ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,030 bootstrap div table style งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  walk you through what i need done. Directions are direct and self explanatory

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...a WordPress table that stores events that occur for a user. These events usually happen externally to the WordPress environment (Infusionsoft Tags). The events can also be triggered by updates to a google sheet and zapier if needed. Example The user completes tasks A (not in WordPress) this is stored in that user's record in the table. I then want

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We are looking for experienced Angular JS developer with Bootstrap and Laravel framework. You must have some experiences with Material Design. We can provide you Bootstrap theme. There are 6 components we need. Please provide your github account that include your previous work for related with job. And please provide "I am an expert with Angular /

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Need to convert PSD to HTML (Bootstrap) and also make it responsive for mobile/tablets. Optimize images and page size for fast loading. PSD File is over 21MB (Freelancer limit) hence please download from wetransfer link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 (Avg Bid)
  Course project using PHP and bootstrap 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  this is a course project for property for rent,,. PM for more info

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Convert HTML Theme (Bootstrap) to Odoo Theme (Bootstrap) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ready made html bootstrap template to be converted to Odoo theme that works as an add-on.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Hello, Please bid if you have the experience. I have the multiple job for same kind of skills. Details will be shared with winning [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] bid. Thanks,

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  LF someone who can do some work regarding bootstrap css. HMTL 5 for sure required. Looking for an actual freelancer to work with and get this job done fast

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Summary: PHP script or SSIS to update products on bigcommerce (api V3) using records in table on sql server Details: - fetch records from my table in sql server (over 20k records) - use that data to update existing products in bigcommerce (e.g. updating categories, description, price, inventory or any other field) - respect the bigcommerce api/hr limit

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  psd to bootstrap around 20-30 pages 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have 5 main templates and around 20 more pages that repeats with minor changes to each template. make sure the page are mobile ready no just on major breaking point on all breaking points . when you reduce the browser with it shouldn't break at any point. sass is better than css if you can deliver both sass and css files will be better bootstrip 3

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  PHP expert apply new Bootstrap 4 design to existing project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a PHP and bootstrap 4 expert to modify my website design. The website is business listings website. The work will be mostly for layout modification, and possibly 1 or 2 features. I already purchased the bootstrap 4 template I want to use.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Bootstrap webpages with local database (Prefered Location Noida) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to develop bootstrap theme for my Linux based machine, which have admin panel where I can add number of rooms. book those room .. on main dash board it will display which room is booked till what time, and this should also create multiple webpages which will show the status of that particular room. looking for good, talented, low cost and new

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...provide me the code for link on link, that member who click on logo go back to home page. I was try with a href like have other template, but not succes, becouse this is bootstrap theme and have this code: ///Logo // Image $TXT_logo="<img src='[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]$currenttemp/images/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]'>"; and now here inside I like add

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  I am looking for the ideal candidate who is solid in PHP, CSS, AI, PSP, and most especially WP. Has a solid grasp on SEO and can advise on best practices. Speed, speed, speed is essential so we will look to get an idea of what you know and how you would do it. I am aware that there are literally "millions" of WP technicians out there, but I am looking for someone who considers him or he...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...looking for a designer to work with me on a modern study table design project. The table is being designed for kids between 9 - 15 years of age. I have basic design ready sketched on a paper. - The table will have a modular structure with ability to combine 2 or 3 individual design elements. - The table will have sliders components to make space & to adjust

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Simple html bootstrap time & data picker + ajax post function 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to finish simple html bootstrap time & data picker + ajax post function on contact form and show sent notification.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We will generate a very large XML file (or files) from a given single simple table. The total size of the XML will be > 30 GB so code must be optimized for speed. The code will read a defined number of rows (10, 500, 1000, etc.) and generate one XML file containing that number of rows after transformation. To be considered for this project, (1) indicate

  XML
  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Build a html page in bootstrap for mobile devices

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need some changes to an existing website. I need you to design and build it.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  HTML CSS Bootstrap JS work remotely 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  you have to come to work on my computer The lowest offer will be selected.. you need to use Anydesk or Teamviewer

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Dear Sir/Madam, This fix should be in the js file.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Full Stack Engineer / Bootstrap 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a Full stack engineer to help our company on a series of web development projects. We are looking for a long term partner on many projects. Our first project is a database driven website. It is a plus if you have experience with UI/UX as well. Please provide me your top 3 past projects.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  Hello, I need this table created in excel, including page breaks and page numbers etc as it will end up being at least 10 pages long.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  show data through table (simple job) php Any desk 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  with the help of table show data on page ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...cheap version of the jackpot blitz electronic poker table from Jackpot digital ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). But instead of using an 84-inch touch monitor that's too expensive, we'll use a rear-projection camera with an infrared multi-touch frame. I'm looking for someone to make me the software for this table taking inspiration from the various videos on youtube

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Build a simple demo html angular page to display the bootstrap calendar using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The code should be provided as a zip of files with full set of sources including js, css, html etc.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  PSD file to bootstrap หมดเขตแล้ว left

  I would like to convert a PSD file (one page for now) in html with bootstrap to be responsive.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล
  create one page bootstrap html as per design หมดเขตแล้ว left

  design to be given in png. one page to be made. left side bar menu. Needs to be responsive so on phone hamburger menu must appear. masonry grid - row 1 - rectangle, square, rectangle row 2 - square, rectangle, square row 3 - repeat of row 1 row 4 - repeat of row 2

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Nowy projekt strony internetowej PSD + Bootstrap หมดเขตแล้ว left

  Zlecę przygotowanie nowego widoku strony internetowej [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Załączam szkic strony głównej. Strona po zaakceptowaniu ma być wykonana w Bootstrap (kodowanie PSD do Bootstrap) Wymagania grafiki: - kolorystyka zachowana z aktualnej wersji strony - wykonanie projektu strony głównej (załącznik szkic) - strona zawierająca widok ogłoszenia, oferty

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  HTML5,CSS Bootstrap Expert minimum 5 Years !! หมดเขตแล้ว left

  ¨Hello we are an webagency and looking for an expert in HTML5 who undertsand how to optimize pagespeed Mobile/Desktop and understand Google !! Looking for an very strong Webdeveloper who is 100% a Expert !!! Please no Hobby Amateurs we are Expert too!!!

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  I've bought a html/bootstrap4 template ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and need it converted to a working [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] template. Thirtybees is an commerce system based on Prestashop 1.6. I'm looking for someone who can do this an can deliver quality work in a timely manner. When you interested in the job please specify how much time you think you need for this job, when you can ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Need assistance with editing Bootstrap 4 template หมดเขตแล้ว left

  ...(HTML/CSS, Bootstrap 4 - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) I need assistance with editing it to meet my needs (landing page). You will get source and requirements from my side (structure, content, assets). Your task is make all this edits and ***keep it scalable / responsive *** - this is something I am unable to do. Skills needed: HTML, CSS, Bootstrap 4 Assistance

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hi, In my webpage, I generate an HTML table from data. I would like the header to be always visible when scrolling vertically to watch next rows. I also would like the first column to be always visible when scrolling horizontally to see next columns. For sure this should work in all the latest versions of majors web browsers, including those of IOS

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  109 การประมูล

  Hi We need to create a new plugin to extend Barn2 functionalities all your table fields and scroll horizontally within the table so see the ones that are beyond the page width. Make the tables look good and work in a horizontal way (right now the table you showed me has some of the cells piled up at the end). This will be optimized only for Desktop

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  ASP.NET Razor Pages Bootstrap หมดเขตแล้ว left

  Proyecto web para gestionar tiendas.

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  bootstrap design หมดเขตแล้ว left

  Want a freelancer to design our pages and rest back end coding we will take care,

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I basically need to hook the d3d device to implement an external gui overlay in a game. I need the EndScene and Reset. If you know assembly, c++ and directx and can do this job, apply for it. and please, only apply if you know how to do it. don't waste our time.

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  writing an excel table หมดเขตแล้ว left

  Hi on this website: ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] there is a list of all google language symbols. I would like to have them in an excel table. So basically this is just a simple copy paste from the website to an excel table. First column is list of countries second column is list of symbols. Afrikaans af Albanian sq ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i need a table that will have a search in every column - the columns: 1. name (txt) 2. number 3. payout (currency) 4. name (txt) 5. date in columns 1,2,4,5 when i start typing in the search option the results will show up, like if i am searching in column 2 for a specific number and i start to type 3 all the numbers that begin with 3 will show up

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล
  Data polling for dynamic Bootstrap dashboard หมดเขตแล้ว left

  We are working on a Bootstrap dashboard template and need to replace the static html with data coming from our DB (MSSQL). Currently it uses RESTapi. Data is refreshing every 1-2 seconds and we need a solution using long-polling / signalR etc. There will be several dynamic pages of that dashboard, including tables, charts, KPIs and maybe more. We provide

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need some customization to be done in my woocomerce website. Skills you should have: wordpress, woocomerce, php, css, javascript(jquery, bootstrap). Please read the instruction file and check the images example. Bid for the work only if you have the skills for this.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  Hello Everyone, i'm looking for a Table Maintenance with ASP.NET + MVC 6 + VS 2017 + C# + Entity Framework + SQL. The scope is the following: 1 - One Table (detailed in attachement) 2 - One menu with 4 pages ("[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"). Detailed

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a small modification of a PHP file which reads the directory of (audio) files and displays a styled table of file names, file type (MP3), file size and 'date modified'. I need this PHP file to be changed a little to display the audio file length instead of 'date modified' property. You can see the file here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  PHP
  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a table that currently occupies about 10x10 cells on a google sheets/excel spreadsheet. Half of the cells require simple data validation (4-5 repeated options). I would prefer these validation options to be buttons next to the heading rather than a drop down list. Each validation option will then have a $ value which will add up to give a before

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  need to change skins and styles,bootstrap in existing sitefinity cms, skills : sitefinity ,html,css,jquery,javascript

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  HTML plan table หมดเขตแล้ว left

  I need a Custom Price Chart developed You should calculate the values ​​according to the capabilities that will be pre-defined by the client. It is required that the final value of the customer-assembled plan is to be invoiced by WHMCS I made a sketch so that you have an idea of ​​my need.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hi I already have a web page that send routing table to Ryu controller by using JavaScript, so I need another web page to get the previous routing table ( called flow table in openvswitch ) by connecting the databese of Ryu controller then show them in a table. Thaks.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...instructions carefully before you apply. I am trying to create a table that looks like one I will give in the link. The table is for football matches. It has Jquery filters. The data is NOT stored in database! I intend to use data from excel into WordPress post. So you will be affecting a html table inside a WordPress post. The filters use Jquery so don't

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล