ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  16,326 azure งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Dax Logistics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...are searching for the suitable candidate for the position of CTO in our organization . The requirements for the position are : TECHNICAL 1. Sound technical knowledge of web development and app development 2. Experience in SAAS based technical 3. Experience of 1-5 years 4. Familiar with PhP core, MySQL , Flexbox in react , Node , Back end and Front end. 5. Hosting on cloud platforms: GCP / AWS / Azure PEOPLE SKILL 1. Build a team that enjoys working on all of the above 2. Estimate and deliver complex web projects on time 3. Interact with customers to evolve our technology and product strategy 4. Interact occasionally with media, partners and investors 5. Build a great partnership with the founding member(s) of the team 6. Innovative Candidate can have his/her team too to work on i...

  $3181 (Avg Bid)
  $3181 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  DAX LOGISTICS -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...are searching for the suitable candidate for the position of CTO in our organization . The requirements for the position are : TECHNICAL 1. Sound technical knowledge of web development and app development 2. Experience in SAAS based technical 3. Experience of 1-5 years 4. Familiar with PhP core, MySQL , Flexbox in react , Node , Back end and Front end. 5. Hosting on cloud platforms: GCP / AWS / Azure PEOPLE SKILL 1. Build a team that enjoys working on all of the above 2. Estimate and deliver complex web projects on time 3. Interact with customers to evolve our technology and product strategy 4. Interact occasionally with media, partners and investors 5. Build a great partnership with the founding member(s) of the team 6. Innovative Candidate can have his/her team too to work on i...

  $2016 - $3360
  $2016 - $3360
  0 คำเสนอราคา

  Looking for a .NET developer to help our existing team with some Frontend tasks first and when those are done, they will continue helping with Backend tasks. If you are a team and have both Frontend and Backend devs, even better. We can use both of them. Rate is $10/hr

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I already have a design, I just need you to build it.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Looking for an MS Azure expert. The ideal candidate should be proficient in • Setting up new Azure subscription. • Azure AD. • Web application firewall. • Azure SQL server. • Azure Defender. • Backup management with Azure. • Azure vNet, disk encryption, key vault, NSG. The candidate must be based in India.

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Actualmente tenemos una aplicación web desarrollada usando FastAPI y React. La aplicación está dividida en contenedores de Docker y requerimos desplegarla en la nube de Microsoft Azure usando Terraform y Kubernetes. Buscamos una persona que tenga experiencia mínimamente en Terraform y en Kubernetes, opcional aunque no obligatorio que tenga conocimientos en Microsoft Azure.

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Azure DevOps 6 วัน left

  Requirements:azure DevOps, bitbucket,teamcity and octopus

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Process Improvement Advice Azure / Microsoft 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to move my manual processes into a cloud based solution. Currently I use sharepoint for storing excel files. I need the data regularly moving via an ETL process to an azure database. The technologies I'm exploring are: - Power Automate - Synapse - Data Factory I need help from someone who has experience with these technologies who can recommend the best way forward based on my requirements

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Looking for someone that can help me ongoing with Cloud automation and other work. I primarily work with Terraform and AWS, but also have projects that include Ansible, Docker, Kubernetes, Azure, CI/CD etc. I would be happy enough if you had solid skills with AWS and Terraform. Looking for someone that just knows what to do and not trying to learn as they do it. I mentor junior engineers, but this is not one of those situations. This is overflow work that needs to get done as I am at full capacity right now. Need to be responsive, communicative, and have good situational awareness.

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Azure monitoring dashboard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  will require to setup azure dashboard for on premise servers

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Basic (Must Have): • 7 to 10 years of total experience. Senior Level • Experienced with SaaS application design patterns and practices. • Experienced and hands on Ruby, MVC...fundamental design principles behind a scalable application • Should have strong experience in source control and the best practices associated related to branching, merging and releases. • Should have good exposure to continuous integration and delivery (CI/CD) using tools. • Must be able to work with the teams to ensure project success within timeline and scope. Good To have • Experience/exposure to Azure Cloud • Agile development methodologies / DevOps practices. • Familiarity with the Vue.js / ReactJS/ AngularJS ecosystem • Excellent communication skills...

  $1563 (Avg Bid)
  $1563 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  want to deploy blockchain base e-voting system as a college project. so want developer help! now i m facing some difficulties for migrate frontend to backend have a github sources files for that but they is old stack on azure blockchain. so now want to develop on polygon mainnet ya any other testnet like polygon, ethereum please check this : but this is on azure blockchain now i want to implement on polygon /ethereum network.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  blockchain base E-voting system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  have already github files but they on azure blockchain just want to deploy blockchain base evoting system on testnet or any polygon mainnet.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...progressing well and APIs are being integrated. Support is needed to to update the front end with an interactive look and feel that allows the user to clearly see their net worth and gives a clear breakdown e.g. via bar charts and line graphs of how their net worth has changed over time and outlines which assets are performing best. Technical info below: Backend Language: Dart & JS (NodeJS via Azure Functions) Database: PostgresQL (Supabase) Frontend Language: Dart Framework: Flutter State Management: Redux In terms of timings, it will be to work on this on an ad hoc basis. We will purchase a set number of hours and will then purchase more of your hours as and when we need. Please note that the cost budget given is purely an estimate. If a real quote is not given for t...

  $678 (Avg Bid)
  $678 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  unit test azure sdk c# 5 วัน left

  using xunit and moq framework, please be sure to know all these stuff

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are planning to change infrastructure of our applications with new pattern and architecture. Need a senior DevOps developer to lead our development team. Thanks. AWS Lambda, Azure, DevOps, Linux, System Admin 25USD/Hr - 50USD/Hr

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Mobile App for Android and Apple 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to develop and host a mobile app for a Non Profit Organisation. I have listed my requirements in the attached file. I have SQL / SAP in Azure. I will give you access and it needs to be integrated.

  $1396 (Avg Bid)
  $1396 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Azure Data Engineer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am upskilling myself from ETL to Azure Data Engineer. So need a strong technical person to help me in learning process, implementing scenarios & doing some projects to get hands on. This will be a 3 months requirement where we can connect online alternatively for an hour based on availability. Lets connect for a discussion to get started.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DevOps project -- 4 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  DevOps, Kubernetes, Terraform, Ansible, Jenkins, AWS, GCP, Azure, Linux

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Vídeo curso completo de DevOps en Español -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Me gustaría un curso de varias clases de DevOps (Azure DevOps está bien aunque puede ser otro como Jenkins), al principio con los conceptos más básicos y aumentando el nivel con cada clase, empezando desde cero y terminando con conceptos más avanzados, para aprender y comprender completamente todo DevOps y sus aplicaciones principales. La duración mínima total del videocurso con todas las clases es de 2 horas. Obligatorio idioma ESPAÑOL.

  $9 - $34
  $9 - $34
  0 คำเสนอราคา
  Front end Angular back-end webAPI 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  AngularASP .NET Web FrameworkJava ScriptJavaScriptVisual Studio 2015Visual Studio 2017Web Development (general) azure devops per day 2 hours

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Need to work on sql server database Azure AD B2C. First we need to send the data from sql table to the azure portal in that azure ad b2c. B2C id's will create and then we need to send this new data with B2C id to the sql table and then we perform some validations and need to be inserted into the final that table we need to send the final data into the email through csv file. points to remember : the temporary table which is using in sql, the data need to be refresh every time when the new data is added. To send the data into azure from sql any approach we can use through mulesoft api or anything with c#. and to send and receive the data from sql to sql through azure you can suggest any approach for ex : creating the function app in azure and...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Machine Learning/ AI Engineer job - Full Time job 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Experience in software development and knowledge in several of the following areas: C #, Python, Java, JavaScript, Machine Learning, NLU, NLP, SQL, Docker, HTML, RESTful, Webservice, Bash, PowerShell, Linux, Windows, Azure, AWS , Visual Studio, Eclipse, Git Hub. - Monthly salary - Remote work - Passion for programming and knowledge of Python ideally also C++ - Having Linux and ROS knowledge

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Azure Database and Form Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please see the attached write up. If you have questions, I'm happy to address them - but please just ask the question.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Azure consultants 5 วัน left

  Looking for Azure consultants for some of our customers. Preferably someone in the greater Oslo region (NO) or in Stockholm (SE), but we don't exclude consultants with relevant experience residing in other parts of Norway and/or in Sweden as well. In general, this is the skillset we are looking for: - At least 5 years relevant working experience within the IT industry, from operations and/or development - At least 3 years hands-on technical experience with Azure - Experience working with Infrastructure as Code (IaC) - Solid experience with PowerShell, Bicep and ARM - Good experience with Azure DevOps - Good verbal and written communication skills in English - Experience with Kubernetes is a plus, but not a requirement Please feel free to...

  $60 / hr (Avg Bid)
  $60 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Need strong Azure Cloud resource with 8+ years of experience with 3-4 years of Azure cloud and Big Data experience. Skills: Cloud Development - Azure is a must. AWS will be a bonus. Languages: Python is a must, Scala will be a bonus Frameworks: Databricks, Snowflake, Azure Data factory Data Lake: Azure Data Lake Data Warehouse: Snowflake 3years contract basis Sallery 18-24 LPA

  $2933 (Avg Bid)
  $2933 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Java Development 4 วัน left

  - Proficient in microservices architecture - Deep understanding of Core Java, Spring, Springboot, Hibernate, Micronaut - Good understanding of Restful Webservices, JSON - Exposure to public cloud services – AWS, GCP, Azure - Use coding standards and best practices to ensure quality - Experience with MongoDB - Experience in the Netflix Stack - Good understanding of unit testing methodologies

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Exp: 10+ Key Responsibilities : Design, build, test and deploy web applications and backend APIs Optimize the applications to maximize speed and scale Requirements: Expert knowledge of Spring boot based Microservices framework and implementation. Expert knowledge with Java, Spring / Spring MVC / Spring cloud technologies / Spring Boot Hibe...Microservices framework and implementation. Expert knowledge with Java, Spring / Spring MVC / Spring cloud technologies / Spring Boot Hibernate. Strong experience working with PostgreSQL Database. Well versed with RDBMS concepts. Writing SQL queries, PL/SQL and designing the DB Schema. Experience working with Micro Services architecture with distributed systems. Experience with cloud platforms (AWS / GCP/ Azure) Strong background in docker and K...

  $993 (Avg Bid)
  $993 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  The project is using C#, Azure Sdk, for example blobClient etc, I need someone can help me to write unit tests for this. Please be sure to know Azure and c#, moq, this is a must need.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  C3M is on the lookout for a Senior Java Developer who is proficient in Java Technologies and who can work closely with the Technical Architect. The Technical Lead will be responsible to conduct requirement analysis...designs. The Technical Lead should be able to anticipate issues and frame remedial actions. He should have excellent analytical skills and should be a team player. Key Requirements: · Proficient in microservices architecture · Deep understanding of Core Java, Spring, Springboot, Hibernate, Micronaut · Good understanding of Restful Webservices, JSON · Exposure to public cloud services – AWS, GCP, Azure · Use coding standards and best practices to ensure quality · Experience with MongoDB · Experience in the Netflix S...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Need support for project with tools - AWS & Azure, Terraform, Jenkins, ELK, Confluence. Expected to have Scripting knowledge for Automation. 2hrs/Day.

  $322 (Avg Bid)
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I have created a WHM/cPanel VM server from the Azure Portal, but the server will not accept any incoming connections even though exceptions are added to the Network Security Group (NSG) within Azure. I have already created the VM with the WHM image by media3 from the Azure marketplace and can SSH into the server. I have tried adding rules and also disabled the firewalld and tried using IP tables, but I cannot open ports 80, 443, 2083 and 2087 and therefore cannot access WHM/cPanel from the internet. I have clarified that everything from the Azure side is correct, rules added to the NSG, so the problem is within CentOS.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Healthcare project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  API debugging,API code changes based on WCF service controller project. Post API commit and API Deployment based on Azure Devops,handing over API with condition based on code to React UI Email based on daily status is to work on remote (Any desk platform-mandatory.) C#,ASP.Net,,Web API,Rest API,SQL Server, JSON,jquery,Java script,html and react will be added value to project.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Trying to set a local variable in a "script: or task:" ? thoughts? FILES_NUMB=$(ls -la | wc -l) echo "value is $FILES_NUMB" SINCERELY WOULD BE NICE TO MEET YOU PLEASE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills backing up. $12 ok? My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your best possible for your bid ? (something reasonable?) Please note there is hope we can mutually complete this task; we can leave each other nice comments and 5 stars for each? Look at feedback on my profile, feedback I left for many others. Here is the project: ANY THOUGHTS ? Please n...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Company Web Dynamic site 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We have a website today under Wix, you can have a look at We would like to move from Wix or shut down this site and rebuild a very dynamic and modern website with proper well-managed CMS. The pages we want are pages such as home, services, contacts, jobs etc.. It will be good to integrate azure / AWS directory services for admin login. The graphic and design should be world-class.

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  need a facebosok developer to sort out my facebook buisness page into an ios app on the app store and one in android version.i have done most of it but the apk changed or something needs a new apk download and the configuration keys linking up to my git hub and azure accounts as well as my linode servers with a load ballancer on can any one assist please for about 300 pounds please.i dont mind paying u some extra when im set up and getting downloads paid for the i do have a big client list and will be making all me clients pay for the app to use my services and buy goods on me JUST TAKING ME WAY TO LONG TO IMPLEMENT JUST NEEDS SOME FINE TUNING

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Microsoft power bi reporting 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  power bi reporting, sql server and sql scripting, azure analysis services

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  senior & expert Azure DevOps Developer for a Full time position 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...senior & expert Azure DevOps Developer for a Full time position No salary Issue for deserving candidate Job description Corresponding member will work on continuous integration process improvements to make deploys consistently successful, fast, simpler to maintain as well as streamlining/automating content migration from Prod to DEV/QA environments. Skills Required: • Experience of Build & Release Pipeline in Azure • Good Knowledge of Git, Git Flow, Azure DevOps, GitLab, Jenkins • Good to have knowledge of Azure ARM Template and KeyVault • Experience in PowerShell, Shell, Terraform • Automation of provisioning of Azure resources like Database, Azure Functions and other Azure services. • Knowledge on ...

  $2020 (Avg Bid)
  $2020 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  * Need Real Time demostration and Pratice Session *Can share Relevant Docs *Can have rich expereince of Azure, C# and Asp.net

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Need to work on 1-2 hours with support project and some partial development. Which is hosted on azure and with devops ci/cd pipeline and sql server knowledge required Requirements : C#(with strong logical ebility) Asp.net core(mandatory) Azure and Devops( medium skill required) will explain full details once you contact me

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Looking for a DevOps Engineer - RO only 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am looking for a DevOps engineer with (hopefully) some blockchain experience, to build and design software around web3 technologies. Perform activities like: - Technical architecture, - Software Deployment - Software Monitoring Considering the following: - Typescript, Go, Python, or any other high level language; - Must have experience mana...databases or search engines like PostgreSql / MongoDB / ElasticSearch; - Should have worked with container technologies, like Docker and/or Kubernetes; - Should have experience with DevOps cultural principles, practices and technologies; - Should have experience with some automation tool (Terraform, ansible, or some other tool); - Should have experience with some public cloud providers (AWS, GCP, Azure, or any other) Thank you in...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Need to support for 2 months regarding one web application from asp.net core which hosted on azure portal with devops integration. Need to help on excel bulk upload and small functionalities with c# asp.net core and sql server

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Case study 2 วัน left

  Cloud Service endoint (Azure App Service)- https endpoint (cert)- NoSQL DB (Cosmos DB) ------------CI/CD workflow (ADO) Service HA/DR

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  host mongodb on azure 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to host MongoDB for production use on azure. I'm looking for an experienced freelancer who can help me in the process. I want it to be created on the Kubernetes cluster. Kubernetes cluster also needs to be created.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  php project 2 วัน left

  "I was extremely happy working with Alex and his te...developers and system administrators with 20 years expertise. OUR SPECIALIZATIONS: 1) BACK-END DEVELOPMENT: PHP, Python, .NET 2) JAVASCRIPT DEVELOPMENT: JS, Node.js, Angular, React.js, Vue.js, , , 3) FRONT-END DEVELOPMENT: HTML5, CSS3 4) DESIGN: Website Design, Graphic Design, Corporate Identity 5) 24/7 TECHNICAL SUPPORT: Linux, Unix, MS Windows Server, cloud solutions (AWS, MS Azure, Google cloud) etc. 6) EMBEDDED SYSTEMS: Embedded software development, Internet of Things (IoT), Microcontrollers, Arduino 7) MOBILE DEVELOPMENT: Android, iOS, React Native, Ionic, Flutter 8) OPEN SOURCE: WordPress, Joomla, Drupal, TYPO3, Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, Zend, Symfony, Laravel, Yii, Django, Flask

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Ansible tasks 2 วัน left

  Hello, I need help with creating ansible on azure and running 3 tasks ( you should have medium to expert knowledge) Please help me asap More info in messages Thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Azure CycleCloud - Microsoft HPC Pack clsuter setup 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to setup a Microsoft HPC Pack cluster using Azure Cyclecloud as documented here: Azure Cyclecloud setup worked fine but during the cluster setup, ran into an error saying: Unable to execute command `C:cyclejetpackbin download cyclecloud C:/cycle/jetpack/system/chef/cache/jetpack/downloads --project hpcpack` (exit code 1) STDERR: Error: The source file cannot be verified! EXCEPTION: jetpack_download[cyclecloud] (hpcpack::_common line 29) had an error: Mixlib::ShellO

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  current setup is ETL on IBM Data stage and SAP BODS We have to setup same landscape in AZURE with Azure data factory, data bricks and synapse

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน azure ชั้นนำ