ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 building designer งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  electrical designer หมดเขตแล้ว left

  การออกแบบระบบไฟฟ้า เขียนแบบ เซ็นแบบ และการออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า การประมานราคาระบบไฟฟ้า

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  jewelry designer หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบเครื่องประดับ ข้อมือ,แหวน,สร้อย เป็นต้น มีไอเดียดี มีสไตล์ที่ชัดเจน ออกแบบมากกว่า 50ชิ้น สามารถวาดมือ และใช้โปรแกรมได้

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  พัฒนางาน front end design ในรูปแบบ HTML CSS และ Javascript ซึ่งจะนำไปใช้ต่อกับ 2 เว็บไซต์ ได้แก่ และ ซึ่งเคยจ้าง designer เขียนโค้ดไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่สมบูรณ์ ลองดูในลิงค์ Google Drive ในไฟล์แนบของแต่ละโปรเจ็ค ขอบเขตงานอยู่ในไฟล์แนบ แบ่งงานเป็น 3 โปรเจ็ค เลือกทำ 1 โปรเจ็คที่คิดว่าถนัดที่สุด ขอให้เสนอราคาและระยะเวลาในการพัฒนาของโปรเจ็คที่ต้องการทำครับ สนใจแอดไลน์มาที่ Line id: paramathone

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ตามหา UX Designer สำหรับร่วมพัฒนาแอพริเคชั่นบน iPhone เป็นเวลา 1-2 เดือน เน้นหนักทางด้านการออกแบบ User experience เข้าใจระบบการทำเทสกับยูสเซอร์ สามารถทำเต็มเวลา ออกไปทำเทสสม่ำเสมอจนวัดผลได้จริง รับผิดชอบงานจนกระทั่ง วัดผลได้เป็นรูปเป็นร่าง มีค่าใช้จ่ายให้ 30k-40k คะ

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  AppDever (แอพดีเว่อร์) ในเครือบริษัท As Your Mind เปิดรับสมัคร 1. iOS Programmer 1 ตำแหน่ง FullTime - Objective-C เป็นหลักครับ - ถ้าได้ Swift หรือ Android ด้วยก็จะดีครับ เงินเดือนประมาณ 18 - 27k 2. Graphic Designer 1 ตำแหน่ง FullTime - เน้นออกแบบ UX/UI Mobile Application / Website / Icon และ Logo - ถ้าใช้ Sketch ด้วยจะดีมากครับ เราเป็น Startup มีงาน Mobile app / Web app ทั้งจากลูกค้าและ Product ของตัวเองหลายตัว อยากได้ทีมงานไฟแรง ยังไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้ชอบและสนุกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ ทำงานเป็นกันเอง ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์กันและกัน และพร้อมที่จะโตไปด้วยกัน ตอนนี้มี ออฟฟิสอยู่ 3 ที่คือ 1. ลาดพร้าว 136 เกือบติดถนนใหญ่เดินทางสะดวก ใกล้ themall และ makro บางกะปิ 2. ลาดพร้าว 101 ใกล้ Lotus 3. รัชดาซอย 3 ใกล้ MRT พระราม 9 / ฟอร์จูนรัชดา / เซ็นทรัลพระรา...

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Social Networking Mobile App UI Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented UI designer who can create an engaging and user-friendly interface for a social networking mobile app that is set to be launched on both iOS and Android platforms. Key Points: - The primary goal of the app is social networking, so the design should be conducive to communication, content sharing, and community building. - The UI should be optimized for mobile devices, ensuring seamless and intuitive user experience on both iOS and Android platforms. - A clean, modern, and visually appealing design is essential to attract and retain users. - The designer should be able to incorporate social networking-specific features such as chat interfaces, profile views, news feeds, notifications, etc. - Experience with designing for both iOS and Andr...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Interior Designer Needed for living room 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled interior designer to create a modern-classic fusion design for my living room, The successful candidate will be responsible for arranging furniture and lighting. They should also provide a rendered visualization of the proposed spaces. Key Responsibilities: - Design a fusion of modern and classic for the living room. - Arrange furniture and lighting effectively in each space. - Provide a rendered visualization of the proposed designs. The ideal candidate should have: - Proven experience in interior design. - A strong portfolio that demonstrates a fusion of modern and classic styles. - Proficiency in designing living spaces with light color schemes. - Excellent communication skills to understand and incorporate my preferences. - Ability to deliver high...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  As the project lead, I'm seeking a skilled video editor to take raw drone footage from our construction site and transform it into something visually stunning. Your job will entail: - Color correcting the footage to transport viewers to our site at its best. - Object removal for clarity and focus on the building process. - Adding suitable text and graphics to enhance our narrative. - Condensing the raw footage and edits into a tight, impactful 1-2 minute video format. Ideally, you'll have a sense of cinematic flair to create not just an informative video, but a compelling experience. Experience with drone footage and familiarity with architecture or constructions sites could be useful. Our end goal is to reflect the ambition of our project by making a powerful visual i...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert in Autodesk Fusion 360 to create a 3D architectural visualization of a residential building. Key expectations include: - Developing the basic geometry and layout. - Accurately capturing architectural specifics. Ideal candidates should have: - Proficient skills in 3D modeling with Fusion 360. - Prior experience in architectural visualizations, particularly residential. - Ability to interpret and implement basic architectural layout. - Attention to detail and accuracy in the modeling process. Please note, no furniture, fixtures, textures or material details are required for this project.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled Wix web designer to help me bring my unique design concept to life. - Your main responsibility will be to translate my vision into a visually appealing and functional website. - I am looking for a clean, modern, and user-friendly design, so experience with creating similar websites is a big plus. - While I don't have a specific list of features in mind, you will be expected to provide advice on what features would complement my design, and implement them accordingly. You should have a solid understanding of Wix's capabilities and be able to create a professional, responsive website that suits my specific needs. You will need to be able to work collaboratively with me to ensure the end product is exactly what I'm looking for.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Fashion Designer Needed - Immediate Start 23 ชั่วโมง left

  I'm looking for a talented fashion designer to help me bring my ideas to life. The specific details of the project are: - Looking for someone who is based in Bengaluru, India - I'm primarily looking for someone who specializes in adult casual, formal, western style clothing designs for men and women. - The ideal candidate should understand the current trends in the market and be able to create unique, stylish, appealing designs, and showcasing your creative side. - You'll be designing full sets of clothing, including tops, bottoms, dresses, co-ords, men shirts, etc. - Immediate start. The perfect candidate for this job would have a keen eye for style and a strong understanding of the adult casual clothing market. It's also crucial that you can work with me to...

  $450 - $900
  แนะนำ เร่งด่วน NDA
  $450 - $900
  0 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking a skilled 3D designer to create a range of decorative steel designs for residential use. The ideal candidate should be able to produce a range of abstract style sculptures, fences, and decorative wall lights. Key Responsibilities - Design abstract style 3D sculptures - Develop abstract style 3D fences - Create abstract style 3D decorative wall lights Ideal Skills & Experience - Proficiency in 3D design software - Experience in creating abstract art - Knowledge of steel material and its properties - Previous experience in designing residential steel art - Ability to balance creativity with functionality - Strong understanding of design principles and aesthetics These designs will be used in a residential setting, so an eye for detail and a creative f...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...and Continuous Deployment (CI/CD) using GitHub Actions, set up logging for each service, and configure an HTTPS domain for our web application hosted on Google Cloud Platform (GCP). The ideal candidate should have extensive experience with GCP, CI/CD pipelines, and HTTPS configuration. Scope of Work: 1. CI/CD Implementation: - Set up a CI/CD pipeline using GitHub Actions for automated testing, building, and deployment of both frontend and backend applications. - Integrate the pipeline with our GCP infrastructure, including Compute Engine, Cloud SQL, and Cloud Storage. 2. Logging Setup: - Configure logging for all services: -- Frontend (Nginx, ): Log HTTP requests, errors, and application logs. -- Backend (Gunicorn, Django): Log application errors, access logs, and system logs...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...which he said was stronger than necessary, but he also said that it would need signing off. He said that whoever inspected would want to see that the pad stones or cap stones had steel reinforcement in them. Ordinarily this would be the man from the council. I want an independent engineer. I am naively thinking that I need a certificate to say that this is safe and that it complies with Building Regulations. The quote I have had was to do calculations based on my measurements, with the proviso that it was based on my measurements, that the engineer had not visited and was not commenting on any brick walls supporting the beam, or the foundations. I'm not convinced that would be worth anything. I want an engineer independent of the council because I have incurred thei...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As a clothing brand store, I'm looking to develop a digital storefront primarily dedicated to men's casual/streetwear clothing. I am seeking a team or individual with experience and a proven track record to help with this project. The task will entail: • Building an intuitive, user-friendly store layout • Implementing functionality for a size chart, color options, and customer reviews Ideal freelancer or team should have: • Experience in e-commerce website development • A clear understanding of user interface and user experience principles • Proficient in platforms such as Shopify, Magento, or WooCommerce • Knowledge of the fashion industry, especially men's casual/streetwear Your main task will be to turn my vision into a functional...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for SEO experts who can help our website in three specific areas. College/University Admissions - Increasing...website in three specific areas. College/University Admissions - Increasing organic traffic: We're aiming to boost the number of visitors who find our site through search engines. - Improving keyword rankings: We want to ensure our website ranks well for the keywords that are important to our target audience. - Enhancing the website authority: Building a strong online reputation is crucial for our site's performance. The ideal freelancer will have a strong background and proven experience in SEO. Please include your relevant experience in SEO in your application.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented web designer who can help me craft a vibrant and engaging website primed for a general audience. Key Responsibilities: - Crafting a visually impressive and user-friendly site that's appealing to the average web user - Ensuring the site is responsive and functions seamlessly on all devices - Implementing the preferred color scheme of bright and vibrant to create an energetic and positive impression on visitors Ideal Skills: - Proficiency in web design, with a strong portfolio of previous work - A keen eye for design, particularly in creating sites with a vibrant color scheme - Understanding of user experience (UX) principles to ensure a smooth and intuitive site navigation

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Creative Designer Needed for Catalog, Corporate Video, PDF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented designer who can help craft three key components for my company: a catalogue page, corporate video, and a portfolio PDF. These design materials are aimed at a business professional audience. Key Requirements: - Catalogue Page: The catalogue page should be engaging, visually appealing, and easy to understand. It is important that it has a creative and unique design, reflecting the essence of our business. - Corporate Video: The corporate video should be professionally produced, capturing the attention of our audience. It should be creative and unique, aligning with our brand's aesthetics and message. - Portfolio PDF: The portfolio PDF should be designed in a way that is both visually appealing and easy to navigate. It should creatively showcase ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am on a quest for an exceptional individual who can collaborate with me in writing a presentation about chaos enginee...will heavily emphasize on the practical aspects of chaos engineering and incident management. Focal themes would be implementing chaos engineering, simulating incidents, and strategies for mitigation. To ensure a successful project, you ideally should have: - Past experience and robust understanding of chaos engineering and incident management - Proficiency in educational writing and scenario-building - A talented hand for crafting engaging presentations - Sound knowledge about .Net and distributed monoliths would be a bonus. I look forward to cultivating a symbiotic relationship that would help me achieve my goals while equally contributing to your profession...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer who can create a comprehensive boat booking software. This solution should be able to handle both online and offline bookings, streamlining our operations and ensuring a seamless booking experience for our customers. Essential...software should be able to accept, process, and track payments in a secure manner. Experience in payment gateway integration is a plus. - Customer notification system: It should be capable of updating customers on booking status, payments, and upcoming trips. Experience with automated messaging systems and customer communication management is highly favorable. Applicants must have experience in building booking software, ideally for maritime or related industries. Understanding of both online and offline booking sys...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create an engaging e-commerce website that possesses the following features: - Product Search and Filtering: A strong, user-friendly search and filter system is crucial to help customers swiftly locate products of their interest. - Customer Reviews: A platform for customers to leave rev...For the payment options, we'll discuss this aspect later as I'm still considering the best choices for my customers. Hence, the web developer should have the ability to incorporate different payment options. Ideal candidates should have solid experience in e-commerce platforms, great attention to detail, and proficiency in current web technologies and trends. Proven experience, particularly in building similar e-commerce platforms, will be...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...project are listed in the attached project document. The design files are nearly finished, but some design work is likely needed: (ZAPTA)?type=design&node-id=5042-102&mode=design The website should be built using JavaScript. The right developer is diligent, detail-oriented, highly responsive, and has a strong background in building e-commerce platforms, particularly with multi-vendor functionality and integration with print-on-demand services, and have experience with Figma for design implementation. Additionally, proficiency in REST API integration is crucial for connecting with Gelato's services. () The developer should also come with suggestions and know what features and solutions are

  $4861 (Avg Bid)
  $4861 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer to design and establish a platform that connects volunteers with nursing homes. The features do include: - User profiles which will consist of the name, contact information, as well as skills and interests. - Search and filtering options that will make finding specific user profiles easier. - A user-friendly m...Administrators in charge of monitoring and managing the platform. The ideal freelancer for this project should have experience in web development with a focus on user interface design and backend functionality. Balancing the needs of multiple user roles, putting together a powerful search system, and establishing a secure messaging protocol are crucial aspects of this project. Prior experience in building similar platforms will be...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I require an advanced database to streamline church operations. It must include: - Member management: This involves recording personal details of each member, tracking attendance, and alloc...spouse and children. - Functionalities: Capacity to sort data based on each individual (organize by member). It should also capture other input fields like gender, age, membership status, notes, and whether they serve as workers or ministers. - Financial management: The platform should have capabilities for recording and tracking financial contributions. Ideal freelancers will have experience in building similar database systems, with a keen understanding of how to translate our church's requirements into a user-friendly, efficient system. Knowledge of member management systems will be...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a designer to create a modern and minimalistic standard-sized business card, with a double-sided design. Key Requirements: - Designing a standard-sized business card. - A modern and minimalistic style. - A double-sided layout, ensuring the design is cohesive on both sides. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software e.g. Adobe Illustrator, Photoshop. - Understanding of modern design trends. - Experience in creating business card designs. - Ability to deliver a visually appealing and professional result.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I'm looking for a machine learning expert to create a sentiment classification model for customer reviews. The main objective of this p...from customer reviews. - Sentiment Detail: The model should identify and categorize the sentiment of reviews into Positive, Negative, or Neutral. Ideally, you should have: - Proven experience in machine learning, particularly in sentiment analysis - A strong understanding of natural language processing and text analytics - Previous experience working with customer review data - A track record of building accurate and efficient classification models - Familiarity with platforms like Python, R, and relevant ML libraries If you have experience in similar projects, please share your previous work and let me know how you would approach this sp...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented fashion designer, specialized in creating captivating casual wear for adults. Your expertise should ideally extend to understanding modern trends, have substantial knowledge about fabric selection. Your designing skills will be utilized to craft comfortable and enticing attire for urban, adult population. Being able to materialize my vision into wearable art is key in this project, hence previous similar projects showcasing your aptitude would be beneficial. Your designs should also be adaptable to various seasons and occasions. Your innovative ideas are much valued here. This project will be an ongoing collaborative process, requiring effective communication, creativity and performance to deliver the best outcomes.

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...growth. An opportunity to be at the forefront of e-commerce innovation. How to Apply: Send your resume, cover letter, and any relevant portfolio links or project examples. Please include in your cover letter how you would approach this project and your experience with similar projects. Application Deadline: 30 May 2024 Join us in revolutionizing the e-commerce landscape. We look forward to building the future together!...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced C++ developer to create a simulation study focused on analyzing system performance. The freelancer should be proficient in: - C++ programming - Building simulation models - System performance analysis The end goal is to have a robust, accurate simulation that can analyze the performance of various systems. Prior experience in similar projects would be highly advantageous.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  More details: Is this project for business or personal use? For starting a new enterprise What information should successful freelancers include in their application? Detailed project proposals How soon do you need your project completed? Within a month

  $1065 (Avg Bid)
  $1065 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Handwritten/Manual Structural Engineering Calculations for concrete water tank and steel warehouse.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative professional to assist me in building a brand from scratch. The main aim of this project is to establish a unique brand identity that reflects trustworthiness, authenticity and a strong legal presence. Key Responsibilities: - Develop a brand that reflects the values of trustworthiness, authenticity and legal expertise - Understand the nuances and demands of the legal industry to create a brand that differentiates from competitors - Design a visual identity that resonates with the target audience Ideal Skills: - Proven experience in brand creation, particularly in legal or professional services - Understanding of branding principles and how they can be applied to convey trustworthiness, authenticity and legal acumen - Strong creative skills in designing...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Sportwear and Streetwear Clothing Designer Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a clothing designer specialized in sportswear and streetwear designs. the design need to be related to martial arts and training, using the company logo (Jiu jitsu, wrestling, mma, judo, kickboxing, weightlifting). My target market is young adults aged 18-35, so your designs should cater to their tastes and lifestyles. Skills required: - Expertise in men's clothing design - Proficiency in creating designs - Understanding of sports and martial art culture and preferences Ideal experience: - Experience in designing - Martial arts Knowledge - Previous work in the sector will be an advantage. Your responsibility will be to create cutting-edge, attractive designs that will resonate with this demographic and meet our brand's ethos. Please include relev...

  $1079 (Avg Bid)
  $1079 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced building engineer to help design a small 2 bedroom, modern, single-level weekend house that serves as a vacation retreat on Murray River SA near Morgan. - The ideal candidate should have a deep understanding of architectural design, particularly modern aesthetics. - Experience in designing vacation retreat homes will be highly preferred. I'll appreciate an engineer who can provide innovative, practical, and cost-effective solutions to ensure a comfortable and functional living space. Please showcase your portfolio while bidding. Looking forward to collaborating with you!

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to build a salon appointment aggregator platform. This innovative tool should streamline the booking process for salons, beauty parlors, and stylists. Key Features Required: - Calendar Integration: This platform must allow each salon to manage ...choices about the services they engage. - SMS Notifications: The platform should notify customers of their bookings via SMS. Client Data Collection: In addition to standard contact information, the system should also be capable of capturing client preferences, including: - Phone Number - Email Address - Preferred Stylist/Technician The ideal freelancer for this project is highly experienced in building aggregator platforms and appointment scheduling software. Familiarity with the beauty indus...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Windows C# Desktop App with Browser Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Windows compatible desktop application that has the capability to resolve Cloudflare's CAPTCHA. For this project, I prefer to have it built in C#. Key requirements: - The main functionality of the application should be browser automation, specifically for working with Cloudflare's CAPTCHA. Ideal skills and experie...application that has the capability to resolve Cloudflare's CAPTCHA. For this project, I prefer to have it built in C#. Key requirements: - The main functionality of the application should be browser automation, specifically for working with Cloudflare's CAPTCHA. Ideal skills and experience: - Expertise in C# programming. - Proficiency in desktop application development. - Prior experience in building applications with ...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I need a professional to design engaging, interactive banners for my website. Your task will mostly involve creating designs that will interact with our users and keep them engaged. These banners should be eye-catching, creative, and fit within our brand's overall aesthetic. Ideal Skills: - Experience designing interactive banners. - A deep understanding of user engagement. - Proficiency with design software and tools. - Knowledge of digital marketing strategies. - Strong sense of creativity and attention to detail. Your contribution will play a significant role in keeping our users engaged, hence improving our website's overall user experience. If you have previous work samples of similar projects, it would be a great addition to evaluate your suitability for this job.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Minimalistic Menu Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented designer to create a clean and minimalistic menu design for my restaurant. The final design should be modern, simple yet eye-catching, and easy to read. Key Requirements: - Design should be minimalistic - Deliver the final design in an editable source file format (e.g., PSD, AI) - Experience in designing menus or similar items is a plus Please note that the third question regarding specific features was skipped. If you have any creative ideas or suggestions for extra features that could enhance the menu design, feel free to share them in your proposal.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Digital Marketing VA based in Jakarta looking for a skilled social media manager to join us onsite. Please, submit your application with portfolio and past works. Key Responsibilities: - Manage our online presence...tasks - Engage with current customers. You will be working from our office, so it's crucial that you're located in Jakarta. Salary: 5.000.000 to 7.000.000 IDR Language: ENGLISH Skills and Experience: - Proven experience in social media management. - Strong understanding of Instagram, Pinterest, and Telegram. - Ability to create compelling content for SEO - Experience in community building and engagement. - Proven track record in driving leads and sales through social media. Please, submit your application with ...

  $335 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced developer to build a robust social networking mobile app that runs seamlessly on both Android and iOS platforms. Key Requirements: - Developing a social networking mobile application for both Android and iOS. - Ensure smooth functionality a...build a robust social networking mobile app that runs seamlessly on both Android and iOS platforms. Key Requirements: - Developing a social networking mobile application for both Android and iOS. - Ensure smooth functionality across all devices and versions. - The app should offer high performance and security. Ideal Skills: - Proficiency in using both Android and iOS SDKs. - Experience in building and deploying social networking apps. - Understanding of user interface and user experience (UI/UX) design f...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...restaurant bookings, spa appointments, and home repair, and professional services. - The site needs to incorporate a calendar-based system for streamlining bookings and appointments. - Additionally, it should also allow direct contact with service providers for a more personalized experience. Ideal Skills and Experience: - Proven proficiency in Shopify-based web development - Experience in building service marketplace platforms - Understanding of calendar-based booking systems - Familiarity with user-friendly design centered around direct service provider interaction. In brief, I am seeking an expert web developer who can merge an extensive array of services into a cohesive, user-friendly platform modelled on ease-of-use and accessibility. Your ability to integrate these re...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced developer who can help build a web application using HTML, CSS, and JavaScript. The web app should be designed with interactive features, specifically real-time data updates. Key Feature...need of an experienced developer who can help build a web application using HTML, CSS, and JavaScript. The web app should be designed with interactive features, specifically real-time data updates. Key Features: - The app should display the current time and date for different time zones in real time Skills and Experience Required: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in building web applications with real-time data updates - Knowledge of time zones and working with time and date in JavaScript Please let me know if you're the right perso...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented UX/UI designer with a strong portfolio of clean and professional designs, specifically for both desktop and mobile platforms. Key Responsibilities: - Create user-centric, intuitive designs that deliver a seamless experience on both desktop and mobile. - Ensure a clean and professional look and feel, in line with my preference. - Understand and interpret the project requirements to create visually appealing designs. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with UX/UI design for both desktop and mobile. - A strong portfolio that showcases clean and professional designs. - Familiarity with creating user-centric designs. - Ability to interpret project requirements and translate them into visually appealing designs.

  $1992 (Avg Bid)
  $1992 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Keynote Presentation Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional presentation designer who has experience with Keynote. Requirements: - My primary audience is business executives, so the presentation should have a professional and corporate look and feel. - The main purpose of the presentation is for keynote address, so the design should be engaging and easy to follow. - I will share a 15-18 slide PPT. Turnaround time = 24 hours and max 2 revisions. deliverable by 21 May 2024. - Should be editable by me for any last minute inclusions/changes - no hard coded designs. Ideal Skills: - Proficiency in Keynote - Strong design skills with a corporate touch - Understanding of business audience needs If you have experience with Keynote and can create engaging, professional corporate presentations that are designed f...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional WordPress developer to assist in the setup and development of my e-commerce site. Key Requirements: - Building an E-commerce Site: The primary goal of this project is to build a fully functional e-commerce website. - Product Management: The site will host less than 50 products initially, so experience in handling a modest product catalog is required. - SEO Optimization: A solid knowledge of SEO best practices, particularly in an e-commerce context, will be very beneficial. - Payment Gateway Integration: The site will require secure payment gateway integration to facilitate transactions. - Responsive Design: Ensuring the site is fully responsive across devices is a must. - Customizable Themes: The ability to work with and possibly customize ex...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  High DA Backlinks from Edu/Gov Sites 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled SEO expert to acquire backlinks with a domain authority of 70+ from educational or government related websites. Key Requirements: - Acquire backlinks: The main task is to get high-quality backlinks from domains with a DA of 70 o...is to get high-quality backlinks from domains with a DA of 70 or higher. - Educational or government sites: The backlinks must come from these specific types of websites. - Research Articles: The articles that will support these backlinks should be in the form of research articles. Ideal Skills: - SEO expertise: A thorough understanding of SEO best practices and techniques is essential. - Link building: Proven experience in acquiring high-quality backlinks. - Strong Research Skills: Ability to create engaging, informative research...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Hindi and English Thumbnail Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced thumbnail designer proficient in Hindi and English to create engaging YouTube thumbnails. Key Requirements: - Design bilingual thumbnails (Hindi and English) that are visually appealing and suited for a YouTube platform. - Style preferred: Photo-based with text overlay. This means the images need to be captivating and informative, with clear text that attracts viewers. Skills and Experience: - At least 5 years of experience in thumbnail design, with a strong portfolio demonstrating successful YouTube thumbnails. - Proficiency in Photoshop, Canva, Midjournery, and Chat GPT. - Ability to understand and create visuals that resonate with a diverse audience in both Hindi and English languages. - Budget-friendly approach to thumbnail creation, balancing...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to create an online store using WordPress. The store will specifically cater to digital products, hence, appropriate plugins and features will need to be implemented. Key Project Requirements: - Implement a shopping cart...cater to digital products, hence, appropriate plugins and features will need to be implemented. Key Project Requirements: - Implement a shopping cart system - Integrate a payment gateway: Stripe along with p24, blik, sofort, skrill, giro, and ideal - The store will exclusively sell digital products The ideal candidate for this project should be adept in WordPress, have previous experience in building online stores, particularly for digital products, and have proven experience in integrating Stripe and other specified pa...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient and experienced UI designer with superior skills in Figma, Sketch, and Adobe XD. Your task will be to design a unique, user-oriented interface for a Warehouse Management System. The project is primarily aimed at enhancing the interface with key features. Skills and Experience Required: - Proven UI design experience - Proficiency in using Figma, Sketch, and Adobe XD - Experience designing interfaces for Warehouse Management Systems (preferred, but not mandatory) - Experience using tools such as Photoshop, Sketch, Illustrator, InVision, UXPin, Quartz. - Understanding of basic front-end languages: HTML5, CSS3 Javascript. -Creative ideas with problem solving mindset. - Experience working in an agile/scrum development process. Key Features for the Interf...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา