ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 business writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  digital business card หมดเขตแล้ว left

  Need Programmer Develove Electronics digital business card ( Can Support English and Thai Language.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Business Cards for a Firearms Business - Ballistic Industries'

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Build a Website Business หมดเขตแล้ว left

  Hello World.......................................

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Business Variety หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์ Responsive เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางธุรกิจ ลักษณะเว็บไซต์เป็นการอัพเดทบทความเข้าไปตามหมวดหมู่ต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งมีตำแหน่งแบนเนอร์ที่สามารถขายโฆษณาได้ และต้องการระบบหลังบ้านสำหรับแก้ไขข้อมูลเองได้ครับ

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Write a Business Plan หมดเขตแล้ว left

  ร้่กาาพากนดททดยดมาเาดสดมทดสยดสดทดทาแดม

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Urgent Business Plan Editing & Formatting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced and professional business plan writer to review and enhance my current business plan. Key Tasks: - **Content Revision:** The content of the plan needs to be revised and updated to ensure it's coherent and impactful. - **Formatting Improvements:** The plan should be made more visually appealing and professional. **Urgency:** I am on a tight deadline and need this work completed ASAP. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in business plan writing and editing - Understanding of different business industries - Proficiency in both content and formatting - Ability to work under tight deadlines - Strong communication skills Please provide relevant samples of your previous work.

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I need a skilled writer to compose a rather extensive research paper on the topic of Financial Technology (Fi...commencement. Ideal Candidates: - **Excellent Research Skills**: The writer should be able to conduct thorough research on the Fintech landscape. - **Strong Analytical Abilities**: An aptitude for dissecting complex ideas and presenting them in a coherent manner is crucial. - **Deadline-Oriented**: Adherence to the project timeline is of utmost importance. - **Previous Experience**: Prior experience in writing about Fintech or related fields would be an advantage. If you believe you possess the necessary skills and experience to successfully complete this assignment, please reach out with examples of your previous work and a brief overview of how you plan to approach thi...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Engaging Company Portfolio and Profile 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to create a professional and engaging company portfolio and profile. The main aim of this project is to attract potential clients. Key Elements: - Showcasing Past Work: I prefer this to be done through photo galleries with detaile...and their Expertise: It is important for our potential clients to know the talented individuals they will be working with. - Client Testimonials and Success Stories: Positive feedback from previous clients and successful projects can help in building trust and attracting new clients. Ideal Candidate: - A strong portfolio showcasing similar projects - Proficiency in graphic design and content writing - Ability to present information in a visually appealing and professional manner - Understanding of branding and marketing to attract po...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I represent a non-profit organization focused on education and skills development. More specifically, we specialize in training individuals in recycling, heavy earth movement operations, and heavy equipment operational training. We urgently require a grant writer to assist us with acquiring funding. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in writing grants, particularly for non-profits in the education sector - Understanding of recycling and heavy machinery operations industry - High success rate in securing funding - Strong ability to communicate effectively and meet deadlines This project needs to be completed as soon as possible. Looking forward to working with a dedicated professional.

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Divi Website Design and Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...design and creating content for my Divi website. The website's main purpose is to promote my brand and business, therefore, delivering a unique brand messaging and an engaging user experience is essential. • Design Customization: I require expert intervention in tweaking the layout of my website helping to add working buttons and just any ideas that would be useful when creating a business site on a premade template divi template. . • Content Creation: The task involves generating attractive, brand-specific content. Skills Required: • Proficient in Divi builder • Proficiency in HTML, CSS for layout adjustments • Strong understanding of effective branding strategies • Creative content writing abilities Experience: • Proven...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  SEO Enhancement for Business Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to rank in the top three google results on average for the following keyword phrases Target Country is USA 1 - Accident Lawyers 2 - Truck Accident Lawyers 3 - Car Accident Lawyers 4 - Boat Accident Lawyers 5 - Construction Accident Lawyers 6 - Lyft Accident Lawyers 7 - Uber Accident Lawyers 8 - Pool Accident Lawyers 9 - Personal Injury Lawyers 10 - Motor Vehicle Accident Lawyers 11 - Personal Injury Lawyer Near Me 12 - Lawyer For Car Accident 13 - Personal Accident Lawyer 14 - Car Lawyer Accident 15 - Attorney Personal Injury Near Me 16 - Accident Lawyers Car 17 - Personal Injury Lawyer Attorney 18 - Car Accident Attorney Lawyer 19 - Accident Lawyer Near Me 20 - Lawyer For Auto Accident This is for the website The ranking must hold for 3 months before escrow is released. I mus...

  $1030 (Avg Bid)
  $1030 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented graphic designer to create a captivating, cartoon-style design for my travel business' branding initiative. The final product should reflect an image where we are each seated on the wing of a plane, one of us yelling “Where To Next Sis?!” with full intensity. We want braids in our hair and one person with hair blowing due to the air of the plane. The project specifics are as follows: 1. Purpose: The graphic will be used mainly for branding. 2. Style: The design must be cartoonish and vibrant to reflect the fun aspect of travel. 3. Color: The graphic should be created in full color to create a visually appealing image. The ideal freelancer for this project should have: • Proven experience in creating captivating cartoon-style graph...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Custom Vibrant Watercolor Wedding Design 6 วัน left

  ...looking for someone to help me make my Indian wedding invite. I need the final design to be done latest by April 30. I am looking for unlimited revisions and fast turn around time so we can edit it fast and make changes so it is ready by April 30. Below you will find an example of what I am looking for. These examples are not exactly what I want but an idea of what I am looking for. I have the writing text that needs to go on each card already which I can provide you. Really your help is needed in creating the water color illustration on the different pieces we need for the invite. I have a company that will take your design and put it on the card once it is ready. I need the following to be made: 1 insert page for Pithi/Satak ceremony 1 insert page for Sangeet/Garba party 1 i...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a skilled professional who is proficient in Microsoft Power Automate to streamline our business processes. These processes include automating our data entry tasks, setting up email notifications, file syncing, working with Sharepoint Lists, and Power Apps. The primary goal is to efficiently manage our business-critical data. Ideal Skills and Experience: - Expertise in Microsoft Power Automate - Experience with SharePoint and Power Apps - Strong understanding of data entry automation - Familiarity with email notification setup and file syncing - Proven ability to handle business-critical data securely If you can bring efficiency to our workflow processes with your experience in automating tasks, I want to hear from you.

  $43 / hr (Avg Bid)
  $43 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Looking for Business Analyst Mentor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with my business.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  I am looking for Business Analyst mentor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with my business.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  I need Business analyst Mentor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with my business.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Urgent CV Writing ATS compliant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the CV to be ATS compliant. I am in urgent need of a professional CV writer who has experience in tailoring CVs for the Senior Associate, Treasury back office role. The ideal candidate should be able to complete this task ASAP. Key requirements include: - Tailoring the CV to the Senior Associate, Treasury back office role. - Using key words as per the job description.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...Services:** For both websites, I'm also looking for help with content. This will involve: - Writing and updating content to keep it fresh and engaging. - Regular blog posts to boost SEO and keep my audience engaged. - Image optimization to ensure visuals load quickly and look great. - **Overall Objective:** The goal is to enhance the online presence and branding of my travel and tour business. This means you should be able to understand my business needs and align the websites' performance and content with them. Ideal skills for this project include: - Experience with travel industry. - Strong experience with WordPress. - Proven track record in performance optimization. - Expertise in content writing and blogging. - Familiarity with image...

  $21 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Google News Listing for Business Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of assistance to have my fully functional news website listed in Google News. - Already Submitted: I have already submitted my website to Google News but it's not getting listed. I am looking for a professional who can make it happen. - Desired Category: The specific category I am interested in is 'Business'. I want my website to be listed and frequently appear in this section. - Website Content: My website content is original and updated on a regular basis. Despite this, I am still struggling with the listing issue. Ideal Skills: - Extensive knowledge of SEO and Google News' listing algorithms - Proven track record of successfully listing websites on Google News - Familiarity with news websites and their workings If you possess these skills ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need a competent writer to write a capability statement Key Details: - The statement should be tailored for commercial client builders. - The focus ...write a capability statement Key Details: - The statement should be tailored for commercial client builders. - The focus should be on showcasing our capabilities and expertise to entice potential clients. Ideal Freelancer: - Prior experience in writing capability statements or similar documents is highly preferred. - Familiarity with the commercial construction and manufacturing industries would be a huge plus. Note: The ability to craft persuasive, engaging content is crucial for this project. Your expertise in client-attracting writing will be key in helping us stand out in these sectors. The clients are Large co...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...academic essays. The primary focus will be on creating well-researched and engaging content supporting the topic "Bank's role in realizing Viksit Bharat@ 2047 agenda". Ideal Skills and Experience: - Proven experience in content writing across multiple formats (blog posts, website content, academic essays) - Background in business, finance, or public policy, with a strong understanding of the Indian banking system and its role in the socio-economic development of the country. - Strong research skills to ensure the content is well-informed and accurate. - Excellent writing skills with the ability to produce engaging and insightful content. - Understanding of SEO principles and digital content best practices. The academic essay specifically requires a ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need a highly professional freelancer to create a Prezi presentation that specifically pertains to the field of business operations. The presentation must embody a formal and professional tone, so a background in business, specifically operations, is essential. Key details are as follows: - The main topic of the presentation is Business - The sub-topic or specific area of focus is Operations - The required tone is Formal and professional Skill Requirements: - Experience in Prezi presentation creation - Familiarity with the field of business operations - Ability to convey formal and professional tone in the presentation Looking forward to receiving your bids for this project.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Troubleshoot Facebook Business Invisible Posts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...having a recurring issue with posting on my Facebook business page - the posts are not showing up. This issue persists with no error messages being displayed, leaving me to wonder if it could be related to my page's visibility settings. I am not entirely sure how to check if this is the case. It's essential to have a clear understanding and experience dealing with Facebook's platform, specific Facebook Business pages. You should be able to: - Identify and resolve why posts are not appearing - Offer guidance on, and check, visibility settings - Provide steps to prevent the issue from recurring Your experience in troubleshooting Facebook issues will be highly beneficial. Further, any skills or knowledge that could help make the Facebook Business page...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...from numerous business directories. Ideally, you will have: - Experience using Python for web scraping, especially with BeautifulSoup. - An understanding of different business directory structures and the ability to adapt your scraping methods as necessary. - Exceptional attention to detail to ensure all data scraped is accurate and relevant. - Respect for the privacy and ethical standards associated with data extraction. Your role will involve: - Identifying key data on business directories: primarily names and contact details. - Creating efficient, reusable, and reliable Python code to scrape this information. - Ensuring the integrity and accuracy of all scraped data. By the end of the project, I expect a comprehensive dataset of names and contacts from the ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...restructurings to maximize shareholder value and market efficiency. Key tasks include: - Conducting in-depth analysis of GE's financial strategies - Incorporating credible sources related to the topic - Demonstrating a comprehensive understanding of financial management and strategic planning Ideal candidate: - Proficient in business finance and strategy analysis - Excellent research and writing skills - Familiarity with the history of General Electric's business operations....

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  SEO Content Writer for Tech Agency 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Responsibilities: - Blog Writing: Devise and generate original, compelling blog posts with a deep understanding of technology-related themes. - Copywriting: Create persuasive website content enhancing user interaction to fulfill clients' requirements effectively. SEO Expertise: The content should be SEO-rich with emphasis on the following strategies: - Keyword optimization: Proficient in keyword research and effectively incorporating them into the content for better visibility. - Metadata creation: The ability to create meta titles and descriptions, keeping SEO and engaging user experience in mind. - Link Building: Capability in curating link building content to boost website's online presence and visibility. Ideal Candidate: The ideal candidate should have proven exp...

  $956 (Avg Bid)
  $956 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...the content. • Target Audience: The articles are intended for the general public, thus the tone, language, and complexity need to be adjusted to cater to a broad reader base with diverse knowledge levels on the topic of AI. Ideal skills for the job include advanced knowledge in AI, proficiency in French language, a demonstrated ability to simplify complex topics, and strong writing skills. Previous experience writing articles for a public audience or in the field of AI would be distinctive advantages....

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented artist to help bring to life a Pathfinder adventure book. While I'm not yet decid...children to teens and adults. The main theme, as you may have guessed, is fantasy. Ideal candidates for this project would possess the following skills and experiences: - Demonstrated expertise in writing engaging and compelling fantasy narratives. - A thorough understanding and working experience with the Pathfinder game system. - Familiarity with writing for and catering to a broad audience, including children, teens, and adult readers. - Proven ability to create intricate and absorbing plots, scenarios, and characters. I envisage this project as a collaboration, where your creativity and writing talent will help shape the adventure book into a mem...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Inspiring Journey Through Autism: A Memoir 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled writer to bring my journey to life– one filled with the joy and challenges of raising a child with autism. The story should take an inspirational tone, encouraging and motivating others, whilst shedding light on my personal...struggles and achievements. It should be intimate, narrating real-life incidents that showcase my experiences. While it would involve themes around parenting and autism, it should be written to be accessible and engaging to the general public, not limited to those directly connected to autism. Skills and Experience: • Exceptional storytelling talents • Experience with memoir and non-fiction writing • Able to convey experiences impactfully and inspirationally • Knowledgeable about autism, or open to learning an...

  $3750 (Avg Bid)
  $3750 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented ghostwriter to help me bring a boo...soldiers while providing deeper insights into their world. It should not only tell a story but also provide the reader with a better understanding of the subject matter. The book is expected to be between 100-200 pages long. This word count allows for a detailed exploration of the topic while keeping the narrative concise and engaging. Ideal candidates for this project should have: - Experience in writing and researching military history or related topics - Ability to write in a compelling, accessible manner - Understanding of the needs and interests of general readers - Proven track record in ghostwriting or similar projects If you believe you have the skills and experience to bring this project to fruition, pleas...

  $971 (Avg Bid)
  $971 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I want to create a travel agency website. The hotels listed on this website will consist of hotels listed on a different website. For example, I want all the features, images, and price information of hotels listed on to appear exactly the same on my website. I want to achieve this without an API connection. I also want it to update periodically, and when there are changes in prices, I want the updates to be automatically reflected on my website.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Business Modeling - Excel Spreadsheets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop financial modelling in excel spreadsheets based on information supplied. This may lead to a long-term ongoing assignment(s) depending on your skill level and capabilities

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional and elegant business card design. It should include the following information: - Name - Job title - Company name - Phone number - Email address Key requirements for the project: - The design style should be elegant, avoiding overly elaborate elements. - It needs to be suitable for a business context, reflecting a professional image. - The card should be easily readable, with a focus on the essential information. Ideal skills and experience: - Proven experience in designing business cards, especially with an elegant style. - Strong skills in graphic design software to create a visually appealing layout. - Understanding of the balance between creativity and the professional context of a business card.

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Cognitive Neuroscience Essay Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an individual with a strong biology background, particularly in the area of cognitive neuroscience. Your task will be to write a high quality, original, 1,500-word essay, complete with references and figures. K...traditional structure - introduction, body, and conclusion. - The quality of the essay should meet final year university standards, with a first-class (at least 70%) quality. Ideal candidate: - A freelancer with an academic background and experience in biology or neuroscience. - Exceptional writing and research skills. - Ability to produce high quality, plagiarism-free work. Through this project, not only will you showcase your knowledge in cognitive neuroscience, but also your ability to create academic writing of the highest quality. I look forw...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Innovative Website Copywriting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced copywriter who can help me create engaging, innovative and cutting-edge content for my new website. Key Requirements: - The purpose of my website is to sell renewable energy services to a professional audience. Hence, the content must be persuasive, and appealing. - Your writing should resonate with a professional audience, so a good understanding of their needs and language is a must. - I'm particularly looking for a creative voice that can set my website apart from competitors, and keep the reader engaged.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web designer to create an informational website for my company. The site will be primarily targeted at businesses. Key Requirements: - I need a professional, clean, and minimalist design that is easy to navigate. - The site should be fully responsive and mobile-friendly for seamless viewing on all devices. - It should reflect a corporate image and be suitable for a B2B audience, emphasizing trust and credibility. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience in designing responsive, corporate websites - Strong understanding of B2B web design and usability - Proficiency in relevant software and tools, with a keen eye for detail -Must be able to seo optimization -must be reach my audience

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...Oversee and manage all aspects of my website. * Handle all social media aspects, including content scheduling, community engagement, and strategic planning. * Create unique and engaging blog articles for my website. The primary goal of this role is to drive website traffic, so I'm looking for someone experienced in SEO and growth hacking techniques. Proficiency in social media platforms and blog-writing is crucial, as you will be responsible for creating high-quality blog articles. Your job will be to effectively boost our online presence via engaging content and strategic marketing. Required Skills and Experience: * Proven experience in digital marketing * Proficiency with social media platforms * Outstanding content creation (specifically blogging) skills * Experienc...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled graphic designer for crafting an engaging logo for my glass installation and repair business. I envision a design that utilizes shades of blue, light blue, grey, and light pink. Key Considerations: - Design should be simplistic and modern, incorporating abstract shapes and glass imagery. - A preference for letter mark logo styles. Experience in bespoke logo design and a background in creating graphics for the service industry would be ideal for this task. Looking forward to see your creative solutions.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  133 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional writer who can create industry-specific articles that cater to individuals within the business world. The content should be accessible to those with some industry knowledge. Key Points: - Writing high-quality, engaging articles on a variety of business-related topics. - Ensuring the content is moderately technical - accessible to individuals with some industry knowledge. - Adhering to deadlines and producing content that is free from errors and well-structured. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing business-related content. - Understanding of industry-specific terminology and concepts. - Ability to write in an engaging, informative manner. - Strong research skills to ensure accurate, up-to-date co...

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  WooCommerce API for Authentic Shopping Experience 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced developer to create APIs that will connect WooCommerce with another system for efficient syncing of inventory and orders. Key Tasks: - Writing APIs for user authentication using email and password and social logins - Writing APIs for user management - Developing APIs for listing, cart, and order functionalities - Integrating a payment gateway with WooCommerce - Writing APIs for some other third party integrations The project will heavily focus on the 'Clothing' category, therefore, creating an API that reliably retrieves product information in this specific category is vital. Skills and Experience: - Strong experience with WooCommerce and API development - Proficiency in user authentication methods - Familiarity with clothin...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน business writing ชั้นนำ