ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,802 build exe source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build it in Golang and React js.I prefer to use Mongodb for it. The project is a full C.R.U.D AND MODULAR API.

  $561 (Avg Bid)
  $561 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  conversion of exe to UWP หมดเขตแล้ว left

  I already have a design for it, I just need it to be built.

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Help me compile a ccp to .exe file หมดเขตแล้ว left

  help me compile a ccp file fast to .exe file

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Ida Pro Windows exe review error fix หมดเขตแล้ว left

  I have a sowtware the one I lost the source and need to edit a litle funcion with Ida Pro or similar, here will post a photo of the error

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  JavaScript Program Exe หมดเขตแล้ว left

  Program a javascript experiment to reach certain requirements.

  $123 (Avg Bid)
  $123 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  I need promote my .exe file หมดเขตแล้ว left

  I need promote my exe file. Only for site owners with download traffic! I need 50 - 100 unique installations my .exe file. ( pc must have netframework 4+ version )

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Need Someone To Help me With My .exe file Installs หมดเขตแล้ว left

  I have a software and i am looking for some publisher to help me with install.

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  crack code for a EXE and a image on a rasp pi หมดเขตแล้ว left

  Hi i got made a image on a rasp pi to control and old system and a EXE program to view it on a pc and input and view setting I didnt get the soucre code for it before the company let under can anyone help me and is there a way to get into it so we can mod it to my new system

  $177 (Avg Bid)
  $177 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  New Cryptocurrency and Blockchain by using different both POW and POS Algorithm , Crypto Wallet Application, Cryptocurrency Exchange Platform (website, wallets, smartphone apps), create a ICO website And Web Based Cryptocurrency Miner

  $1652 (Avg Bid)
  $1652 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  $1106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Convert a .exe windows program to .dmg mac หมดเขตแล้ว left

  HAPPY 2018! We need someone to convert our .exe program to .dmg so that it can also be compatible with mac. Look forward to working with you :)

  $283 (Avg Bid)
  $283 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Convert .exe windows program to .dmg mac หมดเขตแล้ว left

  HAPPY 2018! We need someone to convert our .exe program to .dmg so that it can also be compatible with mac. Look forward to working with you :)

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  My Developer is already completed this project but that exe is deleting records one by one from the O365 sharepoint list and then inserting data record by records which takes too much time to sync if i have 50000 records in my list. If you can develop a method to delete all list items in one go and dump my excel items then bid here... otherwise not

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  I have a project in which i want a exe file installed in my server to see on my webpage. The GUI of the exe file should be shown on all browsers. all the people around the globe can access. The users can do operations in that exe file. It is basically nothing but embedding exe file into website.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  build program .exe file and when i open the program thats show loading scren than showing text say "PUBG Cheat is activated, Start the game".. NEED IT ASAP!

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  $14 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Reflector EXE หมดเขตแล้ว left

  Hi i need to inject a form into a exe it written in vb.net . the current exe have a button so i want when hit the button it will show the form that was injected. i attached a exe with a button that you can use as a example. if show demo and work you be award right away at your cost budget 15$

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  an executable VB .NET program updates some figures in it, every second or every third second. Need to connect that program to excel so that all those figures update simultaneously in an excel spreadsheet. Attaching the (executable) .net VB file snapshot. Now whatever this program updates, I just need to have that reflected in an excel spread sheet. Simple!

  $71 (Avg Bid)
  $71 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Exe Inject form หมดเขตแล้ว left

  Hi i need to inject a form into a exe it written in vb.net . the current exe have a button so i want when hit the button it will show the form that was injected. i attached a exe with a button that you can use as a example. if show demo and work you be award right away at your cost budget 15$

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Create a exe install file for windows and linux หมดเขตแล้ว left

  I need a working install file both for windows and linux

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  i have a java project i want some one who can see the program and write in .net framework 2.0 c# and convert it to exe. program is simple the function of the program is to read the data from the clipboard and check it on some conditions then if condition satifies change the text on the clipboard.

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Make me an application (.exe) -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Make me an app for photo editing (very simple).

  $165 (Avg Bid)
  $165 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Extract maps from an .exe หมดเขตแล้ว left

  I have a game .exe that a person I knew earlier managed to open in Blender and view the graphical models and textures of the various maps and weapons that can be found in that game. I do not know how this can be done, so I am asking if there is anyone here that does know. Thank you!

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Convert source file to .exe file หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. I have a open source files of C+ which I want to be compiled to .exe format which can be used in windows 10 machine.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Make me an application (.exe) หมดเขตแล้ว left

  Make me an app for photo editing (very simple).

  $179 (Avg Bid)
  $179 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  Hello guys, i have an .exe file which is coded in C# (according to PeID). But i'm not 100% sure it's C#. I need someone to decompile it for me and give me the raw source code, so i can change some things of it. Thanks!

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Need someone to decompile/reverse engineer an exe c# หมดเขตแล้ว left

  Hello guys, i have an .exe file which is coded in C# (according to PeID). But i'm not 100% sure it's C#. I need someone to decompile it for me and give me the raw source code, so i can change some things of it. Thanks!

  $218 (Avg Bid)
  $218 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  $129 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  need exe file -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have made a project in visual studio, need an exe file .

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  There is an .exe game that when you launch it, you have several rooms to choose from, each of them can hold a dozen players. The servers worked a few months ago, but they have shut down and now it's impossible to enter any of the rooms and meet up with people. I am wondering if there is a way to set up your own server, and then change the .exe so that it

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  $420 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Decompile an ancient game (.exe) หมดเขตแล้ว left

  ...was contemplating shutting down, they made the game available as an .exe for people to download. I have downloaded the game, but it won't work, not for me or anyone else. There are some people in the community that believe they can re-make the game if they can see the source code, but the issue is, none of us know how to decompile the game. PEiD says

  $182 (Avg Bid)
  $182 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Which tools would be good for need of source and version control. Technology used language : C# IDE : Visual studion developer express edition. Database : mysql Team of 3 developers working from home and requiring to push code and .exe on one machine. Each developer is working on different project and has different production setup path

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Create EXE c# Visual Studio Inno Setup หมดเขตแล้ว left

  To create an EXE with inno Setup with of a c# visual studio project

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  run an exe file with the help of adobe javascript หมดเขตแล้ว left

  I have a action series in adobe acrobat dc. it give me the possibility to execute a javascript. I want to use that javascript to run an existing exe-file.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Decompilation an exe application หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an expert who are able to decompilation/disassembler exe file. If you are familir using IDA pro/ollydbg using JNZ,JMP etc commands you are welcome to bid this project. Create a patch or hack it or recompile it for my personal use.

  $195 (Avg Bid)
  $195 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  unpack the exe file by winlicense 2.x หมดเขตแล้ว left

  File was packed using WinLicense / Themida We need someone who could unpack the file Criteria for successful completion of the project are: The program must be with the code readable in IDA the file is here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $228 (Avg Bid)
  $228 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  $42 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  file file file .exe หมดเขตแล้ว left

  hi Klara i have a file .exe and i need to crack it beacuse i not have the password and user id its p

  $9 (Avg Bid)
  $9 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  EXE shoes หมดเขตแล้ว left

  Am nevoie de un nou site web Proiectează-l și construiește-l Magazin online Magazin online de încălțăminte Exista deja experienta de 20 ani Produsele sunt din piele si materiale sintetice precum piele ecologică

  $474 (Avg Bid)
  $474 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  VB.Net Send text from one exe to another หมดเขตแล้ว left

  Need a vb.net app to send some text to another software but i do not have the source code to the other software just i know the textbox name in the other software.

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  $283 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  i need program to convert cpp code to exe program หมดเขตแล้ว left

  i need program to convert cpp code to exe program

  $136 (Avg Bid)
  $136 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  Requirements: 1- Scrap messages with 4 exe files for 4 dynamic web sites, each file send message separately and instant to text file. 2- Forward all messages from the text file to console application that outputs messages to windows console (standard output, STDOUT). 3- Source code and install description for project

  $71 (Avg Bid)
  $71 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  I created an exe file using pyinstaller. Do you know how to protect code from reverse engineering? Do you know how to use Nuitka for that?

  $361 (Avg Bid)
  $361 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล