ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  174,814 booking module งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  export custom prestashop module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  is required to export a custom prestashop module from the backoffice but no ftp access

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 การประมูล
  build me a race booking website wiht register, result and payment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $2276 (Avg Bid)
  $2276 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Woocommerce website with native apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a woocommerce store, using a theme that I have already purchased. We will need to then add a module to be able to create native Android and ios apps linked to the website. The online store will need to be connected by some means to our existing web store which is already present and is hand coded. The sync data will be provided by us in whatever data format that is required. The apps need t...

  $848 (Avg Bid)
  NDA
  $848 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Details and design= [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want few categories like, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ( house, store, office) 2. Shop ( Multiple vendors and categories) 3. Doctor's Profiles with contacts details for serial 4) Teachers ads with Teachers profiles for tuition 5) Hostel Booking 6) Easy Locations selection 7)Phone Number Verification 8) English and Bengali Language 9) Property Listin...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Dynamic small website needed in asp.net mvc 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I already have a design with html, I just need you to build a website for my small business. High level module Requirements are as below - Embedding you tube videos into website, upload url from back end - User Account Creation and Management, and public access with sign in / sign up flow. - Payment Gateway Integration and Checkout Process - Course Creation and Upload Course PDF to allow dow...

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We currently have a website that needs to be transferred over to Wordpress (it has already been started and is basically just inputting the content into the template). We'd also like to increase our hotels maps optimization and SEO presence. Here is the current website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here is the template: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We also have this template that we could discuss...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Previous experience in Raspberry pi Computer Module PCB design must Required components: 2 USB Power adapter - Micro USB/barrel jack 1 LAN Level shifters 3.3V to 5V to input the GPIO

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Server app & Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ASKING FOR MORE MONEY BEYOND BUDGET WILL GET BID REJECTED AUTOMATICALLY ANY BID GREATER THAN $800 WILL BE REJECTED Looking for an intermediate developer for around 1-3 months project. You will be working by yourself on this project so it is important that you're experienced enough to handle any development issues. You will be a self starter and motivated developer who cares and takes pride i...

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Build a SAP IBP Module 6 วัน left

  Demand planning for my business - SAP IBP

  SAP
  $174 - $522
  $174 - $522
  0 การประมูล

  I need to upgrade my multi language pet store (English, Traditional Chinese) to magento 2. I also want to install a new template for my store. Please provide several template designs for me to choose from. You will need to transfer all data (categories, products, customers, orders, pages, cms blocks, blog posts) to magento 2. My store has 7xx active configurable products, ~1700 SKU (some produc...

  $1273 (Avg Bid)
  $1273 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  $2511 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  C programming homework assistance and correction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would need a C programming homework correction and assistance in next 48 hours term for the following task: Write a C program that will track records in car parts shop. Program will do the following operations: 1. Entering a new product record 2. Updating the price for the chosen product record 3. Printing data about all products 4. Printing total number of all existing products in records fi...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Vtiger 5.4.0 custom module for heavily customized version -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have custom-made vtiger 5.4 that is significantly rebuilt with many unique features. I'm looking for a coder that can vtiger 5.4 inside and out. I have a custom module called Call list Functions: When adding the companies to the list it also loads all related data from the detailview of organization module and also loads the contacts related to them The list look like the organization list...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Club Event 6 วัน left

  Booking a Club for a party with artists, need promotional assistance

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  15 to 30 Hour a virtual assistance week assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some one to help us with booking , ordering and answer emails, Answering phone would be great, you must be fluent in English

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hi Patel N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I am looking for stripe 3d secure module for my WHMCS . Reference Module documentation : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but these module have bugs , due to i am looking for some one who can create WHMCS module for me which can activate 3D secure . Why 3d secure ? ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need someone to make some module changes in my application and help me in ejecting my expo application

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello everyone ! I want few chang for my current website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am using WooCommerce. This is the booking pluging that I use: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1) I would like if you can change my stripe payment page (actually is modal strip checkout) to this checkout page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2) little speed optimization (on google insight, actual score 40/100 and 72/10 respec...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Develop web application to generate certificates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is required to develop an application that is hosted on the client's website that allows the creation of a certificate for employees. The website is made in Wordpress. Employees should be able to register, confirming that their ID is included in the database of active employees to generate a password that allows them to access a private area. Once the employee identifies with his ID and th...

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Dezvoltare site Magento 6 วัน left

  Instalare implementare module design custom. Site-ul este o platforma de vanzare.

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Vue.js Export 6 วัน left

  Hi, everyone. When I build project, I am getting errors. error in ./src/components/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Syntax Error: SyntaxError (1:1) Unknown word > 1 | exports = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = require("../../node_modules/css-loader/dist/runtime/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]")(false); | ^ 2 | // Module 3 | [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]([[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], "nnnn...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  front end/UI developer 6 วัน left

  The project we have is checkout module for our website. UX designs are ready on Figma Our APIs is php lumen The module should follow the following: Responsive supports RTL Arabic language support 0 console errors Cross platform support(IE, edge, chrome, Firefox and safari) Score "A" Website Speed Please find some of screenshots attached

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  odoo 11 journal entiers count 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  simply I have Odoo 11 which is had old data so I used a module and clean all the old data, and I see everything went ok. Then I entered new items, new accounts, and new contacts Now I encountered a problem which is journaled entries count to start with 215 be to know the old journal entries finished with 214, so it counts after old deleted journal entries but at the same time the old journal entri...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Install Shopify Saas module to Bluehost hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to install Shopify module to my Bluehost hosting, same function like Saas cart system

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello, this my project For trying you can install itop 2.6 version, install this 2 module first : 1. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is free 2. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is not free, but i can give the extension if we deal And here the case studies details that i want : 1. I am create approval rules with OQL with this extension [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (jump to "Create approval rules&q...

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Stayhook- Complete booking portal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want to develop the complete website like Nestaway. From front end to backend everything need to be redesign. UI/UX design of desktop as well as cellphone version Conversion of whole Design into HTML Back end and database on Ruby on rails either Node Js Skills needed - Ruby on Rails, Python, Node Js, Angular, HTML, CSS, UI/UX For complete refrence please refer to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1429 (Avg Bid)
  $1429 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need to make an IOS App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  HI We already have an existing android app we need to make a exactly similar ios application. Its a very small basic application in android to enter some logistic booking form data and update the status of the same. Back end web application apis are in PHP

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  hi so as said i have hotel management script in laravel and i need two script added to it properly from front end to back end and make it one.. Larval hotel management : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and links which need to be added are : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] let me know you if you can achive in my time and budget . thanks!

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  HEllo I am looking for someone who could do a similar program for Magento 1: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thank you

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  react native - 10 screen mvp - hotel booking app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a react native developer to build a hotel aggregator/booking app. This is a minimal viable product, used for testing. It has 10 screens mainly 1) login with google/fb, 2) search screen for adding (a)location, (b)number of rooms and people, (c)date from-to 3) hotel results list screen 4) hotel results on map screen 5) hotel filter screen - based on star rating, user rating 6) ho...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Stripe Payment Gateway triggered by email 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need to integrate Stripe payment, however I want it to be triggered via a confirmation email, which will be sent after a wix booking is complete.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build a course: How to Become a Flight Attendant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. INTRO We want to build a Master Course with 10 modules of 1 hour each to teach our students how to become a flight attendant. Each module will be taught by one of our team of existing flight attendants. 2. WHAT WE NEED FROM THE SELECTED FREELANCER To build the Master course. 1st Step: Freelancer to create the Master Course in a Word document 2nd Step: Upon approval of Step 1, the Freelancer...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need an doctor management app with the below modules : Booking appointment Vaccination Medical Records Doctors Blog Doctor Chat Admin panel and API's are ready : Please reply those who want to work delicately on this along with the front end which will be informative website for the hospital

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  hi so as said i have hotel management script in laravel and i need two script added to it properly from front end to back end and make it one.. Larval hotel management : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and links which need to be added are : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] let me know you if you can achive in my time and budget . thanks!

  $14 - $70
  ปิดผนึก
  $14 - $70
  14 การประมูล
  Build a travel website -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a tours and travel website in word press Features need - Tour , Hotel , Car Rental Booking Customize Tour Booking Destination & Packages Portfoilos Client Feedback & Testimonial Social media integration Blog Page My budget is upto INR 5000 - I will hire who give the service at a low price with good quality. Thank you

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  SuiteCRM auto populate flex relate field from parent 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  When creating a Case by clicking on quick create subpanel I would need my flex relate field to auto populate from parent module (Example2). Same way it happens when creating a Meeting from quick create (Example1). I can implement the code myself. Thank you.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Maintenance on an asp.net online booking portal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We require an expert .net developer who has exposure to business to do maintenance and enhancements to an online booking system website developed in asp.net and Sal server. You will be given tasks via jira and you will manage time via timedoctor

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  I need a whatsapp bot for customers to book taxi , live location sharing and driver app to track live location, to show pickup and drop locations earnings etc. Admin panel to track everything

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello guys, I need an excel sheet system where I can do the following: Book clients in dates for one trip from different options. Clients' data, like name, email, Number of pax, pickup time, location, time,, room number Equipment needed Different activities Booking company Rep name ----- The booking list should send information to the following Invoices: monthly invoices for each company....

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Closing the Gap: Military service to Civilian Workforce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this assignment, you are to synthesize the information gathered thus far to provide a balanced look at your topic and thesis. This is your chance to show your audience that you have thoroughly researched both sides of your topic as you move past the simple assumptions of being for the issue at hand or against it.  This essay will show depth and complexity as you present the various sides ...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi, I'm looking for a developer who can build a wordpress woocommerce plugin. I need a product rental type plugin. It must have the option and condition to book a start/end date and alternatively by quantity of days, weeks, months. The daily, weekly, monthly would be by quantity and would automatically block booking of other same product inventory from being double booked. IE. Two drills in s...

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Building Brand For a Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently working to build my startup company. It is an online-booking based tour and travel business. At the moment I'm at the stage of creating a Business Plan. So, I will need someone to work with me brainstorming in building my brand vision and mission, and to strategise the brand itself to meet the target market (i.e. marketing strategy and such). What I'm looking for is some...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  We have an app developed in Xamarin, at the moment it is creating receipts in pdf and sending them by email. We need a module that can grab that pdf and send it to a bluetooth printer

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello guys, I need an excel sheet system where I can do the following: Book clients in dates for one trip from different options. Clients' data, like name, email, Number of pax, pickup time, location, time,, room number Equipment needed Different activities Booking company Rep name ----- The booking list should send information to the following Invoices: monthly invoices for each company....

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need a California Paralegal or Attorney ONLY to review my already drafted Terms & Conditions for a website and app that I am currently customizing. I am using Acuity and Schedulicity Booking page for right now for appointments. I am offering in home services to clients. The people who work for me will not be employees they will be Independent Contractors with their own supplies. I can giv...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล