ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  193,233 booking module งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We have a system in windows sql, where the transactions are posted. We would like to post these transactions automatically on Odoo accounting module in the form of journal, invoice, bills, creating customer. APPLY ONLY IF YOU ARE ODOO EXPERT.

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  1 คำเสนอราคา
  Scalable Mobile Matching Machine Learning APP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  50% of the project is done We are building a mobile social networking app for users and business with subscription freemium paid plans. This will be help users to connect with like minded people interested in same area, explore local business and other opportunities. Whereas on other hand this will be a powerful platform for business through which they can extend their business locally and connect...

  $8739 (Avg Bid)
  $8739 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] tours take customer bookings via its website. We need front/back end repairs on the booking calendar custom coded plugin module. Custom codes on the plugin allow for tour confirmation and rescheduling and create email receipts to the customer and also a confirmation copy of the transaction to Planetxv with proper time and date of bookings. These custom codes calculate the ...

  $150 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  module or module customization to create rules for mass edition of the regular price, this is the result of the calculation of the cost of goods field, plus the percentage or fixed price applied to the entire category, subcategory, or chosen product, this must be created in rules that have to run by cron automatically according to programming, there are many dynamic price modules but they are all ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  There is a woocommerce site that needs Bring(Norwegian Shipping Provider) API Integration. We already have a plugin - "Bring Fraktguiden for Woocommerce"([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) which has already completed integration with shipping, picking up, tracking, and booking. I need 2 more APIs to be integrated. They are warehousing and order management APIs. These 6 APIs should be working well...

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Salon Booking Web App in React js 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here is the UI: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You will have to do: 1. Complete UI 2. Mobile Responsiveness 3. API Integrations (API will be provided by us)

  $413 (Avg Bid)
  $413 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  We are a startup who's looking for a React Native or Flutter developer for sports app. We are focused on building an MVP which is a booking module for sports facilities. We are starting with both - app and desktop versions for two parties - players and facility administrations. We already have UX/UI designer and back-end developer on our team.

  $2202 (Avg Bid)
  $2202 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Find a complete DataSheet. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can find and share "DATASHEET" a few electronic components. example : Data Sheet of: - Camera module - Micro controller - ROM - Bone conduction module - Microphone - Audio amplifier - RAM - WiFi+ Bluetooth module - Speaker - Touch sensor

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Build a website 6 วัน left

  The website will be similar to a e-commerce website for booking singers, bands, DJ's, celebrities and comedians for corporate events, private parties, weddings, public concerts and festivals around the world. It will be a platform between the clients and the artists.

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Looking for Agency to Build Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I am looking for a informational website to send customers to review offerings of a KEY NOTE SPEAKER, If you have experience working with BUSINESS COACHES and SPEAKER, please read further I m looking for a creative, unique design and innovative website designer to design a brand new website for our coaching business. The current website is super old and needs lots of updating so I prefer...

  $2036 (Avg Bid)
  $2036 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  module or module customization to create rules for mass edition of the regular price, this is the result of the calculation of the cost of goods field, plus the percentage or fixed price applied to the entire category, subcategory, or chosen product, this must be created in rules that have to run by cron automatically according to programming, there are many dynamic price modules but they are all ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi, for this project im looking for someone that well know JAVA and how to browse APK decompiled file : the main job is to decode and write the (JAVA coded) block into a python,GO,Nodejs (your choice) script : the function that need to be decoded is an encryption class with some basics encryption module such as b64, and array manipulation, this job require : - Cryptography knowledge - JAVA fr...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Web Designer - URGENT 6 วัน left

  I need a web designer to create a new website for this page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the developer has made it work but looks awful. I will pay a bonus for quick completion and more follow up work to come Have a look at the website and tell me your ideas to make it really cool. including the booking UI

  $607 (Avg Bid)
  $607 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  auto date search and book software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I had a similar software few years back but no longer works, so I need a software to do the following: I need a software to be designed to look for early test cancellation dates within the requirements I set by. For example to only look for a test date between 2 certain dates. Once it finds that date it should automatically ring an alarm to notify the user and then allow user to complete the book...

  $1575 (Avg Bid)
  $1575 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Looking for serious honest developer working on full front end developement some ui front end part is done 90% is done Should knows Api Integration Agora,Msg91,stripe,bitcoin payment

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  complete ecommerce website with android and ios app build from sctrach 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  complete eCommerce website with android and ios app- build from sctrach Advanced Features Frontend Dashboard for Vendors Frontend Simple Product Order Management Withdraw System for Vendors Individual Vendor Stores Order Email Notifications Storefront Widgets Multiple Commission Types Multiple Product Category Frontend Variable Products Fronte...

  $785 (Avg Bid)
  $785 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I need my website local PG module fix.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Subscription based Car servicing app and website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking forward to building a subscription-based car servicing app and website. We are a start-up and would require the basic features to start off with . Primary features will include ADMIN APP Register Mobile unit Add field agent details Add Pin Location to be serviced by that unit Add Services and pricing to be provided Maintain Customer list Add Promotional Offers View Payment...

  $1076 (Avg Bid)
  $1076 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  HTTPS POST using GSM Module SIM800A & SIM800C 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to connect remote server and make HTTPS post to it using the given parameters. Either this can be done using AT commands or TingGSM. 4 APIs need to be added to same server. 1/2 day effort and 1000/- will pay

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Find some answers and insights for the following questions: What are the popular choices of booking rates (table rate, columns ShortRateName or RateName) for different segments of customers (table reservation, columns AgeGroup, Gender, NationalityCode)? What are the typical guests who do online check-in? Is it somehow different when you compare reservations created across different weekdays (tab...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Single Hotel Booking Android App with Admin Panel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a single hotel android app with admin panel android app for customer, billing online booking, reviews addons few static pages etc admin panel for complete hotel management. I am looking for a guy who already has such product to save my cost. Please don't quote too high budget is low

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We have B2B payment gateway module which was built with Magento2.X. As per backend API changes, we need to update some features as well as bug fixes. And also, I need support as part-time after completed task (publish module, support client's request, version management, etc)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  My project Display list of document name with achor tag when i click on anchor tag it hides that list and show iframe on page after that when i want to go back to my list again to view another document i click on browser back button but after clicking on browser back button it should hide ifram which display document and show only list of anchor tab but it is not hides that iframe on single click...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  app update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i am having a service booking app need somethings updated in app soon 1. its' flutter app with php admin i want to update :- 1. sevice provider upload document option 2. service provider document show in admin + verify i will have 3-4 days only to do that [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  PHP DEVELOPER 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to connect my wordpress: through a PHP page/form to the webapp that I use for clients, in order to request a booking I need to create a PHP form that connect through SOAP / web services to EMR site, in order to request a booking / schedule.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hello, We are seeking a creative web design to create us some html email templates for our app. The html must include inline styles. We require 6 different templates all using similar layouts and styles. 1 - Confirmation page with event details, order summary and what to do next. 2 - Similar to 1 but its a car rental summary. 3 - Gift card when a user purchase a gift card they will receive...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Need an online Resort Booking app. For our company Myresorts, There are two Android apps to be made one for vendors and one for customers plus there should be an admin panel from all activities and seen and changed All requirements are in the word file.

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  Hi, Looking for Graphical, Design Content work for Creating a Audio based Learning Module. Roughly it will be around 40 Min Audio, which needs to be presented in Animated/Graphical way.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We have a ship management web solution with a number of modules. We are working on building apps for each module, we have a couple of apps already developed in Xamarine. We are looking at outsourcing the development of the next module which is procurement.

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  There is a woocommerce site that needs Bring(Norwegian Shipping Provider) API Integration. We already have a plugin - "Bring Fraktguiden for Woocommerce"([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) which has already completed integration with shipping, picking up, tracking, and booking. I need 2 more APIs to be integrated. They are warehousing and order management APIs. These 6 APIs should be working well...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Project for M.Irfan M. 9 วัน left

  Hi [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. SOW: Car Trawler Ajax Booking Engine integration with 4-5 pages dynamic CMS site(with Wordpress CMS).

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  New Handheld device 6 วัน left

  Looking to have some PCB development completed around the ESP32-WROOM module. An existing design was completed but has issues and the designer is no longer available. The existing design files will be made available (easyEDA) but happy for a winner to start again as the overall requirements are pretty simple. Device will have the following requirements - Developed around ESP32-WROOM - Powered by...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I got multiple issues -the Developer needs to edit the PHP Code. Change some HTML Files for PHP Background; Some scripts needs to install ; Rewrite the Script or Code work for Task -2: here got 2 Independent PHP Scripts - Need to combined them Challenges at Task 2: 2B. (i) There’s nothing in the code to easily share sessions with an external site nor authentication. Your users will need to...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Booking app with operator and mlm function 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Customer • Registration • Item delivery o Pickup – drop off  Asap  Scheduled  What to deliver o Vehicle selection o Add on options  Pabili service  Queuing service  Multiple destination  Cash handling  Express delivery o Vehicle selection • Food delivery o Current area or select delivery area o Available restaurant categorized • Payment method o Who pays? • ...

  $1731 (Avg Bid)
  $1731 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  Looking to build a web application in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that allows users to post kayak availability (e.g. MWF 8am- 6pm)/location (e.g. New York), search for available kayaks (e.g. Find kayaks near me MW 9 am - 3 pm), view kayak profile, book kayak for searched availability, integrate strip to facilitate payment (with potential for added service fee), allow for messages between kayak provid...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hi Freelancers, I'm looking for someone with experience with writing Terms & Conditions documents as well as Privacy Policies. This business is based in Wales, UK. These documents will be hosted on the website of the Holiday Accommodation business. The business lets out Holiday Cottages and has a Motorhome/Caravan Touring Site for people who bring their own Motorhome or Caravan. There...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Modernise and Redevelop WIX website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have created a WIX website that is to be used for a number of different things are Renting a Caravan at Haven Sites in United Kingdom. The main feature of the website at the moment is to provide information, especially a page which is able to provide holiday makers with the cost of Fun Passes (to give them access to facilities). I want to develop this further into a number of areas: Owner Login...

  $1507 (Avg Bid)
  $1507 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Website Modification -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a tour booking website would that I would like to get the modification completed as soon as possible. very easy job. The website was started with word press. Need CMS with a back office and shopping cart. I need complete functionality and search engine optimization links such as sitemap. Please, only experienced people who are committed to completing in the job in the time specified.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Build me a Mobile Apps in React Native 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a highly-skilled, and well-experienced React Native Mobile Application developer. Who can work on my project along with other team members of the project. The developer should be able to work on custom and complicated segments. In a team, the main job role will be to integrate the APIs on prebuild developed UI with React Native. The API is in Node.Js, so a developer who will have an a...

  $1024 (Avg Bid)
  $1024 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Converting Sketchup file to TRNBuild -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to convert a module from Sketchup to TRNBuild (Transys 17)

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am trying to run a python script via Jenkins, by checking out a git repo, and then in "Execute Windows batch command" of jenkins 1.) set path to python installation 2.) creating and activating a virtual env 3.) installing packages from requirements txt file 4.) Run the script I am getting an error: "ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. I have some .beam files that I want to decompile back to .erl. Can you decompile it? Please reply to me and we will negotiate the price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. I have some .beam files that I want to decompile back to .erl. Can you decompile it? Please reply to me and we will negotiate the price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm Looking for someone who can edit my products sheet on the backend and frondend. Here is a example picture of my idea. Someone can edit my idea better as well. 2. I want my category list on my website to look better and to stand out..

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Booking website 5 วัน left

  I want to create a site to request reservations on private villas by the hour and day and specify the geographical areas completely, but currently, we want to specify only one city, The way the site works is similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], and a percentage is calculated for each customer. A reservation is made to any party, who has the ability to present his work here and the best candidate w...

  $1221 (Avg Bid)
  $1221 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา