ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 cad cam งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ด่วน!!! รับสมัคร freelance เขียนแบบ Shop drawing และ As Built drawing งานระบบ IP,Telephone,CCTV,Rack,RCU,Keycard holder (โครงการ ก่อสร้างโรงแรมย่านกทม.) รับงานไปทำเป็นJOB คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบ IP,Telephone,CCTV,Rack,RCU,Keycard holder 2. ใช้โปรแกรม Auto cad ในการเขียนแบบ 3. เขียนแบบรายละเอียด Shop drawing ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในการทำงาน 4.มีความเข้าใจในรายละเอียดการเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ 5.สามารถเขียนแบบแปลน,รูปด้าน,รูปตัด ได้ 6.จัดทำแบบ As built เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง 7. มีความรับผิดชอบส่งงานตรงเวลา ไม่ต้องคอยตาม ติดต่อได้ตลอด และสามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดได้ 8. สามารถเดินทางเข้ามาพบ เพื่อคุยรายละเอียดงานได้เมื่อมีการนัดหมาย สถานที่ตั้งบริษัท ซอยสุขุมวิท 64 (ติด BTS ปุณณวิถี) , พระโขนงใต้, กรุงเทพฯ

  $903 (Avg Bid)
  $903 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  3D Cad Jewelry (Matrix) หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบเครื่องประดับ หรือขึ้นต้นแบบด้วยโปรแกรม 3D (Matrix) ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู เข็มกลัด จี้ และอื่นๆ ราคาเริ่มต้นในการเขียนงานเริ่มต้นที่่ 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพงานสำเร็จ และไฟล์งานเขียนแบบเป็นไฟล์ Rhino ที่สามารถนำไปปริ้นงาน 3D ออกมาได้เลย และไฟล์ภาพที่ Render หรือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาในการทำงานอย่างน้อย 1 วันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่รับทำ

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  3D Cad Jewelry หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบเครื่องประดับ หรือขึ้นต้นแบบด้วยโปรแกรม 3D (Matrix) ไม่ว่าจะเป็น แหวน ต่างหู เข็มกลัด จี้ และอื่นๆ ราคาเริ่มต้นในการเขียนงานเริ่มต้นที่่ 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ลูกค้าจะได้รับไฟล์ภาพงานสำเร็จ และไฟล์งานเขียนแบบเป็นไฟล์ Rhino ที่สามารถนำไปปริ้นงาน 3D ออกมาได้เลย และไฟล์ภาพที่ Render หรือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาในการทำงานอย่างน้อย 1 วันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่รับทำ

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Architecture Design หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบสถาปัตยกรรม เงินเดือน 10,000 / เดือน ทดลองงาน 4 เดือน 6000 บาท / เดือน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต ตรวจงานทุกวันอาทิตย์ งานต้องเสร็จตามกำหนด - สามารถทำ sketch Idea, design development - มีความคิด แตกต่าง - ใช้โปรแกรมต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมได้ เช่น Auto Cad, 3DS Max, Sketch Up, V-Ray, Photoshop, Grasshopper ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นทุกโปรแกรม แต่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ทำพรีเซนได้ วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ : กำลังศึกษาอยู่ หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Mastercam, NX หมดเขตแล้ว left

  ยินดีให้คำปรึกษางานด้าน CAD/CAM จำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธ์ Mastercam CAD/CAM Software in Thailand, ฝึกอบรมโปรแกรม MastercamX8, (Version under) Mill 3-5แกน, Lathe, wire, Edit post processor Mastercam

  $5556 (Avg Bid)
  $5556 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  มีแบบรายละเอียดในรูป Auto cad แล้ว ต้องการเขียนแบบในรูปแบบ 3D เพื่อจัดทำในระบบ BIM

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับออกแบบเขียนแบบ Auto cad+3d max ด้านงานสถาปัตยกรรม ภายนอก+ภายใน

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ออกแบบเขียนแบบ3d max หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบเขียนแบบ Auto cad+3d max ด้านงานสถาปัตยกรรม ภายนอก+ภายใน

  $2500 (Avg Bid)
  $2500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Powershell Projectwise 6 วัน left

  I'm in need of an expert in Powershell scripting who can create a tool for automating the process of specialized software like Projectwise and CAD tools. Ideal freelancers should have: - Prior experience with creating Powershell scripts for automation tasks - Knowledgeable about system requirements for specialized software installation

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...sensor for temperature measurement. Control interfaces for stepper motors, DC motors, and air pumps. Implement a versatile input system to accommodate temperature and weight parameters. Develop algorithms for precise control of induction coil and motors to achieve setpoints. Milestone 3: Data Logging and Recipe-based Operation (Duration:0.5 weeks) Integrate SD card functionality into the ESP32-CAM module for efficient data logging. Develop a system to run operations based on recipes stored on the SD card. Implement error handling and recovery mechanisms for robust performance. Milestone 4: Webserver Development for Real-time Interaction (Duration: 0.5 weeks) Create a user-friendly web interface using HTML to interact with the ESP32. Enable real-time input and output monitoring ...

  $1449 (Avg Bid)
  $1449 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I have a technical drawing which needs to be converted into a medium detailed STP file for 3D printing. The model should be specifically co...detailed STP file for 3D printing. The model should be specifically compatible with standard materials like PLA or ABS. • About the Model: The model should be a 3D printable depiction of the technical drawing provided. • Material compatibility: Please ensure that the converted model is fully compatible with standard 3D printing materials such as PLA or ABS. • Required skills: Familiarity with CAD software and 3D modeling techniques is crucial. Previous experience in preparing designs for 3D printing is advantageous. It's important for the candidate to meticulously follow the technical drawing and maintain a good level of...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I eagerly seek a CAD designer to design a silicone rubber keypad for my personal DIY audio system. Key Requirements: - Comfortable key shapes: Your job is to design keys that enhance user comfort. - Specialized layout: I need a unique, non-standardized layout. Ideal Skills and Experience: - CAD Design: You should have a comprehensive understanding of CAD design. - Keypad Design: I'd appreciate previous experience in keypad design. - Creativity: Since this is a specialized layout, creativity in design is a significant quality. Together, let's create a user-friendly interface for music lovers!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled freelancer to create detailed technical drawings for metal work projects aimed at manufacturing and fabrication. These drawings will serve as blueprints for producing intricate metal components. The ideal candidate for this job will possess the following skills and experience: - Proficient in Computer-Aided Design (CAD) software, specifically with a strong background in creating detailed technical drawings for metal fabrication. - Knowledgeable in manufacturing processes and able to suggest design improvements for efficiency. - Experience in drafting with attention to dimensions, materials specifications, and production techniques. - Ability to produce clear, detailed drawings that comply with industry standards and manufacturing capabilities. - Famili...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...skilled CAD designer who can breathe life into my product idea. My project revolves around the creation of a detailed and dimensioned CAD model that not only portrays the basic shape but also incorporates specific lengths, widths, heights, as well as angles and curves. The purpose behind this design effort is product development, aiming to take a concept and transform it into a tangible, ready-for-manufacture design. Key Requirements: - Development of a detailed CAD model ready for prototyping and manufacturing. - Incorporation of specified dimensions: exact length, width, height, and specific angles and curves to meet design intent. - Capability to provide recommendations on materials and manufacturing processes based on the design. Ideal Skills and Experience: -...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented freelancer to convert my hand-drawn sketches into exact replicas in DWG format. These sketches are precious to me, and I need someone who can capture every detail with precision and care. **What I Need:** - Convert hand-drawn sketches to DWG - Ensure exact replication of every detail - Output format: DWG **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CAD software - Experience with hand-drawn sketch conversion - Attention to detail - Ability to replicate the specifics of the original sketches accurately - Good communication skills to understand and implement any specific requirements I might have **Your Bid:** When placing your bid, please include: - Examples of previous sketch-to-DWG conversions - Your estimated turnaround time - Any questio...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  ...Fighting) - Electrical Sales Projects Managers - Billing Engineers - Operations Head - Electrical Sales Project Managers (Specialization: Fire Fighting) - AutoCAD Draftsmen **Required Qualifications and Skills:** - Bachelor's degree in Engineering (mandatory for engineering positions) - Diploma in Mechanical Engineering (specific roles) - Profound experience in the relevant industry - Proficiency in CAD software - For Mechanical Site Engineers, a Project Management Professional (PMP) certification is preferred, though no special certifications are required for other roles **Ideal Candidate Profile:** - Passionate about innovation and technology within the engineering and sales sectors - Demonstrated ability to work effectively in a team environment - Strong communication...

  $21105 (Avg Bid)
  $21105 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Reverse Engeering - CAD DRAWINGS -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for CAD Drawings to be created from parts that we have in our old library. These parts will have to be supplied to have the documents created. full 2D Mechanical Drawings will be needed in DWG and DXF format. 3D drawings will only be needed on selected projects but most will only need 2D flat Prints. We are only looking for Freelancers in the USA at this time.

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  3D CAD design pendant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...**Gemstone Integration**: The design will incorporate precious stones, specifically diamonds and sapphires. I need expertise in selecting the right stones that fit the aesthetic and structural design of the pendant, including carat weight and optimal placement for visual impact. - **Technical Specifications**: Detailed CAD designs are needed, providing precise measurements and specifications for every aspect **What I'm Looking for in a Freelancer**: - Proficiency in CAD software specifically for jewelry design. - Strong understanding of jewelry making, especially working with silver and setting precious stones. - Ability to advise on the selection of diamonds and sapphires, including considerations for size, cut, and setting methods. **Project Outcome**: My goal ...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...following. - Furniture - Outdoor kitchen not shown in attached plans - use attached picture for reference - Fireplace in the living room not shown in the attached plans - use attached picture for reference - ceiling fans and other as per electrical plans - joinery as attached - shown as winter cabinet on plans however refer to joinery - marketing plans should reflect the landscaping plans (pdf & CAD attached) - Other items you think should be included to maximise the sale price of the property The plans should be light and bright, reflecting a high-end house in a coastal location. Please send through previous work reflecting the style you are proposing. Looking for floor plans similar to those shown here - Thanks so much!

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...developing an industrial product and need a skilled freelancer to bring my vision to life through CAD modelling and rendering. My project is centered around creating a functional, yet visually appealing design that aligns with the industrial domain's standards. **Skills and Experience Required:** - Proficient in CAD software (e.g., AutoCAD, SolidWorks) - Experience in industrial design - Strong grasp of ergonomics and usability principles - Knowledge of material selection for industrial applications -Knowledge of fixings, fittings and joinery - Exceptional rendering skills to present the product in the best light - Ability to work with me to refine designs based on feedback **Scope of Work:** - Develop CAD models from sketches or descriptions (detail such a...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  3D CAD Modeling of Stainless Steel Clip -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced CAD designer to create a 3D model of a small stainless-steel object with a clipping system. - Dimensions: The object itself measures 110mm by 15mm, and 20mm at a specific point. - Key Features: The clipping system should be robust and user-friendly – it must be strong, yet easy to use. - Design Aesthetics: The overall look and feel of the model should be sleek and modern, with a minimalistic and clean aesthetic. Ideal Skills and Experience: - High proficiency in 3D CAD modeling - Experience with industrial design - Understanding of modern, sleek, and minimalistic aesthetics - Knowledge and experience working with stainless steel objects and clipping systems - Ability to work with specific dimensions and specifications.

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ...significantly impacting the vehicle's weight or fuel efficiency. Understanding modern armor technology and materials is crucial. - **Safety Feature Integration:** Ability to innovate and integrate advanced safety features seamlessly with the armored aspects of the car. This may include both active and passive safety features that ensure the highest level of protection. - **CAD and Simulation Proficiency:** Highly skilled in CAD software and engineering simulation tools to model the vehicle's design, ensuring that both safety and performance standards are met. - Ideal candidates will have a portfolio that showcases previous experience in similar projects, demonstrating a capability to blend safety, performance, and innovative design elements effectively. ...

