ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,201 bootstrap div table responsive งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  The table will be created with this fields: CREATE TABLE clientes ( id INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, user_id INT(11) NOT NULL, main_uid INT(11) NOT NULL DEFAULT 0, cliente_id INT(8) NOT NULL, nombres VARCHAR(70) NOT NULL, apellidos VARCHAR(70) NOT NULL, cedula VARCHAR(13) NOT NULL, telefono1 VARCHAR(13) NOT NULL

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Convert PDF files to HTML/Bootstrap - UPDATED 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ABLE TO COMMUNICATE WITH MY DEVELOPER DIRECTLY TOO We have redesigned our site and I can supply each page in PDF format. They need to be cleanly converted in to HTML(5) + Bootstrap. Approximately 15 pages - most are the same template just different inner content. The work is urgent and must be done in line with my developers requirements. These are

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I have about 15 images which consist of Pedestal Fan, Table Fan and Wall Fan which needs background removal in detail and touch up all the dirty spots and dents. I have attached 2 samples. Looking for a quick turnaround

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Trophy icon Bootstrap template for word-search engine 2 วัน left

  Hi, I'm looking for someone who can make a Bootstrap template from a simple sketch as is included with this posting. It is about a search engine if you will to search for words. It can look playful as the target audience mostly females between the age of 20-40. In the sketch you can see the title, with input fields (text, select and a button) below

  $33 (Avg Bid)

  I have simple exist table bootgrid in jquery need from you integrating (edit,delete )function only

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I wanted to Create Full database table design for my project idea. - Freelancer need to design full system Table with dummy data. - Freelancer need to help design product feature - Freelancer will not require to do any coding. Just designing Database table with efficient design. and enter dummy data ============== I am adding few detail , more detail

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am looking for someone to create a plugin that allows the admin to create/delete/modify existing tables, and also allows the admin to import CSV files to the table. If possible I would like to use Datatables Only forum users can view the forum. Name / Location / Email Address / Cell Phone # / Are you part of an organization or individual volunteer

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Section VIII Div 2 FEA of autoclave 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Produce an FEA cycle analysis per ASME Section VIII Div 2 per AB-520

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  1 - screenshot = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2 - create html file 3 - create same layout using bootstrap 4 - page should look the same when previewed. 5 - send html file BIDS OVER $10 won't be hired.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  don't apply unless you can work now. don't apply unless you are an expert with bootstrap and creating html page layouts

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  limit content at a table mysql... 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have a wordpress site.. i want to limit all attahments(images) titles maximum 8 words at database.. i want a mysql query to make this.. it will say if the post_type is attachment limit post_title max 8 words..

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Looking for an experienced designer to create a UI prototype using Marvel App or similar. Applications will only be considered if you have included links specifically to interactive prototypes you have created. If not, the application will not be considered.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Odoo, BootStrap, OpenOffice and FOSSASIA Contributors 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I'm looking for contributors from these communities to interview for my project. The interview will take 1 hour and it is a general chat about open source. The project pays $20 for 1 hour interview. You have to do nothing else other than participating in an interview. Thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  PSD to bootstrap then Wordpress theme 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Simple PSD to WP theme.. PSD is done - need to convert to Wordpress theme. first convert the PSD into bootstrap template than this template convert in to wordpress Need done in 30-hours or less.. Wordpress is already installed just need customized to new theme/design Will require a header install, customize footer, mobile plugin and contact form

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  142 การประมูล

  I have a PSD file, you need to convert that into bootstrap (the version I will tell you), Some of the design is done, but it is not responsive, so you need to make it fully responsive and same like PSD. This is the design [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hello, I need an axonometric table drawing, very simple

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  See attached. I have a HTML page that is all tables. I need to use a pivot table similar function or method to count all repeated (duplicate) table rows. For example <td>Item 1</td> <td>Item 1</td> <td>Item 1</td> <td>Item 1</td> <td>Item 1</td> i need a function to basically tell me Item 1 > 5 total The data is upl...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Laboratory looking to update current reagent inventory table based in Access 2010 database to include the following features... • Create a new mechanism to assign a unique log (ID) number, based on the date received, for the inventory [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] assigned the log number must be fully protected and un-editable. The rest of the fields would come from

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...webpage converted to PDF form and organized into an e-book with table of contents: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] EXCEPT FOR the family guides. Only business related guides, and the personal business guide at the end. Must be PDF format or .mobi format with a very clear Table Of Contents. If there is a relevant document in an article

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Have a application which makes a wallboard display for a contact centre. Currently it displays the queue details in a nested table with headers. I want to display it in simple line-by-line similar to an excel sheet, no fancy formatting. The code is taken from UC Guru Free wallboard [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want the tables displayed

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  My web site is a wordpress web site. I need to show some logged in user data in a wordpress page (in a table). required data need to collect from php database.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I have a DataTables table with several columns and I would like to have the date column and child rows to display the rest of data based on daily/monthly/yearly intervals. For now we have the whole table display by day but when by month or by year is selected, child rows and totals footer display the details per day. There are certain formulas that

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  We have a requirement to design and implement a compelling UI Dashboard for a System we are building. We need to hire 1 or 2 front designer with extensive experience around 1. ReactJS and/or AngularJS and/or VueJS 2. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] visualization 3. Experience with templates like (link removed)/ and building reusable component views Looking to move fast on this with the right candidate

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 การประมูล

  PIVOT A TABLE IN SQL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the sql code. See Attach file.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Solidworks Design Table 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design table required for elevator cab design Customized Individual Components

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  program table and queries in myql 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have different tables of the project and I need to create some new table with same calculates as average, percentage,...also change the configuration of Database to admit "," for decimals instead of "."

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  bootstrap make mobile view / change website Ui 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  bootstrap make mobile ui / change website Ui add 2 more language to website

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Set up table of contents and cover page in Word - 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a similar report that I want to copy a table of content and cover page to be similar.

  $26 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We need to transform an Input format into a desired Output format.  Ideally this would be done using Excel formulas, potentially using multiple staging sheets/tables.  However, if a solution can be found using VB Script/Macros/Web Add-Ins, it would also be acceptable. This proof of concept could lead to a much larger amount of work. The full brief to the problem is attached.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  set up a bootstrap VUE template 14 ชั่วโมง left

  I need to set up a proof of concept website using the VUE bootstrap application ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) and set it up at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will give you FTP access to that directory. I am trying to work with a Bootstrap Admin Template. The CoreUI for Vue.js download is a free application.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Looking for Jquery Ajax Bootstrap Expert 12 ชั่วโมง left

  We are looking for an expert who has good grip on jquery ajax and bootstrap MAKE SURE TO BID ONLY IF YOU HAVE GOOD GRIP

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon 50s Vinyl Record Inspired Design for Table 11 ชั่วโมง left

  We are a 50s-style diner that is looking to have a custom round table made with the top being a 1950s vinyl record. If a dachshund can be incorporated into the design somehow that would be great but not necessary, or perhaps the attached B in the shape of an angel. We are open to any and all design ideas. It just needs to look like a 1950s vinyl record

  $50 (Avg Bid)
  Event Lookup Table for Smartphones 7 ชั่วโมง left

  Abstract: We’d like to build an app for smartphones that captures the different events generated by another app, and builds a lookup table with said events as input and links each event to distinct output signals to be utilized for other applications. Detailed Description: The idea for this project emerged as a result of an ongoing research on user

  $796 (Avg Bid)
  $796 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hi! I want hire someone for add date and time in one of my table and I want charge row color according to value of one column. Its PHP code. budget is fixed $10. Thanks

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Delete record in one Access table 1 ชั่วโมง left

  ...record in one Access table ( TABLE 1 ) - 1 that have the same ID with all record in another table ( TABLE 2) . Specifically, Tabe 1: ID Name 1 A 2 B 3 C 4 D Table 2 ID Name 1 A 2 B I want to delete record from Table 1 which have the same

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Programmatore PHP+Jquery+DIV e CSS Responsive กำลังหมดเขต left
  ยืนยันแล้ว

  Ciao, cerco un freelance, di lingua italiana, a ore per programmazione come oggetto su parti di scripts come funzioni, pezzi di codice da ottimizzare, land...cerco un freelance, di lingua italiana, a ore per programmazione come oggetto su parti di scripts come funzioni, pezzi di codice da ottimizzare, landing page con div e css che siano responsive.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...need to move a 8 seater wood dining table (2.1mx1mx.8m) from Sandringham to Brighton (about 6km/11min drive per google maps). The table is quite heavy and will need to two people to carry. ground floor at both ends so should be straightforward move. Will need a van, felt pad or blanket to cover/protect the table and two people. I need the job done

  $36 - $72
  พื้นที่
  $36 - $72
  0 การประมูล
  i need coin operated touchscreen table หมดเขตแล้ว left

  hi i want to develop a touchscreen game table. i have found several good touchscreen tables @ alibaba.com. But i need it to be coin operated and a os environment with a few ( 2 or 3 ) games. for example google for: tab fun4four or inkogaming. its must be a 4 player table with coin operated. i need also a administation tool and a tool to keep up the

  $1648 (Avg Bid)
  $1648 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  PSD to HTML conversion (bootstrap) หมดเขตแล้ว left

  I need some one to explain/show me psd to HTML conversion, and also to convert a design to HTML using bootstrap. (Availability in the evening hours.)

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  We need a single dedicated part time resource on one to one support for angular 6/7, NgRx(mandatory) and bootstrap 4 on weekdays morning around 90 minutes IST 6 00 am to 8 00 am will provide 20000 per month minimum 4+ years of experience candidates only eligible for the bid.

  $431 (Avg Bid)
  $431 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  MSSQL Database big table optimisation needed หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need database professional to optimize my database table The table is with 1 million records and index optimization is not enough Some columns have varchar with 4000 symbols Sample attached If you have MSSQL knowledge and read description please write Hello Yellow

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Web application needs to be built, refer to imag...be inactive page with dependent instructions c.) Ability to truncate DB/tables for specific individuals d.) Ability to assign super user status to specific individuals Bootstrap 4 UI already procured [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $748 (Avg Bid)
  $748 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Photomontage // product with table background หมดเขตแล้ว left

  Hello I am looking for a graphic designer who can help me with many orders I have with social media design , brand identity, webdesi...identity, webdesign... I would like to work with someone who can propose idea, find inspiration on pinterest etc. I will send a first paid test about placing product on a table with christmas decoration thank you

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Table styling in a Wordpress Site หมดเขตแล้ว left

  ...NOT GET THE PROJECT***** Hi there i have a website with 3 tables. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the first 2 tables should have #e9f1f3 as hoover color. the 3 table should have #cad6d5 as hoover color. i don't know how to do this, all 3 tables have always the same hoover-color. => please fix this and pls. explain afterwards to me, how

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  add 2 custom header fields to the OpenFlow table. หมดเขตแล้ว left

  I want to add 2 custom header fields to the OpenFlow table. 1 buffer threshold (e.g. 80%) and 1 link bandwidth threshold (also in percent). An incoming flow is matched against that row only if the current link bandwidth or buffer usage is below their thresholds.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a social network database and php files and I wanna connect to a bootstrap theme .

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  I need PRODUCTION project legs for table. หมดเขตแล้ว left

  Hello I'm looking for somebody who can make a project assembling legs for table like as a photo. I'm looking for people who worked before with furniture. I need file for CNC. Best regards Pawel

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Adding Experimental Field to flow table SDN หมดเขตแล้ว left

  Add Experimental Field to flow table in SDN using loxigen

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Converter Adobe Xd para HTML 5 and Bootstrap หมดเขตแล้ว left

  Preciso converter um projeto gráfico para html com bootstrap, temos uma base de navegação pronta, precisamos de um webdesigner capaz de converter o que está anexo para html utilizando algum template que vamos oferecer. Vamos disponibilizar um Engenheiro FullStack para auxiliar no entendimento da nossa base.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  CSS DIV HTML หมดเขตแล้ว left

  A person experienced with CSS DIV HTML is required to develop websites.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล