ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,575 build exe file source code linux งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  import/add .cfg file into .exe หมดเขตแล้ว left

  I want to hook .cfg file with 2 parameters in .exe file. I got also VMProtect and i can make it with Bundle option, but then my .exe file working more slowly, so my idea is if it's possible the file to be attached with ollydbg, then we are done.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a very small MSI/EXE windows installer application. Would need to add a validation module on top of it. Something like a softwares license check. This is just to check the existing TEXT string from our webfiles via URL POST request. If it match, then it will continue to install

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  WIX Installer EXE recover project หมดเขตแล้ว left

  i have a WIX installer exe and i need to get back the project

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  need support in my exe หมดเขตแล้ว left

  need support in my exe file , please help me

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Want to hack a Windows game exe in order to change some capabilities currently not available. - Add a control to the player so it can move around the weapon cameras and lock the desired target (currently automated) - Add a keyboard entry that activates a green filter to simulate Night Vision Googles. - Add a keyboard entry that refuels the aircraft

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We look for a computer programmer specialised in Data Encryption and Security to write a code for us to insert in our source code of programs in dll and exe format to encrypt our program file and restrict any third party access to the program file we coded. Please contact: Technowave LLC

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  When the dll is not attached to the game, FPS is 130, When the dll is attached, FPS becomes 30 and the game lags graphically. I need someone who knows "OSHGui" and know how to fix it. please don't apply if you have no idea what i'm talking about.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Run WIN EXE program from some PHP page หมดเขตแล้ว left

  I need a solution, where u have simple php page with one button located in cloud and when that button pressed it runs local .exe program on WIN desktop.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Exe to Source Code หมดเขตแล้ว left

  I have an exe file with no source code. It is a ransomware file. I need someone who knows how to convert the exe into editable source code and then for it to be converted back into an exe file.

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  .net exe protection หมดเขตแล้ว left

  hi i need protect my exe project (.net) 2.0 need to some one tell me best software for this and taring remotely to how used thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Eazy EXE edit หมดเขตแล้ว left

  This project consists of taking a compiled EXT file do you compiling it removing a few lines of code in recompiling the EXT file. We do not have the source code. However, we have a very tight deadline. The program was originally written and visual fox pro. We will pay quite a bit more if they can be ported over to Mac

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Troubleshoot a windows crawler (exe) หมดเขตแล้ว left

  I need to fix my crawler as whenever i run the program now, it gives a .Net framework error message. "Unhandled exception has occurred in your application......." I have attached a screenshot of the error and a dump of the details. 1) The program is a webscraper of a website 2) After it scrapes the data, it updates to an evernote account using developer token. Prefer those who have wor...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have developed a small business specific l...would be more secure and easy to install. All code is working perfectly in the xlsm and xlam files, all that is needed is someone who can package these on an as needed basis...basically, a price for taking our xlsm and xlam file sets and integrating them into a COM DLL and an [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] installation file.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  convert android java player to exe player หมดเขตแล้ว left

  i have a android player . need to convert as exe

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  exe application for encryption หมดเขตแล้ว left

  i have a encryption written in java for a android player. i want a exe application to encrypt the files using that encryption

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  convert jar file to .exe หมดเขตแล้ว left

  I have a jar file that needs to be converted to .exe

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build an Executable (exe.) to scrape some data หมดเขตแล้ว left

  I would like a scarping script compiled into an exe. program that will scrape some data and produce a excel CSV file with all the information. The site location is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please see the attachment for an example ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) of how I would like this done. The example is the first eight entries from the last time I had this done

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Chciałbym zlecić wykonanie aplikacjiji EXE 32/64bit na systemy windows: Microsoft Windows Server 2003 SE Microsoft Windows Server 2012 R2 SE Microsoft Windows Server 2016 która będzie monitorować jedną tablę w bazie dancyh Microsoft SQL Server 2012 Sandard i w chwili pojawienia się nowego rekordu, będzie wysyłać dane dzewnętrznegogo serwisu przez API

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Change the title of the main window of an .exe file หมดเขตแล้ว left

  English ------------------------------------------------------ I have an .exe file and I want to change the title of the main window. I do not know the programming language of this software. No source files available. See attach files.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Put my instagram exe. C# app onto a server 24/7 หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have an instagram program on windows exe and I would need somebody to put it on a server and have it run 24/7 and make a web app/interface where this program can be managed.

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Write me a .exe program - I already have an example from github u need to take this project and adapt it and make better and complete for me -

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  VB6 Code to Change .exe folder name and pointers หมดเขตแล้ว left

  I need some VB6 code to change the folder name where it resides, PLUS change the folder name for the desktop icon, programs list pointer, and any pointers to the User folder for data files in Win 7 and Win 10. Say the current folder name and path is C:Program Files(x86)OldFolder. I want the app in OldFolder to change the name to C:Program Files(x86)NewFolder

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Put my instagram exe C# app onto a server 24/7 หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have an instagram program on windows exe and I would need somebody to put it on a server and have it run 24/7 and make a web app/interface where this program can be managed.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Exe Bridge for best trader หมดเขตแล้ว left

  Need to develop a bridge for nest trader to place and receive orders and related info from nest to applucation

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Make my android cell phone can install EXE file -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Make my android cell phone can install EXE file

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Make my android cell phone can install EXE file หมดเขตแล้ว left

  Make my android cell phone can install EXE file

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Want to Add New Feature to Existing Exe (C#). หมดเขตแล้ว left

  ...Realtime Data (This can be done with our existing code.). 2. Usb Disabled 3. File Trasfer Blocking 4. Domain(Website) blocking. 5. Alarms Section. 6. Should Not see in Add/Remove Program 7. Should Be Not Terminateable From Taskbar or If not Teminatable then should reluanch itself. We will provide the source code to continue the work further. Condition. 1

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Build me a Desktop (.exe) software that works in Windows 10+ This is kind of like a robot/automated filled systems that re-run ads. Please contact for more details.

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  need windows mse or exe developer หมดเขตแล้ว left

  need windows mse or exe developer

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  I need to create an exe from existing py code หมดเขตแล้ว left

  I need to create an exe from existing py code to be able to run the program even if python is not installed on the host computer. The program utilizes the pandas module which would have to be included also.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  .exe Program Design Changes หมดเขตแล้ว left

  We have our own Price Calculator Program, it is over 10 years old and we wanna a new Style for it.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Failed to register VB Script DLL regsvr32.exe หมดเขตแล้ว left

  i have problem with my outlook. it seems very easy but i dont want make something wrong Failed to register VB Script DLL .. its says Reinstall or run Regsvr32,exe [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to self register.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I would like this software to be developed for Windows using .NET.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Change skin of .exe program หมดเขตแล้ว left

  We have .exe program need to change skin (design) From pic 1 to pic 2

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Compile Source from .sln file and send me desktop .exe I get compile errors when I open .sln in visual studio 2015, I think you need newest version URL to source: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Looking for someone to do this right away for me

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  exe file หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows/Mac..have cloud version of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] desktop version

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Crack an EXE file for a program written in phyton หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need a professional to crack an EXE file for a program written in Phyton. Note: This is noting illegal, I have payed and therefore I am authorized to use the program. The problem is the following - the program connects to the Internet to verify the registration code is valid and starts only after the response from the remote server is

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...manufacturing Management Software(.exe) with bar code scanning. I have Wrist Watch manufacturing company. In manufacturing each Watch model contain unique Watch model so I want in software when one model(one model contain many number of pies) comes for manufacturing then it will be total recorded by software with bar code scanning and when one model manufacturing

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Create me a .exe program หมดเขตแล้ว left

  Create me a .exe program pearl, php , java ...

  $487 (Avg Bid)
  $487 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  I want to make EXE File หมดเขตแล้ว left

  I had created my project in Visual studio 2017, in which i had integrated python code . but after making exe and python file not showing or computing the desired result. my python code is running via command prompt. kindly resolve this issue. Visual studio 2017 Python 3.6.5

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  I want to edit trading platform application (exe) หมดเขตแล้ว left

  i downloaded a trading platform that i want to it to be modified to work for my online platform and database showing real market

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  looking for someone who will help me with my project, i have a software and looking to rebuild it in a nicer easy way, looking to make it smarter!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...compile my python script no problem, using pyinstaller. The issue i'm having, when I run the exe, it's unable to find the python files I call in popen(). I want to bundle those to my exe, and not have them floating around in the directory (trying to hide the source if possible). Any help is appreciated, my budget is pretty slim because it's probably just

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล