ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  180,019 booking module งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Web Design/Art Director/Graphic Design - Travel Booking site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking to work with a designer to help finish designs for a travel booking site. The designs will be similar to that of the major booking sites added to my current design templates that I will provide. I need 4 designs to be made and some minor improvements. Three of the designs will be pretty much the same styles that major flight booking sites use and one design will be original...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Slot Selector 6 วัน left

  Require a solution for automatic slot booking on a website. Upon manually logging in, I'd like to run a script/program to automate Refresh and automate Mouse click. The website has a clock as seen in photo and opens up slots for booking at 06:00AM everyday. The script should simply refresh page at 6:00AM automatically to show timeslots and at the same time automatically click a predefined t...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  AWS Lightsail expert - Reviewing the setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need some network engineer to review our setup to see we are running optimally. Our site sometimes doesn't load and then works again. - Also server running on 105% CPU BUrst capacity. Not sure what that means. - Do you know how to monitor RAM usage in Lightsail? Ours is a booking system platform.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are looking for someone with xamarin forms skills to help with the development of iOS and Android modules to extract passport information held in biometric passports. This will involve providing functions that we can embed in an existing Xamarin forms app to do the following discrete tasks: • Use the mobile camera to capture the “MRZ” text from a passport. • Extract...

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Ongoing project at $10 per slide (to include quiz elements per module).

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have installed the NGINX RTMP module [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need someone to configure it properly and test it for me. You will need to know NGINX and have some experience with the RTMP module configuration and testing. You WILL NEED EXPERIENCE WITH NGINX, RTMP and OBS

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Lab App Require API and React native Mobile APP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  . Project Background Develop an app to help an individual to do biological test at home. 2. Project Objective • Medical sample collection by the authorized representative of your preferred laboratory at anywhere without any hassle using app 3. Project Scope • End user can opt for a laboratory within a radius of 10 Kilometers(Configurable) • App must have date, time, re-book appointm...

  $738 (Avg Bid)
  $738 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  PHP expert with CSS capabilities 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a simple backend and frontend system. I need you to adjust and modify some parts, i have some function not working as expected. I need this done today within the few hours. For an excellent review and quick job Job scope: Login Module - I have this already functioning need you to integrate a template that i got a bootstrap template Client Dashboard - There is a submission that is not wor...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I require a firmware developer in Melbourne preferably to work with me to get a project over the line. I've started to develop the firmware myself, but have found that I cannot dedicate enough time to it. You will probably want to use a fresh new project instead of my existing code. Ideally you would have had experience working with STM32, GNSS (GPS), SIM modules and antennas before. I can ...

  $1457 (Avg Bid)
  $1457 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  The purpose of this proposed system is to develop an Electronic Voting system (EVS) that is user friendly, easy to comprehend and most especially used to maximally reduce electoral fraud which has eaten deep in the electoral system in Nigeria. The intended reception of this proposed system is the potential end users. This proposed system will be a standalone system and not part of a larger system....

  $569 (Avg Bid)
  $569 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are looking for someone who can help us implement Microsoft Dynamics, specifically e-services HR module.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  IOT Sensor node HW and SW test program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello freelancers, Its needed to design a sensor node that its used to get the weight(as a bathroom weight scale), temperature/pressure/humidity and location and transmit the data via the Lora module. This HW shall run on battery, so overall its requires a low power consumption. To complete the project its required to deliver HW(schematic, Gerber files and a prototype) and a minimal SW that tes...

  $685 (Avg Bid)
  $685 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Implementation of a booking form with WPForms 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to implement a change on WPForm. Precisely I have to do operations with some fields of WPForms. I have already created a link to a php page in the child theme (jquery is enable), but I cannot write the function correctly. For this reason I need an expert. The form is a taxi booking. My goal is to prevent a customer from purchasing a ride on short notice at night. Specifically, if it is 10...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Twain App modifications 6 วัน left

  Twain App modifications for my custom Twain module - so it opens up full screen and transfers better.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  ImageViewScrollZoomRotate 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This is related to javafx, displaying a javafx image in a separate stage, self contained, but with call-backs as in the sample code available on request. The objective is a working module (stage) used to extract a rectangle from the original image to be used as an icon elsewhere. The rectangle will be chosen separately. Code is expected to be documented beyond “this binds a variable”...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Looking for a Flutter developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to build a request/booking app using flutter. I'm looking for a flutter dev who has good experience building projects in flutter. Please do not apply unless you can show a portfolio of flutter apps, if you can show an example of the a request/booking app then this will shortlist you as a candidate.

  $769 (Avg Bid)
  $769 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  Hi. I use an online booking program called Booqable. It uses the Rest API. I want to set up a Google Sheet so that it can read & update the list of products. Documentation here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  online Booking app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. Thus is kind of online flight booking app i want some one understand back ens needs for booking app

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  An individual from Nigeria seeking for a professional web developer to customized a standard Escort website that will be open for Africa countries only. The Escort Agency that will be full-featured PHP script that you can use for launching a money-making escort site or escort directory both for agencies and individual escorts. Key Features: Availability Schedule: A flexible module that allows e...

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Looking for Augmented reality android app developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - The developer needs to develop AR module (preferably using unity + easyAR) and then integrate that with our existing native app in android so that after we transfer the control from our app to AR module to play the video and then once AR video play completes, AR module gives back the control

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  1. Pixel perfect android app frontend Project is a mobile application catering to services (Discovery, Ordering and Delivery) of Grocery. 2. Both UI and UX must be replicated exactly. 3. App should be compatible with current + previous 2 android versions; and support majority of devices. 4. Upon project start, sketch file and assets will be given. 5. App will be with dummy data (but code shou...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fix bugs on a advanced contact form build with React 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need my booking online form re-configured. It has bugs in it. The form built with React

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  We are working on dr patient booking concept . Project 70-80% part is completed. Due to some personal issue our past developer is left ,We need one developer who can complete this project and work from us long term we are basically software based start up so need one dedicated developer who want to make his carrer with us Here is mock up detail our current project [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Whol...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We are working on dr patient booking concept . Project 70-80% part is completed. Due to some personal issue our past developer is left ,We need one developer who can complete this project and work from us long term we are basically software based start up so need one dedicated developer who want to make his carrer with us Here is mock up detail our current project [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Whol...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi, I need to do the following modifications on the plugin "Woocommerce Bookings": After select the dates (start and end date), plugins shows "Booking Cost $xxx", I need to change to "Days selected: X days ($Y)" I ll provide the plugin to be modified.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Run and detail result of Inverter Simulation of 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have design for a 2kva dual output inverter system. The inverter uses arduino for PWM signal. it uses voltage, current and temperature sensor. It has an arduino memory card module, LCD information screen and its linked to a Blynk mobile app using NodeMCU ESP8266. The circuit designs and PCB are in Altuim designer Google drive file link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Add plugin on Joomla 6 วัน left

  Hello, I have installed Joomla it's working perfect but i need know how to add one Plugin or module. Thank you

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Doctor Website booking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Reference Website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Can use Html Template - The site should created by asp.net form + C# - Database should be SQL Server 2012 At least - The Site delivered with source code - The site should have the common relative options in the same kind of web application [rtl] - The site should support dual language ( English + Arabic ] - The site should support PayPal + credit ...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  I need a printing add module for my database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Building Windows Application of the Qt prototype 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Imaging analysis Windows app of the algorithm prototype built in Qt. Building of GUI Image import module User log in Log Image file export pdf report export

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Alarm for my scooter 6 วัน left

  PLS READ ALL Materials used hc-05 arduino nano GY-521 Module MPU-6050 I want a code that will connect to my phone via bluetooth with name Mihai Scooter and password 2306 Max phones that can be stored in memory are 2 phones And if for example i try to a tird phone the arduino will refuze to connect And one phone can be connected at a time When the arduino is powered on the digital pin will be o...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build Website 6 วัน left

  i need a full eCommerce website including all commerce module like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1- Webiste 2- multi vendor 3- multi language 4- affiliate portal

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  On my page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] there is a huge space below two of my modules. If you right-click>Inspect and find the line <div class="s5_resize_below_body s5_fourdivs_4" style="min-height: 4879px;">, you will see the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] set to 4879 and overriding my css, causing the space below the module. If you uncheck that the space goes away. See images....

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Find me reservation software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to research commercial and open source software packages for making reservations. Cloud hosted, multi-tenant. Can be for car wash, doctor's office, hairdresser, restaurant, etc. reservations. Must be able to buy the source code or have open commercial licensing. Must be production proven (already installed and operating for others), capable of handling at least 10k requests per m...

  $950 (Avg Bid)
  $950 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Knack database design - Homework booking system Portal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. I would like to find somebody who can help me with a little project building a knack database. I need a table which will containing a list of students (all have unique numbers) each student is assigned to a school and a class. There is a cell which will have a list of certificates the students have earned between 1-120. As you can see in the attached file. I want to develop a database wh...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Perfex CRM, modules install and customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need Perfex: CRM install 5 modules install from CodeCanyon mobile apps IOS and Android launched and config Sync with CodeCanyon module WP woocommerce --- Modules to be (install, config and sync) ---- Weboox Convert - Perfex CRM to app iOS Weboox Convert - Perfex CRM to app Android CLIENT APP FOR PERFEX CRM Project Roadmap - Advanced Reporting for Perfex CRM Projects WooCommerce Module for Per...

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  LAST CODER NOT DONE WITH GAPPINTMENTS. WITHOUT IT I CANT ACCEPT IT. SO PLEASE READ IT FIRST THAN BID. Hi I am currently doing the website now. so the website is a restaurant website allowing customers to book tables the opening hours are Monday - Sunday 12.00-14.30 and then 17.30 till 23.45 Table 1: min 2, max 4 Table 2: min 2, max 4 Table 3: min 2, max 4 Table 4: min 2, max 4 Table 5: min 2, max...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Need to finish off the project I am in the middle of developing the main developer gone down with Covid19 so need to consider the options that are out there. Core engine which is based around real-time capacity management appointment booking system from small to medium size business. The core planning engine is built along with the other major modules. So the project in itself is not about...

  $1609 (Avg Bid)
  $1609 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Embedded system schematic design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am developing an automotive embedded system based on an NXP [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SoM. I need someone to design a schematic to connect the SOM with a cellular+GPS modem, wifi module, Bluetooth module, accelerometer and CANbus transceiver. The system is to use a microcontroller (TI MSP430xx) for system wake-up control, tamper detection and power management. I have selected all of the ICs ...

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Need a app to offer restaurants to book order food and take payments Advise me on how to take payments from customers and pass payment to the restaurant after taking my %

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  STM32 Firmware development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a firmware developer in Melbourne preferably to work with me to get a project over the line. I've started to develop the firmware myself, but have found that I cannot dedicate enough time to it. You will probably use a clean slate instead of my existing firmware. I can post, or drop off a prototype unit (and programmer, if required) - it uses SWD for flashing. The firmware itself ...

  $1258 (Avg Bid)
  $1258 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need someone who can design home automation system using wifi module arduino ESP8266. I want genuine people who can design home automation system with my instructions.

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Dynamic content on custom wordpress divi module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a custom divi module which makes a php curl request to an endpoint url and display the data on the front end of my divi wordpress website. It works fine but I would like the divi module to poll the server every 30 seconds to update the front end content. I am unsure how to do this with the php file.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Nedded Banner Designer 6 วัน left

  Hello, ***i want to create 15 Banners like that: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ***Each one with different awesome color and content the 5 block (1-title,2-sub title,3-sub title,4-button,5-image related with the following topic) ***Each one has one of the following topics: -Market -Courses -Encyclopedia -Booking -Freelance -Fundraisers -Jobs -Books -Health -Videos -Movies -Music -Sports -Tourists -Immig...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล