ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,026 bsd งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Figma to HTML (advd + bsd ) หมดเขตแล้ว left

  Figma to HTML (advd + bsd project)

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Figma to HTML responsive - Leju BSD หมดเขตแล้ว left

  Figma to HTML responsive - Leju BSD

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  su - su: Sorry freebsd (5 stars) หมดเขตแล้ว left

  Very Simple on Free BSD Can not su - and get Sorry I am at the console as root and just want to be able to go from my user to root and I know the password but is says "sorry" let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $10 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills backing up, $10 possible? Glowing paragraph of feedback 5 stars My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your best possible for your bid ? (something reasonable?) Please note there is hope we can mutually complete this task; we c...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  su - su: Sorry freebsd (5 stars) -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Very Simple on Free BSD Can not su - and get Sorry I am at the console as root and just want to be able to go from my user to root and I know the password but is says "sorry" let me know your thoughts and any questions While this is hourly; there is a max of $10 that I can pay, as being a cancer patient is tuff and been out of work. Hourly will give you more $ as there is less money taken between us from freelancer There is hope you can give your “best” price; unemployed, and have cancer with bills backing up, $10 possible? Glowing paragraph of feedback 5 stars My funds are low but will pay quick and leave 5 stars. Please give your best possible for your bid ? (something reasonable?) Please note there is hope we can mutually complete this task; we c...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented developer for update the code in unityed_media samba vfs plugin that stoped working in version 4.14 of SAMBA, in Linux and BSD. Ideal Skills: - Experience with Samba - Knowledge of C Programming Role: - Debug the existing code in unytied_media - Update it to make it work the same way it use to prior to 4.14 - Ensure compatibility with newer software versions Link for the outdated version of the plugin: What changed in samba VFS framework in version 4.14: Lastly I expect to have this approved and as part of new official Samba releases. Thank you

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  $25 I need simple Python 3 with Imaplib Program หมดเขตแล้ว left

  It will be two in one, a GUI and a Commandline Program The program is simple, it will do 2 things it will sync messages between 2 Imap hosts and it will copy messages from one host to the other, both the GUI and Commandline. Both programs need to be usable with Linuxes, BSD, Macos and Windows It does not use anything that requires disclosing source code, or blocks from selling etc product.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  iRobot Root rt1 Programming หมดเขตแล้ว left

  ...here. This is a very simple task and should only take a few days. I need someone to code the robot to draw numbers 0 to 9 and letters A to Z, each letter in it's own sub and to reset the position of the robot to the start position for the next letter once it's finished the previous letter. I have done A,B and C and here is the example code. # # Licensed under 3-Clause BSD license available in the License file. Copyright (c) 2021-2022 iRobot Corporation. All rights reserved. # # This program is just used for testing the navigation with a single move. from import Bluetooth from import event, hand_over, Color, Robot, Root, Create3 from import Note import time robot = Root(Bluetooth()) def

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Chat application หมดเขตแล้ว left

  I need help to create a chat application with a client and server. Client will ping server for connection and then wait until a connection successful message appears from server or an input prompt appears. Secondly, client will send a message, server will receive the message and then it will broadcast the message to all the clients available to server. BSD sockets should be used for communication. HMU for more details.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...that can identify and act on profitable opportunities on the Ethereum network, with a focus on sandwich attack strategies. Required Skills: Deep understanding of Ethereum, BSC and Polygon blockchain technology and DeFi. Previous experience in developing MEV bots. Proficiency in programming languages like Python, Solidity, and JavaScript. Extensive knowledge of the library and Ethereum, BSD and Polygon smart contracts. Ability to design and implement a user-friendly bot interface. Familiarity with Ethereum, BSC and Polygon mempool and transaction tracking. Solid understanding of MEV, sandwich attacks, arbitrage opportunities, flash loans, etc. Project Milestones: Research & Planning: Define the bot's features, understand project requirements, and plan the development...

  $3581 (Avg Bid)
  $3581 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  confundo python project -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...this project you will need to implement Confundo, a basic version of reliable data transfer protocol, including basics of connection establishment and congestion control. You will implement Confundo protocol in context of server and client applications, where client transmits a file as soon as the connection is established (same as in project 1). All implementations should be written in Python BSD sockets. No high-level network-layer abstractions are allowed in this project. You are allowed to use some high-level abstractions for parts that are not directly related to networking, such as string parsing. For simplicity, we will NOT use any multi threading or parallelism in project 2. Just a single connection at a time. The objective of this project is to deepen your understandi...

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  confundo python project หมดเขตแล้ว left

  ...this project you will need to implement Confundo, a basic version of reliable data transfer protocol, including basics of connection establishment and congestion control. You will implement Confundo protocol in context of server and client applications, where client transmits a file as soon as the connection is established (same as in project 1). All implementations should be written in Python BSD sockets. No high-level network-layer abstractions are allowed in this project. You are allowed to use some high-level abstractions for parts that are not directly related to networking, such as string parsing. For simplicity, we will NOT use any multi threading or parallelism in project 2. Just a single connection at a time. The objective of this project is to deepen your understandi...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Overview: Show PDF, JPEG and PNG files from a server, grouped by day Design concept: Functionality: - Screen 1: User types provided name and password. Load files through WebDAV for that user (details below). Go to Screen 3 on success. On failure, show an error message "Invalid Login". . "Kein Zugangscode" -> popup (Scr...code quality and include any code and instructions needed to generate parts of the code. - The apps should adhere to the rules of the Apple App Store and the Google Play Store, so that they can be published as is. - To the extent allowed by law, all the rights to the code and assets shall be transferred to the hiring party. Open-source code can be used only if it has a permissive license (e.g. MIT, BSD, Apache).

  $586 (Avg Bid)
  $586 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  We are a small business. We have a 2020 server with Truenas built by a previous employee. It is not business critical but currently supports our website with a gallery, internal small music server, cctv and serves as back up. We have a reverse proxy NGINX Server jail on free bsd We have a few problems when Draytek router assigns alternative IP addresses and keeping ssl certs up to date. We need ongoing support to keep it all functioning correctly and provide further functionality in the future.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SurveyMonkey export tool (takeout) [opensource] หมดเขตแล้ว left

  Please prepare python program that will use SurveyMonkey API () to export all surveys and responses in CSV programm. For each survey please create separate CSV file with answers, sample file attached. Tech details: * UTF8 character encoding * expected number of surveys ~1000 * python version: 3 or later Finished project should be licensed on GPL3 or BSD license.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a logo - 20/10/2022 20:10 EDT หมดเขตแล้ว left

  I need a logo for a beauty school using 3 letters "BSD", one color (black). The preferred shape of the logo is round or rounded square

  $60 (Avg Bid)
  การันตี
  https://www.apple.com/fr/macos/monterey/ -- 3 หมดเขตแล้ว left

  ...workstation (client) version and offers streamlined access to crucial network services like email Transport Server, Samba software, Lightweight Directory Access Protocol server, and Domain Name System. Additionally, there are many authorisation types. Two key components make up macOS: The Darwin core was created by Apple in collaboration with the independent developer community and is based on the BSD source code and the Mach microkernel....

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  https://www.apple.com/fr/macos/monterey/ -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...workstation (client) version and offers streamlined access to crucial network services like email Transport Server, Samba software, Lightweight Directory Access Protocol server, and Domain Name System. Additionally, there are many authorisation types. Two key components make up macOS: The Darwin core was created by Apple in collaboration with the independent developer community and is based on the BSD source code and the Mach microkernel....

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  https://www.apple.com/fr/macos/monterey/ หมดเขตแล้ว left

  ...workstation (client) version and offers streamlined access to crucial network services like email Transport Server, Samba software, Lightweight Directory Access Protocol server, and Domain Name System. Additionally, there are many authorisation types. Two key components make up macOS: The Darwin core was created by Apple in collaboration with the independent developer community and is based on the BSD source code and the Mach microkernel....

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Add support for additional platform -- 2 หมดเขตแล้ว left

  We are looking for someone(several) who can modify a lightweight GUI library. It is written in C and you can use XML together with CSS to describe interface, structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library together with FreeBSD. We have modified the c...lightweight GUI library. It is written in C and you can use XML together with CSS to describe interface, structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library together with FreeBSD. We have modified the code so that mouse, keyboard and multi-threading works under the BSD platform. But we wish to get help to successfully integrate the X11 part of the code to support FreeBSD. The code base has several other flaws but the short therm goal is to make the GUI library function...

  $19 - $37 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $19 - $37 / hr
  9 คำเสนอราคา
  Add support for additional platform หมดเขตแล้ว left

  We are looking for someone(several) who can modify a lightweight GUI library. It is written in C and you can use XML together with CSS to describe interface, structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library together with FreeBSD. We have modified the code s...lightweight GUI library. It is written in C and you can use XML together with CSS to describe interface, structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library together with FreeBSD. We have modified the code so that mouse, keyboard and multi-threading works under the BSD platform. But we wish to get help to successfully integrate the X11 part of the code to support FreeBSD. The code base has several other flaws but the short therm goal is to make the GUI library functiona...

  $12 - $19 / hr
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $12 - $19 / hr
  5 คำเสนอราคา
  GUI library. หมดเขตแล้ว left

  Hi Redouane, I noticed your profile and would like to offer you my project. Do you have time and knowledge to help us to port a smaller GUI library? It is written in C and allows you to use XML together with CSS to describe interface structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library on FreeBSD. ...I noticed your profile and would like to offer you my project. Do you have time and knowledge to help us to port a smaller GUI library? It is written in C and allows you to use XML together with CSS to describe interface structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library on FreeBSD. We have modified the code so that mice, keyboard and multi-threading works under the BSD platform. But the biggest problem is to implement support for...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  GUI library written in C หมดเขตแล้ว left

  Hi Niels T., I noticed your profile and would like to offer you my project. Do you have time and knowledge to help us to port a smaller GUI library? It is written in C to 100% and you can use XML together with CSS to describe interface structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library together...your profile and would like to offer you my project. Do you have time and knowledge to help us to port a smaller GUI library? It is written in C to 100% and you can use XML together with CSS to describe interface structure and style. It originated from Linux but we wish to use this library together with FreeBSD. We have modified the code so that mice, keyboard and multi-threading works under the BSD platform. But the biggest problem is to implement support for...

  $100 - $100 / hr
  $100 - $100 / hr
  0 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก NDA

  ...mask is shown as applied in ) - : an RGB image - : the expected result Please note that the module is not expected to load images from disk but to receive images as or variables as described above. Compatibility --------------------- The module has to be compatible with Python 3.8+, should depend only on public domain software (licensed under BSD, Apache 2.0 or similar) and should work on Linux (Ubuntu Server). The module must not depend on Gimp, QT5, GTK or any other similar software/libraries. You can share a dependences list so we can check all elements are compliant with our requirements. Result ---------- As said above, the expected result is a fully compliant PSD file. If required, detailed PSD specifications can be found here: https://www

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm asking for a client-server hangman game with the specifications listed below, written in C/C++ with the use of BSD Sockets. You can start from scratch, but I already have a program that just needs some slight improvements. You would just have to change the scoring system/some basic rules according to the specification, fix the category to make it displayed next to the word instead of being a part of it, make the results of other players visible during the play, and maybe add a basic visual representation of a hangman. If possible, multiple rooms should be added as well, but first, focus on the other changes regarding just one room. This might take a bit more time, and I'd like to have it rather soon. You can find the current program attached in a zip file, I think the...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Client-Server Hangman game using BSD sockets หมดเขตแล้ว left

  The specification is attached below. The GUI doesn't have to look great. Keep it simple. In general, the program doesn't have to be perfect (worst case some requirements can be omitted) but should be done in a week, preferably a few days. When done, please also attach instructions on how to compile and use it, with the required installations. Preferably, it shouldn't be too complicated and consist of too many files, as far as it's possible.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hi, I need a multicore software which can press a button on a website many times. The button just says "here" and I need a software which can do this multiple times at the same time in parallel. I have multiple URLs so I would like the ability to specify the URL when I run the software. It must also be able to support...proxies at the same time with Proxy authentication. I want the software to be able to run the process at least 100 times in parallel but 1000 or 10000 would be preferable. I want the browser to be headless or not needed and I would prefer the software in general was CLI, but latter is not required. It can be written in Any Language or tech but it must run on Linux and preferably other UNIXs like BSD. I also would need the source code. I tried UI vision but...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  It will be exciting, we will change the world by making world-class inbound marketing (Social media Marketing) available to entrepreneurs, SOHO, SMB and non-profits, our success criteria will be closing the income gap. I pay on time and in full via Freelancer. You will estimate about 1 sprints worth of progress, and I will pay you per sprint. We will have regular video scrum-style ...be a long-term relationship potentially spanning years, and will use normal hiring due diligence to select the best candidates, including resume screening, english proficiency check. I retain the Intellectual Property rights to work produced (code, design etc) (work for hire) and code must be free from Open-source with restrictive licensing (No copyleft, NO GLP etc... while MIT, AT&T Apache, BSD...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  grafical flowchart editor หมดเขตแล้ว left

  I need a HTML / Java Script based FlowChart editor. Left of the scren: objects that can be placed via drag and drop to the panel on the right side of the screen The objects need to habe one or many object values. The object placed on the panel need to be connectable via a line (1:1, 1:N, N:1 combinations) The created flow charst must be exportable als xml or json file via a export bu...(1:1, 1:N, N:1 combinations) The created flow charst must be exportable als xml or json file via a export button. The exported file needs to have all objects, their member values and the relations between the objects right click on one of the placed objects need to popup a menut where i can edit a list of key valkue pairs use of libraries is allow, but just commercial open source (apache, MIT, BSD...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  FreeBSD 5.4 restarts หมดเขตแล้ว left

  Hi. My name is Elias. I have a free BSD 5.4. The problem is that it restarts to twenty or ten sometimes and every day without my intervention. But starts up not easily. Can you help me?

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Reference an open source license when using a Jar หมดเขตแล้ว left

  I need a quick zoom call with someone to get guidance on how to reference open source licenses when using a java library in a commerical product. This is the library is: As the website specifies, it is dual licensed under the Apache 2 and New BSD License. The library will be used as delivered without any modifications to the source code.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  MODEL 1 HARI Christmas Photoshoot - Orang Tua & Anak หมดเขตแล้ว left

  Christmas Photoshoot untuk Produk Kue Kering tanggal 30 November di BSD, Tangerang Dibutuhkan: Orang Tua (1 Perempuan, 1 Laki) - 25-30th - Asian / Chinese Anak (1 Laki / Perempuan) - 4-6th - Asian / Chinese

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Electronic Schematics consist of Building Blocks that consist of a number of components. This application allows the user to define bounding boxes on a PDF schematic to indicate what components on the schematic belong to ...user to define bounding boxes on a PDF schematic to indicate what components on the schematic belong to a certain building block and cross references the components inside the bounding box with a Bill of Materials (BoM). The application is a Windows Desktop App with a modern, good looking GUI that loads and displays PDF Schematics and a CSV BoM The libraries used for this application need to be BSD or MIT or another license type that does not require publishing of the code. The work has to be your own, original work. See example input files and PDF for more de...

  $650 (Avg Bid)
  NDA
  $650 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Convert Python encryption module to Java หมดเขตแล้ว left

  I've got an encryption module used in a system I can't change. The module does ...by quick search) We're working on a Java service to communicate with these, so I would need a compatible implementation in Java. Attached is a Python code that contains the code. I need the encrypt_message() and decrypt_message() that are fully compatible with these, so a few unit tests with different message lengths are needed. Delivery scope: 1. Compatible Java code in a class or two (may use BSD/MIT/Apache licensed code, as long as no large external dependencies are needed). 2. Unit tests with 1, 4, 8, 64 byte payloads for both Python and Java (create encrypted message with Python code and use those in Java unit tests). To filter necessary expertise and autobidding bots: what is PC...

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Custom control: A bar with multiple colored blocks หมดเขตแล้ว left

  Implement in Delphi 10.4 or compatible, a custom visual control called TPTZColorBar. Please see the attached screenshot as it could look like in an application. The color bar is used to hold between 0 and 10 elements or blocks. Each block has its own color, border color, focus color and focus border color. In a normal state, each block is...any design-time edit functionality. In design-time, the TPTZColorBar can simply draw empty. As a part of the project, please include a sample project and its compiled version, that shows a form with the TPTZColorBar visible the same way as in the included screenshot. The solution cannot be based to FML or any third party controls or component packs. You can use any third party code, if it is BSD style licensed and you include everything with ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Custom control: a multi colored progress bar หมดเขตแล้ว left

  Implement in Delphi 10.4 or compatible, a custom visual control called TPTZProgressBar that is to be used similarly as TProgressBar in a VCL application. Simply put, the multi colored progress bar shall look like the progress bar in Firefox browser's mobile version. For reference, attached are two screenshots showing the Firefox mo...progress bar needs to work only in a horizontal mode (i.e. no need to have a vertical support). Naturally, the control must work smoothly, flicker free and support any height of the control but normally it will be used as a few pixel in height thin line sort of progress bar. The solution cannot be based to FML or any third party controls or component packs. You can use any third party code, if it is BSD style licensed and you include everything ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Mobile Operating system under BSD Platform หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop Mobile Operating system under BSD Platform me.

  $6134 - $12267
  $6134 - $12267
  0 คำเสนอราคา
  BSD DEVELOPERS หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop Mobile Operating System under BSD for me.

  $2760 (Avg Bid)
  $2760 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  i need graphic designer amd copy writer หมดเขตแล้ว left

  dibutuhkan freelancer utk design grafis, copy writer, sosmed planner. fasilitas: tempat tinggal di BSD, gaji bulanan

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  * W projekcie należy wykorzystać dwa różne narzędzia: - Interface gniazd BSD (język C) - Interface obiektowy (Java, C♯, C++ — np. biblioteka Qt). * Jednym z elementów musi być przesyłanie większej ilości danych (np. zadanego przez użytkownika pliku). * Co najmniej jedna strona połączenia musi obsługiwać wiele klientów (lub serwerów) jednocześnie. * Co najmniej jedna strona musi zawierać elementy interaktywności (tzn. sterowanie aplikacją podczas wykonania).

  $8 - $31
  $8 - $31
  0 คำเสนอราคา

  My Apple MacBook and 2 iPhones are both succumbing to external management. I believe I have managed to trace this back to the sbin folder which has a number of terminal commands that seem equally dubious. They seem to function on GNLv3, Apache 2.0, BSD and so forth- Linux open source files that I cannot remove from my Mac. Apple are incredibly unwilling to help as “their software cannot he hacked”, and the titanic too was labelled unsinkable. I have 2/3 key suspicions as to who is behnind the malicious, time wasting events that have spanned 2 months - without incurring me great financial loss at all. Very strange. My ISP says they’ve fixed it and 10 minutes later, it all starts again. It’s really becoming quite the drag. Assistance would be greatly apprec...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  privat guru ngaji mulai dari iqro' sampai al quran หมดเขตแล้ว left

  assalamualaiku. .. saya sahlan saya berpengalaman sebagai guru TPA sewaktu masih smk .. saya lulusan pondok pesantren di pacitan dan sekarang saya bekerja di jakarta tinggal di bsd tangsel .. saya mampu mengajar anak anak anda atau anda sendiri yg belum bisa membaca alquran mulai dari 0. mungkin anda malu untuk belajar kenapa tidak privat saja dengan saya.. inshallah Akan saya bimbing untuk belajar membaca alquran sampai bisa. yang terpenting saya bisa mengajar alquran.. agar saya bermanfaat..

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Sales Sabun Cleaner หมดเขตแล้ว left

  Kami dari perusahaan cleaner baru di area BSD, saat ini kami baru merintis dan kami sedang mencari sales untuk fokus kepada penjualan produk kami. Kualifikasi salesnya : 1. Fokus pada target 2. Memberikan edukasi ke masyarakat soal cleaner 3. Gerak cepat dan tidak banyak omong. Silakan hubungi kami di 081214812577

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน bsd ชั้นนำ