ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  222,653 based foundation framework upcoming bootstrap งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  หาคนเขียน function Yii2 framework ไปไว้ใน shortcode wordpress ครับ เว็บไซต์ทำงานได้ปรกติครับ

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  - ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ หน้าwebsite ว่ามี...ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  You must be a problem solver comfortable with a lot of integration of code and HTML. There will be HTML generated by jQuery / javascript, by PHP in addition to HTML designs needing integration into the codeigniter environment. You will work with a lot of 3rd party APIs, and need to be comfortable with that. I need you to be available from 8am until evening New York time (EST). I am looking for s...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  build a form using bootstrap, sourced from the attached document 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a form using the latest bootstrap framework, and place it on a page hosted on your server. I would like you to use this bootstrap theme: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Note the portion of this form that asks to drag and drop files. This should use a bootstrap drag and drop file upload plugin. Please see the attached document

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Se requiere que un front-end desarrollado con Angular 7, bootstrap, CSS y HTML5 presente labels de campos dependiendo de valores que le mandará un Webservice. Esto en 8 pantallas. Los webservices serán desarrollados internamente.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write numpy filter example based on three Laplace equations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please build me an example in Python using numpy that is able to filter a signal according to the attached Laplace equations. Prove that it works using an impulse response which shows the same output as the second attachment.

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  saya mempunyai sebuah start up yang sudah berkembang sangat pesat, biasanya saya memakai web posisi dedngan framework CI, banyak kendala saat saya menggunakan php ini seperti website down dan lain hal sebagainnya . karena memang aplikasi saya ini diakses banyak orang dalam waktu singkat. jadi saya ingin membuat tampilan website saya berbasis berbasis

  $620 (Avg Bid)
  $620 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Make House Modern 13 วัน left

  Rebuilding this house and using existing foundation - please design the exterior of this house to be modern. Should fit on the same foundation. Winner gets to work with me on a few upcoming projects. Please message me for floor plan

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Delhi based ONSITE PHP and REACT Developers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need ON Site developers based in Delhi NCR for PHP, iOS, REACT Native and REACTJS.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Simple Birthday Alarm App with Upcoming Birthday Notification

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  *I will reject any generic bid submissions. Read the docume..._mE6PKERRkaluqsL8YtYX2N2H9J8A/edit?usp=sharing (READ THIS BEFORE SUBMITTING) A real-time, multiplayer, online, tile-based game. Students purchase tiles buy using gold or completing quizzes. Requirements: - Must be web-based - Must be multiplayer You select web technology needed.

  $1370 (Avg Bid)
  $1370 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Simple Birthday App 6 วัน left

  Simple Birthday Alarm App with Upcoming Birthday Notification

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...with design skills. Excellent knowledge of Bootstrap, jQuery and a good eye for colors & fonts will be required. We have a fairly popular sports site in Greece. The existing design is quite dated, built using lots of HTML, custom CSS and jQuery. We want to completely rebuild it using latest versions of Bootstrap & jQuery and less HTML. The design should

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล

  ...S. Army has developed a new framework for deep neural networks that allows artificial intelligence systems to better learn new tasks while forgetting less of what they have learned regarding previous tasks. The North Carolina State University researchers, funded by the Army, have also demonstrated that using the framework to learn a new task can make

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  The developer is to write JavaScript(ES6), optionally using a framework, to use a "Workflow" and its parts from a JSON object and render a "creative" screen design that is visually informative, interesting and allows the user to click on any item to jump to an associated URL. See the attached PDF for more info.

  $100 (Avg Bid)
  Needed Web Designer for UI/UX -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey this is long term project. current budget is for only first phase. but later you will be able to continue second phase first phase : i need...functionalities, but first review this document while I translate the comments to help understand better. If there is other idea, I am happy to know it. This needs to be done with bootstrap, js and PHP 7.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need a very website duplicated. It is a site that creates travel alerts for users. If possible, I'd like to use WordPress as the foundation for the website (which will already be set up). The site only asks for the user to choose from a list of specific airports, then asks for the users email address and payment info (which I can use a wordpress plugin

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...program for a large international fraternity. We need assistance analyzing delegate votes from various parameters views (chapter, state, district, college/alumni, etc...) all based on campaign's level of confidence. We would then like to validate those level of confidence ratings by polling fraternity members and then analyze those results to target our

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Memorial Day Promotional E-mail 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...incorporate the WoodworkerExpress logo and web address on the piece. Email width will be 600 px. Length is variable within reason. Email will be dropped into a pre-existing email framework. Therefore, footer is not needed in your design. Please include our logo and vendor logos in the piece. Please deliver sharp, clear designs in editable .PSD format that we

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Angular js developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...compatible code.  • Good understanding of AJAX, JavaScript and bootstrap framework.  • Familiarity with ngRx store and GraphQL is plus.  • Experience with RESTful services  • Experience in JavaScript build tools like grunt or gulp  • Familiar with testing frameworks (Ex. Jasmine)  • Test runner framework (Ex. Karma...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Looking For Talented & Experienced Facebook Ads Copywriter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I run a social media marketing agency called Paradigm Social and I'm looking for a Facebook Ads Copywriter to outsource a number of our upcoming projects too. Tasks will include the following: Writing Sales Copy Creating different ad copy - Short & Long Creating Headlines Please have experience with writing copy for Facebook Ads and can show projects

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  The person needs to complete 143 calls in 2 days and needs a report of the same based on the calls. Female candidates with good command over English only needs to apply.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Need an Expert in LPP and report based on the same. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I want an Expert with a good knowledge of LPP and related concepts. I will provide all the information and the data for the same. I just want you to formulate the same in LPP (Linear Programming Problem) and do some sensitivity analysis. Apply only if you have prior experience in the same. I will explain everything in detail. Deadline: 36 hours. Compensation: INR 1800 Length: 1500 wo...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  you are a developer from ukraine? tell us your all your tech stack please? example: -design: photoshop 1y, illustrator 2years -front end: bootstrap 1year, javascript 1year -backend: php 1year -mobile: react native, 1 year The tech stack we need for the simple project: boostrap jquery laravel(php) mysql db, rest json etc

  PHP
  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Needed Web Designer for UI/UX -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey i need web page designed following my .pptx and implement minor functions. On this module, the user can create a Change Management diagram, with each st...is possible to use the following js library, it will be good: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If there is other idea, I am happy to know it. This needs to be done with bootstrap, js and PHP 7.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  We need a animated ad film for service based company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Check the website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and we need an animated ad film for this company for refer you can click the below link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] share your story board and create a character for the ad film are use the same in logo also

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Bug Fixing / Find - Versacommerce Framework 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are currently trying to solve some issues on a Versacommerce Framework. To be specific, a product loop is creating empty grids and is sending out some false results. Suppose to be quite easy to fix but can't find the issue.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  IT security Kali Linux URGENT 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need urgent help with a technical report in IT security Kali Linux need to report on one vulnerability testing tools of Kali Linux:  Hydr...technical report in IT security Kali Linux need to report on one vulnerability testing tools of Kali Linux:  Hydra  Maltego  NMap  Zed Attack Proxy  SqlMap  Metasploit Framework  Burp Suite

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Looking For Talented & Experienced Facebook Advertiser 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I run a social media marketing agency called Paradigm Social and I'm looking for a Facebook Advertiser to outsource a number of our upcoming projects too. Tasks will include the following: Split Tests Ad Management Optimisation Manual Bidding Uploading Assets Creation of Campaigns Please have experience with Facebook Advertising and can show projects

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Scrapy Project #2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Only developers with Scrapy framework experience should apply. I need an existing Scrapy project to be extended with additional functionality: 1. Develop a pipeline for verifying scraped email addresses. Verification needs to include the following sequence of email verifications - Regexp formatting, WHOIS domain query, DNS MX and A records query

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Looking for a software developer that can develop a mobile app for prestashop.

  $1645 (Avg Bid)
  $1645 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  I am looking for a talented developer that has some experience in React, Django and is familiar with React Material UI. Frontend...looking for a talented developer that has some experience in React, Django and is familiar with React Material UI. Frontend: React/Redux or Angular Backend: Django Restful Framework We can discuss the details over chat.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล

  I have a company logo, which uses the name only. I am looking for someone to design a square version of the logo, for icons and other media needing that format. I have an orange and blue version, so I need two versions in those colours. Suggestions - the square logo should incorporate the 3 squares above the "i" - I don't want any other colours, or swirls or shapes or fancy ...

  $55 (Avg Bid)

  Hi, I want to make an app with following elements: 1. Users Community with social profile 2. User can submit a post (Post includes {text, image, video, mark a pin on map}) 3. User can submit posts exclusives to their location or worldwide 4. Other users can check what's happening via. feed. 5. Others users can also see posts near around their location on map or auto-feed list. 6. Post ra...

  $927 (Avg Bid)
  $927 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Customization of a responsive e-commerce theme (prestashop) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...web integrator that can make small visual changes on an existing 1.7 prestashop theme (recent code based on Leo theme framework and already responsive). You will need to adjust the CSS style sheet to match the colors and alignments to the layout based on the parent theme. To respect confidentiality of the project, I blurred some elements (brand, new

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Make Youtube Videos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a freelancer that has the ability to make youtube top 5 and top ten videos, game reviews and more for an upcoming project. The project will require 3-4 videos per week. Please let me know the price of 1 x 10 min video when placing the bid along with past examples.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Need an Expert in LPP and report based on the same -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I want an Expert with a good knowledge of LPP and related concepts. I will provide all the information and the data for the same. I just want you to formulate the same in LPP (Linear Programming Problem) and do some sensitivity analysis. Apply only if you have prior experience in the same.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Logo Designer 6 วัน left

  I need to creat a logo for my upcoming musical project called "WAKE UP KARMA". The idea i have is to portrait twin-bell alarm clock, which has daggers / knifes instead of arrows (time should be 11:55) and maybe somehow incorporate "karma arrows" as attached.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล

  Create simple risk management Workbook to learn fundamental risk management with ability to create multiple course and group of student.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...Html / JS API-> Node.js [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is an all-in-one tour management application for artists, allowing them to use all the power of Artificial Intelligence to publish their upcoming concerts on all room catalogs and easily increase the number of their fans by posting relevant content on all their social networks. The interface also allows groups to find

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  need to have expert to make schedule work in f3 framework 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  There will be following features 1- add/edit/delete /view/ create same event for multiple slots 2- view status for each event 3-cancel appointment 2 - SCHEDULED status in grey and when is confirmed the color will change to the color of categorie event multiple users view. It will display calendar for a specific user or multiple users or all

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Inventory system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Working for 3 months with below qualification - ASP.net/C# with experience of any .net based framework. - JavaScript -Mapping libraries (HIGHMAPS, leaflet) -SQL and Database knowledge (create, select, insert into database tables) -Stored Procedures and SQL functions

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  English: I'm developing a card game, and I need to fix the server for combat between players (1v1). I already have the server code written in node.js. The code is fully functional. I need an expert to review and optimize the code, and add features for optimal combat management, which I am not able to write. ------------------------------ Italiano: Sto sviluppando un gioco di carte, e ho neces...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Review based Web App looking for an established product manager to consult with. Product manager should have experience managing and overseeing UX/UI,product offerings, AND pricing. We are seeking an expert to consult with for our wireframing/prototyping. We are looking for a seasoned professional to help take our vision and ideas to the next step

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi Freelancers, We have a big complex project based on LAMP technology. The project could go for long time about 12 months. We need very experienced talented freelancer Kolkata only. IF YOU ARE NOT FROM KOLKATA THEN DON'T BID ON THE PROJECT.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Looking for someone who knows Cervo PHP Framework and fix my configuration. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please type 'Hello Cervo' at the beginning of your bid to know that you are not a bot.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล