ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,302 banner grandi di britney spears งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  App Review per mantenere l'accesso alle API della piattaforma Facebook prima della scadenza del 1 agosto 2018

  $292 - $877
  $292 - $877
  0 การประมูล
  change url structure in php file 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You need to change the code so the url will look like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] instead of this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL],[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] these links are created dynamically and are found here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on this page see video https://www

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  Siamo una software house abbiamo bisogno di collaborazioni lato FrontEnd per realizzare le interfacce UI in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] per i nostri applicativi già rilasciati e per quelli in fase di progettazione e realizzazione.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  devo scrivere la domanda per un bando per il comune di roma (cultura) ma non sono di madre lingua italiana quindi mi serve una mano.

  $115 (Avg Bid)
  $115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Design project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some graphic design. Hi all, I own a t-shirt company and I would like 4 designs done quickly for a t-shirt company I have. They are all Britney Spears inspired with a twist. Aimed at the LGBT market. Designs are as follows 1. The word womaniser where the o is made up of two female symbols. The text needs to be in Black with the symbols in rainbow

  $106 (Avg Bid)
  $106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  65 การประมูล

  Il progetto desidera affrontare tematiche connesse all'IPR TECH e al REG TECH alla luce dei grandi vantaggi fiscali che liberano risorse a favore della finanza. Per poi lambire le attività tipiche del FIN TECH poi da proporre a grandi investitori.

  $1462 (Avg Bid)
  $1462 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Norse Illustration/Artwork of Valhöll (Valhalla) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...men can walk side by side through each of them. Shields, spears, swords and axes on the walls. All males (no females). All super fit and shirtless. Some wearing a helmet, some not. Primarily short hair, some with long hair. All with beards. Gilded wood. A great fire. Beams should be bunch of spears bundled together, and the roof should be made of shields

  $173 (Avg Bid)
  $173 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล
  Progetto di design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Progetta un logo Good morning I need a logo for my new business, a bed and breakfast. The name of the B&B is "B&B Lasso" Thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล
  Mi interesserebbe qualcuno in grado di programmare una webapp 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new website. I need you to design and build it.

  $560 (Avg Bid)
  $560 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo DI 2 วัน left

  Logo Design for “DI Invest Holding [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]” About: (DI = Decision Intelligence) Welcome to DI-Invest We invest in companies that have the potential to significantly improve the decision making of their customers, suppliers or other stakeholders offering increased transparency through the innovative (re-)combination of data gathering technolo...

  $58 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $58 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  214 ผลงาน

  Buona giorno, Rappresento un'azienda del settore tipografico e cartotecnico di lusso/preminum, che ha la necessità di pubblicare un articolo su una rivista di settore molto importante. vorrei ricevere disponibilità e preventivo per la seguente attività di copywriter. questi i riferimenti: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $69 (Avg Bid)
  $69 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Disegnare 60 immagini di carte da gioco

  $116 (Avg Bid)
  $116 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Progetto di design 13 ชม. left

  I want to realize a short video about an alternative and creative concept of hight school class. I need a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] budget is 250 €.

  $376 (Avg Bid)
  $376 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  il sito li ho e si tratta di personalizzare ( in italiano) inserendo testi, immagini, e le icone di mio proprieta

  $163 (Avg Bid)
  $163 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  App con cui posso cambiare il colore di un piccolo LCD (a distanza) 7 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  ...cellulare che permette di cambiare il colore di uno schermo LCD di piccole dimensioni (dimensioni piccolissime, tipo 1x5 centimetri). Quindi servono due cose: 1) l'App 2) un sistema (per esempio Arduino) collegato al piccolo LCD Servono entrambe le cose! In tal modo l'App e il piccolo LCD possono comunicare tra di loro. Sei in grado di fare questa...

  $377 (Avg Bid)
  $377 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Svolgere mansioni di inserimento dati หมดเขตแล้ว left

  Copia di informazioni da altri siti web copiare informazioni da altri siti web

  $139 (Avg Bid)
  $139 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  Vorrei creare dei video per delle gare di biliardo e vorrei creare un sito web con app per dispositivi mobili che fa vedere questi video. Queste sono delle cose che vorrei nel sito e nell'app per dispositivi mobili: 1) io devo poter cariare i video 2) gli utenti devono poter vedere i video 4) gli utenti devono poter scaricare i video (a pagamento) 5)

  $1408 (Avg Bid)
  $1408 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Siamo una azienda si informatica in ricerca di un collaboratore per proporre ai nostri clienti del settore retail delle soluzioni per il commercio elettronico ed il posizionamento su marketplace.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล

  ho scritto delle bozze in italiano, bisogna correggerle e creare una storia, inizio e fine. si tratta di scrivere dei mini articoli, circa una decina di 5-10 righe ciascuna.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล