ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 autocad งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...โชว์รูม โรงงาน คลังสินค้า งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำภาพ PERSPECTIVE / 360 องศา PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - PERSPECTIVE ราคา 999 / 1999 / 2999 / 3999 / 4999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 500 บาท ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE ความละเอียดของภาพ FULL HD 1920x1080px สกุล JPEG --------------------------------------------- ? รับทำ 3D ANIMATION งานสถาปัตยกรรม ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ให้เขียนแบบบ้าน รูปด้าน รูปตัด ผังบริเวณ แบบก่อสร้าง เป็นงาน neo classic style รับงานเป็นjob มีทั้งบ้านพักอาศัยทั่วไป ราคาบ้าน3-4ล้านบาท บ้าน contemporary style classic style

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  รับงานเขียนแบบบ้าน ดราฟแบบ โดยใช้โปรแกรม autocad

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Architectural Plan Conversion to Editable AutoCAD 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The job involves converting an architectural plan, presently in the form of a scanned image, to a high-quality, editable AutoCAD file. Requirements for the project include: - Converting all elements, dimensions, and annotations from the scan. - Ability to make revisions as needed. - No mandated compliance to specific architectural drafting standards. Ideal candidates will have strong AutoCAD skills, experience with architectural plans, and an attention to detail. Knowledge in architectural drafting notwithstanding specific standards would be a plus.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am in search of a seasoned freelance engineer/designer to aid in the development of layout, PID (Piping and Instrumentation Diagram), and sectional drawings for a water treatment plant project. Ideally, you should: • Be proficient in AutoCAD, SolidWorks, and Revit, as these will be the primary tools you'll work with in this project. • Have the capability of incorporating existing drawings or plans into the project; we have some established layouts that need to be considered and integrated. • Be familiar with ISO (International Organization for Standardization) standards, as these will guide the compliance of the drawings. Your extensive experience in CAD and familiarity with engineering standards will be pivotal to delivering accurate, compliant, and visual...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am a client seeking the services of an experienced designer to work on my house design project. The designer I seek must be able to skilfully blend function and aesthetics ...the initial house design and providing creative recommendations - Creating detailed blueprints that meet my specific preferences - Enhancing the overall visual design of the house Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in residential interior design - Familiarity with local building regulations - Strong architectural graphic design skills - Proficiency in design software such as AutoCAD or SketchUp I am open to all kinds of innovative ideas to turn my house into a welcoming and unique living space. If you have the required skills and share a passion for transformational design, I am eager to co...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  redrawn project 9 วัน left

  Hi, I am experienced Autocad Designer you are looking for. I have full experience in autocad drawing from your pdf, so i can provide you with any AutoCAD versions as the results you want in some hours. I will start working immediately and can send you the 1st draft results in a few hours. Let's discuss more about your project, thanks!

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Multidisciplinary Technical Content Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a seasoned technical writer who can craft compelling content for my website. The successful candidate should have expertise not only in software engineering ...fields, knowledge in describing and detailing structural analysis, building designs, construction management, HVAC systems, and electrical systems is essential. • Plumbing content should also cover plumbing systems comprehensively. Additionally, the writer should also have experience and familiarity in a variety of software and technologies such as but not limited to: • Microsoft Office Suite • AutoCAD • MATLAB • SAP2000 • Revit • CATIA • SolidWorks • ANSYS Your ability to convey complex concepts in a way that's engaging for our audience while still being informative,...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Traditional Two-Story House AutoCAD Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient AutoCAD designer to create detailed drawings focused on traditional two-story house plans. - You'll design complex residential construction details, create floor plans, and work on elevation drawings - Essential skills include familiarity with relevant building codes, a keen eye for detail, and the ability to translate my brief into a functional, visually appealing house plan. Experience in traditional-style residential design is advantageous, as is the ability to incorporate any revisions that may arise during the development process. Please provide examples of previous work in your bid.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Duplex House Plan Design 12 ชั่วโมง left

  I am in need of a professional architect or...should be designed with one bedroom. - Square Footage: The duplex should be split into two distinctly sized units. The 2-bedroom unit should be approximately 900 sq ft, while the 1-bedroom unit should be around 400 sq ft. Ideal skill-set and experience: - Proven experience with residential house design, particularly in design of duplexes. - Proficient with architectural design software such as AutoCAD, Revit, etc. - Exceptional sense of design and creativity. - Deep understanding of architecture principles and building regulations. - Proven ability to design space-efficient properties. Feel free to add suggestions regarding material usage and landscaping. Looking forward to working with talented individuals who can bring this visio...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  33 คำเสนอราคา
  AutoCAD Draftsman for House Plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled AutoCAD draftsman to help realize the ground floor plan of a house. More specifically, this professional will handle the details of piping plans, furniture layouts, and electrical plans (light, switches, wiring and many more) **AutoCAD Experience** It is important to me that the draftsman is proficient in AutoCAD as this will be the primary software used for the project. **Project Focus** Our primary focus initially will be on: - Piping plans: The draftsman should be knowledgeable in specifying pipe materials and sizes, indicating connection points, and laying out pipe routing efficiently. Once the piping plans have been well established, we can proceed to the furniture layout and electrical plans. **Skills & Experience** The i...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Convert image to autocad file (.dwg) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to convert an image that showcases buildings into an AutoCAD (.dwg) file for architectural planning purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD software and 2D drafting - Demonstrate understanding of basic architectural planning - Ability to accurately digitize buildings from images - Attention to detail and precision in keeping true to source material - Swift turnaround time to accommodate the planning schedule.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced AutoCAD draftsman who specializes in architectural drafting to work on some building structure designs in our hometown. The focus should be on basic structural elements. Skills and Experience: - Expertise in AutoCAD - Proven experience in architectural drafting - Ability to focus on building structures - Understanding of basic structural elements While a thorough understanding of the material is important, the emphasis is on delivering the bare building structure. A swift and accurate delivery is key.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Inclusive & Sustainable Urban Space Design -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...parks. - Cultural identity: the design should reflect and respect the cultural heritage of the region. Perfect skills and experience: - Proven experience in urban design, especially public spaces. - Strong understanding of sustainable design principles. - Demonstrated the ability to integrate cultural and urban elements into design concepts. - Using highly skillful engineering programs from AutoCAD, Rift and other programs to the final output professionally The ultimate goal is to design an architecturally unique neighborhood center that fits the needs of neighborhood residents and promotes an environment that takes into account the elements of humanization of cities in a precise, inclusive and sustainable way. Outputs : 1-general site analysis of the project . 2-developing we...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced AutoCAD designer to help with my engineering project which involves creating a structural design for a commercial building. I am interested in the top view, front view, and side view of the structure - all neatly detailed in AutoCAD. Key Roles: - Create a complete structural layout for a commercial building - Draft detailed top, front, and side views - Work diligently to provide accurate dimensions and specifications Ideal Candidate Should Have: - Significant experience in AutoCAD design - Demonstrable expertise in structural design, particularly for commercial buildings - Proficient knowledge of engineering norms and construction practices - Excellent attention to detail and quality - Understanding of infrastructure necessities and compl...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced architect or designer with proficiency in AutoCAD to redo and relabel floor plans for 5 flats. Key Responsibilities: * Convert the existing floor plans I provide from PDF to DWG format. * Implement specific structural changes according to the new layout designs that I will provide. This includes adding, removing, and relocating walls, windows, doors, etc. * Pay close attention to detail and follow the layout designs I provide strictly. Skills and experience required: * Proficient use of AutoCAD for drafting and updating floor plans. * Strong background in architecture or interior design. * High attention to detail and accuracy. * Previous experience dealing with structural changes in floor plans will be highly advantageous. Please note,...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm requiring support converting an AutoCAD DWG file to a STEP/STP file. The purpose of this conversion is specifically for CAD modeling. No alterations or modifications to the 3D model are required during this conversion process. The newly converted file needs to be compatible with SOLIDWORKS.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a talented 3D designer who can transform my floor plan into a high-detail isometric 3D design. The design should follow a Modern design theme, and although the spe...isometric 3D design from a floor plan. - The output should contain a high level of details. Hence, your work should be minutely precise, capturing the essence of a modern-themed living space. - Although not specifically selected, the design should have a holistic approach including walls, windows, doors, and furniture. Ideal Skills: - Proficient in any 3D design software (such as Blender, SketchUp, AutoCAD, or similar). - An understanding of architectural layouts. - An eye for modern design aesthetics. - Previous experience in creating isometric 3D models from 2D floor plans. - Keen attention ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Industrial Network Panel Design หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional to design a small, industrial network panel capable of supporting devices such as an ethernet switch, 24V DC power supply etc. Ideal skills include: - Experience in industrial network panel design - Understanding of AutoCAD design - Capacity to design for a network supporting up to 10 devices Your design should facilitate efficient data transmission and system reliability. Showcase your insightful grasp of network data needs in an industrial environment when applying. Attached below are the actual devices that would need to be included in the design.

  $35 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Trophy icon Enhance JPG Drawing, Add Company Text 5 วัน left

  As part of my project requirements, I need a professional who is adept with handling and editing drawings. Drawing files are in PDF format. That need to be redrawn with all details in AUTOCAD. Company name need to changed in all drawings. The task includes the following aspects: 1. **Resizing the Drawing**: The original drawing needs to be resized. This would require a skillful handling to ensure none of the crucial details of the drawing are lost during this process. 2. **Addition of Company Name, Address, Drawing Name**: A touch of professionalism is required by adding the company's name. This has to be incorporated at the bottom right corner of the drawing. 4. **Company Name Representation**: The company name should stand out, hence it needs to be written in all capita...

  $24 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  As a home owner, I am seeking a skilled 3D artist to transform my existing AutoCad villa blueprint into high-quality, photorealistic images. The deliverables for the project are: - High-detail 3D renderings from provided AutoCAD files - The desired output format is JPEG, PNG or a similar image file format Applicants would improve their chances of success by: - Providing examples of past 3D architectural rendering work, specifically residential properties - Experience in creating high-detail renders from AutoCAD files I'm looking forward to seeing your creative interpretation of my dream villa. Let's build this beautiful home together, even if it's just a model... for now!

  $425 (Avg Bid)
  $425 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Riding Mower Chassis CAD Conversion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a freelancer proficient in CAD software to take an existing design of a ridin...including the frame * The dimensions that need to be represented include but are not limited to length, width, and ground clearance * The capacity of the weight that the frame can carry should be taken into consideration Although the frame hdesign was skipped in the initial discussion, please note that this can be clarified along the way. Ideal Skills and Experience: * Proficiency in CAD software (AutoCAD or similar) * Mechanical Engineering background * Deep understanding of industrial design and machinery * Ability to critically analyze physical objects and convert them into digital designs * Appreciates details and has an eye for precision, as accuracy is crucial for the success of...

  $3872 (Avg Bid)
  $3872 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced AutoCAD professional for a specific CAD conversion job. The task involves converting PDF files into CAD format. Key Deliverables: - Conversion of PDF files into CAD - Inclusion of both dimensions and additional details (electricity layout details) in the converted CAD file The ideal candidate should have: - Proficient skills in AutoCAD for 2D and 3D models - Proven experience with CAD conversions, particularly from PDF to CAD - A keen eye for details to accurately convert dimensions and additional details. I appreciate your interest in this project and look forward to receiving your informed bid.

  $74 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Comsol 3D Modelling Required Urgently -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire a freelancer who has demonstrable expertise in 3D modelling, specifically using Comsol software. About the project: - I already have a simple 3D model done in AutoCAD. - I need this model re-created in Comsol. - It's imperative to note that I don't need it exported, but modeled from the beginning in Comsol. Your qualifications: - Proven experience with Comsol and 3D modelling. - Ability to communicate effectively and work within tight deadlines. Timeframe: - I need this project completed as soon as possible, so immediate availability is preferable. If you can meet these requirements, and are passionate about Comsol modelling, please place your bid. I'm eager to work with the right professional to bring this project to fruition.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Looking for an innovative designer with strong abilities in Solidworks to design a U-shaped metal staircase for our project for one of our costumers, wich for a lack of time we need to design trough an external freelancer. Your creativity and technical skills will be essential for this task. It can be designed in Autocad or sketchup if there is no knowledge of solidworks. but have in mind that i would like to have a Bill of materials (there isn't much materials doug) so its much easier to do all documentation in solidworks, and also practical to calculate the simulation afterwards and the weldings Key Features: - U-shaped staircase design that is practical and modern - Made primarily from metal - The stair steps should be made of wood (oak) with inserts of wood covering the ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I urgently need a freelancer to transform several sketches into professional AutoCAD floor plans to scale. Your role will primarily encompass: - Drafting sketches I provide into AutoCAD - Ensuring all drawings are to scale - Including details of furniture and fixtures The ideal freelancer for this task would be proficient in AutoCAD and able to work within a tight timeframe, as I need these floor plans finalized within the next 2-3 hours. You should understand architectural design, as that is the main purpose of these plans. Please ensure the final drawings are delivered in DWG format. I look forward to reviewing your proposals.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  PDF to DWG Conversion for Architecture 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skill...into DWG format for architectural design and engineering purposes. These new CAD plans will be used by house designers and engineers when designing some upcoming remodelling work planned for our house. In this project, you will: - Convert PDF plans into detailed DWG (AutoCAD) files. - Ensure all original elements are accurately maintained, with attention to both interior and exterior details. - Avoid any simplifications or modifications to the details. The ideal freelancer for this job will have extensive experience with AutoCAD and architectural drawing. A careful eye for detail and a commitment to precision is paramount. The converted files are meant to serve in creating a detailed architecture design and engineering plans, hence accuracy is...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...from scratch using measurements taken on-site for other properties. Key Responsibilities: - Replicate architect's drawings for a detached, large house based on provided measurements. - Create floor plans from scratch for other properties using on-site measurements. - Ensure accuracy and attention to detail in all floor plan designs. Requirements: - Proficiency in design software/tools (e.g., AutoCAD, SketchUp, Adobe Illustrator). - Experience working with architectural drawings and floor plan creation. - Strong attention to detail and ability to accurately interpret measurements. - Excellent communication skills and ability to collaborate effectively with our team. If you possess the necessary skills and experience to excel in this role, we would love to hear from you. Pl...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I require a skilled 3D modeller familiar with Zbrush, Blender, AUTOCAD, or Rhino. The aim is to recreate the sculpture in the attached image as a detailed 3D model that can be 3d printed using Resin. I am particularly interested in individuals who can capture and replicate some intricacies of the original piece. While capturing every minute detail is unnecessary, a moderate degree of precision is necessary.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...un dibujante proyectista especializado en AutoCAD que pueda proporcionarme dibujos técnicos detallados para fabricación. Los requisitos del proyecto son: - Creación de dibujos técnicos altamente detallados para uso en fabricación. Es importante que el candidato tenga una profunda comprensión de las industrias de fabricación y producción para garantizar la exactitud y aplicabilidad de los dibujos. - Manejo experto de AutoCAD. Este proyecto requerirá un uso avanzado de AutoCAD, por lo que necesito un dibujante con una gran experiencia y habilidad en este programa. Las habilidades ideales para este trabajo incluyen: - Experiencia previa en la realización de dibujos técnicos para la...

  $20 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of an AutoCAD designer with a great sense of creativity and understanding of modern architectural style, specifically for sports events. My project revolves around creating stadium and event designs that focus on: - Enhancing Spectator Experience: An ideal candidate should have the ability to create engaging, immersive, and captivating designs that will enhance the spectator experience. You ought to understand how to maximize visibility, comfort and overall enjoyment for spectators. - Safety and Security: Your designs need to adhere to all safety and security regulations. You should have a comprehensive understanding of risk management and safety criteria within a stadium setting. - Sustainability: Sustainability is key. I'm aiming for a design that's n...

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert capable of creating an outdoor plan (OSP) design that is appealing to the eye, fully fu...that is appealing to the eye, fully functional, and sustainable for the longhaul. Here are my absolute musts: - Proficiency with both GIS and AutoCAD to create the OSP design. - Produce a design that goes beyond the basic outline. I'm looking for something highly detailed, including thorough measurements, assets, and an accurate representation of the environment. The perfect fit will have substantive experience in OSP design and creating visually appealing yet functional layouts. Your understanding and practical knowledge of sustainable planning will set your application apart. If you are a detail-oriented individual with expertise in GIS and AutoCAD, I�...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  AutoCAD Floor map print Alignment issues using leaflet.js in .Net 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experiencing difficulty with an AutoCAD floor map which involves misalignment of layers, incorrect scaling, and inconsistent dimensions. The drawing in question is at a 1:100 scale (real size). The problems I'm facing are critical and might be hindering the progress of my project. Therefore, I require a freelancer who can achieve high accuracy and precision in the alignment of layers, scaling, and dimensions on the floor map. The solution should significantly improve the overall quality of the map. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience working with AutoCAD - Proficient in adjusting layers, scaling, and dimensions - Experienced in alignment issues and their solutions - Keen eye for details - Proven track record for precision and high-accuracy AutoCA...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced and skilled freelancer to assist with my 3D modeling project, which revolves a...- Incorporate an aluminum framework into the design as a crucial element. Skills and Experience Required: - Proficiency in AutoCAD 3D and experience with architectural design. - Excellent knowledge and understanding of modern architecture. - Experience with similar projects, particularly incorporating aluminum frameworks into a design. - Strong attention to detail and the ability to interpret and execute the client's vision accurately. - Creativity and an innovative approach to architectural design. I look forward to receiving your bids for this project which will require a well-rounded knowledge of modern architectural design, aluminum framework, and Auto...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...file, kindly check on chat for second file. Your tasks will include, but not limited to: - Analyzing and identifying the issues preventing the files from being 3D printed. - Scaling or resizing the models if required. - Repairing mesh errors observed in the models. - Optimizing the wall thickness for better quality prints. Ideally, you should be highly skilled in 3D modeling software, such as AutoCAD, SolidWorks, or Fusion 360, and be familiar with the specific requirements and limitations of STL files for 3D printing. A successful outcome of this project implies that the revised STL files are efficiently optimized for 3D printing without compromising the structural integrity of the models. You must have an attention to detail and excellent problem-solving skills to deliver t...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Experienced Electrical Drafter/3D Modeller Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced Electrical Revit drafter/modeller to assist on upcoming electrical projects. Required skills: - Generate detailed electrical drawings based on mark ups and email instructions - Identify any issues with design (flo...Required Skills and Experience: - Experience in electrical drafting/modelling essential. - Understand what you are modelling/electrical systems and correct application (power, communications, security, lighting) - difference between single GOO/ double GPO/isolators/ double, single data outlets/ WAPs etc. - mounting of lights (suspended/recessed/surface mounted) - Expertise in AutoCAD and Revit software is essential. - Familiarity with Navisworks, bim360 and Revizto. - Strong communication skills - Bim360/ACC platform e...

  $7 - $29 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $7 - $29 / hr
  16 คำเสนอราคา
  AutoCAD Commercial Construction Floorplans 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced freelancer who can masterfully create detailed and precise AutoCAD floorplans for a commercial construction project. In the floorplans, you should include: - Electrical Plans - Plumbing Plans - Furniture Layouts This encompasses all the necessary details for a well-informed construction team. Ideally, you have a background in civil engineering or relevant practical experience. Your familiarization with electrical and plumbing systems is critical in producing accurate layouts. Moreover, your understanding of furniture placements will aid the effective space utilization of commercial areas. Your focus on detail, along with proficiency in AutoCAD and understanding of commercial construction, will be of great value to this project. Looking...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Commercial Vector Building Illustrator Autocad 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Start your Proposal with "I like pineapple". My budget is fixed and if delivered by today will add $20 I need to create an industrial building illustration that’s divided into three sections portraying three different phases of construction. We need the illustration style to be cohesive with our current illustration style (example attached). I will also include a design file of an industrial building that can be used as a starting place if that’s helpful to your process (screenshot attached). A rough sketch is attached for more context. The first section shows the very first step of construction. All we want to show here is tilt walls going up, to emphasize that this is complete ground-up construction. A photo of tilt walls going up is attached. You’ll see th...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I require a professional familiar with AutoCAD to convert my 2D design, drawn on paper, of a lacrosse head into a detailed CAD file. My primary aim for this CAD file is for manufacturing purposes. I’m looking for someone who is flexible with minor design alterations since lacrosse heads are complicated and my 2D sketches can’t fully show certain features. In discussion I will give you a more detailed description as to how I want specific features to look. I have dimensions for most pieces and will be open to interpretation. The task specifics are as follows: - You would need to translate the paper sketch to a precise CAD file, including all dimensions and intricate details. - The CAD output should be optimized for manufacturing, paying attention to the feasibility of...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  ...external appearance of the factory. * Interior spaces and operational sections. Just to clarify, no specific areas of my manufacturing plant were indicated for concentration. This means I require a full overview model of the plant in its entirety, both inside and out. I also didn't specify warehouse or employee spaces like break rooms or offices. For this job, proficiency in 3D software such as AutoCAD, Sketchup, or similar is a must-have—ideally with a background in architecture or industrial design. The final model needs to be incredibly detailed and accurate. Therefore, a good eye for detail and an understanding of manufacturing plants are crucial. Previous experience with similar projects would be highly beneficial and looked upon favorably. I’m looking...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm particularly interested in hiring a 3D Autocad designer who specializes in minimalistic interior design. The main purpose of this endeavor is visualization, so I'm seeking someone with a keen eye for precision and a knack for bringing small ideas to life. Key elements for successful project delivery: - Solid experience in 3D rendering, specifically interior designs - Ability to visualize and create minimalistic interior layouts - Proficient in Autocad with a proven track record of delivering visually engaging renders - Excellent attention to detail and commitment to accurateness The professional I hire must demonstrate experience in creating minimalist 3D designs that are not only aesthetically pleasing, but also functional for a small space.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced AutoCAD professional to develop comprehensive, high-detail architectural blueprints. The focus will be on buildings, where the following tasks are expected: - I WILL PROVIDE WITH THE PLANS AND OTHER DETAILED DRAWINGS - Generate engineering SECTIONS for the said design - Every part of the structure, including all fixtures, needs to be intricately detailed in the drawings. The freelance prospect needs to have: - Proficiency in AutoCAD. - Background in Architecture or a related field. - Proven experience in creating highly detailed architectural blueprints. This project requires advanced technical knowledge and precision. If you possess a keen eye for detail and an understanding of technical design principles, I would be pleased to collaborate wi...

  $136 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am in need of an AutoCAD/Sketchup wizard who can help me with a critical conversion project. As part of my construction planning efforts, I've got a PDF file that needs to be converted into a workable AutoCAD or Sketchup model. Conversion Requirements: - The focus of this conversion will be on measurements. Accurate translation of these elements from the PDF into the CAD model is of utmost importance. - There will be a need for adjustments in the measurements during the conversion process. These adjustments will be communicated clearly to make sure the final CAD model meets my exact needs. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD and Sketchup. - Strong attention to detail, especially when it comes to measurements. - Excellent communication skills...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert in mechanical design engineering with a keen eye for creating innovative automotive components. Key Responsibilities: - Undertake a comprehensive design project for automotive components utilizing the AutoCAD software. The Ideal Freelancer: - You should have a profound understanding of mechanics alongside vast experience in AutoCAD. - Prior experience with product design, specifically in the automotive industry is necessary. Having a wealth of creativity and a great eye for detail is crucial to succeeding at this task. - You must have the ability to communicate effectively, solve problems intuitively and work independently. This project provides an excellent opportunity to display your expertise in mechanical engineering and product design...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...plastic and composite materials, to inform the design. Key Responsibilities: - Create a prototype design based on my drawings. - Draw detailed plans required for a manufacturer to understand my vision. - Material suggestions but part of the design I want made with latex. Qualifications: - Proven experience in mechanical engineering / product design and or sketches of your own work. - Proficient in AutoCAD software or other drafting software. - Understanding of plastic and composite and or latex materials manufacturing. - Comprehension skills, perceptive and abstract thinker. -Able to acknowledge the vision, not just look for quick solutions to check boxes. About the product: -This product is to be made for nursing and care homes, a solution to one of their commonly overlooked ...

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced architect or interio...or subdividing areas differently. - There's no need to worry about taking measurements - I will provide all the necessary dimensions. However, your ability to accurately interpret these and suggest rational changes is vital. - Adjustments may involve potential reshuffling of rooms or restructuring the flow of the property. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in design software such as AutoCAD, SketchUp or similar - Background in architecture or interior design - Proven experience in space planning and layout design - Attention to detail and the ability to visualize and deliver practical improvements to existing floor plans. Those who can demonstrate a track record of successful floor plan transformations will be stron...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I am seeking assistance in transforming my 2D drawings into 3D models for an equistrian facility, utilizing both Revit and AutoCAD. My project encompasses taking existing blueprints and elevating them into detailed, comprehensive 3D Revit models to better visualize and plan the layout and design of the facility. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Revit and AutoCAD - Experienced in equistrian facility design and architecture - Strong understanding of 3D revit modeling and visualization - Ability to work with detailed 2D drawings and specifications - Communicative and responsive to feedback and revisions **Project Requirements:** - Convert provided 2D drawings into 3D revit models - Update and revise revit models based on feedback - Ensure the final revit model...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  CAD Models For Simplistic Game Pieces 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled C...are unnecessary. The focus should be on recognizable, distinct shapes that function well in a board game setting. - Output files must be provided in STEP, CAD, and STL format. Ensure all files are complete, error-free, and ready for 3D printing or CNC machining. - Any CAD software can be utilized, as long as it can efficiently and effectively accomplish the aforementioned tasks. Whether it's AutoCAD, SolidWorks, Rhino, or other, the choice of tools is completely at the designer's discretion. Experience: - Proficient in a range of CAD software - Has executed similar projects before, ideally in the field of game design - Familiarity with 3D printing and CNC machining processes is a plus. Looking forward to collaborations that help bri...

  $391 (Avg Bid)
  $391 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Custom LISP Script for Drawing Automation Autocad/Bricscad 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced LISP script creator who can help me develop a custom script for Autocad/BricsCAD. My main aim is to automate certain aspects of the drawing process, saving both time and effort in my tasks. Specifically, this script will need to automate: - Dimensioning Here are some characteristics the ideal freelancer for this project will have: - Experience with Autocad/BricsCAD - Knowledge in creating LISP scripts - Understanding of the drawing automation process

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I have an AutoCAD model interior design that needs become 3D Model for visualization purposes. I am looking for an experienced 3D Modeler with a strong understanding of scale and attention to texture details. Your task will be: - Adhere strictly to the scale as provided in the AutoCAD 3D model provided - Emphasize the texture details to make the model visually realistic The right individual for this project will have: - Proven experience in 3D modeling, particularly working from AutoCAD files - Demonstrated ability to enhance scale and texture details - Proficiency in a 3D modeling software relevant to the task at hand - A portfolio of previous 3D visualization projects Please provide a bid that reflects the complexity of working from a detailed AutoCAD 3D...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน autocad ชั้นนำ