ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 book writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...สามารถแก้ใขข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาได้ เช่น เกรดเฉลี่ย รายวิชาที่เคยเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา 1.3 สามารถอัพเดทหรือแก้ใขข้อมูลทั่วไป 1.3.1 สามารถอัพเดทหรือแก้ใขกิจกรรมหรือข้อมูลข่าวสารได้ 1.3.2 สามารถอัพเดทหรือแก้ใขข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะได้ เช่น แผนการศึกษา ค่าเทอม 1.3.3 สามารถอัพเดทหรือแก้ใขข้อมูลการติดต่อได้ 1.3.4 สามารถอัพเดทหรือแก้ใขระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ 1.3.5 สามารถอัพเดทหรือแก้ใขระบบบริจาคเงินได้ 1.4 สามารถสืบค้นข้อมูลนักศึกษา/บัณฑิตได้ 1.4.1 แสดงรายชื่อนักศึกษา/บัณฑิตจากการค้นหา โดยข้อมูลที่แสดง ได้แก่ - รหัสนักศึกษา - ชื่อ-นามสกุล - สาขาที่ศึกษา - ปีการศึกษาที่เ...

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  การขายและการตลาด หมดเขตแล้ว left

  ช่วยฉันทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต Face book , Twitter

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  typing document from book หมดเขตแล้ว left

  looking for job typing document from book by on line I mean want to work at home

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Innovative Shopify Theme for Bookstore 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will capture the attention of book lovers. - Easy Navigation: The theme should have simple, intuitive navigation that helps customers find their desired books swiftly. - Search engine optimization: As major traffic will come through search engines, enabling SEO-friendly features is of utmost importance. - Product reviews: I need a integrated section for customers to read and write product reviews. Ideal skills include: - Proficiency in UX/UI design - Familiarity with SEO best practices - Previous work on Shopify theme development, especially related to online bookstores or similar e-commerce platforms. Customize details: **Reward System for FreshPage App:** ### **Frontend Features:** 1. **Points Accumulation:** - Users earn points for activities like book readi...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Social Media Content, Video Editing and VA role 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...content provided. The content creation will span across various formats including text-based posts, image posts and short video edits. Ideal Skills: - Proficiency in social media content management - Ability to generate appealing text, image, and video content - Excellent video editing skills for reels / stories etc - Ability to work full time for at least 2 months - Arab / English sufficient writing and understanding - some PA functions such as updating project software, creating slides, organising files etc - animal lover as for an animal brand (mainly equine focus) You should be able to efficiently manage and coordinate material appropriate to our audience's interests while also being able to contribute new ideas. This dynamic role requires both creativity to produce ...

  $2 - $8 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  12 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a talented illustrator with expertise in cartoon-style drawings to bring life to my coloring book, specifically crafted for 1 to 4-year-olds toddlers. Book Theme: - Dinosaurs - Pets - Animals - Sea Creatures - Space I would like you to create the cover of ebooks. Each book will containing between 15 to 20 coloring images, find attached the samples (PDFs), I can also provide the HD images. I also has attached 3 cover samples for you to get the initial idea (but not limited to) of the design/style of the cover. While the final cover should be shared on Canva (it must contain all the images layers and they should be exchangeable), the freelancer can use any tool of it preference, no ChatGPT or any other IA tool will be allowed. If ...

  $35 (Avg Bid)
  การันตี

  As a content creator in the tech industry, I am looking for someone with the following requirements: * Native...Your main task will be to create compelling and accurate content for the electronics industry. It's crucial that you have a deep understanding of this domain and the ability to articulate complex concepts in simple language. You should also have a good understanding of SEO concepts as contents need to be optimized for search. Skills and Experience: * Flawless Polish writing and communication skills * Strong content writing capabilities, particularly in the tech/electronics sector * Knowledge of SEO best practices Your native-level fluency in Polish language will greatly help in creating authentic content that resonates with our audience. Sound like a fit? P...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lunar Magic Book Cover 9 วัน left

  As discussed over Freelancer messages - thank you for your work

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  E-commerce Website Creation with Booking System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a WordPress expert to develop an e-commerce website according to a provided sitemap. Key Features Required: - E-commerce functionality: Ability to add both digital and physical products that allow for user-friendly shopping from a comprehensive product listing. - Booking System: I need an incorporated booking system that will enable customers to book appointments directly on the website. - Electronic Payment Channels: The site needs to support popular electronic payment methods for a smooth and secure checkout experience. - Shipping: The website should have features that facilitate different shipping options and rates. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in WordPress e-commerce website development - Proficiency in implementing booking systems on...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  179 คำเสนอราคา
  C# Developer for IRCTC Ticket Booking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled C# developer who can integrate a train ticket booking feature into my IRCTC website. Key tasks: - Develop a feature for booking tickets Ideal skills and experience: - Proven experience in C# development and working with APIs - Prior experience or familiarity with IRCTC ticket booking apps or websites Details about the feature: - The feature should be able to book tickets for a train defined by me. - The booking process design will be defined in the next phase of the project. Please provide your relevant experience and samples of similar projects carried out in your bid.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Online Survey Platform Tester, USA based -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a survey tester to join platform and test surveys together with us. The survey tester must be located in the USA (we have several security measures to verify this). Once you created your account on , email us in order to book a screen sharing call to test surveys together with us. Thank you.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...editing expertise to take on the correction of my critical reflective writing in healthcare. The writing was returned by my marker with feedback and I'm looking for a meticulous eye to help me address these issues: - Grammar and Spelling Corrections: My marker pointed out some errors in the language I used. Please conduct a comprehensive proofreading of my work to correct these mistakes. - Clarity of Ideas: The piece isn't as clear as my teacher expects. If you can focus on clarifying the ideas I've presented and making sure they are easy to understand, that would be great. - Marker's Feedback: The specific feedback I received indicates the need for critical analysis evidence, a deeper level of investigation, and improved writing skills. Id...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for an Italian female writer with a flair for passionate, sensual romance fiction. Your task will be to craft compelling narratives that stir the heart and captivate the imagination. - Skilled in Romance Writing: As this is a romance fiction project, it is essential that you are adept at building tension, creating chemistry, and developing romantic arcs between characters. - Passionate Tone: The tone of the stories should be sensual and passionate. - Italian Language: Since I am seeking an Italian writer, fluency in Italian is needed. A deep understanding of Italian culture will also be appreciated. Come join my project if you love creating romantic tales that leave readers longing for more. I can't wait to hear from you!

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Employment Verification Specialist Needed [Gauteng] 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a detailed and accurate employment verification service. The primary goal of this project is to verify the job responsibilities of a potential employee. The deliverable should be a comprehensive, written report that provides in-depth information about the job responsibilities o...in-depth information about the job responsibilities of the subject in question. The ideal candidate for this project will have: - Proven background in pre-employment verification, especially in roles that involve providing comprehensive information about job responsibilities. - Excellent investigative skills to accurately identify the candidate's past job responsibilities. - Exceptional report writing skills. The ability to convey complex information in a clear, concise, and coher...

  $10 - $40
  พื้นที่
  $10 - $40
  0 คำเสนอราคา

  I have the Event Calendar Pr...order data. 11. Make several Label changes for the Tours Category as mentioned in the screenshots attached in the files section 12. Make currency symbol space changes sitewide 13. When you select amount of tickets on the singular event page, the default value should be "1" always 14. The date for the booking/event should show up in the box underneath "BOOK A TOUR" / "GET TICKETS" 15. Change the name to Omvisning ("guided tour") - and Omvisninger (plural) specifically for the event category "Omvisning" ("Guided tours") 16. Instead of "1 ticket left" (because each event will only offer one ticket), it should say "Available" or "Unavailable", greyed out,...

  $1097 (Avg Bid)
  $1097 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา
  Physics Concepts Simplified: A Summary 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a non-scientist, comprehending Quantum mechanics is a little challenging for me. Hence, I'm looking for a physicist who can read a book containing these concepts and summarize the ideas in a simple, easy-to-understand way for me. Key tasks include: - Reading the specified book thoroughly. - Drawing up a straightforward summary focused mainly on Quantum mechanics. - Making sure the generated summary is simple enough for someone outside the physics area to grasp with ease. The ideal bidder should have a robust understanding of Quantum mechanics, excellent summarization skills, and the ability to communicate scientific ideas to non-scientists. Do note that I don't require an in-depth analysis with examples, just a basic summary would be apt.

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I require a professional who possesses expertise in listing products on eBay from our Etsy Store. My inventory consists of event decals spe...for vehicles. These products have their own unique designs, requiring individual detailed descriptions to accurately represent each piece. Some of these details to be included are color and size variations. Suitable candidates for this project must have: - Knowledge and experience in product listing on eBay - An eye for detail to address the uniqueness of each product design - Proficiency in writing product descriptions that consider specific characteristics such as color, size, and design variations - Previous experience with decals and/or vehicle-related products would be a bonus Please note, this project does not involve listing product...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Hybrid Game-Integrated Football Field Booking App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a highly skilled app designer to develop a unique entertainment app for both iOS and Android. This is no ordinary app: it's a football field booking platform that also embodies elements of a game. Key Features: • Dev...engagement. • Implement an efficient online payment system for football field booking. The ideal candidate should: • Have a strong foundation in app development across both iOS and Android platforms. • Possess creativity in integrating gaming elements into utility apps. • Have a proven track record in creating secure online payment systems. This project offers the opportunity to reimagine how we book sports facilities, combining the thrill of gaming with real-life utility. With your help, we can create an app that is...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled designer to conceptualize and create a captivating cover for my new thriller novel. I have an inclination towar...am seeking a skilled designer to conceptualize and create a captivating cover for my new thriller novel. I have an inclination towards cool colors (blues, greens, purples) to set the tone right for the readers. The designer should be creative with mastery in minimalist, abstract, or illustrative design styles as I skipped the style preference. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in book cover design, preferably within the thriller genre - Proficiency in using modern design tools and software - Excellent understanding of color theory and composition - Ability to align designs to the specified design aesthetic, in this case - cool colo...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  ...who can effectively generate content with a technical writing style. While I don't have a specific type of content in mind, the freelancer should possess the ability to adapt to various forms, including but not limited to blogs, articles, and social media posts. The successful freelancer will have: - Extensive experience in technical writing - Ability to propose detailed project plans - Strong research and analytical skills Please note: I value detailed project proposals over past work or experience. This means you should outline how you plan to approach the task at hand, the research necessary, and how you might tailor your writing style to my project. This is an ideal project for those who are keen on applying their technical writing skills in a v...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced translator to convert a biographical book from Tamil to English. - Genre: Biography - Word Count: Between 10,000 - 50,000 words - Preferred Style: Formal and Literal Ideal translator should have: - Native or near-native English fluency - Proficiency in Tamil - Proven experience in book translation, preferably in biographies - Strong understanding of formal and literal translation style. I value accuracy and attention to detail in maintaining the tone and style of the original text.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need a top-notch designer to bring to life a children's book. While the target age range hasn't been specified, creativity that can appeal to a broad spectrum of kids is highly desired. Skills & Experience: - Expertise in children's book design - Ability to tailor design to engage kids - Proven record of high-quality, creative outputs Please note, this project is time-sensitive, with an ASAP completion requirement. If you're creative, love working on projects for kids and can fast-track to meet tight deadlines, let's connect now.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  We are seeking a talented illustrator to collaborate on the creation of an exciting illustrated book titled "The Journey of the Three Mischievous Ones". The story follows the adventures of three animal friends in search of a lost treasure in an enchanted forest. We need 15 detailed and vibrant illustrations to bring the characters and settings of this children's story to life. Responsibilities: -Create 15 original illustrations that complement the narrative. -Design with attention to detail and visual coherence. -Ensure that the illustrations meet the established format requirements (8.5" x 11" in physical and digital). -Make adjustments based on team feedback. Requirements: - Demonstrable experience in illustration, preferably in children's or lite...

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Electronic Testing Instruments Technical Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled technical content writer for our company's website, specializing in manufacturing electronic testing instruments. Target Audience: - Business Partners - End Users Content Focus: - In-depth product descriptions - Detailed technical specifications - Current industry trends The ideal candidate will have a background in technical writing, specifically with electronic instruments, understanding industry jargon, and able to create compelling, informative content. They should also be aware of the latest industry trends to offer valuable insights whenever needed. Your responsibilities will also include understanding the needs of our business partners and end-users to create relatable content.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  We’re looking for a scriptwriter for social media reels (1 min. long) in the food/travel niche, which will ...3-5 word tagline for each video. Requirements: - Someone who loves to read. - Someone who loves food. - You can write up to 10 good scripts a week. - You're excellent at writing in English. - Must not sound “salesy.” - Must not produce an AI script (but can use it to guide). Quality Checks: - Your vocabulary will emulate the tone and pitch of the music. (fast music = short sentences) - Use words that help people see, hear, or feel your script. - Choose words that paint a picture and match the music's speed. - Write in a way that speaks to people's hearts. - Don’t use computer-generated scripts. We want real, human writing. - Sp...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Freelance SEO Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Company: 98thPercentile Experience Level: 2-3 years About the company: 98thPercentile offers online, after-school, enrichment, and acceleration programs in Math, English (Reading & Writing), Coding, and Public Speaking for Grades K to 12 students. Our enrichment programs are designed to enhance the child’s overall academic development. Responsibilities: As a Freelance SEO Specialist, you will play a pivotal role in enhancing our digital presence. Your responsibilities will include: - Conducting comprehensive keyword research and analysis. - Implementing on-page optimization strategies for improved website content and structure. - Executing effective off-page optimization through strategic link-building. - Regularly monitoring and analyzing websit...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am in need of a specialist for lead generation in the business setup industry. My focus is particularly on service-based businesses offering business services. Key tasks include: ...Identifying and targeting potential leads interested in setting up a service-based business - Implementing successful strategies for lead conversion - Regular updates and reports on lead generation progress Ideal Skills: - Proven experience in Lead Generation, specifically in the business setup industry - Comprehensive understanding of service-based businesses - Excellent communication and report writing skills - Exemplary abilities in strategy development for lead conversion Your innovative approach to generating and converting leads would greatly contribute to the successful start up of these b...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled content writer who can produce structured and informative website content that appeals directly to the demographic of working professionals aged 26 - 50. Key requirements are: - Experience in writing professional, clean, and reader-friendly content. - Knowledge in creating compelling copy that directly appeals to working professionals. - Strong ability to produce informative content that provides clear and precise information. Ideal freelancers should have a track record of creating engaging and structured website content for professional audiences. Previous work in the same demographic field would be advantageous. The primary aim is not to promote or engage, but to provide informative and meaningful content for my website visitors.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am in need of 20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project s...20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in writing and posting Google reviews - Ability to produce professional and formal sounding reviews - A good understanding of customer service and the ability to highlight it effectively in their writing Please submit your bid with a timeline for posting the reviews and examples of your previous review ...

  $29 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a talented illustrator who can add vibrancy to my children's book, aimed at 6 to 12-year-olds. I'm after someone who can create captivating cartoon-style illustrations by putting colorful and imaginative imagery to words. The project covers 20 to 40 pages requiring unique, fun, engaging, and age-appropriate designs. Ideal Skills & Experience: - Expertise in cartoon-style illustrations - Prior experience with children's books, particularly for the 6-12 age group. Old English Royal scenes mixed with family camping scenes. - Ability to deliver high-quality work within a set timeframe Your role not only plays a significant part in the success of this book but also holds a special place in fostering a love for reading among young children....

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced PL/SQL developer who is efficient in Oracle database management system. The scope of the job would include: - Creating stored procedures: Structuring new procedures for data manipulation, validation, and reporting. - Writing triggers: Implement a triggering system for efficient database management. - Optimizing SQL queries: Ensuring that SQL queries are optimized for best performance. The PL/SQL code will be used for data manipulation, data validation, and reporting & analysis. Experience in Oracle database is a must for this role, along with a strong understanding of PL/SQL development to ensure the efficiency and accuracy of the database management system.

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Advanced Fishing Reels Insight 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an enthusiastic angler, I'm intrigued by the advancements in fishing reel technology and would like to share my interest with other passionate fishing enthusiasts. Speci...with thoroughness and depth, explore: - The underlying mechanism of these new reels - The benefits they bring to the fishing experience This article should not only be informative but also evoke the readers' enthusiasm and intrigue for new fishing reels technology. A background in fishing equipment and fishing reel technology would certainly be advantageous. In summary, I'm seeking for: - Writing experience on fishing gear, specifically reels - A writer who can engage and educate while maintaining a professional tone - Knowledge about new fishing technology and an ability to explain complex m...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  English-Spanish Translation Expert (Native Spanish) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a Native Spanish translator to translate a various documents from English to Spanish. Key responsibilities: * Translate written text from English to Spanish with high accuracy. * Retain and reproduce the technical content and overa... Key responsibilities: * Translate written text from English to Spanish with high accuracy. * Retain and reproduce the technical content and overall meaning without any loss of information. * Proofread the final translated version and refine as needed. Ideal Candidate: * A native Spanish speaker who is fluent in English. * Proven experience in translation. * Must have excellent grammar and writing skills in both languages. * Good attention to detail to maintain the initial format of the text document. * Knowledge of other languages is an ...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced Wikipedia editor and writer to create a Wikipedia page for my company. The focus should be on providing an extensive overview of the company's history, explaining our diverse range of products and...their uniqueness and value proposition. • **Achievements and Accolades** - Highlight our proudest moments and well-earned recognitions. I do have some references available to support these points, but you'll need to be able to help with sourcing more, ensuring all content aligns with Wikipedia's guidelines for notability and credibility. Ideal candidates should have: • Significant Wikipedia writing and editing experience. • Excellent research skills. • In-depth knowledge of Wikipedia's standards and guidelin...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Kindle Reviews Needed - USA, UK, AU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a firm believer in the power of genuine...product. To make a real impact, I'm seeking: • Authenticity - Each review should be genuine and portray real experiences. Fake reviews are not required. • Quantity - I need 21 to 30 reviews in each of these countries. • Timeliness - I need these reviews as soon as possible to boost my Kindle's visibility. Key offerings: • Expertise – An experienced reviewer who understands the nuances of book reviewing on Amazon Kindle. • International Reach – You should be able to reach actual Kindle users in the USA, UK, and Australia. A freelancer with connections among the Kindle community and proof of previously successful review campaigns will be highly appreciated. Please indicate your estimat...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Neutral Tone Photo Book Text Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an astute editor to polish my photo book's text that is approximately 1100 words long. Key Tasks: - Comprehensively proofread and edit my text - Address any tone and structural irregularities - Shape the narrative into a more coherent and engaging piece Desired Attributes: - Solid understanding and experience of applying a narrative and descriptive style guide - Attention to detail, particularly to the introduction, body of text, and conclusion - Familiarity with maintaining a neutral tone throughout the text Please bid accordingly and feel free to contact me for any questions or clarifications about this project.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a reliable personal assistant to help me manage timelly correspondence tasks. I need you to send prebuilt emails if certain conditions matches on timelly manner. -Responsibilities include: * Sending emails when you'll receive the signal The ideal freelancer for this task would be one who can send emails on time. All email texts will be given. No email writing required, just combine text and send. This is part time job. You might need to send 1-10 emails daily.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I require a subject matter expert in financial accounting for 12th standard students. The ideal candidate should be capable of creating well-structured, accurate, and easily comprehensible study notes. Responsibilities: - Collecting, understanding, and structuring the curriculum...well-structured, accurate, and easily comprehensible study notes. Responsibilities: - Collecting, understanding, and structuring the curriculum content of 12th grade financial accounting. - Developing comprehensive study notes on assigned financial accounting topics. Key Skills: - Profound knowledge of financial accounting with a firm grasp on 12th-grade levels of study. - Excellent communication and writing skills. - Teaching or tutoring experience is preferred, with an emphasis on simplifying compl...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  SQL Server Query 6 วัน left

  I am seeking a proficient freelancer who is experienced in SQL Server to assist with writing a query. Single table. Need to return all rows that fulfill certain specific condition. Also, need help with the 'return type' for passing the query data retrieved. Language I am working on is c#. Amount: $10

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Enhance AI Management eBook - 22/02/2024 01:44 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the eBook's focus, a clear understanding of management terminology is essential. Familiarity with these concepts will enable you to maintain the integrity of the subject matter. - **Flexible Style Adherence:** While no strict formatting style is mandated, a consistent and professional approach to presentation is expected. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in professional writing, proofreading, and editing, particularly within the management or tech fields. - A strong grasp of management terminologies and the ability to accurately interpret and convey complex concepts. - Familiarity with identifying and rectifying plagiarism. - The capacity to effectively rewrite sections for clarity and impact without diluting the technical content. - Exceptional attent...

  $342 (Avg Bid)
  NDA
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Catalao Brazil Pre-Employment Background Checks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced professional to conduct thorough background checks on potential employees. Our aim is to assess candidates' qualifications and character. Details: - The main focus is on employment history, education verification, and criminal record check. - No temporal restrictions; all previous records must be verified. - Must be able to conduct checks within the legal fr...restrictions; all previous records must be verified. - Must be able to conduct checks within the legal framework of Brazil. Requirements: - Familiarity with local and national laws related to employment background checks. - Proven experience in conducting background checks. - Excellent investigative and reporting skills. - Fluency in Portuguese and English language for communication and report writin...

  $40 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled content writer for articles, blog posts, and website content. This also includes sophisticated social media marketing content. The tone should maintain professional and be aimed at consumers. Excellent writing and communication skills with prior professional writing experience are preferential. Only those with an aptitude for capturing the attention of a consumer-focused audience should apply.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Longboard and Skateboard Brands Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned writer to generate ten well-researched blog articles about the best longboard and skateboard brands. These articles should be manually writ...various longboard and skateboard brands - Identifying common issues faced by intermediate and advanced skaters - Discussing the benefits of the brands in addressing these problems - Developing engaging content that resonates with my target audience The ideal candidate for this project is someone with : - Strong writing and research skills - A good understanding of longboarding and skateboarding - Experience writing for intermediate or advanced longboarders or skateboarders. Your writing must be precise, insightful, and engaging, with a natural flow that will keep our readers anxious for more. ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  As an author of an educational book that is partially edited, I'm looking for a professional freelancer to add a finishing touch to my manuscript. Your responsibilities will include: - Copy editing: Checking and correcting grammar, spelling, punctuation, syntax, and formatting errors in my manuscript. I anticipate needing thorough attention to detail to ensure my book reads clearly and conveys my educational messages effectively. - Book proposal submission: the content for this and the research has been completed. I require help in formatting specifically for individual publishers and submitting a proposal for my book to potential publishers. This will require a good understanding of the publishing industry and an ability to create compelling pitches. ...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Dual Platform App Dev 6 วัน left

  We are looking for a skilled app developer to create a sports booking app for our company. The app should have the following features and functionalities: - User-friendly interface for customers to easily book sports facilities. - Integration with payment gateways for secure and seamless transactions. - Real-time availability of sports facilities. - Push notifications for updates and reminders. - User profiles to manage bookings and preferences. - Admin panel to manage bookings, facilities, and user accounts. Skills required: - Mobile app development - User interface design - Payment gateway integration - Real-time data management - Push notification implementation - User profile management This is a medium-sized project that will take approximately 3 to 6 months to complete. We...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน book writing ชั้นนำ