ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  17,813 azure งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  SQL (similar to SQL) automation tool 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  1. Parse a SQL-like syntax from input 2. Modify the syntax based on certain logic 3. Test the SQL through azure API 4. Generate a flask UI page similar as: , where user can paste the data on left side, and see result on the right side

  $1147 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $1147 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Maintenance and Development Of Current Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dunamis - Web Application Technologies Used: Backend: DotNet Core 3.11, MongoDB, MS SQL AZURE, REDIS, Azure Functions Frontend: Angular 10.24, NGRX, RXJS Sprints will be allocated to complete the project from the current backlog. 6 Month Project - 15$ an hour. 40 Hours a week.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Selenium Python Linux Scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...criteria in the title and location. Also, scripts should not follow duplicate job titles (same company, same post date, same company) An example of search criteria: “Linux” jobs in the past 24 hours , full-time , “onsite/hybrid”, located in 50 miles from zip code 10012. Location must NOT be in “New Jersey” , “Connecticut” , or “Albany, NY” Title must contain “project” or “manager” or “cloud” or “azure” Title must NOT contain “cybersecurity” or “security” or “scientist” or “devops” ONLY job links that meet the criteria and are not duplicates should be followed and others ignored. This will help reduce the number of jobs ...

  $30 - $250
  แนะนำ ปิดผนึก
  $30 - $250
  28 คำเสนอราคา
  Looking for Azure kubernetes Devops Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are Looking for Azure kubernetes Devops Developer

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Data Engineer 6 วัน left

  ...Platform and Azure Data Services; including Data Factory, Azure Functions, Data Warehouse, Data Lake, Data Lake Analytics, Data Bricks and U-SQL · Working with both traditional and modern data architecture and processing concepts such as relational SQL and NoSQL databases · Designing data pipelines to support machine-learning solutions. · The right candidate must also be able to support and work with cross-functional teams in a dynamic environment in an AGILE development environment. Technical Requirements: · Excellent knowledge and ‘hands on’ experience with Azure cloud computing including Azure SQL DB/DW, HD Insight, Azure Data Lake Storage, Azure Data Lake Analytics, ...

  $1314 (Avg Bid)
  $1314 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  need help writing terraform script for azure managed cassandra in Azure

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Need an generic lwc component which should have upload button and clicking on that should upload the attachment to Azure cloud and once uploaded download icon should get displayed beside the attachmen name and clicking on that should download from the Azure cloud. This component should support all the custom or standard objects in Salesforce.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Need someone who will clear me the Azure hosting plan for my Business with Initial cost to yearly cost

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Ruby devloper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a project custonize with msal built on ruby on rails You must have your own azure enviroment to test Experience require Docker Ruby Azure vm

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  many requirement (08/08/2022) contact company and individual also 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Developer 5 - 8 yrs Good with concepts of design patterns with Javascript, Good with NodeJS (either Express or Hapi framework) Should be an independent contributor and also be able to work with a team, Experience with any NoSQL database. 2) .Net + Web API + SQL 3 - 6 yrs .Net, Entity Framework, MVC, WebAPI, SQL 3) Cloud Data Engineer 6 - 13 yrs Python, SQL, Any Cloud, Snowflake, and ETL-) - GCP, AWS, AZURE. ETL TOOL -- (Matillion will be added advantage), Snowflake, SQL query, Data warehou , Python 4) Java Full Stack Developer 6 - 10 yrs Java, Spring Boot, Microservice, Angular / React 5) Full Stack Developer (React + Node + GraphQL) 3 - 6 yrs Strong Experience with React js and GraphQL and Nodejs 6) Full Stack Lead (React + Node + GraphQL) 6 - 10 yrs Strong Experience with Reac...

  $1532 (Avg Bid)
  $1532 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  many requirement (08/08/2022) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Developer 5 - 8 yrs Good with concepts of design patterns with Javascript, Good with NodeJS (either Express or Hapi framework) Should be an independent contributor and also be able to work with a team, Experience with any NoSQL database. 2) .Net + Web API + SQL 3 - 6 yrs .Net, Entity Framework, MVC, WebAPI, SQL 3) Cloud Data Engineer 6 - 13 yrs Python, SQL, Any Cloud, Snowflake, and ETL-) - GCP, AWS, AZURE. ETL TOOL -- (Matillion will be added advantage), Snowflake, SQL query, Data warehou , Python 4) Java Full Stack Developer 6 - 10 yrs Java, Spring Boot, Microservice, Angular / React 5) Full Stack Developer (React + Node + GraphQL) 3 - 6 yrs Strong Experience with React js and GraphQL and Nodejs 6) Full Stack Lead (React + Node + GraphQL) 6 - 10 yrs Strong Experience with Reac...

  $1401 (Avg Bid)
  $1401 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented ReactJS developer who can understand, refactor and ...What to do: - Improve the design of current frontend: so I have a basic UI with simple inputs and buttons which I want to improve with some fancy and colorful design. - call /notifications api of backend regularly and show popup on UI when the api returns something - integrate with Google analytics to collect some reports for my further marketing The project is based on docker and deployed on Azure, but I can provide you a mockup project which you can deploy on your local and add your contribution. If you are able to understand & complete the above stacks, please send me your proposal. The project is under POC step right now, but hopefully there should be more works as the project goes. Thx for yo...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  Azure Devops Ansible tower Windows server

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Azure Devops 5 วัน left

  Looking for profile with Azure devops expertise with minimum 5 years experience.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Hiii Freelancers, My name is Kalpit Dheeraj. I am a 19 year Old entrepreneur and Founder and CEO of my Startup. I am the Winner of Microsoft Founder's Hub Program and Have all the Facilities like GitHub, Office 365, and much more with Microsoft Azure Subscription and $5000 Azure Credit. I am not a technical guy with any technical background but I have a very good startup idea which I have researched a lot about my idea. I need a Good Developer as My CTO. I may not be able to give salary but I will give you 10% equity in my company and much guidance. I want you to give your 100% Whether we succeed or fail. Please Contact me if you are interested in solving a big problem instead of working as freelancer for small bucks.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Flutter Developer 5 วัน left

  ...CSS3, OOPs, and design patterns. Experience with database design concepts, RDBMS, SQLite, MySQL, MongoDB, Azure elements, and GIT version control Experienced in integrating mobile apps with web services and external APIs, XML/ JSON RESTful interfaces. Knowledge of data management, database concepts, database-driven Web applications, Ability to adapt to the startup culture, handle multiple competing priorities, meet deadlines and troubleshoot problems. Knowledge of DevOps and Continuous Delivery/Deployment methodologies, implemented using tools such as Jenkins and Azure DevOps. Familiar with Docker containerization and Kubernetes orchestration and deploying to Cloud Platforms such as Azure Familiarity with Big Data technologies such as Hadoop, Kafka, Spark, NoSQL, Hi...

  $576 (Avg Bid)
  $576 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Mobile App 5 วัน left

  ... RDBMS, SQL Server, PostgresSQL, MongoDB, Azure elements, and GIT version control Experienced in integrating mobile apps with web services and external APIs, XML/ JSON RESTful interfaces, and Kafka. Knowledge of data management, database concepts, database-driven Web applications, Ability to adapt to the startup culture, handle multiple competing priorities, meet deadlines and troubleshoot problems. Knowledge of application security, authentication & authorization using patterns such as OAuth and OpenID Connect Knowledge of DevOps and Continuous Delivery/Deployment methodologies, implemented using tools such as Jenkins and Azure DevOps. Familiar with Docker containerization and Kubernetes orchestration and deploying to Cloud Platforms such as Azure Experience wi...

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Moving VPS to AWS/GCP/Azure 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I currently host numerous websites on a VPS platform with WHM and CPanel. I want to move everything to either AWS/Azure/GCP. I need advice on costing and require an expert to move my current system across without compromising the site or emails. Only competent people who have experience in this should bid. Please place your actual bid and not a placeholder bid. Payment is made only upon successful completion of the project. An incomplete development is worth nothing to us. We are happy to answer any questions to clarify anything you need. • Timeline – we require adherence to the time stipulated in the bid. We cannot afford any delays • We are happy to answer any questions or clarify any specifications before acceptance • There can be no change to the price aft...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Client has a web and mobile application that makes deploying emergency savings to employees a low-cost, high-impact solution that is easy to set up and administer for companies of all sizes. For the employees, it makes saving for emergencies easy and rewarding. The product sets an achievable savings goal and gets employee...solution that is easy to set up and administer for companies of all sizes. For the employees, it makes saving for emergencies easy and rewarding. The product sets an achievable savings goal and gets employees prepared for the unexpected. We need a Senior+ engineer who can play the expert’s role. Responsibilities: - Configuration and infrastructure as code - Code scanning - CI/CD consultation (Azure DevOps to GitHub) - Monitor and metrics measuring - Get ri...

  $2650 (Avg Bid)
  $2650 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Need Devops support to create azure pipeline and terraform code to provision the Virtual Machines

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I want a research on why India is the next big destination for cloud skills for the global industry. What the IT Giants and Business houses are investing in partnership with Academia. Innovation in cloud being done from India. Cloud talent segment in India across AWS, Azure, GCP, Salesforce, SAP, Oracle for junior, medium and senior levels. Talent costs compared to Mexico, China. How much talent will be needed and what is the pie that is absorbed by different IT firms.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  assist deploying docker app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  assist deploying docker app to azure web app docker container

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  setup azure app service with easy authentication with docker 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  please only bid if you have deployed before and can work remotely on my machine looking for someone with experience in setting azure app service with easy authentication with docker upload the file and configure easy authentication

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  assist in deploying docking app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  assist in deploying a docker app with azure web app and connect b2b auth

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  setup azure app service with easy authentication 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  setup azure app service with easy authentication with docker upload the file and configure easy authentication

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Infrastructure-as-Code (IaC) solutions. 4. We also offer architecture, integration, application/data and cloud adoption consulting and solutions for Technical professionals. For the LOGO: I like clean, meaningful designs, I want my logo to be readable and art integrated with a "hidden" message or meaning. Logo Colours: Dark Blue, dark orange, green and red (AWS, google cloud and azure). Emphasis on Blue - Microsoft/Azure. LOGO THEME: The logo would be abstract and futuristic. Ideas that will inspire the feel of Space or Astronaut or Hologram or Cubes (modular - building blocks). Secondary theme ideas: Cloud, fluid, blueprints, patterns. KEY Concepts: 1. Modern, futuristic and Abstract 2. Modular (buiding blocks, cubes ...) 3. Express / Instant 4. Demystify...

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Azure vm design -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  design a diagram Azure VM with ubuntu docker environment for application hosting public facing the diagram design must explain all requirement ..firewall. Permissions azure b2b

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hey Larry-I saw your profile and I'd like to chat with you to see if an Azure DB project is something you can help us with. Are you available to review on chat? Regards Jeff

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  The project is full-time for an ongoing period which I would discuss the details when contacted. I need a Senior Python Developer with experience in data analytics or a Senior Data Analyst; also must have experience working with two or more of these: Azure, AWS, SQL, Databricks, ETL, Scala, Spark.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Hi Can anyone provide the videos about these labs in Azure Portal The labs are Create a nested Hyper-V VM on the Azure VM and then login the nested Hyper-V VM and enable Hyper-V role Create an txt file on desktop, name it as ReadniessTest and take the snapshot for the OS disk of this VM Create a disk with the taken snapshot and attach the disk to the nested Hyper-V VM Create an VM in Hyper-V with this attached disk

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Install virtual azure desktop and suggest implementation

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  19 คำเสนอราคา
  Need help on creating iOS pipeline in Azure Devops 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Distribution Provisioning Profile for iOS

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We have an application in a pool of remote desktops in azure (remoteapp) and we want to print on the local machines of those who connect to the remote desktop, without installing drivers. I want to create an application to print directly to the client's printer using Remote Desktop Services virtual channels We have to create 2 applications. 1. Server application: - This application will be installed on the remote desktop virtual machine. This application will capture the printed document and send it in binary format to the client's computer using the RDP virtual channel. 2. Client Application: - This application will be installed on the client computer. This application will read the binary data of the printed document sent by the "Server Application" and pri...

  $632 (Avg Bid)
  $632 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Azure Keyword Trend Tool – Project-Briefing Summary Our Goal is to create a Filterable report in PowerBI where we can take a look on the Keyword Trends on Amazon Marketplace. Headline able to be filtered & up down sorted The Report should get the column "Searchterm" Average Search Frequenz Rank (SFR) Trend Graph (Sparkline) SFR Values SFR Trend Category → up , down , stable Reports should be get by weekly term and save in DB. one report is about 120mb x 52 weeks will be around 6GB in one year. Trend should compare the old data to the new data, we need to take a look at the data what make sense to see for trend? Quarter over Quarter (QoQ) week over week (WoW) Year over Year (YoY) If old data is missing I can get reports from past in XLSX Files

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hallo Marijana R., mir ist Ihr Profil aufgefallen und ich möchte Ihnen mein Projekt anbieten. Wir können alle Einzelheiten im Chat besprechen.

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Integrate a local communication software into a cloud based back end 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A local voice communication system that we refer to as TSR to be integrated into our existing cloud based back end so that control of the comms system can be achieved by remotely located operators Just to confirm the skills required; - C# - C/C++ - Azure (WebAPI, WebApp & AzureSQL) - RESTful WebServices Our technical managers will oversee and offer all assistance - TCP Sockets, both in C# and C/C++ They don't have to have all the skills just the willingness to roll up their sleeves and learn and take guidance

  $957 (Avg Bid)
  NDA
  $957 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Push notifications for a IOS and android app 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a developer who can create push notifications from my (Windows server) in Azure. I would imagine it incorporates FCM. It needs to run efficiently and from on the server. There are apis to the relevant queries but you can create your own from the SQL server. You will need to demonstrate previously successful deliveries from freelancer for me to follow-up and have previous experience with FCM. Looking forward to hearing from you.

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Need Help with Power BI 2 วัน left

  I have an ongoing project based on Microsoft Azure and Power BI. I need someone highly experienced with both to guide me through the process and clear my doubts.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  integrate azure b2c with a web app 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for experienced dev to implement azure b2c with web app you must have your own server / azure account to test a test build to github will be shared knowledge of javascript / java / ubuntu / docker are required

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  implement azure b2b with web app 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for experienced dev to implement azure b2c with web app you must have your own server / azure account to test a test build to github will be shared knowledge of javascript / java / ubuntu / docker are required

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ETL - Azure Data Factory. ( habla hispana) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Se busca persona con experiencia probada en ETL y Azure Data Factory, transformacion de datos, manejo de Power Query

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Azure SQL DBA 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  One of my clients Azure SQL Databases has recently begun consuming unreasonable amounts of DTU, and we are having difficulty pinpointing a root cause. This database is fairly simple in architecture; the design was reviewed by a group of DBAs who found no concrete inherent design issues. The database ran without issue for over 2 years, consistently using below 25 DTU, before “falling off a cliff”. Inexplicably, it does not matter how much DTU we allocate, whether 100 DTU or 800 DTU, it will consume 100% of the allocation. The end client would like to bring on a consulting DBA with a specific knowledge of Azure SQL Database and SQL Server, as this issue involves the SQL Server engine and Azure-specific concepts like DTU. We want to have a full understand...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Azure vm design 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Look for someone to help me design a linux ununtu enviroment for application hosting the diagram must explain dns ..firewall..permisions b2b connect sftp ports vm in question will be publicly accesible.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who will help me to install letsencrypt SSL certificate on my nginx server which is running on Azure Kubernetes cluster. Please do message or reply to me if anyone is having the expertise. Thanks.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...which can cover main use cases. Please use CosmosDB as your backend to store the data.(I have the Azure account with me, to set up cosmos db) The moment a new laptop request is created, an entry should be made in a queue (storage or service bus). The listener (Queue triggered Azure function) of this queue should pick that message and just log in the logs that message was process successfully for given user with provided laptop details. Once the app is developed, please deploy the same on Azure Web App or Azure Service Fabric. Preferably perform the deployment using ARM templates. To access the CosmosDB, please store the connection in Azure Key Vault. To access to connection from Azure Key Vault, setup a service principle or managed ident...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  .NET DEVELOPER FOR LONG TERM 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  500$/month for 12 months, then 1500$/month. Remote work Advanced knowledge in C#, .NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework, LINQ, Razor pages, profiling and debugging. Familiar with Web API. Familiar with Design patterns. Proficient knowledge in SQL server databases design, queries, procedures, triggers, jobs, functions and maintenance with other MSSQL to...knowledge in C#, .NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework, LINQ, Razor pages, profiling and debugging. Familiar with Web API. Familiar with Design patterns. Proficient knowledge in SQL server databases design, queries, procedures, triggers, jobs, functions and maintenance with other MSSQL tools like SSRS, profiler and more. Familiar with Git HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap, jQuery and Ajax Managing azure hosting and deployment ...

  $593 (Avg Bid)
  $593 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Translate Azure Terraform Infratrsutcure to AWS 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a working Terraform Plan for Azure to deploy some services and Kubernetes cluster. Iam looking for an Terroform guy who can translate this to work with AWS. This is a basic task. We have around 60 terraform scipts from our customers. All have to translate to AWS.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Need DevOps Developer with microsoft Azure experience 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need DevOps Developer with microsoft Azure experience

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน azure ชั้นนำ