  $2062 (Avg Bid)
  $2062 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As the client, I am seeking a software developer with experience in 3D modeling to create a computer-aided design (CAD) software application for jewelry designs. This software will focus mainly on two types of jewelry pieces, rings and earrings. Features required: - The core feature required for the software is 3D modeling, capable of translating basic shapes and structures into digital designs. Desired skills and experience: - Proven experience in software development, specifically in designing CAD applications. - Strong understanding and practical proficiency in 3D modeling. - Familiarity or experience in the jewelry industry would be beneficial. - Excellent attention to detail, as the software needs to accurately represent basic shapes and structures. Please respond w...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We are designing a new salon space. We need someone familiar with design software. We have already designed, we need someone to finetune and make our vision a reality.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Compact Photogrammetry CAD Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled CAD designer to create a 3D printable model of a photogrammetry rig that is tailored to fit the unique requirements of the IMX 519 camera sensor. The ultimate goal is to develop a rig that is both compact and portable, without sacrificing the stability and precision needed for high-quality photogrammetry. **Key Requirements:** - The design should specifically cater to the dimensions and mounting points of the IMX 519 sensor. - Emphasis on a compact design, aiming for a turntable diameter of at least 12 inches to accommodate various object sizes while maintaining portability. - The final product must enhance the rig's stability and accuracy, ensuring that the data captured is of the highest quality. - The CAD model should be optimize...

  $526 (Avg Bid)
  NDA
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I have 6 models of basic homes between 50 m2 and 180 m2, I need to model them in Revit 2021, if you have experience in Revit let me know bugdet 100 CAD max

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented individual or team with expertise in architectural CAD drawings to bring my vision to life. My project focuses primarily on the architectural aspect, and while I've skipped specifying the detail level and timeframe, I'm looking for quality and precision that can align with potential flexible deadlines and detail specifications discussed later. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CAD software with a focus on architectural design. - Strong portfolio showcasing architectural projects. - Ability to adapt to varying levels of detail and project requirements. - Excellent communication skills to ensure the project aligns with my vision. **Project Requirements:** - Produce architectural CAD drawings. - Be flexible with the ...

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...Fighting) - Electrical Sales Projects Managers - Billing Engineers - Operations Head - Electrical Sales Project Managers (Specialization: Fire Fighting) - AutoCAD Draftsmen **Required Qualifications and Skills:** - Bachelor's degree in Engineering (mandatory for engineering positions) - Diploma in Mechanical Engineering (specific roles) - Profound experience in the relevant industry - Proficiency in CAD software - For Mechanical Site Engineers, a Project Management Professional (PMP) certification is preferred, though no special certifications are required for other roles **Ideal Candidate Profile:** - Passionate about innovation and technology within the engineering and sales sectors - Demonstrated ability to work effectively in a team environment - Strong communication...

  $6028 - $12055
  $6028 - $12055
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly skilled CAD modeling freelancer who can help bring my sophisticated product concept to life. This project is about creating a detailed prototype featuring several complexities, including textures, materials, and specific mechanical movements. **Prototype Details:** - The design should be detailed, incorporating various textures and materials to give a realistic representation of the final product. - It must include dynamic components such as rotating parts, sliding mechanisms, and articulating joints, demonstrating the product's functionality. **Ideal Freelancer Skills:** - Proficiency in CAD software with a strong portfolio in product design and prototyping. - Experience in designing products with moving parts, including knowledge of mechani...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  As someone deeply engaged with residential wiring, industrial automation and power distribution, I'm ideally searching for an experienced Electrical CAD Designer. The role would involve: - Developing detailed schematic designs - Constructing precise circuit board layouts - Creating clear wiring diagrams Demonstrable mastery over AutoCAD Electrical is essential. Past work on similar projects and a firm understanding of the unique demands posed by residential, industrial and power distribution sectors would be greatly advantageous.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a skilled professional with proficiency in both 2D and 3D CAD design to carry out a physical rekee of an interior space. This will involve taking accurate measurements on site and using these findings to inform your CAD designs. Key Responsibilities: - Perform an in-person rekee of an interior space - Measure and document features of the space - Create accurate 2D and 3D CAD designs based on these measurements Ideal Candidate: - Experience with CAD design, both 2D and 3D - Ability to conduct site measurements accurately - Previous experience with interior space projects - Strong attention to detail in taking site measurements and incorporating findings in CAD designs This task will require on-site work for the rekee and measurement phase, so...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled freelancer who can transform my 3D STEP files into intermediate-level 2D CAD drawings and create an engaging 3D assembling animation. My project requires a detailed focus on assembly details within the 2D drawings, ensuring accuracy and clarity for manufacturing and assembly processes. Here’s what I need specifically: - **2D Drawings in CAD Format**: One complete assembly drawing along with individual parts drawings, focusing on intermediate-level assembly details. The expected output format for these drawings is in CAD, suitable for interpretation and use by manufacturing teams. - **3D Assembly Animation**: A high-quality animation showcasing the assembly process of the 3D model provided in STEP files. The animation should clearly de...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...accommodating both mobile phones and tablets without stability issues. - **Durability and Safety:** Given its outdoor application, the stand should be designed with durability and safety in mind. It must be sturdy, weather-resistant, and secure for device mounting. **Ideal Skills and Experience:** - Experience in industrial design, particularly with outdoor or tech accessories. - Proficiency in CAD software to create prototypes and detailed designs. - Knowledge of materials suitable for outdoor use, including their durability, cost, and environmental impact. - Understanding of ergonomic and accessible design principles to ensure the stand is user-friendly. This project is for someone passionate about creating practical, durable, and aesthetically pleasing items for users. I...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Innovative Single-Floor Residential Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for rental purposes. This project requires a creative and efficient use of space to ensure both privacy and functionality for potential tenants, while also maintaining the aesthetic appeal of the residential property. ### Ideal Skills and Experience: - Proven track record in residential architecture - Experience in designing rental units or multifamily properties - Proficiency in 3D modeling and CAD software - Ability to create space-efficient and innovative designs - Knowledge of building codes and regulations concerning residential and rental properties ### Specific Requirements: - Design a single-floor floor plan with two distinct rental blocks - Integration of essential rooms: Bedrooms, Kitchen and Dining area, and Living room - Optimization of privacy for tenants, while en...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  MEP Magic for Commerce 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sustain the commercial activities intended for the building. This includes, but is not limited to, lighting, power distribution, and emergency systems. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in Mechanical and Electrical design for commercial buildings. - Strong understanding of building codes, standards, and sustainability practices relevant to a commercial context. - Experience with CAD software and BIM modeling. - Ability to work collaboratively with architects and construction teams to integrate MEP systems seamlessly. - Innovative problem-solving skills to tailor solutions to complex challenges. - Excellent communication proficiency to keep all stakeholders informed and engaged. I believe that the synergy between visionary design and cutting-edge engineerin...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Dispatcher for Appliance Repair Service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a dedicated and efficient remote dispatcher to join our appliance repair company based in Toronto, Canada. The ideal candidate will be responsible for answering calls, scheduling jobs, managing technicians, and sourcing parts as needed(some other tasks when there will be no calls to answer). Strong proficiency in English is essential for c...will be no calls to answer). Strong proficiency in English is essential for clear communication. The candidate should be capable of swiftly adapting to new information and processes. Prior experience in a similar role is preferred but not mandatory. This role requires someone who is organized, detail-oriented, and committed to providing excellent customer service. MUST HAVE HEADPHONE,PC We pay 3 CAD per hour MON-SATURDAY 8-10 hour...

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Expert Mechanical Drawing Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on precision and accuracy, these drawings will play a crucial role in the development and fabrication process of my product. Here's what I need: - **Conversion of Digital Models/CAD Files**: I will provide digital models or CAD files as the base for these drawings. Your task will be to refine and convert these into detailed assembly drawings. - **Detail Requirements**: The final drawings should include all necessary details for assembly, including component names, dimensions, materials, and any special notes for assembly or fabrication. - **Skills and Experience**: Ideal candidates will have: - Proficiency in CAD software (such as AutoCAD or SolidWorks). - Experience in mechanical engineering drawings, specifically detailed assembly drawings. - A stron...

  $19 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...it caters to the needs of modern families living together. Here are the specifics of what I need: **Services Required:** - Comprehensive architectural drawings that detail the layout, dimensions, and structure of the multi-family residence. This should include floor plans, elevation views, and any necessary sectional drawings. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in AutoCAD or similar CAD software. - Strong background in residential building design, particularly with multi-family projects. - Experience in crafting functional and space-efficient layouts. - Ability to interpret my vision into accurate and detailed architectural drawings. - Understanding of building codes and regulations relevant to multi-family residential projects. By contributing your expertise, you&...

  $3480 (Avg Bid)
  $3480 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled 3D CAD designer to assist me with my basketball prototype, which primarily aims at functional testing. Estimated size will be 29.5 inch circumference and would like to produce it as a polymer open mesh material. Your task will include: - Creating a highly detailed 3D model of a basketball targeting functional aspects. - Paying key attention to the texture detailing to allow for an in-depth understanding of my envisioned product. Ideal skills: - Exceptional 3D CAD design skills - Specific experience in texture detailing - Proficiency in creating designs for functional prototype testing - Knowledge of basketball design standards would be advantageous Your work will directly contribute to the testing and eventual commercialisation of a new and ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Structural engineer who has good skills with Autocad has experience in construction in the UK , and speaks good English. They must be certified as a structural engineer and have PI insurance They must have experience with roof structure with steel beams within it and 'dormer windows' They must have experience with residential layouts and detailed drawings for contractor quotes. They must be capable of understanding what I am talking about - and they must be ready to put in about 3 days work over the next 2 weeks. They must be really good with Autocad and they must prove this with references for similar works Please send me a video message to introduce yourself.

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Dispatcher for Appliance Repair Service! -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a dedicated and efficient remote dispatcher to join our appliance repair company based in Toronto, Canada. The ideal candidate will be responsible for answering calls, scheduling jobs, managing technicians, and sourcing parts as needed(some other tasks when there will be no calls to answer). Strong proficiency in English is essential for c...will be no calls to answer). Strong proficiency in English is essential for clear communication. The candidate should be capable of swiftly adapting to new information and processes. Prior experience in a similar role is preferred but not mandatory. This role requires someone who is organized, detail-oriented, and committed to providing excellent customer service. MUST HAVE HEADPHONE,PC We pay 3 CAD per hour MON-SATURDAY 8-10 hour...

  $3500 (Avg Bid)
  $3500 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Draft Site Plan for Permit 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a detailed CAD drawing of a site plan, solely for a permit application. This document is crucial in moving forward with my project, and precision is paramount. Here's what I need: 4 SHEETS TOTAL ECPR 1 , ECPR2, ECPR3, AND ECPR4 - **Convert a PDF to CAD:** The current site plan is in PDF format. I need this accurately translated into a CAD file, ensuring no detail is overlooked. - **Precision is Key:** It is essential that the CAD drawing includes exact dimensions. Every measurement on the plan plays a significant role in the application process. - **Simplicity Over Complexity:** Despite requiring precise measurements, there are no specific design guidelines or regulations that the drawing must adhere to. The focus is on clarity and accuracy to ...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled CAD designer who can bring my vision of a dream home to life, focusing on both the exterior and interior aspects. The final deliverable should be a detailed CAD file compatible with AutoDesk Fusion, allowing me to make future edits as needed. Key Project Elements: - **Exterior Design**: My vision for the exterior is unique, tailored to my specifications with a specific emphasis on including a balcony. The design should meld my ideas into a cohesive, visually appealing concept. - **Interior Design**: The interior layout should be functional yet stylish, reflecting modern living spaces that are both practical and aesthetically pleasing. - **CAD File for Future Edits**: The project must be completed in a format that I can later access and modif...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...detailed plans, sections, elevations, and any technical drawings necessary for construction and permit applications. **Ideal Skills and Experience:** - **Structural Engineering Degree:** A must-have, preferably with a focus on wooden structures. - **Portfolio of Similar Projects:** Demonstrated experience with designing small buildings or structures using wood. - **Proficiency in CAD Software:** Skilled in using CAD software for precise and clear design documentation. - **Knowledge of Building Codes:** Up-to-date knowledge of relevant building codes and standards, especially those pertaining to wooden constructions. This project is perfect for someone who values minimalism and sustainability as much as functionality. If you're eager to push the boundaries of what&#...

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking an individual who can work on modifying a Javascript post processor for Fusion 360 milling operations. Skillset should include: - Proficient in Javascript and Fusion 360 operations - In-depth understanding of CAM Task Details: I need someone to modify a post processor for Fusion 360 milling operations. I need to add movement on an additional axis to make up for tool wear. Basically, for all G1 and G3 xy moves, I need a command added to move a proportional amount in another axis (U). Z-only moves and all rapid (G0) moves should be ignored. The scale factor for this move should be adjustable in the "Post Properties" dialog. The scale factor will likely be in the .001 range. So for an XY move of length 100mm, U would move -.1mm. Since the move...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...architectural styles with a portfolio to showcase. - Ability to create detailed plans that meet safety and building regulations. - Expertise in utilizing space effectively to create a functional yet aesthetically pleasing design. - Strong communication skills to ensure the design aligns with my vision. **Ideal Skills and Experience:** - Degree in Civil Engineering or a related field. - Experience with CAD software for design purposes. - Knowledge of modern construction materials and methods. - Understanding of energy efficiency principles to incorporate into the design. - Ability to manage project timelines and coordinate with contractors. Your bid should include an estimated timeline, portfolio reflecting similar projects, and any initial thoughts on how you would approach th...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...efficiently within industrial environments, overcoming common challenges. - **Material Selection:** Guidance in choosing durable, cost-effective, and application-appropriate materials that will ensure longevity and reliability. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in industrial product design and development. - Strong understanding of mechanical engineering principles. - Proficiency in CAD software for design visualization. - Knowledge in material science, particularly in industrial applications. - Ability to think creatively to solve complex problems. - Excellent communication skills to ensure my vision is accurately translated into the final product. Location: I'm based in Adelaide, ideally you will be based close in order to reduce travel time in proto...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  As the client, I am seeking a software developer with experience in 3D modeling to create a computer-aided design (CAD) software application for jewelry designs. This software will focus mainly on two types of jewelry pieces, rings and earrings. Features required: - The core feature required for the software is 3D modeling, capable of translating basic shapes and structures into digital designs. Desired skills and experience: - Proven experience in software development, specifically in designing CAD applications. - Strong understanding and practical proficiency in 3D modeling. - Familiarity or experience in the jewelry industry would be beneficial. - Excellent attention to detail, as the software needs to accurately represent basic shapes and structures. Please respond w...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a professional well-versed in 2D and 3D CAD rendering to develop educational kits for NCERT from primary to senior secondary level. Key Responsibilities: - Create CAD models of educational kits from scratch as no CAD files or sketches will be provided. - Provide both 2D and 3D renderings. - Blueprint needs to depict basic structural representation. Ideal Candidate: - Proficient in both 2D and 3D CAD software. - Experience designing educational kits is preferred. - Excellent attention to detail. - Capacity to create CAD models with minimal preliminary material.

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  High-Precision Vector Conversion and enlarge for Sculpture Pieces 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in converting files into DXF vector file format. The project entails taking multiple polygonal shapes (provided) and transforming them into high-detailed DXF vector files so that each ...precision details are a must for each file • Ability to work with pdf, dxo, and pdo source files • An understanding of CNC Ideal skills and experience for the job: • Experience in working with DXF file format • Strong attention to detail • Adept in handling pdf, dxo, and pdo files • Experience in graphic design and/or 3D modeling is a significant plus • An understanding of CNC laser cutting • CAD/CAM Bid only if you have the necessary experience and proficiency in file conversion and can accurately replicate and enlarge high-pr...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cad cam ชั้นนำ