ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 blog install งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...วัดผลความสุขในการทำงานโดยตีค่าออกมาเป็นตัวเลข และกราฟได้ - สร้างวัฒนธรรมเชิงบวกด้านต่างๆ เช่น การชื่นชมซึ่งกันและกัน, ระบบสวัสดิการแบบรางวัลที่สามารถเลือกได้, ระบบกิจกรรมสร้างทีมที่สนิทสนมและเข้มแข็ง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากที่ Blog อย่างเป็นทางการของเรา และ official website ของเรา ซึ่งปัจจุบันทางเรากำลังเสาะหานักเขียนมือดี เช่น 1. นักเขียน SEO - มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความ SEO ในธุรกิจด้านซอร์ฟแวร์แบบ B2B - สามารถเขียนตามโจทย์ที่ได้รับ 2. นักเขียนบทความด้านบริหารธุรกิจสำหรับ Blog - มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนบทความด้านบริหารธุรกิจหลากรูปแบบ - สามารถเขียนได้ทั้งบทความแบบทั่วไป และ บทความกึ่งงานศึกษาวิจัย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ทางเราเสนอให้ - บทความมีศักยภาพในการดึงคนเข้าอ่านสูง โดย Brief หลักนั้นทางเราจะเพิ่มเติมให้ภายหลัง

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการฟรีแลนซ์ เขียนบทความเกี่ยวกับเชียงใหม่ จำนวน 10 บทความ บทความละ 700-800คำ เช่น 10 ร้านอาหารต้องลอง ในเชียงใหม่ เป็นต้น ต้องการภาพประกอบตามเหมาะสม บทความนี้จะเอาไปใช้เป็น content ในเวปไซต์แนว blog

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head - ...

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  กำลังจะซื้อ theme นี้มาทำ Blog เลยอยากหาคนติดตั้ง และ config ต่าง ๆ ให้

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am looking for experienced Python programming solution writers who can write blog articles on Python programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Comprehensive Linux Ubuntu Sysadmin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Linux Ubuntu Sysadmin to undertake tasks concerning server setup and configurati...a professional with good problem-solving skills and attention to details. Prior experience working on multiple servers is also favored. Looking forward to a successful collaboration. Looking for a freelancer to join our team and lift our dev ops game - the ideal person will have experience in cloudflare , Linux , wiregaurd. These skills are in addition to Ubuntu experience with runcloud and install adhoc scripts including matter most , ELK , Graffana. Should be security conscience follow instructions and think for yourself showing some excellent initiative. Ubuntu experience is not negotiable this is a must with 2 years experience hands on working knowledge. Runcloud experienc...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Actors' Resource Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...actors and performance artists called Modern Actors. The website will not only publish engaging blog articles, but also provide a vetted library of books, advertise classes and workshops, and operate an affiliate market storefront of products for performers and actors. The features I require are as follows: - A dynamic blog platform - A digital library of books selected for actors of all levels created by industry professionals - A collection of vetted online classes, studios, and workshops - An affiliate market storefront - A user login feature for bookmarking, saving, and reviewing downloaded content - A provision for monthly Email Newsletters Downloadable resources such as original blog articles, "how-to" guides and conservatory curated reading l...

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Finalize Wordpress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website has been started but I ran out of time to finish building it. I need the following done: 1. Finish building the home page - place dummy text in placed and we will fill it in but create the balance of the design 2. Build a contact page with a contact form and map 3. Build a blog homepage 4. Build a blog template 5. Build an inner page template 6. Create a FAQ page I have a sample site and purchased the files but they are in html format. The site must be built using Elementor which is installed on our site. The site must also be compatible with all browsers. It must be SEO friendly as well. The current site is and the sample site can be found on Themeforest, it is called SenCare

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  I urgently need an efficient freelancer with skills in designing and developing a blogging platform. The platform will primarily focus on displaying technology news content. Her...and developing a blogging platform. The platform will primarily focus on displaying technology news content. Here are the key requirements: - Expertise in web development, with a focus on blog creation. - Knowledge of integrating media and creating the functionality to display frequently updated technology news. - Importance will be given to speed without compromising the quality of the website. - Ideally, I want the project completed as soon as possible. Your competence in creating and managing digital platforms will be useful. Let's create a user-friendly, highly responsive, and technology-forward...

  $475 (Avg Bid)
  $475 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Estou em busca de um freelancer talentoso para criar um blog na área de psicologia. O projeto é voltado para a divulgação do meu trabalho e captação de pacientes. O site deve ser atraente, dinâmico e muito fácil de usar. Há três componentes principais necessários neste blog: - Um recurso de marcação de consultas online, com um sistema sólido, seguro e intuitivo. - Um blog com artigos sobre saúde mental. Idealmente, o sistema de blog deve ser fácil de atualizar e administrar. - Uma página de depoimentos de pacientes, onde pacientes passados e atuais podem compartilhar suas experiências. Para este projeto, estou procurando alguém com...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Install CWP 9 วัน left

  Install cwp with tomcat9, configurate correctly domain, dns, mail-server and ssl another vps

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  simplifies the process of creating online content by transforming Notion docs into fully functional blogs or websites. We're all about making the tech part easy so our users can focus on sharing their ideas and creations with the world. We're on the lookout for a talented content writer to join our team and help spread the word about what we do. The Role We need someone who can craft engaging, informative articles that resonate with our audience and align with our SEO goals. You'll be writing about topics related to Stomod and how our platform can be a game-changer for content creators, bloggers, and anyone looking to establish an online presence. Responsibilities Write 5 high-quality articles each week, focusing on topics relevant to Stomod and our users. Research and pr...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  US Insurance Ghost Blogger 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an experienced ghost writer who can author factual, data driven, analytical, compelling and engaging blog posts in the US insurance domain, specifically relating to car, home and life insurance. Knowledge of SEO is absolutely essential, to ensure these blog posts gain maximum visibility and draw loads of traffic. Need better quality content than SERP- Rank 1. If you have read the whole description properly and understand them, please write "Read All" at the beginning of your bid proposal. Key tasks will include: - Writing and delivering high-quality blog posts twice a month - Optimizing the blog posts for SEO using chosen keywords - Making the articles interesting and informative for individuals looking for personal insurance ...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...(images, videos, and web feeds). Users can set specific playback durations, transitions and scheduling tools. Users can create multiple playlists of content and save them to display later. 3) an android app that connects to the CMS and can play the created playlists with seamless content transitions. To explain futher the concept. I have 2 x TV screens in my office (android based). I would install our app on the screen and would link to the cms i registered for (code system). I would then be able to login to my cms, create a playlist of content and would send that playlist to display on the TV screen seamlessly. There are a few neccessary features we would need, however i am more interested in finding the right person who has the experience and time to work on this. I suspec...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm currently looking for a proficient and knowledgeable content creator who can produce blog posts for my research project. The project is centered around the field of technology. Key Responsibilities: - Creating engaging and relevant blog posts that discuss the latest research findings in technology. Desired Skills and Experience: - Demonstrated experience in content creation, specifically blog posts. - Solid understanding and interest in technological research trends. - Ability to critically analyze and articulate complex information in a user-friendly manner. You should be able to independently research, understand, and write about such technological advancements with ease. Your work will greatly contribute to the progression of the research project.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Corporate Website Designer Wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in the market for a skilled web developer with experience creating sleek and professional corporate websites. The website needs to include: - A Contact Form - A News/Blog Page - An About/Company Profile page Ideally, candidates should have a keen eye for design as I have a specific color scheme in mind for the website. Background in creating similar corporate websites will be advantageous. If you're adept at delivering functional, visually-pleasing, and user-friendly sites, then you're the person I am looking for.

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Sleek Wordpress Website Design and Build 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to create a sleek and modern Wordpress website to showcase our products/services. Your task will include designing and implementing a well-structured website from scratch, making use of my current domain and host. Key Requirements: - An integrated contact form to allow smooth communication with our customers. - A blog section to share insights and updates about our products/services. - Special section for use cases, showcasing practical applications of our offerings. Ideal candidate should have experience in Wordpress and a keen eye for modern and sleek design. Knowledge in structuring websites for product showcases would be highly beneficial. Leveraging current design trends and balancing them with user-centric design would be necessary for successful executi...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient web designer to create a modern-style personal blog for me. The designer's responsibility will comprise both website development and the establishment of Google AdSense on the site until it gets approval from Google. Only then will payment be made. Key Requirements: - Design a personal blog with a modern aesthetic. - Implement the following pages: Home, Contact Form, About Us, Privacy Policy, and Terms & Conditions. - The website will host 30 articles, which you will use for Google AdSense approval. A Highlight on the Contact Form: The contact form should include the user's name, email address, contact message, and phone number fields. Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this project should have: - Expertise in web design, esp...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Brand Awareness Through SEO & Blogging 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional with expertise in SEO and blogging. The ideal candidate should be adept in generating SEO-optimized blog articles, with a focus on enhancing brand awareness. Key tasks include: - Creating how-to guides and tutorials relevant to my brand - Prioritizing content optimization to increase visibility and reader engagement Candidates should have a strong background in content creation, SEO, and knowledge of how to appeal to a brand's target audience. Experience in creating engaging how-to guides and tutorials is a must.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  Need people who have high skills in backlinks ( Social bookmarking, web 2.0, Ad posting, directories, article submission, profile creation, blog commenting, Guest posting, PBN expert, Facebook, Pinterest, Quora, Google My Business ...etccccccc ....) Must be more than this and experienced in each category.. On-page SEO expertise is also required for this role ( technical issues to find and resolve will be a plus point )...... Apply if you have crazy skills in SEO and outrank competitors on the Google Search Engine )

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for a graphic designer who can assist in making small adjustments to the graphics on my blog website. Here's specifically what I need: * Enhancing images and icons on my website. This will include improving the quality, resizing, retouching, and possibly creating new icons and images that better fit with the current design aesthetic of the blog. The ideal freelancer for this project would have: * Solid experience in bitmap images (photoshop/Inkscape) and vector images. * A keen eye for design detail and a knack for improving aesthetic appeal. Job includes making the website look more polished and modern. Some images need to be updated to royalty-free graphs. The candidate needs to understand html, and css as some enhancements are just markup relat...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented and proficient copywriter to inject some magic into my content needs. Though I didn't specify the type of content I'd like help with, I encourage freelancers with experience in writing website content, blog articles, and product descriptions to apply. Ideal Skills/Experience: - Experience in SEO copywriting techniques - Creative thinking - An understanding of various target markets as it wasn't specifically mentioned In your application, I welcome you to display your past work experiences and provide a detailed project proposal. Demonstrate your ability to create engaging and high-quality content by sharing your credentials and past work. Showcase how your style can be versatile and adaptable to different content types. In additi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  SEOpress Expert for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...dedicated to a pre-set collection of keywords. - Primary Objective: To notably improve my website's search engine rankings. Despite prior application of intermediate-level SEO strategies, there remains room for augmentation. - Website Focus: Your attention will be required across all pages, each with dedicated keywords supplied by myself. This spans the entire website, from product pages and blog posts to the home page. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with SEO optimization, ideally with SEOPress & OpenAI & - Proficiency with SEOPress - Familiarity with WordPress -If you have used Yoast then SEOPress will be easier I expect this work to take approximately 20 hours for someone that has the proper experience using the tools that I have availab...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Linux Magento 2 Installation Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a highly skilled System Administrator with extensive knowledge of Magento 2, Linux, and MySQL. Your tasks will be to: - Install Magento 2, elastic search and import code and DB into new server. - I'm open to your recommendations on the Magento 2 version that would best suit our project. Successful applicants should have: - Proven experience with Magento 2 installations - A deep understanding of Linux server management Please, note that effective communication and strict adherence to deadlines are crucial for this project. I'm looking forward to your bid.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Business Blog Wordpress Developer Wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a well-versed wordpress developer to create a blogging platform aimed at business professionals. The core functionality is a blogging platform and the website should be designed with this audience in mind. Ideal skills and experience for this job would be: - Significant experience with Wordpress blog site development, - Proficiency with social media integration, - An understanding of design aesthetics suitable for a professional business demographic. Although the content focus was not specified, it will be useful if you have experience or understanding in creating content for market trends, entrepreneurship ideas and/or investment advice.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...actively bidding on various writing projects, but unfortunately, I haven't been able to secure any bids. I am seeking guidance and advice to improve my chances of winning projects and establishing a successful freelance career. Skills and Experience: - Extensive writing experience: I have a strong background in writing and have acquired extensive skills in various writing styles, including articles, blog posts, copywriting, and creative writing. - Proficiency in research and content creation: I am adept at conducting thorough research on diverse topics and creating high-quality, engaging, and error-free content. - Excellent command of grammar and language: I possess a keen eye for detail, ensuring that my writing is grammatically correct and adheres to proper language usage...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for help to structure my thoughts in my blog posts. I will do majority of the writing but I need help to formalize my thoughts clearly and structured.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I urgently require an adept professional who is experienced in configuring SSL on WHM servers. I am currently operating an Alma Linux server with Cpanel but can't access Cpanel as the SSL cert date is incorrect I need Let's Encrypt SSL set up *correctly* so all domains auto renew (as it has always been in the past) Therefore, I need a sharp and prompt freelancer specialised in the following: - Linux server maintenance and administration. - Efficient in managing WHM servers. - Solid experience and knowledge in SSL certificate procurement and installation. Particularly, Let’s Encrypt would be preferred. - Ability to ensure that all the websites are SSL secure following the correct installation. Candidates with prompt responses and proven track records in similar projects ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an adept writer who can create blog posts, website content, and product descriptions. The ideal person for this project would have a friendly writing style as well as experience in producing engaging content for different platforms. - Each piece of content should be between 500-1000 words. - A friendly tone should be maintained throughout the content to enhance reader engagement. - Rich experience in content writing is highly desired for this position. - Demonstrated skills in creating diverse forms of content will be an added advantage. Please share samples of your past work related to these content types as part of your application. Looking forward to working with a talented writer who can bring a friendly and relatable vibe to our brand's voic...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...will have a knack for creating educational content and be capable of maintaining a regular posting schedule of 5-6 times per week. Responsibilities: - Manage and update my social media accounts (Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube shorts) - Create and post engaging, educational content 5-6 times per week - Generate Instagram and TikTok reels on a daily basis - Create Pinterest posts based on my blog content - Monitor engagement and tweak content strategy as needed Preferred Skills and Experience: - Proficient in Instagram, TikTok, Pinterest, and YouTube shorts - Stellar content creation skills - Strong understanding of educational content - Consistent and reliable - Proven experience in social media management - Knowledge in audience engagement strategy Applicants who can p...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  WordPress Site Main Pages Migration & Excel Content Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a competent WordPress professional capable of moving site pages from an existing site () to a new one (theme already installed (BeTheme)). While the task is not specifically prioritized, a sequential move of pages would be ideal. Only 4 posts of different category should be moved (not all blog posts, news posts , schools posts , instructors posts). The text and the images of the pages are already moved to the new site but must be corrected with the bebuilder tool, in total pages are around 40 (20 greek and 20 english). The post which is related with the news should have specific folder for images (envira gallery) because we upload many images per news posts. Upon successful migration, your task will extend to include the creation of an automated mechanism to renew...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  I need a specialist to help with the approval process of Google AdSense for my technology-focused English blog. The website primarily features blog articles discussing various technological advancements and gadgets. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in successful Adsense approval processes - A solid understanding of Adsense policies and compliance - Broad knowledge of website monetization strategies - Excellent command of English The project will be completed successfully when my website has obtained Google Adsense approval. Timely completion is crucial. Previous experience with tech blogs is certainly a plus.

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need a professional with high proficiency in website development for my new business. It should be tailored for showcasing and lead generation, with a blog page incorporated. Key Requirements: - Develop a business website that factors in showcasing my services. - Incorporate a blog page. Key Skills and Experience: - Proven experience in developing A MODERN looking business websites. - Exceptional expertise in creating website architectures that facilitate lead generation. - Excellent content management skills for regular blog updates. Something similar to this: I want information and search tools in it similar to this:

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with experience in ...Directadmin on secure connection is working Access to gitea on non-secure connection is working When I follow the documentation by adding these values to gitea ---- [server] PROTOCOL = https ROOT_URL = HTTP_PORT = 3000 CERT_FILE = //In my install I added the full path to my best knowledge KEY_FILE = //In my install I added the full path to my best knowledge ---- I get the browser notification: "ERR_CONNECTION_REFUSED". Please help me setup gitea on a https connection. For this project, proven experience with Linux and Apache is a must. Knowledge of Gitea and previous work in SSL setups will be highly favorable.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  IPTV admin panel + rebrand iptv active code app Want to install xtream ui on my Ubuntu server Then edit 2 features on it . Basicaly by default when creating New Line M3u link will be generated then Extracting username and password from it So to create an user account must get username and password for each one One by one . Requirements : Want to change this feature to active code instead of username and password. Then Can generate n number of codes bulk in one click. Rebrand iptv active code app with owner logo and background working with admin panel

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled content writer who can create captivating articles, blog posts, and website content. My target audience includes the general public, business professionals, and tech enthusiasts. Therefore, your writing should have the adaptability to connect with different types of readers while maintaining a high level of proficiency. Ideal Skills: - Excellent command over English language - Proven experience in writing high-quality content for a diverse audience - Ability to write in different tones – formal, informal, and professional - Strong research skills to give depth to any topic. Your responsibilities would include researching industry-related topics, generating ideas for new content types, and proofreading articles before publication. If you’r...

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Redesign my WordPress Website by creating a Block-Based Theme for WordPress that will fulfill my below needs. Design the Below pages for my website: 1. Home Page 2. Product Page 1 3. Product Page 2 4. Pricing Page 5. Blog Post Page 6. Case Studies Page 7. About Us Page 8. Contact Us Page Follow the simple & minimalistic approach to design my website and create the website ASAP.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of an adept writer to generate blog content revolving around technology. No specific subtopics have been outlined, thus providing a great degree of freedom when selecting the exact focus within the technologic realm for each blog post. However, despite open-ended subtopics, there is a precise length requirement. Ideal length for the Blog Posts: - Each post should be of 500-1000 words. Aim to hit the sweet spot within this range, ensuring not to underdeliver or overflow. Skills and Experience Required: - A robust knowledge of technology, with the ability to select engaging and current topics. - An exceptional skill in writing, capable of presenting complex tech topics in an engaging and easy-to-understand format. - SEO-optimization skills are a plus, ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled translator to convert my English blog posts to Chinese. Requirements include: - Strong comprehension skills in both English and Chinese - Experience in translating blog posts and maintaining the intent, tone and message of the original version - Knowledge of basic SEO best-practices as applicable for blog content The ideal freelancer would be adept at translating while preserving the nuances of the original text.

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Engaging Mental Health Blog Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced and compassionate writer to regularly create content for a mental health blog, publishing every alternate day. This person should proficiently cover topics of anxiety, depression, self-care, relationship issues, impacts of social media, and positive psychology. The content should cater to our target audience: teenagers, young adults, and parents. Knowledge in these demographic areas would be beneficial. The most ideal candidate will understand and write with sympathy and knowledge about mental health topics. Key Skills and Experience: - Proven blog writing abilities - Understanding of mental health topics - Ability to engage varied audiences (teenagers, young adults, parents) - Ability to work on a regular content schedule - Familiarity...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...deep interest in events, I am seeking the expertise of a skilled and experienced web developer to build a unique and engaging personal event blog for me. Key Details: 1. The Type of Website - A personal blog with a special focus on event management. 2. Content - It will majorly focus on hosting different types of events that have caught my interest. Desired Features: I initially skipped over specifying the features I require for my blog, however, let me clarify on this part. I want a developer who can weave in the following features: - Event Registration: A seamless and user-friendly platform for visitors to register for events displayed on the blog. - Ticketing System: It should be able to manage ticketing issues effectively without glitches. - Event Cal...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Python Programmer & Blogging python tuitorial person needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am looking for experienced Python programming solution writers who can write blog articles on Python programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in search of a skilled content writer well-versed in the Fashion industry. Unfortunately, the specific type of content needed was not selected, but the project will involve generating compelling, informative content catered to the Fashion genre, most likely consisting of blog posts, website copy, and social media posts. The perfect candidate will have: - Broad knowledge and a strong passion for fashion - Proficiency in crafting creative, engaging, and informative content - Ability to deliver work promptly and adhere to deadlines - An understanding of SEO best practices is a plus, but not necessary This task provides a fantastic opportunity for those looking to showcase their expertise in both content writing and fashion. Looking forward to receiving your bids and discuss...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  YouTube Marketing Specialist to get high views - 01/03/2024 04:47 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...section, likes, shares, and overall engagement of the channel's content. 3. Drive Traffic to External Websites: Develop creative marketing strategies to direct viewers to associated websites. 4. Must consistently receive at least 500,000 views on each video within 15 days. 5. Need to boost 5 to 10 videos and each video need a reach more than 5 lakhs. 6. Need to have knowledge in boosting YouTube blog form google ad-words. The ideal candidate should be versed in targeting various demographic groups, including young adults, parents & caregivers, and business professionals ranging from 18 to 60 years old. Familiarity and proficiency in developing and implementing YouTube marketing strategies for lifestyle-oriented content are key prerequisites for the role. Your role wil...

  $603 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...an engaging and user-friendly informational website for my small business. The website will include 5 to 10 pages. Key Features: - Blog Article Pages: There should be dedicated spaces for blog articles that can be updated frequently. - Product Description Pages: Detailed pages for every product. It should be easily accessible and well structured. - Company Mission and Vision: The website should also feature our company mission and vision prominently, telling our story and objectives. Skills Desired: - Web Development: Proficiency in building responsive and intuitive websites. - Content Management: Ability to integrate a system for uploading and updating blog articles, product descriptions, and company details. - SEO: Understanding of search engine optimization wo...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced freelancer who can help me customize the URL of my personal blogging website. The blog is currently hosted on Wordpress and I've recently changed my domain name. What I need now is to tailor the site URL to the new domain name. Job Responsibilities: - Change the URL of the Wordpress Website to match the new domain. - Implement the redirection properly without any broken links. - Ensure SEO ranking is not affected due to this change. Ideal Candidate: - Extensive experience with Wordpress. - Expertise in website redirection and domain handling. - Knowledge of correcting 301 redirects and handling broken links. - SEO understanding is an added advantage. If you are technically proficient with proven experience in handling similar projects, feel...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Weekly Payment 8 วัน left

  ...assistant. Happy to hop on a quick 20-minute chat if you'd like to see how we gel or if you'd like to ask me any follow-up questions! What I Do: - Manage Inbound & Outbound Calls - Email Support - Live Chat Support - Handle Customer Complaints - E-commerce Management - Shopify Store Management - Order Fulfillment - Inventory Checking - Order Management - Order Tracking - Product Listing - Creating blog posts - Creating bundles in Shopify - Creating brand pages in Shopify...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a compelling blog post revolving around the vast topic of technology. The content should be original, engaging, and encompass less than 500 words. Although the subject is broad, I hope for a concise piece that skillfully communicates technological concepts to readers. Ideal candidates should: - Have proven experience in writing technology-focused blogs - Be able to concisely articulate complex subjects - Have exceptional research skills to ensure updated and relevant content.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน blog install ชั้นนำ