ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  383,872 auto form submit php งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Architecture Design หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบสถาปัตยกรรม เงินเดือน 10,000 / เดือน ทดลองงาน 4 เดือน 6000 บาท / เดือน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต ตรวจงานทุกวันอาทิตย์ งานต้องเสร็จตามกำหนด - สามารถทำ sketch Idea, design development - มีความคิด แตกต่าง - ใช้โปรแกรมต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมได้ เช่น Auto Cad, 3DS Max, Sketch Up, V-Ray, Photoshop, Grasshopper ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นทุกโปรแกรม แต่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ทำพรีเซนได้ วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ : กำล...

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Finger Scan หมดเขตแล้ว left

  โปรแกรมสามารถแสกนลายนิ้วมือได้ โดยเชื่อต่อกับ SQL Server เมื่อลงเวลาออกสามารถ auto export file เป็น text ออกมาได้ (ต้องมีการคุยรายละเอียดกันอีกที)

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Linux PHP ต้องการให้เขียนคำสั่งcommand line แทนการป้อนข้อมูลผ่านหน้าเว็บแลีวsubmit

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  http://pumlike.net หมดเขตแล้ว left

  Scripts auto like facebook open like Facebook made a business in this script.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  มีแบบรายละเอียดในรูป Auto cad แล้ว ต้องการเขียนแบบในรูปแบบ 3D เพื่อจัดทำในระบบ BIM

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  รับออกแบบเขียนแบบ Auto cad+3d max ด้านงานสถาปัตยกรรม ภายนอก+ภายใน

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  ออกแบบเขียนแบบ3d max หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบเขียนแบบ Auto cad+3d max ด้านงานสถาปัตยกรรม ภายนอก+ภายใน

  $2500 (Avg Bid)
  $2500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Please create a very visually attractive website (and mobile version). You must create both the design and front end completely (HTML, etc). You must have a strong command of branding, colors, layouts. STEP 1 Create the website design (and mobile version) of the attached page, along with the brand colors. You must use the same brand colors, layout, fonts, etc. Provide the HTML/Front End files. ...

  $400 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Medical biller & coding 6 วัน left

  We perform posting charges and completion of claims to payers in a timely fashion. Convert dosages to billable units. Submit billing data to insurance providers. Work claims and claim denials to ensure maximum reimbursement for services provided. Perform Medicare/Medi-Cal reviews and audits.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Add Two High Quality 3ds Max Assets to Historic Scene in Revit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The enclosed images are from a historic building which was the scene of a crime. More specifically, a magnicide. Your main input file is a 3D model of the full building, done in Revit. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The other input files (enclosed) are two United States Postal Service mailboxes, vintage 1963. They were done in 3ds Max. Your job will be: (1) Insert the 2 USPS mailbox in front of the...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Updated: Tracker/dashboard needed to visualize raw data. The attached file shows 3-week rolling data for a warehouse/shipping company. Metric is divided into dispatch and not-on-van. 1. Dispatch: - scanned shipments: amount of customer packages scanned for delivery - dispatched shipments: picked up by the driver for dispatch - delivered shipments: delivered by the driver Some drivers pick up p...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Php script fixing task 6 วัน left

  Current projcet has something wrong result. you need to fix it though SSH.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Php script fixing 6 วัน left

  Current projcet has something wrong result. you need to fix it though SSH.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  SMS gateway API integration for my upcoming website based on HTML5 & CSS3,JS,PHP,MySQL here is the link provided as preview- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for highly experienced professionals in programming, web design for making an affiliate website for Clickbank and Amazon combined together. The description of every product must be unique, original and not copy and pasted. Together we must choose and decide for original logo, name, high quality graphic design differentiating itself from other trivial ones. The person must have years...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We have customized non public webshop, written in ASPX. In one code behind part, there is an old interface to create PayPal invoice for the client. This invoice interface of PayPal is obsolete. What is needed is an paypal mechanism to submit product items with description, single price, VAT tax and summary to create the invoice and let the user pay his bill. Our ASPX Page will proide data like ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi, There is a node project on Github that have an HTML/CSS/JS template I am interested in. I want you to extract CSS/HTML/JS for 4 pages. The project is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want this 4 pages: - Exchange - Market - Wallet - Unlock And Javascript/CSS must be organized in a different folders, same for HTML pages. NOTE: Pages must works well as they are in the website below: [เข้าสู่ระบ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Youtube video marketing 6 วัน left

  We are looking for suggestions to improve the viewership of the following video: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you have experience marketing youtube videos please submit a proposal. The proposal should include, the quote for 5000 viewershop, and other marketing efforts you do.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi, I am trying to use allow the users of my site to upload files directly to my AWS S3 bucket. I think this would best be accomplished using either AWS S3 SDK or Minio (a simplified version of S3 SDK), and an HTML form on the frontend. I've been able to upload objects using the Python version of Minio, but I think I would need to use Minio-js for my site. Here are my requirements: •HT...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need someone to submit some articles for me.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Proof Reading for learners 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone checks our subtitles and correct them. They are auto created and need adaptions. We have 10h of content and deliver the srt files with each video. Task: - checking srt and correct them - adding punctuations. Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  Looking for cereative illustrator and animator to convert me as a 2D vector illustration ready for animation. I need several poses with several face expressions to make 7 seconds intro the intro will be like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Kindly write (Ready) before writing proposal Thanks

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Auto test/Quiz in Adobe animate (html5) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to hire a Person to prepare Mulit Test/Quize in Adobe Animate (Component to the Learning course) - User evaluation tracking. Expectation: - Output file: Adobe [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (source file with script inside) - programing language: HTML 5 / Java Specification: - possibielieties to define amount of multi questions - set up max time for passing - set up min score to pass -...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Website for PC and Mobile Repair Online booking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a website for my new business PC Laptop mobile and Networks services on customer door steps, I want Nice and clean look Mobile Responsive Website, Features must include in front hand panel. Online Booking System , where customers book online there desire services and entered their address from google auto address pickup option , select time and date of services Give us his/her personal d...

  $801 (Avg Bid)
  $801 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  scrapebox expert for form submissions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want scrapebox pro to setup form submission campaign. Must be able to do with wooform, 123formbuilder and various other forms. Easy. Is for a certain small niche

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build a very small website PHP Lavarel + REDIS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to build a small website for getting log from client It mus be implemented by ubuntu, nginx, php, php lavarel + redis + mongo It has 1 collection json and 3 view be filtered by 3 diffirence values. It can be search on each view Data will be saved in REDIS and synzronize to mongo for backup. All format data will be JSON format.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  News Website 6 วัน left

  I need a website for news category like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] My budget is 15K and time limit is 1 week. Please have a look this article -- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want the same features like related posts with post counter and auto post carousal in every post. will be appreciated If you suggest some new features in news niche in this design. If interested please quote the best. Regar...

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  CPA / Tax Specalist USA Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I had a CPA file my 2018 Federal and State Taxes. My 2018 Federal Taxes were reduced by the IRS because the CPA left off my youngest son SSN, he born at the end of 2018 and didn't have one when we submitted taxes. Then Virginia State sent me a letter saying I needed to resubmit the taxes for State because whatever my CPA sent was missing the first page. I have the draft returns from my CPA I ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  QT/QML Application for Embedded Auto System 13 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for an expert software developer who is good at embedded GUI applications. The objective is to develop a commercially ready 3D graphical Interface for our existing ADAS technology. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) are intelligent systems that reside inside the vehicle and assist the driver in a variety of ways such as in lane departure warning, forward collision warn...

  $37 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Boa tarde! Estamos necessitado de atualizações em nosso site que foi criado em PHP. Atualizações trocar banner, mudar a pesquisa em barra lateral, mudar rodape , remover alguns link no menu principal, colocar link de whatsapp.

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Looking for PHP, HTML, CSS developer for fix my website's frontend CSS style issues. Adjust color and navigation style work needed.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  We require man English voiceover in American Accent and be a warm friendly voice over for tutorial video. Please submit the voice sample with your bid. Required audio is around 7 minutes. Please make your bid for 7 minutes not on a per-minute basis.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I want a plugin only for Walmart Grocery. I am also providing you the API i.e. https://grocery.walmart.com. I need the following functionality: 1. Keyword search - Search Walmart grocery products using a Keyword 2. Auto-populate all categories and subcategories. Also, provide a sync button, on click, it should refresh all the categories and subcategories from the API. 3. Search the product using...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have software which needs to be debugged and compiled with some customization and integrations

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hello. I run a website that uses Wordpress and vBulletin, plus plugins and a few custom modifications. When I try to upgrade to php 7.1, I get errors, probably due to these custom mods. I need someone to search the code for incompatibilities and fix them, so we can properly upgrade the php version.

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  Small Sales business in need of a CRM system that can easily be added to with additional functionality. Main Pages to be: Dashboard Clients (Basic Customer Data) Suppliers (Basic Supplier Data) Jobs (Basic Sales Processing Data Admin Clients, Suppliers and Jobs to be related to the processing. Open to ideas for best language to use. So i know its not an auto bid, start your bid with the langua...

  $1831 (Avg Bid)
  $1831 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  create data form in excel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have 400 student in my school and i need to collect there data for identity card with following fields. name birth date standard mobile number gender photo

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  We need 1 person who can we contact easily who can translate documents both from English to Filipino and English to Japanese [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will be a long term project. We encourage everyone to please READ the following before you bid. Requirements: Native English Speaker or able to have an Interconversational English Fluency. Native Filipino Speaker or able to have an Interconversatio...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We're using a form on our website to collect leads. This is installed in a frame on our website and all events happen on the same URL. We are searching help to get the FB pixel to fire on events in this form.

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Free Parking Booking App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Marketing people stay away and don't disturb my time. We want you to develop an Android App with Web Admin Panel with APIs with backend, QR Code Generation Panel, Google Map Inegration which could offer free parking, free amusement activities and free food to its users. Source code will be our property. Payment will be made on Milestone basis. 30+30+40 first 30% will be paid after you fini...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Selecting High Quality videos from Youtube channels. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We at Learnhance aim at improving education in India by providing good quality education through a video platform. Your task involves curating best quality educational videos on youtube for class 11th and 12th for all the subjects for English and Hindi. You will have to select a video for each section of all the books of class 11th and 12th. (~40 books). We pay a decent amount per book. Select...

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Annotated Bibliography 6 วัน left

  Please submit your annotated bibliography of at least 5 sources for the academic argument essay. You can use some of the sources that you gathered for essay 1, but need to add more to them. First, create a bibliography and then add the annotations to explain what each source is about, why you chose it, and how you plan on using it in your essay.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hi, I need a simple bash script/python? to auto upload files from my server to my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] account. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need an iOS/Android app built. I currently have a design but will need it to be updated for perfection. Please DO NOT submit a proposal if you do not have over 100 reviews. Please DO NOT submit a proposal if you are not a PYTHON EXPERT. The app will be a mix between IG and Tiktok. So this project will be fun to do.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Write 60 article (total budget up to 1500 INR) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to write 60 article. the 60 keyword will be provided by [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you have to research and write the article. every article must me minimum 600 words. if you feel hard don't bit. each and every keyword are insurance related 1,bonded definition 2,21 century insurance 3,deduct insurance 4,infinit auto 5,car totaled 6,how much insurance for car 7,requiremen...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  we are looking for PHP Developer who can develop functionality of landing pages,so that we can get the leads on form submission .

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  SAP PP Requirement 6 วัน left

  Hi there, I am looking for experienced PP consultant and here is the job description. Position: SAP PP S/4 HANA Consultant Location: Germany Duration: 1 year with possible extension Start Date: Immediate Rates: Market Rates Your qualification: • At least 10 years’ experience, including a minimum of 2 years full life-cycle SAP S/4HANA project implementations, with strong i...

  $44993 (Avg Bid)
  $44993 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi Folks, Here we are offering a long term Magento project for the experienced magento developers. Bid from only experienced developers, who have handled the big domain projects and have master level skill set would be accepted. Before allocating the project we would like to have one-on-one conversation with the developer for discussing project details and will also have a look on his previous p...

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล