ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,967 bootstrap framework opencart งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  หาคนเขียน function Yii2 framework ไปไว้ใน shortcode wordpress ครับ เว็บไซต์ทำงานได้ปรกติครับ

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...1990s. But I was only a professional 2012 to 2014. I fancy myself a MySQL aficionado and even a decent DB architect. I have programmed professionally with CodeIgniter, Zend Framework, and a bit of CakePHP exposure. But I was never anywhere close to a master with any of them. And I have no programming degree. Let's just say I know enough to know what I

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Add some features in CI Framework for my website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi , I have my website built in CI framework.I want to add 5/6 features in my website. The features should be made secured . During the updating the features , our data should not loss. Note : Price is fixed. So if you cannot do in this rate donot bid.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Solve Django Framework 403 Error 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Im getting 403, cookie not set error in my django project, after the user makes a payment via bank website.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Team viewer access can be provided. Skill required : WCF, EF6, C# Full details in : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] On fixing the issue - Fixed price will be awarded : 20 SGD ERROR CAPTURED IN TRACE LOG: Type 'System.Data.Entity.DynamicProxies.Entity_Product_F540EDA252AD69FEA102E0C9AB0167D5397996ADA4679FA9C4089B58B9766924' with data contract name 'Entity_Product_F540EDA252AD69FEA102E0...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Develop an Ionic project with http, media file downloading and viewing (pdf, image, audio and video). Rest API will be provided. App consists of 5 pages

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have small idea i want use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with ionic 4 get event from API and update and delete events

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for Python, Django, Flask Expert. the candidate should be available at least 3 or 4 hrs on CST timezone for this project.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Looking for freelancer: * Expert in Framework 7, JavaScript * Expert in Web App development (iOS, Android, Desktop) * Experience with Cordova PhoneGap * GPS background tracking with Cordova PhoneGap * Offline/Online sync of photos with Cordova PhoneGap * Knowledge of PHP, Redis on backend will be great

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  I want to change the asp.met framework to WordPress. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to change the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] framework to WordPress. And I want to delete the new existing admin panel and create a new admin panel. Please also review my site for errors and issues

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We have a page and it uses FontAwesome and Bootstrap 4, need to add little elements (seen in the picture attached) I have attached 3 images (showing the break points) You will be given the page already and will be required to just ADD the elements that are highlighted. Must use bootstrap and no extra libraries. Need to write the CSS into the css

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  ASP.NET MVC, WEB API2, T-SQL, DAPPER, ENTITY FRAMEWORK 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing ASP.NET MVC PORTAL

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  MVC Framework Expert Needed - Long term

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Apply development and customization over Frappe Framework - ERP Next

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I am looking for a developer to write a basic web app (using the .NET Framework) that takes text content and overlays it on top of an image - and outputs the resulting image as a jpg or transparent png (same format as the source image). This web app will consist of a simple form that prompts the user to enter (1) a title; (2) a body of text; (3) select

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Customize website - PHP Framework 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. Make text bigger Full width header Header color change Full width banner slider BUY NOW button on the product listing - home...Full width banner slider BUY NOW button on the product listing - home page Also few changes on the product page. Add Free shipping Add BUY NOW button. Website is in PHP framework

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  MVC Framework expert needed for building my website in a long term basis.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Prepare Tutorials for creating mobile app framework for first-time users (c.a. 7 steps with the description, each paragraph will be a separate subpage ) Structure: Main page - Tutorials 7 subpages with each step described in details Develop your first mobile App with JavaScript - basic instructions Play with the examples and write your first own code

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  PowerBi embed framework setup 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to embed power bi report into a website login page where clients can access their reports. This project is to setup this framework and embedding appropriately for future use. A dummy power by report will be available

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Microsoft Bot Framework 3 วัน left

  Looking for a Sr. software developer to work on Microsoft bot framework 4.2 project. Full-time Resource is needed, with attention to detail and coding standards.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need angular java framework developer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We Need java framework and angular developer must be able to dedicated 4 hrs to project everyday.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Amazon API with a PHP website and Yii framework 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We have our own CRM system and we are looking to do the Amazon API to receive the orders and ship it and send the tracking back to amazon. our website language is PHP and the frame work is YII

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Test scripts and framework for a website 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to build up and save existing html, css and data for regression testing. Please advise what tech stack to use. It's an existing web application that have user logins, customized screens/data, etc. When bidding on this tell me what's the difference between regression and unit testing so I know you are not a robot and you understand English.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi China. I'm looking for some good MVC framework developers. I'm looking for high end experts.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for a PHP developer with experience in development of APIs and Website development. Job Description - We have a project already developed with a web admin panel and APIs coded which when hit via a http call return response in JSON format. We are facing issues logging in on the web panel as well as enabling the APIs. So your job would be to access the existing code base and make the nece...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Building websites in Envision framework/theme 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a person with references/websites built in Envison framework/theme. Please don't post zombie bids, i am looking only for person with referent list, with at least 10 webisites built in Envision framework/wordpress theme.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I am looking for someone who can convert 3 pages in PSD format to responsive bootstrap. I want it pixel perfect.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  You have to create a program that will create an online check from a check image file. 1) Use a background check image 2) The user will enter his info and his customer info and his bank info. 3) Capture all required info such as Bank Name, ACH Number, Check No etc 4) This will be captured into a database. Using the Check: ================ 1) A check can be generated based on above info and ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  You have to create a program that will create an online check from a check image file. 1) Use a background check image 2) The user will enter his info and his customer info and his bank info. 3) Capture all required info such as Bank Name, ACH Number, Check No etc 4) This will be captured into a database. Using the Check: ================ 1) A check can be generated based on above info ...

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  UI done for laravel framework 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have five pages that I need set up on laravel framework html, css and fully working UI.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hello i need someone to do a APIs for me using Jhipster with Swagger and NodeJS before you bid PLEASE MAKE SURE YOU KNOW THE FOLLOWING 1- Jhipster 2- Swagger 3 NodeJS 4 couchbase thank you

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, We have a PHP website with YII frame work, and looking to do the API with UPS (shipping company). [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I recently bought the following theme: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I would like to install it into my Perfex System for fu...Ubuntu, Node.js installed. CRM Informations: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Added: Functionality isn't required at this point, just installation of the framework for further implementation in the future.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am looking for a senior PHP developer with over 3 years of experience in Symfony.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I want to run my existing project. that's a built-in ionic framework. we face some error

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Look for golang programmer to finish an internal project to coordinate robots at scale.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want a basic cucumber selenium framework in java which is data driven and modular

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Bootstrap front end designer needed to design a admin panel, please bid only if you are good in front end designing

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Django Frontend Framework Consulting 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...two with to discuss different framework options for Django. The candidate should be able to answer questions like "How does React interact with templates?" or "What are the shortcomings of bootstrap?" on the fly with minimal research. Strong communication skills are a must. I am trying to choose a front end framework for my Django system, and need

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  PHPweb make bootstrap 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PHPweb make bootstrap and make api implement to my Another site .

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I need a home page for a dating site ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to be more modern looking and responsive. As for the layout, you can build it like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The pag...- Main section with a form like the url mentioned and a placeholder for images. - A carousel with recent members. The html must use and adhere to the rules of Google AMP framework.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  iis Larveal framework on windows 2012 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  iis Larveal framework on windows 2012, to finish my site that someone already designed and created the outside framework for. You have to know Windows 2012 and iis along with larveal.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Update to website built with Yii Framework 10 ชั่วโมง left

  I have a website built with yii frame i have staff section and i want to add more profiles to this section, I have the html files ready!

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Just sample codes consisting of a POJO model class, a servlet controller, a DAO interface and it's implementing abstrac...will display all the data from the database. The DAO stores fetches data from the database. The Servlet connects all others. Use comments to explain all stages Spring framework can also be used but with anortations, minimum xml

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.6 PROGRAMMING USING C# หมดเขตแล้ว left

  MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.6 PROGRAMMING USING C#

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Objective C to SWIFT Framework หมดเขตแล้ว left

  VLC Source Code to framework implement for SWIFT

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We use a quoting system that outputs a pdf, we want to take this pdf into a contract with terms and conditions and an area that is enabled for a customer to sign either on screen (we have touch screen laptops in use), physically sign or digitally sign. Attached is a sample quote, these can run into multiple pages.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Ionic framework. Expert only. หมดเขตแล้ว left

  I have a project on ionic framework. All description will be provided on chatting. Please be expert to bid. Thanks

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I need a 5 pages mobile responsive web design, in Bootstrap and with Jquery (or HTML5 simple animation) effect. ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ Budget Level : USD 120 ~ 200 Total Web Pages : 5 (Home, About, Partners, Service-1, Service-2) PHP coding : Not Needed Jquery effects : Yes (see description below) or using HTML5 animation (depends on your

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  ...proficient in Android and iOS application development, but not UI design. The existing framework abstracts purely-native application development out to configuration files. Those files afford an offline-first plus real-time socket updates when online. The framework already has a built-in UI solution which may be updated in future phases. The initial

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก NDA
  $1500 - $3000
  83 การประมูล