ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,468 bluetooth obex application android งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Build me an Android Project 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  The application is a Bluetooth application with 2-3 pages of control functions to control an external Bluetooth device. There are roughly 20-30 functions in the app. You will be provided a working model of the application in Android format and you will need to copy it and make it look professional.

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi Rusiru G., I would hire your to build an app to control the volume on a device using bluetooth. The app will have to connect to the device seamlessly, that is with no user intervention (some designing will have to be done here). The app will have levels. Each level will be dependent on the devices it is connected to. Since this is open ended project

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  ESP32 Bluetooth communications and Windows10 BLE application 3 days left
  ยืนยันแล้ว

  Project scope is for a ESP32 module to have bidirectional communication over Bluetooth to a Windows10 application. For that, is required the development of ESP32 firmware and the development of a Windows10 application. Freelancer needs to already have a ESP32 development platform. ESP32 used module for development purposes need to be one of three

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $302 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  This project needs mp3 file transfer from Android to arduino over hm-10 bluetooth module and write it to SD card with SD card reader. I need working sample code and connection scheme that how wires have been connected to arduino. My budget is about 100-150 USD.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hi, I would like some software developed to control a number of devices and log actions based on inputs. The inputs are: - temp sensor - push button with LED - Bluetooth - XY axis controller Based on the states of the device, these will drive various outputs (esc, motors etc) I have attached a [login to view URL] image showing the circuit layout. I

  $740 (Avg Bid)
  $740 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We need APP to work with Bluetooth and Login page: Request: Discover devices Read and send strings (UART) Read async Login Page Read json to save config Multiplatform (Android and IOS) Cordova or Xamarin

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...Redeem or delete by the User. The type of Notification will be text, image and video if possible. The beacons will automatically ON the Bluetooth based on from and to timing. Or user can keep it manual to start the Bluetooth on and it will start the service also at that time. Also it will show the available URL from the beacon and open it in the Browser

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Allwinner V3s Soc, running embedded linux, need driver for bluetooth and wifi with Realtek RTl8723DS

  $860 (Avg Bid)
  $860 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need to connect 2 Raspberry Pi zero Ws to each other. One Pi is connected to 8 pressure sensors and i...broadcasting the values, the other is connected to a touchscreen and needs to display the results using Tkinter GUI library. All programming should be done in python 3. For bluetooth communication possibly needs to use and setup the BlueZ library.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...szczególności dodanie funkcji wpółdzielenia danych między użytkownikami aplikacji, możliwości komunikacji chat (w kolejnym kroku również audio/wideo), komunikacja poprzez Bluetooth LE, funkcje in-app purchase). Preferowani wykonawcy ze strefy czasowej CET dobrze posługujący się językiem polskim. Szczegółowa dokumentacja projektu po podpisaniu NDA

  $4849 (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $4849 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...can develop firmware for ESP32 board, circuit for power supply and controlling the 16X16 led lights (WS2812B). Also we need Android App for controlling the led lights like sending customize or fixed images, text using BLUETOOTH. The freelancer has to provide the specification of the battery on which this board along with Led lights will work. The battery

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need to control a a...need to control a arduino vía Bluetooth from a app on a tablet android . On the app has to appear some questions and if you answer correct to can move the car for a short time or few meters . The idea is to make a contest with several participants . The car and the arduino code I already have it so it’s only the android app

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  ...[login to view URL] or [login to view URL] Requiremements: -----------------

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi, I...sensor that supports RS-458MODBUS or SDI-12 interface. I would like to create a device that is able to connect to the sensor using either interface, and have the bluetooth ready to pair to Android and iOS app which I can run command from my app and control, get data from the connected sensor. Please contact me for further information. Thanks.

  $1382 (Avg Bid)
  $1382 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I need to connect 2 Raspberry Pi zero Ws to each other. One Pi is connected to 8 pressure sensors and i...broadcasting the values, the other is connected to a touchscreen and needs to display the results using Tkinter GUI library. All programming should be done in python 3. For bluetooth communication possibly needs to use and setup the BlueZ library.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...raspberry pi) have onboard Bluetooth and WiFi adapters but they are headless (without display or serial number). How could be configured to connect to the your WiFi using a simple bluetooth link with a smartphone? The basic idea is that the mobile app sends the WiFi SSID and password to the device using a secure bluetooth channel, and then wait for

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Core Features: The app helps a user to quickly measure the multimeter values from the desired points. The measurement points ...Two Level access for Creator and User - Store the Tested results in a database by serial number. - Prioritise the test points based on historical data. The Bluetooth Multimeter with Android Eclipse SDK will be provided.

  $973 (Avg Bid)
  $973 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need an expert in programming a...iPhone/iPad that controls all the speakers of my house that use bluetooth and that are of different brands. The application is to make all the speakers of the house that use bluetooth play the same music at the same time in sync. I have a party this coming Saturday, September 8 and I need this application urgently.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for an Android developer to write a quick BLE 2.0 application to control a BLE 2.0 device. Requirements: Must use BLE 2.0 not 4.0 Create a button to connect to a static bluetooth name with a static password Create 2 buttons - Payload 1 and Payload 2 on the app's home screen When you press Payload 1 it sends a hex string of: 413D4C0D0A to the

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Looking for an iOS developer to write a quick BLE 2.0 application to control a BLE 2.0 device. Requirements: Must use BLE 2.0 not 4.0 Create a button to connect to a static bluetooth name with a static password Create 2 buttons - Payload 1 and Payload 2 on the app's home screen When you press Payload 1 it sends a hex string of: 413D4C0D0A to the connected

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi all, Goal is to build a device that will record conversations, save them on the device, and sync to an iOS based. The battery life needs to support ~3-4hours of conversation recording (ideal would be 6 hours) Form factor will be important and will need to be somewhere in (65mm x 35mm) range. Some thoughts on what a POTENTIAL (Please improvise) solution can be, 1. The core processor would be...

  $833 (Avg Bid)
  $833 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  you must be able to test from an external device. i have the working app that runs on this macbook. i need you to build a little program for the mobole that communicates to the app on the mac which does not run on mobile. i need this done very soon. i will send further requirements, not many, if you want this gig.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  you must be able to test from an external device. i have the working app that runs on this macbook. i need you to build a little program for the mobole that communicates to the app on the mac which does not run on mobile. i need this done very soon. i will send further requirements, not many, if you want this gig.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need someone who can develop a small Android app that reads a PDF file from a Url and print it to a Bluetooth printer paired to the smartphone. Other programmer has already done: 1. Create the PDF 2. Store it in a Url (IIS server) using ASP.net What is needed to do is: 1. Create an Android app (compatible from 5.1 +) that is running in “background”

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  As part of a digital transformation project, an app (iOS and Android) featuring a chatbot and Bluetooth service (API provided) is required. The system provider will need access to the user data through a database.

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Features: Make a video / Zoom in/ Zoom out/ Change the Camera / Remote camera / Increase more visual field/ Prefer photo effects For Android system, please confirm no bug! You can reference to the APP- BT Shutter Pro.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...voltage) and design 2. Computation of precise power consumption (in kWh) using the above sensors 3. Collect required data from the board and sensors and send it to an android device over bluetooth 4. Writing software for all the above in Arduino IDE 5. PCB layout of the final board Measuring the power consumed is the most important aspect of this project

  $599 (Avg Bid)
  $599 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Android App according to the finalized mockup (15 pages in total) shall be programmed. Essential features: - bluetooth communication to an embedded system running on the background of the Android app shall be implemented. Information contained in BT-messages and order of information exchage shall be discussed and finalized with the Freelancer. - application

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  i have a working progr...characteristic are used. The characteristic will allow central devices to subscribe -Your device is assigned as a peripheral device that connects to my central via Core Bluetooth - Each button much correspond to a value that your characteristic changes. The value here is a string of the numeric values 1-6. EX: let value = "1"

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  i have some requirements that require the device to communicate to the mac via bluetooth. i need help solving this. will send requirements after checking your profile :]

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  Design and develop an android app to communicate(via Bluetooth) with our custom hardware device. The app needs to respond to an SOS button pressed on the device and share location of the device with emergency contacts. Also, OTP based authentication needs to be incorporated to enable only authorised users to connect with the hardware devce.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I want someone to design an Arduino system which will b...However, as I drew in the attachment file, we need a simple app that contents 2 pages. One to connect the app with the ESP32 by Bluetooth and the second page to adjust the five scheduled times. The app needs to work on ISO and Android. Also, the app interface needs to be by the Arabic language.

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Low range Tx Rx system that can send commands to more than 3 nearby Rx. Rx should be able to recognize the most nearby Tx. The use of the NRF is recommended.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I currently have a Sparkfun ELM327 connected to RPi & 7" touch screen via 5V breakout board. Unfortunately, all of the DIYs are using bluetooth, and I purchased a kit that uses a cable directly to the OBDII. I've tried to go through multiple DIYs, and they don't seem to work w/ my setup. Someone suggested I write an independent Python sketch, but it's

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Print form on Zebra ZQ520 Bluetooth printer from android app. Ref links: [login to view URL]

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...will have experience with micro controllers and their programming; high-power switching, regulating, and PWM; sensor integration, and Bluetooth (BLE) implementation to communicate with a yet-to-be created iOS/Android app. You will be working solely with me, and as such, your experience and design advice will be highly valued and influential for the

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  LusioRehab has developed a special Bluetooth motion sensor (called LusioMATE) to gamify physio exercises for children with disability. We have developed a Unity Plugin for our sensors that makes game developing very easy. The plugin handles all network and Bluetooth stuff and provides you with some clean game inputs. So you just need to focus on the

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  So apparently no one makes this. Is it possible. Bluetooth pen support was available in Android M. Would want to start a kickstarter with some people to get it going.

  $15423 (Avg Bid)
  $15423 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am looking for someone who will rewrite a raspberry program written in python + html. I would like someone to add settings, manager of the connected devices via bluetooth and the possibility of removing them. and changing notifications on connecting new devices by bluetootch and obtaining permission from the system for notification from aplication

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I'm building a 3 axis camera motion slider and I need someone who can modify an existing sketch to suit different outputs and also add PS3 bluetooth control using the PS3BT.h library and the AccelStepper.h / MultiStepper.h libraries. This should be a pretty simple job for someone with the right skills as most of the sketch already exists.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hello We have raw photos of bluetooth earphone & needs professional retouching & placement of earphone on any sports model , total photos to be edited are 2-3

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  We need a Bluetooth driver to control WS2812b led strip via mobile phone app(android and IOS). It should be compact. We can discuss further details when we talk.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...Sir I need a small application in C# ASP.NET Below is the description: I want to dial and recieve calls from desktop application. Application will use mobile remotely which will be connected through BLUETOOTH/USB cable. Flow of application will be 1) User connects mobile with Laptop/PC 2) User starts application 3) Application detects mobile...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...need desktop application in C# budget is limited reply only if you can do in max $40 application is simple read carefully. First understamd requirements then reply i need application that will connect my mobile through usb cable or bluetooth with laptop. Then after startimg application i could make and recieve calls through application. i am explaining

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล