ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,922 bootstrap knockout framework งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  หาคนเขียน function Yii2 framework ไปไว้ใน shortcode wordpress ครับ เว็บไซต์ทำงานได้ปรกติครับ

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am now thinking of new website for my books...favorite books and the other for our staff to help them with the business. All the basic features of CRUD data manipulation would be necessary. I feel like to choose Django framework to build my site. Database selection would be at the developer's taste. Further explanation will be made at the interview.

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am looking for website to be built in magento framework.

  $2921 (Avg Bid)
  $2921 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล

  here is link of my newsportal which is on genesis bootstrap child theme [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] anyone can customize home page like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] just home page like that i have done everything and my budget is fix 1000 INR maximum

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 การประมูล

  Hello, I am looking for a highly skilled programmer and designer to implement new features and redesign my old script. I have attached a .rtf file explaining in detail what I want to accomplish. Please read through it carefully and don't forget to post the code in bid proposal if your interested on taking this project. I look forward to working with you.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello, I am looking for a highly skilled programmer and designer to implement new features and redesign my old script. I have attached a .rtf file explaining in detail what I want to accomplish. Please read through it carefully and don't forget to post the code in bid proposal if your interested on taking this project. I look forward to working with you.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Developer Needs to have expertise in Python Scrapy Framework Developer will be given a list of total 100 websites and URL's within each website Certain data needs to be scraped from each website and compiled into an excel format (URL's for each website will be provided). 100% accuracy is desired from this project. Skills in V-lookup and cataloguing

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi, I have a Knockout code and need help and session to walkthrough it. I kind of understand, but its taking time to walkthrough the code and modify it. I know what I am looking for and looking for guidance and support and sessions with a Knockout expert. Please bid if you have can do 1-2 hours sessions at least, can use MIC and speaks good english

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Solve Django Framework 403 Error 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Im getting 403, cookie not set error in my django project, after the user makes a payment via bank website.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Team viewer access can be provided. Skill required : WCF, EF6, C# Full details in : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] On fixing the issue - Fixed price will be awarded : 20 SGD ERROR CAPTURED IN TRACE LOG: Type 'System.Data.Entity.DynamicProxies.Entity_Product_F540EDA252AD69FEA102E0C9AB0167D5397996ADA4679FA9C4089B58B9766924' with data contract name 'Entity_Product_F540EDA252AD69FEA102E0...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Develop an Ionic project with http, media file downloading and viewing (pdf, image, audio and video). Rest API will be provided. App consists of 5 pages

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have small idea i want use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with ionic 4 get event from API and update and delete events

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for Python, Django, Flask Expert. the candidate should be available at least 3 or 4 hrs on CST timezone for this project.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Looking for freelancer: * Expert in Framework 7, JavaScript * Expert in Web App development (iOS, Android, Desktop) * Experience with Cordova PhoneGap * GPS background tracking with Cordova PhoneGap * Offline/Online sync of photos with Cordova PhoneGap * Knowledge of PHP, Redis on backend will be great

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  HTML - Bootstrap views 3 วัน left

  Create some views for a web project [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  ASP.NET MVC, WEB API2, T-SQL, DAPPER, ENTITY FRAMEWORK 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing ASP.NET MVC PORTAL

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  MVC Framework Expert Needed - Long term

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Apply development and customization over Frappe Framework - ERP Next

  $545 (Avg Bid)
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  WPF Developer - Bangalore Location 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience with strong troubleshooting skills and good knowledge of C#, WPF, MVVM, Expression Blend. 2. Good to have some experience in integrating application with ASP.NET, Bootstrap and Knockout JS, Angular JS 3. Good to have some experience on WinForms. 4. Excellent communication skills are a key requirement. 5. Ability to work through ambiguity and independently

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I am looking for a developer to write a basic web app (using the .NET Framework) that takes text content and overlays it on top of an image - and outputs the resulting image as a jpg or transparent png (same format as the source image). This web app will consist of a simple form that prompts the user to enter (1) a title; (2) a body of text; (3) select

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Customize website - PHP Framework 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. Make text bigger Full width header Header color change Full width banner slider BUY NOW button on the product listing - home...Full width banner slider BUY NOW button on the product listing - home page Also few changes on the product page. Add Free shipping Add BUY NOW button. Website is in PHP framework

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  MVC Framework expert needed for building my website in a long term basis.

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Prepare Tutorials for creating mobile app framework for first-time users (c.a. 7 steps with the description, each paragraph will be a separate subpage ) Structure: Main page - Tutorials 7 subpages with each step described in details Develop your first mobile App with JavaScript - basic instructions Play with the examples and write your first own code

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  PowerBi embed framework setup 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to embed power bi report into a website login page where clients can access their reports. This project is to setup this framework and embedding appropriately for future use. A dummy power by report will be available

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Microsoft Bot Framework 1 วัน left

  Looking for a Sr. software developer to work on Microsoft bot framework 4.2 project. Full-time Resource is needed, with attention to detail and coding standards.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need angular java framework developer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We Need java framework and angular developer must be able to dedicated 4 hrs to project everyday.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Amazon API with a PHP website and Yii framework 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We have our own CRM system and we are looking to do the Amazon API to receive the orders and ship it and send the tracking back to amazon. our website language is PHP and the frame work is YII

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Test scripts and framework for a website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to build up and save existing html, css and data for regression testing. Please advise what tech stack to use. It's an existing web application that have user logins, customized screens/data, etc. When bidding on this tell me what's the difference between regression and unit testing so I know you are not a robot and you understand English.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi China. I'm looking for some good MVC framework developers. I'm looking for high end experts.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for a PHP developer with experience in development of APIs and Website development. Job Description - We have a project already developed with a web admin panel and APIs coded which when hit via a http call return response in JSON format. We are facing issues logging in on the web panel as well as enabling the APIs. So your job would be to access the existing code base and make the nece...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Building websites in Envision framework/theme 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a person with references/websites built in Envison framework/theme. Please don't post zombie bids, i am looking only for person with referent list, with at least 10 webisites built in Envision framework/wordpress theme.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I am looking for someone who can convert 3 pages in PSD format to responsive bootstrap. I want it pixel perfect.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Build an E-check with E-Signature using Laraval Framework and Image generator -- 2 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  You have to create a program that will create an online check from a check image file. 1) Use a background check image 2) The user will enter his info and his customer info and his bank info. 3) Capture all required info such as Bank Name, ACH Number, Check No etc 4) This will be captured into a database. Using the Check: ================ 1) A check can be generated based on above info and ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build an E-check with E-Signature using Laraval Framework and Image generator 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  You have to create a program that will create an online check from a check image file. 1) Use a background check image 2) The user will enter his info and his customer info and his bank info. 3) Capture all required info such as Bank Name, ACH Number, Check No etc 4) This will be captured into a database. Using the Check: ================ 1) A check can be generated based on above info ...

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  UI done for laravel framework 11 ชั่วโมง left

  I have five pages that I need set up on laravel framework html, css and fully working UI.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hello i need someone to do a APIs for me using Jhipster with Swagger and NodeJS before you bid PLEASE MAKE SURE YOU KNOW THE FOLLOWING 1- Jhipster 2- Swagger 3 NodeJS 4 couchbase thank you

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  UPS API on PHP language and YII framework 9 ชั่วโมง left

  Hello, We have a PHP website with YII frame work, and looking to do the API with UPS (shipping company). [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Install Theme on node.js Framework 1 ชั่วโมง left

  I recently bought the following theme: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I would like to install it into my Perfex System for fu...Ubuntu, Node.js installed. CRM Informations: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Added: Functionality isn't required at this point, just installation of the framework for further implementation in the future.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  symfony framework developer 1 ชั่วโมง left

  I am looking for a senior PHP developer with over 3 years of experience in Symfony.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Ionic Framework Expert for existing Code กำลังหมดเขต left

  I want to run my existing project. that's a built-in ionic framework. we face some error

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Implement robot coordinator framework หมดเขตแล้ว left

  Look for golang programmer to finish an internal project to coordinate robots at scale.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Cucumber Selenium framework in Java หมดเขตแล้ว left

  I want a basic cucumber selenium framework in java which is data driven and modular

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Bootstrap front end designer needed to design a admin panel, please bid only if you are good in front end designing

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Django Frontend Framework Consulting หมดเขตแล้ว left

  ...two with to discuss different framework options for Django. The candidate should be able to answer questions like "How does React interact with templates?" or "What are the shortcomings of bootstrap?" on the fly with minimal research. Strong communication skills are a must. I am trying to choose a front end framework for my Django system, and need

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  PHPweb make bootstrap หมดเขตแล้ว left

  PHPweb make bootstrap and make api implement to my Another site .

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Need 3 Pages to be designed in Bootstrap หมดเขตแล้ว left

  Need 3 Pages to be designed in Bootstrap

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  I need a home page for a dating site ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to be more modern looking and responsive. As for the layout, you can build it like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The pag...- Main section with a form like the url mentioned and a placeholder for images. - A carousel with recent members. The html must use and adhere to the rules of Google AMP framework.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  iis Larveal framework on windows 2012 หมดเขตแล้ว left

  iis Larveal framework on windows 2012, to finish my site that someone already designed and created the outside framework for. You have to know Windows 2012 and iis along with larveal.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Update to website built with Yii Framework หมดเขตแล้ว left

  I have a website built with yii frame i have staff section and i want to add more profiles to this section, I have the html files ready!

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  This is a front-end Bootstrap 4 project. I have a landing page design that needs to be developed with Bootstrap 4. I have Desktop & Mobile Mockups that you will develop into functioning pages. You will be provided with the main Desktop design mockup, one version showing the hover/rollover states, and one with the Modal Pop-up. You will also be provided

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล