ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 banner design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้าง Banner Facebook หมดเขตแล้ว left

  ทำ Ads banner facebook เพื่อ PR Activities ของทางบริษัทผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊คของบริษัท

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Design a Banner หมดเขตแล้ว left

  นกยูง ทำมาจาก ทองแดง แล้วนำไป ชุปเงิน

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ออกแบบ banner Website,Slide Show ของเว็บไซต์ ซึ่งจะเปลี่ยนแบบทุกๆเดือน เดือนละ 2-3 ภาพ

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Design a Banner หมดเขตแล้ว left

  Design Banner , Use Photos Shop working

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ทำการสร้างใบเสนอราคาเป็น PDF online และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ส่ง order confirmation ทางเมล ข้อมูลสินค้า link กับฐานข้อมูลใน ERP ของบริษัท (โปรแกรม winspeed) มีระบบ live chat และ subscribe newsletter สามารถดึง report การทำใบเสนอราคา การสั่งซื้อหรือข้อมูลลูกค้าได้ มีระบบ CMS จัดการหน้าต่างๆ เช่น News , Promotion , สมัครงาน มี contact form และ หน้า catalog request form ที่สามารถ update ได้ ทำ banner สวยงาม ทำSEO Reference website :

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  ... f - Twitter – instagram หน้าแรก บทความท่องเที่ยว รีวิวอุปกรณ์ โปรแกรมทัวร์ ร้านอุปกรณ์เดินป่า ตลาดซื้อขาย webboard เมนูย่อยเฉพาะ (drop down)- ตลาดซื้อขาย - อุปกรณ์เดินป่า - อุปกรณ์เดินทาง - เครื่องมือช่าง - ที่พัก ทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน – จิปาถะ (ส่วนการลิ้งค์ไปนั้นให้ลิ้งค์ไปที่หมวดเดิมต่างๆ ที่มีอยู่แล้วครับ) --- ภาพของLogo ใช้file flash ของเดิมได้เลย --- ที่วาง banner --- ไฮไลต์บทความ โฆษณา 350*220 บทความท่องเที่ยว หรือ รีวิวอุปกรณ์ แถบขวาเอาไว้ใส่แบนเนอร์ต่างๆ ที่วางแบนเนอร์ ...

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...นำไฟล์ Video ไปเพิ่มในโฟลเดอร์ Video ใน Path ที่ติดตั้งโปรแกรมได้ -กด Play ท่าน สามารถ ทดลองใช้งานได้ 7 วัน หลังจากติดตั้ง ใช้งานครั้งแรก ครับ หากสนใจ จะนำไปใช้งานต่อ สามารถติดต่อ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AdvTV (Top Banner Ad Signs LED): This program is called a program or program AdvTV advertising media is an extension of the designer label on the LCD but AdvTV program can play video files. Along with the show's run news. It is suitable for the various attractions. Cinema Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ...to drive sales by showcasing my products and building brand awareness. - Introduction: I plan to introduce my company through a rotating banner that features my products and company logos. This means you would need to have experience in graphic design, in addition to Shopify website design. - Rotating Banner: The homepage should have one rotating banner. This banner should be visually appealing and capable of capturing shoppers' attention. - Featured Products: Alongside the rotating banner, I want to feature a few of my top-selling products prominently on the homepage. Ideal skills for this job include Shopify design expertise, graphic design skills with a focus on e-commerce aesthetics, and an understanding of...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...establish via a profile picture and channel banner should reflect a bright and colorful aesthetic. Ideal Skills & Experience: - Proven expertise in graphic design - Experience creating YouTube banners and profile pictures - Proficiency in understanding audience demographics and tailoring designs accordingly - Strong creativity and a good grasp on using colors effectively Tasks: - Design a bright and colorful YouTube profile picture that communicates the entertainment focus of my channel - Create a matching YouTube Channel banner that also embodies this aesthetic. -The YouTube content will have video games. I mainly play call of duty shooting games. Please implement some cool call of duty theme. -Sausteezy is my youtube name. Please have the name in t...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  ZAP Social Network Flyer Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We are hiring for a basic one page flyer to be designed. Very simple we want to hand it out and post it on walls where appropriate. We just want it themed for Social networking and have the words; THERE iS A NEW SOCIAL NETWRK with the ZAP logo and URL Logo attached. tp ne supplied in PNG and PDF formats. Size in A5 and A4 for print and like a 300 x 250 banner size PNG and JPG. Colours you can take from the logo.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Professional Web Banner Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to hire a talented designer who can design a web banner of sizing 600x400 pixels which represents my brand effectively. I will provide a brand design guide which specifies the exact fonts and colours that must be used, plus all of the logos and photos to make the ad Ideal Candidate: - The ideal candidate for this job would be someone with experience in professional digital design, skilled in color theory, and proficiency in utilising specified fonts. - Detail-oriented and excellent understanding of balancing visuals with the main message of the banner. - A proven track record of creating effective web banners would be a significant advantage. Please include samples of your previous work while applying for this project.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I will create a logo design using the first letter of your company “R” with a light effect on it and send it to you in PNG format and on a banner. I will send it in 300 inch quality.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...create both a new packaging design for our product and display ads showcasing the new design. Project Details: Objective: Design a visually appealing and environmentally conscious packaging for FreshSheets laundry detergent, along with accompanying display ads. Brand Identity: FreshSheets is a biodegradable, hypoallergenic laundry detergent that is gentle on skin and the environment. Our brand values include sustainability, quality, and supporting veterans. We’ve designed our laundry sheets to be gentle enough for even the most sensitive skin. Our hypoallergenic laundry detergent is Dye, Chlorine, Paraben and Phosphate free with magic cleaning power. Target Audience: Environmentally conscious consumers, families, travelers, and individuals with sensitive s...

  $125 (Avg Bid)
  Eye-Catching Banners for Product Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently planning a marketing campaign to promote a particular product, and I need skilled designers to create engaging banners. These banners will primarily be displayed on my website and should meet the following specifications: • A banner with a size of 490 * 60 pixels • A banner with a size of 1200 * 500 pixels • A banner with a size of 1200 * 250 pixels • A banner with a size of 250 * 500 pixels • A banner with a size of 250 * 250 pixels Ideal Skills: • Proficiency in graphic design software • Prior experience in designing web banners • Understanding of marketing and branding principles • Ability to create visually impactful designs that reflect the message and identity of the product T...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Trophy icon Website Banner Creation 2 วัน left

  I am seeking an elegant banner image for my website - please take a look at the attached images. I want to make the background of the image the same ombre colour as in the attached file "screenshot 2024" the colour codes are #B0EBC3 - #4358B3 I want the banner to be 1500 px wide, the left hand side of it will have the text from my website on it. I will add this so you just do the images on the right. See this website - I want it to look similar to this, the idea being the images on the right, then the text on the left. See the image "maxresdefault", this is a nice design idea. Maybe something like this. For the images of the three young adults, please use this website so I know the images are rights free. Key Elements Needed: - Focus

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  ...scattered, similar to the popular section. -(Mobile) Loading icon is too large when clicking on a match in sports. -(Web) Clicking on the section displaying bonuses at the bottom of the site results in a 404 error. -(Mobile) The login and sign-up sections will be moved to the top, with "Sign up" replacing "Register" in places where it's mentioned. - (General) A banner will be added in the sports section. -(Mobile) Homepage banner size will be aligned with games. -(Mobile) Provider names are missing at the bottom, similar to what's on the web. -(General) There's no form filling option in the "contact us" section. -(General) Logos are misaligned in the withdrawal section, arrow icons vary in size. -(General) There are no s...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design banner for my website 6 วัน left

  I need to design a banner for my website, the requirements are as follows: - Size 1920 x 880 - Style: 3D style, with depth in the background to enhance the portraits of the children. - Content: Images of Vietnamese ethnic children flying kites, facing the sky, wearing national costumes or students.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  i need a expert for Ad. on cricket exchange application. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an advertising expert with a specialized understanding of cricket exchange applications to drive user engagement specifically with banner ads. Objectives center on increasing interactivity with ads, with a broad goal to enhance user engagement overall within the application. Ideal candidate should possess: - Proven experience in app-based banner ad creation and implementation. - Deep understanding of user engagement strategies and analytics in cricket exchange applications. - Innovative thinking to create engaging, interactive banner ads. The end game is to create an ad experience that users willingly interact with, driving engagement and fostering a brand-user connection that resonates even when the app is closed.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Round Medal Designer Needed 2 วัน left

  I need a round medal design. It should say the following. - Camper Of The Week - Camper Tarzana Summer 2024 I've attached what last year's looked like. I need something different but still good. We give this to best behaved camper. It should also have a 3D effect, like as you can see the banner was it last year.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Custom Roll-up Banner Creation 3 วัน left

  ...designer to create a well-stylized custom-sized roll-up banner for my business. The goal of this banner is to provide informative details about my organization. Specific design elements should include: - Our company logo - The company tagline - Contact details The design need to be 850mm wide and 2000mm high, saved as a PDF or Jpg at 200dpi or more. • Use the current website theme in designing the banner for Developwise Website is • Add “Promoting REST and wellbeing in our community”. The first letters will be in capitals Raise aspirations, Empower, Support, Transform • Add contact details • Picture background This task necessitates an understanding of branding principles and a keen eye for design. Prev...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี

  ...well-balanced blend of text and images for a 4x8 vinyl banner that promotes our latest car wash offer. Key Project Details: - Artistic Theme: I would like the artwork to revolve around the theme of 'car wash.' Ensure the design communicates our brand and its connection to cleanliness and professional care. - Artistic Style: The artwork should have a 'fun and playful' aesthetic that will engage with our audience and resonate with their interests. I want this banner to stand out in a crowd. - Text and Image: The banner needs to strike a balance between eye-catching images and a clear promotional message ("Join the club $1 first 30 days"). Please use your creative judgement in achieving this. Ideal Skills & Experience: ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  CookieYes Implementation on WordPress Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to facilitate the immediate implementation of the CookieYes plugin on my WordPress/WooCommerce site. This is a necessity to ensure compliance with the imminent requirements of Google Consent Mode V2. The CookieYes plugin is already installed, but your task will revolve around its correct implementation. I also have specific requirements concerning the look and placement of the CookieYes banner on my website. Mandatory Skills for the Candidate: - Robust understanding and hands-on experience with WordPress/WooCommerce - In-depth knowledge about CookieYes and Google Consent applications - Strong expertise in customization according to client specs. Potential freelancers should be prepared to provide both basic and complex customization as required. Understanding my v...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Server Logos Redesign 5 วัน left

  ...involves modernizing the main logo, icon, and banner for my server. Key tasks include: - Remaking the main logo: The logo is pivotal and thus, it needs to be visually appealing yet simple enough to be recognized immediately. - Redesigning the icon: This has to align with the style of the main logo but be distinct enough to stand out in various contexts. - Updating the banner: It also has to be in sync with the revamped logo and icon to hold a cohesive image. I prefer a minimalistic design approach to this, so the designer should have a strong grasp on how to communicate complex ideas through simple design. The ideal freelancer for this job would have solid experience with graphic design and brand development. Knowledge of current design t...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Minimalist Product Promotion Banner 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a minimalist banner for promoting a specific product. The banner's dimensions should be 900x900. The only visual element to include is our company logo and a list of services on text. Here's what I'm expecting: - A Minimalist Design style: The banner should be clean, modern, and without unnecessary distractions. The focus should be on our logo and the communication of essential information. Skills and Experience Required: - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator or Photoshop. - Experience in creating minimalist designs. - Excellent understanding of branding principles and strategies. Please ensure your portfolio showcases relevant samples, particularly with minimalist design styles. Anticipate potential edits/...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา
  CSS Adjustment for Responsive Banners 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the CSS to ensure every banner image is fully responsive and visible in its entirety on mobile devices. - Ensuring banner images are adjusted for landscape orientation, to match the established aesthetic of the site. - Advising on the ideal aspect ratio and image sizes to be used, tailored to efficiently work with the amended CSS. We don't have a specific ratio in mind, we trust your professional input on this. Skills & Experience: - Strong CSS and responsive design ability. - A keen eye for design layout to give advice on appropriate banner image dimensions and aspect ratios. - Expert understanding of mobile and desktop browser dynamics - A solid track record of similar past projects completed. Your job will not only be to make these tweaks...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Partnership Banner Design 1 วัน left

  Need a partnership banner like the one in the examples attached, It should say $SEARCH X $PAAL under $SEARCH should say Decentralized AI Search Engine and under $PAAL Personalize your AI & share across all web platforms. Links to $SEARCH Website: Search Engine: X(Twitter): Telegram: Links to $PAAL

  $35 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm on the lookout for a talented graphic designer who has a knack for colorful and dynamic designs. I need quality design work for social media banners, flyers, posters, and advertisements. Here's more about what I am looking for: Target Audience: - My target audience is primarily composed of young adults, hence the need for vibrant and engaging visuals. Design Work Requirements: - Flyer design - Social media banner - Posters - Advertisements Ideal Skills and Experience: - Solid background in graphic design - Specific expertise in flyer and banner design - Past work with vibrant and colorful styles - Knowledge of current design trends among young adults I'm hoping to engage with a designer capable of catching the...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Banner Images for Website Sections 5 วัน left

  ...2. What's New (announcements) 3. Reminders 4. Our DNA (relating to company culture). Key Responsibilities: - Design realistic illustrations that align with our brand image - Ensure illustrations reflect and appeal to an adult demographic. Professional but also fun and informal - Ideate and execute art for the mentioned website sections Ideal Skills: - Solid experience in realistic illustration - Strong creative thinking, and the ability to visualize and deliver upon a creative idea - Experience tailoring art to specific audience demographics, ideally adults - Excellent time-management skills to meet deadlines Notes: - No text on banner. This is not a promotional banner. It's purely internal for staff. - Please incorporate those colours in the at...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี

  ...homepage to be replaced with new content I will provide. * Photo gallery: A new grid photo gallery should be incorporated into the homepage - either by creating a new section or integrating it into an existing one. * Contact banner: The current text on the contact banner isn't fitting the brand's tone and needs to be altered, again, to the new content that I will provide. * Sidebar removal: There's a horizontal sidebar visible on the desktop version of the website which I'd like to be removed. The perfect candidate for this will be detail-oriented and experienced with website design, particularly those involving e-commerce or manufacturing. Knowledge of SEO-friendly practices is an added advantage since the new content should maintain or improve...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Professional LinkedIn Static Banner Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...appealing LinkedIn banner. Specific requirements involve: - A static banner designed to fit LinkedIn's profile banner dimensions. - The design should be clean, creative and able to capture viewers' attention rapidly. - Software Engineering Manager Unfortunately, I did not indicate any specific elements to be incorporated into the design in the briefing. As a designer, you're free to exercise your creativity and propose graphics that you think will work best for this type of professional setting. Ideal Candidates should have: - Previous experience in creating engaging professional-centric banners. - Understanding of LinkedIn's audience, interface, and banner size requirements. - Ability to work with feedback and tweak...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  Please don't be overwhelmed by the input. There are several images that I provided multiple options for. I'll comme...left 4 - Oldest daughter; please crop her out 5 - Youngest daughter 6 - Family photo from amusement park 7 - Dog 1 8 - Dog 2 (tried to pick a funny, whimsical one of her sleeping) 9 - Dog 3 10 - Murial wall from the town I grew up in 11 - Water tower from the town that I was born in 12 & 13 - A group I started called Dazzler Dads, that is very important to me; please use both 14 - Disc golf league banner 15 or 16 - Two additional disc golf photos, please use only one or the other 17 - My company logo 18 or 19 - The university I graduated from; please use one or the other 20 - The county that I grew up in; also my high school logo 21 or 22 - Logos from m...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Minimalistic Banner Art for Brand Promotion หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to promote my brand through an engaging, eye-catching banner. The main target audience is adults aged 24-45. I envision the banner in a minimalistic style, reflecting our brand's simple, clean aesthetic. The ideal freelancer for this project will have: - Previous experience creating minimalistic art - A portfolio showing their skill in this art style - Understanding of marketing to the specified age group - Ability to convey a brand message through visuals Your task will be to encapsulate the essence of our brand in a single, stunning, dual sided banner. I'm excited to see your ideas. One side I'd like to feature my company logo and minimalist branding with colours showcased. The other side I'd like to feature the planning app, ...

  $55 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Navy Unit Emblem Design 5 วัน left

  I am looking for a proficient graphic designer specialized in creating coat of arms. The design includes key elements representing the spirit of US Navy Submarine Force. The coat of arms is for a Submarine Officer Organization named "SOAC 24030". The coat of arms will be heavily based on the COMSUBLANT logo and the submarine officer warfare device (both of which can be easily found on google images). We are all US Navy Lieutenants (LT) This is the paygrade O3 (officer - 3 promotions). -1. A circular gold rope perimeter with a white or transparent background -2. the centerpiece is a shield with 4 squares (in the tradition of the coat of arms shield) -3. The top right square has an icon or image of a tomahawk cruise missile -4. The top left square has an icon or image of a ...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web developer who can help convert simple 2-page, non-database Ruby-based website into either Wordpress or HTML, with a preference to Wordpress. Key Project Features: - The website features a rotating top banner primarily used for visual enhancement. - THere is a simple contact form on the contact page I have the ruby files hosting supports WordPress and PHP The website has a home page and contact page only Mention Dhoet in the comments or your bid will be ignored as I will see you have not read the brief. Required Skills: - Proficiency with Ruby, Wordpress and HTML - Experience with website conversion projects - Knowledge of various content management methods - Previous work with rotating banners is a plus

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา

  I urgently need a professional graphic designer to recreate a banner ad set for my business. Here is what is expected: - Size specifications: The banner ad set needs to be designed in several sizes including the sizes on the attached image as well as a 590 x 300 size. The design we want it to be exactly as attached but with the following updates: 1) Add our logo in replacement of the Cyphor Technologies logo. 2) update the main bold text (The Best .net objuscator) to be : There is a NEW Social Media network 3) update the smaller text to be: Share moments with real friends & family. 4) Change the get started button text to Join Today and colour to the colour theme from our logo (pick one colour that matches) The project needs to be completed ASAP, so I am ...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative professional to help set up and optimize my YouTube channel. This channel will primarily f...Minh City (Vietnam) -DaNang (Vietnam) Key Tasks: - Initial setup of the YouTube channel with channel Verification - Customizing the channel layout and settings to suit travel vlogs - Creating an appealing channel banner and logo, logo animation, description - Intro & Outro, video watermark (?) - Relevant and effective Keywords, Tags, Channel SEO - Accounts Linking, Set Video Language, Optimization, Channel language & Niche Ideal Candidate: I am seeking an individual experienced in YouTube management, specifically within travel entertainment space. Experience in graphic design would also be beneficial. The ability to work swiftly, as the project i...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  banner for webssite 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we need 2 small banners for websites of the following sizes • 728px wide X 90px • 300px wide X 250px - I would like 2 versions of each. a branded one and one with just words using our colour scheme

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  218 คำเสนอราคา
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Vibrant Exhibit Stand Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...designer to create a vibrant and colorful design for our freight forwarding company's exhibition stand. Your design needs to: - Incorporate our company logo - Be vibrant and colorful, to capture attention at the event - Highlight our international services by Air, Road and Sea, as this is our core business aspect and we would like it to be the focal point of the stand design. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in exhibition stand design or large format design - Ability to create eye-catching and professional designs - Familiarity with modern, vibrant design styles would be advantageous. A successful candidate should be able to understand our business requirements and translate them into an engaging and visually intriguing ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา
  Revamp Website with New Features 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I nee...website including web hosting platform and backend access. Essentials to the job: - Re-imagining the website with a visually appealing and vibrant design - Integration of an interactive contact form to foster smooth correspondence with visitors - Addition of a cutting-edge user interface for easy navigation - Incorporation of a captivating video header banner - Updating image and content for a fresh look The ideal candidate should have experience in creating vibrant, eye-catching designs and prioritizing user-friendly navigation. Skills in HTML, CSS, JavaScript, UI design and UX design are requisite for this role. If you can bring a creative approach and suggest more ways to boost the appeal and functionality of the site, it will be highly regarded.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  195 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design for Multi-Activity Banner & Logo 10 ชั่วโมง left

  ...designer to create a modern and good looking banner with a logo for organization. This unique and attention-grabbing visual representation should: - Showcase our diverse range of activities such as cricket, dance, badminton, Rangoli, food competitions, Carroms and more. The choice of activities to spotlight can be left to your discretion; however, it’s paramount that the variety and inclusive nature of our events comes across vividly. - Incorporate the soft and pastel color palette for a soothing and inviting look. We expect the design to resonate with our brand and encourage participation. - The logo with letters "ZGL 2024" seamlessly incorporated into the design. Ideal candidates for this job are not only skilled in modern and abstract design...

  $24 (Avg Bid)
  การันตี NDA
  Startup Agency Branding: Logo & Identity 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...banners and profile images for our social media platforms. Scope of Work: Logo Design (Website): Create a modern and unique logo that reflects our agency's values and services. Provide variations and color options for flexibility. Facebook Graphics: Design a visually appealing banner that represents our brand on Facebook. Create a professional profile image that complements the banner. LinkedIn Graphics: Design a LinkedIn logo that aligns with our brand. Craft a banner that communicates our agency's professionalism and vision. Requirements: Proven experience in graphic design with a strong portfolio. Ability to understand and incorporate the essence of our agency into the designs. Proficiency in graphic design tools ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Flutter App Customization & Enhancements 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled Flutter developer for specific custom work on my existing app. Key requirements include: 1. Custom UI design: The entire UI needs a revamp to give our users a more intuitive and user-friendly experience. 2. Leaderboard Integration: A points-based system for competitive user engagement is needed. Prior experience developing similar features will be considered a plus. 3. Geolocation Integration: The app must be updated to include location-based services. 4. Custom Banner Design: A unique banner design is required in our homepage to tend towards attractiveness and appeal. 5. Trending Features: We need to keep our users engaged with the addition of trending features. 6. Categories Tree Implementation: Optimal arrangement and organizat...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Shopify Store Design & Optimization Expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Shopify expert to redesign and optimize my store's homepage, product pages, and navigation menu. For the Homepage: - Redesign the current banner to a more attractive one - Introduce a 'Featured Products' section - Improve the call-to-action buttons for better response rates As for the Product Pages: - Enhance the quality of product images - Add comprehensive and persuasive product descriptions - Introduce a 'Customer Reviews' section to the pages The ideal freelancer should have substantial experience with Shopify, an eye for design, and excellent proficiency in SEO to increase store exposure. A comprehensive understanding of effective CTA buttons and creating engaging product descriptions is also imperative. Your experti...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  154 คำเสนอราคา
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...Value of money, Location, Food and Drink) y un campo para agregar comentarios adicionales. (1 pantalla*) Visualización de las reviews en el lugar, en el cual debe de poder dar like o dislike (1 pantalla) Visualización favorite Places: Visualización de lugares favoritos/guardados, el cual debe de incluir eliminar y editar la lista de los mismos (1 o 2 pantallas *) Visualización Detalles de lugar Banner: Debe de incluir una imagen o video del lugar Características del lugar, horarios de apertura Mapa del lugar descripción reviews y comentarios (1 pantalla) Crear iconos para las características de los lugares (31 iconos) Diseño del mapa, tarjetas de pre-visualizacion de lugares (1 pantalla) 6 elementos (cards) de diferentes t...

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน banner design ชั้นนำ