eca...Second-tier backlink strategy: Social sharing of written articles - Monthly reporting on all work including backlinks & articles - Weekly keyword ranking comparison report - Daily milestone keyword rank tracking We need to start immediately. Please review all of the internal pages and contact us if you have any questions. Note: We only accept working through Freelancer.com and please provide Audit

  $668 (Avg Bid)
  $668 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  Seeking an expert with Google SEO for my THREE WordPress websites. - Require Audit of own website and competitor websites - Linking of internal pages - Quality Backlinks required - Keywords need to be improved - increased google search rank - 5 Blog posts for each website Willing to seek a LONG-TERM hire relationship if you can make significant changes within a short period of time.

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา

  So i have an audit log that outputs "[23/Apr/2022 16:48:29] HTTP/CalDav: User shared@redacted.c authenticated from IP address ; macOS/11.3.1 (20E241) CalendarAgent/954" I would like a python code that asks for the first section of the user in this case "shared" then spits out the full user, the IP address, and this section "macOS/11.3.1 (20E241) CalendarAgent/954" without repeating any of the same info. Ideally it would create a CSV file and prompt for a name with each run..

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  SEO Specialist (Australian School) หมดเขตแล้ว left

  We need a (Remote) Search Engine Optimization Specialist to implement SEO strategies. For quotation in terms of # of backlinks, articles, meta tags, etc. Website audit for SEO optimization and guarantees for top page search at least for the Philippines. Looking to work with someone on a freelance, monthly and ongoing basis.

  $150 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi There, I am looking to get the page structure setup for my Wordpress website, reviewed, with fixes identified and applied to improve SEO and ultimately google ranking for the site and its content.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  SEO Audit of wanaryd.com 9 ชั่วโมง left

  Please let us know your email to add you to google search console, and if you need analytics access that too. We'll add you as an admin to wordpress.

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Kempapura construction หมดเขตแล้ว left

  site engineer to audit an ongoing building construction of 4 floors of 4 three bedroom flats is needed. this is a temporary position with 15 visits to the site in a year. The hired engineer will report to us on the ongoing project periodically.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  keyword research for SEO Audit หมดเขตแล้ว left

  I need a SEO expert to do a keyword research to select the high traffic keywords for the website please start telling me about your experience and qualification

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  WORDPRESS Optimization หมดเขตแล้ว left

  Need to Optimise Website. Q/A - GUEST WRITTER PROCESS - Must Login Smoothly and submit the post as draft/ so admin can check and approve. Some Plugins Are not Functioning, SEO YOHOST, No Cursor. Make Optimise it at its BEST: SITE AUDIT.

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  57 คำเสนอราคา
  Need windows server expert - WFH permanent หมดเขตแล้ว left

  Can do - Migration project Patch audit Azure knowledge Candidates prefer from India

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  I need a financial statement audit. หมดเขตแล้ว left

  We need a 2021 year end audit for investors and someone that is available to start right away. This company did about 1.2 million last year and has about 22 employees Thank You, Brad Apple AF Life Science LLC Denver, Colorado

  $1054 (Avg Bid)
  $1054 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Ethereum & BSC Smart Contract Token Deployer หมดเขตแล้ว left

  We require a web3 and solidity experienced developer to create an erc20 & bep20 token deployer that allows users to easily deployer their own cryptocurrency token on both eth and bsc, as well as the forthcoming pulsechain eth fork. Similar t...site, that connects users metamask wallet to the blockchain to claim. Both the deployer and airdropper will have pricing elements where customers can select their options and when they create either their token or airdrop list, as small fee will be distributed to a master wallet. Due to the nature of this product no milestones will be released until the delivered product has passed a security audit. Please submit your previous experience and portfolio of relevant web3 work, and be available for a zoom or Skype call before the task ...

  $2888 (Avg Bid)
  $2888 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  Looking for some who can help in planning the deployment strategy. Require some conceptual understanding along with a design document. Network Consultant/Network Architect ---Primary responsibilities---- • Man...data center and DR site co-location racks. • Ensure quality assurance of network and security. • Ensure BCP connectivity for any unforeseen. • Maintaining 99.99% uptime of network connectivity. • Supervise network team and prepare SOP's. • Network Performance monitoring. • Core Network troubleshooting. • Vendors/service providers dealing for support and deployment. • Managing internal and external audit trail to ensure network compliance. • Managing firewalls i.e. Palo Alto 5020, FortiGate 2201-E, Juniper SRX 3400, SSG5...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  SEO Audit Katadata หมดเขตแล้ว left

  This project is about the process of conducting an SEO audit of a national media website

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  We need expert social marketing manager to audit and manage our Google Ads and Facebook Ads Advertising Manager online. Respond only if you have strong experience in google ads and face book ads, and we must see your list of projects you have delivered and success proof. Thx

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  ...what to do, as well as help implement fixing them. We need this to be done in as timely as manner as possible. We need a quote for each of the following: * A full SEO audit and report, and consulting call. * Google shopping products showing up in organic searches (already submitted and approved) * Optimize adwords spending * 20 hours of time helping us implement the fixes needed * Daily 30 min check in and alerting us of any new issues for a month * bi-weekly conversations on the status and how well it is working for a month People getting the job will have: * A very clear start date * Very clear turn around time for the audit and consulting call * Give examples of prior successful projects * Have experience/credentials * Very clear about the cost/budget for each requ...

  $1500 - $3000
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $1500 - $3000
  86 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน audit ชั้นนำ